Når mangfoldighed skaber værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når mangfoldighed skaber værdi"

Transkript

1 Når mangfoldighed skaber værdi

2 Når mangfoldighed skaber værdi September 2010 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K og Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28C, 4.sal 1453 København K Oplag: Tekst: Susie Skov Nørregård og Helle Thorbøl Møller Layout: Helle Thorbøl Møller Foto: Das Büro og s. 41 Niels Åge Skovbo Læs mere på

3 Indhold Når mangfoldighed skaber værdi... s. 4 Microsoft... s. 8 Radiometer... s. 10 IO Interactive... s. 12 Pressalit... s. 14 Vestas... s. 16 Odense Jobcenter... s. 18 Vopium... s. 20 Meyers Madhus... s. 22 Odder Barnevogne... s. 24 Århus Sygehus... s. 26 Tryg... s. 28 FC Midtjylland... s. 30 ISS... s. 32 Diakonissestiftelsen... s. 34 Forsvaret... s. 36 METRO Cash & Carry... s. 38 Danfoss... s. 40 Lokalcenter Gellerup... s. 42 ATP... s. 44 Amager Fælled Skole... s. 46 3

4 Når mangfoldighed skaber værdi Globalisering og internationalisering er blevet dagligdag for de fleste virksomheder i Danmark. Det har været med til at fremme væksten og fastholde vores konkurrenceevne. På mange arbejdspladser har man allerede erfaring med at have en international medarbejdersammensætning hvad enten det gælder højteknologiske arbejdspladser, service- eller sundhedssektoren. Danmark får i de kommende år brug for mere arbejdskraft fra udlandet, hvis vi skal fastholde vores konkurrenceevne. Det gælder særligt højtuddannet arbejdskraft. Det giver en helt ny mangfoldighed på mange arbejdspladser. En mangfoldighed som virksomheder allerede i dag har store fordele af. En vej til vækst og velfærd Gladere medarbejdere, større rekrutteringsgrundlag, adgang til nye markeder og øget innovation - effekterne af mangfoldighed på arbejdsmarkedet kan være mange. Ofte kan de omsættes til økonomisk værdi, der tæller på såvel virksomhedernes som samfundets bundlinje. Formålet med dette hæfte er at synliggøre positive effekter af etnisk mangfoldighed på arbejdsmarkedet. 20 vidt forskellige danske arbejdspladser har bidraget med konkrete eksempler på, hvordan etnisk mangfoldighed skaber merværdi hos dem. Det gælder både højtuddannede udenlandske arbejdstagere, som er hentet til landet, og nydanskere, som allerede er her. Hæftet skal først og fremmest give inspiration til, at endnu flere danske arbejdspladser inddrager mangfoldigheden, og at flere får blik for mangfoldigheden som innovativ, værdiskabende og vækstfremmende kraft. Historierne i hæftet viser, at en international medarbejderprofil og forskellighed ikke blot giver afkast i én bestemt type virksomhed, men at det gælder for en lang række både store og små samt offentlige og private arbejdspladser i hele Danmark. Hæftet rummer 20 historier der er mange flere derude. Birthe Rønn Hornbech Integrationsminister

5 Mange mulige effekter Hvad betyder mangfoldigheden blandt medarbejderne så i praksis? Ud over almindelig kvalificeret arbejdskraft peger både offentlige og private - store som små virksomheder - på en lang række fordele. Hæftets eksempler illustrerer, hvordan etnisk mangfoldighed, kan have positiv betydning for: Innovation og produktudvikling Mangfoldighed er ofte lig med forskellige indgangsvinkler og perspektiver, som kan føre til større kreativitet og nytænkning. Inddragelse af alle medarbejderes forskellige tilgange og særlige viden kan medvirke til udvikling af anderledes og nye ideer, som det fx er tilfældet hos Microsoft Development Center, IO Interactive og Danfoss. Muligheden for at kombinere forskellig viden, herunder den kulturelt betingede, kan i sidste ende også danne grobund for udvikling af nye produkter eller forretningskoncepter, som eksemplerne fra Vopium og Meyers Madhus er med til at understrege. Endelig kan en mangfoldighed af kulturelle og sproglige kompetencer være en hjælp i udvikling og tilpasning af services til forskellige grupper af borgere og kunder, som det ses hos blandt andre ATP, Odense Jobcenter og Diakonissestiftelsen. Tilfredshed hos kunder og medarbejdere Mangfoldighed kan forbedre borgernes/kundernes tilfredshed med en service, fx fordi de møder medarbejdere, der kan bygge bro mellem flere kulturer eller gør det muligt at kommunikere på flere sprog. Et faktum der gælder for arbejdspladser som fx Århus Sygehus og Lokalcenter Gellerup. Men også på medarbejdersiden er der gevinster at hente. Mangfoldighed bidrager ofte til at skabe et dynamisk og berigende arbejdsmiljø, som har betydning for medarbejdertilfredsheden. Ledelse af mangfoldigheden kan samtidig øge medarbejdernes trivsel og motivation, idet man oplever at få bragt sine kompetencer i spil. På mange arbejdspladser, som fx hos ISS, er mangfoldigheden også lig med en høj grad af loyalitet og lav personaleomsætning. Hvis medarbejdere oplever, at deres kompetencer bliver brugt og udviklet, øger det også sandsynligheden for at fastholde medarbejderne. Nye markeder og kundegrupper Mangfoldigheden bidrager med en vigtig indsigt for virksomheder, der opererer på et internationalt marked. Kendskab til lokale markeder, myndighedskrav, kulturer, kontakter og sprog kan være afgørende for 5

6 at opnå adgang til og operere på nye markeder. Det ses tydeligt hos virksomheder som Pressalit og Radiometer. Mangfoldighed giver også mulighed for at afspejle et bredere kundegrundlag, opnå viden om nye kundegrupper og udvide virksomhedens netværk og derigennem tiltrække nye kundegrupper. Det er virksomheden Tryg et godt eksempel på. Effektiv og kvalificeret opgaveløsning Mangfoldigheden bidrager til et større erfarings- og kompetencegrundlag. Når opgaver er komplekse, er der brug for en større mangfoldighed af kompetencer. Ved at styrke det samlede kompetenceniveau kan der opnås en bedre opgaveløsning, som det fx er tilfældet hos Forsvaret, Vestas og på Amager Fælled Skole. Mangfoldigheden kan også gennem nye vinkler på opgaveløsning og introduktion til anderledes arbejdsgange eller teknikker bidrage til at fremme effektiviteten og kvaliteten, som det fx ses hos Odder Barnevogne og FC Midtjylland. Branding og rekruttering Mangfoldighed kan gøre det lettere at rekruttere kvalificerede medarbejdere og tiltrække en bredere talentmasse, fordi ansøgerfeltet bliver bredere og flere kan se sig som en del af arbejdspladsen. Hertil kommer, at mangfoldigheden kan åbne for adgang til et større netværk, der kan være værdifuldt fx i forbindelse med rekruttering og som formidlings- og markedsføringskanal, som det fx ses hos METRO Cash & Carry. Mangfoldigheden kan gøre arbejdspladsen til en attraktiv arbejdsplads, kendt for det positive, fx som en arbejdsplads med plads til alle og et dynamisk arbejdsmiljø. Et godt og positivt brand kan være af stor værdi og bidrage til at styrke kunderelationer. Fællesnævneren for ovenstående faktorer er, at de direkte eller indirekte kan omsættes til økonomisk værdi. Fordele kommer ikke altid af sig selv Skulle der herske tvivl om det værdifulde i at have etnisk mangfoldighed på det danske arbejdsmarked, så er hæftets utallige eksempler med til at feje den bort. Men gevinsterne kommer ikke nødvendigvis af sig selv.

7 Hvis man som virksomhed vil være sikker på at høste fordelene ved mangfoldigheden, kræver det bevidst ledelse. Den ledelse, som formår at lede mangfoldigheden, kan udvikle en virksomhedskultur, der fremmer accept og forståelse af menneskers forskelligheder, og som inkluderer og har øje for de mangfoldige kompetencer. Herigennem opstår muligheden for, at alle bidrager med deres særlige kompetencer, og forskellene bliver til en styrke. Hvor mange arbejder mangfoldigt? I dag arbejder godt hver tredje danske virksomhed med at fremme mangfoldigheden i medarbejdergruppen. Det viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv (2009), der handler om danske virksomheders indsats for at fremme mangfoldigheden på jobbet. Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og arbejdet med mangfoldighed. Mens 30 % af virksomheder med op til 50 ansatte beskæftiger sig aktivt med mangfoldighed, gælder det 47 % af de virksomheder, som har mere end 50 ansatte. Ikke overraskende set i lyset af, at større virksomheder kan have brug for flere forskelligartede kompetencer og ofte er internationale virksomheder eller opererer på et internationalt marked. Men mange flere virksomheder vil i fremtiden få brug for at fokusere på mangfoldighed. Rustet til fremtiden? Danske virksomheder taber potentielt vigtige kompetencer på gulvet ved kun at ansætte folk, der minder om den øvrige medarbejderstab. Et forhold, der blot understreges af den demografiske udvikling. Frem mod 2020 peger den demografiske udvikling i retning mod et mere multietnisk arbejdsmarked. Store årgange vil forlade arbejdsmarkedet, mens de små årgange skal tage over. Derfor vil vi få brug for både at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og arbejde endnu mere på at integrere de nydanskere, der allerede er i landet, og som udgør en stadig stigende del af arbejdsstyrken. Mangfoldighed er med andre ord langt fra kun et spørgsmål om socialt ansvar, men i høj grad et spørgsmål om virksomheders udvikling og vækst. Vi håber derfor, at hæftet vil inspirere flere danske arbejdspladser til at bringe mangfoldigheden i spil og gribe muligheden for at gøre mangfoldigheden til katalysator for værdiskabelse. 7

8 Foto: Adm. direktør Charlotte Mark og softwaretester Najimi Sebghatullah

9 Etnisk mangfoldighed som forretningsstrategi Microsoft Development Center Copenhagen er afhængig af højtuddannede talenter og ser derfor på hele verden som rekrutteringsbase. Samtidig fungerer den etniske mangfoldighed som en vigtig kilde til indsigt og innovation og er derfor en klar del af forretningsstrategien. Vi oplever, at nytænkning og innovation udspringer af konfrontation mellem forskellige synspunkter, erfaringer og arbejdstilgange. Derfor er det vigtigt at have folk med forskellige kulturer og baggrunde, fortæller Charlotte Mark, der er administrerende direktør for Microsoft Development Center, hvor hver tredje af de godt 650 medarbejdere har en anden nationalitet end dansk. Et konkret eksempel fra deres test-team illustrerer den værdi, som etnisk mangfoldighed bidrager til i udviklingsarbejdet: Najimi Sebghatullah er softwaretester og kommer fra Afghanistan. For nyligt opdagede han som den eneste i teamet en fejl i et softwaresystem, fordi han læser fra højre mod venstre og har en anden tilgang til at kigge på produktet. Najimi har fundet en del bugs, som vi kalder det, og er dermed med til at sikre en høj kvalitet på de produkter, vi sender på markedet. Der er ingen tvivl om, at den værdi, Najimi bidrager med til vores forretning, er helt uvurderlig, fortæller hun og peger på flere fordele ved den etniske mangfoldighed: Det giver indsigt og kvalitet. Der kan fx være forskellighed i, hvordan man adresserer de enkelte markeder. Hvis vi ikke har kendskab til det indiske marked, har vi heller ikke forståelse for de særlige behov, der gør sig gældende på netop det marked. Her er det vigtigt at have medarbejdere, der har en naturlig indsigt, forståelse og opsøgende kraft, siger hun og fortsætter: Mangfoldigheden er også med til at skabe en god og spændende arbejdsplads. Det må man ikke undervurdere. Når vi spørger medarbejderne, hvad får dig til at blive hos os?, så bliver det altid fremhævet, at man får energi ved, at vi er et multikulturelt team. Nytænkning og innovation udspringer af konfrontation mellem forskellige synspunkter Microsoft Development Center Copenhagen 9

10 Foto: Project Manager Edgar Césaire Ikombo

11 Nyt markedspotentiale på det afrikanske kontinent For Radiometer, der producerer måleudstyr til medicinalindustrien, udgør de afrikanske markeder et kæmpe potentiale. Men for at få foden indenfor på kontinentet, kræver det indgående kendskab til kulturen og kontakter i de enkelte lande. Det leverer en mand som Edgar Ikombo. Edgar Césaire Ikombo er født i Congo og har været ansat hos Radiometer i mindre end et år. Men han har allerede bidraget med overordentlig stor værdi til forretningen i sin rolle som Project Manager. For at kunne begå sig på de nye markeder i Afrika, er det afgørende, at du har forbindelser og kendskab til kulturen der. Det er i høj grad relationsbaserede markeder, og jeg har med mit netværk og min sproglige og kulturelle baggrund fungeret som brobygger. Jeg har et vestligt perspektiv, men kender samtidig afrikanske kulturer. Jeg har kunnet bringe nærhed, tryghed og tillid ind i relationerne, fordi jeg ved, hvordan man begår sig på kontinentet. Jeg ved, hvordan jeg skal reagere i forskellige situationer. Det er helt afgørende, for du køber fra mennesker, du kan lide, som du kender og stoler på, fortæller Edgar. Radiometer har længe ønsket at komme ind på de østafrikanske markeder, fortæller Vice President i HR Jesper Isaksen: For os er adgangen til det afrikanske kontinent en rigtig stor mulighed. Der ligger et meget stort vækstpotentiale, men det har været en svær nød at knække på grund af de lokale forhold. Og sådan er vores forretningsmæssige virkelighed. 97 % af vores samlede løsninger går til eksport til hele verden. Hvis vi skal kunne forstå markedet, skal vi kunne forstå forskellige kulturer, og det gør vi kun ved at være mangfoldige. Vi har brug for folk i Danmark som Edgar, der har en god fingerspidsfornemmelse for, hvad der foregår i et andet land. Hvordan arbejder man på hospitalerne rundt om i verden? Hvordan leder man en gruppe i et andet land og får det bedste ud af det? Det skal vi forstå, ellers mister vi konkurrencekraft, fastslår han. Hvis vi skal kunne forstå markedet, skal vi kunne forstå forskellige kulturer, og det gør vi kun ved at være mangfoldige 11 Radiometer

12 Foto: Direktør Niels Jørgensen og producer Hakan Abrak

13 Talentmasse i spil hos IO Interactive Hos IO Interactive, der arbejder med udvikling af computerspil, har næsten 30 % af medarbejderne en anden etnisk baggrund end dansk. Det er en nødvendig præmis for forretningens overlevelse på et globalt marked. Vi har i øjeblikket 24 forskellige nationer repræsenteret. Vi kan ikke begå os på globalt plan, hvis ikke vi går efter den internationale talentmasse. Vi udvikler spil, som sælges over hele verden. Uden det internationale talent i medarbejderstaben, risikerer vi, at produkterne får et mere lokalt dansk præg og har svært ved at begå sig på det globale marked, fortæller Niels Jørgensen, der er administrerende direktør hos IO Interactive. En udtalelse, der vækker genklang hos Hakan Abrak, der er producer og i øjeblikket ansvarlig for IO Interactives største spilproduktion: I den innovative og kreative del af arbejdet, bliver løsningerne uvægerligt anderledes, når folk kommer med forskellige baggrunde, end hvis de alene er skolet i Danmark. Det er en kæmpe styrke, at vi har en mangfoldighed af medarbejdere, der kan levere produkter, som ikke kun er en fortolkning af et bestemt land, når vi producerer spil til internationale markeder, der skal have bred appeal til alle mulige mennesker. Styrken ligger blandt andet i at kunne øge spillenes troværdighed. Hvis spillet foregår i Rusland, så hiver vi folk ind, der har russisk baggrund for at få det testet. De er inde i landet, kulturen, sproget og kan fx sige hey drenge, det her det virker ikke, det ville en russer aldrig gøre. De kan foreslå detaljerede ting, som man ellers ikke ville have tænkt over. I manuskriptudviklingen kan det også tilføre en anden flavour til sproget og dialogen på de enkelte scener. Den etniske mangfoldighed er alfa og omega for os, fortæller Hakan. Vi kan ikke begå os på globalt plan, hvis ikke vi går efter den internationale talentmasse 13 IO Interactive

14 Foto: Area Sales Manager Wael Hassan

15 En vigtig bro til nye markeder Pressalit producerer toiletsæder til et globalt marked. En mangfoldig medarbejderskare er derfor en vigtig brik i at opnå adgang til nye, lukrative markeder. Vores medarbejdere med international baggrund spiller en afgørende rolle i vores succes på det globale marked. De får os til at se nye perspektiver og giver os både indsigt og udsyn. Det er vigtigt for en virksomhed som os, hvor 85 % af produktionen går til eksport, siger ordførende direktør Dan Boyter. Wael Hassan fra Ægypten er et godt eksempel på, hvordan virksomheden udnytter medarbejdernes forskellige kompetencer til at styrke forretningen. Wael startede egentlig i produktionen hos Pressalit, men ledelsen fik øje på hans potentiale og bad ham hjælpe med at opdyrke markeder i Mellemøsten, som var svære at få adgang til. I dag er Wael Area Sales Manager for Tyrkiet og hele Mellemøsten - markeder med stor fremgang. Spørger man ham selv, er han ikke i tvivl om, at han i kraft af sin kulturelle og sproglige baggrund fungerer som en vigtig brobygger: Jeg kender alle de arabiske dialekter, og derudover taler jeg engelsk, fransk og italiensk. Og måske vigtigst af alt, så kender jeg mentaliteten. Jeg kan aflæse kunderne på en helt anden måde, end mine kolleger kan. Det er en stor fordel at forstå, hvordan kunderne tænker og reagerer. Wael var med til at bearbejde markedet, og med hans kulturelle forståelse kunne vi hurtigere ramme plet, siger Dan Boyter og fortsætter: Det er spændende at se, hvordan tingene kan flytte sig, når man arbejder målrettet med mangfoldigheden. Vores virksomhedskultur har udviklet sig meget, og i dag arbejder vi ikke kun med mangfoldighed i produktionen, men også på de mere videnstunge områder. Vores medarbejdere med international baggrund spiller en afgørende rolle i vores succes på det globale marked 15 Pressalit

16 Foto: Director of Talent Attraction Karina Boldsen

17 Global talentmasse styrker Vestas konkurrenceevne Et fælles globalt mind-set er med til at udfordre og udvikle virksomheden Vestas, så den kan begå sig på det globale marked. Hos vindmølleproducenten er der derfor ingen tvivl mangfoldigheden gavner virksomheden både ude og hjemme. Vi tror på, at diversitet i medarbejderstyrken giver langt bedre løsninger - både forretnings- og samarbejdsmæssigt, fortæller Karina Boldsen, der er Director of Talent Attraction hos Vestas. En titel der understreger Vestas strategiske fokus på at tiltrække og fastholde de bedste talenter. Hos os er det kompetencerne, der afgør, hvem der er bedst egnet til jobbet. Derfor rekrutterer vi fra den globale talentmasse og ikke kun den danske, siger hun. Det betyder, at ca. 450 af virksomhedens medarbejdere i Danmark har en udenlandsk baggrund. Vestas har ca medarbejdere på verdensplan. Udover det faglige talent bidrager de udenlandske medarbejdere positivt til virksomheden med forskellige indgangsvinkler, metoder og tilgange til arbejdet. Det er med til at løfte kvalitets- og innovationsniveauet hos os, forklarer hun. Project Manager Anna Julia Andruszkiewicz fra Polen, der har været ansat hos Vestas i Danmark siden september 2009, nikker genkendende til det billede. Diversiteten sikrer, at vi hele tiden udfordrer hinanden professionelt, og vi udvikler og optimerer derfor hele tiden vores opgaveløsning. Intet er nogensinde som det plejer at være, siger hun. Anna har tidligere været ansat hos Vestas i Kina og USA og er et godt eksempel på den mobile arbejdsstyrke, virksomheden er afhængig af. I jo højere grad det lykkes at etablere og forankre et globalt mind-set som en del af Vestas kultur, jo lettere bliver det at have mobile medarbejdere. Det er netop, når vi begynder at tænke globalt, at vi finder unikke løsninger, der er kreative og skaber en konkurrencemæssig fordel, siger Karina Boldsen. Vi tror på, at diversitet i medarbejderstyrken giver langt bedre løsninger 17 Vestas

18 Foto: Integrationschef Birgitte Vinsten og jobkonsulent Abdisalan Hassan

19 Etnisk jobteam høster resultater I Odense Kommunes Jobcenter er der ansat en mangfoldig medarbejderstab. Det har skabt synlige resultater i form af færre nydanske kontanthjælpsmodtagere og en bedre kommunal bundlinje. De nydanske medarbejdere har nogle sproglige og interkulturelle kompetencer, der bliver bragt i spil. De ledige med indvandrerbaggrund er folk, som vi med vores danske forståelse ofte har dømt ude, men vores nydanske jobkonsulenter kan afkode, hvilke ressourcer de ledige har. De ved også, i kraft af deres kulturforståelse, hvad mange ting handler om, og hvad der skal til for at motivere den enkelte, fortæller Birgitte Vinsten, der er integrationschef i Jobcenter Odense og ophavskvinde til Etnisk Jobteam. Det etnisk mangfoldige jobteam tæller i øjeblikket otte forskellige nationaliteter, som tilsammen behersker 15 sprog. En stor del af succesen skyldes uden tvivl, at vi har ansat personale ud fra en mangfoldighedstankegang. Den interkulturelle forståelse er meget værdifuld, og de nydanske jobkonsulenter er ikke så berøringsangste over for religiøse eller kulturelle spørgsmål. Nogle gange handler det ganske enkelt også om, at medarbejderne kan opnå en særlig tillid i forhold til de nydanske ledige i kraft af deres egen etniske baggrund, siger Birgitte Vinsten. Indsatsen via Etnisk Jobteam har ikke alene givet arbejde og livsindhold til 300 nydanske borgere det har også været en god forretning. For hver borger, der er kommet i arbejde, har kommunen nemlig sparet mindst kroner årligt. En stor del af succesen skyldes uden tvivl, at vi har ansat personale ud fra en mangfoldighedstankegang 19 Odense Jobcenter

20 Foto: Adm. direktør Tanveer Sharif

21 Mangfoldighed skaber innovation hos Vopium Tanveer Sharif er manden bag det succesfulde teleselskab Vopium. Siden 2006 har virksomhedens markedsgrundlag bredt sig til 48 lande. Den internationale profil på medarbejdersiden har været en afgørende faktor for virksomhedens succes. Vopium er stiftet af 3 entreprenante sjæle: Imran Sadiq, Brian Sussemiehl og Tanveer Sharif, som i dag er administrerende direktør for teleselskabet. Blandingen af pakistanske og danske rødder har vist sig at være en rigtig god forretning. Vi så en efterspørgsel, som andre ikke havde blik for. Vi oplevede, at det var meget dyrt at ringe hjem til Pakistan. I pakistanske kultur er det enormt vigtigt at holde kontakt med familien, og derfor er der tale om en massiv talestrøm. Vi kendte til taletidskortene fra kioskerne, men det var absurd, at det skulle være så dyrt at ringe, og derfor spirede tanken om at søge en alternativ løsning, fortæller Tanveer, der har udviklet et softwareprogram, som giver adgang til billig udlandstelefoni. Den innovation, der har fundet sted, skyldes uden tvivl, at vi har kunnet kombinere forskellig viden både teknisk og kulturel, siger han. De pakistanske rødder har ikke alene været en fordel i produktudviklingen og i forhold til at se nye markeder. Virksomheden har også sparet massevis af kroner på markedsundersøgelser og marketing. Der var en del fordomme i erhvervslivet, som vi kunne drage nytte af. Fx om at nydanske kunder ikke bruger betalingskort og ikke kan komme på nettet via mobilen. Men vi ved fx, at det er et statussymbol at have en dyr telefon - det kender vi indefra, siger Tanveer og nævner et andet eksempel: Vi har et værdifuldt netværk, som vi trækker meget på. Blandt etniske grupper er viraleffekten, hvor man videregiver informationer i sit netværk, meget central. Via mund til mund, Facebook og Twitter udnytter vi muligheden for, at venner og bekendte gerne vil fortælle om vores produkt. Halvdelen af vores kunder kommer, fordi de har hørt om os på den måde. Nogle gange har kendskabet til vores produkt bredt sig over landegrænser, fx til Norge uden at vi har markedsført os der. Mobilkommunikation mellem Pakistan og Danmark var markedsgrundlaget for den oprindelige forretning den har nu bredt sig til 48 andre lande. Den innovation, der har fundet sted, skyldes uden tvivl, at vi har kunnet kombinere forskellig viden 21 Vopium

22 Foto: Direktør Emil Bruun Blauert

23 Et multikulturelt madhus Meyers Madhus udgør rammen om en rig madkultur og fungerer som kursusvirksomhed for madentusiaster med undervisere fra hele verden. Forretningens kerneydelser bygger på kulturel mangfoldighed, som giver autencitet, stærke fortællinger og gode oplevelser til kunderne. Mangfoldigheden i vores moderne madkultur er interessant og pirrende, og det ønsker vores kunder at opleve på nært hold, når de kommer for at lære at lave mad. Lidt populært sagt er vores kunder interesserede i at få en bid af mangfoldigheden, så jo mere mangfoldig vores produktlinie er, jo mere attraktiv er den for vores kunder, fortæller Emil Bruun Blauert, der er direktør i Meyers Madhus. Virksomhedens forretningsgrundlag er at skabe en rig madkultur, og derfor er mangfoldigheden en vigtig forudsætning. Ved at inddrage folk fra mange kulturer, trækker vi på menneskers erfaringer fra hele verden. De tilfører os en visdom, som beriger vores madkultur og vores produkter, fortæller Emil. I madhuset kan man blandt andet komme på madlavningskursus, og køkkener fra mange hjørner af verden er repræsenteret på programmet. Vores hus handler om oplevelser, mad og måltider. De bedste oplevelser opnår vi, når vi kommer tæt på den kultur og de mennesker, som maden udspringer fra. Når vi afholder kurser i det thailandske eller det indiske køkken, skal det være en thai eller en inder, der underviser. De kropsliggør en madkultur og styrker, i kraft af autenciteten, den fortælling, der er omkring maden, siger Emil og fortsætter: Vores organisation bliver beriget af, at vi arbejder med verdenskøkkenerne og mennesker fra hele verden. Mangfoldigheden giver os ny energi, nye impulser og andre måder at tænke vores forretning på. Vi får med andre ord meget forærende ved at inddrage mangfoldigheden i forretningen. Jo mere mangfoldig vores produktlinie er, jo mere attraktiv er den for vores kunder 23 Meyers Madhus

24 Foto: Administrerende direktør Henrik Birk Jespersen og syerske Thummee Frederiksen

25 Effektivitet i højsædet hos Odder Barnevogne Hos Odder Barnevogne har ansættelsen af nydanske medarbejdere gjort fabrikken mere konkurrencedygtig. De udgør en fleksibel medarbejdergruppe og har bidraget til at skabe en mere effektiv produktion. Vores nydanske medarbejdere bidrager med nye vinkler på opgaveløsningen. Mange kommer fra Asien, og de har været vant til at arbejde på en anden måde, end vi gør hos Odder Barnevogne. Det giver en rigtig god dynamik, og medarbejdernes forskellige tilgange til opgaveløsningen supplerer hinanden, forklarer Henrik Birk Jespersen, der er direktør for barnevognsfabrikken. De syersker, der førhen har haft Asien som deres hjemmebane, har kendskab til andre teknikker end de danske syersker, og det bruger virksomheden aktivt. Nogle af de teknikker, de nydanske medarbejdere har introduceret, er smartere og mere effektive end dem, vi kendte i forvejen. På andre områder er de gamle metoder og teknikker de bedste. Når vi tager det bedste fra de to tilgange og kombinerer det, bliver vi meget bedre, fortæller Henrik Birk Jespersen. Udviklingen i medarbejdersammensætningen har medført, at produktionen er blevet tilrettelagt anderledes, og det har ført til en øget effektivitet i måden at sy på. Virksomheden oplever samtidig, at de nydanske medarbejdere generelt er meget arbejdsomme og sætter en ære i at gøre det godt og hurtigt. En tilgang der har bredt sig i medarbejdergruppen og resulteret i en bedre og mere effektiv produktion. Mangfoldigheden i vores medarbejdergruppe har givet et kulturløft. Vi oplever en større fleksibilitet, medarbejderne er glade for at arbejde her, og vi er blevet bedre til at fastholde vores medarbejdere, siger han. Vores nydanske medarbejdere bidrager med nye vinkler på opgaveløsningen 25 Odder Barnevogne

26 Foto: Fysioterapeut Hatef Tahmasbyrad Hansen

27 En nøgle til bedre pleje på Århus Sygehus På Århus Sygehus er ansatte med en udenlandsk baggrund ikke blot en nødvendig arbejdskraft, men også en mulighed for udvikling af sygehusets patientservice. Patientgruppen bliver mere og mere mangfoldig, og derfor er medarbejdere med udenlandske rødder en vigtig nøgle til bedre pleje og udvikling. Mangfoldigheden bringer virkelig en kvalitet ind i patienternes dagligdag. Formaliserede samtaler kan godt håndteres med tolkebistand udefra, men i dagligdags situationer kommer man til kort. Det giver en tryghed for patienterne, at der er nogen, der forstår dem og kan oversætte hvad enten det handler om sprog eller kultur, fortæller oversygeplejerske på Geriatrisk afdeling Kirsten Rahbek. En af nøglemedarbejderne på afdelingen er fysioterapeuten Hatef Tahmasbyrad Hansen, der oprindeligt kommer fra Iran. Vi har mange ældre fra forskellige lande, og vi kan tale deres sprog. Når jeg møder dem, bliver de virkelig glade for, at der en, der kan deres sprog og forstår dem. Sproget er jo ikke kun snak, men også kultur - hvordan du tiltaler dem og behandler dem. Det giver simpelthen et andet forløb for de ældre på afdelingen, fortæller Hatef. Hatef fungerer også som en vigtig sparringspartner for kollegaerne. Kollegaerne spørger mig ofte til råds: Hvorfor opfører patienten sig sådan? Spiller patientens religion eller baggrund en rolle? I kraft af mit kulturkendskab kan jeg så hjælpe med at reflektere over de reaktioner og handlinger, kollegaerne oplever i mødet med andre patienter, siger han og bakkes op af Kirsten Rahbek: For kollegaerne er det en lettelse at kunne spørge om gode råd i nogle situationer. De søger vejledning for at blive klogere og kunne give en bedre patientservice. Derfor er det vigtigt at have nogle guider i forskellighed. Mangfoldigheden bringer virkelig en kvalitet ind i patienternes hverdag 27 Århus Sygehus

28 Foto: Assurandør Mustafa Deveci

29 Tyrkisk talent tæller hos Tryg Forsikringsselskabet Tryg har arbejdet med mangfoldighed i mange år og drager blandt andet stor fordel af at have en etnisk sammensat medarbejderstab i selskabets servicefunktioner. Det har givet nye kunder i butikken. Mustafa Deveci, der arbejder som assurandør, er en af de medarbejdere, der har bevist, at mangfoldigheden hos Tryg er en god forretning. Mangfoldigheden er en guldgrube for firmaet, fordi det giver gode indtjeningsmuligheder. Vi nydanskere er gode til at bruge hinanden og har typisk et kæmpe netværk, som er værdifuldt. Jeg taler med rigtig mange indvandrerforeninger, arbejdsgiverforeninger, sports- og kulturklubber. Mit telefonnummer florerer i det miljø, og folk ved, at de kan ringe, hvis de har brug for hjælp. De henviser mange af deres medlemmer til mig, og på den måde når jeg nye kundegrupper, fortæller Mustafa og peger på flere fordele. Sproget er helt klart en forretningsmulighed. Vi er en gruppe med mange forskellige sprogkompetencer - fx polsk, serbisk og arabisk. Jeg kan rådgive de nydanske kunder på deres eget sprog om, hvorfor det er vigtigt at sikre sig til fremtiden. Jeg kan bedre fortælle dem om, hvad en forsikring er, og hvorfor det er vigtigt at have forsikring og pension. Og det betyder, at kunderne får den rigtige service, hvor de forstår 100 %, hvad de siger ja til. Jeg har nogle andre briller på end danske kunderådgivere og ser derfor verden på en anden måde. Det bruger jeg aktivt i min hverdag, siger Mustafa. Og han har ikke spildt tiden, for som kunderådgiver har han været blandt de 15 bedst sælgende hos Tryg. Mangfoldigheden er en guldgrube for firmaet, fordi det giver gode indtjeningsmuligheder 29 Tryg

innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen mangfoldighed og vækst

innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen mangfoldighed og vækst innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen 2/9 intro Intro No budget forretningsudvikling De danske firmaer, der i dag performer bedst, er typisk fremsynede virksomheder, som kontinuerligt

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Mangfoldighed, innovation og vækst!

Mangfoldighed, innovation og vækst! nyhedsbrev Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 Oktober2010 Mangfoldighed, innovation og vækst! Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler denne gang en række initiativer der

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Oplæg hos EMUC. København, den 5. november 2008 Kith Krog Thrane & Thrane A/S

Oplæg hos EMUC. København, den 5. november 2008 Kith Krog Thrane & Thrane A/S Oplæg hos EMUC København, den 5. november 2008 Kith Krog Thrane & Thrane A/S Hvem er Kith Krog den meget korte version: Vice President, HR i Thrane & Thrane A/S. Oprindelig bankuddannet og Merkonom i Personaleudvikling.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere