STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1996 21. ÅRGANG."

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG.

2 STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening oprettet i 1971 og har, foruden stammende, også medlemmer blandt forældre, fagfolk og andre interesserede. FSD har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. FSD er medlem af og repræsenteret i: Taleinstitutternes Brugerråd (TBR), v. Henrik Jensen De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), v. Henrik Jensen og Peder Nielsen. European League of Stuttering Associations (ELSA), v. Per F. Knudsen. International Stuttering Association (ISA), v. Per F. Knudsen. Bestyrelsen for Dansk Videnscenter for Stammen, v. Anders Johansen Herudover deltager vi i et uformaliseret nordisk samarbejde hvor de fem Nordiske lande på skift arrangerer stammeseminarer. Du melder dig ind i FSD ved at: Indbetale 60 kr på giro eller ringe, skrive eller faxe til sekretariatet. Ved indmeldelse efter 1. oktober gælder medlemskabet også for det følgende år. Stammebladet redigeres ud fra hvad der formodes at have læsernes interesse. De indlæg der bringes repræsenterer ikke nødvendigvis FSD s synspunkter. Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Lene Hansen Æblehaven Hillerød Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette (WordPerfect eller MS Word) eller . Næste nummer har deadline den 15. januar Dette nummer er trykt i 550 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive issn:

3 Indhold Nyt fra formanden... side 4 Stammeforeningens 25-års jubilæum... side 5 Stammere versus behandlere...side 10 Hun lærer folk at tale pænt...side 13 Kan en nyuddannet der stammer få job i FN?. side 16 Interviewundersøgelse...side 19 Min stammen reddede mit liv...side 22 Gaveliste til FSD s 25 års jubilæum...side 24 Europæisk samarbejde...side 25 Fra redaktionen Jeg vil gerne sige tak til alle der er kommet med indlæg til Stammebladet i Det er dejligt at så mange tager sig tid til at skrive. Jeg håber at der også til næste år vil komme mange indlæg, ellers kommer vi efter jer. Lourdes Aguirrebengoa har nemlig lovet at hjælpe med at finde folk som hun mener kan have noget på hjerte og som vi er interesserede i at høre fra. Til sidst vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Lene Hansen. Stammebladet nr. 6 december

4 Kære medlem/læser Fra formanden TAK til alle som var med at gøre vores jubilæumskonference og -fest til en meget stor oplevelse. Den har været med til at give mig ny energi. Her for nylig var der i TV2-magasinet PULS en udsendelse med Scatman John alias John Larkin, som er den sanger, der p.t. har solgt flest singler i verden. Jeg nævner her Scatman John, fordi han stammer og åbent taler om sin stammen. Flere af hans sange handler desuden om stammen. I programmet kom man også ind på hans stammen. Intervieweren gav udtryk for at stammen da ikke er et problem - dette har jeg også tit hørt/fået af vide - men trods denne mening var det tydeligt at intervieweren var beklemt ved situationen hver gang Scatman John stammede og ville give et uddybende svar på spørgsmål angående hans stammen og stammen generelt. Interviweren afbrød ham med nye spørgsmål eller sagde ordene for ham. Hvorfor denne tvetydige holdning? Usikkerhed når man finder ud af, at stammen ikke kun er det hørlige? Hvad skal og kan vi gøre? Henrik N. Jensen Efterlysning I forbindelse med generalforsamlingen 19. april 1997 skal FSD s jubilæumslegat uddeles. I den forbindelse modtages meget gerne motivere forslag til hvilken enkeltperson eller institution du synes har gjort mest for at:»reducere mængden af myter, fordomme og uvidenhed om stammen«. Send forslagene til FSD, mærket»jubilæumslegat«. 4 Stammebladet nr. 6 december 1996

5 Stammebladet nr. 6 december

6 6 Stammebladet nr. 6 december 1996

7 Stammebladet nr. 6 december

8 8 Stammebladet nr. 6 december 1996

9 Stammebladet nr. 6 december

10 Stammere versus behandlere - En opfølgning på jubilæumskonferencen Af Jesper Egevang Som nyt medlem af FSD var det en stor oplevelse at deltage i den netop afholdte jubilæumskonference på Christiansborg Slot. Aldrig har jeg oplevet så mange stammere og behandlere på et sted, og aldrig har jeg følt en så stor splittelse mellem behandlere og klienter. Faktisk har jeg aldrig følt noget modsætningsforhold mellem mig selv som stammer og talepædagoger. Det kom derfor som en stor overraskelse for mig, at der er dette forhold af gensidig mistro mellem de to grupper. Jeg har selv været gennem hele møllen af talepædagoger, psykologer, afspændingspædagoger, psykiatere, akupunktører osv. Min oplevelse på konferencen har derfor givet anledning til at overveje hele min egen erfaring som stammer. I den sammenhæng er jeg kommet på en række tanker, som jeg synes det kunne være gavnligt at mangfoldiggøre og diskutere i dette forum. Et af hovedproblemerne for behandlere er, at stammere (inkl. undertegnede) altid har en forventning om, at behandling fører til "helbredelse". At jeg nu har erkendt, at stammebehandling kun har begrænset succes målt i forhold til de fleste stammeres forventninger forud for terapien er i sig selv en triviel konstatering. Jeg vil derfor påstå, at netop stammerens urealistiske og urimelige forventninger er en af hovedårsagerne til denne gruppes åbenbare kritik af behandlere. Selvom man i en behandlingssituation får at vide, at man sandsynligvis aldrig vil komme helt af med sit handicap, men at behandlingen har til hensigt at løsne stammen op, bevarer man i mange år troen på utopien. Min egen erfaring siger mig derfor, at havde jeg på et langt tidligere tidspunkt accepteret behandlernes hensigter, ville jeg langt tidligere have kunnet drage nytte af terapien. Men jeg fastholdt stædigt, at mit mål var en total eliminering af mit talehandicap. 10 Stammebladet nr. 6 december 1996

11 Jeg ser således årsagen til konflikten mellem behandlere og stammere som værende en konflikt mellem behandlernes midler og instrumenter på den ene side og stammeres målsætninger på den anden. Sålænge forskningen ikke kan finde den egentlige årsag til stammen og metoder til at kurere den, er der selvfølgelig behov for en diskussion mellem behandlere om deres resultater. Og selvfølgelig er der behov for en dialog mellem behandlere og stammere. Men når det kommer til stykket, er stammen udelukkende et problem for den person, der stammer. Det er derfor primært op til stammeren, hvordan denne ønsker at håndtere sit handicap. Og opretholder stammeren i denne situation utopien om "helbredelse", kan behandlere ikke være til meget hjælp. Vil stammeren derfor gøre sig selv en tjeneste, er det væsentligste, at denne erkender og accepterer sit handicap. Erkendelse bør i denne som i alle andre situationer gå forud for handling/behandling. Uden erkendelse vil der aldrig kunne opnås en reel relation mellem mål og midler. Og uden erkendelse vil der aldrig kunne opnås et gavnligt forhold mellem behandlere og stammere. Selvfølgelig kan man altid diskutere enkelte behandleres behandlingsmetoder og engagement. Men det er lige så klart, at man kan diskutere den enkelte stammers opfattelse af sig selv. Udgangspunktet for en forbedring af forholdet mellem behandlere og stammere ligger derfor i at stammere på den ene side erkender og accepterer deres handicap og tilstræber en tilværelse med stammen samt, at stammen er en del af deres personlighed, som de må handle på baggrund af - og til trods for. Er den enkelte stammer ikke nået til dette punkt i sin personlighedsudvikling, vil behandling eller forbedring kun sjældent kunne forventes. På den anden side er det helt afgørende, at behandlere ikke blot tilbyder stammeren en generel behandling. Behandlere skal erkende og acceptere, at stammere er ligeså forskellige som alle andre mht. væremåde, fremtoning, ambitioner, selvtillid osv. Netop dette gør, at behandlere skal gå ind på den enkelte stammers præmisser. En behandling, der ikke har dette som sit eneste udgangspunkt er værdiløs og blot en omkostning. Men det er vigtigt for mig at nævne, at netop behandlerne skal fungere som erfaringsopsamlere. Uden erfaringsopsamling og uden anerkendelse af denne vil enhver stammer skulle starte forfra. På den måde kommer vi ingen vegne, og på denne måde vil den enkelte stammer være taberen. At behandlernes erfaringsopsamlinger efterfølgende skal anvendes i vurdering Stammebladet nr. 6 december

12 af den enkelte stammers behov er blot en triviel konstatering. Afslutningsvis skal jeg komme med en opfordring til, at begge parter acceptere ovenstående præmisser for behandling. En afvigelse vil efter min bedste opfattelse og min erfaring blot føre til en yderligere uddybning af konflikten mellem behandlere og stammere. Behandlerne kan i princippet være ligeglade, men stammerne gør sig selv en bjørnetjeneste ved ikke dels som udgangspunkt at acceptere deres stammen og dels at søge professionel hjælp. Og så var der reception og festmiddag 12 Stammebladet nr. 6 december 1996

13 Hun lærer folk at tale pænt - dét er faktisk smukt. Af Claus Christophani Her er pænt. I Kirsten Thymes stue. Udenfor de store vinduer ligger grønne marker og får mig til at tænke på Jylland. Og dén slags er som et knus helt ind til hjertet, efter 24 timer i København. Jeg ved ikke, hvad der er med København, men jeg tror ikke det kan helbredes. Den der usammenhængende puls, så man skal skynde sig i fodgængerfeltet for ikke at havne på fronten af en hyrevogn. Alle har travlt. Her er der ro. Pænt har alle dage været et skældsord i min verden. Også fordi jeg som stammer har været alt for pæn. Ladet være med at sige noget, for at skåne andres ører. Og deres øjne skulle ikke generes medmine spasmer. Pæn har jeg været, og det har aldrig gavnet mig. Dybest set. Hos Kirsten Thyme er der pænt på en måde, som gør mit hjerte glad. Jeg tror det er fordi Kirsten Thyme udstråler en kærlighed, som indhyller den fine stue i varme og tryghed. Det føles, at hun kan lide mennesker. "Det jeg lægger vægt på, det er at vi får glade mennesker ud af det", siger Kirsten Thyme. "Jeg siger ikke, at jeg kan helbrede stammere. Men jeg kan lære dem at tale bedre. For når man får den dér gode kraftige stemme, så stammer man altså mindre", siger hun. Kirsten Thyme stopper et videobånd i maskinen og fremviser en stammer, der er ude af stand til at kommunikere. Så er der et klip i båndet, og vi er sprunget 3 måneder frem i behandlingen. Forskellen er hørbar. Endnu 9 måneder længere fremme er stammeren et helt andet menneske. "Jeg har vist de der bånd til nogle mennesker indenfor stammebehandling i Danmark, men de siger at videoen ikke beviser noget. De tror ikke på, at accentmetoden har så stor effekt. De siger, jeg bare er heldig", siger Kirsten Thyme. Stammebehandling Stammebladet nr. 6 december

14 Børge Frøkjær-Jensen er den anden del af Dansk Stemmeinstitut. Imens Kirsten Thyme underviser folk i at bruge deres mellemgulv, stemmefunktionen, artikulationen og kropsbevægelse, da sidder han bag sine elskede computere og analyserer stammerens stemme. Dermed dokumenteres talens tekniske kvalitet. Stemmens bredde. Dens livfuldhed.harmonien, forvrængning og spænding. Det tekniske udstyr findes kun en lille håndfuld steder i Danmark. Blandt andet på Rigshospitalet - og Dansk Stemmeinstitut. Så leger vi lidt med computerne, og for første gang i mit stammeliv kan jeg se min stemme. Dens spændvidde, overtonerne, dens klarhed - jeg kan også se et par cigaretter, for meget kaffe og en indbygget anspændthed. "Jeg kører den fysiologiske vej rundt. Det smitter af på psyken", siger Kirsten Thyme. Hun styrker den normale talefunktion, sådan at stammere lærer at tale flot, velklingende og tydeligt. Rent ud sagt: Hun lærer folk at talebedre end flertallet af de studieværter, du ser i tv. Hun flytter stammerens fokus og energi fra de der konsonanter, vi har mareridt om: k, p, s, l. Energi, luften og fokuseringen flyttes til vokalerne. Hun lærer folk at bruge deres stemmefunktion optimalt. "Jeg har altså mange bånd, som jeg gerne vil vise dig", siger hun. Så jeg kigger og lytter yderligere til et par stammere. Unødvendigt. Det er så tydeligt, at stammerne har fået prægtige stemmer efter tale-undervisningen. De har fået rygrad. Selvtillid. Væk er de flakkende øjne og de halvt slugte ord. Aldrig har jeg hørt stammende mennesker tale smukkere. Så - accentmetoden virker. Og bliver stammerne helbredt? Nej. Men de lærer at tale pænt. De begynder at tro på, at de også kan tale. Udtrykke sig. Således fik jeg ødelagt mit skældsord. Pænt er ikke så ringe endda, det er faktisk smukt. I næste nummer Interview med Kirsten Lemmergaard, der er uddannet i overtonesang, kropsterapi og samtaleterapi. 14 Stammebladet nr. 6 december 1996

15 Kirsten Thyme behandler stammere efter accentmetoden på sit private Dansk Stemmeinstitut. Behandlingen koster 560 kr. i timen, og den strækker sig over flere år. I begyndelsen går man på Dansk Stemmeinstitut en eller flere gange om ugen - senere et par gange om måneden - hver månede - et par gange om året og endelig en enkelt gang om året. Behandlingens fremskridt dokumenteres med video og videnskabelig stemmeanalyse. Dansk Stemmeinstitut har for øjeblikket omkring 50 stammere i behandling. Nogle betaler alt selv (og det bliver til mange penge). Andre får behandlingen betalt af kommunens socialkontor - det er især jyske kommuner der betaler for en behandling der virker, inklusive rejserne frem og tilbage. Gamle numre af Stammebladet Sekretariatet har nogle gamle numre af Stammebladet fra 1995 liggende. Disse numre kan du få ved at du sender en kuvert med din adresse på og et frimærke. Hvis du kun vil ha ét Stammeblad klisterer du et 5.00 kr. frimærke på kuverten og hvis du vil ha alle 4 Stammeblade så klisterer et 8.75 kr. frimærke på. Send kuverten til foreningens adresse mrk.»gl. stammeblade«. Stammebladet nr. 6 december

16 Kan en nyuddannet der stammer få job i FN? Af Jesper Egevang Man oplever mange pudsige, sjove og ubehagelige situationer, når man som stammer efter, endt uddannelse, søger ud på arbejdsmarkedet. Diskrimination, særbehandling og forskellige former for hensyn kommer én i møde i en lind strøm. På opfordring fra FSD s formand, der i marts-nummeret af Stammebladet opfordrede medlemmer til at fortælle om deres egne oplevelser og erfaringer, skal jeg hermed give et bidrag til denne efter min opfattelse vigtige debat. Næst efter forsøget på at fjerne et barns stammen i børne- og ungdomsårene er overgangen til arbejdsmarkedet den vigtigste fase i en stammers liv. Jeg færdiggjorde selv mine studier i tredjeverdensforhold i november Min uddannelse retter sig således direkte mod beskæftigelse i den tredje verden eller i organisationer, der har dette område som deres fokus. Jeg har søgt en række Job i ministerier, frivillige organisationer og internationale organisationer. Mit første jobinterview fandt sted i udenrigsministeriets ulandsafdeling, DANIDA. Det drejede sig om en position i De Forenede Nationer, FN, som juniorekspert. Jeg mødte velforberedt op til samtalen, der skulle foregå på engelsk. Jeg har aldrig rigtig praktiseret fremmedsprog i en professionel sammenhæng pga. min stammen, hvilket betød, at jeg udover min stammen også var nervøs for jobinterview ernes reaktion på mine sprogfærdigheder. Inden interview et besluttede jeg mig derfor for at tage otte timers intensiv privatundervisning i engelsk for at mindske min egen usikkerhed ud i det engelske. Jeg mødte velforberedt op til samtalen. Forud havde jeg besluttet med mig selv, at jeg inden for de første fem minutter af samtalen ville fortælle de tilstedeværende om mit taleproblem, for derved at fjerne deres usikkerhed samt - forhåbentligt - at skabe en lidt 16 Stammebladet nr. 6 december 1996

17 mere afslappet atmosfære. Det hele gik som planlagt, og reaktionen var meget positiv hos den filippinske interview er og DANIDArepræsentanten. De sagde, at jeg blot skulle tage min tid, hvorefter de lænede sig behageligt tilbage i stolene og slappede af. Jeg undgik dog ikke helt spørgsmål vedr. min stammen, men da jeg sagde, at den ikke var et problem for mig, var det som om, at de accepterede det. Jeg talte uafbrudt i tre kvarter og stammede en del. Min kone, der også var indbudt til interview et, sagde efterfølgende, at reaktionen hos interview erne havde været meget positiv, fordi jeg selv havde bragt emnet frem. Jeg fik afslutningsvist at vide, at der ville gå fire uger inden jeg fik resultatet af samtalen. Men allerede to dage efter blev jeg indkaldt til endnu en samtale. Den viste sig udelukkende at skulle dreje sig om min stammen. DANIDA-repræsentanten sagde på vegne af FN-repræsentanten, at de havde fundet mine kvalifikationer helt i orden, men at jeg ikke havde fået det job jeg havde søgt om i Uganda. Begrundelsen var, at direktøren på FN-kontoret, der skal være en yderst dynamisk og utålmodig personage, ikke ville egne sig som chef for en person med et talehandicap. Han tilføjede dog straks efter, at han ville gøre et forsøg på at finde en juniorekspertstilling et andet sted i FNsystemet til mig. Derfor accepterede jeg det første afslag. Han kunne naturligvis ikke garantere mig noget og tilføjede, at der sandsynligvis ville gå op mod et halvt år inden han kunne meddele mig resultatet af hans bestræbelser. Jeg var meget utilfreds og mistroisk. Hvorfor skulle jeg tro på, at en vildt fremmed person i det danske udenrigsministerium ville gøre en»ekstra«indsats for netop mig midt i alle sine andre presserende opgaver. Venner og bekendte reagerede stort set alle med forargelse, men tilføjede, at jeg jo måtte se tiden an. Fire uger efter dette andet interview ringede DANIDA så til mig en tidlig morgen for at arrangere endnu et møde. På vej til udenrigsministeriet forberedte jeg mig på en længere forsvarstale i tilfælde af et endeligt afslag. Der viste sig imidlertid ikke at være behov for et sådant angreb, idet DANIDA fra FN s hovedkvarter i New York havde fået en fax fra selv samme filippinske dame, der havde forestået det første interview. Hun havde talt med sin chef i New York og de havde sammen fundet et job til mig som juniorekspert, hvor jeg skulle afløse en anden juniorekspert, hvis kontrakt udløber ved årsskiftet. Der er tale om et drømmejob og vel at bemærke ikke et handicaptilpasset job. Derfor vil jeg efter at have modtaget et fire ugers DANIDA- Stammebladet nr. 6 december

18 betalt intensivt kursus i fransk drage vestover til New York i begyndelsen af april for at arbejde med befolkningsproblematikken i den tredje verden i de næste tre år. Hvad er moralen af en sådan historie? Man skal være meget påpasselig med at reagere spontant, når man som stammer søger ud på arbejdsmarkedet. Man skal passe på, at ens forudindtagede holdninger/fordomme om ikkestammere ikke får frit spil. Man skal dog også passe på ikke at være tossegod og blot acceptere alle andres reaktioner. Det er legitimt at blive overrasket og usikker, når man støder på folk, der har et handicap. Det er utroligt vigtigt, at man som stammer ikke lader sig hæmme i sine aktiviteter, at man ikke bruger al sin energi på at skjule sit handicap, og at man ikke forsøger at pådutte andre holdninger og adfærd, der stiller modparten i et ubehageligt lys. Det alt afgørende er, at man er sin stammen bevidst og erkender, at den udgør en del af ens personlighed og ikke nødvendigvis et negativt karaktertræk. Man skal opøve en evne til at bruge den offensivt, hvilket bl.a. indebærer, at man skal være i stand til at kunne betragte ens handicap med en vis ironi og distance. Dette er metoden til at fortælle andre, at man rent faktisk kan bestride stort set alle jobfunktioner. Jeg ved af gode grunde ikke, hvordan min»karriere«i FN-systemet vil forløbe, som stammer. Kommer jeg ud for ubehagelige eller positive oplevelser, eller opnår jeg erfaringer, som kan være til gavn for andre stammere, vil jeg meget gerne holde læserne af Stammebladet orienteret. Skulle du have nogle spørgsmål til mig, eller har du nogle erfaringer, du vurderer, at jeg kunne have glæde af, hører jeg meget gerne fra dig. Indtil slutningen af marts 1997 kan jeg kontaktes her: Jesper Egevang, Ny Kongensgade 21 A, 2. th., 1557 Kobenhavn V. Tlf Lidt net-nyt Stockholms Stamnings Förening har fået sin egen hjemmeside. Adressen er: 18 Stammebladet nr. 6 december 1996

19 Over halvdelen af de voksne man møder på gaden, kender nogen, der stammer! Af Henrik Daniel Sørensen & Ivan Køhler Fyns Amts Tale- og Høreinstitut Nedergade 36, 5000 Odense C Mange voksne og børn, der stammer, undgår ofte at tale med folk, de ikke kender. De er bange for, hvordan den fremmede vil reagere på, at de stammer, og forestiller sig måske, at det er første gang, den fremmede møder en, der stammer. Som bekendt foregår en væsentlig del af arbejdet med kampen imod stammefrygt uden for undervisningslokalet - ude i den rigtige verden. På et intensivt ugekursus for store skolebørn (15-16 år) på Fyns Amts Tale- og Høreinstitut i september 1995 blev der udviklet en stammeøvelse:»find igennem en interviewunder-søgelse ud af, hvor mange af de mennesker, man tilfældigt møder, der kender nogen, der stammer.«kursisterne blev udstyret med navneskilt på instituttets visitkort og med et interviewskema. Interviewteknikken blev indøvet:»undskyld, må vi forstyrre Dem et øjeblik?vi kommer fra taleinstituttet, og vi er ved at lave en undersøgelsekender De nogen, der stammer?hvor mange kender De?Er det børn eller voksne? (16 år eller derover)tak for hjælpen!«interviewerne tog opstilling ved indgangene til Rosengårdscenteret, som er et stort butiks-center i Odense, og henvendte sig til folk, der var på vej ind i centeret. Forud var der truffet aftale med centerledelsen, der umiddelbart var positivt indstillet. Man skal være op- Stammebladet nr. 6 december

20 mærksom på, at det er nødvendigt at sikre sig tilladelse fra centerledelsen på forhånd, fordi det ikke uden videre er tilladt at gennemføre interviewundersøgelser i et butikscenter, og derfor skal vagtmandskabet være orienteret! Som andre interviewere oplevede vore, at en del blot gik forbi - det gør 25-50%. Dagens høst var 131 adspurgte, og heraf tilkendegav 67 (51%), at de kender nogen, der stammer. De oplyste, at de tilsammen kender 132, der stammer, heraf 78 voksne (59%) og 54 børn (41%). 3 oplyste, at de selv stammer, og 5, at de har stammet. Det var faktisk overraskende for interviewerne og for os undervisere, at halvdelen af folk, man tilfældigt møder, kender nogen, der stammer, og lige så overraskende, at de fleste af de stammere, de kender, er voksne. Det er en glimrende stammeøvelse, langt bedre end de gammelkendte»butiksopgaver«- man har et reelt ærinde, og man behøver ikke at ofre energi og tid på at konstruere opgaven. Både vi undervisere og kursister på efterfølgende stammekurser har været nysgerrige efter at få at vide, om de overraskende tal var tilfældige, og på efterfølgende intensive kurser er der derfor gennemført lignende interviewundersøgelser - det drejer sig om 4 kurser for store skolebørn og 2 weekendkurser for voksne. Resultaterne fremgår af nedenstående skema. børn sep. 95 voksne okt. 95 børn feb. 96 børn mar. 96 børn sep. 96 voksne okt. 96 børn okt. 96 I alt Adspurgte Kender nogen, der stammer Disse kender i alt heraf voksne heraf børn Stammer selv Har stammet Stammebladet nr. 6 december 1996

21 Det vil sige, at over halvdelen (52%) af de adspurgte kender nogen, der stammer. De kender i alt 823. Af disse er 66% voksne og 34% børn. 36 eller 4% siger, at de stammer eller har stammet. Disse interviewsvar fra 957 voksne viser efter vores vurdering med stor sandsynlighed: - at over halvdelen af voksne mennesker, som man tilfældig møder, kender nogen, der stammer, og - at 2/3 af dem, de kender, er voksne. - 4% af dem siger, at de stammer eller har stammet. Der er altså ingen grund til at tro, at folk i almindelighed bliver særlig påvirket af at møde en, der stammer! Selv om disse interviewresultater ikke er af videnskabelig kvalitet, finder vi dem interessante - og det er en god stammeopgave, som vi kan anbefale! Hvis der gennemføres lignende interviewundersøgelser andre steder i landet, vil vi være meget interesseret i at blive orienteret om resultaterne. Vi påskønner den positive indstilling, vi har mødt i Rosengårdscenteret. Stammebladet nr. 6 december

22 Min stammen reddede mit liv af Edward Lew, oversat af Henrik N. jensen Jeg er en mand som kan li humor. Der var altid en ting i»letting Go«jeg altid læste, og det var humor over vores stammen. Jeg kan også nogle gange lide at lave jokes om min stammen. Jeg tror at vi også skal prøve at se på stammen fra en anden side. I en kritisk fase af mit liv hjalp og reddede stammen mit liv. Jeg vil gerne dele denne oplevelse med andre stammere. Det var i Jeg var i gang med mit første studieår på Wayne State University for af få min PG.D, da kinesiske studenter begyndte deres sultestrejke på Beijing s Tiananmen Pladsen. Som hver eneste kinesisk student i USA var jeg oplivet af at se denne store demonstration på den største plads i verden. Jeg troede af Kina havde håb om demokrati. Jeg besluttede, at rejse tilbage for slutte mig til studenterne. Jeg landede i Beijing lige efter at den kinesiske regering havde erklæret undtagelsestilstand. Jeg ignorerede som alle andre i Beijing undtagelsestilstanden. Jeg deltog i demonstrationer, studentermøder og medbragte støttebeløb til studenterne. Jeg blev behandlet som en berømthed på Tianamen Pladsen. Studenterne introducerede mig som repræsentant for de kinesiske studenter i USA. Jeg vidste at jeg skabte en del opmærksomhed blandt det hemmelige politi. Så begyndte tanksene at køre ind og massakren begyndte. Den eneste ting jeg kunne gøre var at hjælp med samle ofrene op. Jeg tog hjem og ventede på politiet. Jeg vidste at det hemmelig politi ikke havde glemt mig. Hele min familie satte sig ned og diskuterede min situation. Vi besluttede at min strategi skulle være at ikke give navne på andre. Det var den eneste måde jeg kunne redde mine venner og mig selv. Min mor troede at min stammen skulle blive en klods om benet i stedet for at redde mine venner og mig selv. Men min bror, en tidligere politisk fange, havde en anden mening. Han sagde:»din stammen er en stor fordel. Sædvanligvis presser det hemmelige politi hårdt den tiltalte i deres forhør, og giver ikke den tiltalte tid til at tænke, for at få så mange informationer som mulige og finde 22 Stammebladet nr. 6 december 1996

23 modsigelser. Men politiet kan ikke presse dig for hårdt, fordi det vil få dig til at stamme mere. og hvis du ikke ved hvordan du skal svare på et spørgsmål, kan du foregive at have en blokering og giv dig tid før at du svarer«. Jeg havde en meget stærk følelse. Det var første gang nogen fortalte mig at min stammen kunne være en fordel for mig og hjælpe mig. Som forventet kom det hemmelige politi og tog mig med til politistationen for forhør. Jeg fandt, at min sitution var værre end jeg havde forventet. Politiet vidste alt hvad jeg havde lavet. De må have fulgt mig hele tiden siden min ankomst til Beijing! Jeg fandt også ud af at det støttebeløb på 1000 jeg havde medbragt til de kinesiske studenter var nok til at sende mig mindst 10 år i fængsel. Som politiet pressede mig til at svare var det ikke nødvendigt at foregive at jeg havde blokeringer. Min stammen blev så hård, at jeg nogle gange ikke kunne tale. Det hemmelige politi var interesseret i at lære om den udenlandske demokrati-bevægelse. Gentagne gange spurgte de mig om nogen anti-revolutinær organsation havde betalt mig for at komme tilbage til Beijing for at organisere demonstrationer og give taler på Tananmen Pladsen. En sympatisk ung politimand sagde efter to dages forhør til mig, at hvis jeg kunne distancere mig fra de udenlandske anti-revolutionære organisationer, havde jeg en god chance for at blive løsladt. Da politiet igen spurgte mig om dette, fik jeg pludselig ideen. Jeg fortalte en politiman»lyt til mig og du ved at jeg stammer. Der er omkring kinesiske studenter i USA. Tror du at en udenlandsk revolutionær organisation ville vælge en stammer til at holde talere på Tianamen Pladsen, og organisere demonstrationer?«politimændene stirrede på mig, så så de på hinanden og forlod rummet. Et øjeblik efter blev jeg løsladt. Min stammen hjalp mig til at blive løsladt. Den ikke kun hjalp mig - den reddede mit liv. Edward Lew er ikke forfatterens rigtige navn. Navnet er blevet ændret for at beskytte hans familie som stadig lever i Kina. Orginalversionen er bragt i»letting Go«magasin udgivet af NSP - National Stuttering Project, USA. Denne artiklen er oversat af Henrik N. Jensen efter en forkortet udgave af originalartiklen bragt i»speaking Out«magasin udgivet af The British Stammering Association. Stammebladet nr. 6 december

24 24 Stammebladet nr. 6 december 1996

25 Gaveliste til FSD s 25 års jubilæum Jørgen Olsen Henrik N. Jensen Frederiksborg Amt, Kommunikationscentret, Eigil Laulund Dansk Videnscenter for Stammen Grete Thorup Dansk Landsforen. for Laryngectomerede, Bent Lassen Erik Thorsen, Undervisningsministeriet Bjørn Olavssen Grønbeck, NIFS Danmarks Bløderforening Göran Johnil, SSR Lungeforeningen Boserup Minde Ole Artmann, RVT Revision Pædagogisk Psykologisk Center, Roskilde Jytte Gamby og Jytte Storm, PPR-Greve Gudrun Mørup, Taleinstitutternes Brugerråd Alice Gielfeldt & Inge Sørensen (PPR-Kbh) Kirsten Eriksen, AF-handicapkonsulent, Roskilde B B B G B B B G B B G B B G G B B B B = Bidrag til jubilæumslegat, G = Anden gave. Der kan indbetales til jubilæumslegatet indtil 31. december Stammebladet nr. 6 december

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 SEPTEMBER 1997 22. ÅRGANG.

FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 SEPTEMBER 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 SEPTEMBER 1997 22. ÅRGANG. Malcolm Fraser, Stam mindre - trin for trin, ny udgave 125,00 kr. Per Alm, Stammen, nu på dansk 228,00 kr. STAMMEBLADET udkommer

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden Tidlig opmærksomhed

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 JUNI 1997 22. ÅRGANG. Per F. Knudsen fik FSD s jubilæumslegat

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 JUNI 1997 22. ÅRGANG. Per F. Knudsen fik FSD s jubilæumslegat STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 JUNI 1997 22. ÅRGANG. Per F. Knudsen fik FSD s jubilæumslegat STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG.

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. The Great Stuttering Road-Stars STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD).

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 10, Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Dok:/ Side 1 af 3. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere