STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1996 21. ÅRGANG."

Transkript

1 STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER ÅRGANG.

2 STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening oprettet i 1971 og har, foruden stammende, også medlemmer blandt forældre, fagfolk og andre interesserede. FSD har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammen og stammeres vilkår, - at udøve en oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsager, forebyggelse og behandling, - at støtte forskning med hensyn til stammen og stammebehandling, - Varetage stammeres interesser på enhver måde. FSD er medlem af og repræsenteret i: Taleinstitutternes Brugerråd (TBR), v. Henrik Jensen De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), v. Henrik Jensen og Peder Nielsen. European League of Stuttering Associations (ELSA), v. Per F. Knudsen. International Stuttering Association (ISA), v. Per F. Knudsen. Bestyrelsen for Dansk Videnscenter for Stammen, v. Anders Johansen Herudover deltager vi i et uformaliseret nordisk samarbejde hvor de fem Nordiske lande på skift arrangerer stammeseminarer. Du melder dig ind i FSD ved at: Indbetale 60 kr på giro eller ringe, skrive eller faxe til sekretariatet. Ved indmeldelse efter 1. oktober gælder medlemskabet også for det følgende år. Stammebladet redigeres ud fra hvad der formodes at have læsernes interesse. De indlæg der bringes repræsenterer ikke nødvendigvis FSD s synspunkter. Redaktion: Lene Hansen Breve og indlæg sendes til: Lene Hansen Æblehaven Hillerød Indlæg skal være læselige, og de må meget gerne være skrevet på maskine eller på diskette (WordPerfect eller MS Word) eller . Næste nummer har deadline den 15. januar Dette nummer er trykt i 550 eksemplarer hos: Pan Tryk, Skive issn:

3 Indhold Nyt fra formanden... side 4 Stammeforeningens 25-års jubilæum... side 5 Stammere versus behandlere...side 10 Hun lærer folk at tale pænt...side 13 Kan en nyuddannet der stammer få job i FN?. side 16 Interviewundersøgelse...side 19 Min stammen reddede mit liv...side 22 Gaveliste til FSD s 25 års jubilæum...side 24 Europæisk samarbejde...side 25 Fra redaktionen Jeg vil gerne sige tak til alle der er kommet med indlæg til Stammebladet i Det er dejligt at så mange tager sig tid til at skrive. Jeg håber at der også til næste år vil komme mange indlæg, ellers kommer vi efter jer. Lourdes Aguirrebengoa har nemlig lovet at hjælpe med at finde folk som hun mener kan have noget på hjerte og som vi er interesserede i at høre fra. Til sidst vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Lene Hansen. Stammebladet nr. 6 december

4 Kære medlem/læser Fra formanden TAK til alle som var med at gøre vores jubilæumskonference og -fest til en meget stor oplevelse. Den har været med til at give mig ny energi. Her for nylig var der i TV2-magasinet PULS en udsendelse med Scatman John alias John Larkin, som er den sanger, der p.t. har solgt flest singler i verden. Jeg nævner her Scatman John, fordi han stammer og åbent taler om sin stammen. Flere af hans sange handler desuden om stammen. I programmet kom man også ind på hans stammen. Intervieweren gav udtryk for at stammen da ikke er et problem - dette har jeg også tit hørt/fået af vide - men trods denne mening var det tydeligt at intervieweren var beklemt ved situationen hver gang Scatman John stammede og ville give et uddybende svar på spørgsmål angående hans stammen og stammen generelt. Interviweren afbrød ham med nye spørgsmål eller sagde ordene for ham. Hvorfor denne tvetydige holdning? Usikkerhed når man finder ud af, at stammen ikke kun er det hørlige? Hvad skal og kan vi gøre? Henrik N. Jensen Efterlysning I forbindelse med generalforsamlingen 19. april 1997 skal FSD s jubilæumslegat uddeles. I den forbindelse modtages meget gerne motivere forslag til hvilken enkeltperson eller institution du synes har gjort mest for at:»reducere mængden af myter, fordomme og uvidenhed om stammen«. Send forslagene til FSD, mærket»jubilæumslegat«. 4 Stammebladet nr. 6 december 1996

5 Stammebladet nr. 6 december

6 6 Stammebladet nr. 6 december 1996

7 Stammebladet nr. 6 december

8 8 Stammebladet nr. 6 december 1996

9 Stammebladet nr. 6 december

10 Stammere versus behandlere - En opfølgning på jubilæumskonferencen Af Jesper Egevang Som nyt medlem af FSD var det en stor oplevelse at deltage i den netop afholdte jubilæumskonference på Christiansborg Slot. Aldrig har jeg oplevet så mange stammere og behandlere på et sted, og aldrig har jeg følt en så stor splittelse mellem behandlere og klienter. Faktisk har jeg aldrig følt noget modsætningsforhold mellem mig selv som stammer og talepædagoger. Det kom derfor som en stor overraskelse for mig, at der er dette forhold af gensidig mistro mellem de to grupper. Jeg har selv været gennem hele møllen af talepædagoger, psykologer, afspændingspædagoger, psykiatere, akupunktører osv. Min oplevelse på konferencen har derfor givet anledning til at overveje hele min egen erfaring som stammer. I den sammenhæng er jeg kommet på en række tanker, som jeg synes det kunne være gavnligt at mangfoldiggøre og diskutere i dette forum. Et af hovedproblemerne for behandlere er, at stammere (inkl. undertegnede) altid har en forventning om, at behandling fører til "helbredelse". At jeg nu har erkendt, at stammebehandling kun har begrænset succes målt i forhold til de fleste stammeres forventninger forud for terapien er i sig selv en triviel konstatering. Jeg vil derfor påstå, at netop stammerens urealistiske og urimelige forventninger er en af hovedårsagerne til denne gruppes åbenbare kritik af behandlere. Selvom man i en behandlingssituation får at vide, at man sandsynligvis aldrig vil komme helt af med sit handicap, men at behandlingen har til hensigt at løsne stammen op, bevarer man i mange år troen på utopien. Min egen erfaring siger mig derfor, at havde jeg på et langt tidligere tidspunkt accepteret behandlernes hensigter, ville jeg langt tidligere have kunnet drage nytte af terapien. Men jeg fastholdt stædigt, at mit mål var en total eliminering af mit talehandicap. 10 Stammebladet nr. 6 december 1996

11 Jeg ser således årsagen til konflikten mellem behandlere og stammere som værende en konflikt mellem behandlernes midler og instrumenter på den ene side og stammeres målsætninger på den anden. Sålænge forskningen ikke kan finde den egentlige årsag til stammen og metoder til at kurere den, er der selvfølgelig behov for en diskussion mellem behandlere om deres resultater. Og selvfølgelig er der behov for en dialog mellem behandlere og stammere. Men når det kommer til stykket, er stammen udelukkende et problem for den person, der stammer. Det er derfor primært op til stammeren, hvordan denne ønsker at håndtere sit handicap. Og opretholder stammeren i denne situation utopien om "helbredelse", kan behandlere ikke være til meget hjælp. Vil stammeren derfor gøre sig selv en tjeneste, er det væsentligste, at denne erkender og accepterer sit handicap. Erkendelse bør i denne som i alle andre situationer gå forud for handling/behandling. Uden erkendelse vil der aldrig kunne opnås en reel relation mellem mål og midler. Og uden erkendelse vil der aldrig kunne opnås et gavnligt forhold mellem behandlere og stammere. Selvfølgelig kan man altid diskutere enkelte behandleres behandlingsmetoder og engagement. Men det er lige så klart, at man kan diskutere den enkelte stammers opfattelse af sig selv. Udgangspunktet for en forbedring af forholdet mellem behandlere og stammere ligger derfor i at stammere på den ene side erkender og accepterer deres handicap og tilstræber en tilværelse med stammen samt, at stammen er en del af deres personlighed, som de må handle på baggrund af - og til trods for. Er den enkelte stammer ikke nået til dette punkt i sin personlighedsudvikling, vil behandling eller forbedring kun sjældent kunne forventes. På den anden side er det helt afgørende, at behandlere ikke blot tilbyder stammeren en generel behandling. Behandlere skal erkende og acceptere, at stammere er ligeså forskellige som alle andre mht. væremåde, fremtoning, ambitioner, selvtillid osv. Netop dette gør, at behandlere skal gå ind på den enkelte stammers præmisser. En behandling, der ikke har dette som sit eneste udgangspunkt er værdiløs og blot en omkostning. Men det er vigtigt for mig at nævne, at netop behandlerne skal fungere som erfaringsopsamlere. Uden erfaringsopsamling og uden anerkendelse af denne vil enhver stammer skulle starte forfra. På den måde kommer vi ingen vegne, og på denne måde vil den enkelte stammer være taberen. At behandlernes erfaringsopsamlinger efterfølgende skal anvendes i vurdering Stammebladet nr. 6 december

12 af den enkelte stammers behov er blot en triviel konstatering. Afslutningsvis skal jeg komme med en opfordring til, at begge parter acceptere ovenstående præmisser for behandling. En afvigelse vil efter min bedste opfattelse og min erfaring blot føre til en yderligere uddybning af konflikten mellem behandlere og stammere. Behandlerne kan i princippet være ligeglade, men stammerne gør sig selv en bjørnetjeneste ved ikke dels som udgangspunkt at acceptere deres stammen og dels at søge professionel hjælp. Og så var der reception og festmiddag 12 Stammebladet nr. 6 december 1996

13 Hun lærer folk at tale pænt - dét er faktisk smukt. Af Claus Christophani Her er pænt. I Kirsten Thymes stue. Udenfor de store vinduer ligger grønne marker og får mig til at tænke på Jylland. Og dén slags er som et knus helt ind til hjertet, efter 24 timer i København. Jeg ved ikke, hvad der er med København, men jeg tror ikke det kan helbredes. Den der usammenhængende puls, så man skal skynde sig i fodgængerfeltet for ikke at havne på fronten af en hyrevogn. Alle har travlt. Her er der ro. Pænt har alle dage været et skældsord i min verden. Også fordi jeg som stammer har været alt for pæn. Ladet være med at sige noget, for at skåne andres ører. Og deres øjne skulle ikke generes medmine spasmer. Pæn har jeg været, og det har aldrig gavnet mig. Dybest set. Hos Kirsten Thyme er der pænt på en måde, som gør mit hjerte glad. Jeg tror det er fordi Kirsten Thyme udstråler en kærlighed, som indhyller den fine stue i varme og tryghed. Det føles, at hun kan lide mennesker. "Det jeg lægger vægt på, det er at vi får glade mennesker ud af det", siger Kirsten Thyme. "Jeg siger ikke, at jeg kan helbrede stammere. Men jeg kan lære dem at tale bedre. For når man får den dér gode kraftige stemme, så stammer man altså mindre", siger hun. Kirsten Thyme stopper et videobånd i maskinen og fremviser en stammer, der er ude af stand til at kommunikere. Så er der et klip i båndet, og vi er sprunget 3 måneder frem i behandlingen. Forskellen er hørbar. Endnu 9 måneder længere fremme er stammeren et helt andet menneske. "Jeg har vist de der bånd til nogle mennesker indenfor stammebehandling i Danmark, men de siger at videoen ikke beviser noget. De tror ikke på, at accentmetoden har så stor effekt. De siger, jeg bare er heldig", siger Kirsten Thyme. Stammebehandling Stammebladet nr. 6 december

14 Børge Frøkjær-Jensen er den anden del af Dansk Stemmeinstitut. Imens Kirsten Thyme underviser folk i at bruge deres mellemgulv, stemmefunktionen, artikulationen og kropsbevægelse, da sidder han bag sine elskede computere og analyserer stammerens stemme. Dermed dokumenteres talens tekniske kvalitet. Stemmens bredde. Dens livfuldhed.harmonien, forvrængning og spænding. Det tekniske udstyr findes kun en lille håndfuld steder i Danmark. Blandt andet på Rigshospitalet - og Dansk Stemmeinstitut. Så leger vi lidt med computerne, og for første gang i mit stammeliv kan jeg se min stemme. Dens spændvidde, overtonerne, dens klarhed - jeg kan også se et par cigaretter, for meget kaffe og en indbygget anspændthed. "Jeg kører den fysiologiske vej rundt. Det smitter af på psyken", siger Kirsten Thyme. Hun styrker den normale talefunktion, sådan at stammere lærer at tale flot, velklingende og tydeligt. Rent ud sagt: Hun lærer folk at talebedre end flertallet af de studieværter, du ser i tv. Hun flytter stammerens fokus og energi fra de der konsonanter, vi har mareridt om: k, p, s, l. Energi, luften og fokuseringen flyttes til vokalerne. Hun lærer folk at bruge deres stemmefunktion optimalt. "Jeg har altså mange bånd, som jeg gerne vil vise dig", siger hun. Så jeg kigger og lytter yderligere til et par stammere. Unødvendigt. Det er så tydeligt, at stammerne har fået prægtige stemmer efter tale-undervisningen. De har fået rygrad. Selvtillid. Væk er de flakkende øjne og de halvt slugte ord. Aldrig har jeg hørt stammende mennesker tale smukkere. Så - accentmetoden virker. Og bliver stammerne helbredt? Nej. Men de lærer at tale pænt. De begynder at tro på, at de også kan tale. Udtrykke sig. Således fik jeg ødelagt mit skældsord. Pænt er ikke så ringe endda, det er faktisk smukt. I næste nummer Interview med Kirsten Lemmergaard, der er uddannet i overtonesang, kropsterapi og samtaleterapi. 14 Stammebladet nr. 6 december 1996

15 Kirsten Thyme behandler stammere efter accentmetoden på sit private Dansk Stemmeinstitut. Behandlingen koster 560 kr. i timen, og den strækker sig over flere år. I begyndelsen går man på Dansk Stemmeinstitut en eller flere gange om ugen - senere et par gange om måneden - hver månede - et par gange om året og endelig en enkelt gang om året. Behandlingens fremskridt dokumenteres med video og videnskabelig stemmeanalyse. Dansk Stemmeinstitut har for øjeblikket omkring 50 stammere i behandling. Nogle betaler alt selv (og det bliver til mange penge). Andre får behandlingen betalt af kommunens socialkontor - det er især jyske kommuner der betaler for en behandling der virker, inklusive rejserne frem og tilbage. Gamle numre af Stammebladet Sekretariatet har nogle gamle numre af Stammebladet fra 1995 liggende. Disse numre kan du få ved at du sender en kuvert med din adresse på og et frimærke. Hvis du kun vil ha ét Stammeblad klisterer du et 5.00 kr. frimærke på kuverten og hvis du vil ha alle 4 Stammeblade så klisterer et 8.75 kr. frimærke på. Send kuverten til foreningens adresse mrk.»gl. stammeblade«. Stammebladet nr. 6 december

16 Kan en nyuddannet der stammer få job i FN? Af Jesper Egevang Man oplever mange pudsige, sjove og ubehagelige situationer, når man som stammer efter, endt uddannelse, søger ud på arbejdsmarkedet. Diskrimination, særbehandling og forskellige former for hensyn kommer én i møde i en lind strøm. På opfordring fra FSD s formand, der i marts-nummeret af Stammebladet opfordrede medlemmer til at fortælle om deres egne oplevelser og erfaringer, skal jeg hermed give et bidrag til denne efter min opfattelse vigtige debat. Næst efter forsøget på at fjerne et barns stammen i børne- og ungdomsårene er overgangen til arbejdsmarkedet den vigtigste fase i en stammers liv. Jeg færdiggjorde selv mine studier i tredjeverdensforhold i november Min uddannelse retter sig således direkte mod beskæftigelse i den tredje verden eller i organisationer, der har dette område som deres fokus. Jeg har søgt en række Job i ministerier, frivillige organisationer og internationale organisationer. Mit første jobinterview fandt sted i udenrigsministeriets ulandsafdeling, DANIDA. Det drejede sig om en position i De Forenede Nationer, FN, som juniorekspert. Jeg mødte velforberedt op til samtalen, der skulle foregå på engelsk. Jeg har aldrig rigtig praktiseret fremmedsprog i en professionel sammenhæng pga. min stammen, hvilket betød, at jeg udover min stammen også var nervøs for jobinterview ernes reaktion på mine sprogfærdigheder. Inden interview et besluttede jeg mig derfor for at tage otte timers intensiv privatundervisning i engelsk for at mindske min egen usikkerhed ud i det engelske. Jeg mødte velforberedt op til samtalen. Forud havde jeg besluttet med mig selv, at jeg inden for de første fem minutter af samtalen ville fortælle de tilstedeværende om mit taleproblem, for derved at fjerne deres usikkerhed samt - forhåbentligt - at skabe en lidt 16 Stammebladet nr. 6 december 1996

17 mere afslappet atmosfære. Det hele gik som planlagt, og reaktionen var meget positiv hos den filippinske interview er og DANIDArepræsentanten. De sagde, at jeg blot skulle tage min tid, hvorefter de lænede sig behageligt tilbage i stolene og slappede af. Jeg undgik dog ikke helt spørgsmål vedr. min stammen, men da jeg sagde, at den ikke var et problem for mig, var det som om, at de accepterede det. Jeg talte uafbrudt i tre kvarter og stammede en del. Min kone, der også var indbudt til interview et, sagde efterfølgende, at reaktionen hos interview erne havde været meget positiv, fordi jeg selv havde bragt emnet frem. Jeg fik afslutningsvist at vide, at der ville gå fire uger inden jeg fik resultatet af samtalen. Men allerede to dage efter blev jeg indkaldt til endnu en samtale. Den viste sig udelukkende at skulle dreje sig om min stammen. DANIDA-repræsentanten sagde på vegne af FN-repræsentanten, at de havde fundet mine kvalifikationer helt i orden, men at jeg ikke havde fået det job jeg havde søgt om i Uganda. Begrundelsen var, at direktøren på FN-kontoret, der skal være en yderst dynamisk og utålmodig personage, ikke ville egne sig som chef for en person med et talehandicap. Han tilføjede dog straks efter, at han ville gøre et forsøg på at finde en juniorekspertstilling et andet sted i FNsystemet til mig. Derfor accepterede jeg det første afslag. Han kunne naturligvis ikke garantere mig noget og tilføjede, at der sandsynligvis ville gå op mod et halvt år inden han kunne meddele mig resultatet af hans bestræbelser. Jeg var meget utilfreds og mistroisk. Hvorfor skulle jeg tro på, at en vildt fremmed person i det danske udenrigsministerium ville gøre en»ekstra«indsats for netop mig midt i alle sine andre presserende opgaver. Venner og bekendte reagerede stort set alle med forargelse, men tilføjede, at jeg jo måtte se tiden an. Fire uger efter dette andet interview ringede DANIDA så til mig en tidlig morgen for at arrangere endnu et møde. På vej til udenrigsministeriet forberedte jeg mig på en længere forsvarstale i tilfælde af et endeligt afslag. Der viste sig imidlertid ikke at være behov for et sådant angreb, idet DANIDA fra FN s hovedkvarter i New York havde fået en fax fra selv samme filippinske dame, der havde forestået det første interview. Hun havde talt med sin chef i New York og de havde sammen fundet et job til mig som juniorekspert, hvor jeg skulle afløse en anden juniorekspert, hvis kontrakt udløber ved årsskiftet. Der er tale om et drømmejob og vel at bemærke ikke et handicaptilpasset job. Derfor vil jeg efter at have modtaget et fire ugers DANIDA- Stammebladet nr. 6 december

18 betalt intensivt kursus i fransk drage vestover til New York i begyndelsen af april for at arbejde med befolkningsproblematikken i den tredje verden i de næste tre år. Hvad er moralen af en sådan historie? Man skal være meget påpasselig med at reagere spontant, når man som stammer søger ud på arbejdsmarkedet. Man skal passe på, at ens forudindtagede holdninger/fordomme om ikkestammere ikke får frit spil. Man skal dog også passe på ikke at være tossegod og blot acceptere alle andres reaktioner. Det er legitimt at blive overrasket og usikker, når man støder på folk, der har et handicap. Det er utroligt vigtigt, at man som stammer ikke lader sig hæmme i sine aktiviteter, at man ikke bruger al sin energi på at skjule sit handicap, og at man ikke forsøger at pådutte andre holdninger og adfærd, der stiller modparten i et ubehageligt lys. Det alt afgørende er, at man er sin stammen bevidst og erkender, at den udgør en del af ens personlighed og ikke nødvendigvis et negativt karaktertræk. Man skal opøve en evne til at bruge den offensivt, hvilket bl.a. indebærer, at man skal være i stand til at kunne betragte ens handicap med en vis ironi og distance. Dette er metoden til at fortælle andre, at man rent faktisk kan bestride stort set alle jobfunktioner. Jeg ved af gode grunde ikke, hvordan min»karriere«i FN-systemet vil forløbe, som stammer. Kommer jeg ud for ubehagelige eller positive oplevelser, eller opnår jeg erfaringer, som kan være til gavn for andre stammere, vil jeg meget gerne holde læserne af Stammebladet orienteret. Skulle du have nogle spørgsmål til mig, eller har du nogle erfaringer, du vurderer, at jeg kunne have glæde af, hører jeg meget gerne fra dig. Indtil slutningen af marts 1997 kan jeg kontaktes her: Jesper Egevang, Ny Kongensgade 21 A, 2. th., 1557 Kobenhavn V. Tlf Lidt net-nyt Stockholms Stamnings Förening har fået sin egen hjemmeside. Adressen er: 18 Stammebladet nr. 6 december 1996

19 Over halvdelen af de voksne man møder på gaden, kender nogen, der stammer! Af Henrik Daniel Sørensen & Ivan Køhler Fyns Amts Tale- og Høreinstitut Nedergade 36, 5000 Odense C Mange voksne og børn, der stammer, undgår ofte at tale med folk, de ikke kender. De er bange for, hvordan den fremmede vil reagere på, at de stammer, og forestiller sig måske, at det er første gang, den fremmede møder en, der stammer. Som bekendt foregår en væsentlig del af arbejdet med kampen imod stammefrygt uden for undervisningslokalet - ude i den rigtige verden. På et intensivt ugekursus for store skolebørn (15-16 år) på Fyns Amts Tale- og Høreinstitut i september 1995 blev der udviklet en stammeøvelse:»find igennem en interviewunder-søgelse ud af, hvor mange af de mennesker, man tilfældigt møder, der kender nogen, der stammer.«kursisterne blev udstyret med navneskilt på instituttets visitkort og med et interviewskema. Interviewteknikken blev indøvet:»undskyld, må vi forstyrre Dem et øjeblik?vi kommer fra taleinstituttet, og vi er ved at lave en undersøgelsekender De nogen, der stammer?hvor mange kender De?Er det børn eller voksne? (16 år eller derover)tak for hjælpen!«interviewerne tog opstilling ved indgangene til Rosengårdscenteret, som er et stort butiks-center i Odense, og henvendte sig til folk, der var på vej ind i centeret. Forud var der truffet aftale med centerledelsen, der umiddelbart var positivt indstillet. Man skal være op- Stammebladet nr. 6 december

20 mærksom på, at det er nødvendigt at sikre sig tilladelse fra centerledelsen på forhånd, fordi det ikke uden videre er tilladt at gennemføre interviewundersøgelser i et butikscenter, og derfor skal vagtmandskabet være orienteret! Som andre interviewere oplevede vore, at en del blot gik forbi - det gør 25-50%. Dagens høst var 131 adspurgte, og heraf tilkendegav 67 (51%), at de kender nogen, der stammer. De oplyste, at de tilsammen kender 132, der stammer, heraf 78 voksne (59%) og 54 børn (41%). 3 oplyste, at de selv stammer, og 5, at de har stammet. Det var faktisk overraskende for interviewerne og for os undervisere, at halvdelen af folk, man tilfældigt møder, kender nogen, der stammer, og lige så overraskende, at de fleste af de stammere, de kender, er voksne. Det er en glimrende stammeøvelse, langt bedre end de gammelkendte»butiksopgaver«- man har et reelt ærinde, og man behøver ikke at ofre energi og tid på at konstruere opgaven. Både vi undervisere og kursister på efterfølgende stammekurser har været nysgerrige efter at få at vide, om de overraskende tal var tilfældige, og på efterfølgende intensive kurser er der derfor gennemført lignende interviewundersøgelser - det drejer sig om 4 kurser for store skolebørn og 2 weekendkurser for voksne. Resultaterne fremgår af nedenstående skema. børn sep. 95 voksne okt. 95 børn feb. 96 børn mar. 96 børn sep. 96 voksne okt. 96 børn okt. 96 I alt Adspurgte Kender nogen, der stammer Disse kender i alt heraf voksne heraf børn Stammer selv Har stammet Stammebladet nr. 6 december 1996

21 Det vil sige, at over halvdelen (52%) af de adspurgte kender nogen, der stammer. De kender i alt 823. Af disse er 66% voksne og 34% børn. 36 eller 4% siger, at de stammer eller har stammet. Disse interviewsvar fra 957 voksne viser efter vores vurdering med stor sandsynlighed: - at over halvdelen af voksne mennesker, som man tilfældig møder, kender nogen, der stammer, og - at 2/3 af dem, de kender, er voksne. - 4% af dem siger, at de stammer eller har stammet. Der er altså ingen grund til at tro, at folk i almindelighed bliver særlig påvirket af at møde en, der stammer! Selv om disse interviewresultater ikke er af videnskabelig kvalitet, finder vi dem interessante - og det er en god stammeopgave, som vi kan anbefale! Hvis der gennemføres lignende interviewundersøgelser andre steder i landet, vil vi være meget interesseret i at blive orienteret om resultaterne. Vi påskønner den positive indstilling, vi har mødt i Rosengårdscenteret. Stammebladet nr. 6 december

22 Min stammen reddede mit liv af Edward Lew, oversat af Henrik N. jensen Jeg er en mand som kan li humor. Der var altid en ting i»letting Go«jeg altid læste, og det var humor over vores stammen. Jeg kan også nogle gange lide at lave jokes om min stammen. Jeg tror at vi også skal prøve at se på stammen fra en anden side. I en kritisk fase af mit liv hjalp og reddede stammen mit liv. Jeg vil gerne dele denne oplevelse med andre stammere. Det var i Jeg var i gang med mit første studieår på Wayne State University for af få min PG.D, da kinesiske studenter begyndte deres sultestrejke på Beijing s Tiananmen Pladsen. Som hver eneste kinesisk student i USA var jeg oplivet af at se denne store demonstration på den største plads i verden. Jeg troede af Kina havde håb om demokrati. Jeg besluttede, at rejse tilbage for slutte mig til studenterne. Jeg landede i Beijing lige efter at den kinesiske regering havde erklæret undtagelsestilstand. Jeg ignorerede som alle andre i Beijing undtagelsestilstanden. Jeg deltog i demonstrationer, studentermøder og medbragte støttebeløb til studenterne. Jeg blev behandlet som en berømthed på Tianamen Pladsen. Studenterne introducerede mig som repræsentant for de kinesiske studenter i USA. Jeg vidste at jeg skabte en del opmærksomhed blandt det hemmelige politi. Så begyndte tanksene at køre ind og massakren begyndte. Den eneste ting jeg kunne gøre var at hjælp med samle ofrene op. Jeg tog hjem og ventede på politiet. Jeg vidste at det hemmelig politi ikke havde glemt mig. Hele min familie satte sig ned og diskuterede min situation. Vi besluttede at min strategi skulle være at ikke give navne på andre. Det var den eneste måde jeg kunne redde mine venner og mig selv. Min mor troede at min stammen skulle blive en klods om benet i stedet for at redde mine venner og mig selv. Men min bror, en tidligere politisk fange, havde en anden mening. Han sagde:»din stammen er en stor fordel. Sædvanligvis presser det hemmelige politi hårdt den tiltalte i deres forhør, og giver ikke den tiltalte tid til at tænke, for at få så mange informationer som mulige og finde 22 Stammebladet nr. 6 december 1996

23 modsigelser. Men politiet kan ikke presse dig for hårdt, fordi det vil få dig til at stamme mere. og hvis du ikke ved hvordan du skal svare på et spørgsmål, kan du foregive at have en blokering og giv dig tid før at du svarer«. Jeg havde en meget stærk følelse. Det var første gang nogen fortalte mig at min stammen kunne være en fordel for mig og hjælpe mig. Som forventet kom det hemmelige politi og tog mig med til politistationen for forhør. Jeg fandt, at min sitution var værre end jeg havde forventet. Politiet vidste alt hvad jeg havde lavet. De må have fulgt mig hele tiden siden min ankomst til Beijing! Jeg fandt også ud af at det støttebeløb på 1000 jeg havde medbragt til de kinesiske studenter var nok til at sende mig mindst 10 år i fængsel. Som politiet pressede mig til at svare var det ikke nødvendigt at foregive at jeg havde blokeringer. Min stammen blev så hård, at jeg nogle gange ikke kunne tale. Det hemmelige politi var interesseret i at lære om den udenlandske demokrati-bevægelse. Gentagne gange spurgte de mig om nogen anti-revolutinær organsation havde betalt mig for at komme tilbage til Beijing for at organisere demonstrationer og give taler på Tananmen Pladsen. En sympatisk ung politimand sagde efter to dages forhør til mig, at hvis jeg kunne distancere mig fra de udenlandske anti-revolutionære organisationer, havde jeg en god chance for at blive løsladt. Da politiet igen spurgte mig om dette, fik jeg pludselig ideen. Jeg fortalte en politiman»lyt til mig og du ved at jeg stammer. Der er omkring kinesiske studenter i USA. Tror du at en udenlandsk revolutionær organisation ville vælge en stammer til at holde talere på Tianamen Pladsen, og organisere demonstrationer?«politimændene stirrede på mig, så så de på hinanden og forlod rummet. Et øjeblik efter blev jeg løsladt. Min stammen hjalp mig til at blive løsladt. Den ikke kun hjalp mig - den reddede mit liv. Edward Lew er ikke forfatterens rigtige navn. Navnet er blevet ændret for at beskytte hans familie som stadig lever i Kina. Orginalversionen er bragt i»letting Go«magasin udgivet af NSP - National Stuttering Project, USA. Denne artiklen er oversat af Henrik N. Jensen efter en forkortet udgave af originalartiklen bragt i»speaking Out«magasin udgivet af The British Stammering Association. Stammebladet nr. 6 december

24 24 Stammebladet nr. 6 december 1996

25 Gaveliste til FSD s 25 års jubilæum Jørgen Olsen Henrik N. Jensen Frederiksborg Amt, Kommunikationscentret, Eigil Laulund Dansk Videnscenter for Stammen Grete Thorup Dansk Landsforen. for Laryngectomerede, Bent Lassen Erik Thorsen, Undervisningsministeriet Bjørn Olavssen Grønbeck, NIFS Danmarks Bløderforening Göran Johnil, SSR Lungeforeningen Boserup Minde Ole Artmann, RVT Revision Pædagogisk Psykologisk Center, Roskilde Jytte Gamby og Jytte Storm, PPR-Greve Gudrun Mørup, Taleinstitutternes Brugerråd Alice Gielfeldt & Inge Sørensen (PPR-Kbh) Kirsten Eriksen, AF-handicapkonsulent, Roskilde B B B G B B B G B B G B B G G B B B B = Bidrag til jubilæumslegat, G = Anden gave. Der kan indbetales til jubilæumslegatet indtil 31. december Stammebladet nr. 6 december

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG.

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. The Great Stuttering Road-Stars STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD).

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til stammen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET STAMMEBLADET

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1997 22. ÅRGANG

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1997 22. ÅRGANG STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1997 22. ÅRGANG Ny pjece: Stammen og skole kr. 28,75 - en pjece for lærere i skolen og ved ungdomsuddannelserne Eigil Laulund, Tine Egebjerg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN TO BUD PÅ STAMMETERAPI STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1997 22. ÅRGANG

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1997 22. ÅRGANG STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1997 22. ÅRGANG Ny pjece: Stammen og skole kr. 28,75 - en pjece for lærere i skolen og ved ungdomsuddannelserne Eigil Laulund, Tine Egebjerg

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1995 20. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1995 20. ÅRGANG. STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: - at udbrede kendskabet til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR 1997 22. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 JANUAR 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA

STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1994 19. ÅRGANG. STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Reaktioner fra omgivelserne

Reaktioner fra omgivelserne Stammeworkshop, Vingsted september 2015 Hvem er jeg? Videoklip Stammen og skolebørn Nyt fra Nordisk stammekonference, Uppsala maj 14 Løsningsfokuseret systematisk samtale (- terapi) Stammen og sårbarhed

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere