Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010

2 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag og undervisere 3 Undervisningsformer 3 Oversigt over fagenes fordeling over semestret 4 Fag 5 Studieintroduktion 5 Introduktion til sygeplejestudiet 5 Studie og læseteknik 5 Kursus i hurtiglæsning 5 Informationskompetence 1 & 2. semester 5 Sygeplejevidenskab 7 Sygeplejekursus 1 7 Sygeplejekursus 2 8 2A Hvad er sygepleje? 9 2B Kropslige funktioner og problemer relateret til kroppens pleje 10 2C Ernæring og sygepleje 10 2D Kredsløb, respiration og legemstemperatur 11 2E Udskillelser af fæces og urin 11 2F Hvile og søvn 11 2G Immobilitet 12 2H Omsorgsfilosofi - Kari Martinsen 12 2I Behovsteori - Virginia Henderson 12 2J Problemløsning i sygeplejen sygeplejeprocessen - praksisbeskrivelse 12 Sundhedsvidenskab 13 Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus 1 13 Ergonomi 13 Ernæringslære og diætetik, 1. semester 14 Naturvidenskab 15 Anatomi, fysiologi og biokemi 15 Planlægning af Anatomi, fysiologi og Biokemi, 1+2 semester 16 Kredsløb, blodet, lymfesystemet, infektionsforsvaret 16 Respirationen 17 Ernæring, fordøjelse, stofskifte 17 Nyrer, urinveje 17 Hud og sanser 18 Nervesystemet og det endokrine system 18 Bevægeapparatet 18 Cellen, celle deling og basal genetik 18 Den fysiologiske aldring 19 Mikrobiologi, del 1 19 Samfundsvidenskab 20 Jura, del 1 20 Organisation og ledelse, del

3 1. Semester Oversigt over fag og undervisere Fag ECTS Lektioner Underviser Studieintroduktion Suzanne Møller, Institutleder, cand.pæd Hedwig Kamphoff, Sygeplejelærer SD Informationskompetence 12 Sygeplejekursus 1 1,5 14 Hanne Kristoffersen, Bibliotekar m.fl Helle Møller, sygeplejerske, cand.scient.ant, phd stud Sygeplejekursus 2 7,5 70 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,5 12 Ergonomi 1,0 10 Ernæringslære og diætetik Anatomi/fysiologi/genetik/ embryologi/biokemi 1, ,0 100 Mikrobiologi 2,0 20 Jura 1 0,5 4 Organisation og ledelse 1 1,0 10 Lene E. Dahl, Sygeplejelærer, cand mag pæd Hedwig Kamphoff, Sygeplejelærer SD,stud master Tine Aagaard, sygeplejelærer, cand mag, ph.d stud Helle Møller, sygeplejerske, cand.scient.ant, phd stud, m.fl (Lene E. Dahl, Sygeplejelærer, cand mag pæd) Lisbeth Sørensen, sygeplejelærer, cand.cur Lisa Christiansen, Sundhedsfaglig underviser MVO Lisa Christiansen, Sundhedsfaglig underviser MVO Anne Kristine Helledi, cand. Scient. Lone Nukaaraq Møller, Ph.d Helle Møller, sygeplejerske, cand.scient.ant, phd stud Lene E. Dahl, Sygeplejelærer, cand mag pæd Undervisningsformer Forelæsning Formidling af viden ved forelæsning eller oplæg fra underviseren Underviseren forlæser omkring centrale elementer i pensum, eller specielle emner. Forelæsningen skal give en overblik over området. En forelæsning eller et oplæg kan være for den enkelte klasse, men det kan også være for større forsamlinger. Dialog Dialog og diskussion mellem studerende og underviser på mindre hold eller i grupper Undervisningen vil være mere detaljeret omkring særlige emner eller problemstillinger, og der vil være en inddragelse af de studerende. Dialog eller diskussion vil foregå med i klassen eller i mindre grupper. Gruppe/individuelt arbejde 3

4 Gruppe/individuelt arbejde med fremlæggelser og opponentfunktion Ved gruppe/individuelt arbejde er der i reglen tale om arbejde ved siden af undervisningen. Der kan være afsat tid på skemaet, hvor en lærer vil være til rådighed i en del af tiden, men ellers er det de studerende selv, der er ansvarlige for planlægningen. Oplæg fra studerende med faglig vejledning Ved oplæg er der, som ved gruppe/individuelt arbejde, i reglen tale om arbejde ved siden af undervisningen. Der kan være afsat tid på skemaet, hvor en lærer vil være til rådighed i en del af tiden, men ellers er det den studerende selv, der er ansvarlig for planlægningen. Oversigt over fagenes fordeling over semestret Fag/ Uge Studieintroduktion Sygeplejekursus 1 Sygeplejekursus 2 Videnskabsteori Ergonomi Anatomi og fysiologi Jura I Ernæringslære Mikrobiologi Organisation og ledelse 40 x x xx Klinik (x) og klinisk undervisning 1 Prøve Prøve 4

5 Fag Studieintroduktion Introduktion til sygeplejestudiet Mål: At den studerende tilegner sig overblik over struktur og indhold i sygeplejerskeuddannelsen ved Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for Sygepleje- og sundhedsvidenskab. Kursusindhold: Uddannelsesstruktur og indhold samt generelle forhold vedrørende afvikling af prøver. Undervisningsformer: Forelæsning Studie og læseteknik Mål: At den studerende tilegner sig studiekompetencer der er relevante for en videregående uddannelse. Kompetenceniveau: At den studerende er bevidst om og tager ansvar for egen læring. At den studerende kan anvende relevante læseteknikker til forskellige typer tekst. At den studerende får kendskab til understregnings og notatteknikker. Lektioner 4 Kursusindhold: Studieteknikker og studievaner. Læse- og notatteknikker. Undervisningsformer: Dialog og individuelle øvelser Kursus i hurtiglæsning Mål: At den studerende bliver en mere effektiv læser, samt øger sin læsehastighed og forståelse af det læste. Lektioner 8 Kursusindhold: Forskellige læseteknikker, skimming, hurtiglæsning og fag-/studielæsning. Undervisningsformer: Dialog og individuelle øvelser Informationskompetence 1 & 2. semester Informationskompetence skal kvalificere til at kunne sortere og udvælge et relevant indhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger og det skal bidrage til at anvende informationssøgning for at kunne finde relevant sygeplejefaglig viden og evidens i diverse informationssystemer og databaser. Mål for undervisningen - At introducere de studerende til bibliotekskundskab og informationskilder til anvendelse i informationssøgning. - At forberede de studerende til kritisk læsning og refleksion i informationssøgeprocessen. - At give de studerende redskaber til at beherske informationssøgning. Kompetence niveau: Intellektuel kompetence: Den studerende identificerer og vurderer hvilke søgeteknikker, der med fordel kan anvendes i et givent informationssystem samt kan redegøre og vurdere valget af informationskilder. Faglig kompetence: Den studerende anvender selvstændigt bibliotekets fysiske materialesamling(bøger, Bibliotekskundskab) og udvikler søgestrategier, søgeprofiler, identificerer potentielle informationskilder samt anvender forskellige former for søgeteknikker. Kursusindhold: Almen bibliotekskundskab, søgestrategier, søgeprofiler og anvendelse af søgeteknikker samt valg af informationskilder. 5

6 Underviser: Bibliotekar og/eller underviser på sygeplejestudiet. Kurset trin for trin Trin 1: Biblioteksintroduktion 1 (2 lektioner) Trin 2: Biblioteksintroduktion 2 (2 lektioner) Trin 3: Informationskompetence (4 lektioner) Trin 4: Informationskompetence (4 lektioner) Præsentation af biblioteket Fysisk materialesamling DK5 system (alfabetisk + systematisk register) Fysiske informationskilder Øvelser i at søge i de fysiske informationskilder Søgestrategi & søgeprofil Bibliotekskatalogen og søgeteknik Øvelser i at søge i bibliotekskatalogen Elektroniske informationskilder Generelle søgeteknikker Øvelser Søgeteknikker i specifikke informationskilder Databaser Søgemaskiner Øvelser Hørman, Ester(2007) At vælge de rette (emne)ord en artikel om emneord i bibliografiske databaser I: Akademiske Sygeplejersker, nr. 3 Juli 1007, s11-16 Lindahl, Marianne og Carsten Juhl(2007) Litteratursøgning, I:Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 1.udgave, 1.oplag, FADL s forlag 2007, s Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og informationssøgning til opgaven, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3.udgave, 3.oplag. Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og kilder, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser,3.udgave,3.oplag, Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s (besøgsdato April 2010) Redaktionelle retningslinjer (besøgsdato April 2010) 6

7 Sygeplejevidenskab Sygeplejekursus 1 Sygeplejens historie og aktuelle situation, herunder fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen. 14 lektioner Mål: Målet er, at den studerende opnår viden om den moderne sygeplejes historiske udvikling under skiftende samfundsmæssige forhold. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: Kan anvende viden om den moderne sygeplejes historiske udvikling under skiftende samfundsmæssige forhold i relation til sygeplejerskens aktuelle virksomhedsområde. Kursusindhold: Der undervises i sygeplejens historie og aktuelle situation. Sygeplejerskeuddannelsens grundlag og historie og sygeplejerskens virksomhedsområde. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 : 135 sider Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået : Olden- Jørgensen S (2001). Til Kilderne! Introduktion til Historisk Kildekritik. København, G.E.C. Gads Forlag s , (kopi) (13 s) Europa og Danmark (6 lekt) (ca 70 s) Elstad, Ingunn (2008): Florence Nightingale og sygeplejen I: Sygepleje i fortid og nutid historisk indblik. DSR, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s ( 20 s) (Kopi) Olesen AM (2001). Charlotte Munck. Birkelund, Regner (red): Omsorg kald og kamp. København. Munksgårds forlag, s (kopi) (16 s.) Thinggaard, Ditte Maarbjerg (2008): Klinisk sygepleje i fortids-, nutids og fremtidsperspektiv. I: Nielsen, Birthe Kamp(red). Sygeplejebogen 2. del 1, Teori og metode. 2. udgave. Gads Forlag, s (17 s) Supplerende litteratur Glasdam, Stine (2008): Uddannelse af sygeplejersker belyst fra et fagpolitisk perspektiv I: Sygepleje i fortid og nutid historisk indblik. DSR, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s (17 s) Malchau, Susanne (1998) Kaldet et ophøjet ord for lidenskab. Perspektiver på Søster Benedicte Ramsings omsorgstanker i lyset af refleksioner over kaldstanken som historisk kategori. Sygeplejersken nr. 47. s. 1-15, (kopi) Wingender, Nete Balslev (1999): Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie Bind 1. København. Dansk Sygeplejeråd, s Fra mesterlære til studium (kopi) (21 s.) 7

8 Wingender, Nete Balslev (1999): Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie Bind 2. København. Dansk Sygeplejeråd, s Kampen for faget (kopi) (20 s) Grønland (8 lekt) (68 s +) Underviser supplerer med yderligere litt. Balle, Ester: Øst, vest- hjemme bedst. En sygeplejerskes erindringer Forlaget Atuagkat s Alfred Bertelsen: Sundhedspleje og fødselshjælp i Grønland, samt den almene sundhedstilstand blandt befolkningen. Ugeskrift for læger nr 19, s (22 s) kopi Lange, Ruth; Ezekiassen, Lisa (2004): Sundhedsuddannelser før og nu I: Petrussen, Juana og Therkildsen Lene (red): Sana Nuuk.Atuagkat s (11 s.).(kopi) Rønsager, Mette(2002): Psykisk og somatisk sygdom - hvordan opstod sygdom? Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse s (14 s.) pdf Rønsager, Mette (2002) Sundhedsvæsenet i Grønland i 1800 og ved starten af 1900 tallet. Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse s (22 s) pdf Supplerende: Oosten, J. et al (2006): Perceptions of Decline: Inuit Shamanism in Canadian Arctic. Etnohistory 53:3. Uddrag. Tester, F.J & Paule Mcnicoll(2006): Why dont they Get it? In Social history of medicine vol 19. s Uddrag-. Sygeplejekursus 2 Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til sundhed og sygdom, (lidelse og forestående død), herunder menneskets muligheder, behov og ressourcer. Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for at kunne udføre den direkte sygepleje med hovedvægt på kropslige funktioner og at kunne udføre direkte sygepleje i forhold til problemer relateret hertil. Endvidere, at den studerende erhverver sig viden om og forståelse for forhold af betydning for at kunne møde og etablere en professionel relation til patienten. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan identificere generelle sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til kropslige funktioner og analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant teori. Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog. (niveau) Faglig kompetence: Kan redegøre for forhold af betydning for at kunne møde og etablere en professionel relation til patienten (niveau 2). Kan anvende sygeplejeprocessen og andre udvalgte sygeplejeteorier som analysemetode i bearbejdning af generelle sygeplejefaglige problemstillinger (niveau 2). 8

9 Kursusindhold: Der undervises i teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom, sygeplejens værdigrundlag, menneskets kropslige funktioner samt problemer relateret hertil. Professionel relation mellem patient og sygeplejerske og udvalgte sygeplejeteorier inkl. sygeplejeprocessen. Antal ECTS: 7,5 Lektioner: 70 : 675 sider Eksamensform: Individuel opgave. Intern bedømmelse Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Centrale områder og pensum 2A Hvad er sygepleje? 5 lektioner ( ca 50 s) Sygeplejeprofession, virksomhedsområde og sygeplejens værdigrundlag. Introduktion til sygeplejefaget, og dets relation til øvrige fag. Perspektiver på sundhed og sygdom. Hansen, Helle Ploug (2008): Et dobbeltblik på sygepleje. I. Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 2,1.del: Teori og metode. 2.udgave Gads Forlag, s (14 s). Hovland, Ragnar (2009): Det er ikke noget at tage sig af I.: Pedersen, Søren (red ) Sygeplejebogen 1 Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. 1.Del. 3.Udgave.København. GADS FORLAG. s (12 s) Rath, Ulla (2009): Virksomhed som sygeplejerske I: Pedersen, Søren: Sygeplejebogen 1, 1. del: Patientologi, sygeplejens værdier og vikrsomhedsfelt Gads forlag 3. udgave. Kap 5 s (15 s) Launsø, Laila (2003): Et subjektorienteret sygdoms- og sundhedsbegreb. I: Kamper- Jørgensen F, Almind G. (red). Forebyggende sundhedsarbejde. 4. udgave, København, Munksgaards Forlag, s (5 s) (Kopi) Madsen, Lisbet Due (2009): Etikette i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red ): Sygeplejebogen 1, 1. del: Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. GADS FORLAG. 3. Udgave s (15 s) Pedersen, Leif Flindt (2003): Den korrekte påklædning. I: Sygeplejersken. Nr. 36, 103. årgang, Dansk Sygeplejeråd, s Pedersen LF (2003): Sygeplejerskens skomode. I: Sygeplejersken. Nr. 36, 103. årgang, Dansk Sygeplejeråd, s Supplerende: Honoré, Kirsten (2009): Værdier og værdigrundlag i sygeplejen I: Pedersen, Søren (red ): Sygeplejebogen 1, 1. del: Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. GADS FORLAG. 3. Udgave. S

10 2B Kropslige funktioner og problemer relateret til kroppens pleje 5 lektioner (50 sider) Personlig hygiejne, urørlighedszone, identitet, sengebad, påklædning og seng. Hygiejne Borge, Astrid Merete (2009): Personlig hygiejne. I: Pedersen, Søren, Mekki Tone Elin (red) (2007): Sygeplejebogen 1, 2.del. Grundlæggende behov. 3. udgave. GADS FORLAG s (25 s) Sørensen, Unni A B (2009): Hygiejne. I: Pedersen, Søren, (red : Sygeplejebogen 1, 2. del. Grundlæggende behov. 3. Udgave. GADS FORLAG, s (29 s) Lawler, Jocalyn (1996): Bag skjermbrettene. Notam Gyldendal Kap 6: Forlegenhet, sosiale regler og atmosfæren ved kroppsstell s (18 s) (kopi) Supplerende Knudsen, Anna (1999): Mikrobiologi og hygiejne i sygeplejen. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) 2C Ernæring og sygepleje 5 lektioner (68 sider) Identifikation og vurdering af ernæringsrelaterede problemer og behov. Sygeplejerskens rolle i forhold til pt s ernæring, og væskeindtagelse. Sygepleje til patienter, der er småtspisende og har madlede. Hougaard, Lone (2009): Kostforplejning. I: Pedersen, Søren, Mekki Tone Elin (red) : Sygeplejebogen 1,. 2. del. Grundlæggende behov 3.udgave. GADS FORLAG, s (34 s). Knudsen, Anna (1999): Mikrobiologi og hygiejne i sygeplejen. København, Munksgaard Danmark, s , (15 s)(kopi) Knutstad, Unni (2009): Kvalme og opkastning I: Pedersen, Søren, Mekki Tone Elin (red) : Sygeplejebogen 1,. 2. del. Grundlæggende behov. 3.udgave. GADS FORLAG s (16 s) Turner B (2003): Underernæring på sygehuse kan forebygges. I: Sygeplejersken. Nr. 10, 100. årgang, Dansk Sygeplejeråd, s Cases: Pedersen, Anni Kaae (2005): Hvordan oplever patienter mad, måltid og appetit i forbindelse med sygdom og indlæggelse. Aarhus, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Publikation nr. 81; s (Kopi) Grue, Birgitte (2009): Det kræver et godt helbred at være syg. I: Pedersen, Søren (red): Sygeplejebogen 1, 1.Del: Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt..3.udgave.københavn. GADS FORLAG. s (10 s) 10

11 Forslag til supplerende læsning: Sortland, Kjersti; Gøtske, Jette Rytoft (2008): Ernæring mere end mad og drikke. København, Gads Forlag, 2. reviderede udgave 2D Kredsløb, respiration og legemstemperatur 6 lektioner Sygepleje til patienter med problemer i relation til ovennævnte herunder observation, værdimåling, lejring. Holst, Inger Johanne (2009): Kredsløbet. I: Pedersen, Søren, (red ): Sygeplejebogen 1, 2.del - Grundlæggende behov. 3.Udgave,. GADS FORLAG, s (27 s) Holst, Inger Johanne (2009): Respiration. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del- Grundlæggende behov. 3.udgave, 1.oplag. København. GADS FORLAG, s (19 s) Holst, Inger Johanne (2009): Temperaturregulering. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del.- Grundlæggende behov. 3.udgave,. København. GADS FORLAG, s (25 s). 2E Udskillelser af fæces og urin 4 lektioner Faktorer der kan påvirke tarmfunktionen. Tarmanamnese. Sygeplejehandlinger til regulering af tarmfunktion ved obstipation, diaré eller fæcesinkontinens. Patientoplevelser. Faktorer, der kan påvirke blæretømning. Observationer. Urininkontinens. Sygepleje til patienter med vanskelig blæretømning, urininkontinens og kateter. Fredriksen, Arnhild; Arneberg, Hilde M.(2009): Vandladning. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del. Grundlæggende behov. 3.udgave.København. GADS FORLAG, s ( 28 s). Øverlie, Anne (2009):Sygepleje i forbindelse med udskillelse af fæces. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov. 3.udgave. København. GADS FORLAG, s ( 22 s). 2F Hvile og søvn 2 lektioner Faktorer, der påvirker den normale søvn. Sygepleje til patienter med søvnproblemer. Bachmann, Merete; Lindhardt,Jette (2009): Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del. Grundlæggende behov. 3.udgave.København. GADS FORLAG, s ( 39 s). Bastøe, Liv-Karin H; Frantsen, Anne-Marie (2002): Søvn og hvile.i: Almen sygepleje3. Patient og sygeplejerske. Krop, omgivelser og handlinger. I: Kristoffersen, Nina Jahren. København, Gads Forlag, s (3 s) 11

12 2G Immobilitet 5 lektioner Komplikationer ved immobilitet og principper for sygeplejen ved den immobile patient. Larsen, Birte (2009): Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1,. 2.del Grundlæggende behov. 3.udgave.København. GADS FORLAG, s ( 35 s) Maaløe, Lis; Poulsen, Ingrid (2002): Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. København, Munksgaard Danmark; s 20-26, ( 11 s) (kopi) 2H Omsorgsfilosofi - Kari Martinsen 6 lektioner 55 sider. Relation og afhængighed. Livsytringer og etisk fordring. Samtalen i omsorgsfagene. Det faglige skøn. Fænomenologi. Alvsvåg, Herdis (2008): Omsorg med udgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstænkning. I: Nielsen, Birthe Kamp: Sygeplejebogen 2, 1. del: Teori og metode. Gads Forlag, 2. udgave. Side Martinsen, Kari (2005): Samtalen, skønnet og evidensen. København Gads forlag, s I Behovsteori - Virginia Henderson 7 lektioner 64 sider. Grundlæggende behov og Virginia Hendersons grundlæggende principper Henderson, Virginia (2000): ICN, Sygeplejens grundlæggende principper. København, Dansk Sygeplejeråd, s Henderson, Virginia (1995): The nature of nursing: en definition og dens implikation for praksis, forskning og uddannelse. København, Munksgaard Danmark, s og s Mathisen, Jorunn (2009): Hvad er sygepleje? Virginia Hendersons svar. I: Nielsen, Birthe Kamp (red). Sygeplejebogen 1, 2. del: Grundlæggende behov. 3. udgave. København, G.E.C. Gads Forlag, s J Problemløsning i sygeplejen sygeplejeprocessen - praksisbeskrivelse 5 lektioner 45 sider. 12

13 Bjørnshave, Bodil (2005): Sygeplejeprocessen. I: Bydam J, Hansen JM (red). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag, s (kopi). Madsen, Inge (2008): Dokumentation i sygepleje fra dengang til i dag. I: Nielsen, Birthe Kamp: Sygeplejebogen 2, 1. del: Teori og metode. Gads Forlag, 2. udgave. Side Jensen, Uffe Juul (1993): Sygdomsbegreber i praksis. Munksgaard, Side (kopi). Sundhedsvidenskab Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus 1 Mål: At den studerende tilegner sig grundlæggende viden om forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner. Kompetence niveau: Intellektuel kompetence: Kan redegøre for centrale videnskabsteoretiske grundpositioner. Faglig kompetence: Kan anvende videnskabsteori i analyse af sygeplejefaglige problemstillinger og redegøre for empiri, teori og videnskab. Kursusindhold: Videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet, induktion, deduktion. Antal ECTS: 1,5 Lektioner 14 : 135 sider Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. Birkler, Jacob (2007) Videnskabsteori. Munksgaard Danmark. Supplerende: Scheel, Merry (1995): Videnskabsteori samt nogle konsekvenser for sundhedsog sygeplejen. I: Fokus på sygeplejen. Udvalgte artikler fra 1979 til Munksgaard. Ergonomi Mål: At den studerende skal opnå selvstændig kompetence i forhold til at benytte den mest hensigtsmæssige forflytning til den enkelte patient på en fysisk og etisk forsvarlig måde samt udvikle færdigheder i at kombinere forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler, således at der tages hensyn til patientens ressourcer/begrænsninger samtidig med at belastninger i plejesituationen undgås. Den studerende skal opøve evnen til, at vurdere arbejdssituationer i ergonomisk øjemed og vejlede og instruere andre i forflytningsteknik. Få indsigt i hvilke rettigheder og krav der er i forhold til arbejdsmiljø og ergonomi. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige ergonomiske problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Kender lovgrundlaget for arbejdsmiljø. Praksis kompetence: Kan selvstændigt udføre forflytningsteknik i forhold til centrale kliniske patientsituationer som f.eks. patienter med lammelser.( Niveau 3) 13

14 Kursusindhold: Anatomi, fysiologi og patologi i forhold til ergonomi. Kropsbevidsthed og hensigtsmæssig brug af kroppen. Arbejds- og forflytningsteknikker, hvori der indgår: Fysiske love, naturlige bevægemønstre, vægtoverførsel, kendskab til og brug af hjælpemidler. Arbejde med flere hjælpere og brug af kommandoer. Lov om arbejdsmiljø. Lektioner 10 Antal ECTS: 1 Lektioner: 10 : 90 sider Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Lunde, Per Halvor (2004) Forflytningskundskab. Gads forlag. s Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø. Ernæringslære og diætetik, 1. semester Mål: At den studerende kan arbejde såvel teoretisk som klinisk med ernæring og opnår viden om og forståelse af ernæringslære og klinisk ernæring set i et fysiologisk, samfunds- og kulturteoretisk ernæringsperspektiv, herunder identificerer ernæringsrelaterede sundhedsproblemer på individ-, gruppe- og samfundsplan. Dette så den studerende kvalificerer sig til at kunne udarbejde, gennemføre og evaluere handlingsplaner inden for sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområde. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige ernæringsmæssige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Er fortrolig med centrale interventionsmuligheder, og kan beskrive muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår. (Niveau 3) Kursusindhold: Ernæringspolitik og levnedsmiddellovgivning. Levevilkår, livsstil og livsformers betydning for kost, kostvaner og sundhedskompetence i et historisk, nutidigt og kultur perspektiv. Identifikation af den fejlernærede patient vha. objektive og subjektive observationer og udregning af energibehov i forhold til indtag, herunder ernærings- og væskebehov ved forskellige sygdoms- og ernæringstilstand. Lektioner 10 Antal ECTS: 1 Lektioner: 10 : 100 sider Eksamensform: Individuel opgave i kostplanlægning i 2. semester. Intern censur Bedømmelse: GGS-skala Ovesen Lars, Allingstrup Lene, Poulsen Ingrid: Ernæring og diætetik, 9. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 2007, s. 15, 19-61, 63 70, 71 84, 95, Bjerregaard Peter: Folkesundhed i Grønland, Inussuk, Arktisk Forskningsjournal 1, 2004, downloades fra eller Ernæringsrådet, (2005): Sunde råd om kost og bevægelse for børn i alderes 4-10 år. 14

15 Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker. Red. Johansen, P. Rydahl, Danmarks Miljøun- dersøgelser, Aarhus Universitet. DMU Downloades fra Diverse oplysningsmaterialer Supplerende litteratur: Pars Tine, ph.d afhandling (2000): Forbruget af traditionelle grønlandske fødevarer. Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet Naturvidenskab Anatomi, fysiologi og biokemi Mål: At den studerende opnår viden om og forståelse for den humane organismes normale anatomi og fysiologi samt basal genetik og embryologi. At den studerende introduceres til udvalgte emner inden for biokemien, der danner baggrund for forståelse af fysiologi, sygepleje, ernæring, farmakologi og sygdomslære. Kompetenceniveau: Dybdegående indsigt indenfor fagene anatomi, fysiologi og biokemi, der kan danne baggrund for analyse af konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Kursusindhold: Der undervises i humane celler, væv og organer, herunder embryologi, organernes placering, opbygning, funktion og indbyrdes sammenhænge samt organismens reaktions- og kompensationsmuligheder. Herudover omhandler kurset basal genetik og den fysiologiske aldring. Der undervises i den humane organismes kemiske sammensætning herunder opbygning og funktion af lipider, kulhydrater, nukleinsyrer, enzymer og proteiner samt emner inden for organismens biokemiske processer herunder proteinsyntese, syre-base-regulering, stofskifte og energiproduktion. Lektioner 100 : 1170 sider Eksamensform: Individuel skriftlig prøve. Intern censur Bedømmelse: GGS-skala Dehlin, O. m.fl. (2001), Gerontologi, Gads forlag Mikkelsen, T. R. (2005) Menneskets genetik- en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus forlag Nielsen, O. og A. Springborg. (2005) Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Kompendium: Skanning, PG. Og Møller, BK.(2000) Anatomi og fysiologi bind 1. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København, s , (kopi) Lillevang, ST. og Møller BK.( 2002) Immunologi en kortfattet lærebog. Fadls forlag, København, s , (kopi) 15

16 Dyhrfjeld-Johnsen, J og K.H. Jensen.( 2000) Forstå processerne. Gads Forlag, s , (kopi) Springborg, A. og Nielsen, O. (2002) Biokemi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København, s , fig. s. 108, (kopi) Sand O, Sjaastad Ø, og Haug E, (2004) Fysiologi en grundbog, Munksgaard Danmark, København, s.64 68, s , s , (kopi) Planlægning af Anatomi, fysiologi og Biokemi, 1+2 semester Indhold ECTS Lektioner 1. sem. Introduktion til Anatomi og fysiologi 4 Kredsløbet, blodet, lymfesystemet, 1,5 12 infektionsforsvaret Respiration 0,5 4 Ernæring, fordøjelse, stofskifte 1,5 14 Nyrer, urinveje 1 6 Hud og sanser 0,5 6 Nervesystemet, det endokrine system 2 20 Bevægeapparatet 1,5 14 Cellen, celledeling, basal genetik 1,5 14 Den fysiologiske aldring sem. Kønsorganer 0,5 4 Embryologi 1, Kredsløb, blodet, lymfesystemet, infektionsforsvaret Kredsløbet - Hjertets opbygning og funktion - Blodkar - Karsystemets opbygning - Puls - Blodtryk - Kredsløbets regulering Blodet - Plasma - Det parakapillære kredsløb - Blodets celler - Blodtyper Lymfesystemet - Lymfe Infektionsforsvaret - Antigener - Forsvarets tre planer 16

17 : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side 9 84 = 75 Skanning, PG. Og Møller, BK. 2000, Anatomi og fysiologi bind 1. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København. Side = 5 (kopi) Lillevang, ST. og Møller BK. 2002, Immunologi en kortfattet lærebog. Fadls forlag, København. Fig. 9.1 (Kopi) Respirationen - Den respiratoriske del af luftvejene - Den konduktive del af luftvejene - Respirationscentret - Gastransporten : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 20 Ernæring, fordøjelse, stofskifte Ernæring - Næringsstofferne Fordøjelsessystemet - Fordøjelsesorganerne - Enzymer og fordøjelse Stofskiftet - Omsætning af kulhydrat, protein, lipider - Regulering af blodglukose - Appetitreguleringen - Temperaturreguleringen : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 58 Dyhrfjeld-Johnsen, J og K.H. Jensen. 2000, Forstå processerne. Gads Forlag. Side = 31 (kopi) Sand O, Sjaastad Ø, og Haug E, 2004, Fysiologi en grundbog, Munksgaard Danmark, København. Side = 10 (kopi) Springborg, A. og Nielsen, O. 2002, Biokemi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København. Side: fig.108 (kopi) Nyrer, urinveje Nyrerne og urinvejens opbygning Nyrernes funktion Syre-base Balance Transportprocesser : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side , = 36 17

18 Hud og sanser Hudens opbygning Hudens blodforsyning Lydopfattelse Ligevægtsopfattelse Lysopfattelse : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 33 Nervesystemet og det endokrine system Nervesystemet - Nervevævet - Nerven - Det centrale nervesystem - Det perifere nervesystem - Det somatiske nervesystem - Det autonome nervesystem - Reflekser og smerte - Det endokrine system - hormonernes funktion og inddeling - styring af hormondannelse og udskillelse : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 64 Sand O, Sjaastad Ø, og Haug E, 2004, Fysiologi en grundbog, Munksgaard Danmark, København. Side = 4 (kopi) Bevægeapparatet - led - kroppens opbygning - knoglernes forskellige væv - calcium- og fosfatstofskiftet - skeletmuskler : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 72 Cellen, celle deling og basal genetik Cellens opbygning - Cellens organeller og deres funktion Celledeling - Mitose og meiose Basal genetik 18

19 - Proteinsyntese - Kromosom afvigelser og mutationer - Nedarving og stamtræer, herunder blodtyper : Bennedbæk, O. 1994, Embryologi, genetik og medfødte misdannelser. Nyt nordisk forlag 1. udg. 1. oplag. Side = 9 Mikkelsen, T. R. 2005, Menneskets genetik- en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus forlag. Side 6 73 = 67 Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 4 Dyhrfjeld-Johnsen, J og K.H. Jensen. 2000, Forstå processerne. Gads Forlag. Side =5 (kopi) Den fysiologiske aldring Homostase, adaption Cellens aldring Biologiske aldersforandringer : Dehlin, O. m.fl. 2001, Gerontologi, Gads forlag Side = 96 Mikrobiologi, del 1 Mål: At den studerende opnår viden om mikroorganismers forekomst, morfologi, vækstbetingelser og særlige egenskaber, og at den studerende opnår forståelse for samspillet mellem mikroorganismer, mennesker og miljø. Kompetencer: Dybdegående indsigt indenfor faget mikrobiologi, der kan danne baggrund for analyse af konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Kursusindhold: Der undervises i almen mikrobiologi, herunder forekomst, morfologi og forplantning indenfor grupper af mikroorganismer, samt infektionsbegrebet og immunologi og udvalgte patogene mikroorganismer, herunder smitterisiko og behandling. Lektioner 19 : 180 sider Eksamensform: Individuel skriftlig prøve sammen med fagene sygdomslære og mikrobiologi efter 2. semester. Fagene skal bestås for sig. Bedømmelse: Bedømmes efter GGS skalaen. Sygdomslære kursus 1 vægter i prøven med 50%, farmakologi inkl. medicinregning vægter 30%, mikrobiologi vægter 20%. Andreassen, Margit og Bech Hansen, Lene: Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus forlag 2009 Underviser kommer med mere litteratur Supplerende materiale 19

20 Centrale elementer Hygiejnens og mikrobiologiens historie Mikroorganismers inddeling Infektionsbegrebet Immunitet vaccination og kemoterapi Samfundsvidenskab Jura, del 1 Mål: Målet er at den studerende tilegner sig viden om retningslinier vedrørende studerendes forhold samt forståelse for lovgivning omkring tavshedspligt. Kompetenceniveau: Fagkompetence: den studerende kender lovgrundlaget for tavshedspligt og er fortrolig med konsekvenser af lovgivningen. (Niveau 3) Kursusindhold: Der undervises i retningslinier for sygeplejestuderende og lovgivning om tavshedspligt. Lektioner 4 : 45 sider Bedømmelse: Den studerende tilkendegiver ved sin underskrift af erklæring om tavshedspligt sin indsigt i faget. Hybel, Ulla (2006) Sundhedsret - for sygeplejersker. Nyt Nordisk Forlag. s Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Straffelov om Grønland hvori sidder lovtekst om tavshedspligt. Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke Organisation og ledelse, del 1 Mål: Målet er at den studerende får en forståelse af sundhedsvæsnets organisatoriske opbygning og at den studerende får kendskab til forskellige måder at lede og organisere sygeplejen på. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: kender og kan redegøre for sundhedsvæsnets organisation Kursusindhold: Undervisningen giver en indføring i sundhedsvæsnets opbygning samt sygeplejerskens organisatoriske indplacering og en indføring i ledelsesmæssige opgaver, sygeplejersken har i forbindelse med organisering af sygeplejen. (Niveau 2) Antal ECTS: 1 Lektioner 10 : 90 sider Eksamensform: Deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået /ikke bestået. 20

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilinniarfik/ Center for Sundhedsuddannelser Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester 2006 1. semester 2006 1 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag og undervisningsformer

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje August 2012 1. semester Hold 2012 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB10 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje !! Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 2. semester Hold 2013 9. januar 2014 ! 2 2. Semester lektionskatalog

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 2. semester Hold 2013 9. januar 2014 2. Semester lektionskatalog

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Hold S11V Februar 011 Februar 011 [17.01.011] 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 1, 1. semester... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Modul 4 Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed Læringsudbytte Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere