Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010

2 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag og undervisere 3 Undervisningsformer 3 Oversigt over fagenes fordeling over semestret 4 Fag 5 Studieintroduktion 5 Introduktion til sygeplejestudiet 5 Studie og læseteknik 5 Kursus i hurtiglæsning 5 Informationskompetence 1 & 2. semester 5 Sygeplejevidenskab 7 Sygeplejekursus 1 7 Sygeplejekursus 2 8 2A Hvad er sygepleje? 9 2B Kropslige funktioner og problemer relateret til kroppens pleje 10 2C Ernæring og sygepleje 10 2D Kredsløb, respiration og legemstemperatur 11 2E Udskillelser af fæces og urin 11 2F Hvile og søvn 11 2G Immobilitet 12 2H Omsorgsfilosofi - Kari Martinsen 12 2I Behovsteori - Virginia Henderson 12 2J Problemløsning i sygeplejen sygeplejeprocessen - praksisbeskrivelse 12 Sundhedsvidenskab 13 Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus 1 13 Ergonomi 13 Ernæringslære og diætetik, 1. semester 14 Naturvidenskab 15 Anatomi, fysiologi og biokemi 15 Planlægning af Anatomi, fysiologi og Biokemi, 1+2 semester 16 Kredsløb, blodet, lymfesystemet, infektionsforsvaret 16 Respirationen 17 Ernæring, fordøjelse, stofskifte 17 Nyrer, urinveje 17 Hud og sanser 18 Nervesystemet og det endokrine system 18 Bevægeapparatet 18 Cellen, celle deling og basal genetik 18 Den fysiologiske aldring 19 Mikrobiologi, del 1 19 Samfundsvidenskab 20 Jura, del 1 20 Organisation og ledelse, del

3 1. Semester Oversigt over fag og undervisere Fag ECTS Lektioner Underviser Studieintroduktion Suzanne Møller, Institutleder, cand.pæd Hedwig Kamphoff, Sygeplejelærer SD Informationskompetence 12 Sygeplejekursus 1 1,5 14 Hanne Kristoffersen, Bibliotekar m.fl Helle Møller, sygeplejerske, cand.scient.ant, phd stud Sygeplejekursus 2 7,5 70 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,5 12 Ergonomi 1,0 10 Ernæringslære og diætetik Anatomi/fysiologi/genetik/ embryologi/biokemi 1, ,0 100 Mikrobiologi 2,0 20 Jura 1 0,5 4 Organisation og ledelse 1 1,0 10 Lene E. Dahl, Sygeplejelærer, cand mag pæd Hedwig Kamphoff, Sygeplejelærer SD,stud master Tine Aagaard, sygeplejelærer, cand mag, ph.d stud Helle Møller, sygeplejerske, cand.scient.ant, phd stud, m.fl (Lene E. Dahl, Sygeplejelærer, cand mag pæd) Lisbeth Sørensen, sygeplejelærer, cand.cur Lisa Christiansen, Sundhedsfaglig underviser MVO Lisa Christiansen, Sundhedsfaglig underviser MVO Anne Kristine Helledi, cand. Scient. Lone Nukaaraq Møller, Ph.d Helle Møller, sygeplejerske, cand.scient.ant, phd stud Lene E. Dahl, Sygeplejelærer, cand mag pæd Undervisningsformer Forelæsning Formidling af viden ved forelæsning eller oplæg fra underviseren Underviseren forlæser omkring centrale elementer i pensum, eller specielle emner. Forelæsningen skal give en overblik over området. En forelæsning eller et oplæg kan være for den enkelte klasse, men det kan også være for større forsamlinger. Dialog Dialog og diskussion mellem studerende og underviser på mindre hold eller i grupper Undervisningen vil være mere detaljeret omkring særlige emner eller problemstillinger, og der vil være en inddragelse af de studerende. Dialog eller diskussion vil foregå med i klassen eller i mindre grupper. Gruppe/individuelt arbejde 3

4 Gruppe/individuelt arbejde med fremlæggelser og opponentfunktion Ved gruppe/individuelt arbejde er der i reglen tale om arbejde ved siden af undervisningen. Der kan være afsat tid på skemaet, hvor en lærer vil være til rådighed i en del af tiden, men ellers er det de studerende selv, der er ansvarlige for planlægningen. Oplæg fra studerende med faglig vejledning Ved oplæg er der, som ved gruppe/individuelt arbejde, i reglen tale om arbejde ved siden af undervisningen. Der kan være afsat tid på skemaet, hvor en lærer vil være til rådighed i en del af tiden, men ellers er det den studerende selv, der er ansvarlig for planlægningen. Oversigt over fagenes fordeling over semestret Fag/ Uge Studieintroduktion Sygeplejekursus 1 Sygeplejekursus 2 Videnskabsteori Ergonomi Anatomi og fysiologi Jura I Ernæringslære Mikrobiologi Organisation og ledelse 40 x x xx Klinik (x) og klinisk undervisning 1 Prøve Prøve 4

5 Fag Studieintroduktion Introduktion til sygeplejestudiet Mål: At den studerende tilegner sig overblik over struktur og indhold i sygeplejerskeuddannelsen ved Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for Sygepleje- og sundhedsvidenskab. Kursusindhold: Uddannelsesstruktur og indhold samt generelle forhold vedrørende afvikling af prøver. Undervisningsformer: Forelæsning Studie og læseteknik Mål: At den studerende tilegner sig studiekompetencer der er relevante for en videregående uddannelse. Kompetenceniveau: At den studerende er bevidst om og tager ansvar for egen læring. At den studerende kan anvende relevante læseteknikker til forskellige typer tekst. At den studerende får kendskab til understregnings og notatteknikker. Lektioner 4 Kursusindhold: Studieteknikker og studievaner. Læse- og notatteknikker. Undervisningsformer: Dialog og individuelle øvelser Kursus i hurtiglæsning Mål: At den studerende bliver en mere effektiv læser, samt øger sin læsehastighed og forståelse af det læste. Lektioner 8 Kursusindhold: Forskellige læseteknikker, skimming, hurtiglæsning og fag-/studielæsning. Undervisningsformer: Dialog og individuelle øvelser Informationskompetence 1 & 2. semester Informationskompetence skal kvalificere til at kunne sortere og udvælge et relevant indhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger og det skal bidrage til at anvende informationssøgning for at kunne finde relevant sygeplejefaglig viden og evidens i diverse informationssystemer og databaser. Mål for undervisningen - At introducere de studerende til bibliotekskundskab og informationskilder til anvendelse i informationssøgning. - At forberede de studerende til kritisk læsning og refleksion i informationssøgeprocessen. - At give de studerende redskaber til at beherske informationssøgning. Kompetence niveau: Intellektuel kompetence: Den studerende identificerer og vurderer hvilke søgeteknikker, der med fordel kan anvendes i et givent informationssystem samt kan redegøre og vurdere valget af informationskilder. Faglig kompetence: Den studerende anvender selvstændigt bibliotekets fysiske materialesamling(bøger, Bibliotekskundskab) og udvikler søgestrategier, søgeprofiler, identificerer potentielle informationskilder samt anvender forskellige former for søgeteknikker. Kursusindhold: Almen bibliotekskundskab, søgestrategier, søgeprofiler og anvendelse af søgeteknikker samt valg af informationskilder. 5

6 Underviser: Bibliotekar og/eller underviser på sygeplejestudiet. Kurset trin for trin Trin 1: Biblioteksintroduktion 1 (2 lektioner) Trin 2: Biblioteksintroduktion 2 (2 lektioner) Trin 3: Informationskompetence (4 lektioner) Trin 4: Informationskompetence (4 lektioner) Præsentation af biblioteket Fysisk materialesamling DK5 system (alfabetisk + systematisk register) Fysiske informationskilder Øvelser i at søge i de fysiske informationskilder Søgestrategi & søgeprofil Bibliotekskatalogen og søgeteknik Øvelser i at søge i bibliotekskatalogen Elektroniske informationskilder Generelle søgeteknikker Øvelser Søgeteknikker i specifikke informationskilder Databaser Søgemaskiner Øvelser Hørman, Ester(2007) At vælge de rette (emne)ord en artikel om emneord i bibliografiske databaser I: Akademiske Sygeplejersker, nr. 3 Juli 1007, s11-16 Lindahl, Marianne og Carsten Juhl(2007) Litteratursøgning, I:Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 1.udgave, 1.oplag, FADL s forlag 2007, s Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og informationssøgning til opgaven, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3.udgave, 3.oplag. Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og kilder, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser,3.udgave,3.oplag, Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s (besøgsdato April 2010) Redaktionelle retningslinjer (besøgsdato April 2010) 6

7 Sygeplejevidenskab Sygeplejekursus 1 Sygeplejens historie og aktuelle situation, herunder fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen. 14 lektioner Mål: Målet er, at den studerende opnår viden om den moderne sygeplejes historiske udvikling under skiftende samfundsmæssige forhold. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: Kan anvende viden om den moderne sygeplejes historiske udvikling under skiftende samfundsmæssige forhold i relation til sygeplejerskens aktuelle virksomhedsområde. Kursusindhold: Der undervises i sygeplejens historie og aktuelle situation. Sygeplejerskeuddannelsens grundlag og historie og sygeplejerskens virksomhedsområde. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 : 135 sider Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået : Olden- Jørgensen S (2001). Til Kilderne! Introduktion til Historisk Kildekritik. København, G.E.C. Gads Forlag s , (kopi) (13 s) Europa og Danmark (6 lekt) (ca 70 s) Elstad, Ingunn (2008): Florence Nightingale og sygeplejen I: Sygepleje i fortid og nutid historisk indblik. DSR, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s ( 20 s) (Kopi) Olesen AM (2001). Charlotte Munck. Birkelund, Regner (red): Omsorg kald og kamp. København. Munksgårds forlag, s (kopi) (16 s.) Thinggaard, Ditte Maarbjerg (2008): Klinisk sygepleje i fortids-, nutids og fremtidsperspektiv. I: Nielsen, Birthe Kamp(red). Sygeplejebogen 2. del 1, Teori og metode. 2. udgave. Gads Forlag, s (17 s) Supplerende litteratur Glasdam, Stine (2008): Uddannelse af sygeplejersker belyst fra et fagpolitisk perspektiv I: Sygepleje i fortid og nutid historisk indblik. DSR, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s (17 s) Malchau, Susanne (1998) Kaldet et ophøjet ord for lidenskab. Perspektiver på Søster Benedicte Ramsings omsorgstanker i lyset af refleksioner over kaldstanken som historisk kategori. Sygeplejersken nr. 47. s. 1-15, (kopi) Wingender, Nete Balslev (1999): Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie Bind 1. København. Dansk Sygeplejeråd, s Fra mesterlære til studium (kopi) (21 s.) 7

8 Wingender, Nete Balslev (1999): Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie Bind 2. København. Dansk Sygeplejeråd, s Kampen for faget (kopi) (20 s) Grønland (8 lekt) (68 s +) Underviser supplerer med yderligere litt. Balle, Ester: Øst, vest- hjemme bedst. En sygeplejerskes erindringer Forlaget Atuagkat s Alfred Bertelsen: Sundhedspleje og fødselshjælp i Grønland, samt den almene sundhedstilstand blandt befolkningen. Ugeskrift for læger nr 19, s (22 s) kopi Lange, Ruth; Ezekiassen, Lisa (2004): Sundhedsuddannelser før og nu I: Petrussen, Juana og Therkildsen Lene (red): Sana Nuuk.Atuagkat s (11 s.).(kopi) Rønsager, Mette(2002): Psykisk og somatisk sygdom - hvordan opstod sygdom? Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse s (14 s.) pdf Rønsager, Mette (2002) Sundhedsvæsenet i Grønland i 1800 og ved starten af 1900 tallet. Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse s (22 s) pdf Supplerende: Oosten, J. et al (2006): Perceptions of Decline: Inuit Shamanism in Canadian Arctic. Etnohistory 53:3. Uddrag. Tester, F.J & Paule Mcnicoll(2006): Why dont they Get it? In Social history of medicine vol 19. s Uddrag-. Sygeplejekursus 2 Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til sundhed og sygdom, (lidelse og forestående død), herunder menneskets muligheder, behov og ressourcer. Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for at kunne udføre den direkte sygepleje med hovedvægt på kropslige funktioner og at kunne udføre direkte sygepleje i forhold til problemer relateret hertil. Endvidere, at den studerende erhverver sig viden om og forståelse for forhold af betydning for at kunne møde og etablere en professionel relation til patienten. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan identificere generelle sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til kropslige funktioner og analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant teori. Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog. (niveau) Faglig kompetence: Kan redegøre for forhold af betydning for at kunne møde og etablere en professionel relation til patienten (niveau 2). Kan anvende sygeplejeprocessen og andre udvalgte sygeplejeteorier som analysemetode i bearbejdning af generelle sygeplejefaglige problemstillinger (niveau 2). 8

9 Kursusindhold: Der undervises i teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom, sygeplejens værdigrundlag, menneskets kropslige funktioner samt problemer relateret hertil. Professionel relation mellem patient og sygeplejerske og udvalgte sygeplejeteorier inkl. sygeplejeprocessen. Antal ECTS: 7,5 Lektioner: 70 : 675 sider Eksamensform: Individuel opgave. Intern bedømmelse Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Centrale områder og pensum 2A Hvad er sygepleje? 5 lektioner ( ca 50 s) Sygeplejeprofession, virksomhedsområde og sygeplejens værdigrundlag. Introduktion til sygeplejefaget, og dets relation til øvrige fag. Perspektiver på sundhed og sygdom. Hansen, Helle Ploug (2008): Et dobbeltblik på sygepleje. I. Pedersen Søren (red). Sygeplejebogen 2,1.del: Teori og metode. 2.udgave Gads Forlag, s (14 s). Hovland, Ragnar (2009): Det er ikke noget at tage sig af I.: Pedersen, Søren (red ) Sygeplejebogen 1 Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. 1.Del. 3.Udgave.København. GADS FORLAG. s (12 s) Rath, Ulla (2009): Virksomhed som sygeplejerske I: Pedersen, Søren: Sygeplejebogen 1, 1. del: Patientologi, sygeplejens værdier og vikrsomhedsfelt Gads forlag 3. udgave. Kap 5 s (15 s) Launsø, Laila (2003): Et subjektorienteret sygdoms- og sundhedsbegreb. I: Kamper- Jørgensen F, Almind G. (red). Forebyggende sundhedsarbejde. 4. udgave, København, Munksgaards Forlag, s (5 s) (Kopi) Madsen, Lisbet Due (2009): Etikette i sygeplejen. I: Pedersen, Søren (red ): Sygeplejebogen 1, 1. del: Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. GADS FORLAG. 3. Udgave s (15 s) Pedersen, Leif Flindt (2003): Den korrekte påklædning. I: Sygeplejersken. Nr. 36, 103. årgang, Dansk Sygeplejeråd, s Pedersen LF (2003): Sygeplejerskens skomode. I: Sygeplejersken. Nr. 36, 103. årgang, Dansk Sygeplejeråd, s Supplerende: Honoré, Kirsten (2009): Værdier og værdigrundlag i sygeplejen I: Pedersen, Søren (red ): Sygeplejebogen 1, 1. del: Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. GADS FORLAG. 3. Udgave. S

10 2B Kropslige funktioner og problemer relateret til kroppens pleje 5 lektioner (50 sider) Personlig hygiejne, urørlighedszone, identitet, sengebad, påklædning og seng. Hygiejne Borge, Astrid Merete (2009): Personlig hygiejne. I: Pedersen, Søren, Mekki Tone Elin (red) (2007): Sygeplejebogen 1, 2.del. Grundlæggende behov. 3. udgave. GADS FORLAG s (25 s) Sørensen, Unni A B (2009): Hygiejne. I: Pedersen, Søren, (red : Sygeplejebogen 1, 2. del. Grundlæggende behov. 3. Udgave. GADS FORLAG, s (29 s) Lawler, Jocalyn (1996): Bag skjermbrettene. Notam Gyldendal Kap 6: Forlegenhet, sosiale regler og atmosfæren ved kroppsstell s (18 s) (kopi) Supplerende Knudsen, Anna (1999): Mikrobiologi og hygiejne i sygeplejen. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) 2C Ernæring og sygepleje 5 lektioner (68 sider) Identifikation og vurdering af ernæringsrelaterede problemer og behov. Sygeplejerskens rolle i forhold til pt s ernæring, og væskeindtagelse. Sygepleje til patienter, der er småtspisende og har madlede. Hougaard, Lone (2009): Kostforplejning. I: Pedersen, Søren, Mekki Tone Elin (red) : Sygeplejebogen 1,. 2. del. Grundlæggende behov 3.udgave. GADS FORLAG, s (34 s). Knudsen, Anna (1999): Mikrobiologi og hygiejne i sygeplejen. København, Munksgaard Danmark, s , (15 s)(kopi) Knutstad, Unni (2009): Kvalme og opkastning I: Pedersen, Søren, Mekki Tone Elin (red) : Sygeplejebogen 1,. 2. del. Grundlæggende behov. 3.udgave. GADS FORLAG s (16 s) Turner B (2003): Underernæring på sygehuse kan forebygges. I: Sygeplejersken. Nr. 10, 100. årgang, Dansk Sygeplejeråd, s Cases: Pedersen, Anni Kaae (2005): Hvordan oplever patienter mad, måltid og appetit i forbindelse med sygdom og indlæggelse. Aarhus, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Publikation nr. 81; s (Kopi) Grue, Birgitte (2009): Det kræver et godt helbred at være syg. I: Pedersen, Søren (red): Sygeplejebogen 1, 1.Del: Patientologi. Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt..3.udgave.københavn. GADS FORLAG. s (10 s) 10

11 Forslag til supplerende læsning: Sortland, Kjersti; Gøtske, Jette Rytoft (2008): Ernæring mere end mad og drikke. København, Gads Forlag, 2. reviderede udgave 2D Kredsløb, respiration og legemstemperatur 6 lektioner Sygepleje til patienter med problemer i relation til ovennævnte herunder observation, værdimåling, lejring. Holst, Inger Johanne (2009): Kredsløbet. I: Pedersen, Søren, (red ): Sygeplejebogen 1, 2.del - Grundlæggende behov. 3.Udgave,. GADS FORLAG, s (27 s) Holst, Inger Johanne (2009): Respiration. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del- Grundlæggende behov. 3.udgave, 1.oplag. København. GADS FORLAG, s (19 s) Holst, Inger Johanne (2009): Temperaturregulering. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del.- Grundlæggende behov. 3.udgave,. København. GADS FORLAG, s (25 s). 2E Udskillelser af fæces og urin 4 lektioner Faktorer der kan påvirke tarmfunktionen. Tarmanamnese. Sygeplejehandlinger til regulering af tarmfunktion ved obstipation, diaré eller fæcesinkontinens. Patientoplevelser. Faktorer, der kan påvirke blæretømning. Observationer. Urininkontinens. Sygepleje til patienter med vanskelig blæretømning, urininkontinens og kateter. Fredriksen, Arnhild; Arneberg, Hilde M.(2009): Vandladning. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del. Grundlæggende behov. 3.udgave.København. GADS FORLAG, s ( 28 s). Øverlie, Anne (2009):Sygepleje i forbindelse med udskillelse af fæces. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del Grundlæggende behov. 3.udgave. København. GADS FORLAG, s ( 22 s). 2F Hvile og søvn 2 lektioner Faktorer, der påvirker den normale søvn. Sygepleje til patienter med søvnproblemer. Bachmann, Merete; Lindhardt,Jette (2009): Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1, 2.del. Grundlæggende behov. 3.udgave.København. GADS FORLAG, s ( 39 s). Bastøe, Liv-Karin H; Frantsen, Anne-Marie (2002): Søvn og hvile.i: Almen sygepleje3. Patient og sygeplejerske. Krop, omgivelser og handlinger. I: Kristoffersen, Nina Jahren. København, Gads Forlag, s (3 s) 11

12 2G Immobilitet 5 lektioner Komplikationer ved immobilitet og principper for sygeplejen ved den immobile patient. Larsen, Birte (2009): Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer. I: Pedersen, Søren, (red): Sygeplejebogen 1,. 2.del Grundlæggende behov. 3.udgave.København. GADS FORLAG, s ( 35 s) Maaløe, Lis; Poulsen, Ingrid (2002): Inaktivitet, immobilitet og sygepleje. København, Munksgaard Danmark; s 20-26, ( 11 s) (kopi) 2H Omsorgsfilosofi - Kari Martinsen 6 lektioner 55 sider. Relation og afhængighed. Livsytringer og etisk fordring. Samtalen i omsorgsfagene. Det faglige skøn. Fænomenologi. Alvsvåg, Herdis (2008): Omsorg med udgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstænkning. I: Nielsen, Birthe Kamp: Sygeplejebogen 2, 1. del: Teori og metode. Gads Forlag, 2. udgave. Side Martinsen, Kari (2005): Samtalen, skønnet og evidensen. København Gads forlag, s I Behovsteori - Virginia Henderson 7 lektioner 64 sider. Grundlæggende behov og Virginia Hendersons grundlæggende principper Henderson, Virginia (2000): ICN, Sygeplejens grundlæggende principper. København, Dansk Sygeplejeråd, s Henderson, Virginia (1995): The nature of nursing: en definition og dens implikation for praksis, forskning og uddannelse. København, Munksgaard Danmark, s og s Mathisen, Jorunn (2009): Hvad er sygepleje? Virginia Hendersons svar. I: Nielsen, Birthe Kamp (red). Sygeplejebogen 1, 2. del: Grundlæggende behov. 3. udgave. København, G.E.C. Gads Forlag, s J Problemløsning i sygeplejen sygeplejeprocessen - praksisbeskrivelse 5 lektioner 45 sider. 12

13 Bjørnshave, Bodil (2005): Sygeplejeprocessen. I: Bydam J, Hansen JM (red). Sygeplejens fundament 1. København, Nyt Nordisk Forlag, s (kopi). Madsen, Inge (2008): Dokumentation i sygepleje fra dengang til i dag. I: Nielsen, Birthe Kamp: Sygeplejebogen 2, 1. del: Teori og metode. Gads Forlag, 2. udgave. Side Jensen, Uffe Juul (1993): Sygdomsbegreber i praksis. Munksgaard, Side (kopi). Sundhedsvidenskab Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus 1 Mål: At den studerende tilegner sig grundlæggende viden om forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner. Kompetence niveau: Intellektuel kompetence: Kan redegøre for centrale videnskabsteoretiske grundpositioner. Faglig kompetence: Kan anvende videnskabsteori i analyse af sygeplejefaglige problemstillinger og redegøre for empiri, teori og videnskab. Kursusindhold: Videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet, induktion, deduktion. Antal ECTS: 1,5 Lektioner 14 : 135 sider Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. Birkler, Jacob (2007) Videnskabsteori. Munksgaard Danmark. Supplerende: Scheel, Merry (1995): Videnskabsteori samt nogle konsekvenser for sundhedsog sygeplejen. I: Fokus på sygeplejen. Udvalgte artikler fra 1979 til Munksgaard. Ergonomi Mål: At den studerende skal opnå selvstændig kompetence i forhold til at benytte den mest hensigtsmæssige forflytning til den enkelte patient på en fysisk og etisk forsvarlig måde samt udvikle færdigheder i at kombinere forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler, således at der tages hensyn til patientens ressourcer/begrænsninger samtidig med at belastninger i plejesituationen undgås. Den studerende skal opøve evnen til, at vurdere arbejdssituationer i ergonomisk øjemed og vejlede og instruere andre i forflytningsteknik. Få indsigt i hvilke rettigheder og krav der er i forhold til arbejdsmiljø og ergonomi. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige ergonomiske problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Kender lovgrundlaget for arbejdsmiljø. Praksis kompetence: Kan selvstændigt udføre forflytningsteknik i forhold til centrale kliniske patientsituationer som f.eks. patienter med lammelser.( Niveau 3) 13

14 Kursusindhold: Anatomi, fysiologi og patologi i forhold til ergonomi. Kropsbevidsthed og hensigtsmæssig brug af kroppen. Arbejds- og forflytningsteknikker, hvori der indgår: Fysiske love, naturlige bevægemønstre, vægtoverførsel, kendskab til og brug af hjælpemidler. Arbejde med flere hjælpere og brug af kommandoer. Lov om arbejdsmiljø. Lektioner 10 Antal ECTS: 1 Lektioner: 10 : 90 sider Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Lunde, Per Halvor (2004) Forflytningskundskab. Gads forlag. s Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø. Ernæringslære og diætetik, 1. semester Mål: At den studerende kan arbejde såvel teoretisk som klinisk med ernæring og opnår viden om og forståelse af ernæringslære og klinisk ernæring set i et fysiologisk, samfunds- og kulturteoretisk ernæringsperspektiv, herunder identificerer ernæringsrelaterede sundhedsproblemer på individ-, gruppe- og samfundsplan. Dette så den studerende kvalificerer sig til at kunne udarbejde, gennemføre og evaluere handlingsplaner inden for sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområde. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige ernæringsmæssige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Er fortrolig med centrale interventionsmuligheder, og kan beskrive muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår. (Niveau 3) Kursusindhold: Ernæringspolitik og levnedsmiddellovgivning. Levevilkår, livsstil og livsformers betydning for kost, kostvaner og sundhedskompetence i et historisk, nutidigt og kultur perspektiv. Identifikation af den fejlernærede patient vha. objektive og subjektive observationer og udregning af energibehov i forhold til indtag, herunder ernærings- og væskebehov ved forskellige sygdoms- og ernæringstilstand. Lektioner 10 Antal ECTS: 1 Lektioner: 10 : 100 sider Eksamensform: Individuel opgave i kostplanlægning i 2. semester. Intern censur Bedømmelse: GGS-skala Ovesen Lars, Allingstrup Lene, Poulsen Ingrid: Ernæring og diætetik, 9. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 2007, s. 15, 19-61, 63 70, 71 84, 95, Bjerregaard Peter: Folkesundhed i Grønland, Inussuk, Arktisk Forskningsjournal 1, 2004, downloades fra eller Ernæringsrådet, (2005): Sunde råd om kost og bevægelse for børn i alderes 4-10 år. 14

15 Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker. Red. Johansen, P. Rydahl, Danmarks Miljøun- dersøgelser, Aarhus Universitet. DMU Downloades fra Diverse oplysningsmaterialer Supplerende litteratur: Pars Tine, ph.d afhandling (2000): Forbruget af traditionelle grønlandske fødevarer. Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet Naturvidenskab Anatomi, fysiologi og biokemi Mål: At den studerende opnår viden om og forståelse for den humane organismes normale anatomi og fysiologi samt basal genetik og embryologi. At den studerende introduceres til udvalgte emner inden for biokemien, der danner baggrund for forståelse af fysiologi, sygepleje, ernæring, farmakologi og sygdomslære. Kompetenceniveau: Dybdegående indsigt indenfor fagene anatomi, fysiologi og biokemi, der kan danne baggrund for analyse af konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Kursusindhold: Der undervises i humane celler, væv og organer, herunder embryologi, organernes placering, opbygning, funktion og indbyrdes sammenhænge samt organismens reaktions- og kompensationsmuligheder. Herudover omhandler kurset basal genetik og den fysiologiske aldring. Der undervises i den humane organismes kemiske sammensætning herunder opbygning og funktion af lipider, kulhydrater, nukleinsyrer, enzymer og proteiner samt emner inden for organismens biokemiske processer herunder proteinsyntese, syre-base-regulering, stofskifte og energiproduktion. Lektioner 100 : 1170 sider Eksamensform: Individuel skriftlig prøve. Intern censur Bedømmelse: GGS-skala Dehlin, O. m.fl. (2001), Gerontologi, Gads forlag Mikkelsen, T. R. (2005) Menneskets genetik- en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus forlag Nielsen, O. og A. Springborg. (2005) Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Kompendium: Skanning, PG. Og Møller, BK.(2000) Anatomi og fysiologi bind 1. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København, s , (kopi) Lillevang, ST. og Møller BK.( 2002) Immunologi en kortfattet lærebog. Fadls forlag, København, s , (kopi) 15

16 Dyhrfjeld-Johnsen, J og K.H. Jensen.( 2000) Forstå processerne. Gads Forlag, s , (kopi) Springborg, A. og Nielsen, O. (2002) Biokemi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København, s , fig. s. 108, (kopi) Sand O, Sjaastad Ø, og Haug E, (2004) Fysiologi en grundbog, Munksgaard Danmark, København, s.64 68, s , s , (kopi) Planlægning af Anatomi, fysiologi og Biokemi, 1+2 semester Indhold ECTS Lektioner 1. sem. Introduktion til Anatomi og fysiologi 4 Kredsløbet, blodet, lymfesystemet, 1,5 12 infektionsforsvaret Respiration 0,5 4 Ernæring, fordøjelse, stofskifte 1,5 14 Nyrer, urinveje 1 6 Hud og sanser 0,5 6 Nervesystemet, det endokrine system 2 20 Bevægeapparatet 1,5 14 Cellen, celledeling, basal genetik 1,5 14 Den fysiologiske aldring sem. Kønsorganer 0,5 4 Embryologi 1, Kredsløb, blodet, lymfesystemet, infektionsforsvaret Kredsløbet - Hjertets opbygning og funktion - Blodkar - Karsystemets opbygning - Puls - Blodtryk - Kredsløbets regulering Blodet - Plasma - Det parakapillære kredsløb - Blodets celler - Blodtyper Lymfesystemet - Lymfe Infektionsforsvaret - Antigener - Forsvarets tre planer 16

17 : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side 9 84 = 75 Skanning, PG. Og Møller, BK. 2000, Anatomi og fysiologi bind 1. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København. Side = 5 (kopi) Lillevang, ST. og Møller BK. 2002, Immunologi en kortfattet lærebog. Fadls forlag, København. Fig. 9.1 (Kopi) Respirationen - Den respiratoriske del af luftvejene - Den konduktive del af luftvejene - Respirationscentret - Gastransporten : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 20 Ernæring, fordøjelse, stofskifte Ernæring - Næringsstofferne Fordøjelsessystemet - Fordøjelsesorganerne - Enzymer og fordøjelse Stofskiftet - Omsætning af kulhydrat, protein, lipider - Regulering af blodglukose - Appetitreguleringen - Temperaturreguleringen : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 58 Dyhrfjeld-Johnsen, J og K.H. Jensen. 2000, Forstå processerne. Gads Forlag. Side = 31 (kopi) Sand O, Sjaastad Ø, og Haug E, 2004, Fysiologi en grundbog, Munksgaard Danmark, København. Side = 10 (kopi) Springborg, A. og Nielsen, O. 2002, Biokemi. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København. Side: fig.108 (kopi) Nyrer, urinveje Nyrerne og urinvejens opbygning Nyrernes funktion Syre-base Balance Transportprocesser : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side , = 36 17

18 Hud og sanser Hudens opbygning Hudens blodforsyning Lydopfattelse Ligevægtsopfattelse Lysopfattelse : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 33 Nervesystemet og det endokrine system Nervesystemet - Nervevævet - Nerven - Det centrale nervesystem - Det perifere nervesystem - Det somatiske nervesystem - Det autonome nervesystem - Reflekser og smerte - Det endokrine system - hormonernes funktion og inddeling - styring af hormondannelse og udskillelse : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 64 Sand O, Sjaastad Ø, og Haug E, 2004, Fysiologi en grundbog, Munksgaard Danmark, København. Side = 4 (kopi) Bevægeapparatet - led - kroppens opbygning - knoglernes forskellige væv - calcium- og fosfatstofskiftet - skeletmuskler : Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 72 Cellen, celle deling og basal genetik Cellens opbygning - Cellens organeller og deres funktion Celledeling - Mitose og meiose Basal genetik 18

19 - Proteinsyntese - Kromosom afvigelser og mutationer - Nedarving og stamtræer, herunder blodtyper : Bennedbæk, O. 1994, Embryologi, genetik og medfødte misdannelser. Nyt nordisk forlag 1. udg. 1. oplag. Side = 9 Mikkelsen, T. R. 2005, Menneskets genetik- en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus forlag. Side 6 73 = 67 Nielsen, O. og A. Springborg. 2005, Ind under huden - Anatomi og fysiologi. Munksgaard Danmark 2. udg. Side = 4 Dyhrfjeld-Johnsen, J og K.H. Jensen. 2000, Forstå processerne. Gads Forlag. Side =5 (kopi) Den fysiologiske aldring Homostase, adaption Cellens aldring Biologiske aldersforandringer : Dehlin, O. m.fl. 2001, Gerontologi, Gads forlag Side = 96 Mikrobiologi, del 1 Mål: At den studerende opnår viden om mikroorganismers forekomst, morfologi, vækstbetingelser og særlige egenskaber, og at den studerende opnår forståelse for samspillet mellem mikroorganismer, mennesker og miljø. Kompetencer: Dybdegående indsigt indenfor faget mikrobiologi, der kan danne baggrund for analyse af konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Kursusindhold: Der undervises i almen mikrobiologi, herunder forekomst, morfologi og forplantning indenfor grupper af mikroorganismer, samt infektionsbegrebet og immunologi og udvalgte patogene mikroorganismer, herunder smitterisiko og behandling. Lektioner 19 : 180 sider Eksamensform: Individuel skriftlig prøve sammen med fagene sygdomslære og mikrobiologi efter 2. semester. Fagene skal bestås for sig. Bedømmelse: Bedømmes efter GGS skalaen. Sygdomslære kursus 1 vægter i prøven med 50%, farmakologi inkl. medicinregning vægter 30%, mikrobiologi vægter 20%. Andreassen, Margit og Bech Hansen, Lene: Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Nucleus forlag 2009 Underviser kommer med mere litteratur Supplerende materiale 19

20 Centrale elementer Hygiejnens og mikrobiologiens historie Mikroorganismers inddeling Infektionsbegrebet Immunitet vaccination og kemoterapi Samfundsvidenskab Jura, del 1 Mål: Målet er at den studerende tilegner sig viden om retningslinier vedrørende studerendes forhold samt forståelse for lovgivning omkring tavshedspligt. Kompetenceniveau: Fagkompetence: den studerende kender lovgrundlaget for tavshedspligt og er fortrolig med konsekvenser af lovgivningen. (Niveau 3) Kursusindhold: Der undervises i retningslinier for sygeplejestuderende og lovgivning om tavshedspligt. Lektioner 4 : 45 sider Bedømmelse: Den studerende tilkendegiver ved sin underskrift af erklæring om tavshedspligt sin indsigt i faget. Hybel, Ulla (2006) Sundhedsret - for sygeplejersker. Nyt Nordisk Forlag. s Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Straffelov om Grønland hvori sidder lovtekst om tavshedspligt. Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke Organisation og ledelse, del 1 Mål: Målet er at den studerende får en forståelse af sundhedsvæsnets organisatoriske opbygning og at den studerende får kendskab til forskellige måder at lede og organisere sygeplejen på. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: kender og kan redegøre for sundhedsvæsnets organisation Kursusindhold: Undervisningen giver en indføring i sundhedsvæsnets opbygning samt sygeplejerskens organisatoriske indplacering og en indføring i ledelsesmæssige opgaver, sygeplejersken har i forbindelse med organisering af sygeplejen. (Niveau 2) Antal ECTS: 1 Lektioner 10 : 90 sider Eksamensform: Deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået /ikke bestået. 20

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilinniarfik/ Center for Sundhedsuddannelser Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester 2006 1. semester 2006 1 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag og undervisningsformer

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 22. august 2013 Side 15 i lektionskataloget er rev. d. 23. oktober 3013. 1.

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje August 2012 1. semester Hold 2012 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Lektionskatalog - teori

Lektionskatalog - teori Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2015 August 2015 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2012

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje- og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2010 25.01.12

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 1 Fag og profession - gældende indtil 28.08.2011 06/2009 Modul 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 1. & 2. semester Klinisk lektionskatalog

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse 04/2011 Modul 3 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 1. & 2. semester Indhold Indledning 0 1.0

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB10 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje 4. semester Hold 2015 Februar 2017 4. semester lektionskatalog...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Kapitel 0 Side 17 Introduktion Link til udtalelse af latinske betegnelser Kapitel 1 Side 27 Side 27 Side 30 Side 30 Side 32 Side 32 Side 32 Side 32 Side 34 Side 39

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje !! Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 28.01.13 2. semester Hold 2012 2. Semester lektionskatalog 3

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse, Modul 1, Fag og profession Hold BosF2016 Revideret den 07.01.16 1 Indledning... 3 Præsentation af modulet... 4 Teoretisk undervisning... 6 Klinisk undervisning...

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Studieordning 2009 2. semester Hold 2010 2. semester hold

Læs mere