LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave"

Transkript

1 LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen

2 LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL Grand Trumf Nul-ouvert Dækker Ramse...6 MELDESYSTEM: AT REITZE (AT MELDE)...7 UDREGNING AF HØJEST MULIGE MELDING...7 Grand...7 Trumf...8 Nul-ouvert...9 Dækker...9 MELDEFORLØB...9 BYTTE KORT MED SKATEN M.V...10 SPIL AF KORT...11 OPGØRELSE AF SPILLET...12 Vinde spillet...12 Tabe spillet...12 Hurtige spil...12 HJÆLPESKEMAER (SIDST I BOGEN)... TIPS...14 REITZE...14 SPILFØRING...14 Når du har spillet...14 TRYKKE...14 KORT PÅ HÅNDEN...15 NUL-OUVERT...15 SOM MODSPILLER...15 GENERELT...16 SPIL OM PENGE...16 AFREGNING...17 Sats...17 Eksempler...17 Præmie...18 Afregning af hurtige spil...18 MULIGHEDER FOR AT GØRE SPILLET DYRERE...18 Musik (ja, det hedder det)...19 Spørge...19 Slå 40 an...20 FORBUDT ER...20 SKIKKE OG VANER...20

3 LÆREBOG I SKAT Side 3 Indledning Lærebogen i Skat er skrevet ud fra de regler, jeg har lært af min far, og som han har lært af sin far, som igen har lært det af sin far. Der findes mange forskellige Skatregler, men dette hæfte beskriver de gængse grundregler, som altid kan bruges, når man møder andre Skatspillere. Forskellene er som regel små, når man holder sig inden for Danmarks grænser. Ud fra disse grundregler kan man aftale, hvorledes man vil spille. Mange af udtrykkene i Skat er en fordanskning (sønderjydsk) af tyske udtryk, men de er de eneste, der findes til spillet. Skat spilles af ca. 20 millioner mennesker verden over - mest i Tyskland, USA og Sønderjylland. Historien fortæller, at Skat er opstået ud fra et spil, man i Tyskland kaldte Schafkopf. Schafkopf blev spillet allerede i Schafkopf blev spillet af 4 personer, men selskaberne dengang foretrak dog spil, som blev spillet af 3 personer, som f.eks. det spanske L Hombre og det italienske Tarock. I disse kortspillende kredse havde der dannet sig 3-mandshold og man ville nødigt begynde at spille 4- mands spil. Derfor forsøgte mange Schafkopf-spillere at ændre dette spil til et 3-mands spil. Skat nævnes for første gang i et tysk ugeskrift i 1818 og dette år gælder som fødselsår for Skat. Reglerne fra dengang er ikke de samme, som dem vi bruger i dag. Efterhånden som tiden gik, blev nye regler føjet til spillet. Sandsynligheden for, at en spiller får de samme kort på hånden to gange, er meget lille. En ubekræftet udregning viser, at der findes forskellige sammensætninger. Om denne udregning er rigtig, skal vi nok hellere overlade til matematikerne. Skat er et meget fornøjeligt spil og det er med Skat som med at cykle. Når du først har lært det, så glemmer du det ikke mere. Spillet kræver omtanke, god hukommelse og taktiske evner. Hvis du har bemærkninger til dette hæfte, så vil jeg gerne høre fra dig. Reinar Petersen Hjemmeside:

4 LÆREBOG I SKAT Side 4 Deltagere Skat spilles af 3 personer. Er der flere deltagere, vil disse være oversiddere på skift. Kortene og farvernes værdi Skat spilles med et sæt kort på 32 blade - fra Es til og med 7 er. Kortene er såkaldte franske billedkort, d.v.s. på Damen står bogstavet D og på Bonden et B. Farverne er Klør, Spar, Hjerter og Ruder og er rangmæssigt indplaceret således efter meldeværdi: Klør: værdi: 12. Spar: værdi: 11. Hjerter: værdi: 10. Ruder: værdi: 9. Der findes følgende former for spil i Skat: Grandspil. Trumfspil. Nul-ouvert. Dækker. Ramse Kortrækkefølgen Kortrækkefølgen og kortværdien er ved Grand, Trumfspil og Ramse således: Bonde 02 Øjne (4 x 02 = 08) Es 11 - (4 x 11 = 44) 10 er 10 - (4 x 10 = 40) Konge 04 - (4 x 04 = 16) Dame 03 - (4 x 03 = 12) 9 er 00 - (00) 8 er 00 - (00) 7 er 00 - (00) (Der er i alt 120 Øjne i et spil.) Kortrækkefølgen er ved Nul-ouvert (46) og Dækker (59) således (ikke pointspil) (NB: Dækker: 59 = officielle tyske skatregler men mange reitzer dog til 69): Es Konge Dame Bonde 10 er 9 er 8 er 7 er Kortenes opsætning på hånden er iflg. gammel tradition således (valgfrit):

5 LÆREBOG I SKAT Side 5 Bønderne placeres længst til venstre startende med Klør Bonde, Spar Bonde, Hjerter Bonde og Ruder Bonde. Derefter Klørfarven. Derefter Sparfarven. Derefter Hjerterfarven. Derefter Ruderfarven. Kortgivning Kortgivning sker efter endt spil skiftevis mellem hver spiller i urets retning. Kortene blandes godt efter hvert spil. Når blandingen er afsluttet lægges kortbunken på bordet nærmest medspilleren på højre hånd, således at spilleren kan løfte den øverste halvdel af bunken, hvorefter kortgiveren lægger den nederste halvdel ovenpå. (Denne handling skulle forebygge, at kortgiveren - hvis spilleren er meget dygtig - blander Bønder og Esser i bunden af kortbunken til sig selv.) Stoler man på giveren, så bankes en gang på kortbunken i stedet for. Kortene uddeles i urets retning. Hver spiller får 10 kort på hånden. 2 kort lægges i Skaten midt på bordet. Kortene skal uddeles på følgende måde: Kortgiveren giver medspilleren på venstre hånd 5 kort, derefter 5 kort til næste spiller og 5 kort til sig selv. Derefter lægges 2 kort i Skaten midt på bordet. Kortgiveren giver medspilleren på venstre hånd 5 kort, derefter 5 kort til næste spiller og 5 kort til sig selv. Reglerne I Skat er der pligt til at følge kortfarve og Trumf (d.v.s. at Bønderne også skal lægges til, da disse er Trumfer i Trumfspil). Er man uheldig at lægge et forkert kort til, er spillet tabt for enten den der spiller alene, eller de øvrige to, afhængigt af, hvem der lægger et forkert kort til. Typer spil Der kan som nævnt spilles følgende forskellige typer: 1. Grand 2. Trumf 3. Nul-ouvert og Dækker 4. Ramse (spilles normalt ikke, når man spiller om penge - i stedet lægges et inden spillets påbegyndelse fastsat beløb i en Pinke (pulje) til den næste spiller, som kan spille en Grand af hånden (uden at tage Skaten op).

6 LÆREBOG I SKAT Side 6 1. Grand Den spiller, der vinder Reitzen (har den højeste melding), skal spille spillet alene mod de to øvrige spillere. Spilleren skal opnå 61 af de 120 Øjne for at vinde spillet. I denne type er alene Bønderne Trumf, d.v.s., at der er kun 4 Trumfer i spillet. 2. Trumf Den spiller, der vinder Reitzen (har den højeste melding), skal spille spillet alene mod de to øvrige spillere. Spilleren skal opnå 61 af de 120 Øjne for at vinde spillet. Spilleren bestemmer, hvilken kortfarve, der skal være Trumf. Dette afgør spilleren, når spilleren har taget Skaten (katten) op. Det er ikke sikkert, at den kortfarve, spilleren vælger som Trumf, efter at spilleren har byttet kort med Skaten, var den, spilleren Reitzede ud fra. Det afgørende er, at spilleren stadigvæk kan opnå den melding, spilleren fik spillet for. Dette kan få stor betydning, hvis der ligger en Bonde i Skaten, idet det kan betyde, at det ikke længere er muligt at opnå den melding, spilleren fik spillet for. Spilleren kan dog forsøge at gennemføre spillet og evt. gøre modspillerne Skrædder eller Sorte. Hvis det ikke lykkes at gøre modspillerne Skrædder eller Sorte, eller hvis dette ikke er nok til at opretholde meldingen vil spillet i givet fald være tabt, og pointene vil blive udregnet efter den melding, spilleren fik spillet for. I denne type er Bønderne og kortfarven Trumf, d.v.s., at der er 11 Trumfer i spillet. 3. Nul-ouvert I Nul-ouvert skal man undgå at hjemtage stik. Det er tilladt at tage Skaten op og bytte to kort. Efter første udspil skal de resterende 9 kort lægges på bordet. Man kan ved Nul-ouvert Reitze til Dækker Svarer til Nul-ouvert - dog er det ikke tilladt at tage Skaten op og alle kort skal lægges ned på bordet inden første udspil. Man kan ved Dækker Reitze til 59 (NB: Dækker: 59 = officielle tyske skatregler men mange reitzer dog til 69). 5. Ramse Ramse spilles, når ingen kan afgive en melding - med andre ord, når alle passer. Der er i Ramse tre muligheder for spil, når spillerne har byttet kort. 1. Spille Ramse, som går ud på at få færrest mulige Øjne eller 2. samle Øjne, så man har 101 Øjne af spillets samlede 120 Øjne eller 3. spille Grand efter de normale Grand-regler. Opgørelse af Ramse: 1. Den spiller, der har mindst antal Øjne i hjemtagne stik, når spillet er slut, har vundet, dog ikke, hvis pkt. 2 er opfyldt. 2. Den spiller, der har 101 Øjne i hjemtagne stik, når spillet er slut, har vundet. 3. Spille Grand og vinde efter normale regler for Grand. Fremgangsmåde:

7 LÆREBOG I SKAT Side 7 Spilleren til venstre for kortgiver starter med at tage Skaten op, bytte to kort eller færre kort og sende disse videre til næste spiller, som bytter to eller færre kort og sender disse videre til sidste mand - kortgiveren, som bytter to kort eller færre. De to kort, som den sidste mand bytter væk, lægges til side. Den spiller, der hjemtager det sidste stik i spillet, får de to kort, som sidste mand byttede væk dette gælder også, når man spiller Grand i Ramsen. Når alle spillere har byttet, oplyser spillerne i rækkefølge startende fra venstre efter kortgiver, hvad man vil spille. Der kan meldes: Ramse eller Grand. Ved Ramse skal det ikke oplyses, om man har til hensigt at samle 101 Øjne for at vinde, men man kan i det skjulte forsøge at gøre det. Grand spilles som ved en normal grand-melding dog kan den naturligt nok jo ikke være af hånden. Spillet påbegyndes ved, at spilleren til venstre for kortgiver lægger et kort på bordet. Meldesystem: At Reitze (at melde) Udregning af højest mulige melding Meldingerne ved Grand og Trumfspil tager udgangspunkt i antallet af Bønder, den valgte spilletype og en vurdering af ens kort, om hånden eventuelt kan spilles fra bordet, eller om hånden er så god, at hånden kan spilles uden at bytte kort med Skaten. Udregning foretages på følgende måde idet der henvises til skemaet nedenfor: Grand Værdi 20. Eksempel 1: Man har Klør Bonde på hånden. Iflg. skemaet skal Grandværdien på 20 ganges med: Med 1, spil 2. 2 x 20 = er højeste melding, hvis hånden ikke er så god, at den kan spilles fra bordet. Hvis hånden er så god, at den kan spilles fra bordet, vil udregningen være således: Med 1, spil 2, på bordet 3. 3 x 20 = er højeste melding. Eller,

8 LÆREBOG I SKAT Side 8 hvis hånden er så god, at den kan spilles fra bordet og uden at bytte kort med Skaten (af hånden), vil udregningen være således: Med 1, spil 2, af hånden 3, på bordet 4. 4 x 20 = er den højeste melding. Man kan godt spille af hånden uden at lægge kortene på bordet. Eksempel 2: Man har Spar og Ruder Bonde på hånden. Iflg. skemaet skal Grandværdien på 20 ganges med: Uden 1, spil 2. 2 x 20 = er højeste melding, medmindre hånden er så god, at den kan spilles fra bordet. Man kan forhøje faktoren ved at lægge kortene på bordet. Eksempel 1 vil da være: Med 1, spil 2, på bordet 3. 3 x 20 = er højeste melding og kortene skal lægges ned på bordet inden spillet påbegyndes. Man kan forhøje faktoren endnu en gang ved at undlade at tage Skaten op. Eksempel 1 vil da være: Med 1, spil 2, på bordet 3, af hånden 4. 4 x 20 = er højeste melding og kortene skal lægges ned på bordet inden spillet påbegyndes. Trumf Klør - værdi 12, Spar - værdi 11, Hjerter - værdi 10, Ruder - værdi 9. Eksempel 1: Melding i Klør. Man har Klør Bonde på hånden og en stribe Klør og man ønsker at melde i Klør: Med 1, spil 2. 2 x 12 = er den højeste melding. Mener man, at kortene er så gode, at de kan tåle at blive spillet fra bordet kan man forøge meldingen på følgende måde. Udregningen vil se sådan ud: Med 1, spil 2, på bordet 3. 3 x 12 = er den højeste melding. Eksempel 2: Man har Hjerter og Ruder Bonde på hånden og en stribe Hjerter og man ønsker at melde Hjerter. Uden 2, spil 3. 3 x 10 = er den højeste melding.

9 LÆREBOG I SKAT Side 9 Nul-ouvert Ønsker man at spille Nul-ouvert, er det muligt at Reitze til 46. Dækker Ønsker man at spille Dækker, er det muligt at Reitze til 59 (NB: Dækker: 59 = officielle tyske skatregler men mange reitzer dog til 69). Meldeforløb Meldingen starter ved 24. Der meldes færdig med hver spiller. Den spiller, der sidder til højre for kortgiveren begynder at Reitze. Spilleren Reitzer til spilleren til venstre for kortgiveren - forhånden. Passer spilleren, der begyndte at Reitze, skal kortgiveren fortsætte at Reitze til forhånden. Passer forhånden, skal kortgiveren Reitze til ham/hende, der begyndte at Reitze. Man Reitzer som sagt fra 24 og næste melding vil som regel være 1 over en anden Trumffarves maksimum eller maksimum for en anden Trumffarve. Det gælder om at få Reitzen billigst muligt af hensyn til, hvad man evt. finder i Skaten (der kunne ligge Bønder gemt i Skaten, som skal tages i betragtning ved udregning af højeste melding) eller hvis man smider (taber) spillet uden at spille kortene (afregningsspørgsmål) eller hvis man vil spille en anden Trumf (der kunne ligge kort i Skaten, som gør, at en anden farve bliver bedre end den, du meldte på). De øvrige meldemuligheders maksimum kan være: (I parenteserne er angivet eksempler, men der er mange flere muligheder for at opnå tallene - prøv selv). 24 for Klør (med 1, spil 2. 2 x 12 = 24)(uden 1, spil 2. 2 x 12 = 24) 27 for Ruder (med 2 eller uden 2 spil 3. 3 x 9 = 27)(med 1, spil 2, på bordet 3. 3 x 9 = 27). 30 for Hjerter. 33 for Spar. 36 for Klør. 40 for Hjerter og Grand. 44 for Spar. 46 for Nul-ouvert. 48 for Klør. 50 for Hjerter. 54 for Ruder. 55 for Spar. 59 for Dækker (NB: Dækker: 59 = officielle tyske skatregler men mange reitzer dog til 69). 60 for Hjerter og Grand. 66 for Spar. o.s.v. Eksempel: Du har givet kort. Du har selv Klør, Spar og Hjerter Bønder.

10 LÆREBOG I SKAT Side 10 Du ønsker at spille Klør som Trumf. Højeste melding vil være: Med 3, spil 4. 4 x 12 = er højeste melding. Spilleren på venstre hånd ønsker at spille Nul-ouvert og kan således Reitze til 46. Spilleren på højre hånd har Ruder Bonde: Spilleren ønsker at spille Spar som Trumf. Højeste melding vil være: Uden 3, spil 4. 4 x 11 = er højeste melding. Spilleren på din venstre hånd har det man kalder forhånd, d.v.s. han har udspil og alle meldinger skal siges til ham, medmindre han passer. Spilleren på din højre hånd skal åbne Reitzen og han skal Reitze til spilleren på din venstre hånd. Spilleren på din højre hånd åbner Reitzen ved at sige 24. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja (det skal forstås som: Ja, jeg kan holde din melding eller ja, jeg kan også melde 24). Spilleren på din højre hånd fortsætter Reitzen ved at sige: 27. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Spilleren på din højre hånd fortsætter ved at sige: 30. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Spilleren på din højre hånd fortsætter ved at sige: 33. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Spilleren på din højre hånd forsætter ved at sige: 36. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Spilleren på din højre hånd forsætter ved at sige 40. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Spilleren på din højre hånd fortsætter ved at sige 44. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Spilleren på din højre hånd skal passe (hans maksimum var 44). Nu kommer du ind i billedet, da du jo kan melde højere end 44. Du siger 45. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Du siger 46. Spilleren på din venstre hånd svarer: Ja. Du siger 48. Spilleren på din venstre hånd skal passe (hans maksimum var 46). Du har nu vundet Reitzen og dermed er det dig, der skal spille mod de to andre. Efterhånden som man bliver mere rutineret, springes nogle af værdierne over. Bytte kort med Skaten m.v. Den der har vundet Reitzen har nu mulighed for at bytte to kort med Skaten. Spilleren tager de to kort på hånden og afgør, om kortene kan bruges i det spil spilleren vil spille. De to kort spilleren ikke kan bruge trykkes (lægges ned på bordet hos sig selv).

11 LÆREBOG I SKAT Side 11 Der kan i Skaten f.eks. ligge en Bonde og den skal regnes med i den oprindelige udregning af højeste melding - det nytter ikke at trykke Bonden væk igen - den skal under alle omstændigheder regnes med ved udregningen af højeste melding. Bonden kan være skyld i, at man ikke mere kan holde meldingen. Kan man ikke det, er spillet tabt for den melding, man har fået spillet for. Eksempel: Du ville spille Klør og havde Hjerter og Ruder Bonde på hånden. Højest mulige melding var: Uden 2, spil 3. 3 x 12 = 36. Du har fået spillet for 36. I Skaten ligger Klør Bonde. Din udregning af højeste melding ser nu således ud: Med 1 spil 2. 2 x 12 = 24. D.v.s. at du faktisk kun kunne Reitze til 24. Du har overreitzet dine kort uden at vide det. Du har nu tre muligheder: 1. Lægge dine kort på bordet, hvorved din faktor forhøjes med en: Med 1, spil 2, på bordet 3. 3 x 12 = 36 (ulempen er naturligvis, at dine modspillere kan se dine kort og spille derefter). 2. Forsøge at gøre dine modspillere Skrædder (at dine modspillere sammenlagt i de stik, de har fået hjem når spillet gøres op, ikke har sammenlagt 30 Øjne) eller Sorte (at dine modspillere slet ingen stik får): Med 1, spil 2, Skrædder 3. 3 x 12 = 36, eller med 1, spil 2, Skrædder 3, Sort 4. 4 x 12 = 48. Denne løsning skal du ikke oplyse om, før spillet er slut. (Som regel finder dine modspillere selv ud af, at du har overreitzet dine kort). 3. Smide kortene og dermed tabe. Når spilleren har byttet to eller færre kort med Skaten (husk, at man kun må have 10 kort på hånden) og har meldt ud om, hvad spilleren vil spille (evt. lagt kortene på bordet) kan spillet påbegyndes. Glemmer du at trykke 1 eller 2 kort så du sidder med f.eks. 11 kort på hånden, så har du tabt spillet uanset resultatet af spillet. Spil af kort Spilleren til venstre for kortgiveren åbner spillet, ved at lægge et kort på bordet. De øvrige spillere lægger kortene i den rækkefølge, som de sidder. Hovedregler for udspil: Modspillerne: Lang vej til spilfører - kort kulør (ved kort kulør er der større chancer for, at spilføreren har farven på hånden og at du eller din makker evt. kan tage stik hjem. Samtidig ved din makker, at du har kort farve i den kulør). Kort vej til spilfører - lang kulør. Spil aldrig ud, så en 10 er kommer til at sidde alene. Spil ikke Trumf, medmindre der er vægtige grunde til at gøre det. Spilføreren: Hvis spilfører har udspillet er det en god ide at trække modspillernes Trumfer ved at spille Bønderne ud først og hvis kortene er til det. Under spillet er det en særdeles god ide at tælle de spillede Trumfer, lægge mærke til hvilke kort der er spillet, såvel Trumfer som øvrige kort, og evt. tælle Øjne samtidig med (husk da de Øjne der ligger i Skaten, som tilhører spilfører).

12 LÆREBOG I SKAT Side 12 Det er forbudt at tale om, hvordan spillet skal spilles. Opgørelse af spillet Spilføreren og modspillerne tæller Øjnene i de hjemtagne stik. Se kortværdierne på side 1. Optællingerne sammenlignes (totalen skal være 120). Følgende resultater skal gøres op: Vinde spillet Spilfører skal opnå 61 Øjne af spillets 120 Øjne for at vinde. Modspillerne skal opnå 60 Øjne af spillets 120 Øjne (halvdelen) for at vinde. Tabe spillet Den af parterne, der har tabt spillet kan udover at tabe spillet endvidere blive: Skrædder. Sort. Spilføreren er Skrædder, hvis spilføreren af spillets samlede 120 Øjne ikke har hjemtaget minimum 31 Øjne. (Hvis spilføreren bliver Skrædder, skal modspillerne rejse sig for ham). Modspillerne er Skræddere, hvis modspillerne af spillets samlede 120 Øjne ikke har hjemtaget minimum 30 Øjne. Spilføreren er Sort, hvis spilleren slet ikke hjemtager stik. Spilføreren er ikke sort, hvis spilfører hjemtager stik, hvor der ikke er Øjne i, f.eks. et stik med 9 er, 8 er og 7 er. Modspillerne er Sorte, hvis modspillerne slet ikke hjemtager stik. Modspillerne er ikke sort, hvis modspillerne hjemtager stik, hvor der ikke er Øjne i, f.eks. et stik med 9 er, 8 er og 7 er. Man kan endvidere tabe spillet p.g.a. af følgende Spilføreren har glemt at lægge to kort ned igen efter at have byttet eller ved en fejl trykket 3 kort i stedet for 2. En af spillerne har lagt forkert til i et udspil. Er denne fejl sket, skal Øjnene gøres op på det tidspunkt fejlen opdages. Spilleren lægger kortene på bordet og meddeler modspillerne, at han hjemtager resten af stikkene. Er denne påstand ikke sand, har han tabt spillet, og Øjnene i de hjemtagne stik tælles op. Hurtige spil

13 LÆREBOG I SKAT Side 13 Det sker, at man har fået spillet selvom kortene var lidt ringe. Det sker typisk, når de to første siger pas og man tænker - jeg kan da prøve at Reitze, og håbe på, at der ligger noget godt i Skaten. Gør der ikke det, vælger man typisk at give afkald på at spille spillet og dermed at vinde det. Der er da i Skat mulighed for at smide kortene (tabe) uden at spille kortene, hvis man synes de er for dårlige til at spille. Kortene skal da smides før første udspil. Det er endvidere muligt at smide kortene under spillet. Det gælder for såvel den, der har spillet, som for modspillerne. Man kan da aftale med hinanden, om Skrædderen eller stik kan opnås eller tælle Øjnene i de allerede hjemtagne stik. Hav tålmodighed! Det tager tid at lære at spille Skat.

14 LÆREBOG I SKAT Side 14 Tips Reitze Som hovedregel gælder det om at forsøge at få spillet for den absolut laveste Reitze (melding). Se eksemplet på side 8 om det at finde en Bonde i Skaten. Samtidig skjuler du indtil videre over for dine modstandere, hvilke kort du har på hånden og specielt, hvilke Bønder du har på hånden. Dette kan ofte være en fordel når du spiller ud, fordi du da kan narre dine modspillere til at vimle (lægge kort til, som har mange Øjne) i den tro, at den anden f.eks. har en Bonde, der er højere end din. Der går dog som regel ikke lang tid, før dine modspillere kan regne din hånd ud - men sommetider lykkes det, afhængig af, hvor erfarne dine modspillere er. En anden hovedregel er, at du aldrig må Reitze på forventning af, hvad der ligger i Skaten. Mange spillere har måttet smide kortene og tabe spillet, fordi der naturligvis ikke lå det i Skaten som de manglede for at kunne spille (en Bonde, en 7 er til Nul-ouvert). Oftest vil det være de spillere, der Reitzer på Skaten, som taber flest penge. Ydermere ødelægger du måske spillet for en anden og spillet som sådan. Spilføring Når du har spillet Hovedregel: Tæl Trumferne og husk, hvilke Trumfer, der er spillet. Det kan være afgørende for, om du vinder spillet, at du kan huske hvilke Bønder og Trumfer, der er spillet og det er ydermere en betingelse for at blive en god spiller. Herudover bør du, så vidt det er muligt, huske, hvilke andre kort, der er blevet spillet, og hvad du har trykket til Skaten. Tit og ofte er frikortene (sidekortene) ikke de bedste (så hedder de fusere), og derfor gælder det om at huske, hvad der er spillet, for at du kan få stik hjem på dine frikort (sidekort). Trykke Når du trykker, er det en fordel at trykke mange Øjne, hvis du kan undvære de kort i selve spillet. Har du f.eks. Es, 10, Konge, kan du måske med fordel trykke Esset og måske også 10 eren og dermed allerede have sikret 21 Øjne.

15 LÆREBOG I SKAT En god gammel regel siger, at du skal trykke 59 Øjne og spille Klør Bonde ud. Side 15 Når du trykker, så sørg for, at trykke på en måde, så dine modspillere får mindst muligt ud af at spille den farve, hvor du ikke er så gode kort. Kort på hånden Når du har spillet, så forsøg at undgå at sidde med en 10 er i anden position. Den vil som regel blive taget fra dig. Tryk den hellere, hvis du kan. Nul-ouvert Hovedregel: Hvis du har huller i dine farver, så må der kun være et hul, f.eks. 7, 8, 10, Bonde eller 7, 9, 10. Du kan dog spille Nul-ouvert, hvis du f.eks. har 7, 10 eller 7, 9, Dame eller blank 8 er eller endda blank 9 er (du skal da have udspillet og begynde med 9 eren). Du vil i disse tilfælde være afhængig af dit held og håbe på, at kortene sidder dårligt på dine modspilleres hænder. Som modspiller Når du er modspiller, så følg nøje med i, hvilke kort, der er spillet. Læg mærke til, hvad din medspiller spiller for kort, specielt, hvad din medspiller spiller ud. Se side 9 om udspil. Det er altid en fordel, hvis de to modspillere kan spille kortene på en måde, der gør, at den der har spillet, kommer til at sidde i midten, d.v.s. skal lægge kort til mellem de to modspillere. På den måde kan man tvinge spilleren til at miste styringen over spillet. Din medspiller sidder i baghånden og kan styre spillet. Når din medspiller kan tage stik hjem, skal du vimle (lægge kort til, hvor der er mange Øjne i). Dog skal du passe på, at du ikke lægger kort, hvor du senere kunne få stik hjem. Har du en god hukommelse, så husk de kort, der er spillet og tæl Øjne i de stik, du og din medspiller har fået hjem. Det gælder så vidt muligt om at få spilleren i knibe, d.v.s. at han bruger sine Trumf og bliver Trumflam, eller knibe hans kort, så I eventuelt kan få fat i hans kort med mange Øjne i. Som modspiller kan du ud fra Reitzen finde ud af, hvilke Bønder spilleren sidder med. Eksempel:

16 LÆREBOG I SKAT Side 16 Spilleren har fået spillet for en Reitze på 30. Han har meddelt, at hans Trumf hedder Hjerter og at han beholder kortene på hånden. Du sidder selv med Klør Bonde. En hurtig udregning viser, at for at opnå en Reitze på 30 med Hjerter som Trumf, skal man have mindst: Med 2, spil 3. 3 x 10 = 30 eller Med 3, spil 4. 4 x 10 = 40 o.s.v. eller Uden 2, spil 3. 3 x 10 = 30 eller Uden 3, spil 4. 4 x 10 = 40 o.s.v. Da du selv sidder med Klør Bonde kan du nu regne ud, at han ikke kan have Spar Bonde. Havde han det, ville han kun kunne have opnået en Reitze på 20 (Uden 1, spil 2. 2 x 10 = 20). Du ved nu, at din medspiller har Spar Bonde og det skal du tage hensyn til, når Trumferne bliver spillet. Samtidig ved du nogenlunde, hvor gode spillerens kort er. En hovedregel er her, at du som regel ikke må stikke i forhånd for at undgå, at du og din medspiller overstikker hinanden. Der er dog undtagelser, som du vil finde ud af, efterhånden som du bliver mere rutineret. Generelt Husk, at i Skat gælder det ikke om at få flest stik, men få flest Øjne hjem. I teorien kan man vinde spillet i to hjemtagne stik og det er da også sket. En par gode Skatregler kan beskrives med tyske sætninger, som lyder sådan: Wer sieben Augen nicht sticht, kennt das Skatspielen nicht. (Den, der ikke stikker syv Øjne, kan ikke spille Skat). Bei Grand spielt man Asse, aber gangbare. (Ved Grand spiller man Esser ud, men kun de Esser, man kan få hjem). Tænk dig godt om og spil ikke hasarderet. Overvej nøje, om dine kort kan vinde spillet eventuelt ved hurtigt at tænke spillet igennem og tælle de Øjne, man regner med at kunne få hjem. Spil om penge I gamle dage spillede mange sig fra hus og hjem (og det er der sikkert stadigvæk mange, der gør). Med andre ord, så er mulighederne for at gøre Skatspillet dyrt - uudtømmelige. Som i så mange andre spil, betales i Skat efter bestemte satser. Disse satser kan man aftale på forhånd eller ændre i løbet af spillet/aftenen.

17 LÆREBOG I SKAT Side 17 Herudover kan man i Skat tilføje forhøjende muligheder ved Reitzen. Eksempler nævnes senere. Afregning Afregning af spillet sker i forhold til, hvor højt spilleren kunne Reitze. Sats Som begynder spiller man med laveste sats der hedder ½ og hel øres. Det betyder, at vinder man, får man halvdelen af den Reitze, man kunne præstere, fra hver modspiller, og taber man, betaler man hele værdien af den Reitze, man kunne præstere. Eksempler Eksempel 1 Du sidder med Klør og Spar Bonde og spiller Klør. Reitzen er: Med 2, spil 3. 3 x 12 = 36. Vundet spil: 36 rundes op til 40 (man runder altid op). Du får: ½ x 40 øre = 20 øre fra hver af dine modspillere. Tabt spil: Du betaler: 1 x 40 øre = 40 øre til hver af dine modspillere. Eksempel 2 Du har spillet Nul-ouvert. Ved Nul-ouvert kan du Reitze til 46. Vundet spil: 46 rundes op til 50. Du får: ½ x 50 = 25 øre fra hver af dine modspillere. Tabt spil: 46 rundes op til 50. Du betaler: 1 x 50 øre = 50 øre til hver af dine modspillere. Satserne kan forhøjes ved at gange dem med en faktor efter aftale med dine medspillere. Eksempel for forhøjede satser: I har aftalt, at I spiller 5 og 10 øres. Eksempel 3 Du sidder med Klør og Spar Bonde og spiller Klør.

18 LÆREBOG I SKAT Side 18 Reitzen er: Med 2, spil 3. 3 x 12 = 36. Vundet spil: 36 rundes op til 40 (man runder altid op). Du får: 5 x 40 = 200 øre fra hver af dine modspillere. Tabt spil: 36 rundes op til 40 (man runder altid op). Du betaler: 10 x 40 = 400 øre til hver af dine modspillere. Eksempel 4 Du har spillet Nul-ouvert. Ved Nul-ouvert kan du Reitze til 46. Vundet spil: 46 rundes op til 50. Du får: 5 x 50 = 250 øre fra hver af dine modspillere. Tabt spil: 46 rundes op til 50. Du betaler: 10 x 50 øre = 500 øre til hver af dine modspillere. Ramse I Ramse betaler den tabende spiller et på forhånd aftalt beløb til de to øvrige spillere. Spilles Grand, udregnes betalingen efter normale regler for Grandspil. Præmie Spilles en Grand af hånden eller en Dækker, d.v.s. uden at tage Skaten op, betaler den/de tabende en præmie oveni den normale takst. Præmiens størrelse aftales inden spillets påbegyndelse. Pas på, det kan hurtigt blive dyrt, selv om taksterne ser billige ud. Afregning af hurtige spil Har man smidt kortene inden spillet er påbegyndt (se side 11) skal spillet afregnes efter den Reitze, spilleren har fået spillet for, og ikke i forhold til, hvor højt spilleren kunne Reitze. Muligheder for at gøre spillet dyrere De gængse muligheder er følgende:

19 LÆREBOG I SKAT Side 19 Musik (ja, det hedder det) Spiller du med én gang Musik betyder det, at du skal hjemtage det sidste stik i et spil på den laveste Trumf, d.v.s. ved Trumfspil på syveren og ved Grandspil på Ruder Bonde. Kan du ikke det, har du tabt spillet. Musik har følgende betydning ved Reitzen: Eksempel Du sidder med Klør og Spar Bonde og spiller Klør (for at spille Klør Musik skal du skal have Klør syv på hånden). Reitzen vil normalt være: Med 2, spil 3. 3 x 12 = 36. Du regner nu med, at dine kort er så gode, at du kan hjemtage sidste stik i spillet på Klør 7. Reitzen er så følgende: Med 2, spil 3, Musik 4. 4 x 12 = 48 Som du kan se, kan du Reitze til 48 i stedet for 36. Det betyder samtidig, at ved afregningen skal du bruge 48 som faktor. Man kan også spille med 2 gange Musik. Reitzen vil i det tilfælde være: Med 2, spil 3, Musik 5. 5 x 12 = 60. Du kan Reitze til 60 i stedet for 36. Hovedreglen ved spil med Musik er, at du har 7 af de 11 Trumfer på hånden. Hvis du har færre Trumfer, skal du have mange Bønder og gode frikort. Spørge Spørge går ud at spørge spilleren, om han mener, han kan vinde spillet. I praksis spørger man ikke, men banker en gang i bordet, senest efter første udspil. Man kan samtidig med at man banker i bordet sige: Jeg spørger. Spilleren kan nu vælge at spille spillet. Vinder eller taber han, afregnes med dobbelt sats. Tror spilleren ikke, han kan vinde, kan han vælge at smide kortene på bordet og derved angive, at han har tabt. Han skal det tilfælde kun betale almindelig takst. Mener spilleren derimod, at hans kort er så gode, at han sagtens kan vinde spillet, kan han slå kontra (banke tilbage). (Spilleren må dog regne med, at de resterende Trumfer, som han ikke selv har, sidder på en af modspillernes hånd). Derved forhøjes satserne ved afregningen en gang til med det dobbelte.

20 LÆREBOG I SKAT Side 20 Skal du som modspiller spørge, skal du have gode kort på hånden og du skal kunne forudse, hvor mange Øjne I kan få hjem. Slå 40 an Slå 40 an går ud, at du efter at have modtaget de første 5 kort fra kortuddeleren mener, du kan Reitze til 40, slår i bordet en gang. Dermed har du faktisk Reitzet til 40. Viser det sig, at du efter at have modtaget de sidste 5 kort ikke kan Reitze til 40, f.eks., hvis du får en Bonde, som gør, at din Reitze bliver lavere, har du tabt spillet, uden at det overhovedet er blevet spillet. Satsen fordobles ved at slå 40 an. Forbudt er Man må ikke tale om sine kort, hvordan kortene skal spilles eller hvor mange Øjne man har hjemtaget. Man må ikke snyde. Man må ikke skjule kort, f.eks. når man spiller fra bordet. Skikke og vaner Skatspillere er ærlige folk. Har man f.eks. ikke bekendt kulør, siger man det med det samme. Spiller man om penge siges der, at det man vinder inden kaffen, får man ikke med hjem. Det man vinder efter kaffen, får man med hjem. Mens man spiller kort må man ikke tælle sine penge for at se om man har vundet eller tabt. Det bringer uheld. En Skataften afsluttes ved, at den spiller, som sidder til højre for den spiller, som startede med at give kort, giver af, d.v.s. giver kort for sidste gang. Spilles i sidste spil en Grand af hånden, skal man tage en runde til. Man må ikke slutte med en Grand af hånden. En gammel tradition siger, at man ikke spilller Skat (og kort i det hele taget) i de måneder, hvor bogstavet R ikke er med. Da bør man foretage sig andre ting.

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002

Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002 Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002 (efter uvurderlig inspiration og oplæring fra The Official CRSAAD POKER SHEET, Seventh Edition, 2002) INDHOLD: REGLER 3 Introduktion

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8 DANSK TAROKFORBUND 2011 Dansk Tarokforbund Nærværende Spillevejledning for Dansk Tarok er udgivet marts 2011. Tegninger og kortkunst er udført af Lise Andersen, overlærer ved Blovstrød Skole i Allerød

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

1. Tag de fire knægte fra kortspillet og giv dem navne på dem, du gerne vil se, om du har en fremtid sammen med. Læg knægtene på en række.

1. Tag de fire knægte fra kortspillet og giv dem navne på dem, du gerne vil se, om du har en fremtid sammen med. Læg knægtene på en række. Spåmetoder Med kort: Brug et kortspil til at spå om din eller din venindes fremtidige kærlighed. Fremgangsmåde: 1. Tag de fire knægte fra kortspillet og giv dem navne på dem, du gerne vil se, om du har

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information AMERIKANSK ROULETTE Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE WIN INN 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. GEVINSTBONUS

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Tilmelding til Spillet. Hent spillet

Tilmelding til Spillet. Hent spillet Tilmelding til Spillet For at kunne tilmelde sig Runerod, skal skolen være tilmeldt og have logget ind på www.matematikkensunivers.dk, idet spillet kun kan hentes fra Matematikkens Univers. Det er kun

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

KUBB ET SPIL HVOR ALLE KAN DELTAGE. VM-regler

KUBB ET SPIL HVOR ALLE KAN DELTAGE. VM-regler KU ET SPIL HVOR LLE KN DELTGE VM-regler KU ET SPIL MED TRDITION Kubb er et gammelt gotlandsk spil, som kom til på den tid, hvor der fandtes en brændestabel på alle gårde. Man tog ganske simpelt brænde

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen.

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen. Spørgeskema Ved at udfylde og levere dette spørgeskema tilbage kan du deltage i lodtrækningen om mindst 2.000 kr. Svarene benyttes i forbindelse med en skriftlig opgave, som udarbejdes af stud.oecon. Ulrik

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

Den ultimative guide til handel med binære optioner

Den ultimative guide til handel med binære optioner Woody Woodstock Den ultimative guide til handel med binære optioner For nybegyndere! Den ultimative guide til handel med binære optioner. For nybegyndere 2. udgave, 1. oplag 2015 Woody Woodstock Omslag:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere