CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn."

Transkript

1 CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil. I sin grundide er det et avanceret rommy-spil, hvor det gælder om at samle og melde kombinationer af kort med samme værdi (rang). Spillet er tilført zonebegreber fra Kontraktbridge, så der kræves mere for at åbne, når man har opnået en stor score. Canasta spilles bedst af fire spillere, hvor spillerne to og to er makkere. Medlemmer pr. 20. februar Susannah og Karsten Olesen Susanne og Søren Therkelsen Kirsten og Lars Petersen Tena og Tommy Nielsen Pia og Gert Jensen Side 1 af 13

2 Kort: Der anvendes to spil kort med 52 blade plus to jokere til hvert spil, i alt 108 kort. Rækkefølge: Kortrækkefølgen er normal fra esset ned til 4'eren. De otte 2'ere er jokere og de otte 3'ere har en speciel betydning. De fire røde er værdi kort, mens de fire sorte er stopkort (se senere). Kortgivning: De to makkere placerer sig over for hinanden. Kortene gives et ad gangen til alle har fået 11. De resterende 64 kort lægges som talon midt på bordet. Det øverste kort vendes og lægges ved siden af talonen. Hvis det vendte kort er en joker eller en rød 3'er vendes endnu et kort, der lægges oven på det først vendte kort. Kortenes værdi: De rigtige jokere tæller hver 50 points, 2'erne: 20 points, esserne: 20 points, billedkortene og ned til 8'erne: 10 points, og fra 7'erne ned til 4'erne: 5 points. Jokere: Både de rigtige jokere og 2'erne er vilde kort, der alle kan benyttes frit til kombinationer i stedet for manglende kort. Alle 12 vil blive betegnet som jokere og deres eneste forskel er pointværdien. 3'erne: De røde 3'ere er værdi kort. De giver en bonus til det makkerpar, der får dem uddelt eller trækker dem undervejs i spillet. Når en spiller trækker en rød 3'er, skal han straks lægge den åbent foran sig og trække et andet kort i stedet. Har en spiller fået en rød 3'er uddelt fra starten, lægger han den (dem) på bordet, når det Side 2 af 13

3 bliver hans tur, og han trækker da et erstatningskort for hver 3'er. De røde 3'ere giver hver en bonus på 100 points, men får et makkerpar alle fire røde 3'ere fordobles bonussen (altså 800 points). Denne bonus kommer dog kun til udbetaling, hvis makkerparret får åbnet meldingerne, inden deres modstandere lukker spillet. I modsat fald får makkerparret en negativ score for hver 3'er. De røde 3'ere indgår ikke i selve spillet. De kan ikke benyttes til meldinger og må ikke lægges ud på bordet i afkaststakken. De sorte 3'ere har i sig selv ingen værdi, men de er af stor betydning for spillet. Når en sort 3'er lægges ud, kan den næste spiller ikke tage afkaststakken (bunken) ind. De kaldes derfor stopkort. Sidder man med en sort 3'er på hånden, når der lukkes tæller den 5 points. Stopkortene gælder dog kun for den næste spiller. Når 3'eren er dækket af et nyt kort (næste spillers afkast), gælder de normale regler for at tage bunken (se senere). De sorte 3'ere kan kun indgå i en melding, når en spiller lukker. Denne spiller kan da kombinere tre eller fire sorte 3'ere eller to 3'ere og en joker. Meldinger: En melding er kombinationen af tre kort med samme rang. I en melding må indgå jokere, men der skal være mindst to ægte kort i en melding, og der må aldrig være mere end tre jokere. Jokerne kan ikke byttes ud, når de først er anvendt i en melding, men meldingerne kan øges, hvis spilleren (eller makkeren) trækker flere kort af samme rang. Meldingernes værdi kan direkte udregnes fra kortenes værdi. En melding, der består af fx. D-D-D-2-J har. værdien '3 x 10 points (damernes værdi) plus 20 plus 50 points, i alt 100 points. En melding bestående af har værdien 2 x 5 plus 20 points, i alt 30 points. Side 3 af 13

4 Canasta: Et af målene i spillet er at få samlet en kombination på i alt 7 kort af samme rang: en canasta. Hvis en sådan canasta indeholder jokere (også 2'ere) kaldes det en uægte canasta, mens en kombination på 7 ægte kort af samme rang kaldes en ægte eller en ren canasta. I en uægte canasta skal der være mindst 4 naturlige (ægte) kort. En ægte canasta giver en bonus på 500 points, mens en uægte canasta giver 300 points. Når en canasta er dannet, samles de 7 kort i en stak. For at lette den senere optælling placeres normalt et rødt kort øverst i en ægte canasta, mens der lægges et sort kort øverst i en uægte canasta. Ved optællingen medregnes stadig canasta ens naturlige Kortværdi. En ren canasta i konger tæller altså 500 points plus 7 x 10 points, i alt 570 points. En uægte canasta bestående af J-2-2 tæller 4 x 5 points plus 50 plus 2 x 20 points samt bonus på 300 points, i alt 390 points. Spillet: Spilleren til venstre for kortgiveren er forhånden. Han har valget mellem at tage det øverste kort på talonen.eller det åbne kort på bor det. Når han har taget ind, har han tilladelse til at melde, dvs. Ligger kombinationer ned på bordet. Han afslutter sin tur ved at lægge et af håndens kort ud på bordet. Dette kort placeres åbent oven på det kort, der ligger i forvejen (hvis forhånden tog det første åbne kort, placeres hans afkast ved siden af talonen). Den næste spiller er nu i tur, og han har det samme valg: enten at trække i talonen eller tage ind fra bordet. Han kan dog ikke nøjes med at tage det øverste kort på afkastbunken. Han skal tage hele bunken. Ved valget mellem talonen og afkastbunken gælder dog en særlig regel. Hvis en spiller tager bunken (der kan bestå af kun ét kort), så SKAL han melde og det øverste kort SKAL indgå i hans melding. Side 4 af 13

5 Lukning: En spiller lukker eller går ud, når han har kombineret alle sine kort. Ved lukning må spilleren lægge et kort ud på bunken, men han er ikke tvunget til det. Det er dog en betingelse for lukning, at spilleren og hans makker i forening forinden har fået dannet en canasta. Lukningen slutter spillet, men hvis en spiller lukker uden at have dannet en canasta er han tvunget til at fortsætte, og han må beholde mindst et kort på hånden. Der må ikke meldes af nogen spiller efter lukningen. Canasta er et makkerspil. De to makkere bygger i fællesskab på kombinationerne på bordet, og af praktiske grunde samles normalt samtlige kombinationer på bordet foran den ene af makkerne. I et makkerpar er det tilladt spillerne at spørge hinanden til råds inden der lukkes. En spiller, der kan lukke må - men han skal ikke spørge:»må jeg lukke?«svaret fra makkeren er bindende for en runde. Kan spilleren, der spørger, alligevel ikke lukke, straffes makkerparret med et fradrag på 100 points. Bonus for lukning (udgang) er 100 points. Hvis en spiller lukker på en gang (uden tidligere meldinger) fordobles bonussen til 200 points. Regnskab: Efter lukningen foretages optællingen af de to makkerpar score. Alle kombinationer, der er lagt ned på bordet, tæller deres kortværdi. Dertil lægges bonus for canasta' er, røde 3'ere og lukningen, mens de kort som makkeren sidder tilbage med på hånden trækker fra. For modstanderne foretages den samme optælling. Værdien af deres hånd kort trækkes fra værdien af deres meldte kombinationer. For at lette optællingen efter et spil deles regnskabet ofte i to dele. Først udregnes for begge makkerpar summen af bonuspoint s og indføres i regnskabet. Derefter optælles kortværdien, Side 5 af 13

6 hvor jokerne tæller deres normale værdi. Fra denne sum trækkes parrenes minuspoints. Spillet fortsætter til et af makkerparrene ved en lukning når 5000 points. Zonegrænser: For at kunne foretage den første melding er minimumskravet at spilleren i sit første nedlæg (der gerne må være på flere kombinationer) i alt skal lægge 50 points ned (inkl. værdien af jokere). Når en spiller i et makkerpar har åbnet, ophæves dette krav for begge spillere, men kravet gælder stadig for deres modstandere. Kravet til åbningen (1. melding) hæves i takt med makkerparrets samlede score. Minimumskravet på 50 points gælder op til en samlet score på 1495, mellem 1500 og 2995 points er kravet til åbning 90 points, og mellem 3000 og 5000 points kræves mindst 120 points til en åbning. Hvis et makkerpar står på minus er der ikke noget mindstekrav til en åbning. At tage bunken: I Canasta gælder det om at skabe så store og så mange kombinationer som muligt. Det er derfor en fordel at få mange kort. En spiller øger sit antal af kort ved at tage bunken ind, men indtil et makkerpar har meldt (åbnet) er der ret skrappe regler for at tage bunken. For at tage bunken skal spilleren kunne benytte det øverste kort til en kombination, og det er et krav, at han på hånden har mindst to ægte kort af samme rang (et par). Samtidig skal han med det samlede antal kombinationer han lægger ned (uden hjælp fra bunken) kunne opfylde minimumskravet i henhold til zonestillingen. Når en spiller har åbnet, ophæves disse krav for både ham selv og hans makker, men opretholdes for det andet makkerpar. Begge spillerne kan nu frit tage bunken ind, hvis de blot kan benytte det øverste kort i bunken enten til en Side 6 af 13

7 kombination på bordet eller en kombination på hånden, hvor det nu kun er nødvendigt at have ét kort af samme rang og en joker. At fryse bunken: I Canasta kan bunken spærres for den næste modstander. Det kan ske med et stopkort - en af de sorte 3'ere - men det spærrer kun til det næste kort bliver lagt ud. En mere permanent spærring (frysning) kan ske med en joker (også 2'erne). Når en joker lægges ud, kan næste spiller ikke tage bunken, men samtidig genindføres de skærpede krav til at tage bunken. Bunken er frosset for samtlige spillere, og det betyder igen, at en spiller skal have mindst et par på hånden af samme rang som det øverste kort for at tage bunken. Spillerne må ikke tage bunken ind, hvis de blot kan benytte det øverste kort til at lægge en af kombinationerne på bordet. For at markere frysningen lægges jokeren normalt på tværs af bunken, så det hele tiden er synligt. Frysningen af en bunke fungerer altså som en gene mod et makkerpar, der har mange kombinationer på bordet, og det er en del af det defensive spil i Canasta. Det er tilladt at kaste jokere ud på en frossen bunke. Det ændrer ikke frysningens karakter. En bunke er frosset fra starten af spillet, hvis det første kort, der vendes, er en joker eller en rød 3'er. Kortet lægges på tværs og der trækkes et nyt kort. Der gælder nu de sædvanlige regler om en frosset bunke. En spiller reducerer nu sine chancer for at tage bunken ved at åbne, idet han nu ikke længere kan benytte de meldte kombinationer til at tage bunken ind med. I de dyre farezoner kan det dog øge hans makkers muligheder, idet minimumskravet nu er opfyldt. En rød 3'er, som man får fra en frosset bunke, giver ikke ret til et ekstra kort. Side 7 af 13

8 Talonen færdig: Hvis talonen bliver trukket igennem uden lukning, har den næste spiller. - der altså ikke har noget fordækt kort at trække - lov til at tage bunken. Hvis det øverste kort på bunken passer til en kombination på bordet er denne spiller endda tvunget til at tage bunken. Han må nu melde hvad han kan og lægger et kort ud. Samme regler gælder for næste spiller. Spillet er først slut når ingen spiller, der er i tur, kan (eller vil) tage bunken, og regnskabet gøres op uden bonus for lukning. En speciel regel gælder for en spiller med kun ét kort på hånden. Han må ikke lukke ved at tage en bunke på kun ét kort. l dette tilfælde er han tvunget til at trække fra talonen, hvorefter han selvfølgelig må lukke, hvis dette kort passer til hans øvrige. Denne regel ophæves når talonen er trukket igennem. Talonen og en frosset bunke i Canasta. Frysningen er markeret med en joker eller en 2'er på tværs af bunken. Spilleråd: I modsætning til de fleste andre Rommy-spil er Canasta ikke et spørgsmål om at få lukket hurtigst muligt. Der er kun en meget lille bonus for at lukke. De store points scores ved at så mange kombinationer og canastaer som muligt. Canasta udvikler sig derfor ofte til en kamp om bunken, da det makkerpar, der har flest kort på hånden, normalt har en fordel. Som spillet udvikler sig skal man forme taktikken: defensivt eller offensivt. Har man fået en stor bunke og en overvægt i spillet, skal denne chance udnyttes. Et makkerpar kan komme til at styre hele spillet, hvis modstanderne har vanskeligt ved at få åbnet, eller store problemer med at få samlet en canasta. Det er fortsat bunken der giver næring. Spillerne i offensiven skal derfor ikke primært forsøge at fuldende uægte canastaen, men øge aktiviteten. De skal holde par oppe på hånden, så modstanderne ikke kan genere med at fryse bunken, og de skal forsøge at samle rene canasta. Side 8 af 13

9 I den offensive situation bør man dog være opmærksom på modstandernes mulighed for at lukke. Har de fået dannet deres canasta og kun sidder med få kort tilbage på hånden, så er makkerparret i offensiven nødt til at sikre sig. Åbne canastaen bør lukkes med jokere, og håndens kombinationer lægges ned. For makkerparret i defensiven gælder det om at få afsluttet spillet hurtigst muligt. De skal holde kort oppe, der giver mulighed for lukning også hvis de derved forærer modstanderne points. Et mindre tab er bedre end katastrofen, som et sådant spil ellers kan udvikle sig til. Det kan være selvmord for en spiller tidligt i spillet at sidde med kun ganske få kort på hånden. Normalt bør man stræbe imod at have mindst seks kort tilbage på hånden i åbnings- og midtspillet. Sidder man med kun ét eller to kort tilbage, kan man komme i en situation, hvor man er tvunget til at forære modstanderne en virkelig god bunke - og derved øge sine egne problemer. Med kun ét kort på hånden er man også helt afskåret fra at tage en frosset bunke (dertil kræves jo et par på hånden). Det lille krav på 50 points til åbning frembryder normalt ikke noget stort problem. I gennemsnit får hver spiller en joker fra starten og den tæller alene de 20 (eller 50) point ~. Man skal i denne situation sjældent tage mindre bunker. Med 4-6 kort i bunken kan man normalt tage den ind, og med 7 kort i bunken bør man altid tage bunken og åbne - uanset hvor hårdt det tynde r ud på hånden. Er kravet til åbning 90 points bør man altid tage bunken, hvis man kan åbne. Kan man åbne uden bunken ved kun at benytte 5 af håndens kort, bør det også gøres, idet åbningen forbedrer begge makkeres muligheder for senere at tage bunken. Opbygning af bordet: I Canasta benævnes spillerne ofte efter verdenshjørnerne. Nord-syd spiller sammen mod Øst-vest. Side 9 af 13

10 Nord-syd (NS) er i eksemplet kommet bedst fra start. på bordet foran syd ligger makkerparrets kombinationer: Der er 3 konger og en canasta i 10'ere (samlet i en stak). Da der ligger en sort 10'er øverst, er det en uægte canasta (der er jokere i den). Foran vest ligger der kun en kombination: 3 esser suppleret med en joker og en 2'er. Den har værdien: 3 x : i alt 130. Det var nødvendigt, idet øv fører spillet og har scoret over 3000 points, hvorfor de skulle have mindst 120 for at åbne spillet (gå ned første gang). Midt på bordet ses talonen og bunken. Yderst til højre for syd ligger en rød 3'er. Det er et bonuskort, der giver 100 points ekstra. Åbningen på 120 points er meget vanskelig, og ofte bør en af makkerne»ofre sig«. Denne åbning kan kræve mange kort fra hånden, hvis man ikke er så heldig, at man har fået tildelt en eller to af de rigtige jokere (til 50 points). Efter åbningen vil makkeren (og spilleren selv) lettere kunne rette situationen op ved hjælp af bunken. Det er meget svært at nå de høje åbninger med kombinationer af små kort, der kun tæller 5 points. I starten vil der derfor være mange af disse kort i bunken, men det giver samtidig en stor fordel for det par, der erobrer bunken. Der vil ofte kunne findes næsten en hel canasta i bunken. Esserne er meget vigtige i spillet. En åbning på 120 points kan således sammensættes af E-E-J plus D-D-2 eller tre esser plus en lav kombination med en ægte joker. De sorte 3'ere er forsvarskort, der ikke må misbruges. De skal gemmes til bunken får en vis størrelse. Husk at modstanderne også kan erobre bunken og så i nogle runder have et overtag, hvis der er mange sorte 3'ere i en bunke der erobrers. Canasta er også et tavlespil. Man bør hele tiden have et indtryk af stillingen. Er man i nærheden af 3000 points uden udsigt til den helt store gevinst, bør man lukke inden man passerer denne zonegrænse, idet man ellers gør næste spil meget vanskeligt for sig selv. Har man et stort forspring og nærmer sig 5000 points, Side 10 af 13

11 bør man selvfølgelig gøre alt for at holde spillet åbent, idet selvet forspring på flere tusind points kan smuldre væk i løbet af ét spil - især hvis man er handicappet af at skulle åbne med 120 points, mens modstanderne måske kan nøjes med 90 points. De modsatte interesser gør sig gældende for parret der er bagud. De bør af al magt forsøge at lukke, så de i ly af en lavere zone kan forsøge at indhente forspringet. Frysningen af bunken (med en joker) er et effektivt defensivt våben. Hvis modstanderne har flere meldinger på bordet, kan en frysning afhjælpe afkastvanskeligheder. Man ser ofte at en frysning giver så meget luft, at et spil helt vender. Der kan nu frit kastes kort, der passer til kombinationer på bordet, og en modstander med få kort på hånden er næsten lammet. En frosset bunke er også et hasardmoment i Canasta. En sådan bunke vokser sig ofte meget stor, og den side der erobrer en frosset bunke, vil meget ofte sikre sig en stor score. Er bunken frosset fra start, bør man næsten aldrig melde uden at tage bunken i de første to zoner. Er man over 3000 points, skal man dog stadig åbne for at hjælpe makker ud af vanskeligheder, men kun hvis det kan gøres uden at ødelægge hånden totalt. De ( Nord-Syd) Vi ( øst-vest) spil spil spil spil Talt Regnskabet i Canasta. Spillet kom kun til at bestå af 4 kortgivninger ofte skal der bet yderligt flere spil til. Side 11 af 13

12 i 1. spil lukkede NS. I den øverste linie er noteret begge makkerpar bonus-points. NS fik 900 for en uægte canasta (300), en ægte canasta (500) og lukning (100). I næste linie er noteret værdien af de kombinationer, der er lagt ned på bordet (kortværdien) og her er fratrukket værdien af kortene på hånden. Under stregen står så parrets samlede score. I 2. spil blev vundet af ØV, der nåede en totalscore på 2210 mod Nu var kravet for en åbning 90 points til ØV og kun 50 points til NS. Det udnyttede NS til at vinde spillet stort (4 uægte canastaen og lukning gav 1300 points). NS kom klart i spidsen, men kom lige over grænsen til den dyreste farezone (3000 points), og kravet for åbning var nu 120 points. Det havde NS meget svært ved, og ØV kom helt til at dominere den 4. kortgivning. ØV kontrollerede bunken og fik dannet 3 rene canastaer (1500 points), to uægte (600), og sammen med lukningen og l rød 3'er gav det 2300 points. Da deres kort på bordet i alt gav yderligere 520 points, nåede de sammenlagt over 5000 points og vandt spillet. Samarbejdet med makker kræver stor dygtighed. Undervejs bør man huske, hvilke kort han har taget ind, og forsøge at vurdere om han lægger op til lukning eller gemmer kombinationer på hånden med henblik på et stort offensivt spil. Spørgsmålet om tilladelse til lukning kan være nødvendigt, hvis makker sidder med mange kort på hånden, men husk at det også er en advarsel til modstanderne. Hvis makker siger nej, så har begge modstanderne lejlighed til at lægge alle deres kombinationer (og eventuelle jokere) ned og mulighed for måske at afslutte et par uægte canastaer. Canasta for 2 og 3 Selvom Canasta er bedst for 4 spillere, fungerer spillet udmærket for både 2 og 3 spillere. Det har i modsætning til de fleste andre spils varianter for færre spillere beholdt de fleste af Side 12 af 13

13 grundspillets elementer, og det er næsten lige så spændende og underholdende. Med 2 spillere gives 15 kort til hver, og kravet til lukning er 2 canastaer. I dette spil har man ingen makker at tage hensyn til, og det har derfor ingen hast med at få meldt første gang. Spillet er en næsten uafbrudt kamp om bunken, idet man med flest kort klart har en fordel. En stor bunke bør man ofre meget for at forhindre modstanderen i at tage. Det kan let komme på tale at kaste fra etablerede kombinationer på hånden og endda kort væk, der kunne have dannet en canasta. Sidder man fx. med syv 8'ere på hånden og der ligger en stor bunke, så kan man ved at kaste 8'ere væk sikre sig ikke færre end syv sikre afkast, hvor modstanderen i hvert fald ikke kan tage bunken. Det giver mulighed for, at han må blotte sig, og så får man som tillægspræmie alle sine 8'ere tilbage. Det er hårdt spil, men Canasta er også tage chance i håb om en stor gevinst. I Canasta for 3 deltagere får hver spiller fra starten 13 kort, og der kræves en canasta for lukning. Ellers følger spillet de normale regler. Alle spiller mod alle. Canasta med 3 spil kort Dette spil - også kaldet Samba - kan spilles af 2 til 6 spillere, men det er egentlig beregnet på 6 spillere, der danner tre makkerpar. Hver spiller får 13 kort. Spillet slutter ved en score på points. Når et makkerpar har nået 7000 points kræves 150 points melding, indtil da gælder de sædvanlige zonegrænser. Side 13 af 13

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf.

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf. WHIST Regler Antal spillere pr. bord: 4 Kortgivning Der benyttes et spil kort med 55 blade inklusiv 3 jokere. Der gives kort med uret, 13 kort til hver spiller samt 3 byttere, der placeres midt på bordet.

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms Generel rang: slår slår slår 3 Knægt, Toqu, Konge, Worms, 8 9'erne Es'erne Knægt ene 6'erne 5'erne 8'erne (bortset fra 8) Damerne Konge Konge, Ataata + Konge Slår alt, men værdiløs i udspil. Giver to lus,

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

Skifteplaner og opgørelsesmetoder

Skifteplaner og opgørelsesmetoder 1 I det følgende forklares de mest almindelige skifteplaner og opgørelsesmetoder. Udtrykket Balance bruges en del gange. Det fortæller om en skifteplans retfærdighed. Hvis et par altid spiller kortene

Læs mere

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING LEKTION 22 FARVEBEHANDLING I hvert eneste spil skal man som spilfører tage stilling til, hvordan samtlige fire farver skal spilles. Derfor er dette et vigtigt område i selve spilføringen. Mange kombinationer

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold:

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold: 1 / 5 25.6.2008 9:00 Indhold: 1 bro, 1 æsel i træ med plastik kurv, 55 kort, 4 bakker til at samle frugt på, 9 tosidet bro-stykker., 9 æbler, 9 pærer, 9 appelsiner, 9 blommer Før spillet starter 2 / 5

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

PARTURNERING contra HOLDTURNERING.

PARTURNERING contra HOLDTURNERING. PARTURNERING contra HOLDTURNERING. SPILFØRINGEN: Hovedforskellen for et godt resultat mellem parturnering og holdturnering ligger i disse små udsving: overstik samt ekstra points for en UT- eller majorkontrakt.

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007 Dokumentation Indhold Hold Bolderobring Hold Defensivt Forsvar Hold Finte mand-mand Hold Krydsspil Hold Krydsspil 2 Hold Mand-mand Hold Offensivt

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html 1 / 10 25.6.2008 9:03 2 / 10 25.6.2008 9:03 Indhold 2 kort (spilleplader), 2 plastikfolier (benyttes til at lægge over kortet), 1 tjekometer, 28 tjekometer kort, 18 udrustningskort, 210 terræn brikker,

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. Der er 91 dage mellem datoerne, svarende til 13 uger.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. Der er 91 dage mellem datoerne, svarende til 13 uger. ud af deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt børn med på skovturen. ud af børn må være piger, da der er dobbelt så mange piger som drenge. Det vil sige,

Læs mere

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds Dette Play & Stay øvelseshæfte er målrettet alle aldersgrupper og niveauer inden for tennissporten. For at give alle tennisspillere en sjov og udfordrende tilgang til tennis, er hæftet inddelt i Play &

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet Tarok 7309 Tarok-spillet Kort Tarok spilles med et kortspil, der har 78 blade. Bladene er fordelt med 14 på hver af fire farver, to sorte, klør ( ) og spar ( ), og to røde, ruder ( ) og hjerter ( ). Ud

Læs mere

Spillebeskrivelse. Revision 004 Den 31. marts 2006 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Revision 004 Den 31. marts 2006 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Revision 004 Den 31. marts 2006 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

ULTIMATE DM. Datoer. Tilmeldingsfrister. Kampprogram og struktur. Afbud. Udendørs

ULTIMATE DM. Datoer. Tilmeldingsfrister. Kampprogram og struktur. Afbud. Udendørs ULTIMATE DM Datoer Datoer for udendørssæsonen meldes ud i december. Datoer for indendørssæsonen meldes ud i juni. Dato for Mix meldes ud i marts/april. Tilmeldingsfrister Udendørs 15. marts. Indendørs

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Om grundbogen Format er et læremiddel, som både har en grundbog med 8 hovedafsnit, et tilhørende evalueringsmateriale og til hvert af hovedafsnittene er der ligeledes

Læs mere

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER KAPITEL 72. BESKRIVELSE AF SPÆRREÅBNINGER Åbninger i farve fra 2 til og med 5 kaldes spærreåbninger Disse viser en relativt svag hånd med en god langfarve. Som navnet antyder,

Læs mere

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE Du har i nogle af de tidligere kapitler set, at man til tider kan melde modpartens meldte farve, hvis man er i "meldenød". Dette er traditionelt et meget vanskeligt

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Velkommen til Bridge

Velkommen til Bridge Velkommen til Bridge Introduktion til lynkursus i skolebridge: Bridge er Tankesport ikke gambling Gode venskaber Sjovt, udfordrende - og megasvært Melde, spille, samarbejde og vinde 1 Kursus Plan for lynkursus:

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber Efb for life... EfB for life... Vores forventninger til dig er store Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber 13 teamregler for spillere i EfB EfB er en stor fodboldklub med omkring 700

Læs mere

LEKTION 39 OFFERMELDINGER

LEKTION 39 OFFERMELDINGER LEKTION 39 OFFERMELDINGER KAPITEL 107. ALMINDELIGE OFFERMELDINGER Nogle gange (ca. halvdelen!) er det modpartens tur til at have de gode kort. I stedet for at lade de andre spille en udgang eller en slem,

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Fyn Open den 29. april 2016

Fyn Open den 29. april 2016 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Fyn Open den 29. april 2016 Velkommen til Fyn Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor fornøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Onsdag, pil 1-10, Danmark Holland Af Peter Lund OL senior i Istanbul Åbent rum: Lukket rum: ord: Onno Janssens yd : Willem Boegem Øst : Flemming Dahl Vest : Georg orris ord: Peter

Læs mere

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 Se ned, vor Herre, og hør vort kald! Du lære os ret af nåde At tænke

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.07 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 27-10-2014 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Lynbridge i Sorø E2017

Lynbridge i Sorø E2017 Lynbridge i Sorø E2017 Efter aftale med forfatter Torben Kelså, har jeg ændret hans lynbridge-kompendie, så der startes med det rigtige pointsystem. Redigeret af Anne Grete Rasmussen Er du forhindret så

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. www.hasbro.dk Made in Ireland 120614575108

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Kampreferater - 2007 1. Senior

Kampreferater - 2007 1. Senior Kampreferater - 2007 1. Senior Ude mod AC Frederiksberg (4-0)... 2 Ude mod Bosna (2-3)... 2 Hjemme mod Gentofte (2-2)... 3 Ude mod Gentofte (2-2)... 3 Hjemme mod Volvox (4-0)... 4 Ude mod Firkanten (1-3)...

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Matematik og magi. eller Næste stop Las Vegas. 14 Anvendt matematik. Rasmus Sylvester Bryder

Matematik og magi. eller Næste stop Las Vegas. 14 Anvendt matematik. Rasmus Sylvester Bryder 14 Anvendt matematik Matematik og magi eller Næste stop Las Vegas Rasmus Sylvester Bryder Da jeg var mindre, morede jeg mig ofte når min halvfætter Casper viste mig korttricks. Det trick han viste mig

Læs mere

Klasse Situation Observation 3. klasse Før spillet. Der bliver spurgt ind til hvad børnene

Klasse Situation Observation 3. klasse Før spillet. Der bliver spurgt ind til hvad børnene Bilag 1 - Feltobservationer I dette bilag findes Feltobservationer, noteret under folkeskoleelevernes spilforløb. Disse feltobservationer er fremstillet i en skematisk opstilling, hvis første kolonne tydeliggør

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas 1 Syd inviterer, og Nord tager imod med maksimum. KONTRAKT: 3 NT i nord UD : B Der kommer B ud til K. Med

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Forord I dette hæfte finder du forskellige forslag til

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table regler blå

Collegetable.dk præsenterer. College Table regler blå Collegetable.dk præsenterer College Table regler blå Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næstbagerst. Så 2 og én cup forrest.

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 12.

Læs mere

side 1 af 2 Fantasilege

side 1 af 2 Fantasilege side 1 af 2 Troldebo en verden med feer og trolde Naturen kan appellere til fantasien og historier om trolde, feer, drager, dæmoner, gnoer, alfer m.m. Denne leg tager udgangspunkt i disse fortællinger.

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Snak penge med dit barn

Snak penge med dit barn Snak penge med dit barn Din forældreguide til dit barns privatøkonomi, herunder lommepenge, budget, opsparing og lån Kære forældre Du er en vigtig rollemodel, når det gælder dit barns økonomiske velvære.

Læs mere

Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA).

Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Sine Marianne Christensen Klipper DR Danmark Tidsperiode: 22.-25. november 2012 Formål: Hvert år i november omdannes Amsterdams

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Aage, Ejner og Elna. Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius

Aage, Ejner og Elna. Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius Aage, Ejner og Elna Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius 2 3 11 Billederne Aage kan godt huske, da Marlene kom og spurgte, om hun måtte fotografere dem til sit projekt. Sådan noget pjat ville jeg

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

SANDSYNLIGHED FACIT SIDE 154-155

SANDSYNLIGHED FACIT SIDE 154-155 SIDE 154-155 Opgave 1 A. Data (x) h(x) f(x) 2 1 0,042 3 3 0,125 4 6 0,25 5 3 0,125 6 4 0,16 7 1 0,042 8 2 0,0833 9 1 0,042 10 2 0,0833 11 1 0,042 B. C. Diagrammet (et søjlediagram) er lavet ud fra hyppigheden,

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere