Røveri og transport af penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røveri og transport af penge"

Transkript

1 Røveri og transport af penge

2 Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) Telefax: (+45) udgave 1. oplag Oplag: December 2002 DKR nr.: Kreativ opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: KAILOW Graphic A/S

3 Indhold Røveri og transport af penge 4 Hvad er røveri? 5 Hvordan sker røverier? 5 Huskeregler ved røveri 5 Efter røveriet 6 Krisehjælp 9 Du kan selv gøre noget for ikke at friste svage sjæle 10 Intern pengehåndtering 10 Om transport af penge 14 Det handler om din sikkerhed! 14 Transport til pengeinstitut 15 Ved døgnboksen 16 Transport til fods 17 Huskeregler transport til fods 17 Transport i bil 17 Transportbilen 18 Huskeregler transport i bil 19 Opsummering 19 Generelle forholdsregler 19 Under et røveri 19 Efter røveriet 20 Signalementsblanket 20 Højdemarkering 21 Signalementsblanket ved røveri 22-23

4 Røveri og transport af penge Denne pjece giver nogle råd og vejledning om, hvordan du kan mindske risikoen for røveri, og hvordan du bør forholde dig, hvis du alligevel skulle blive udsat for et røveri i forretningen eller under håndtering og transport af penge. Formålet med pjecen er: at give nogle enkle råd om rutiner, der øger din sikkerhed og som gør risikoen for røveri mindre at du er bedst muligt forberedt på en eventuel røverisituation at du undgår at reagere på en måde, som bringer dig selv eller andre i fare at du efter et røveri handler rationelt til hjælp for eventuelle kunder og politiet at tabet ved et røveri bliver minimeret Følger du rådene, bliver risikoen for røveri mindre. Den første del af pjecen handler om røveri i butikken/virksomheden generelt, mens den sidste del beskæftiger sig med røveri under transport af penge. Det Kriminalpræventive Råd 4

5 Hvad er røveri? Det er røveri, når ting eller værdier fratages eller aftvinges ved vold eller trussel om vold. Nogle gange er røverierne spontane. Andre gange er røverierne planlagt, hvor røveren har holdt øje med gerningsstedet og omgivelserne før røveriet. Specielt vil røveren interessere sig for de daglige rutiner, f.eks. undersøge hvornår der er færrest kunder, og ud fra denne viden planlægge den bedste flugtvej. Hvis du bemærker en eller flere personer, som viser usædvanlig interesse for omgivelserne eller opholder sig mistænkeligt længe i eller omkring ekspeditionslokalet, så nævn det for eventuelle kolleger, eller ring til politiet og fortæl, hvad du har set. Hvis der findes foto- eller videoanlæg i forretningen, kan du optage den mistænkelige, uden at aktivere overfaldsalarmen. Hvordan sker røverier? De fleste røverier foregår ved, at en bevæbnet person dukker op ved kassen eller ved indgangen efter lukketid maskeret eller umaskeret. Huskeregler ved røveri Spil ikke helt! dit liv og din førlighed er mere værd end ethvert tab. Bevar roen så vidt det er muligt. Gør altid som røveren siger Gør intet, der kan udsætte dig selv eller andre for vold 5

6 Hvis røveren har lagt en seddel foran dig, hvor der for eksempel står Røveri hit med pengene så prøv at beholde sedlen. Der kan være fingeraftryk eller andre spor på sedlen. Skub den ubemærket til side eller tab den på gulvet. Bemærk højden på røveren, når han/hun forlader butikken. Se nærmere om højdemarkeringer på side 21. Efter røveriet Hvis forretningen har installeret en overfaldsalarm, så slå alarm så snart det kan ske uden risiko for dig selv eller andre. Overfaldsalarmen må kun benyttes i forbindelse med røveri eller lignende episoder, der kræver at politiet tilkaldes med det samme. 6

7 Kontakt omgående politiet pr. telefon tast 112 og hold forbindelsen. Lås lokalet. Afspær så godt som muligt området omkring kassen og andre steder, hvor røveren har været, og lad være med at røre noget, 7

8 som røveren har berørt eller tabt. Lad være med at gå rundt, hvor røveren har været. Der kan være spor efter ham/hende du ikke er opmærksom på, men som politiet kan finde. Skån eventuelle spor, men rør dem ikke. Forsøg at få eventuelle kunder/vidner til at blive på stedet til politiet kommer til. Hvis kunder eller andre vidner er nødt til at forlade stedet, inden politiet kommer, så sørg for at få deres navne, adresser og telefonnumre. Luk ikke andre end politiet ind i forretningslokalet. Udfyld en signalementsblanket undgå at diskutere røverens signalement med andre. Se side 22-23, hvor der er et eksempel på en signalementsblanket. Notér kun det, du er sikker på. Få, men gode oplysninger, er bedre end mange og usikre. Hvis der er TV-overvågning af røveriet, så husk at sikre optagelserne til politiet. 8

9 Krisehjælp De fleste større butikskæder har deres egne interne procedurer for krisehjælp. Derudover er der mulighed for at få professionel psykologhjælp efter et røveri til at bearbejde de reaktioner, der altid vil komme efter en så voldsom oplevelse. Kontakt evt. din brancheorganisation/faglige organisation, som tit har en fast ordning med psykologbistand. Hurtig psykologhjælp forebygger senere reaktioner. 9

10 Du kan selv gøre noget for ikke at friste svage sjæle Luk altid pengeskuffen, når der ikke sker indbetalinger eller tilbagebetaling! I langt de fleste tilfælde vil røveren kun give sig tid til at få de penge, som ligger i pengeskuffen, så: Hav altid så lav kassebeholdning som mulig! Sørg for at aflevere større pengebeløb til et pengeinstitut eller i et godt pengeskab. Er du alene i forretningen f.eks. om aftenen, bør det overvejes at anskaffe et godt pengeskab eller en gulvboks, hvor du kan deponere penge uden at bruge en nøgle. Nøglen bør ikke opbevares i forretningen. Oplys ved tydelig skiltning, at personale ikke har adgang til gulvboks eller pengeskab. Er du alene i forretningen, så ophold dig mest muligt i forretningslokalet. På den måde fratager du en eventuel røver muligheden for at maskere sig i forretningen. Lad så vidt muligt ingen andre komme om bag disken. Derved undgår du, at uvedkommende kommer for tæt på dig eller at vedkommende ser eventuelle alarminstallationer o.l. I åbningstiden skal alle andre døre end kundeindgangen være låst. Intern pengehåndtering Intern pengehåndtering er en fællesnævner for de handlinger (indbetaling, udbetaling, optælling, intern transport og klargøring), der foretages inde i forretningen. 10

11 Der skal findes klare forholdsregler på området og disse skal være kendte af både ledelsen, og personalet. Forholdsreglerne bør som minimum omfatte: regler om maksimal kassebeholdning udførelse af kassetømning forholdsregler ved tyveri eller røveri, herunder hvem der udtaler sig til pressen brug af specielle interne transportmidler gangveje ved intern transport hvor optællingen skal ske måden optællingen sker på hvem skal foretage optællingen hvordan pengene skal opbevares indtil de afhentes (ekstern transport) Kassefunktionen I forretningen udgør kassen den største risiko for tyveri eller røveri. Det er her, pengene er tættest på kunderne. Kassen bør derfor afskærmes fra publikum, så tyveri eller røveri bliver så svært som muligt. 11

12 Kassen bør være lukket, når der ikke foregår ind- og udbetalinger. Hvis personalet forlader kassen for kortere eller længere tid, bør den aflåses og nøglen tages med. En eventuel ekstrakasse bør altid være låst og nøglen fjernet. Hav så få penge i kassen som muligt. Dette er specielt vigtigt omkring lukketid og på andre tidspunkter, hvor der traditionelt er mange kunder. Intern transport Transporten af penge fra kassen/kasselinje til optællingsområdet skal så vidt muligt foregå bag kasselinjen og på en diskret måde. Transportvejen skal være så hensigtsmæssig som muligt, hvilket normalt vil være den korteste vej. Er der mange kunder i forretningen, bør transporten foretages af to personer. Er der tale om større forretninger med mange kasser eller større beløb, bør tømningen ske ad flere omgange. Optællingsrum Optælling af penge bør ske i et rum, hvor uvedkommende (også uvedkommende personale) ikke har adgang eller kan observere optællingen. Døren til rummet bør være låst under optællingen, og vinduer blændet af. 12

13 Efter optællingen er det en god idé at opbevare pengene i et værdiopbevaringsskab, så de ikke skal transporteres andre steder hen, inden den egentlige transport til pengeinstituttet. Teknisk sikring Inden for pengehåndtering findes en række tekniske løsningsmodeller, og forsikringsselskaberne stiller desuden en række krav til sikringsforholdene. Inden man anskaffer sikringsudstyr, bør forsikringsselskabet derfor konsulteres. Få oplysninger om, hvilke dækningsregler, der gælder hos dit forsikringsselskab. 13

14 Om transport af penge Det handler om din sikkerhed! Transport af penge øger risikoen for tyveri eller røveri. Det er derfor vigtigt, at der findes nøjagtige interne regler for dette risikofyldte arbejde. Der er mange gode grunde til at nedbringe risikoen: det økonomiske tab, følgeskader osv. Den vigtigste faktor er dog altid den menneskelige sikkerhed. tegningaf penge Interessen og motivationen for en sikker procedure og udførelse bør derfor være naturlig. Erfaringerne viser imidlertid, at fastlagte regler og procedurer ofte ikke overholdes, hvorefter risikoen for tyveri og røveri stiger. Der er mange forskellige tekniske sikringsløsninger, som kan være fornuftige at indføre. Denne pjece vil dog udelukkende beskæftige sig med rutiner og adfærd. Ønsker du teknisk vejledning, kan dit forsikringsselskab eller din brancheforening ofte hjælpe. 14

15 Transport til pengeinstitut Udvælg personer til pengetransporter med omhu! * Følg omhyggeligt de forholdsregler og arbejdsgange som er aftalt for pengetransporter hver gang! Revidér jævnligt arbejdsgangene og kontrollér, at de følges. *) Jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse 516 af 14. Juni 1996 må unge under 18 år ikke deltage i egentlige pengetransporter. Hold regler, rutiner og værdistørrelser hemmelige for uvedkommende. Skab mulighed for at værdierne kan overnatte sikkert, så transporten kan foretages i dagtimerne. Transporten bør fortrinsvis ske gennem hovedindgangen ud til en befærdet og oplyst gade/vej. Variér brugen af de tasker og poser du bærer pengene i, og lad være med at bruge en taske eller pose med butikkens navn eller logo på. Medbring et kommunikationsmiddel, f.eks. en mobiltelefon. Skift ofte afgangstid, rute og rutiner derved minimeres muligheden for et planlagt overfald. Overvej at lade et autoriseret værditransportfirma transportere større beløb. 15

16 Ved døgnboksen Vær særlig opmærksom omkring boksen og ved boksen specielt når det er mørkt. Tag ikke pengene frem, før boksen er helt åben. Spil aldrig helt menneskeliv betyder mere end penge! 16

17 Den største risiko for et overfald er på rutens første og sidste 100 meter. Vær derfor meget opmærksom på eventuelle mistænkelige personer. Transport til fods Transporter bør altid foretages af mindst to personer en transportør og en observatør. Observatøren går først ud af butikken og sikrer sig, at der ikke er nogen mistænkelige personer udenfor. Herefter går transportøren ud og går direkte mod banken. Observatøren følger efter i så tilpas afstand, at han kan observere og slå alarm, uden at blive inddraget i et overfald. Ved de sidste 100 meter hen til banken skal observatøren først frem og sikre sig, at der er klar bane. Huskeregler transport til fods Brug befærdede og oplyste ruter/veje Gå mod trafikken Gå tæt på bygninger Hold værdierne nærmest bygninger Hvis der er mistanke om fare, så søg ind i nærmeste hus eller forretning og tilkald hjælp! Transport i bil Transporter bør altid foretages af mindst to personer en transportør og en observatør. Observatøren kører bilen. Observatøren går først ud til bilen og checker både området og bilen for eventuelle mistænkelige personer eller genstande. 17

18 Ved pengeinstituttet bliver observatøren siddende i bilen, hvorfra han har overblik og kan slå alarm. Transportbilen Brug eventuelt en lukket varebil eller en anonym bil, som normalt bruges til andre formål. Biler, der anvendes til værditransport, skal være i god mekanisk stand. 18

19 Huskeregler transport i bil Brug befærdede ruter/veje Kør til pengeinstituttet uden ophold Ved mistanke om fare Ring til 112 og kør direkte og uden ophold tilbage til udgangsstedet eller nærmeste politi. Opsummering Generelle forholdsregler: Hold altid kassebeholdningen så lav som mulig. Diskutér aldrig sikringsforanstaltninger med uvedkommende. Under et røveri: Forhold dig roligt Gør som røveren siger Behold en eventuel trusselsseddel Udløs alarmen hurtigst muligt Læg mærke til røverens påklædning stemmeføring sprog våben o.s.v. Læg mærke til røverens flugtmåde og -rute 19

20 Efter røveriet: Ring 112 hold forbindelsen Hjælp chokerede kunder og kolleger Beskyt spor undgå at færdes ved og berøre de steder, hvor røveren har været Lås lokalet Udfyld en signalementsblanket Diskutér ikke detaljer ved røveriet, før politiet har fået din forklaring Signalementsblanket Signalementsblanketten udfyldes af den enkelte medarbejder, uden at han/hun diskuterer signalementet med sine kolleger. Det er vigtigt, at det er den enkelte medarbejders beskrivelse, der bliver skrevet ned, og ikke hvad kollegerne mener at have set! Signalementsblanketten findes på side Udfyld signalementsblanketten, så snart det er muligt: Giv den til politiet. Køn Mand Kvinde Alder Højde Kropsbygning Spinkel Kraftig Alm. Hudfarve/nationalitet Sprog/tale Holdning/gang Hårfarve/frisure Skæg Fuldskæg Overskæg Hageskæg Øjenfarve Tænder (evt. tandstilling) Specielle ansigtstræk som du mener at huske UDSEENDE ANSIGTET SÆRL. KENDETEGN Evt. maskering Solbriller Ar/mærker Briller Tatovering Piercing Beskrivelse Smykker Ur Andet PÅKLÆDNING VÅBEN Revolver Pistol Oversavet jagtgevær TID/STED Sted Tidspunkt Dit navn Signalementsblanket ved røveri Beskriv gerningsmandens påklædning Frakke/jakke Bukser Skjorte/bluse/kjole Slips/tørklæde Sko Hovedbeklædning Hvilket våben brugte gerningsmanden? Revolver Pistol Oversavet jagtgevær Kniv Beskriv en evt. flugtbil (reg.nr., mærke, farve o.l.) Flugtrute Hvad sagde gerningsmanden? Hvad skete der? Fortsæt. evt. på eget ark Alarm 112 Bliv ved telefonen Læg ikke røret på! Ring til nærmeste politi. Dato Underskrift Husk at udfylde en blanket for hver gerningsmand Tag evt. en fotokopi til dig selv 20

21 Højdemarkering Højdemarkeringsstriber er tre stykker kulørt tape, der er klæbet op på indersiden af en dørkarm. De tre stykker tape har hver sin farve og opsættes i tre forskellige højder med 10 cm mellemrum f.eks. 170 cm, 180 cm og 190 cm. Når en røver forlader en butik efter et røveri, kan personalet med nogenlunde sikkerhed oplyse politiet om røverens højde. Hvis røverens hårtop f.eks. flugter med det mellemste stykke tape, kan man fastslå højden som 180 cm incl. fodtøj. Højdemarkeringsstriber bør opsættes på alle døre i tilknytning til butikslokaler, hvor et røveri kan tænkes at forekomme. 21

22 Udfyld signalementsblanketten, så snart det er muligt: Giv den til politiet. UDSEENDE Køn Mand Alder Kvinde Højde Kropsbygning Spinkel Kraftig Alm. Hudfarve/nationalitet Sprog/tale Holdning/gang Hårfarve/frisure ANSIGTET Skæg Fuldskæg Overskæg Hageskæg Øjenfarve Tænder (evt. tandstilling) Specielle ansigtstræk som du mener at huske Evt. maskering SÆRL. KENDETEGN Ar/mærker Briller Tatovering Solbriller Piercing Beskrivelse Smykker Ur Andet

23 Signalementsblanket ved røveri PÅKLÆDNING Beskriv gerningsmandens påklædning Frakke/jakke Bukser Skjorte/bluse/kjole Slips/tørklæde Sko VÅBEN Hovedbeklædning Hvilket våben brugte gerningsmanden? Revolver Pistol Revolver Oversavet jagtgevær Kniv Pistol Beskriv en evt. flugtbil (reg.nr., mærke, farve o.l.) Flugtrute Hvad sagde gerningsmanden? Oversavet jagtgevær Hvad skete der? Fortsæt. evt. på eget ark TID/STED Sted Alarm 112 Bliv ved telefonen Læg ikke røret på! Ring til nærmeste politi. Tidspunkt Dit navn Dato Underskrift Husk at udfylde en blanket for hver gerningsmand Tag evt. en fotokopi til dig selv

24 Pjecen giver gode råd om, hvordan man mindsker risikoen for røveri i forretninger, og hvad man gør, hvis man udsættes for røveri. Der er også en vejledning i, hvordan man tilrettelægger forretningens pengehåndtering og pengetransport mest sikkert. Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon (+45) Telefax (+45)

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere