Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema 1: Bygningsbeskrivelse"

Transkript

1 Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering (evt. skitse) vedlagt Tegning fremsendes ja modtaget Anvendelse og type Størrelse Tagkonstruktion Tagbelægning Tagkonstruktion Udnyttelse af tagrum Grundkonstruktion Anvendelse Ydervægge (indervægge se senere) Enfamilieshus Lejlighed Kontor Skole Andet Antal etager: Areal i alt: Antal rum: Antal personer: Brutto m 2 pr. person: Netto m 2 pr. person (fx i kontorer, klasseværelser) Gennemsnit Minimum. Vandret Hældning ca.1: Udhæng Indvendige tagnedløb Tagsten Skifer Tagpap Tagdug Cementfiber Andet Isolering, membran, luft, ventilation Ventileret Uventileret tagrum Ingen Personophold Opbevaring Kælder Krybekælder Terrændæk Andet Grundmurede Beton Organisk materiale Hvad? Ingen Personophold Opbevaring Opbygning og materialer: Udvendig: Isolering: Indvendig: Vinduer Vådrumskonstruktion Antal glaslag og rudetype: Oplukkelige ja nej Tung konstruktion Let konstruktion Blandet Skjulte vandinstallationer Opbygning af væg/gulv ved let konstruktion Eventuelle bemærkninger: Se bagsiden

2 Skema 1, side 2 Bygningsdele Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Opvarmning Varmt vand Elektrisk Gulvvarme Loftvarme Varmluft Andet Ventilationsform Udover vinduer Ventilation Projekteret/kendt ydelse Udeluftventiler, Ca. areal pr. rum Naturlig ventilation Udsugningsanlæg Indblæsningsanlæg Recirkulation Luftbefugtning Andet Fuld ydelse Reduceret ydelse Luftskifte eller liter pr. sek. i det mest fugtbelastede rum Drift af ventilation og varme Fuld ydelse kl. til kl. Reduceret kl. til kl. Stoppet kl. til kl. Natsænkning Daglig Week-end Gulvbelægninger Tæppe, tæppets alder: Lakeret træ Linoleum Pvc Andet Indvendige vægge Murværk Spånplade Bærende/ikke-bærende Gipsplade Beton Puds på rør Andet Vægbeklædning Tapet Maling Ubehandlet tekstil Glasvæv Træ Andet Lofter (over nedhængt loft) Beton malet umalet Gips, malet umalet Træpaneler Pudset loft Lyddæmpning i loft Materiale direkte på loft Nedhængt loft (forsænket) Andet Vedligeholdelsesprogram eller -planer Udvendigt Indvendigt Rengøringsprogram Støvsugning, hvor ofte Gulvvask, hvor ofte Mopning, hvor ofte Andet Eventuelle bemærkninger: Se bagsiden

3 Skema 2: Interview om tilstand, anvendelse og eventuelle problemer Stedets navn: Deltagere og funktion: Referencenumre henviser til plan/tegning nr.: Spørgsmål Er der fugtskader nu? Hvilke? Hvor? Ref. Nr. Sted i bygningerne Beskrivelse Tidligere fugtskader? Hvilke? Hvor? (angiv ref. Nr. til tegning) Hvor længe varede de? Hvordan blev de afhjulpet? Ophørte fugtskaderne efter afhjælpningen? Skimmelsvampevækst? Er/ har der været skimmelsvampevækst? Hvor?, Hvor længe? Renovering Er der foretaget renoveringer af bygningsdele? Hvad er renoveret? Hvornår skete renoveringerne? Tidligere undersøgelser af fugt, skimmelsvampe eller indeklima? Hvad viste undersøgelserne? (kopi af rapport ønskes) Hvad blev der gjort?, Resultat? Indeklimaproblemer Er der rapporteret om indeklimaproblemer nu? Hvilke? Hvor? (særlig områder) Anvendelse og brugsvaner Antal personer i alt/fordelt Særlig fugtafgivelse: Tøjvask- og tørring inde, husdyr e.lign. Udluftning Hvem modtager resultater, og hvorledes informeres før, under og efter undersøgelsen? Eventuelle bemærkninger: Se bagsiden

4 Skema 3: Besigtigelse af en bygnings udvendige vedligholdelsestilstand Bygning nr. Navn: Referencenumre henviser til plan/tegning nr.: Bygningsdel og fejl Ref. Nr. Tilstand: Er fejlen årsag til fugt eller skimmel? Checkmærke ved fejl/understreg God/middel/ringe Sokkel og mur: Revner eller afskalninger Misfarvninger Forvitrede/revnede mursten og fuger Tildækkede ventilationsriste Revner i samlinger ved tilbygninger Terræn falder ind mod bygningen Tagbelægning: Revner og afskalninger i tagsten eller plader Buler i tagpap Mos Utætte skotrender Utætte inddækninger Utætte kviste, ovenlys, gennembrydninger af taget o.l. Vandansamlinger på flade tage Tagrender og -afløb: Tagrende utæt/tilstoppet Utæt nedløbsrør Tagbrønde stoppet Vinduer - set udefra: Revner i samlinger, karm eller ramme Nedbrudte kalfatringsfuger Maling skaller af Utætte, skadede glaslister Råd-skadede vinduer/døre Eventuelle bemærkninger: Se bagsiden

5 Skema 4: Besigtigelse af en bygnings tagrum Bygning nr. Navn: Referencenumre henviser til plan/tegning nr.: og til målesteder nedenfor. Bygningsdel og fejl Checkmærke ved fejl/understreg Ref. Nr. Tilstand: God/middel/ringe Omfang af evt. fejl og misfarvning Hvad er den formodede årsag til fejl, lugt, misfarvning, fugt eller skimmel? Tagrum: Lugt af mug Utætte tætninger/understrygninger Utætte skotrender Fugt, råd eller skimmel i spær og lægter Fugtpletter på undertag (Åbn evt. konstruktionen) Utætheder ved kviste, vinduer, ventilationskanaler o.l. Revner i samlinger ved gavle og tilbygninger Udluftningskanaler udmunder i luftrummet Fugt eller vandsamlinger på loftrummets gulv Utætheder, (luft, vand) til nærliggende rum Flade parallelle tage: Se skema 8 * Angiv areal i cm 2 eller flg.: 0 = ingen, 1 = enkelte små, 2 = mange små, 3 = enkelte store, 4 = mange store. Angiv tillige hvilke rum under/over/imod, der kan være udsat for fugt eller skimmelsvamp fra bygningsdelen. Målinger: Relativ luftfugtighed: % Lufttemperatur C Målested Træfugt Relativ fugt i materiale Materialeprøve Biomasse og resultat: Skimmel Støv fra gulv. Areal og prøve nr. Skimmel i luft Instrument/metode MycoMeter TM Test Aftryk/Tape Bemærkninger:

6 Skema 5: Besigtigelse af en bygnings kælder, krybekælder og dæk Bygning nr. Navn: Referencenumre henviser til plan/tegning nr.: og til målesteder nedenfor Bygningsdel og fejl Checkmærke ved fejl/understreg Ref. Nr. Tilstand: God/middel/ringe Omfang af evt. fejl * Hvad er den formodede årsag til fejl, lugt, misfarvning, fugt eller skimmel? Organisk materiale? Behov for at åbne konstruktion? Kælder, krybekælder: Lugt af mug Fugt eller skimmel på eller skjult i inder- /ydervægge eller gulv. Over eller under terræn? Udblomstringer, afskalninger og misfarvninger på inder- og ydervægge eller gulv. cm 2 Over/under terræn? Utætheder, (luft, vand) til nærliggende rum Fugt, råd eller skimmel i bjælker eller gulv/loftbrædder Tildækkede ventilationsriste Fugtige/udrænede lyskasser Dæk: Lugt af mug Se i øvrigt skema 8 * Angiv areal i cm 2 eller flg.: 0 = ingen, 1 = enkelte små, 2 = mange små, 3 = enkelte store, 4 = mange store. Angiv tillige hvilke rum under/over/imod, der kan være udsat for fugt eller skimmelsvamp fra bygningsdelen. Målinger Relativ luftfugtighed: % Lufttemperatur C Målested Træfugt Relativ fugt i materiale Materialeprøve Biomasse og resultat: Skimmel Støv fra gulv Areal og prøve nr. Skimmel i luft Instrument/metode MycoMeter TM Test Aftryk/Tape Dræn og Jordbundsundersøgelser: Bemærkninger:

7 Skema 6: Besigtigelse af en bygnings installationer Bygning nr. Navn: Referencenumre henviser til plan/tegning nr. og til målesteder nedenfor Bygningsdel og fejl Checkmærke ved fejl/understreg Ref. nr. Tilstand: God/middel/ringe Fejlens omfang Hvad er den formodede årsag til fejl, lugt, misfarvning, fugt eller skimmel Ventilationsanlæg: Ventilator(er) ude af drift Forkerte driftstider Reducerede ydelser, fx ½ hastighed Recirkulation i brugstiden Tilsnavset og/eller fugtigt filter Snavset ventilator, kanaler og udsugningarmaturer Befugter med stillestående vand Fugt omkring køleelementer Vand- og varmeanlæg: Vandmåler viser forbrug med lukkede ventiler Vand påfyldes varmeanlæg flere gange årligt Driftstider for ventilation Fuld ydelse kl. til kl. Reduceret kl. til kl. Stoppet kl. til kl. Natsænkning Daglig Week-end Målt ventilation: Total ydelse Metode/instrument: Fordeling mellem rum Vand i befugter: Køleanlæg Bemærkninger:

8 Skema 7: Besigtigelse af en bygnings vådrum Bygning nr.: Navn: Referencenumre henviser til plan/tegning nr.: og til målesteder nedenfor Bygningsdel og fejl Checkmærke ved fejl/understreg Ref. Nr. Tilstand: God/middel/ringe Omfang af fejl og evt. misfarvning Hvad er den formodede årsag til fejl, lugt, misfarvning, fugt eller skimmelsvamp? Behov for at åbne konstruktion? Vådrum Badeværelse: Lugt af mug Fugt og mug på vægge og lofter i og omkring rummet Utætte svejsesømme i vinylbelægning Revner i fuger, løse fliser og utætheder ved badekar/bruser Utætte afløb eller bagfald Utætheder, (luft, vand) til nærliggende rum Lukkede eller tilstoppede udsugningsventiler Ingen udsugning gennem ventiler Utilstrækkelig lufttilførsel Tørretumbler uden ekstern afkast (ikke kondenstørrer) Målinger Relativ luftfugtighed: % Lufttemperatur C Målested Træfugt Relativ fugt i materiale Materialeprøve Biomasse og resultat Skimmel Støv fra gulv Areal og prøve nr Skimmel i luft Instrument/metode MycoMeter TM Test Aftryk/Tape Bemærkninger:

9 Skema 8: Besigtigelse af fugt og skimmel i bygningens rum, gangarealer o.l. Bygning nr.: Navn: Rum nr.: Navn: Referencenumre henviser til plan/tegning nr.: og til målesteder nedenfor Bygningsdel og fejl Checkmærke ved fejl/understreg Ref. nr. Tilstand: God/middel/ringe. Omfang af evt. fejl Hvad er den formodede årsag til fejl, lugt, misfarvning, fugt eller skimmel? Behov for at åbne konstruktion? Lugt af mug Gulv misfarvet, fugt, mug (se under tæpper og ved paneler) Linoleum, pvc o.l. løs, bulet, Utætte fuger Ydervægge misfarvet, fugt, mug, løst tapet Indervægge misfarvede, fugt, mug, løst tapet. (specielt mod vådrum) Lofter misfarvede, fugt, mug (se over nedhængt loft-åbn evt. konstruktion) Utætheder, (luft, vand) fra nærliggende rum Dug på vinduer cm 2 Meget støv på gulvet Dryppende ventiler Snavsede/tilstoppede udluftnings- eller ventilationsåbninger Mange planter eller anden vandfordampning fx tøjtørring Mangler emhætte i køkken Emhætte fungerer ikke Målinger Relativ luftfugtighed: % Lufttemperatur: C Målested Træfugt Relativ fugt i materiale Materialeprøve Biomasse og Resultat: Skimmel Støv fra gulv Areal og prøve nr. Skimmel i luft Instrument/metode Eventuelle bemærkninger: Se bagsiden MycoMeter TM Test Aftryk/Tape

10 Skema 9: Oversigt over resultater af bygningens og installationernes tilstand vedrørende fugt og skimmelsvamp (eksklusiv opholdsrum) Bygning: Bygningsdel eller rum Fugt: Omfang*) Tag og tagrum Skimmel: Omfang*) Støv på gulv/ luft: Omfang**) Fejl Forslag til udbedring Behov for øjeblikkelige tiltag Kælder, krybekælder, dæk Ydervægge, sokler og grund Gavle Vinduer og døre Varmeinstallationer VentilationsInstallation Ventilationsydelse og driftsforhold Vådrum Køkken Korridor, gang eller lignende *) Angiv areal i m 2 eller flg.: 0 = ingen, 1 = enkelte små, 2 = mange små, 3 = enkelte store, 4 = mange store. Angiv tillige hvilke rum under/over/imod, der kan være udsat for fugt eller skimmelsvamp fra bygningsdelen. **) Angiv vægt gram pr. m 2 og cfu pr. gram støv eller cfu pr. m 3 luft. Eventuelle bemærkninger: Se bagsiden

11 Skema 10: Oversigt over resultater fra opholdsrum med fugt og skimmelsvampe. (Øvrige undersøgte rum fremgår af tabel 11) Bygning: Rum Fugt: Omfang* Skimmel: Omfang* Støv på gulv/ luft: Omfang** Fejl Forslag til udbedring Behov for øjeblikkelige tiltag *Angiv areal i m 2 eller flg: 0 = ingen, 1 = enkelte små, 2 = mange små, 3 = enkelte store, 4 = mange store. Angiv tillige hvilke rum under/over/imod, der kan være udsat for fugt eller skimmelsvamp fra bygningsdelen. **Angiv vægt gram pr. m 2 og cfu pr. gram støv eller cfu pr. m 3 luft. Bemærkninger:

12 Skema 11: Oversigt over undersøgte rum uden fugt, skimmel eller lugt af mug Bygning nr.: navn: Referencenumre henviser til plan/tegninger.: Rum nr. Vedligehold: God/middel/ringe Bemærkninger fx vedr. behov for renovering

13 Skema 12: Samlet vurdering af fugt, skimmelsvampe, eksponering og sundhedsmæssige betydning Risiko for vækst Vurdering i skala 0-3 De fugtmæssige belastninger, der kan fremme vækst af skimmelsvampe Fugt-historie Aktuel fugtudbredelse Fugt i materialer Bygningskonstruktioners risiko for fugtskader, samt vedligehold Målt luftfugtighed i rummet i længere perioder (RF %) Areal pr. person eller ventilation Materialers følsomhed for vækst Brugervaner Samlet vurdering af risiko for vækst Risiko for eksponering Vurdering i skala 0-3 Tegn på skimmelsvampevækst og forhold, der kan fremme personernes eksponering for skimmelsvampe Lugt af mug Synlig vækst i rum inklusiv rum over nedhængt loft Skjult vækst i væg-, gulv- og loftkonstruktion, bag tapet, under PVC belægning Vækst i tilstødende rum, tag, kælder uden direkte lufttilgang Vækst i ventilationsanlægs indblæsning Støvede omgivelser i rum med skimmelsvampevækst Samlet vurdering af risiko for eksponering

14 Eksponeringens specifikke styrke Vurdering i skala 0-3 Målte værdier for skimmelsvampene mht. biomasse, kolonidannende enheder (cfu) i prøver. Biomasse (MycoMeter TM Test) Vækst på aftryksplader Skimmelsvampe i materialeprøver Særlig biologisk aktive skimmelsvampe Skimmelsvampe i gulvstøv opsuget med støvsuger Skimmelsvampe i indblæsnings- eller ventilationskanaler, samt afskrab herfra Luftbårne skimmelsvampe, inklusive indblæsningsluft fra ventilationsanlæg Samlet vurdering af eksponeringens specifikke styrke Samlet vurdering af de undersøgte forholds sundhedsmæssige betydning Summeret risiko for fugt og skimmelsvampevækst fra Tabel 17 og 18 eller 17, 18 og 19 Vurdering i skala 0-3 Overordnet begrundelse for vurderingen baseret på tabel 17-20, vurderinger og tidligere eller nuværende undersøgelse af indeklimapåvirkninger og psykosociale forhold Eksponeringstid/opholdstid i rum eller lokaler med skimmelsvampevækst Resultater fra interview og eventuelle tidligere indeklimaundersøgelser eller faktorer af psykosocial art Samlet vurdering* *Den samlede vurdering af hvert område skal ikke nødvendigvis være udtryk for det aritmetiske gennemsnit af de enkelte vurderinger.

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG Indhold Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig... side 03 Fundament og sokkel... side 04 Udvendige mure... side 05 Tag... side 06 Vinduer og døre...

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mette Lundkær Dam dresse Samsøvej 35 Postnr. 8464 Dato 14-04-2015 y Galten Udløbsdato 14-10-2015 H-15-0-0073 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-2558 Matrikel/Ejerlav: 6DC Skovby y, Skovby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere