Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF 68,3 64,3 55,6 52,5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF 68,3 64,3 55,6 52,5."

Transkript

1 Medicin og ældre overforbrug - bivirkninger DK har formandskabet i EU til 7/2012 Det lille skub til fordomme omkring medicin Praktiserende læge, dr.med. Mikkel Vass Center for Sund Aldring, Kbh.s Universitet Aktiviteter Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000, 2005 Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF Andel af 65+ årige med god funktionsevne i 1987, 1994, 2000 og 2005, efter uddannelse. Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, SIF Sport Vandreture Cykling Tunge indkøb Støvsugning Rengøring Lettere indkøb Spadsereture Bade Toiletbesøg Gå Sidde Ikke hjælp Lidt hjælp Meget hjælp Percent ,3 64,3 55,6 52, Fig Lav uddannelse < 10 år Mellemlang uddannelse 10 and 12 år Høj uddannelse 13+ år Lineær (Høj uddannelse 13+ år) Lineær (Lav uddannelse < 10 år) Mænd og kvinder 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år Vass et al Preventive home visits to older home-dwelling people and different functional decline patterns. A municipality-randomised intervention trial. Eur J Ageing: 4: Kompleks intervention: er en kombination af tværfagligt samarbejde omkring social- og sundhedsproblemer Gruppebaseret sundhedsfremme til hjemmeboende ældre mennesker Fysio-/ Ergoterapeut 100% Hjemmehjælp Reversible 58% 7% 89 Interventions studier Individer n = Beswick, Lancet 2008 Fysisk aktivitet Mobilitet Ernæring Diætist Mixede Indlæggelse Progressive Plejehjem Katastrofiske 0 1½ år 3 år 4½ år 11% 7% 17% Nytte af forebyggende interventioner: Generel befolkning (forebyggende hjemmebesøg) 5% Efter udskrivelse 10% Svækkede og funktionssvage 0% Gruppebaseret undervisning 38% Sygeplejerske, Socialrådgiver og SoSu-assistent Helbred Mentalt Kognitiv helbred fitness Socialt netværk Dapp et al. J Public Health 2005, 13:

2 100% Hjemmehjælp Sygehus Tidlige tegn på fkt.tab? Gul: Kommune og læge undervisning Blå: almindelig praksis uden undervisning Rosa: Kun undervisning i kommunen Plejehjem Ingen klare effekter efter 1 år! Tværfaglige synergi-effekter af undervisning efter 3 år! (Vass, Avlund, Siersma& Hendriksen. Family Practice2009) Månedsskrift for almen praksis, november 2011 Skrøbelighed Forskeren: Tab afmuskelmasseogstyrke Vægttab Tab afudholdendhed Nedsatbalance ogmobilitet Nedsatreaktionstidoglangsommelighed( performance ) Inaktivitet Nedsatkognitivfunktion Klinikeren: Udseendeyngre, ældreellersv.t. alder AT (ernæringstilstand, over-under-ellernormalvægtig Trivsel(Hvordanhardu det? Uforklarettræthed? Selvoplevethelbred?) Kognition(urskiveoggenkalde3 ord) Syn, hørelse, muskelstyrke(rejsesættesigtest) Behandling, medicin, hospital/ambulatorium Hvormegethjælp? Identificere præ-skrøbelighed: Vægt Fysisk og psykisk funktion (RST og CDT) Trivsel Træthed i daglige aktiviteter og/eller Den sidste måned, har du haft for lidt energi til at gøre det du gerne ville? Risikosituation: Efter udskrivelse, tab evt. flytning Risikoperson: Faldende funktion og/eller trivsel og/eller vægt, fald <½år, mentale problemer, meget medicin Medicin og ældre mennesker Aldrig har så mange gamle mennesker haft så mange år med sågod funktionsevne som nutidens ældre Medicin er godt for mange ældre mennesker Ældre over 65 år udgør 15% af befolkningen og bruger op mod halvdelen af al medicin Medicin og ældre Ca. 85% af ældre mennesker over 75 år indtager mindst 1 receptpligtigt medikament dagligt Ca. 60% indtager mere end 3 medikamenter Hjemmeboende tager i gennemsnit 5 lægemidler Ældre i plejeboliger tager i gennemsnit lægemidler Dosis, interaktioner, bivirkninger og komplians Praktiserende læger er ansvarlige for 85% af alle ordinationer Lægemiddelforbrug og selvoplevet helbred hos ældre i Danmark n=3591 Selvoplevet helbred Mængde (DDD) Forskellige præparater Forskellige præparater Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt

3 Ordination Medicin og ældre Medicineringhåndtering Den rette pille i Den rette mund Vigtige begreber Medicinafstemning Medicingennemgang Kosttilskud Levnedsmidler (kræver ikke autorisation Vitaminer Mineraler Lægemidler Lægemiddelloven Receptpligtig medicin Håndkøbsmedicin Naturlægemidler (planter, homoepatiske midler, mm.) De vigtigste medicinområder Smerter (gigtmedicin) Hjerte og lunger (blodtryk, vanddrivende, rytme og blodfortyndingsmedicin) Humør og energi (sove og depressionsmedicin) Medicin hvem gør hvad? Hvad gør du selv? Hvad gør dine pårørende? Er der nogen der kan hjælpe? Sygeplejerske og andre med kompetence? Egen læge? Specialister? Udskriver vi for lidt medicin? Calcium/D vitamin Anti-anginøs medicinering Bronkodilatatorer Glemt/udeladt: Jern-tilskud postoperativt Cholesterol og diabetes-medicin Bronkodilatatorer Antal statinbrugere 75+ år Ældre får unødvendig medicin for xxx? mio. kr. Udskriver vi for meget medicin til gamle danskere? NSAID Benzodiazepiner Neuroleptika SSRI Morfika Medstat.dk 2012, Politiken debat 10. marts

4 75% af de indlæggelser som skyldes forkert medicin eller medicinering udgøres af: Blodfortyndende medicin Gigtmidler (NSAID) Vanddrivende Statiners bivirkninger Eksempler på kendte bivirkninger omuskelpåvirkning osmerter omuskelsvækkelse orhabdomyolyse sjælden med livsfarlig o Nerve irritation ohumør, hukommelse, søvn o Lever og nyrepåvirkning The battleto keepor loseskeletal muscle with ageing Kjær M Jespersen JG J Physiol January1; 587: 1 How to balance effects and side-effects of statins? Statins will potentially decrease the effect of an intervention that is far more integrated in its approach than any single target pharmacological intervention. Cardiovascular outcomes, all cause mortality, and cancer outcomes in the PROSPER study Kan medicinhåndteringen gøres bedre? For tiden er det ikke helt godt nok! Medicinhåndtering i Hjemmesygeplejen i Kbh Forkert medicin Rigtig medicin forkert anvendt Utilstrækkelige ressourcer til medicinhåndtering Fejl i medicinafstemning Manglende viden hos borgeren om medicinen Utilstrækkelige kompetencer hos personalet Usikre arbejdsgange ved medicinhåndtering Uhentsigsmæssige arbejdsgange ved dokumentation af medicin behandling Mangin, D. et al. BMJ 2007 Aktuelle initiativer til forbedring af medicinering Udover Doseringsæske - Dosisdispensering mm. FMK?? og andre elektroniske muligheder Mulighed for årlig medicingennemgang Mulighed for at mødes (efter udskrivelse) Mulighed for løbende (tværfaglig) uddannelse Medicingennemgang Ad hoc ustruktureret opportunistisk Ordinationsgennemgang (fra en liste) Behandlingsgennemgang (evt. uden pt.) Klinisk gennemgang med pt. Individualiseret gennemgang med pt. 4

5 En struktureret gennemgang af al medicin (lægeordineret og håndkøb) med fokus på at opnå forståelse for hvorfor og hvordan medicinen tages (MUR Medicine Use Review) Forhandlingen åbner for muligheden at diskutere Opfattelse af medicin generelt Holdninger til forventet effekt Oplevelse af effektivitet Opfølgning på objektive målinger Problemer med at håndtere og tage medicinen (DRUM -the Dispensing Review of Use of Medicines) Samarbejdet bør bygge på anerkendelse af hinandens problemfelter! Følge op på indlæggelser Årlige gennemgange evt. hyppigere Gode rutiner, viden og værktøj så overmedicinering undgås Ikke kun medikamentel behandling Sanser intakte Socialt samvær Transport Mad og fysisk aktivitet Medicinering Medicinordinatation og håndtering Number needed to treat (NNT) Praktiserende læger ser mere end 90% af ældre mennesker over 70 i løbet af et år De fleste af disse kontakter er relateret til medicin 50% af alle ordinationer er ikke i overensstemmelse med hvad praktiserende læger har stående i journalen! Udfaldsmål Apopleksi IHS Total dødelighed Statiner Medium risiko 250/4.1 år 82/4.1 år 172/4.1 år Rationel Farmakoterapi, no 9. Sept Virkninger Bivirkninger Hvad er der af evidens? Uforklaret træthed Forvirring Depression Svimmelhed Fald Forstoppelse Urininkontinens Parkinsonlignende symptomer 5

6 Diskuter følgende med patienten og evt. pårørende/hjælper Der eksisterer konsensus til at bruge medikamentet i den givne dosis på den givne indikation i denne persons aldersgruppe og Ja funktionsniveau, og fordelen overvejer alle mulige kendte bivirkninger Nej / Ikke sikker S Kan risikoen for bivirkninger opvejes af medikamentets Ja e mulige gavnlige virkninger hos ældre funktionsbegrænsede? p o Nej n e Indikationen er gyldig og relevant for denne persons alder Nej r og funktionsniveau Ja Ja Er der bivirkninger eller tegn som kunne være relateret til medikamentet? S k Nej i Ja f Er der et andet medikament som kan være bedre? t Nej Kan dosis reduceres uden klar risiko? Nej Ja Garfinkel, Mangin Arch Intern Med 2010 Hvordan kan man skelne mellem virkninger og bivirkninger? Monitorere udvalgte funktioner: Fysisk funktion Mobilitet RST Kognitiv funktion Huske 3 ord efter afledning Psykisk funktion Humør, træthed, energi Biologisk funktion Vægt, højde, BT, puls, kreatinin og elektrolytter, Hb Nina Beyer Rikli RE and JonesCJ Fortsæt med samme dosis Reducer dosis Mental funktion De vigtigste medicinområder Smerter Fuld fkt 0.5?? Smerter (gigtmedicin) Hjerte og lunger (blodtryk, vanddrivende, rytme og blodfortyndingsmedicin) Panodil depot 665mg 1-2 op til 4 gange dgl. Mange bliver forstoppede af Kodein NSAID bør undgås også Ipren Små doser morfin som depot Nerveledningsmedikamenter Tricykliske i små doser, Gabapentinog tilsv. HUSK Diuretika og ødemer Thiazider og gigt Calcium-blokkere og obstipation Hjertemagnyl, maven, indikation Tricykliske antidepressiva og fald Benzodiazepiner skal helst undgås Hvordan kan vi blive bedre til at ordinere medicin til gamle? Smågruppebaseret efteruddannelse FMK og elektronisk værktøj Daglige rutiner som minimerer fejl og forbedrer kvaliteten Medvirke i fælles tværfaglig undervisning? Medvirke til patientundervisning? Ernæring, træning, sår og trivsel Finansministeriet, Indenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, Socialministeriet og KL Humør og energi (sove og depressionsmedicin) 6

Den ældre patient. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014. Lars Rytter, Lægerne Kanaltorvet 8, 2620 Albertslund

Den ældre patient. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014. Lars Rytter, Lægerne Kanaltorvet 8, 2620 Albertslund Den ældre patient Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014. Lars Rytter, Lægerne Kanaltorvet 8, 2620 Albertslund 2 + 2 Hvad er det største problem omkring den ældre patient i almen praksis set

Læs mere

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50%

Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Målet med faldpakken er at reducere antallet af fald og faldudløste skader med 50% Faldpakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet oktober 2014 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. 2006 Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning Fysisk Aktivitet og Evidens Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle

SMAG. Skønne Måltider til Alle Gamle K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SMAG Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre Januar 2015 FORORD 1. INDLEDNING 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 2.1

Læs mere

Leveråd. Leveråd. Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker

Leveråd. Leveråd. Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald. Forebygge faldulykker Leveråd Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Fælles mål Helbredsstatus og Funktionsevne Hjemmetræning

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ET SUNDT OG AKTIVT LIV

ET SUNDT OG AKTIVT LIV ANNONCETILLÆG MARTS 2011 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED SUNDHEDSMEDIERNE DISTRIBUERET MED BERLINGSKE ET SUNDT OG AKTIVT LIV Patientens egne ressourcer s04 Undgå blodpropper s08 Efter

Læs mere