DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser"

Transkript

1 > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift.

2 Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift.

3 Hygiejne Hygiejne er i fokus Både myndigheder og forbrugere stiller stadig større krav til virksomhederne om sikring og dokumentation af høje hygiejnestandarder. En vigtig del af mange virksomheders arbejde er at uddanne de medarbejdere, der som en del af deres jobfunktion beskæftiger sig med hygiejne. For at imødekomme virksomhedernes behov for uddannelse inden for hygiejne, er der derfor udviklet en række AMU-kurser på området, som præsenteres kort i denne pjece. Jeg håber, at virksomhederne her kan finde hjælp til at få uddannet medarbejdere inden for hygiejne. September 2008 Lars B. Goldschmidt Direktør Udgivet af DI Redaktion: Christine Bernt Henriksen og Claus R. Olsen Tryk: P.J. Schmidt ISBN

4 hygiejne Indhold Indhold Kort om det praktiske 6 Hvad koster det? 7 Hvornår foregår kurserne? 7 Hvordan gør man? 8 Har du spørgsmål eller idéer? 8 AMU-kurser i Hygiejne 10 Almen fødevarehygiejne 11 Rengøringshygiejne 12 Fødevarehygiejne og egenkontrol 13 HACCP/egenkontrol operatør i fødevareindustrien 14 Produktionshygiejne operatør i fødevareindustrien 16 Laboratorie desinfektion 17 Ledelse af hygiejne og egenkontrol 19 Hygiejneledelse inden for industrislagtning 20 Mejerihygiejne og egenkontrol 21 Hygiejne i vaskeriindustrien 22 Hospitals- og institutionshygiejne

5 Kort om det praktiske Kort om det praktiske Hvad koster det? Deltagerbetalingen pr. medarbejder pr. dag er 110 kr. Der ydes VEU-godtgørelse svarende til højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte medarbejdere. Der kan desuden ydes tilskud til befordring. Hvis du ønsker at få tilrettelagt AMU-kurset på særligt fleksible vilkår, kan der være tale om en ekstrabetaling. Erhvervsskolen kan fremsende et tilbud ved ønske om ekstra ydelser. Hvor foregår kurserne? Kurserne kan afvikles på erhvervsskolerne eller på virksomheden. Man har endvidere mulighed for at få undervisningen tilrettelagt fleksibelt i forhold til og på et tidspunkt der passer ind i virksomhedens drift. 7

6 Kort om det praktiske Kort om det praktiske Hvordan gør man? Et stort udsnit af erhvervsskolerne i Danmark udbyder AMUkurser i hygiejne, og der er flere måder at komme i gang med disse AMU-kurser på. Her er tre hovedveje: 1. Du kan tage kontakt til din lokale erhvervsskole, som enten selv kan afvikle kurset eller kan henvise til en anden erhvervsskole. 2. Du kan via under AMU se, hvor og hvornår kurserne afvikles. 3. Du kan tage kontakt til en af nedenstående fem erhvervsskoler, der har lovet at være behjælpelige med informationer om AMU-kurser indenfor hygiejne: AMU Nordjylland: Virksomhedskonsulent Lone Mejlgaard, AMU Syd: Uddannelseschef Jens Odgaard, amusyd.dk, Holstebro Tekniske Skole: Uddannelseskonsulent Charlotte Kastrup, Slagteriskolen i Roskilde: Inspektør Ole Vestergaard, eller Inspektør Hans Gustav Christensen, Københavns Tekniske Skole: Uddannelsesleder Birgit Petersen, Har du spørgsmål eller ideer? Hvis du har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte Claus R. Olsen eller Christine Bernt Henriksen på telefon Hvis du løbende ønsker information og vil inddrages i udviklingen af dette uddannelsesområde, kan du også kontakte de ovennævnte. 8 9

7 > Almen Amukurser i hygiejne fødevarehygiejne Obligatorisk certifikatkursus 3,2 dage Kursusnr > Kunne anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. > Kunne anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. > Kende til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kunne anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. > Kende de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. > Kende gældende lovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. > Kunne efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kende betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. > Kende til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater. 11

8 Rengøringshygiejne 1 dag Kursusnr Fødevarehygiejne og egenkontrol 4,3 dage Kursusnr > Kunne udføre almindeligt forekommende rengøringsopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. > Kunne forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. > Kunne efterleve gældende lovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer samt personlig hygiejne og produktionshygiejne. > Have opdateret deres viden om mikroorganismers rolle ved tilvirkning, opbevaring og salg af fødevarer. > Kunne anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg, herunder branchekoder og vide, hvilke områder egenkontrol skal omfatte. > Kende principperne i risikoanalyse, kunne udpege kritiske punkter, fastlægge systematiske overvågningsprocedurer og løse problemer, hvis overvågningen afslører uregelmæssigheder. > Kunne vurdere mulige fødevarefarer i egen virksomhed og udarbejde overvågningsprocedurer til egen virksomhed med udgangspunkt i relevante branchekoder

9 HACCP/egenkontrol operatør i fødevareindustrien 3 dage Kursusnr > Kunne identificere fysiske, kemiske og mikrobiologiske kilder til forurening i industriel fødevareproduktion og vurdere kildernes risici og konsekvenser i forhold til en konkret fødevareproduktion. > Kende til HACCP systemets grundprincipper og kan på baggrund af denne viden medvirke ved implementering af HACCP systemet i henhold til gældende ISO standarder på fødevareområdet, gældende dansk lovgivning (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) og kundekrav på fødevareområdet

10 NYHED Produktionshygiejne operatør i fødevareindustrien 1 dag Kursusnr > Kunne overholde virksomhedens hygiejneregler i forbindelse med varetagelse af de arbejdsfunktioner, som udføres ved procesindustriel fødevareproduktion. > Kunne udvise en god personlig hygiejne samt benytte rent arbejdstøj og værktøj i forbindelse med varetagelse af arbejdsfunktioner i procesindustriel fødevareproduktion. > Med baggrund i sit kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst, kemisk forurening samt kendskab til fødevarebårne sygdomme, kunne udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå biologisk, kemisk og fysisk forurening i forbindelse med procesindustriel fødevareproduktion. Laboratorie desinfektion 2 dage Kursusnr > Med baggrund i viden om funktion og effekt kunne udvælge de korrekte desinfektionsmidler i forbindelse med udførelse af laboratorieserviceopgaver. > I forbindelse med udvælgelse af desinfektionsmidler kunne understøtte anvendelsen med relevante oplysninger på Internettet. > I forbindelse med udførelse af laboratorieserviceopgaver kunne foretage rengøringskontrol i renrum i henhold til ISO klassifikation

11 Ledelse af hygiejne og egenkontrol 4,3 dage Kursusnr > Kunne lede udvikling og implementering af egenkontrol i virksomheden. > Kunne sikre at virksomhedens medarbejdere har lovpligtig uddannelse i fødevarehygiejne og egenkontrol samt motivere medarbejdere til at anvende egenkontrol i deres arbejde. > Kunne fremstille et virksomhedstilpasset egenkontrolprogram, der opfylder gældende lovgivning, samt at deltagerne kender til fødevareregionens funktion i relation til virksomhedens efterlevelse af gældende lovgivning for hygiejne og egenkontrol. > Kunne vurdere om tilvirkningen af fødevarer foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning og kende de faktorer, der har indflydelse på mikroorganismers vækst. > Være bevidst om deres produktansvar ved fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer

12 Hygiejneledelse inden for industrislagtning Mejerihygiejne og egenkontrol 3 dage Kursusnr dage Kursusnr > Kunne motivere og instruere medarbejdere til at højne hygiejnen inden for industrislagtning. > Kunne udforme en plan for, samt give konkrete eksempler på, løbende opdatering af medarbejdernes kompetencer inden for fødevarehygiejne. > Kunne evaluere og evt. korrigere virksomhedens hygiejneregler. > Kunne udarbejde risikoanalyse og HACCP-plan for proceslinier. > Kunne udarbejde GMP-procedurer. > Kunne skelne mellem de krav der er til dokumentation for henholdsvis CCP og GMP. > Kunne skelne mellem egenkontrolkrav fra hhv. lovgivning og andre, f.eks. kunder. > Kunne foretage tilsyn/audit samt instruere medarbejdere i at foretage tilsyn/audit i virksomheden ved hjælp af tjeklister. > Kunne orientere sig i, foretage tolkninger af, samt implementere de regler i fødevarelovgivningen, der er relevante for industrislagtning. > Kunne arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning. > Gennem kendskab til mikroorganismers livsbetingelser, kunne udføre rengøringskontrol, samt kunne gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. > Kunne arbejde med fremstilling eller pakning af mejeriprodukter ud fra de specielle produktionshygiejniske krav og standarder, der skal følges i arbejdet med mejeriprodukter. > Kunne anvende datablade for de mest anvendte rengørings- og desinfektionsmidler. > Kunne inddrage HACCP, egenkontrol, kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen

13 Hygiejne i vaskeriindustrien Hospitals- og institutionshygiejne 1 dag Kursusnr dage Kursusnr > Kunne udføre hygiejnisk korrekt behandling af vasketøj og forebygge smittespredning. > Kende til mulige smitteveje og forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne. > Kunne udføre rengørings- og serviceopgaver på hospitaler, dag- og døgninstitutioner og ældrecentre på en hygiejnisk korrekt måde, både i forbindelse med den almindelige rengøring og ved mere specielle arbejdsopgaver. > Have kendskab til smitte og smittevej samt kunne tilrettelægge arbejdet, så faren for smittespredning minimeres. > Kunne foretage nødvendig rengøring og vedligehold af vogne og rekvisitter under hensyntagen til mulige smitteveje. > Have viden om, hvad tavshedspligten indebærer og have forståelse for nødvendigheden af at kunne samarbejde med andre personalegrupper

14 24

15 DI 1787 Købehvn V Tlf >

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer kurser 2011 QMS-Consult Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Ingrid Bornæs Seniorkonsulent inb@qmsconsult.dk

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING

BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING VELKOMMEN TIL S KURSUSKATALOG FOR 2015 Kataloget er målrettet dig der arbejder inden for fødevarebranchen, eller som ønsker at komme til det. Kurserne er tænkt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2013 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 QMS-Consult Lone Meng Kursusadministration/bogholderi

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere