Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen"

Transkript

1 Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

2 Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis Fokus på risici Kontrollens rolle Evt. sanktionering

3 EU-forordningerne: Fødevarelovgivning Fødevareforordningen (178/2002) Art. 14, 17, 18 og 19 Hygiejneforordningen (852/2004) Art. 3, 4 og 5 Art. 7 og 8 National lovgivning Autorisationsbekendtgørelsen (771af 6/-2006) 28

4 Mindre dokumentation

5 Hvori består forenklingen? Juridisk: Ophævelse af 28 i autorisationsbekendtgørelsen Administrativt: Mindre dokumentation med egenkontrol af GMPforhold (gode arbejdsgange) Ingen dokumentation for egenkontrol anden lovgivning Ingen ændring af øvrige krav til dokumentation i fødevarelovgivningen

6 Hvilken betydning får ændringerne? 1. Der er virksomhedsbrancher, som helt vil blive fritaget for at udarbejde et skriftligt egenkontrolprogram. 2. Der er områder, hvor der ikke længere vil være krav om skriftlighed i egenkontrolprogrammet

7 Fødevaresikkerhed Fødevareforordningen: Artikel 14: Fødevarer må ikke Markedsføres, hvis de er farlige

8 Virksomhedernes ansvar Artikel 17, stk. 1 i fødevareforordningen Fødevarestyrelsen Ledere af fødevare-og foderstofvirksomheder sikrer, at de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt for fødevarer og foder i alle produktions-, tilvirknings-og distributionsled i den virksomhed, som er under deres ledelse, og kontrollerer, at de pågældende krav overholdes.

9 Virksomhedernes ansvar Fødevarestyrelsen Hygiejneforordningen: Artikel 3 i hygiejneforordningen Ansvar Artikel 4 i hygiejneforordningen Gode arbejdsgange Artikel 5 i hygiejneforordningen HACCP Virksomhederne har ansvaret for at overholde reglerne. Alle virksomhederne skal gennemføre egenkontrol. Egenkontrollen skal hjælpe virksomhedslederen til at sikre og kontrollere (dokumentere), at virksomheden overholder både hygiejnereglerne og al anden fødevarelovgivning.

10 Nationale definitioner Fødevarestyrelsen Egenkontrol er de foranstaltninger, som enhver virksomhed indfører og følger for at kontrollere, at alle de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for virksomhedens aktiviteter, overholdes, jf. artikel 17, stk. 1, i fødevareforordningen. Et egenkontrolprogram er de faste procedurer, som virksomhederne indfører, følger og dokumenterer, og som er baseret på HACCP-principperne, jf. artikel 5 i hygiejneforordningen, eller som følger af andre dele af fødevarelovgivning, hvor der er krav om skriftlige procedurer og registrering af egenkontrolresultater.

11 Egenkontrol med fødevaresikkerhed Gode arbejdsgange (GHP, GMP) ikke krav om skriftlige procedurer og dokumentation HACCP-baseret egenkontrolprogram skriftlige dokumentation for risikoanalyse, procedurer og målinger Dokumentation uden egenkontrolprogram ikke krav om skriftlige procedurer, men om dokumentation Specifikt egenkontrolprogram krav om skriftlige procedurer og dokumentation i specifik lovgivning

12 Hvad kan være gode arbejdsgange? Hvad skal være skriftligt? Hvilken dokumentation skal der foreligge? Hvor er lettelsen?

13

14 Områder der fritages for skriftlighed Gode arbejdsgange (GHP,GMP,Prerequisite) Rengøring af ikke kritiske områder Vedligeholdelse Skadedyrssikring Uddannelse Personlig hygiejne Varemodtagelseskontrol af mærkning af færdigpakkede fødevarer

15 Rengøring Der er ikke krav om: Dokumenteret rengøringsplan Dokumentation af udført rengøring Dokumentation af kontrol med udført rengøring Der skal være rent! (Hygiejneforordningen, art. 4, stk. 2 og Bilag II, Kap. 1, pkt. 1: Lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand)

16 Vedligehold Der er ikke krav om: Vedligeholdelsesplan Dokumentation af vedligeholdelsesopgaver Dokumentation for udført vedligehold Virksomheden skal være vel vedligeholdt! (Hygiejneforordningen art. 4, stk. 2 og Bilag II, kap. II, pkt. 1)

17 Personlig hygiejne/sygdom Der er ikke krav om: Skriftlige procedurer for personlig hygiejne/foranstaltninger i forbindelse med sygdom Dokumentation for udført kontrol med personlig hygiejne. Den personlige hygiejne skal være hygiejnisk forsvarlig, og det skal sikres, at der ikke sker kontaminering af fødevarerne. (Hygiejneforordningen art. 4, stk. 2 og bilag II, kap. VIII, pkt. 1 og 2)

18 Personlig hygiejne/sygdom (fortsat) (Hygiejneforordningen art. 2 og Bilag II, kap. VIII: Stk. 1: Alle der arbejder på steder, hvor der håndteres fødevarer skal iagttage en høj grad af personlig renlighed og bære en passende ren og, om nødvendigt, beskyttende beklædning. Stk. 2: Ingen som lider af eller bærer af en sygdom, der kan overføres gennem fødevarer. må håndtere fødevarer eller have adgang til et sted, hvor der håndteres fødevarer.).

19 Uddannelse Der er ikke krav om: Skriftlige procedurer til sikring af hygiejnebeviser At virksomheden har dokumentation liggende for udført hygiejneuddannelse af medarbejdere. Medarbejderne skal være uddannede! (Bek. uddannelse i fødevarehygiejne, 2: Den, der er ansvarlig for en fødevarevirksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, skal sikre, at personer, som behandler fødevarer, gennemfører en uddannelse med certifikat i fødevarehygiejne

20 Egenkontrol med fødevaresikkerhed Gode arbejdsgange (GHP, GMP) ikke krav om skriftlige procedurer og dokumentation HACCP-baseret egenkontrolprogram skriftlige dokumentation for risikoanalyse, procedurer og målinger Dokumentation uden egenkontrolprogram ikke krav om skriftlige procedurer, men om dokumentation Specifikt egenkontrolprogram krav om skriftlige procedurer og dokumentation i specifik lovgivning

21 HACCP-baseret egenkontrolprogram Dokumenteret risikoanalyse Skriftlige procedurer/registrering af gode arbejdsgange med afgørende betydning for fødevaresikkerheden Skriftlige procedurer for kritiske kontrolpunkter Skriftlige registreringer for målinger i kritiske kontrolpunkter Skriftlige noter om korrigerende handlinger Skriftlige procedurer for regelmæssig revision

22 Risikovurdering Risikoanalyse Konstatere fare, karakterisere fare, vurdere eksponering og karakterisere risiko Risikostyring Afveje muligheder for indsats, evaluere risikovurderingen og udvælge passende forebyggelses og kontrolmuligheder Risikokommunikation Udveksling og forklaring af resultater for risikovurderingen

23 Risikovurdering

24 Risikovurdering Vurdering for hvert enkelt produktionstrin, hvilke risici, der kan forekomme. Mikrobiologiske (bakterier, vira, gær/skimmelsvampe) Kemiske (allergener, tungmetaller, pesticider..) Fysiske (fremmedlegemer som glas, metal m.m.)

25 Flowdiagram/procesdiagram Modtagelse Kølerum Rensning/Vask Udskæring Kødingrediens Varmebehandling Anretning Buffet

26 HACCP-baseret egenkontrol Gode arbejdsgange med afgørende betydning for fødevaresikkerheden Temperaturer holde kølekæden modtagelse opbevaring Rengøring/Arbejdsgange/Personlig hygiejne fx hvis man anvender samme spækbræt til fjerkrækød og andet kød

27 HACCP-baseret egenkontrol Typiske kritiske kontrolpunkter Opvarmning Nedkøling Varmholdelse Genopvarmning

28 Egenkontrol med fødevaresikkerhed Gode arbejdsgange (GHP, GMP) ikke krav om skriftlige procedurer og dokumentation HACCP-baseret egenkontrolprogram skriftlige dokumentation for risikoanalyse, procedurer og målinger Dokumentation uden egenkontrolprogram ikke krav om skriftlige procedurer, men om dokumentation Specifikt egenkontrolprogram krav om skriftlige procedurer og dokumentation i specifik lovgivning

29 Virksomhedernes ansvar Fødevareforordningen: Artikel 18 sporbarhed Virksomhederne skal kunne identificere, hvorfra de har fået leveret en vare og hvortil deres produkter er leveret Artikel 19 tilbagetrækning Fødevarer, der ikke overholder fødevarelovgivning, skal trækkes tilbage, forbrugerne og de kompetente myndigheder skal underrettes

30 Dokumentation uden egenkontrolprogram Sporbarhed Dokumentation for modtagelse og afsætning Tilbagetrækning Dokumentation for besked til modtagere om tilbagetrækning Mundtlige procedurer men skriftlig dokumentation.

31 Kontrollens rolle i historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv

32 Hvad gør kontrollen? Tilsyn (områder, der er fritaget skriftlig egenkontrol) Er der rent? Er virksomheden vel vedligeholdt Er der skadedyrssikret? Audit (HACCP, egenkontrolprogram) Kontrol med procedurer, dokumentation, implementering og effekt. Verifikation (sporbarhed, tilbagetrækning, m m.) Kontrol af dokumentation Kontrollen skal tage højde for branchekoderne Ny vejledningsopgave justering af egenkontrolprogram

33 Påbud om skriftlig egenkontrol Gentagne overtrædelser af lovgivningen. 1. Påbud om skriftlige procedurer fx rengøringsplan 2. Supplerende påbud om registrering af kontrol området, fx rengøringskontrol 3. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at lave èt påbud, der indeholder begge elementer.

34 Påbud om skriftlig egenkontrol Ved påbud om egenkontrolprocedurer og evt. egenkontroldokumentation indgår området som en del af virksomhedens egenkontrolprogram indtil den tilsynsførende vurderer noget andet Når den tilsynsførende vurderer, at området er i styring oplyser han/hun virksomheden om, at procedurerne og dokumentationen ikke længere vil indgå i kontrollen Det vil være op til virksomheden at vurdere, om de vil opretholde proceduren og dokumentationen

35 Tak for opmærksomheden

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG]

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG] Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne europæiske landbrugsorganisationer europæiske landbrugs-andelsorganisationer DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere