Om egenkontrol i butikker og restauranter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om egenkontrol i butikker og restauranter"

Transkript

1 Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering side 3 >> Gode arbejdsgange side 4 >> Når du skal skrive dit egenkontrolprogram side 5 >> Du skal skrive din egenkontrol ned når det er fødevaresikkerhed side 9 >> s kontrol i din virksomhed side 10 >> Her findes reglerne side 12 >> Senest revideret juni 2009

2 2 Egenkontrol i butikker og restauranter Pjecen handler om at indføre egenkontrol i butikker og restauranter både den skriftlige egenkontrol og gode arbejdsgange. Egenkontrol hjælper dig til at holde øje med: At fødevarerne er sikre God hygiejne i det daglige At fødevarelovgivningen overholdes Alle butikker og restauranter, der selv fremstiller fødevarer, skal udføre egenkontrol. Egenkontrollen skal beskrives og dokumenteres i et program for, hvordan kontrollen er tiltænkt at skulle foregå. Egenkontrollen med styring af aktiviteter, der er mest kritisk for fødevaresikkerheden, skal være skriftlig. For butikker og restauranter vil den skriftlige egenkontrol typisk dreje sig om løbende kontrol af temperaturer i produkter ved opbevaring, varmebehandling og nedkøling. Ved butikker forstås fx: Købmænd Supermarkeder Slagtere Bagere Ostehandlere Fiskehandlere Ved restauranter forstås ordninger for madservice i bred forstand, fx: Restauranter Pizzeria Cafeer, som selv laver mad Cateringvirksomheder Virksomhedskantiner Institutionskøkkener Mindre butikker og restauranter med begrænset varesortiment og begrænset produktion kan bruge s eksempel på egenkontrol som inspiration til at udarbejde et egenkontrolprogram. Find det på hjemmesiden s hjemmeside: > Kontrol > Egenkontrol Egenkontrollen giver dig et godt overblik over, hvor det typisk kan gå galt i din virksomhed. Med egenkontrol kan du nå at begrænse skaderne og på den måde spare penge, fordi du skal smide færre produkter ud. Noget af egenkontrollen skal dokumenteres skriftligt, andre dele skal ikke. Det afhænger af, om der kan være risiko for fødevaresikkerheden.

3 3 Risikovurdering du skal vurdere processerne en ad gangen Virksomhederne skal selv bedømme, om der kan være risiko for fødevaresikkerheden. Det kaldes risikovurdering. Når du skal afklare, om der er brug for skriftlig egenkontrol eller om det er tilstrækkeligt med gode mundtlige arbejdsgange, skal du lave en risikoanalyse. Du skal derfor gennemgå alle aktiviteter i din virksomhed og for hver enkel aktivitet vurdere: 1. Kan denne aktivitet være en risiko for fødevaresikkerheden? 2. Hvis der er en risiko hvad skal jeg så gøre for at styre den? En aktivitet kan styres, når du har mulighed for at føre kontrol med at risikoen for, at fødevarerne kan gøre mennesker syge bliver mindre. Det kan fx være ved at kontrollere, at temperaturen er tilstrækkelig lav for kølede produkter, at kontrollere at opvarmningen sker til en tilstrækkelig høj temperatur, eller at sikre en hensigtsmæssig rækkefølge af rengøringen. En aktivitet, hvor det er nødvendigt med jævne mellemrum at kontrollere, for at styre risikoen, kaldes et kritisk kontrolpunkt. s vejledning om egenkontrol har en liste med eksempler på gode arbejdsgange, og hvilke typer aktiviteter, der kræver et egenkontrolprogram og skriftlig dokumentation. Din risikovurdering skal både handle om: Arbejdsområder i din virksomhed: Fx køkken, opvask og kølerum. Arbejdsprocesser i din virksomhed: Fx opvarmning af fødevarer, hakning af kød, håndtering af uindpakkede fødevarer og rengøring af overflader, der kommer i kontakt med fødevarer. Personlig hygiejne og uddannelse. Du kan hente hjælp til egenkontrollen i de branchekoder, som detailhandelen har skrevet. Hvis du bruger en branche kode, behøver du ikke at udføre en risikoanalyse for de aktiviteter, der er beskrevet i branchekoden.

4 4 Gode arbejdsgange Alle fødevarevirksomhederne skal have gode arbejdsgange for, hvordan de holder øje med, at hygiejnen er i orden, og varerne er korrekt mærkede. Du må selv bestemme, hvordan du fastlægger de gode arbejdsgange i din virksomhed hovedsagen er, at dine arbejdsgange sikrer, at produktionshygiejnen, den personlige hygiejne og rengøringen er i orden, at fødevarerne er korrekt mærkede og at du i øvrigt overholder reglerne. Nogle virksomheder vil sandsynligvis vælge at skrive deres gode arbejdsgange ned for bedre at holde styr på det hele. Det kan være en fordel især for virksomheder med mange ansatte, hvor flere personer skal kende de gode arbejdsgange. Her får arbejdsgange ofte karakter af arbejdsbeskrivelser eller arbejdsinstrukser. Typiske gode arbejdsgange er rengøring, skadedyrsbekæmpelse, håndtering af affald og uddannelse af personalet. Mere specialiserede gode arbejdsgange er fx når butikker, der fremstiller fødevarer sikrer sig, at deres emballage er egnet til kontakt med fødevarer, og at varerne mærkes korrekt. Virksomheder med lav risiko skal ikke have egenkontrol udover de gode arbejdsgange. Det er fx butikker, der kun sælger varer, som ikke kræver køl eller frys.

5 5 Når du skal skrive dit egenkontrolprogram Når du skriver dit egenkontrolprogram, skal du tænke over de punkter, der har afgørende betydning for fødevaresikkerheden. Det kan du gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad og hvor kan det gå galt i min virksomhed? Hvordan styrer jeg min virksomhed, så det ikke går galt? Hvordan holder jeg øje, så det ikke går galt? Hvad gør jeg, hvis det alligevel går galt? Når du gennemgår punkterne for hvert sted, hvor det kan gå galt, får du et godt overblik. Tag fx en vares vej gennem din virksomhed: du modtager varen du håndterer den, fx lægger den på køl, tilbereder den, pakker den og du opbevarer varen og sælger den køledisk/buffet/ servering. I de næste tre afsnit kan du se eksempler på, hvad der typisk kan gå galt for butikker og restauranter indenfor de tre områder; varemodtagelse, fremstilling af varer og opbevaring af færdigvarer. Når du modtager varer hvad kan typisk gå galt og hvad kan du gøre? Når du modtager varer, skal de være friske og må ikke kunne gøre folk syge. Det er derfor vigtigt, at kølevarer og frysevarer bliver transporteret koldt nok. Du skal jævnligt måle varernes temperatur, inden du sætter dem på plads. Eksempler på styring AF modtagelse varer: Hvad kan gå galt? Hvad kan du gøre ved det, og hvordan forebygger du? Kontrol Der er risiko for vækst af bl.a. bakterier, hvis kølevarerne opbevares ved for høj temperatur. Lav aftale med leverandør om at: Varerne skal transporteres på køl. Fersk fisk skal ligge i is. Varerne skal leveres på et tidspunkt, hvor du kan sætte dem på køl med det samme. Mål varernes temperatur, når du får dem, så du ikke modtager for varme kølevarer.

6 6 Når du selv fremstiller varer hvad kan typisk gå galt og hvad kan du gøre? Restauranter og butikker, der selv fremstiller deres fødevarer, skal holde øje med at varerne ikke forurener hinanden. Der kan også vokse sygdomsbakterier i maden, hvis ikke varerne bliver varmet højt nok op og kølet hurtigt ned. Eksempler på styring, når du fremstiller fødevarer: Hvad kan gå galt? Hvad kan du gøre ved det, og hvordan forebygger du? Varerne forurener hinanden Hold varerne adskilt fx: fx kødsaft på salater eller Kødet må ikke dryppe på salaten i kølerummet. jord fra grøntsager i færdige Skærebrætter, knive og borde skal vaskes grundigt, hver gang du har retter. brugt dem. Du skal have plads nok, så opbevaring og tilberedning af forskellige retter ikke bliver blandet sammen. Personalet forurener maden. God instruktion af medarbejdere om personlig hygiejne. Instruktion af medarbejdere om risiko for at smitte via maden, hvis man selv er syg. Sygdomsfremkaldende bakterier fra æg, fx salmonella, hvis maden ikke varmebehandles (fx is, fromager og kærnemælkskoldskål). Brug pasteuriserede æg.

7 7 Du kan med fordel bruge en opskrift, hvor der står portionsstørrelse, tid og temperatur ved opvarmning og nedkøling. Så har du bedre styr på fødevaresikkerheden. Ved opvarmning og nedkøling: Hvad kan gå galt? Hvad kan du gøre ved det, Kontrol og hvordan forebygger du? Maden bliver ikke tilstrækkelig Afpas portionerne. Jo større portioner, Mål med jævne melopvarmet. desto længere tid er de om at blive varmet lemrum temperaturen igennem. Maden bør være mindst 75 C i maden, så du sikrer varm. dig, at din fremgangsmåde er god nok. Maden er for længe om at Afpas portionerne. Jo større dine portioner Mål med jævne melblive kølet ned. er, desto længere tid er de om at blive kølet lemrum temperaturen ned. Det bør ikke tage mere end 3 timer at i maden, så du sikrer nedkøle fra 65 C til 10 C. Del eventuelt dig, at nedkøling sker store portioner op i flere små beholdere, når hurtigt nok. de skal køles ned. Min. 75 C 65 C 10 C 3 timer Maks. 5 C

8 8 Opbevaring af færdige varer hvad kan typisk gå galt, og hvad kan du gøre? Også ved opbevaringen er det vigtigt, at du har styr på temperaturen. Kolde varer må ikke stå for varmt og varme varer skal holdes varme nok. Ellers kan der vokse sygdomsbakterier i maden. Eksempler på styring, når du opbevarer fødevarer: Hvad kan gå galt? Hvad kan du gøre ved det, Kontrol og hvordan forebygger du? Vækst af bakterier i maden, God vedligeholdelse af udstyr, der Mål med jævne mellemrum fordi temperaturen ikke er høj skal anvendes i forbindelse med var- temperaturen i maden på varmenok under fremstilling eller mebehandling af fødevarer, herunder bordet. Maden skal være mindst fordi maden bliver opbevaret måleudstyr fx termometer. 65 C. for længe på varmebord/ varmeskab. Vækst af sygdomsfremkal- Hold styr på hvor længe de enkelte Mål temperaturen i maden med dende bakterier i maden, fade og skåle står fremme og vask jævne mellemrum. fordi maden på buffeter uden dem, inden du fylder op. Mad bør varmebord står fremme for ikke stå fremme på buffeten i mere Noter tidspunkt for anbringelse af længe. end 3 timer. de enkelte retter på buffeten. Vækst af bakterier, fordi køle- Stil ikke for mange varer på køl sam- Kontroller temperaturen i kølevarer opbevares for varmt. men, så er de for længe om at blive rummet med jævne mellemrum. kolde. Hold døren lukket til kølerummet. Vækst af bakterier, fordi mad- Rester fra buffeten må ikke bruges Brug et termometer til at måle rester ikke køles hurtigt ned igen. Sæt derfor kun mindre portio- temperaturen resterne (fra køkog ikke varmes godt igennem ner frem ad gangen. ken ikke fra buffet) bør være inden de bruges igen. mindst 75 C inden de bruges.

9 9 Du skal skrive din egenkontrol ned når det handler om fødevaresikkerhed Du skal føre regnskab over den del af din egenkontrol, som drejer sig om styring af de punkter, der har afgørende betydning for fødevaresikkerheden. I dit egenkontrolprogram skal der derfor stå: hvad du skriver ned, og hvor tit du gør det. Du kan bruge skemaer til din egenkontrol så er det hurtigt gjort. Dit egenkontrolprogram skal også have et fejlskema. Det bruger du, når noget er gået galt. Du skal skrive: hvad gik galt hvad gjorde jeg ved det og hvad gør jeg for, at det ikke går galt igen. Du bør gemme alle skemaerne i mindst to år. Dit egenkontrolprogram skal hele tiden passe til din virksomhed Dit egenkontrolprogram skal hele tiden passe til din virksomhed. Hvis du ændrer i butikken eller restauranten, skal du checke, om der er behov for justeringer af programmet. Ændringer kan fx være nyt udstyr, nyt varesortiment eller ændring af arbejdsgange. Du bør gennemgå programmet mindst én gang om året for at være sikker på, at det passer til din virksomhed. Her kan skemaerne og fejlprotokollen være en god hjælp til at se, om noget skal ændres. Brug en branchekode En branchekode er god hjælp til dig, når du skal skrive dit egenkontrolprogram. Branchekoden har også skemaer, som du kan kopiere til at registrere din løbende egenkontrol i. Du skal kontakte brancheorganisationen for at få en branchekode nogle lægger dem på deres hjemmeside, og andre sælger dem. Flere branchekoder kan efterhånden fås i digital version, så du kan skrive dine egenkontrolresultater på computeren eller mobiltelefonen. Se listen over de relevante branchekoder og brancheorganisationer for butikker og restauranter bagerst i denne folder. Hvis du ikke bruger en branchekode Hvis du ikke bruger en godkendt branchekode, skal du selv udarbejde et egenkontrolprogram. Du kan finde hjælp til dit egenkontrolprogram i s eksempel på egenkontrolprogram for en fødevarevirksomhed med begrænset tilvirkning og sortiment. Husk at eksemplet skal tilpasses til din virksomhed og dine aktiviteter. Find eksemplet på > Kontrol > Egenkontrol

10 10 s kontrol i din virksomhed kommer på uanmeldt kontrol hos dig. Udgangspunktet for kontrolbesøget er kontrol af dine gode arbejdsgange og dit egenkontrolprogram. Den tilsynsførende skal vurdere, om du har den nødvendige egenkontrol, om din egenkontrol passer til din virksomhed, og om du selv holder øje med, at alt er, som det skal være. Den tilsynsførende ser på dit egenkontrolprogram og dine skemaer ved hvert kontrolbesøg. Så du skal kunne finde det hele frem. Hvis du selv importerer dine varer Hvis du importerer fødevarer direkte til din virksomhed fra et andet land, er der særlige krav til din egenkontrol. Det gælder både for varer fra andre EU-lande og for varer fra lande uden for EU. Fx skal din virksomhed være registreret, før du starter med importen, og du skal have en særlig import-egenkontrol. Læs mere om det på s hjemmeside > Import, eksport Hvis du ikke har styr på din egenkontrol, kan den tilsynsførende give dig påbud om at ændre den. Du kan også få påbud om at have skriftlig egenkontrol, hvis dine gode arbejdsgange ikke er gode nok. Hvis din virksomhed lige er startet Nye virksomheder skal sende deres egenkontrolprogram sammen med ansøgningen om autorisation til den lokale fødevareregion. Den tilsynsførende vil gennemgå programmet med dig og vurdere, om der er behov for justeringer eller tilføjelser. Egenkontrolprogrammet er herefter en del af din virksomheds autorisation.

11 11 Liste over branchekoder for butikker og restauranter Her er de relevante branchekoder for butikker og restauranter og henvisning til den brancheorganisation, som udgiver koden: Supermarkedsbranchekoden, tlf.: Branchekode for Bager- og Konditormestre i Danmark, tlf.: Branchekode for hotel- og restauranterhvervet, tlf.: Branchekode for detailfiskehandlere, tlf.: Branchekode for detailslagtere, tlf.: Branchekode for ostehandlere, tlf.: Branchekode for restauranter og cafeterier, tlf.: Branchekode for Konditorier, Bagere og Chokolademagere, tlf.: s hjemmeside har en oversigt over alle branchekoder: > Kontrol > Egenkontrol > Branchekoder

12 Her findes reglerne Reglerne om egenkontrol og hygiejne er i Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. har udarbejdet: Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder >> Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer >> Bekendtgørelser og vejledninger er på Retsinformations hjemmeside >> bibliotek, hos boghandler eller Schultz Information Herstedvang Albertslund Tlf Forordninger findes på EUR-Lex hjemmeside >> biblioteket, hos boghandleren eller brancheorganisationen. s eksempel på egenkontrolprogram for en fødevarevirksomhed med begrænset tilvirkning og sortiment kan downloades på > Kontrol > Egenkontrol Pjecen kan downloades fra fvst.dk > publikationer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.. Mørkhøj Bygade Søborg. Tlf Denne pjece findes kun elektronisk til download. Juni udgave. Bestillings nr Foto: Lars Bahl. Design: Manometer.dk.

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere