Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I"

Transkript

1 Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1

2 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse om de støttemuligheder, der er indenfor Haderslev Kommune. Folderen er et øjebliksbillede på mulighederne, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på de enkelte hjemmesider, der bliver henvist til i folderen. Under den enkelte støtteordning i folderen kan I også finde kontaktadresser og hjemmesideadresser med ansøgningsskemaer. Midt i denne folder er en oversigt over støttemulighederne og ansøgningsfristerne - lige til at tage ud. På hjemmesiden 1 kan folderen downloades. Her kan også hentes supplerende oplysninger om: hvordan I får jeres forening godkendt som folkeoplysende forening regnskab og revision inden for folkeoplysningsloven klagemuligheder Held og lykke med det frivillige arbejde Haderslev Kommune, maj I kan også henvende jer på Kultur og Fritid, Hansborggade 7 i Haderslev. 2

3 Indholdsfortegnelse Partnerskaber 4 Støttemuligheder til kulturelle projekter 7 Støttemuligheder indenfor folkeoplysningsloven 12 Øvrige kommunale støttemuligheder 17 Eksempler på støttede projekter i 2009 og Oversigt over støttemuligheder Midtersiderne 3

4 Partnerskaber Foreninger har mulighed for at arbejde sammen med hinanden, med Haderslev Kommune, med kommunens institutioner og med andre offentlige organisationer, om forskellige projekter. Skov- og Naturstyrelsen er en statslig organisation, der råder over store naturarealer, og de indgår gerne i samarbejde med lokale foreninger omkring aktiviteter i naturen og særlige projekter, hvor der er dannet partnerskaber mellem foreninger og kommunen. I naturen er der også mulighed for at dyrke motion, og da sundhed både handler om motion, og om hvordan man har det med sig selv og andre, er der mulighed for at indgå partnerskaber med kommunens sundhedsprojekt Haderslev i bevægelse. Dermed bliver sundhed også et fælles anliggende. Partnerskaber kan også være på tværs af meget forskellige foreninger/organisationer som for eksempel en kunstforening og en idrætsklub eller en handicaporganisation og lokal motionsklub i et landdistrikt. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 4

5 Eksempler på partnerskaber 30 bjergcykler som unge på Ungdomsuddannelserne kan låne. EGU og Produktionsskolen har ansvar for vedligeholdelse og introduktion. Skov- og Naturstyrelsen har indgået i samarbejde med ungdomsskolen og produktionsskolen om planlægningen af ruter. Der er nu mulighed for, at unge i Haderslev Kommune kan komme på tur på bjergcykel i Haderslev Kommune, på gode velegnede ruter og cykler som er skabt til formålet. DGI Sønderjylland og 6 legestuegrupper i dagplejen, har med støtte fra Haderslev i Bevægelse, indgået et partnerskab om mere bevægelse til børn. Dagplejerne har fået viden om og inspiration til hvordan der kan skabes mere bevægelse i børns hverdag i de rammer, de færdes i. Projektet gav både en umiddelbar oplevelse med bevægelse for børn og voksne, samt kompetenceudvikling for dagplejerne. 5

6 Et landdistrikt, et firma, kommunen, Friluftsrådet og LAG Haderslev er gået sammen om at udføre projektet Det levende rum i Bramdrup, Rovstrup og Moltrup lokalområde. Projektet skaber et fælles værested for store og små i lokalområdet, med legeplads for de mange mindre børn, boldbane og værested for de lidt ældre børn og et kulturelt samlingspunkt for alle, hvor der kan afholdes sangaftener, foredrag, grillaftener ved bålhuset. Det levende rum udgør således en vigtigt ramme for det sociale liv i områderne. 6

7 Støttemuligheder til kulturelle projekter I Haderslev findes der gode støttemuligheder for de arrangører, der ønsker at satse lidt højere end de faste, kendte arrangementer i forenings- og klubregi. Kulturelt Samråd Kulturelt Samråd er et forum for støtte til åbne kulturelle arrangementer som udstillinger, teater, kunst og foredrag. Kulturelt Samråd ledes af et forretningsudvalg og har sekretariat i Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. Enhver forening, organisation eller institution med hjemsted i Haderslev Kommune, som fortrinsvis har kulturelle og oplysende formål, kan søge støtte hos samrådet. Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning. Kulturelt Samråd holder møde cirka 5 gange årligt. Mødetidspunkterne kan ses på Ansøgning indsendes senest 8 dage før bevillingsmøde. Ansøgningsskema kan hentes på Samraad og skal sendes til Kultur og Fritid, att. Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Hvordan får jeg yderligere Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , eller på 7

8 Da capo-puljen Mødetidspunkterne kan ses på Ansøgning indsendes senest 8 dage før bevillingsmøde. Puljen har til formål at støtte i form af underskudsgarantier til åbne indtægtsgivende kulturelle arrangementer, herunder kunstneriske, sportslige og i øvrigt folkelige tiltag i Haderslev Kommune. Endvidere har puljen til formål at medvirke til en god markedsføring af Haderslev Kommune som en aktiv kulturkommune. Alle personer og foreninger bosat i Haderslev Kommune kan søge. Kulturelt Samråd og Da capo holder fælles møder cirka 5 gange årligt. Ansøgningsskema kan hentes på Samraad og skal sendes til Kultur og Fritid, att. kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , 8

9 DSI Slotsgade april og 1. oktober. DSI Slotsgade 25 ledes af en bestyrelse, der holder møde 2 gange årligt. Alle personer og foreninger bosat i Haderslev Kommune kan søge. Den selvejende Institution Slotsgade 25 har til formål at yde støtte til dansk og europæisk kultur, herunder video- og filmfremstilling og formidling af litteratur, musik og billedkunst. DSI Slotsgade 25 støtter især større projekter eller tematiske arrangementer. Ansøgning med projektbeskrivelse og budget skal sendes til Kultur og Fritid, att. kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , 9

10 Kulturaktivitetspuljen Der kan søges løbende. Puljen kan søges indtil 31/ Den sønderjyske kulturaftale har oprettet en kulturaktivitetspulje, som giver alle forsamlingshuse i Haderslev Kommune mulighed for at søge penge til kulturarrangementer. Alle sønderjyske forsamlingshuse har mulighed for at søge penge til arrangementer, som de selv planlægger. I kan søge støtte til max. 2/3 af udgiften til de(n) optrædende, dog max. op til kr. Det er blot et krav, at man samarbejder med minimum ét andet forsamlingshus, som også køber det samme arrangement. Ansøgningsskema kan hentes på Se Eller kontakt projektkoordinator Susanne Gram Skjønnemann, , Projekter der skaber kulturliv i forsamlingshusene i bred forstand. Det kan være alt fra koncerter, litteraturevents, renæssancemad, historisk foredrag til ølsmagning. 10

11 Kulturpulje - udvikling Haderslev Kommune har en udviklingspulje på kulturområdet på kr. Puljen administreres af Kultur og Fritid og udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid. Alle foreninger, organisationer og institutioner kan søge. Overordnet set skal puljen anvendes til fremme af kulturelle aktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Der er følgende krav til, at ansøgningen: skal indeholde alle nødvendige oplysninger om ansøger. på fyldestgørende vis skal beskrive, hvad der søges midler til. skal indeholde et budget for det samlede projekt dvs. anlæg, drift og evt. afledt kommunalt driftstilskud. skal indeholde oplysninger om, hvordan og hvornår midlerne ønskes anvendt samt en dato for projektets afslutning. skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller vil blive søgt penge i andre fonde. indeholder afrapporteringstidspunkter. Hvis projektet er flerårigt skal der afrapporteres mindst en gang årligt. alle projekter afsluttes med en afrapportering Der kan søges løbende. Ansøgninger sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev eller Kontakt kulturkoordinator Thor Lange, , 11

12 Støttemuligheder indenfor Folkeoplysningsloven Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og hjemmehørende i Haderslev Kommune kan hos Kultur og Fritid søge om forskellige tilskud. Aktivitetstilskud til unge under 25 år end 25 % af familiekontingentet i tilskud. Foreninger der gennem deres virke giver børn og unge under 25 år mulighed for interessebetonet samvær i deres fritid, og hvor adgang til medlemskab normalt står åben for alle. Der ydes tilskud til medlemmer under 25 år. Der ydes ikke tilskud til distriktsforeninger. I tvivlstilfælde afgør Folkeoplysningsudvalget, om en forening er støtteberettiget. Der ydes tilskud pr. aktivitet, hvortil der betales et særskilt kontingent. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det beløb, medlemmet betaler i kontingent for aktiviteten. Såfremt der betales familiekontingent, kan der ikke ydes mere Ansøgning om tilskud for et kalenderår skal være Haderslev Kommune, Kultur og Fritid i hænde senest den 1. oktober året forinden. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 3 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , 12

13 Oversigt over støttemuligheder Her er en samlet oversigt over mulighederne i Haderslev Kommune. Inden der søges, opfordres der til at se i folderen under de enkelte ordninger. Støttemuligheder Der gives tilskud til Ansøgningsfrister Prioriteringsmidlerne Støtte til større anlægsprojekter, renoveringsprojekter og materielanskaffelser 1. marts Tilskud til anlæg og renovering (se side 16) Landdistriktspuljen (se side 17) Medfinansiering i forbindelse med ansøgning til eksterne puljer, hvor der kræves kommunal medfinansiering. Hel eller delvis finansiering af et projekt, der dækker 30. april eller der omkring et el. flere landdistrikter. Tilskud til lokaler og lejrpladser Lokaler eller lejrpladser, der lejes eller ejes af foreninger. Der ydes maks. 70% af 1. juli året før (se side 14) driftsudgifterne, dog ikke til nye haller eller lejemål. Se vejledningen. Aktivitetstilskud (under 25 år) Aktiviteter i en forening med særskilt kontingent, dog kun til medlemmer under oktober året før (se side 12) år. aktiviteten 79 midler Tilskud til foredrag, aktiviteter, transport, udflugter m.m., der tilgodeser Februar og september (se side 22) aktivitetsgruppers, brugerråd, omsorgs- og andre gruppers behov DSI Slotsgade 25 Dansk og europæisk kultur, herunder video- og filmfremstilling og formidling af 1. april og 1. oktober (se side 9) litteratur, musik og billedkunst. Der støttes særlig større projekter elle temaer. 18 midler Private foreninger, organisationer eller grupper, der arbejder med frivilligt socialt Maj og November pt. (se side 21) arbejde i Haderslev Kommune. Da capo puljen (se side 8) Underskudsgaranti til åbne kulturelle arrangementer, herunder også sportslige og øvrige folkelige tiltag. Der støttes også markedsføring af Haderslev Kommune. 5 gange årligt, se Kulturelt samråd Åbne kulturelle arrangementer (f.eks. udstillinger, teater, kunst, foredrag) Løbende ansøgningsfrist (se side 7) Kulturaktivitetspuljen (se side 10) Samarbejdsprojekter der skaber kulturliv i forsamlingshusene. F.eks. koncerter, ølsmagning, litteratur-events og foredrag. Dog maks ,-. Løbende ansøgningsfrist Tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse (se side 13) Haderslev i Bevægelse (se side 19) Kulturudviklingspuljen (se side 11) Almen udviklingspulje til idræt og fritid (se side 20) Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (se side 15) Uddannelse indenfor frivilligt foreningsarbejde samt kursus- og opholdsudgifter, dog ikke kørsel. Der ydes maks. 75% af udgiften og maks. 2000,- kr. pr. person. Større eller mindre grupper/projekter, der inddrager borgerne i fysisk aktivitet. Der prioriteres samarbejde mellem flere partnere. Til fremme af kulturelle aktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunens position på området. Der gives midler til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Nye initiativer, udviklingsarbejder, folkeoplysende tilbud til børn og unge, samlingssteder. Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist 1. januar 31. december

14 Tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse Der ydes tilskud på maksimalt 75% af nettoudgifterne til kursusudgift med et maksimalt tilskud på kr. pr. kursus pr. person. Godkendte foreninger kan søge tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde, såfremt der er ydet tilskud fra Haderslevordningen (aktivitetstilskud) i det år, kurset afholdes. Uddannelsen skal være til gavn for foreningen. Berettigelse til tilskud forudsætter, at kursusdeltageren ikke må have en årlig indtægt i foreningen, der overstiger kr. før skat. Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter, men ikke til befordring. Der ydes normalt kun tilskud til kurser, der afholdes i Danmark og Slesvig-Holsten. Ansøgning om tilskud indsendes efter, at kursusafgiften er betalt. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , Den gode historie I et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Haderslev Svømmeklub gennemførte cirka 30 foreningsfolk DGI Bassinprøven i efteråret Målet var at skabe sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold i forbindelse med foreningssvømning i kommunens svømmehaller. 4 medlemmer fra hver forening med tid i en svømmehal kan få livredderprøven fuldt betalt via puljen til træner-, leder- og dommeruddannelse. Ved deltagelse af yderligere medlemmer kan foreningen få 75 % i tilskud. Foreningerne kan nu afholde træning under sikkerhedsmæssige forhold ved hjælp af egne ressourcer. 13

15 Tilskud til lokaler og lejrpladser indenfor foreningsområdet Godkendte folkeoplysende foreninger. Der kan søges tilskud til lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Tilskud ydes med 70% af driftsudgifterne. Til distriktsforeninger ydes 65%. Ansøgning skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1. juli, for tilskud til det efterfølgende kalenderår. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning, når alle indkomne ansøgninger har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget typisk ultimo ansøgningsåret. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , 14

16 Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Alle kan modtage tilskud. Der ydes tilskud til: nye initiativer, herunder start af nye foreninger udviklingsarbejder folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter. Der kan søges om støtte for et kalenderår i perioden 1. januar december. Ansøgning skal normalt fremsendes senest 2 måneder før projektstart. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid og hentes på og sendes til folkeoplysningsudvalget via Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Lene Autzen Nielsen, , Den gode historie Foreningen Lyt og Le var en ny ansøger til puljen af 79 midler (se side 22) og fik tildelt kroner til social og fornøjelig komsammen for blinde og svagtseende i Lyt og Le holder blandt andet banko og ture ud i det blå. Pensakoret er også en af de foreninger, der har fået støtte til korets øvedag. Hver uge mødes 55 pensionister for sammen at øve sig på korsang. Andre har fået tilskud til svømning, sang, dans, foredrag, gymnastik, kortspil og udflugter. Midlerne sikrer, at ansøgerne har fået mulighed for gode sociale oplevelser. 15

17 Prioriteringsmidlerne Tilskud til anlæg og renovering 1. marts og udbetaling af midlerne sker, når foreningen har indsendt kvitteringer for udgifterne. Godkendte folkeoplysende foreninger. Støtte til større anlægsprojekter, renoveringsprojekter og materielanskaffelser. Midlerne fordeles én gang årligt ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Lene Autzen Nielsen, , Den gode historie Folkeoplysningsudvalget fordelte i kr. i prioriteringsmidler til foreningerne i Haderslev Kommune. Haderslev Bueskyttelaug fik tildelt midler til etablering af toiletforhold i deres klubhus, hvilket de i mange år har levet helt uden. Toilettet tages snart i brug til stor gavn for både unge og gamle bueskytter. Herudover blev der i 2010 tildelt midler til renoveringsprojekter, sheltere, sikkerhedsbarriere (gokart) m.m. alt til stor gavn for kommunens foreninger. 16

18 Øvrige kommunale støttemuligheder I kommunalt regi er der en række andre puljer, som foreninger og borgere kan søge. De er beskrevet herunder. Landdistriktspuljen Haderslev Kommune har afsat en pulje, der fordeles af Økonomiudvalget efter nedenstående kriterier. Alle, enkeltpersoner som foreninger, der er bosiddende i et landdistrikt. Der prioriteres samarbejdsprojekter på tværs af landdistrikter eller andre partnerskaber. Der gives støtte til: Medfinansiering i forbindelse med ansøgning til fonde, ministerielle puljer, LAG eller andre fonde hvor der kræves kommunal medfinansiering. Hel eller delvis finansiering af et projekt, der breder sig ud over eller øger samarbejdet mellem 2 eller flere landdistrikter. Hel eller delvis finansiering af alle typer projekter inden for et enkelt landdistrikt. Herunder tilskud til vedligeholdelse og renovering af noget bestående. Projekteringsstøtte i forbindelse med større projekter. Den vilde idé. Særlige kriterier I skal udarbejde budget, angive projektperiode (max. 2 år), redegøre for eventuel restfinansering og for projektets formidling. Udbetaling sker først, når projektperioden er afsluttet, og der er aflagt regnskab og afrapportering. Hvert år senest den 30. april. Dog kan der være ændringer, se 17

19 Ansøgningsskema og kriterier, der kan ændre sig fra år til år, kan hentes på og sendes til Udviklingsafdelingen i kommunen. Kontakt Udviklingsafdelingen, Gåskærgade 26-28, Bygning B, 6100 Haderslev, , I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Den gode historie I 2009 og 2010 søgte 12 forskellige landdistrikter om 26 projekter til et beløb af ca kr., heraf fik 19 projekter tilskud. 4 projekter søgte om midler til gennemførelse af en udviklingsplan, og de fik det fulde beløb. 11 delprojekter i udviklingsplaner fik tilskud. Blandt dem var flere vedligeholdelsesprojekter. Tilskuddet har givet de frivillige i landdistrikterne mulighed for at komme videre med udviklingen i lokalområdet. 18

20 Haderslev i bevægelse (HiB) Haderslev i bevægelse har det formål, at alle borgere i Haderslev Kommune skal blive mere fysisk aktive for at forebygge livsstilssygdomme. Haderslev i bevægelse prioriterer støtte til større og mindre målgrupper og projekter, der inddrager borgernes behov og ressourcer. Der prioriteres støtte til aktiviteter, hvor flere partnere går sammen om en opgave. Ansøgninger modtages løbende og bevilling sker i Haderslev Kommunes Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Ansøgningsskema kan hentes på og sendes til Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Kontakt projektleder Dorte Evald, Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev, , Den gode historie Fast Fruit projektet er et samarbejde imellem Diætistteamet og lokale foreninger. Begrebet Fast Fruit er introduceret af Diætistteamet og dækker en Fast Fruit bod, hvorfra der blev solgt smoothies og udskåret frugt og grønt. Projektet hjælper foreninger med at sælge frugt og grønt til foreningsarrangementer, sportsfester og lign. Det giver foreningerne god omtale, og det er en stor tilfredsstillelse for foreningen at have et sundhedsfremmende madtilbud. Projektet giver foreningen mulighed for at tjene lidt til foreningsaktiviteter på en sund måde. Fast Fruit er nu forankret i Sundhed og Forebyggelse, og alle foreninger kan henvende sig og låne boderne til arrangementer. Der blev bevilliget kr. fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse til projektet. 19

21 Almen udviklingspulje til idræt og fritid Haderslev Kommune har en almen pulje på idræts- og fritidsområdet på kr. Puljen administreres af Kultur og Fritid og udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid. Alle foreninger, organisationer og institutioner kan søge. Overordnet set skal puljen anvendes til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Der er følgende krav til, at ansøgningen: indeholder alle nødvendige oplysninger om ansøgeren på fyldestgørende vis beskriver, hvad der søges midler til. indeholder et budget for det samlede projekt dvs. anlæg, drift og evt. afledt kommunalt driftstilskud. indeholder oplysninger om, hvordan og hvornår midlerne ønskes anvendt samt en dato for projektets afslutning. indeholder oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller vil blive søgt penge i andre fonde. indeholder forslag til afrapporteringstidspunkter. Hvis projektet er flerårigt skal der afrapporteres mindst en gang årligt. alle projekter afsluttes med en afrapportering Der kan søges løbende. Ansøgningen sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev eller Kontakt fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen, , 20

22 18 Midler Hvert år foretager Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og FrivilligCenter Haderslev uddeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i Haderslev kommune. Kommunen prioriterer og støtter den frivillige indsats for udsatte grupper og ser arbejdet som et vigtigt supplement til kommunens øvrige indsats. Lokale frivillige sociale foreninger/ organisationer med lokale initiativer og aktiviteter med socialt sigte, der fortrinsvis kommer borgere i Haderslev Kommune til gode. Specielt tilgodeses: Grupper, ikke enkeltpersoner Foreninger der går sammen om en aktivitet Nye projekter eller aktiviteter til gavn for udsatte grupper. Det kan være besøgstjenester, støttepersoner, aflastningstjenester, sociale caféer osv. Der lægges vægt på det frivillige, ulønnede engagement, og den frivillige indsats skal udgøre en væsentlig del af foreningens eller gruppens arbejde. I forbindelse med ansøgningen skal udtrykkes et formål med de ansøgte midler. For øjeblikket i maj og november. Se Ansøgningsfristen annonceres i ugeaviserne cirka 4 uger i forvejen. Ansøgningsskema kan hentes på og sendes til FrivilligCenter Haderslev, Storegade 80, 6100 Haderslev. Kontakt koordinator Rasmus Hejsel, FrivilligCentret, Storegade 80, Se åbningstider på Frivilligt, socialt arbejde i Haderslev Kommune. 21

23 79 MIDLER at grupper af brugere med særlige behov tilgodeses at der er et sundhedsfremmende aspekt. Midler til aktiverende og forebyggende aktiviteter for ældre fra 60 år. Aktivitetsgrupper, brugerråd, omsorgsgrupper og andre grupper. Der kan søges tilskud til aktiviteter, foredrag, undervisning, studiekredse, udflugter, underholdning, transport af brugere til aktiviteter og lokaleleje. Kriterier for at opnå støtte: at brugernes forskellige ønsker og behov tilgodeses at brugerne har ansvar og indflydelse på aktiviteterne at de aktiviteter, der sættes i gang, har et aktiverende og forebyggende sigte I februar og september, som annonceres i dagspressen og på Bevillingsrådet træffer beslutning om uddeling af midler. Ansøgnings sendes til Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Se 34 eller kontakt sundhedskoordinator Annette Brask Brandi, , 22

24 Eksempler på støttede projekter i 2009 og Hvilken støtteordning? Hvem? Hvad? Hvor meget? Kulturelt Samråd Gram Friluftsspil Friluftsspil Kulturelt Samråd Halk-Hejsager Lokalhistorisk Forening Foredragsvirksomhed Kulturelt Samråd Banehuset Koncerter Da'capo-puljen Dogmerevy Revy Da'capo-puljen Nordschleswigsche Musikvereinigung Musikarrangement DSI Slotsgade 25 Vojenskoret Korarrangement Prioriteringsmidlerne Haderslev Bueskyttelaug Etablering af toiletforhold Prioriteringsmidlerne Nustrup Rideklub Renovering af rytterstue og toilet Prioriteringsmidlerne Vojens Karting Klub Anskaffelse af sikkerhedsbarriere Prioriteringsmidlerne Fjelstrup Idrætsforening Nedspringsmåtte Landdistriktspuljen Aarøsund Bynævn Borde/bænkesæt og renovering af badebro i samarb. med EUC Landdistriktspuljen Landdistriktspuljen Haderslev i bevægelse Vester Lindet Borgerforening Nustrup Ungdomsforening Trafiksikkerhedsgruppen og kommunal sundhedsafdeling. 18 midler Lungeforeningen Boserupsminde Vedligeholdelse af grillhytte og byeng Kompetenceudvikling af tværlokal undervisning Gule refleksveste til skolestarter sikkerhed og bevægelse Sundhedsfremmende informationsmøde 18 midler Selvhjælp Haderslev Udflugter for enlige forældre med børn 79 midler Enlige mænd i Gram Aktiviteter og samvær 2 eftermiddage om ugen med bl.a. krolf og foredrag

25 Folderen er udarbejdet i 2010/2011 af: Annette Brask Brandi, Sundhed og Forebyggelse - Kim Klit Nielsen, Kultur og Fritid - Kent Glumsø, Haderslev Idrætsråd Inga Jensen, ÆldreSagen og Tine Kierkegaard, Haderslev Landdistriktsråd. 24 Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE.

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Brugernummer: 90621 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Forudsætningsaftale for projektets 3. år: 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. december 2010 Mødested: Hammelev Hallen, Cafeteria Arrangementet med hædring af unge ledere, starter kl. 18.30. Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Cykelstiplan for hele kommunen I inviteres hermed til 2. workshop omkring cykelstiplan for hele kommunen

Cykelstiplan for hele kommunen I inviteres hermed til 2. workshop omkring cykelstiplan for hele kommunen INDSPIL NR. 60 Efterårets dialogmøder med idrætsforeningerne og Kultur og Fritid Igen i år inviterer Kalundborg Idrætsråd og Kultur og Fritid til dialogmøder med alle idrætsforeninger i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg)

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2012 Notat Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk Undersøgelse af 18 i andre kommuner.

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere