Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister"

Transkript

1 Dato: 15. februar 2011 Referat af møde i FSU fredag den 21. januar 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd Jørgen Højbjerg Andersen Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Helene Devantié Danmarks Kirketjenerforening Klaus Frederiksen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Eric Holm Danmarks Kirkemusiker Forening Anders Thorup Foreningen af Præliminære Organister Charlotte Muus Mogensen Dansk Organist og Kantor Samfund Erik Vigsø Danmarks Kordegneforening Hanne Gram 3F Helle Samson Foreningen af Stiftsjurister Esther Jensen Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Per Bucholdt Andreasen Den danske Præsteforening Ole Opstrup Danmarks Provsteforening Christa Hector Knudsen Rasmus Paaske Larsen Rasmus Rex Sine Thiman Dreyer Marlene Dupont Torben Stærgaard Christian Orup Damgaard Lone Klixbüll (sekretær) Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Der var afbud fra Mai Pedersen, Personalestyrelsen og Annemarie Steffensen,. Formanden bød velkommen til mødet og benyttede lejligheden til at ønske alle et godt nytår. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af møde den 3. september Gensidig orientering a. Nyt fra b. Status på FLØS c. Orientering fra Uddannelsesudvalget d. Brancheudvalget under SCKK

2 3. Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af sygefravær i folkekirken. Indstillingen vedlægges. Side 2 4. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken 5. Status vedrørende OK11 6. Præsentation af uddannelsesportalen kirkeuddannelse 7. Behandling af HR-relaterede emner i folkekirken 8. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads herunder godkendelse af formålsbeskrivelse og idékatalog. Formålsbeskrivelse og idékatalog vedlægges. 9. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 3. september 2010 Landsforeningen har indsendt en rettelse til referatet side 9, 1. afsnit. Det er Arbejdsmiljørådet og ikke Landsforeningen der vil undersøge, hvorvidt det via fællesfonden er muligt, at skaffe midler til at opretholde hjemmesiden Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet. Ad 2. Gensidig orientering a. Nyt fra Formanden orienterede om, at ministeriet forventer at fremsætte lovforslag i uge 4. Lovforslaget vedrører ændring af ansættelsesloven for præster, så mindretalsbeskyttelsen også indføres for overenskomstansatte præster samt forslag om større mulighed for fleksibilitet ved ansættelse af præster. Han informerede endvidere om, at rapporten om folkekirken og registreret partnerskab er afleveret til ministeren, og den behandles nu i den politiske proces. Han fortalte, at Rasmus Rex er blevet FLØS-ansvarlig fra den 1. januar 2011 og afløser dermed Finn Skjoldan. Endelig informerede han om, at en del medarbejdere i ministeriet i øjeblikket arbejder intenst med OK11. b. Status på FLØS Rasmus Rex informerede om s bemanding på FLØS. Ud over ham selv som FLØS-ansvarlig, har også Lone Klixbüll FLØS som arbejdsområde. Finn Skjoldan vil fremover være afløser som FLØS-

3 ansvarlig. Lasse Pedersen fra IT-kontoret er projektleder på FLØSudviklingsprojekter. I øjeblikket arbejder ministeriet på en opdatering af FLØS driftshåndbogen for bl.a. at stramme op på procedurer. Side 3 Driftssituationen i FLØS er stabil og lønafviklingen foregår hurtigt og uden problemer. Det er ministeriets indtryk, at Multidatas servicefunktion fungerer godt, og at Multidatas supportere er hurtige til at svare på henvendelser fra stifterne. På sidste FSU-møde informerede om to projekter i relation til FLØS. Det ene er formålskontering, som nu er implementeret og i drift. Det andet projekt er e-boks og elektroniske lønsedler. Der er informeret om e-boks og elektroniske lønsedler i FLØS-nyt, december 2010 samt på hjemmesiden Der vil endvidere blive informeret om det i Præsteforeningens og Landsforeningens blade. De første 3 måneder af 2011 vil medarbejdere få lønsedlen både i e-boks og en kopi på papir. Fra og med april lønnen vil lønsedlen kun ligge i medarbejderens e-boks. Uanset at medarbejderen først tilmelder sig e-boks senere på året, vil alle lønsedler fra og med januar måned ligge i medarbejderens e-boks. Torben Stærgaard supplerede, at der sammen med lønsedlen for både februar og marts måned 2011, vil blive udsendt en folder om e-boks og elektroniske lønsedler. Rasmus Rex informerede overordnet om FLØS 2-projektet, som i første omgang (1. halvår 2011) omfatter fusion af FLØS og Multidatas andre lønprodukters lønkerner. FLØS skal selvfølgelig fortsat kunne opfylde folkekirkens eventuelle særlige behov. Fordelene ved en vis standardisering er klare: For det første anvendes FLØS i dag alene i folkekirken, som derfor ikke har nogen af dele erfaringer samt udviklings- og driftsomkostninger med. For det andet skal folkekirken () drive alle udviklingsopgaver (specificere, bestille mv.). Charlotte Muus Mogensen og Klaus Frederiksen anførte, at det havde været gavnligt, om information om e-boks og elektroniske lønsedler også var blevet sendt til de øvrige fagblade på forhånd. Rasmus Rex oplyste, at sådan information vil tilgå fagbladene straks mandag i den efterfølgende uge. Torben Stærgaard bemærkede at årsagen er, at elektroniske lønsedler først bliver en realitet fra 1. april Indtil da, vil den enkelte medarbejder modtage både en elektronisk lønseddel og en papir lønseddel. Pjecen om e-boks og elektroniske lønsedler, som de kommende måneder udsendes sammen med lønsedlen, vil ligeledes blive lagt på ITskrivebordet, på og på intranettet. Han vil undersøge om det er muligt, at arbejdsgivere får tilsendt et lille lager af folderen.

4 Helle Samson kunne bekræfte, at FLØS kører stabilt. Det betyder meget for stifternes hverdag, at det fungerer optimalt. Hun spurgte til tidshorisonten på FLØS 2. Side 4 Torben Stærgaard redegjorde for FLØS 2 og sagde, at Multidata i øjeblikket arbejder med en analysefase. På stiftskontorchefmødet i maj måned 2011, vil der blive informeret yderligere om projektet. Han understregede, at ministeriet endnu ikke har bestilt FLØS 2, men at der pt. er tale om en analysefase. Hanne Gram refererede til et menighedsråd i Fyens Stift hvis lønmedarbejdere var blevet inviteret til en FLØS-gennemgang i stiftet med henblik på at minimere fejltastning i FLØS. Der var ved gennemgangen enighed om, at det ville være nyttigt at have stopklodser i FLØS, således at det ikke er muligt fx at taste forkert løn og pension. Finn Skjoldan fortalte, at det netop er et af de punkter, som FLØSoprydningsarbejdsgruppen arbejder med i øjeblikket. I forbindelse med en kommende webbaseret lønindberetning er det vigtigt at kunne låse i systemet, så det ikke er muligt fx at udbetale for meget i løn eller at glemme at indberette pension. Det er tale om en kvalitetssikring. Han sagde, at arbejdet med låsning formentlig vil være færdigt i løbet af efteråret Klaus Frederiksen orienterede om, at Garnisons Kirkegård for tiden er med i et pilotforsøg vedrørende decentral lønregistrering. Førstehånds indtrykket er, at brugerfladen er mere IT-orienteret end medarbejderorienteret. Garnisons Kirkegård har 3 medarbejdere involveret i projektet. Tidsforbruget på indtastning i FLØS opleves som stærkt stigende i forhold til, hvad de ellers bruger af tid på FLØS. Torben Stærgaard bemærkede, at formålet med pilotforsøget netop er, at få afdækket, hvordan lønafviklingen sker lokalt. Projektet kører de næste tre måneder og formålet er at få beskrevet i detaljer, hvordan afviklingen af løn sker, og hvordan medarbejderne oplever systemet. På den baggrund vil systemet blive tilrettet således, at webbaseret indberetning vil opleves som en forbedring. Projektet kører i et tæt samspil med stifterne (København og Helsingør Stift) for også at få afdækket, hvordan samspillet med stiftet er. Helle Samson supplerede, at der ved decentral lønindberetning er et tæt samspil med stifterne bl.a. i form af kontrol af indtastning. Formanden takkede Klaus Frederiksen for information fra pilotforsøget. IT-kontoret vil bearbejde det input der indsendes, og sørge for at tilrette systemet, så det med tiden opleves som en kvalitetsforbedring. c. Orientering fra Uddannelsesudvalget Formanden orienterede i Annemarie Steffensens fravær om, at der ikke har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget siden sidste møde i FSU.

5 Næste møde i Uddannelsesudvalget finder sted den 11. februar Han fortalte, at der er indkommet 244 ansøgninger til Kompetencefonden med en ansøgningssum på kr kr. Der er ca. 1,4 mio. kr. til fordeling. Der har været lidt tekniske problemer i ansøgningsrunden til Kompetencefonden, men problemerne er blevet løst. Ministeriet mangler forsat en udmelding af midler fra SCKK, før det endelige beløb kan meldes ud, men det forventes, at midlerne vil være til rådighed i februar måned Ministeriet har opgjort Kompetencefonden for OK05 (Kompetencefonden 2005, 2006 og 2007), hvor den samlede sum til fordeling for hele perioden var på over 4,1 mio. kr. Ifølge opgørelsen er der ca kr. af de bevilgede midler, som ikke er blevet anvendt og derfor skal returneres til SCKK som ubrugte midler. Årsagen til de ubrugte midler skyldes fx, at et kursus er blevet billigere end forventet og at restbeløbet ikke er blevet anvendt eller, at midlerne fx ikke er anvendt på grund af ophør i stillingen. Han opfordrede alle til at overveje, hvordan eventuelle overskydende midler vil kunne blive anvendt. Han sagde, at ministeriet også vil tage kontakt til SCKK for at få råd om, hvordan man kan tilrettelægge en procedure, der imødekommer problemstillingen. Side 5 Charlotte Muus Mogensen bad om at få oplyst, hvordan ministeriet opgør lønsummen i forbindelse med fordeling af midler fra Kompetencefonden, da tallene ikke stemmer med forhandlingsdatabasen. Det er vanskeligt at gennemskue baggrunden for lønsumsberegningen. Formanden svarede, at ministeriet med udsendelsen af referatet vil redegøre for, hvordan lønsumsberegningen sker. Det er efterfølgende blevet undersøgt, og grundlaget for fordeling af midler fra Kompetencefonden sker på baggrund af et udtræk i FLØS. Efter aftale i Uddannelsesudvalget laves der ikke et nyt udtræk hvert år, da lønsummerne i sig selv er uinteressante. Det er de enkelte fagområders andel af lønsummen der er afgørende for, om der sker ændringer i fordelingsnøglen. Hanne Gram bemærkede, at der er kommet mange stramninger i forhold til refusion til bl.a. uddannelse i AMU-regi. Formanden svarede, at ministeriet har fokus på de nye regler for refusion, og der vil ske en orientering, så snart ministeriet har dannet sig et overblik. Elisabeth Jensen supplerede, at Landsforeningen vil informere om de ændrede regler for refusion i Menighedsrådenes Blad. d. Brancheudvalget under SCKK Sine Thiman Dreyer fortalte, at der har været afholdt møde i Brancheudvalget den 24. november Der arbejdes fortsat på efteruddannelsesindsatsen for AMU-målgruppen, og de projekter som blev omtalt på sidste møde i FSU er fortsat i gang. Brancheudvalget har iværksat en række

6 informationsaktiviteter vedrørende uddannelse, bl.a. har AMU-Fyn lavet en folder som sendes til alle tillidsrepræsentanter med henblik på omdeling ved nyansættelser ligesom der har været bragt artikler om den samordnede uddannelsesstruktur i flere fagblade. Siden sidste FSU-møde har en arbejdsgruppe under brancheudvalget lavet en ansøgning til et nyt projekt DO-IT-afklaringstest. Ved testen kan man få afklaret, hvilke ITkompetencer man har inden for tekstbehandling, internet/ og styresystemer. Det forventes, at ca kirkefunktionærer i AMUmålgruppen kan komme igennem en sådan afklaringstest. Projektet er stadig i en ansøgningsfase. Hun fortalte desuden, at som følge af Finansloven for 2011 ændres bl.a. tilskudsregler på AMU-området. VEUgodtgørelsen reduceres med 20%, men der er også ændret ved reglerne vedrørende deltagerbetaling, befordringsgodtgørelse m.v. Det betyder, at det er dyrere, at benytte AMU. En arbejdsgruppe under brancheudvalget er ved at afdække hvilke konsekvenser, de nye regler får på folkekirkens område. Ministeriet vil informere om ændringerne, når reglerne er helt afdækket. Side 6 Ad 3. Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af sygefravær i folkekirken. Indstillingen vedlægges Christa Hector Knudsen informerede om, at arbejdsgruppen har afsluttet sin møderække og med dagsordenen til FSU-mødet, er der sendt en indstilling vedrørende udarbejdelse af informations- og inspirationsmateriale til sikring af trivsel i folkekirken. Arbejdsgruppen har også set på muligheden for at anvende Trivselsmeter, som er et gratis elektronisk værktøj til undersøgelse af trivslen på de statslige arbejdspladser. Det viser sig dog, at Trivselsmester kun er anvendelig til arbejdspladser med en vis størrelse. Det er derfor nødvendigt at finde et alternativ. Som det fremgår af indstillingen, påtager ministeriet sig at få videreformidlet informations- og inspirationsmateriale vedrørende trivsel til menighedsrådene. Hanne Gram spurgte, om FSU vil få materialet til høring, hvis ministeriet påtager sig opgaven. Formanden svarede bekræftende til dette. Der var herefter ingen kommentarer og det blev vedtaget, at ministeriet påtager sig opgaven. Formanden takkede deltagerne i arbejdsgruppen for det arbejde, der er gennemført. Ad 4. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken Formanden fortalte, at der er ved at blive foretaget AT-screening på folkekirkens arbejdspladser, men ministeriet hører ikke meget om det i modsætning til sidste gang, hvor der var en del problemer. Det kan betyde, at Arbejdstilsynet og menighedsrådene har fundet forståelse for hinanden samt at det går godt. Han fortalte desuden, at han på sidste FSU

7 møde orienterede om, at der i ministeriets ledelse var enighed om, at søge finansiering til en ny undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Der har imidlertid været afholdt møde i Arbejdsmiljørådet, hvor der herskede tvivl om processen og om ministeriets rolle i Arbejdsmiljørådet. Formanden for Arbejdsmiljørådet og ministeriet er efterfølgende blevet enige om, at spørgsmålene tages op på et kommende møde i Arbejdsmiljørådet. Indtil ministeriets rolle er afklaret, vil ministeriet ikke være repræsenteret i rådet. Side 7 Inge Lise Pedersen kunne bekræfte formandens omtale og konklusion vedrørende AT-screeningen og Arbejdsmiljørådet. Næste møde i Arbejdsmiljørådet finder sted den 2. februar 2011, hvor der bl.a. vil ske en evaluering af rådets hidtidige virke. Der vil formentlig blive nedsat et forretningsudvalg, der skal arbejde mere konkret med opgaverne, da Arbejdsmiljørådet ikke afholder møder så ofte. Ad 5. Status vedrørende OK11 Finn Skjoldan orienterede om, at forhandlingerne er i gang, og der er udvekslet krav. Ministeriet har ved møder med stifterne og Landsforeningen søgt at indhøste erfaringer med de nye overenskomster for kirkefunktionærer. Der er to udfordringer i forhold til OK11. Det ene er, at der ingen penge er at forhandle om. Det andet er, at de nye overenskomster kun har virket et år. Der kan i nogle sammenhænge være behov for, at se virkningen af overenskomsterne over en længere periode. I forhandlingerne er parterne afhængige af CFU-forhandlingerne, men parterne taler sammen for at udnytte tiden indtil CFU-aftalen er på plads. Ministeriet er i tæt dialog med Personalestyrelsen vedrørende folkekirkekravene i CFUforhandlingerne. Han sagde, at ministeriet gerne mødes med de enkelte fagorganisationer, hvis der er behov for det i forhold til specifikke krav. Ad 6. Præsentation af uddannelsesportalen kirkeuddannelse Christa Hector Knudsen præsenterede uddannelsesportalen kirkeuddannelse herunder muligheden for, via hjælpefunktioner, at få teksten på portalen læst op. Hun fortalte, at spørgsmålet om hvad portalen skal hedde har været drøftet, og at det af styregruppen er blevet besluttet, at fastholde titlen kirkeuddannelse. Uddannelsesportalen skulle gerne være en let og brugbar måde at søge hjælp til uddannelser/kurser. Det er en trefløjet portal med en arbejdsgiver del, en medarbejder del og en del, som omhandler folkekirken som arbejdsplads. Den del, der har med folkekirken som arbejdsplads at gøre, er stadig under udarbejdelse. Der er udarbejdet en generel beskrivelse af folkekirken som arbejdsplads, men der mangler fortsat beskrivelser fra de enkelte organisationer. Hun fortalte, at hjemmesiden bliver integreret under portalen således, at der er en tæt tilknytning mellem de to hjemmesider. Der vil på portalen blive linket til Undervisningsministeriets tilmeldingssy-

8 stem til kurser, men pt. er det ikke muligt, da koderne ikke er helt på plads. Side 8 Torben Stærgaard fortalte, at der er indtalt stemmer de steder på hjemmesiden, hvor der ikke så ofte vil være udskiftning af teksten fx ved MUSkonceptet. De steder hvor teksten er dynamisk, er det en robot-stemme, der læser teksten op. Hvis der er behov for det, vil ministeriet på næste FSU-møde vise, hvilke hjælpemidler der generelt er til rådighed for dem, der har læsevanskeligheder og henviste i den forbindelse til CD-ord, som er et hjælpeværktøj for dem med skrive- og læsevanskeligheder. Christa Hector Knudsen bemærkede, at portalen hen ad vejen vil blive udbygget så også påmindelser fx ved udstedelse af kursusbeviser og efterfølgende automatisk afsendelse af bevis til den enkelte medarbejder kan ske via hjemmesiden. Esther Jensen spurgte, hvilke kursussteder der i portalen henvises til for sognemedhjælpere, da de ikke har mulighed for at benytte AMU-kurser. Christa Hector Knudsen svarede, at ministeriet har hentet hjælp til at få lagt uddannelsessteder ind for de forskellige personalegrupper, men at ministeriet gerne modtager input til udbygning af portalen. Torben Stærgaard bemærkede, at kirkemusikskolerne er ved at lave deres hjemmesideløsning om. Aftalen med kirkemusikskolerne er, at uddannelsesportalen bliver en del at kirkemusikskolernes nye hjemmeside. På tilsvarende måde kan også andre organisationernes hjemmesider integreres med uddannelsesportalen. Helene Devantié spurgte om interaktion til kursussteder uden for AMUregi vil blive muligt på portalen. Sine Thiman Dreyer fremførte, at projektet med uddannelsesportalen i første omgang er udviklet til AMU-målgruppen. Den vil blive udbygget til også at omfatte andre målgrupper. Charlotte Muus Mogensen var bekymret for en fast liste over kursustilbud for de enkelte personalegrupper på portalen, idet der ofte er tale om individuelle kursusforløb udløst af en dialog mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder. Christa Hector Knudsen svarede, at det ikke er noget problem at ændre i portalen, og at organisationerne er velkomne til at komme med input. Inge Lise Pedersen bemærkede, at hjemmesiden i sig selv ikke har nogen autorisationsret. Hvis en medarbejder ønsker at deltage i et kursus, kræver det en samtale med arbejdsgiveren. Hun opfordrede derfor til, at hjemmesiden holder sig til generelle formuleringer om uddannelsestilbud. Formanden var enig og sagde, at tilmelding til et kursus er forbundet til MUS. Portalen er endnu ikke offentliggjort og han opfordrede derfor FSU til hurtigt at komme med bidrag til ændringer. Der vil fra

9 og fra s hjemmeside blive linket til den nye uddannelsesportal. Side 9 Eric Holm spurgte, om organisationerne vil få mulighed for at indsende rettelser til faktuelle fejl på hjemmesiden. Torben Stærgaard svarede, at FSU har frist til mandag den 31. januar 2011 med henblik på, at indsende eventuelle rettelser til portalen. Herefter vil portalen blive offentliggjort. Adressen til portalen er pt. Formanden sagde afslutningsvist, at FSU ikke skal rette i selve kursustitlerne. De vil, hvis der er fejl, blive rettet centralt fra. Ad 7. Behandling af HR-relaterede emner i folkekirken Finn Skjoldan fortalte, at størstedelen af HR-styregruppens opgaver er løst. Det sidste punkt vedrørende oplysningstiltag om folkekirkens som arbejdsplads arbejdes der med i en selvstændig arbejdsgruppe. Der skal derfor tages stilling til, om der er grundlag for at opretholde et HR-organ samt hvilke emner, der i givet fald, skal arbejdes med. Formanden supplerede, at det i forhold til tidligere er de mere bløde politiske emner, der er i fokus. Dette er også tilfældet i forhold til OK11. Ministeriet har derfor pligt til at følge op på HR-området og har derfor sat det på ministeriets arbejdsprogram. Ministeriet vil indbyde til, at interesserede fra organisationerne kan melde sig til det videre arbejde. Ministeriet regner med at skrive om de mulige emner om en måneds tid. Følgende organisationer meldte sig til at deltage i en HR-arbejdsgruppe: 3F, Kordegneforeningen, stifterne, Provsteforeningen, Præsteforeningen og DOKS. Elisabeth Jensen spurgte, om den hidtidige HR-styregruppe nu er nedlagt under FSU. Formanden svarede, at ministeriet er forpligtet til at følge op på HRområdet og opgaven er derfor forankret i ministeriet. Den hidtidige HRstyregruppe er nedlagt, men en ny gruppe vil udspringe af den hidtidige HR-styregruppe. Ad 8. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads herunder godkendelse af formålsbeskrivelse og idékatalog. Formålsbeskrivelse og idékatalog vedlægges Finn Skjoldan oplyste, at arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads refererer til FSU. Arbejdsgruppen har udarbejdet en formålsbeskrivelse og et idékatalog, som skal godkendes i FSU. Han spurgte, om der var bemærkninger til det fremsendte.

10 Per Bucholdt Andreasen var ikke begejstret for formuleringen i idékataloget om, at der også er muligheder for ansættelse i folkekirken for dem, som ikke er troende. Side 10 Inge Lise Pedersen bemærkede, at hun ved ansættelsessamtaler vurderer, om ansøgeren er solidarisk med folkekirken. Det er ikke i nogens interesse, at ansøgeren er illoyal overfor folkekirken. Formanden svarede, at det er taget til efterretning, og at afsnittet vil blive omformuleret. Han var enig i, at man som ansat, har en loyalitetsforpligtelse overfor sin arbejdsplads. Hanne Gram supplerede, at man som ansat i folkekirken må finde sig i den kodeks der er på arbejdspladsen som man gør på alle andre arbejdspladser. Elisabeth Jensen spurgte om det er hensigten, at der i den generelle personalepolitik for folkekirken, skal være et afsnit generelt om folkekirken som arbejdsplads. Finn Skjoldan svarede, at det er et af idéforslagene fra arbejdsgruppen, men at der endnu ikke er taget endelig stilling til det. Han sagde, at idékataloget vil blive tilrettet i forhold til de bemærkninger, der er kommet fra FSU. Idékataloget skal herefter godkendes i arbejdsgruppen igen, før det på ny forelægges for FSU. Han orienterede om, at det formentlig vil være nødvendigt til en del af projektet, at hente rådgivning hos et konsulentfirma. Elisabeth Jensen spurgte hvem det er, der godkender de enkelte beskrivelser fra organisationerne, som skal lægges på uddannelsesportalen og som er en del af det arbejde, som arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag arbejder med. Sine Thiman Dreyer svarede, at der er udarbejdet en generel beskrivelse om folkekirken som arbejdsplads, som er godkendt i arbejdsgruppen og nu lagt på uddannelsesportalen kirkeuddannelse. De enkelte beskrivelser fra organisationerne arbejdes der pt. på i forhold til redaktionelle ændringer. Beskrivelserne skal ligeledes behandles i arbejdsgruppen, før de lægges på portalen. Finn Skjoldan supplerede, at større beslutninger i relation til arbejdsgruppen om oplysningstiltag vil blive forelagt FSU, men ellers er det tanken, at det, som der arbejdes med i arbejdsgruppen alene godkendes i arbejdsgruppen. Ad 9. Eventuelt Marlene Dupont redegjorde for to projekter, som ministeriet i februar måned 2011 vil søge midler til via SCKK. Det ene projekt drejer sig om kompetenceudvikling for stiftspersonale, og det andet om MUS for præster. FSU vil på de kommende møder få nærmere information om de to projekter. Desuden vil projektansøgningen til projekt MUS for præster

11 blive fremsendt til FSU inden for kort tid, således at FSUs medlemmer får lejlighed til at få nærmere kendskab til projektet og til at komme med bemærkninger. Side 11 Formanden bemærkede, at projekt MUS for præster ikke er en kerneopgave for FSU, men SCKK anbefalede, at FSU blev orienteret. Helle Samson knyttede en bemærkning til projektet om kompetenceudvikling for stifterne og sagde, at stifterne fremover får mere rådgivende funktioner, og der er derfor behov for kompetenceudvikling blandt det nuværende personale. Desuden ligger der i stifternes resultatkontrakter en forpligtelse til kompetenceudvikling. Formanden supplerede, at en række opgaver i stifterne er blevet samlet. Fx er kapitalforvaltningen samlet i Det Administrative Fællesskab i Lolland-Falsters Stift. På sigt vil også andre opgaver blive samlet og lagt i ét stift fx opgaven med gravstedsaftaler. Han fortalte, at der endvidere arbejdes på at ensarte niveauet i stifterne vedrørende rådgivning om løn- og ansættelsesforhold og FLØS. Det er derfor nødvendigt, at personalet kompetenceudvikles for at der kan skabes rammer for ensartethed i stifterne. Der var herefter ikke yderligere bemærkninger under eventuelt. Næste møde i FSU finder sted fredag den 2. september 2011 kl i Eigtveds Pakhus.

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dato: 29. januar 2010 Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Elisabeth Jensen

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU fredag den 5. september 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Ole Wind Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 3. juli 2009 Referat af møde i FSU den 16. januar 2009 KM-3 Sagsbehandler Christa Hector Knudsen Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Dato: 23. januar 2015 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Inge Lise Pedersen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dato: 22. februar 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 20. januar 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 27. september 2011 Referat af mødet i FSU, fredag den 2. september 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU, fredag den 18. januar 2013 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Inge Lise Pedersen Ole Wind Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Referet af møde i FSU, fredag den 17. januar 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Helene Devantié Klaus Frederiksen Merete Sand Anders Thorup

Læs mere

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Dato: 1. marts 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

Notat. Referat af møde nr. 16 i it-styregruppen - den 10. maj 2007. 1 Dagsorden og næste møde. 2 Orienteringspunkter

Notat. Referat af møde nr. 16 i it-styregruppen - den 10. maj 2007. 1 Dagsorden og næste møde. 2 Orienteringspunkter Notat Referat af møde nr. 16 i it-styregruppen - den 10. maj 2007. Dato: 11. 16. maj 2007 Kirkeministeriet IT kontoret Sagsbehandler Heidi Duelund Laulund Til stede var: Afdelingschef Steffen Brunés, formand

Læs mere

Referat fra HSU møde den 24. maj 2012

Referat fra HSU møde den 24. maj 2012 Referat fra HSU møde den 24. maj 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Lars Vesløv Søs Haugaard Signe Saabye Ottosen Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

8680 RY Torsdag den 21. januar 2016 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 21. januar 2016 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ingen 8. Godkendelse af dagsorden Godkendt 9. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2015 10. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet Godkendt 1.1

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Referat for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Af Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Af Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat Af Handicaprådet Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Jan

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL)

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) Greve Golfklub Forretningsudvalg REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) 1. Mødets åbning.

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Tidspunkt: Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 14.00

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Tidspunkt: Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 14.00 LUU LOKALT UDDANNELSESUDVALGSMØDE Tidspunkt: Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 14.00 Sted: Lokale 3 på, Skive afdeling Deltagere: Anne Stubberup Skive og Viborg Kommune Eva Pedersen Skive og Viborg Kommune

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Ad Pkt. 1. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk den. 4. september 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Ad Pkt. 1. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk den. 4. september 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 4. september 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud;

Læs mere

Portører. Faggruppelandsmøde. Dato: 19. - 20. maj 2015

Portører. Faggruppelandsmøde. Dato: 19. - 20. maj 2015 Faggruppelandsmøde Dato: 19. - 20. maj 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015 Dato: 12/11/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 16. november 2015 kl. 8.00 10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X s Vej 39, lokale Damaskus. Deltagere Christian Bock, Hans Jørgen

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale. Fraværende

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale. Fraværende Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. etage, Personaleloungen Fraværende Daniel M. S. Jensen, Alexander Boisen, Line

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdstilsynet 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdstilsynet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdstilsynet Vores gode eksempler for Arbejdstilsynet

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig.

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig. SATS PÅ SAMARBEJDE Samarbejde mellem kirker er en udbredt måde at skabe mere værdi lokalt. Samarbejdet kan være tilrettelagt på en lang række forskellige måder, og det varierer i forhold til, hvad samarbejdet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Bestyrelsen Valg og konstituering af bestyrelse Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af en formand, næstformand

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Den 11. januar. 2011 Blad nr. 1

Den 11. januar. 2011 Blad nr. 1 Den 11. januar. 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 11. januar 2011 kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Dagsorden: Fraværende med

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere