HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015"

Transkript

1

2 2

3 3

4 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser denne manual, inden du går i gang med at installere alarmsystemet for at undgå fejl under installationen. For at alarmsystemet fungerer optimalt, kræves det, at installationen foregår præcis som beskrevet. Hvis der opstår problemer under installation eller opsætning, henviser vi til Ofte Stillede Spørgsmål, som er at finde bagerst i denne manual. Du vil i langt de fleste tilfælde kunne finde løsningen på dit problem her. Herunder følger en liste over alarmsystemets funktioner samt en beskrivelse af hver. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i alle de muligheder, som alarmsystemet rummer, inden du går igang med installationen, så du har en fornemmelse for, hvilke indstillinger du gerne vil foretage. Modtag SMS og opkald ved alarm Der kan gemmes 5 telefonnumre, der modtager SMS og 5 numre, der modtager opkald ved alarm. Du kan altså have op til 10 numre tilkoblet din alarm i alt. Skalsikring (nattilkobling) Slå dør/vinduessensorer til om natten, mens bevægelsessensorer er slået fra, så du kan bevæge dig frit omkring i huset om aftenen/natten. Betjening og opsætning med gratis App til smartphone Download vores App til smartphone, og du kan betjene dit alarmsystem fra hvor som helst i verden. Alle indstillinger kan også foretages via app en. 99 Zoner De 96 af zonerne er trådløse, mens 3 er trådede. Der kan kodes een trådløs sensor i hver af de trådløse zoner. Det er dermed muligt at udbygge alarmsystemet stort set i det uendelige. Trådede sensorer kan tilsluttes i serie, så der kan tilkobles et større antal i hver indgang. Forsinkelse 0-99 sekunders forsinkelse indstilles individuelt for hvor enkelt sensor. SMS for til-/frakobling Eet telefonnummer (det første SMS nummer) kan modtage SMS, når alarmsystemet bliver til- og frakoblet. Så ved du altid, når børnene er hjemme fra skole. Modtag SMS ved strømsvigt Alarmen har indbygget backup batteri (12 timer). Hvis strømmen i hjemmet ryger, tager batteriet over, og alarmen sender med det samme en SMS, som notificerer dig om strømsvigtet. Indbygget sabotagekontakt Hvis nogen tager alarmpanelet ned, går det automatisk i gang. 4

5 Alarmpanelet er alarmsystemets hjerne. Alle trådløse og trådede enheder kodes til alarmpanelet, som fungerer som kommunikationscentral mellem alle enhederne. Når en sensor udløses, sender den signal til alarmpanelet, som udløser alarm. Alarmpanelet huser også GSM modulet, som sørger for at sende SMS og ringe op til de gemte telefonnumre, hvis alarmen bliver udløst. Alarmpanelets Forside: OUT1: Når den lyser rødt, er Output 1 tændt (når alarmen er slået til). OUT2: Når den lyser rødt, er kontrollerbart Output 2 tændt. ZONE: Indikerer ved rødt lys, at alarmpanelet er i kodetilstand. Sensorer kodes. RF: Indikerer ved rødt lys, at alarmpanelet er i kodetilstand. Fjernbetjeninger kodes. REC: Indikerer ved rødt lys, at alarmpanelets mikrofon optager lyd til alarmbesked. STATUS: Indikerer alarmpanelets status: Orange blink: Søger efter GMS signal Orange konstant: GSM fejl Grøn konstant: Deaktiveret, normal tilstand Grønt blink hvert sekund: Forsinket tilkobling Kort grønt blink hvert andet sekund: Alarm Aktiveret Kort grønt blink hvert sekund: Skalsikring Rød konstant: Alarmering Rødt blink: Alarmforsinkelse Rødt hurtigt blink: Fjernbetj. over GSM 5

6 MON/SPK: Indikerer ved rødt lys, at der er tændt for højttaler (hvis en er tilsluttet). POWER: Strømtilslutning indikator: Slukket: Alarmpanelet er slukket Rød konstant: Strømforsyning normal Rødt blink: Backup batteri forsyner strøm Mikrofon: Når der skal optages personlig alarmbesked, skal der tales ind i denne mikrofon Højttalere: Indikatorlyde ved kodning og programmering. Alarmpanelets Bagside: ON/OFF Knap: Tænd/sluk alarmpanelet med denne knap. Samlemuffe: Her tilsluttes alle trådede enheder. Se mere under [4 Tilslut Trådede Enheder]. Rec. Knap: Bruges til at indspille personlig alarmbesked. Se mere under [5.4 Indspil Personlig Alarmbesked]. Sabotagekontakt: Udløser alarm, hvis nogen forsøger at tage alarmpanelet ned. RF Knap: Bruges ved kodning af trådløse enheder. Se mere under [3.2 Kodning af Trådløse Enheder]. Strømstik: Her tilsluttes strømforsyningen. SIM Kort Holder: Her isættes SIM kortet. 6

7 Alarmpanelet SKAL have et fungerende SIM kort installeret for at kunne sende SMS og ringe op i forbindelse med alarm. Hvis der ikke er et fungerende SIM kort isat (f.eks. hvis det er udløbet eller saldo har nået nul) kan alarmpanelet ikke kommunikere over GSM nettet. Alarmen vil stadig blive udløst ved alarm (sirenen hyler), men der vil ikke blive sendt SMS eller ringet op. Om SIM Kort og Alarmpanelet Alarmen fungerer kun med 2G SIM kort. SIM kortet skal kun fungere på 2G netværk. Dvs. SIM kort fra f.eks. 3 og Oister virker ikke i alarmen. Spørg din udbyder, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt, at Pinkode anmodning på SIM kortet samt viderestilling bliver slået fra. Sæt først SIM kortet i en almindelig mobiltelefon og fjern pinkodeanmodning under sikkerhedsindstillinger. Deaktivering af viderestilling afhænger af, hvilket selskab kortet er fra. Læs venligst instruktionerne, der fulgte med SIM kortet. SIM kortet isættes på følgende måde: Skub lågen til siden for at låse op. Indsæt SIM kortet i lågen så metalkontakten kommer til at vende nedad og med den skrå side opad. Skub lågen til siden for at låse SIM kort holderen på plads. Luk SIM kort holderen. Når SIM kortet er sat i korrekt, skal alarmpanelet tændes. Sæt strømforsyningen i stikket bagpå alarmpanelet og sæt ON/OFF knappen på ON. Alarmen bipper to gange ved opstart, Power LED lyser rødt og Status LED blinker orange, indtil den har fundet GSM signal og skifter herefter til at lyse grønt. Nu er du klar til at gå igang med at kode enheder og indstille alarmen. 7

8 Alle ikke-fysiske indstillinger bliver foretaget med SMS. Du kan enten sende en SMS fra din telefon til alarmpanelet eller bruge vores App til iphone og Android, som også sender SMS er, men den konfigurerer indholdet automatisk, hvilket gør det meget nemmere. Alle indstillinger, der er beskrevet i denne manual har både en vejledning til at foretage indstillingen med SMS og med App. Download vores App [HomeSecure 2014] fra Apple s App Store eller fra Google Play og installer den på din iphone eller Android telefon. Følg nedenstående vejledning for at sætte App en op til at kommunikere med dit alarmpanel: Tryk på plusset for at tilføje en ny enhed. Vælg [HomeSecure BASIC V2]. Indtast det navn, som du vil kalde alarmen (dette navn vil fremgå på listen over enheder). Indtast alarmpanelets telefonnummer. Indtast alarmpanelets adgangskode ( som standard). Aktiver App Låseskærm, hvis du ønsker at låse enhedsprofilen, så andre ikke kan få adgang. Indtast derefter din ønskede adgangskode. Tryk [OK] for at få adgang til din alarms hovedmenu. Du er nu klar til at foretage alle indstillinger beskrevet i denne manual med App en. Alle App vejledninger i manualen tager udgangspunkt i hovedmenuen. Du modtager den samme bekræftelses- SMS, som ved indstilling via SMS. Når App en er installeret, SKAL telefonen genstartes. Du får en bekræftelses-sms fra alarmpanelet for hver indstilling. Vent med at foretage næste indstilling, indtil du har modtaget bekræftelsen. 8

9 Det er vigtigt, at du sender det nøjagtigt samme indhold, som står beskrevet i vejledningerne, for at alarmpanelet kan genkende SMS-koden. Alle SMS-koder starter med alarmpanelets adgangskode efterfulgt af #. Adgangskoden er som standard, men den kan du ændre. For at sende en SMS-kode skal du sende en SMS som normalt til det nummer, som SIM kortet i alarmpanelet har, med det indhold, som er beskrevet i SMS vejledningerne. Når alarmpanelet har modtaget og forstået SMS-koden, sender den en bekræftelses-sms tilbage for at bekræfte, at indstillingen er sket. Se hver vejledning for, hvordan svar SMS en skal se ud. Du får en SMS bekræftselse fra alarmpanelet uanset, om du sender SMS eller bruger App en. Vent til du har modtaget bekræftelses-sms, før du foretager den næste indstilling. 9

10 For at alarmpanelet kan genkende dine fjernbetjeninger, sensorer og evt. tastatur, skal alle disse enheder kodes til alarmpanelet. Hver enhed sender trådløst signal med sin egen unikke kode. For at få alarmpanelet til at gemme denne kode, skal det først sættes i kodningstilstand, hvorefter enhederne kodes een efter een. Når trådløse enheder skal kodes til alarmpanelet, skal du bruge RF knappen på bagsiden. Her er en kort gennemgang af, hvordan den bruges: Første tryk Andet tryk Tredje tryk RF LED lyser, kod fjernbetjeninger og tastatur. RF og ZONE LED lyser, kod trådløse sensorer. Sluk for modtagelse af trådløse signaler. Dvs. du skal trykke én gang på RF knappen for at kode fjernbetjeninger og tastatur. Når du er færdig med det, skal du trykke én gang mere for at kode sensorer, og afslutte med et tredje tryk for at slukke for RF funktionen. Hvis du senere skal kode nye sensorer, skal du altså trykke to gange på RF knappen efterfulgt af en tredje gang. Hvis du skal kode nye fjernbetjeninger, skal du trykke én gang efterfulgt af to tryk, når du er færdig. Først kodes fjernbetjeningerne (har du et tastatur, kodes dette også under dette punkt. Se tastaturets manual for nærmere instrukser). Forklaring på næste side. 10

11 Tryk på RF knappen bagpå alarmpanelet for at sætte alarmpanelet i kodningstilstand. Alarmpanelet bipper kort RF LED begynder at lyse rødt. Nu kan du begynde at kode fjernbetjeninger. Tryk på fjernbetjeningens panikknap (den med klokken). Alarmpanelet bipper en enkelt gang. Hvis fjernbetjeningen allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt. Kod tastatur ved at trykke på kodeknappen på bunden af tastaturet. (Se betydningen af de enkelte trykknapper bag på fjernbetjeningen) Kod alle fjernbetjeninger og tastaturer en efter en. Kod alle trådløse sensorer umiddelbart efter, at alle fjernbetjeninger er kodet. Tryk endnu engang på RF knappen. Alarmpanelet giver et langt bip. Både RF og ZONE LED lyser rødt. Alarmpanelet er nu klar til at kode trådløse sensorer. PIR Sensor: Sæt ON/OFF på ON (Sæt den på OFF igen efter den er kodet). Dør/vinduessensor: Tryk på kodeknappen.. Røgsensor: Tryk på Test knappen. Andre sensorer: Udløs sensoren. Alarmpanelet bipper en enkelt gang, når den registerer kodningen. Hvis sensoren allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt. Kod alle sensorer efter hinanden. Noter rækkefølgen sensorerne bliver kodet i. Den første er nr. 1, den næste nr. 2 osv. Brug evt. post it notes med et nummer på hver sensor. Du skal bruge disse numre, når du skal lave indstillinger på hver sensor. Afslut kodningen ved at trykke een gang mere på RF knappen. Alarmpanelet giver et langt bip og RF samt ZONE LED slukker. Hvis du senere skal kode flere sensorer til, skal der blot trykkes to gange på RF knappen, så både RF og ZONE LED lyser rødt. 11

12 Zone henviser til hver sensor, der er kodet til alarmpanelet. Zone 01 betyder den første sensor, der blev kodet til alarmpanelet, Zone 02 er den næste sensor, der blev kodet osv. Hver enkelt zone skal indstilles til en zonetype efter kodning for at opnå den mest optimale opsætning af alarmsystemet. Envidere kan hver enkelt sensor også navngives, så du ved nøjagtig, hvilken sensor, der har udløst alarm. Dermed behøver du heller ikke at huske på numrene på de enkelte sensorer. Efter sensorerne er kodet, er det nødvendigt at indstille zonetype. Herunder er de forskellige zonetyper forklaret såvel som skalsikringsindstillinger. Zonetype Forklaring Sensorer med denne Zonetype 24-Timers Zone Real-tids Zone Forsinkelseszone Bypass Zone Sensoren er aktiv 24 timer i døgnet uanset om alarmen er aktiveret eller deaktiveret. Normal zone. Sensoren udløser alarm, hvis alarmsystemet er aktiveret eller i skalsikring (afhængig af skalsikringsindstilling, se nedenfor). Sensorer med denne type vil udløse alarm med en forsinkelse, som du selv indstiller længden af (max. 99sek. Se mere under [10.1 Forsinkelsesindstillinger]). Denne type slukker for sensoren. Røg- og gasssensorer Dør/vinduessensorer og bevægelsessensorer, som du ikke ønsker forsinkelse på. Dør/vinduessensorer på indgangsdøre og evt. bevægelsessensorer indenfor døren. Sensorer du ikke ønsker skal udløse alarm Skalsikring Forklaring Ydre Zone Indre Zone Sensorer med denne indstilling vil være aktive, når du sætter skalsikring til. Normalt vil alle dør/vinduessensorer have denne indstilling, men også evt. bevægelsessensorer, som du gerne vil have tændt om aftenen/natten. Sensorer med denne indstilling bliver slået fra, når du sætter skalsikring til. Normal vil det være bevægelsessensorer i arealer, som du benytter om aftenen/natten, så du kan bevæge dig frit rundt i de områder uden at udløse alarm. BEMÆRK! Læs mere om skalsikringsfunktionen under [7 Betjening af Alarmsystemet]. 12

13 Tryk på [Zone Indstillinger] Sørg for at [Trådløse Zoner] er valgt. Vælg Zonetype og Indre/ydre Zone. Tryk på [SET] for at sende SMS. Tryk på [Tilføj Zone] i bunden for at indstille den næste zone. Du skal skrive en SMS fra din mobiltelefon til det telefonnummer, som SIM kortet i alarmpanelet har. SMS en skal bygges på på følgende måde: Adgangskode # 38 # Zonenummer # Zonetype # Sikringstype # (adgangskoden kan ændres, se under 5.5 Skift Adgangskode) # 38 # Den første sensor, der blev kodet hedder 01, den næste 02 osv. # 1-4 1: 24 timers zone 2: Real-tids zone 3: Forsinkelseszone 4: Bypass zone # 0-1 1: Skalsikring 0: Aktiv Zone # Eksempel: I ovenstående eksempel er Zone 2 altså den sensor, der blev kodet som nummer to indstillet til at udløse alarm uden forsinkelse, og den fungerer som Aktiv Zone. 13

14 Det er en fordel at navngive hver enkelt zone. Dermed ved du, hvilken sensor som har udløst alarmen. Du slipper dermed for at huske på, hvilket nummer hvilken sensor har. Tryk på [Zone Indstillinger] Sørg for at [Trådløse Zoner] er valgt. Indtast det ønskede navn i tekst feltet. Tryk [OK] for at sende SMS. Adgangskode # 39 # Zonenummer # Zonenavn # (Kan ændres) # 39 # # Max. 16 tegn (inkl. mellemrum) # Eksempel: Følg venligst den separate manual til Udendørshornet. 14

15 Det er muligt at tilslutte en række trådet udstyr til alarmpanelet. Den medfølgende sirene skal tilsluttes trådet, det er også muligt at tilslutte trådede sensorer, trådet output, som kan styres med SMS, relæ output, som tænder, når alarmen er aktiveret osv. Bagpå panelet finder du en samlemuffe, som vist på alarmpanelets bagside. Her tilsluttes alt trådet udstyr. Nedenfor kan du se en oversigt over portene på samlemuffen: Sirenens to ledninger forbindes til de to første porte på samlemuffen. Den helt glatte ledning er + (plus) og skal i port nummer 1, ledningen der er rillet langs siden er (minus) og skal i port nummer 2. Hvis du har en ældre sirene med rød og sort ledning, er rød + (plus) og sort er (minus). Du kan tilslutte alarmpanelet en højttaler, så du kan tale igennem højttaleren ved alarmopkald (se mere under 4.2 Alarmering ). Tilslut højttalerens + (plus) ledning til port nummer 3 og (minus) ledning til port nummer 4. Trådet output, som tænder automatisk, når alarmen bliver aktiveret og slukker igen, når alarmen bliver deaktiveret. Outputtet skal sluttes til en relæboks for at kunne styre apparater (f.eks. udendørs lys). Trådet output, som kan tændes og slukkes med SMS (og App). Outputtet skal sluttes til en relæboks for at kunne styre apparater (f.eks. varme i sommerhuset). Trådede sensorer sluttes til Z1/Z2/Z3 og GND. Een ledning i enten Z1, Z2 eller Z3 og een ledning i GND. De tre trådede zoner svarer til Zone 97, 98 og 99, og skal indstilles på samme måde som de trådløse zoner som beskrevet under 3.4 Zoneindstillinger. 15

16 Alarmpanelet sender SMS og ringer op i tilfælde af alarm. Der kan gemmes 5 telefonnumre der modtager SMS og 5 telefonnumre der modtager opkald (et nummer kan godt modtage begge). Se mere om kommunikationsindstillinger under 8 Kommunikationsindstillinger. Alle telefonnumre skal indtastes uden landekode. Dette gælder både for indstillinger via App og via manuelle sms beskeder. Telefonnumre, som modtager SMS i tilfælde af indbrud. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Indstil Telefonnumre]. Indtast telefonnummeret i tekstfeltet. Tryk [SET] for at sende SMS til alarm panelet. OBS: Indstil eet nummer ad gangen 16

17 Bemærk: [123456] er standard adgangskoden 17

18 Telefonnumre, som alarmpanelet ringer op i tilfælde af indbrud. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Indstil Telefonnumre]. Indtast telefonnummeret i tekstfeltet. Tryk [SET] for at sende SMS til alarm panelet. OBS: Indstil eet nummer ad gangen 18

19 Bemærk: [123456] er standard adgangskoden Både SMS- op opkaldsnumre kan slettes ganske simpelt. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Indstil Telefonnumre]. Tryk på skraldespanden ud for det nummer, du ønsker at slette. OBS: Indstil eet nummer ad gangen 19

20 Du kan indspille en personlig besked på 10 sekunder, som bliver afspillet, når alarmen ringer op ved alarm. Du kan bruge beskeden enten til at gøre det klart overfor modtageren, at det er din alarm, der er udløst, eller du kan give instrukser i beskeden osv. Tryk på REC. Knappen bagpå alarmpanelet. REC LED på alarmens forside begynder at lyse. Du har nu 10 sekunder at indspille beskeden i. Mikrofonen sidder i øverste højre hjørne på alarmpanelets forside. Når de 10 sekunder er gået, afspiller alarmpanelet beskeden for dig, så du kan bedømme, om den er tilfredsstillende. Hvis du vil indspille en ny, er det samme fremgangsmåde. 20

21 Du er nu klar til at installere alle alarmsystemets komponenter. Alarmsystemet er nu sat op, så det fungerer, men der er et antal indstillinger, du kan foretage for at få alarmsystemet til at fungere nøjagtigt, som du vil have det. Inden du installerer alarmpanelet permanent, anbefaler vi, at du først undersøger om GSM signalet er tilstrækkeligt stærkt, hvor du planlægger at installere alarmpanelet. I afsnittet [8.5 Hent GSM Signal] kan du se, hvordan du undersøger GSM signalet. Hvis signalet er for lavt, bør du finde en anden placering til installation af panelet, hvor signalet er tilfredsstillende. Installer alarmpanelet efter nedenstående vejledning: Skru ophængspladen i væggen. Monter alarmpanelet på ophængspladen med SIM kort, strømstik samt evt. trådede forbindelser isat og bagpladen monteret. 21

22 Efter alarmpanelet er installeret, kan du aktivere sabotagekontakten på bagsiden af panelet. Den udløses, så snart alarmpanelet tages ned fra ophænget. Sabotagekontakten er som standard slået fra. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sabotage Kontakt]. Tryk på [Aktiver] for at sende SMS. OBS: Husk at deaktivere sabotage kontakten, hvis du skal tage alarmpanelet ned. For at deaktivere sabotagekontakten: 22

23 Det er nu tid til at installere sensorerne rundt omkring i huset. Når sensorerne skal installeres er det vigtigt, at sikre sig, at det trådløse signal mellem alarmpanel og sensorer kan række. Rækkevidden er som udgangspunkt meter, men det kan være mere og mindre afhængigt af, hvor mange og hvor tykke vægge der er imellem, samt byggemateriale (se nedenstående figur). Rækkevidden er 80 meter uden forhindringer. Afprøv, at hver enkelt sensor er i stand til at udløse alarmen fra den ønskede placering, inden du installerer permanent. Dette gøres ved at udløse sensoren, mens alarpanelet er aktiveret. Hvis sensoren ikke kan række, kan du enten finde en alternativ placering, eller tilkøbe en signalforstærker fra HomeSecures sortiment. Oversigt: Trådløs infrarød bevægelsessensor. Udløser alarmen så snart den opfanger bevægelse foran sig. Holder til ophæng On/off knap Batterilåg. 4 stk AAA Batterier LED indikator Sensor vindue Bemærk: Dyreimmune bevægelsessensorer er en anden type. Se venligst manual for denne. 23

24 Installation Bevægelsessensoren registrerer bevægelse 8 meter ud i rummet og 55 grader til hver side, som vist på tegningerne nedenfor. Installer bevægelsessensoren som vist nedenfor: Fastgør ophænget på væggen med to skruer. Tryk kugleleddet i ophænget igennem skruedelen og stram kugleleddet fast ved at skrue. Monter bevægelsessensoren på kugleleddet og peg den i den ønskede retning. Bevægelsessensoren må ikke sidde, så den bliver udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.. Det kan forårsage falske alarmer. Ligeledes kan den registrere bevægelse udenfor et vindue, hvis den peger imod et vindue. Det anbefales at montere bevægelsessensoren i et hjørne, hvor den peger væk fra vinduer, i 1,8-2,2 meters højde. 24

25 Oversigt Dør/vinduessensoren er en magnetisk kontakt, som består af to dele som beskrevet nedenfor. 12V 27A Batteri Reed Relæ Intern antenne (der kan sættes en forlænger på, hvis signalet ikke rækker). On/off knap LED indikator Magnet Kodeknap/panikknap Installation Installer dør/vinduessensoren med hoveddelen på karmen og magneten på døren/vinduet eller omvendt. Det er vigtigt, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 mm. Magneten skal sidde på højre side af hoveddelen (ellers kan Reed relæet ikke registrere magnetfeltet), og skal justeres efter bunden af hoveddelen. Hvis magneten ikke sidder på linje med bunden af hoveddelen, kan det forårsage fejlalarmer. Se nedenstående billede for vejledning. Se venligst manualen til hver ekstra sensor for vejledning. Sensorerne indikerer, at der er lavt batteriniveau ved at LED lampen, som normalt registrerer aktivitet, lyser konstant. Sluk for sensoren, når der skal skiftes batteri. På bevægelsessensorens bagside, eller på undersiden af dør/vinduessensore. Skift batteriet og tænd for sensoren igen. Det er ikke nødvendigt, at kode sensorerne til alarmpanelet igen. 25

26 Dette afsnit forklarer, hvordan du betjener alarmsystemet både i forbindelse med til- og frakobling, samt betjening i forbindelse med alarmering. Alarmsystemet har tre statustilstande, som du kan skifte imellem via fjernbetjening, evt. eksternt tastatur, App, og SMS. Neden for er de tre statustilstande beskrevet: Deaktiveret Aktiveret Skalsikring I denne tilstand udløser alle sensorer alarm, medmindre de er i Bypass Zone. Denne tilstand sættes til, når du forlader hjemmet. I denne tilstand udløser kun sensorer i 24-timers zone alarm. Dvs. alle dør/vinduessensorer, bevægelsessensorer osv. vil ikke udløse alarm, men f.eks. en røgsensor i 24-timers zone vil. I denne tilstand udløser kun de sensorer, som er sat til at alarmere ved skalsikring. Typisk vil det være alle sensorer på døre og vinduer, mens bevægelsessensorer ikke udløser alarm. Aktiver alarmsystem: Sætter alarmsystemet i Aktiveret status. Deaktiver alarmsystem: Sætter alarmsystemet i Deaktiveret status. Skalsikring: Alle sensorer med sikringstypen [Aktiv Zone] slåes fra, mens sensorer med [Skalsikring] er slået til. Panikknap: Udløser øjeblikkeligt alarmsystemet uanset statustilstand. Se venligst tastaturets manual for vejledning. 26

27 Det er muligt at betjene alarmsystemet med SMS på samme måde, som du laver indstillinger via SMS. Nedenfor er en liste over SMS er, du kan bruge for at betjene alarmsystemet. For en komplet liste over SMS koder, se venligst appendix. SMS Indhold: Funktion: #1#1# Sætter alarmsystemet i Aktiveret status #1#0# Sætter alarmsystemet i Deaktiveret status #1#2# Sætter alarmsystemet i Skalsikrings status #30## Får alarmsystemet til at sende en SMS med tilstandsstatus. Hvis en sensor udløser alarm, begynder alarmpanelet at alarmere. Sirenen begynder at hyle og alarmpanelet sender SMS til alle SMS numrene hurtigt efter hinanden og ringer op til opkalds numrene i den rækkefølge, numrene er gemt i. Alarmen sender en SMS med information om hvilken zone, der har udløst alarm. Hvis du har navngivet zonerne under Zoneindstillinger, vil navnet af zonen fremgå i SMS en. Derudover er det muligt at skrive en fælles tekst, som fremgår i alle SMS er. Det kan være dit navn eller adresse, se mere under 8.2 Fælles SMS Indhold. Alarm SMS en følger nedenstående opbygning: Fælles SMS indhold + Zonenummer + Zonenavn Kan redigeres 1-99 Zone Kan redigeres 27

28 Efter alarm SMS erne er afsendt, ringer alarmpanelet op til det første nummer på listen, dernæst nummer to osv., og starter forfra, når der har været ringet til den sidste. Således ringer alarmpanelet tre runder, før det stopper med at ringe op. Medmindre alarmen bliver deaktiveret inden. Sirenen larmer i 3 minutter, du kan indstille sirenetiden selv, se under 9 Sireneindstillinger. Når du modtager alarmopkaldet bliver den personlige alarmbesked afspillet tre gange i træk. Det er muligt på et hvilket som helst tidspunkt at fjernstyre alarmsystemet via opkaldet. Mens du har forbindelse til alarmsystemet kan du taste nedenstående koder for at styre alarmen: SMS Kode: Funktion: 1#1# Sæt alarmen i aktiveret tilstand 1#2# Sæt alarmen i skalsikrings tilstand 1#0# Sæt alarmen i deaktiveres tilstand 4#1# Tænd for aflytning 4#0# Sluk for aflytning 93#1# Tænd for højttaler 93#0# Slut for højttaler 94#1# Tænd for Output 1 94#0# Sluk for Output 1 Bemærk! I forbindelse med alarmopkald, er det ikke nødvendigt at indtaste alarmens adgangskode foran SMS koden. Hvis der tændes for aflytning slukker sirenen, så det er muligt at høre, hvad der foregår i hjemmet. 28

29 Du kan foretage et antal indstillinger for, hvordan og under hvilke omstændigheder alarmsystemet ringer og/eller sender SMS. Slå opkald ved alarm til og fra (slået til som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå O[pkald ved alarm] til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå opkald ved alarm til: Slå opkald ved alarm fra: 29

30 Slå SMS ved alarm til og fra (er slået til som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [SMS ved alarm] til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå SMS ved alarm til: Slå SMS ved alarm fra: 30

31 Hver gang alarmpanelet styres med SMS eller App, sender den et SMS svar (som beskrevet ved hver indstillingsmulighed). Hvis du gerne vil spare på alarmpanelets SMS forbrug, kan disse slåes fra (som standard er det slået til). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [System SMS] svar til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå SMS svar til: Slå SMS svar fra: 31

32 Du kan få alarmpanelet til at sende en SMS til alle SMS telefonnumre, når alarmsystemet bliver aktiveret og deaktiveret. Dvs. du kan få en besked når dit barn kommer hjem fra skole f.eks. og slår alarmsystemet fra (slået fra som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [SMS ved Akt./Deakt.] til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. SMS notifikation til: SMS notifikation fra: 32

33 Send denne SMS for at modtage besked fra alarmpanelet med den aktuelle GSM signalstyrke. Signalstyrken kan være fra 0-31, hvor 31 er stærkest. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Tryk på [Hent GSM Status]. Indhent SGM signal status: Bemærk: er signalstyrken (00-31) Signalstyrken skal være over 12 for at kunne garantere stabil forbindelse til GSM nettet. 33

34 Hvis du slår GSM overvågning til, hvis alarmpanelet automatisk sende en SMS til dig, hvis GSM signalet kommer under 10 (denne funktion er slået fra som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [GSM Signalovervågning] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS Slå GSM overvågning til: Slå GSM overvågning fra: 34

35 Som beskrevet under SMS Alarmering, kan du oprette en fælles SMS tekst, som indleder alle alarm SMS er, som alarmpanelet udsender. Opret den fælles tekst ved at sende følgende SMS til alarmpanelet. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Indtast den besked du ønsker bliver vist i alle SMS er (max 16 tegn, må ikke indeholde Æ, Ø eller Å). Tryk [SET] for at sende SMS Tryk på skraldespanden for at slette. Bemærk! Teksten må være på max. 16 tegn og må ikke indeholde Æ, Ø og Å. 35

36 Du kan foretage en række indstillinger for, hvornår sirenen skal lyde. Du kan bestemme, om sirenen skal lyde ved alarm. Som standard lyder sirenen ved alarm. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Slå [Sirene ved Alarm] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå sirene ved alarm til: Slå sirene ved alarm fra: 36

37 Sirenen larmer som standard i 3 minutter. Dette kan du ændre efter eget ønske fra 1-15 minutter. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Indtast den ønskede sirenetid i minutter. Tryk [OK] for at sende SMS. Bemærk! er antallet af minutter, du ønsker sirenen skal hyle. 37

38 Når alarmen bliver aktiveret eller deaktiveret bipper sirenen, for at gøre opmærksom på, at alarmsystemet er blevet aktiveret eller deaktiveret. Som standard er denne funktion sat til. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Slå [Sirenebip ved akt./deakt.] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Aktiver sirenebip: Deaktiver sirenebip: 38

39 Når alarmen bliver aktiveret eller deaktiveret bipper panelets indbyggede højttaler, for at gøre opmærksom på, at alarmsystemet er blevet aktiveret eller deaktiveret. Som standard er denne funktion sat til. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Slå [Panelbip ved akt./deakt.] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Aktiver panelbip: Deaktiver panelbip: 39

40 Som beskrevet under [3.4 Zoneindstillinger], kan du indstille nogen sensorer til at have forsinkelse. Længden af denne forsinkelse kan indstilles til mellem 0 og 99 sekunder Forsinkelsestiden skal indstilles både for aktivering og deaktivering. Dvs. den tid du har, fra du aktiverer alarmsystemet, til du er ude af huset, og den tid du har, fra du åbner døren til du slår alarmpanelet til deaktiveret tilstand. Som standard er der ingen forsinkelse. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Forsinkelsesindstillinger]. Indtast den ønskede forsinkelse ved aktivering. Tryk [SET] for at sende SMS Indtast den ønskede forsinkelse ved deaktivering. Tryk [SET] for at sende SMS Forsinkelse ved aktivering: Forsinkelse ved deaktivering: Bemærk! er antallet af sekunder, du ønsker forsinkelsen på (00-99). 40

41 Du kan altid skifte alarmsystemets adgangskode. Hvis du ændrer adgangskoden med App, opdaterer App en automatisk informationerne, så du ikke behøver ændre noget for at fortsætte med at bruge App en. Du kan også nulstille dele af indstillinger eller alle indstillinger, hvis du får brug for det. Standard adgangskoden er Når du har sat alarmen op og foretaget alle indstillinger, så anbefaler vi, at du ændrer adgangskoden. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Indtast gammel adgangskode. Indtast ny adgangskode Tryk på [Bekræft] Bemærk! er den nye adgangskode. Den skal være på 6 cifre. 41

42 Nulstiller alle indstillinger, men ikke kodningsinformationer. Dvs. sensorer og fjernbetjeninger er stadig kodet til alarmpanelet, men skal have foretaget nye zoneindstillinger. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Indstillinger]. Sletter alle sensorer vil blive slettet fra alarmpanelet. Andre indstillinger og fjernbetjeninger gemmes, Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Zoner]. 42

43 Sletter alle fjernbetjeninger. Alle sensorer og andre indstillinger gemmes. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Fjernbetjeninger]. 43

44 Nulstiller alt. Alle sensorer, fjernbetjeninger og indstillinger bliver slettet fra alarmpanelet. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Alt]. Nulstil alt: 44

45 Nogle gange kan det være nødvendigt at nulstille alt manuelt. Dette gøres på følgende måde: Sæt ON/OFF knappen på OFF. Tryk REC og RF knapperne ned. Hold dem nede under hele proceduren. Sæt ON/OFF knappen tilbage på ON. Status LED blinker kortvarigt, hvorefter alle lamperne lyser. Dette skal de gøre to gange, og så er der nulstillet. Først nu slippes REC og RF knapperne. 45

46 Efter succesfuld installation kan det stadig være nødvendigt at udføre vedligeholdelsesarbejde på alarmsystemet. I dette afsnit forklarer vi nogen af de ting, du skal igennem som ejer af et alarmsystem for at sikre dig, at alarmen altid virker optimalt. Vi anbefaler, at du udfører tests af alarmsystemet mindst hver 3. måned. Det gøres ved at følge nedenstående fremgangsmåde: Alarmtest: Aktiver hver enkelt sensor én efter én, hvor alarmsystemet er aktiveret. Hav fjernbetjeningen klar, så du kan deaktivere alarmen hurtigt (og slippe for at høre på sirenen). Hvis eller flere af sensorerne ikke udløser alarm, kan der være et antal årsager til det. Højst sandsynligt er det batteriet, som er fladt (se 12.2 Batteriskift). Men det kan også være, at sensoren har mistet forbindelsen til alarmpanelet. Prøv at genindkode sensoren. Kommunikationstest: I forbindelse med ovenstående alarmtest, skal du sikre dig, at alle de gemte telefonnumre modtager alarmering via SMS og/eller opkald, som du ønsker det. Hvis et eller flere af modtagernumrene ikke modtager alarmering, sikr dig så, at nummeret er gemt korrekt på alarmpanelet. Hvis ingen numre modtager SMS/opkald, se da simkort test nedenfor. Simkort test: Hvis alarmpanelet ikke kommunikerer til de gemte telefonnumre ved alarmering, undersøg da først Status LED på alarmpanelets forside. Lyser det konstant orange, betyder det, at panelet ikke kan etablere kontakt til GSM netværket. Tag simkortet ud af alarmen (husk at slukke for panelet først) og test det i en almindelig mobiltelefon. Hold løbende øje med alle dine sensorer. Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, vil LED lamperne på den enkelte sensor indikeret dette. Skift batteriet/batterierne ved ganske enkelt at fjerne det/de gamle og indsætte nye batterier. Det er ikke nødvendigt at genkode sensoren til alarmen efter batteriskift, sæt den blot tilbage på plads og alt fungerer, som hidtil. 46

47 O p k a l Type SMS Kode Funktion Svar fra alarmpanel Betjening Kommunikation 1#1# Aktiver alarmsystem System armed 1#2# Skalsikring Home armed 1#0# Deaktiver alarmsystem System disarmed 30## Hent system status System armed Home armed System disarmed 32## Check GSM signal GSM Signal: ## Hent IMEI nummer IMEI: #1# Alarm SMS til Alarm SMS Enabled 12#0# Alarm SMS fra Alarm SMS Disabled 15#1# Alarm opkald til Alarm Phone Call Enabled 15#0# Alarm opkald fra Alarm Phone Call Disabled 42#1# SMS svar til SMS reply: ON 42#0# SMS svar fra SMS reply: OFF 43#1# 43#0# SMS ved aktivering/deaktivering til SMS ved aktivering/deaktivering fra 99## Slet fælles SMS indhold 99#xxxxxx# Indstil fælles SMS indhold 17#1# GSM signal overvågning til 17#0# GMS signal overvågning fra 50## Hent opkaldsnummer status 60## Hent SMS nummer status SMS Motification for Arm/disarm: ON SMS Motification for Arm/disarm: OFF Common SMS content deleted Common SMS content set to: xxxxxx GSM Signal Monitor Enabled GSM Signal Monitor Disabled See Remote Operation in the manual See Remote Operation in the manual 51#xxxxx# Indstil opkaldsnummer 1 Call phone number 1: d s n u m r e Fabriksindstilling 15 char. IMEI Til Til Til Fra Fra 47

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Mini alarm v.6.11 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om alarmpanel side 5 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BT-109 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system med kamera 22.01.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-109 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system med kamera 22.01.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-109 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system med kamera 22.01.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installationsmanual Komplet Alarm

Installationsmanual Komplet Alarm Installationsmanual Komplet Alarm Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING AF ALARMSYSTEM... 3 1. ABONNEMENT... 3 2. DOWNLOAD OG INSTALLATION AF APP... 4 3. TILSLUTNING

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere