HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015"

Transkript

1

2 2

3 3

4 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser denne manual, inden du går i gang med at installere alarmsystemet for at undgå fejl under installationen. For at alarmsystemet fungerer optimalt, kræves det, at installationen foregår præcis som beskrevet. Hvis der opstår problemer under installation eller opsætning, henviser vi til Ofte Stillede Spørgsmål, som er at finde bagerst i denne manual. Du vil i langt de fleste tilfælde kunne finde løsningen på dit problem her. Herunder følger en liste over alarmsystemets funktioner samt en beskrivelse af hver. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i alle de muligheder, som alarmsystemet rummer, inden du går igang med installationen, så du har en fornemmelse for, hvilke indstillinger du gerne vil foretage. Modtag SMS og opkald ved alarm Der kan gemmes 5 telefonnumre, der modtager SMS og 5 numre, der modtager opkald ved alarm. Du kan altså have op til 10 numre tilkoblet din alarm i alt. Skalsikring (nattilkobling) Slå dør/vinduessensorer til om natten, mens bevægelsessensorer er slået fra, så du kan bevæge dig frit omkring i huset om aftenen/natten. Betjening og opsætning med gratis App til smartphone Download vores App til smartphone, og du kan betjene dit alarmsystem fra hvor som helst i verden. Alle indstillinger kan også foretages via app en. 99 Zoner De 96 af zonerne er trådløse, mens 3 er trådede. Der kan kodes een trådløs sensor i hver af de trådløse zoner. Det er dermed muligt at udbygge alarmsystemet stort set i det uendelige. Trådede sensorer kan tilsluttes i serie, så der kan tilkobles et større antal i hver indgang. Forsinkelse 0-99 sekunders forsinkelse indstilles individuelt for hvor enkelt sensor. SMS for til-/frakobling Eet telefonnummer (det første SMS nummer) kan modtage SMS, når alarmsystemet bliver til- og frakoblet. Så ved du altid, når børnene er hjemme fra skole. Modtag SMS ved strømsvigt Alarmen har indbygget backup batteri (12 timer). Hvis strømmen i hjemmet ryger, tager batteriet over, og alarmen sender med det samme en SMS, som notificerer dig om strømsvigtet. Indbygget sabotagekontakt Hvis nogen tager alarmpanelet ned, går det automatisk i gang. 4

5 Alarmpanelet er alarmsystemets hjerne. Alle trådløse og trådede enheder kodes til alarmpanelet, som fungerer som kommunikationscentral mellem alle enhederne. Når en sensor udløses, sender den signal til alarmpanelet, som udløser alarm. Alarmpanelet huser også GSM modulet, som sørger for at sende SMS og ringe op til de gemte telefonnumre, hvis alarmen bliver udløst. Alarmpanelets Forside: OUT1: Når den lyser rødt, er Output 1 tændt (når alarmen er slået til). OUT2: Når den lyser rødt, er kontrollerbart Output 2 tændt. ZONE: Indikerer ved rødt lys, at alarmpanelet er i kodetilstand. Sensorer kodes. RF: Indikerer ved rødt lys, at alarmpanelet er i kodetilstand. Fjernbetjeninger kodes. REC: Indikerer ved rødt lys, at alarmpanelets mikrofon optager lyd til alarmbesked. STATUS: Indikerer alarmpanelets status: Orange blink: Søger efter GMS signal Orange konstant: GSM fejl Grøn konstant: Deaktiveret, normal tilstand Grønt blink hvert sekund: Forsinket tilkobling Kort grønt blink hvert andet sekund: Alarm Aktiveret Kort grønt blink hvert sekund: Skalsikring Rød konstant: Alarmering Rødt blink: Alarmforsinkelse Rødt hurtigt blink: Fjernbetj. over GSM 5

6 MON/SPK: Indikerer ved rødt lys, at der er tændt for højttaler (hvis en er tilsluttet). POWER: Strømtilslutning indikator: Slukket: Alarmpanelet er slukket Rød konstant: Strømforsyning normal Rødt blink: Backup batteri forsyner strøm Mikrofon: Når der skal optages personlig alarmbesked, skal der tales ind i denne mikrofon Højttalere: Indikatorlyde ved kodning og programmering. Alarmpanelets Bagside: ON/OFF Knap: Tænd/sluk alarmpanelet med denne knap. Samlemuffe: Her tilsluttes alle trådede enheder. Se mere under [4 Tilslut Trådede Enheder]. Rec. Knap: Bruges til at indspille personlig alarmbesked. Se mere under [5.4 Indspil Personlig Alarmbesked]. Sabotagekontakt: Udløser alarm, hvis nogen forsøger at tage alarmpanelet ned. RF Knap: Bruges ved kodning af trådløse enheder. Se mere under [3.2 Kodning af Trådløse Enheder]. Strømstik: Her tilsluttes strømforsyningen. SIM Kort Holder: Her isættes SIM kortet. 6

7 Alarmpanelet SKAL have et fungerende SIM kort installeret for at kunne sende SMS og ringe op i forbindelse med alarm. Hvis der ikke er et fungerende SIM kort isat (f.eks. hvis det er udløbet eller saldo har nået nul) kan alarmpanelet ikke kommunikere over GSM nettet. Alarmen vil stadig blive udløst ved alarm (sirenen hyler), men der vil ikke blive sendt SMS eller ringet op. Om SIM Kort og Alarmpanelet Alarmen fungerer kun med 2G SIM kort. SIM kortet skal kun fungere på 2G netværk. Dvs. SIM kort fra f.eks. 3 og Oister virker ikke i alarmen. Spørg din udbyder, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt, at Pinkode anmodning på SIM kortet samt viderestilling bliver slået fra. Sæt først SIM kortet i en almindelig mobiltelefon og fjern pinkodeanmodning under sikkerhedsindstillinger. Deaktivering af viderestilling afhænger af, hvilket selskab kortet er fra. Læs venligst instruktionerne, der fulgte med SIM kortet. SIM kortet isættes på følgende måde: Skub lågen til siden for at låse op. Indsæt SIM kortet i lågen så metalkontakten kommer til at vende nedad og med den skrå side opad. Skub lågen til siden for at låse SIM kort holderen på plads. Luk SIM kort holderen. Når SIM kortet er sat i korrekt, skal alarmpanelet tændes. Sæt strømforsyningen i stikket bagpå alarmpanelet og sæt ON/OFF knappen på ON. Alarmen bipper to gange ved opstart, Power LED lyser rødt og Status LED blinker orange, indtil den har fundet GSM signal og skifter herefter til at lyse grønt. Nu er du klar til at gå igang med at kode enheder og indstille alarmen. 7

8 Alle ikke-fysiske indstillinger bliver foretaget med SMS. Du kan enten sende en SMS fra din telefon til alarmpanelet eller bruge vores App til iphone og Android, som også sender SMS er, men den konfigurerer indholdet automatisk, hvilket gør det meget nemmere. Alle indstillinger, der er beskrevet i denne manual har både en vejledning til at foretage indstillingen med SMS og med App. Download vores App [HomeSecure 2014] fra Apple s App Store eller fra Google Play og installer den på din iphone eller Android telefon. Følg nedenstående vejledning for at sætte App en op til at kommunikere med dit alarmpanel: Tryk på plusset for at tilføje en ny enhed. Vælg [HomeSecure BASIC V2]. Indtast det navn, som du vil kalde alarmen (dette navn vil fremgå på listen over enheder). Indtast alarmpanelets telefonnummer. Indtast alarmpanelets adgangskode ( som standard). Aktiver App Låseskærm, hvis du ønsker at låse enhedsprofilen, så andre ikke kan få adgang. Indtast derefter din ønskede adgangskode. Tryk [OK] for at få adgang til din alarms hovedmenu. Du er nu klar til at foretage alle indstillinger beskrevet i denne manual med App en. Alle App vejledninger i manualen tager udgangspunkt i hovedmenuen. Du modtager den samme bekræftelses- SMS, som ved indstilling via SMS. Når App en er installeret, SKAL telefonen genstartes. Du får en bekræftelses-sms fra alarmpanelet for hver indstilling. Vent med at foretage næste indstilling, indtil du har modtaget bekræftelsen. 8

9 Det er vigtigt, at du sender det nøjagtigt samme indhold, som står beskrevet i vejledningerne, for at alarmpanelet kan genkende SMS-koden. Alle SMS-koder starter med alarmpanelets adgangskode efterfulgt af #. Adgangskoden er som standard, men den kan du ændre. For at sende en SMS-kode skal du sende en SMS som normalt til det nummer, som SIM kortet i alarmpanelet har, med det indhold, som er beskrevet i SMS vejledningerne. Når alarmpanelet har modtaget og forstået SMS-koden, sender den en bekræftelses-sms tilbage for at bekræfte, at indstillingen er sket. Se hver vejledning for, hvordan svar SMS en skal se ud. Du får en SMS bekræftselse fra alarmpanelet uanset, om du sender SMS eller bruger App en. Vent til du har modtaget bekræftelses-sms, før du foretager den næste indstilling. 9

10 For at alarmpanelet kan genkende dine fjernbetjeninger, sensorer og evt. tastatur, skal alle disse enheder kodes til alarmpanelet. Hver enhed sender trådløst signal med sin egen unikke kode. For at få alarmpanelet til at gemme denne kode, skal det først sættes i kodningstilstand, hvorefter enhederne kodes een efter een. Når trådløse enheder skal kodes til alarmpanelet, skal du bruge RF knappen på bagsiden. Her er en kort gennemgang af, hvordan den bruges: Første tryk Andet tryk Tredje tryk RF LED lyser, kod fjernbetjeninger og tastatur. RF og ZONE LED lyser, kod trådløse sensorer. Sluk for modtagelse af trådløse signaler. Dvs. du skal trykke én gang på RF knappen for at kode fjernbetjeninger og tastatur. Når du er færdig med det, skal du trykke én gang mere for at kode sensorer, og afslutte med et tredje tryk for at slukke for RF funktionen. Hvis du senere skal kode nye sensorer, skal du altså trykke to gange på RF knappen efterfulgt af en tredje gang. Hvis du skal kode nye fjernbetjeninger, skal du trykke én gang efterfulgt af to tryk, når du er færdig. Først kodes fjernbetjeningerne (har du et tastatur, kodes dette også under dette punkt. Se tastaturets manual for nærmere instrukser). Forklaring på næste side. 10

11 Tryk på RF knappen bagpå alarmpanelet for at sætte alarmpanelet i kodningstilstand. Alarmpanelet bipper kort RF LED begynder at lyse rødt. Nu kan du begynde at kode fjernbetjeninger. Tryk på fjernbetjeningens panikknap (den med klokken). Alarmpanelet bipper en enkelt gang. Hvis fjernbetjeningen allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt. Kod tastatur ved at trykke på kodeknappen på bunden af tastaturet. (Se betydningen af de enkelte trykknapper bag på fjernbetjeningen) Kod alle fjernbetjeninger og tastaturer en efter en. Kod alle trådløse sensorer umiddelbart efter, at alle fjernbetjeninger er kodet. Tryk endnu engang på RF knappen. Alarmpanelet giver et langt bip. Både RF og ZONE LED lyser rødt. Alarmpanelet er nu klar til at kode trådløse sensorer. PIR Sensor: Sæt ON/OFF på ON (Sæt den på OFF igen efter den er kodet). Dør/vinduessensor: Tryk på kodeknappen.. Røgsensor: Tryk på Test knappen. Andre sensorer: Udløs sensoren. Alarmpanelet bipper en enkelt gang, når den registerer kodningen. Hvis sensoren allerede er kodet, bipper alarmpanelet fire gange hurtigt. Kod alle sensorer efter hinanden. Noter rækkefølgen sensorerne bliver kodet i. Den første er nr. 1, den næste nr. 2 osv. Brug evt. post it notes med et nummer på hver sensor. Du skal bruge disse numre, når du skal lave indstillinger på hver sensor. Afslut kodningen ved at trykke een gang mere på RF knappen. Alarmpanelet giver et langt bip og RF samt ZONE LED slukker. Hvis du senere skal kode flere sensorer til, skal der blot trykkes to gange på RF knappen, så både RF og ZONE LED lyser rødt. 11

12 Zone henviser til hver sensor, der er kodet til alarmpanelet. Zone 01 betyder den første sensor, der blev kodet til alarmpanelet, Zone 02 er den næste sensor, der blev kodet osv. Hver enkelt zone skal indstilles til en zonetype efter kodning for at opnå den mest optimale opsætning af alarmsystemet. Envidere kan hver enkelt sensor også navngives, så du ved nøjagtig, hvilken sensor, der har udløst alarm. Dermed behøver du heller ikke at huske på numrene på de enkelte sensorer. Efter sensorerne er kodet, er det nødvendigt at indstille zonetype. Herunder er de forskellige zonetyper forklaret såvel som skalsikringsindstillinger. Zonetype Forklaring Sensorer med denne Zonetype 24-Timers Zone Real-tids Zone Forsinkelseszone Bypass Zone Sensoren er aktiv 24 timer i døgnet uanset om alarmen er aktiveret eller deaktiveret. Normal zone. Sensoren udløser alarm, hvis alarmsystemet er aktiveret eller i skalsikring (afhængig af skalsikringsindstilling, se nedenfor). Sensorer med denne type vil udløse alarm med en forsinkelse, som du selv indstiller længden af (max. 99sek. Se mere under [10.1 Forsinkelsesindstillinger]). Denne type slukker for sensoren. Røg- og gasssensorer Dør/vinduessensorer og bevægelsessensorer, som du ikke ønsker forsinkelse på. Dør/vinduessensorer på indgangsdøre og evt. bevægelsessensorer indenfor døren. Sensorer du ikke ønsker skal udløse alarm Skalsikring Forklaring Ydre Zone Indre Zone Sensorer med denne indstilling vil være aktive, når du sætter skalsikring til. Normalt vil alle dør/vinduessensorer have denne indstilling, men også evt. bevægelsessensorer, som du gerne vil have tændt om aftenen/natten. Sensorer med denne indstilling bliver slået fra, når du sætter skalsikring til. Normal vil det være bevægelsessensorer i arealer, som du benytter om aftenen/natten, så du kan bevæge dig frit rundt i de områder uden at udløse alarm. BEMÆRK! Læs mere om skalsikringsfunktionen under [7 Betjening af Alarmsystemet]. 12

13 Tryk på [Zone Indstillinger] Sørg for at [Trådløse Zoner] er valgt. Vælg Zonetype og Indre/ydre Zone. Tryk på [SET] for at sende SMS. Tryk på [Tilføj Zone] i bunden for at indstille den næste zone. Du skal skrive en SMS fra din mobiltelefon til det telefonnummer, som SIM kortet i alarmpanelet har. SMS en skal bygges på på følgende måde: Adgangskode # 38 # Zonenummer # Zonetype # Sikringstype # (adgangskoden kan ændres, se under 5.5 Skift Adgangskode) # 38 # Den første sensor, der blev kodet hedder 01, den næste 02 osv. # 1-4 1: 24 timers zone 2: Real-tids zone 3: Forsinkelseszone 4: Bypass zone # 0-1 1: Skalsikring 0: Aktiv Zone # Eksempel: I ovenstående eksempel er Zone 2 altså den sensor, der blev kodet som nummer to indstillet til at udløse alarm uden forsinkelse, og den fungerer som Aktiv Zone. 13

14 Det er en fordel at navngive hver enkelt zone. Dermed ved du, hvilken sensor som har udløst alarmen. Du slipper dermed for at huske på, hvilket nummer hvilken sensor har. Tryk på [Zone Indstillinger] Sørg for at [Trådløse Zoner] er valgt. Indtast det ønskede navn i tekst feltet. Tryk [OK] for at sende SMS. Adgangskode # 39 # Zonenummer # Zonenavn # (Kan ændres) # 39 # # Max. 16 tegn (inkl. mellemrum) # Eksempel: Følg venligst den separate manual til Udendørshornet. 14

15 Det er muligt at tilslutte en række trådet udstyr til alarmpanelet. Den medfølgende sirene skal tilsluttes trådet, det er også muligt at tilslutte trådede sensorer, trådet output, som kan styres med SMS, relæ output, som tænder, når alarmen er aktiveret osv. Bagpå panelet finder du en samlemuffe, som vist på alarmpanelets bagside. Her tilsluttes alt trådet udstyr. Nedenfor kan du se en oversigt over portene på samlemuffen: Sirenens to ledninger forbindes til de to første porte på samlemuffen. Den helt glatte ledning er + (plus) og skal i port nummer 1, ledningen der er rillet langs siden er (minus) og skal i port nummer 2. Hvis du har en ældre sirene med rød og sort ledning, er rød + (plus) og sort er (minus). Du kan tilslutte alarmpanelet en højttaler, så du kan tale igennem højttaleren ved alarmopkald (se mere under 4.2 Alarmering ). Tilslut højttalerens + (plus) ledning til port nummer 3 og (minus) ledning til port nummer 4. Trådet output, som tænder automatisk, når alarmen bliver aktiveret og slukker igen, når alarmen bliver deaktiveret. Outputtet skal sluttes til en relæboks for at kunne styre apparater (f.eks. udendørs lys). Trådet output, som kan tændes og slukkes med SMS (og App). Outputtet skal sluttes til en relæboks for at kunne styre apparater (f.eks. varme i sommerhuset). Trådede sensorer sluttes til Z1/Z2/Z3 og GND. Een ledning i enten Z1, Z2 eller Z3 og een ledning i GND. De tre trådede zoner svarer til Zone 97, 98 og 99, og skal indstilles på samme måde som de trådløse zoner som beskrevet under 3.4 Zoneindstillinger. 15

16 Alarmpanelet sender SMS og ringer op i tilfælde af alarm. Der kan gemmes 5 telefonnumre der modtager SMS og 5 telefonnumre der modtager opkald (et nummer kan godt modtage begge). Se mere om kommunikationsindstillinger under 8 Kommunikationsindstillinger. Alle telefonnumre skal indtastes uden landekode. Dette gælder både for indstillinger via App og via manuelle sms beskeder. Telefonnumre, som modtager SMS i tilfælde af indbrud. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Indstil Telefonnumre]. Indtast telefonnummeret i tekstfeltet. Tryk [SET] for at sende SMS til alarm panelet. OBS: Indstil eet nummer ad gangen 16

17 Bemærk: [123456] er standard adgangskoden 17

18 Telefonnumre, som alarmpanelet ringer op i tilfælde af indbrud. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Indstil Telefonnumre]. Indtast telefonnummeret i tekstfeltet. Tryk [SET] for at sende SMS til alarm panelet. OBS: Indstil eet nummer ad gangen 18

19 Bemærk: [123456] er standard adgangskoden Både SMS- op opkaldsnumre kan slettes ganske simpelt. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Indstil Telefonnumre]. Tryk på skraldespanden ud for det nummer, du ønsker at slette. OBS: Indstil eet nummer ad gangen 19

20 Du kan indspille en personlig besked på 10 sekunder, som bliver afspillet, når alarmen ringer op ved alarm. Du kan bruge beskeden enten til at gøre det klart overfor modtageren, at det er din alarm, der er udløst, eller du kan give instrukser i beskeden osv. Tryk på REC. Knappen bagpå alarmpanelet. REC LED på alarmens forside begynder at lyse. Du har nu 10 sekunder at indspille beskeden i. Mikrofonen sidder i øverste højre hjørne på alarmpanelets forside. Når de 10 sekunder er gået, afspiller alarmpanelet beskeden for dig, så du kan bedømme, om den er tilfredsstillende. Hvis du vil indspille en ny, er det samme fremgangsmåde. 20

21 Du er nu klar til at installere alle alarmsystemets komponenter. Alarmsystemet er nu sat op, så det fungerer, men der er et antal indstillinger, du kan foretage for at få alarmsystemet til at fungere nøjagtigt, som du vil have det. Inden du installerer alarmpanelet permanent, anbefaler vi, at du først undersøger om GSM signalet er tilstrækkeligt stærkt, hvor du planlægger at installere alarmpanelet. I afsnittet [8.5 Hent GSM Signal] kan du se, hvordan du undersøger GSM signalet. Hvis signalet er for lavt, bør du finde en anden placering til installation af panelet, hvor signalet er tilfredsstillende. Installer alarmpanelet efter nedenstående vejledning: Skru ophængspladen i væggen. Monter alarmpanelet på ophængspladen med SIM kort, strømstik samt evt. trådede forbindelser isat og bagpladen monteret. 21

22 Efter alarmpanelet er installeret, kan du aktivere sabotagekontakten på bagsiden af panelet. Den udløses, så snart alarmpanelet tages ned fra ophænget. Sabotagekontakten er som standard slået fra. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sabotage Kontakt]. Tryk på [Aktiver] for at sende SMS. OBS: Husk at deaktivere sabotage kontakten, hvis du skal tage alarmpanelet ned. For at deaktivere sabotagekontakten: 22

23 Det er nu tid til at installere sensorerne rundt omkring i huset. Når sensorerne skal installeres er det vigtigt, at sikre sig, at det trådløse signal mellem alarmpanel og sensorer kan række. Rækkevidden er som udgangspunkt meter, men det kan være mere og mindre afhængigt af, hvor mange og hvor tykke vægge der er imellem, samt byggemateriale (se nedenstående figur). Rækkevidden er 80 meter uden forhindringer. Afprøv, at hver enkelt sensor er i stand til at udløse alarmen fra den ønskede placering, inden du installerer permanent. Dette gøres ved at udløse sensoren, mens alarpanelet er aktiveret. Hvis sensoren ikke kan række, kan du enten finde en alternativ placering, eller tilkøbe en signalforstærker fra HomeSecures sortiment. Oversigt: Trådløs infrarød bevægelsessensor. Udløser alarmen så snart den opfanger bevægelse foran sig. Holder til ophæng On/off knap Batterilåg. 4 stk AAA Batterier LED indikator Sensor vindue Bemærk: Dyreimmune bevægelsessensorer er en anden type. Se venligst manual for denne. 23

24 Installation Bevægelsessensoren registrerer bevægelse 8 meter ud i rummet og 55 grader til hver side, som vist på tegningerne nedenfor. Installer bevægelsessensoren som vist nedenfor: Fastgør ophænget på væggen med to skruer. Tryk kugleleddet i ophænget igennem skruedelen og stram kugleleddet fast ved at skrue. Monter bevægelsessensoren på kugleleddet og peg den i den ønskede retning. Bevægelsessensoren må ikke sidde, så den bliver udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmekilder.. Det kan forårsage falske alarmer. Ligeledes kan den registrere bevægelse udenfor et vindue, hvis den peger imod et vindue. Det anbefales at montere bevægelsessensoren i et hjørne, hvor den peger væk fra vinduer, i 1,8-2,2 meters højde. 24

25 Oversigt Dør/vinduessensoren er en magnetisk kontakt, som består af to dele som beskrevet nedenfor. 12V 27A Batteri Reed Relæ Intern antenne (der kan sættes en forlænger på, hvis signalet ikke rækker). On/off knap LED indikator Magnet Kodeknap/panikknap Installation Installer dør/vinduessensoren med hoveddelen på karmen og magneten på døren/vinduet eller omvendt. Det er vigtigt, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 mm. Magneten skal sidde på højre side af hoveddelen (ellers kan Reed relæet ikke registrere magnetfeltet), og skal justeres efter bunden af hoveddelen. Hvis magneten ikke sidder på linje med bunden af hoveddelen, kan det forårsage fejlalarmer. Se nedenstående billede for vejledning. Se venligst manualen til hver ekstra sensor for vejledning. Sensorerne indikerer, at der er lavt batteriniveau ved at LED lampen, som normalt registrerer aktivitet, lyser konstant. Sluk for sensoren, når der skal skiftes batteri. På bevægelsessensorens bagside, eller på undersiden af dør/vinduessensore. Skift batteriet og tænd for sensoren igen. Det er ikke nødvendigt, at kode sensorerne til alarmpanelet igen. 25

26 Dette afsnit forklarer, hvordan du betjener alarmsystemet både i forbindelse med til- og frakobling, samt betjening i forbindelse med alarmering. Alarmsystemet har tre statustilstande, som du kan skifte imellem via fjernbetjening, evt. eksternt tastatur, App, og SMS. Neden for er de tre statustilstande beskrevet: Deaktiveret Aktiveret Skalsikring I denne tilstand udløser alle sensorer alarm, medmindre de er i Bypass Zone. Denne tilstand sættes til, når du forlader hjemmet. I denne tilstand udløser kun sensorer i 24-timers zone alarm. Dvs. alle dør/vinduessensorer, bevægelsessensorer osv. vil ikke udløse alarm, men f.eks. en røgsensor i 24-timers zone vil. I denne tilstand udløser kun de sensorer, som er sat til at alarmere ved skalsikring. Typisk vil det være alle sensorer på døre og vinduer, mens bevægelsessensorer ikke udløser alarm. Aktiver alarmsystem: Sætter alarmsystemet i Aktiveret status. Deaktiver alarmsystem: Sætter alarmsystemet i Deaktiveret status. Skalsikring: Alle sensorer med sikringstypen [Aktiv Zone] slåes fra, mens sensorer med [Skalsikring] er slået til. Panikknap: Udløser øjeblikkeligt alarmsystemet uanset statustilstand. Se venligst tastaturets manual for vejledning. 26

27 Det er muligt at betjene alarmsystemet med SMS på samme måde, som du laver indstillinger via SMS. Nedenfor er en liste over SMS er, du kan bruge for at betjene alarmsystemet. For en komplet liste over SMS koder, se venligst appendix. SMS Indhold: Funktion: #1#1# Sætter alarmsystemet i Aktiveret status #1#0# Sætter alarmsystemet i Deaktiveret status #1#2# Sætter alarmsystemet i Skalsikrings status #30## Får alarmsystemet til at sende en SMS med tilstandsstatus. Hvis en sensor udløser alarm, begynder alarmpanelet at alarmere. Sirenen begynder at hyle og alarmpanelet sender SMS til alle SMS numrene hurtigt efter hinanden og ringer op til opkalds numrene i den rækkefølge, numrene er gemt i. Alarmen sender en SMS med information om hvilken zone, der har udløst alarm. Hvis du har navngivet zonerne under Zoneindstillinger, vil navnet af zonen fremgå i SMS en. Derudover er det muligt at skrive en fælles tekst, som fremgår i alle SMS er. Det kan være dit navn eller adresse, se mere under 8.2 Fælles SMS Indhold. Alarm SMS en følger nedenstående opbygning: Fælles SMS indhold + Zonenummer + Zonenavn Kan redigeres 1-99 Zone Kan redigeres 27

28 Efter alarm SMS erne er afsendt, ringer alarmpanelet op til det første nummer på listen, dernæst nummer to osv., og starter forfra, når der har været ringet til den sidste. Således ringer alarmpanelet tre runder, før det stopper med at ringe op. Medmindre alarmen bliver deaktiveret inden. Sirenen larmer i 3 minutter, du kan indstille sirenetiden selv, se under 9 Sireneindstillinger. Når du modtager alarmopkaldet bliver den personlige alarmbesked afspillet tre gange i træk. Det er muligt på et hvilket som helst tidspunkt at fjernstyre alarmsystemet via opkaldet. Mens du har forbindelse til alarmsystemet kan du taste nedenstående koder for at styre alarmen: SMS Kode: Funktion: 1#1# Sæt alarmen i aktiveret tilstand 1#2# Sæt alarmen i skalsikrings tilstand 1#0# Sæt alarmen i deaktiveres tilstand 4#1# Tænd for aflytning 4#0# Sluk for aflytning 93#1# Tænd for højttaler 93#0# Slut for højttaler 94#1# Tænd for Output 1 94#0# Sluk for Output 1 Bemærk! I forbindelse med alarmopkald, er det ikke nødvendigt at indtaste alarmens adgangskode foran SMS koden. Hvis der tændes for aflytning slukker sirenen, så det er muligt at høre, hvad der foregår i hjemmet. 28

29 Du kan foretage et antal indstillinger for, hvordan og under hvilke omstændigheder alarmsystemet ringer og/eller sender SMS. Slå opkald ved alarm til og fra (slået til som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå O[pkald ved alarm] til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå opkald ved alarm til: Slå opkald ved alarm fra: 29

30 Slå SMS ved alarm til og fra (er slået til som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [SMS ved alarm] til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå SMS ved alarm til: Slå SMS ved alarm fra: 30

31 Hver gang alarmpanelet styres med SMS eller App, sender den et SMS svar (som beskrevet ved hver indstillingsmulighed). Hvis du gerne vil spare på alarmpanelets SMS forbrug, kan disse slåes fra (som standard er det slået til). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [System SMS] svar til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå SMS svar til: Slå SMS svar fra: 31

32 Du kan få alarmpanelet til at sende en SMS til alle SMS telefonnumre, når alarmsystemet bliver aktiveret og deaktiveret. Dvs. du kan få en besked når dit barn kommer hjem fra skole f.eks. og slår alarmsystemet fra (slået fra som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [SMS ved Akt./Deakt.] til eller fra. Tryk [OK] for at sende SMS. SMS notifikation til: SMS notifikation fra: 32

33 Send denne SMS for at modtage besked fra alarmpanelet med den aktuelle GSM signalstyrke. Signalstyrken kan være fra 0-31, hvor 31 er stærkest. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Tryk på [Hent GSM Status]. Indhent SGM signal status: Bemærk: er signalstyrken (00-31) Signalstyrken skal være over 12 for at kunne garantere stabil forbindelse til GSM nettet. 33

34 Hvis du slår GSM overvågning til, hvis alarmpanelet automatisk sende en SMS til dig, hvis GSM signalet kommer under 10 (denne funktion er slået fra som standard). Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Slå [GSM Signalovervågning] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS Slå GSM overvågning til: Slå GSM overvågning fra: 34

35 Som beskrevet under SMS Alarmering, kan du oprette en fælles SMS tekst, som indleder alle alarm SMS er, som alarmpanelet udsender. Opret den fælles tekst ved at sende følgende SMS til alarmpanelet. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Kommunikationsindstillinger]. Indtast den besked du ønsker bliver vist i alle SMS er (max 16 tegn, må ikke indeholde Æ, Ø eller Å). Tryk [SET] for at sende SMS Tryk på skraldespanden for at slette. Bemærk! Teksten må være på max. 16 tegn og må ikke indeholde Æ, Ø og Å. 35

36 Du kan foretage en række indstillinger for, hvornår sirenen skal lyde. Du kan bestemme, om sirenen skal lyde ved alarm. Som standard lyder sirenen ved alarm. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Slå [Sirene ved Alarm] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Slå sirene ved alarm til: Slå sirene ved alarm fra: 36

37 Sirenen larmer som standard i 3 minutter. Dette kan du ændre efter eget ønske fra 1-15 minutter. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Indtast den ønskede sirenetid i minutter. Tryk [OK] for at sende SMS. Bemærk! er antallet af minutter, du ønsker sirenen skal hyle. 37

38 Når alarmen bliver aktiveret eller deaktiveret bipper sirenen, for at gøre opmærksom på, at alarmsystemet er blevet aktiveret eller deaktiveret. Som standard er denne funktion sat til. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Slå [Sirenebip ved akt./deakt.] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Aktiver sirenebip: Deaktiver sirenebip: 38

39 Når alarmen bliver aktiveret eller deaktiveret bipper panelets indbyggede højttaler, for at gøre opmærksom på, at alarmsystemet er blevet aktiveret eller deaktiveret. Som standard er denne funktion sat til. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Sireneindstillinger]. Slå [Panelbip ved akt./deakt.] til/fra. Tryk [OK] for at sende SMS. Aktiver panelbip: Deaktiver panelbip: 39

40 Som beskrevet under [3.4 Zoneindstillinger], kan du indstille nogen sensorer til at have forsinkelse. Længden af denne forsinkelse kan indstilles til mellem 0 og 99 sekunder Forsinkelsestiden skal indstilles både for aktivering og deaktivering. Dvs. den tid du har, fra du aktiverer alarmsystemet, til du er ude af huset, og den tid du har, fra du åbner døren til du slår alarmpanelet til deaktiveret tilstand. Som standard er der ingen forsinkelse. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Forsinkelsesindstillinger]. Indtast den ønskede forsinkelse ved aktivering. Tryk [SET] for at sende SMS Indtast den ønskede forsinkelse ved deaktivering. Tryk [SET] for at sende SMS Forsinkelse ved aktivering: Forsinkelse ved deaktivering: Bemærk! er antallet af sekunder, du ønsker forsinkelsen på (00-99). 40

41 Du kan altid skifte alarmsystemets adgangskode. Hvis du ændrer adgangskoden med App, opdaterer App en automatisk informationerne, så du ikke behøver ændre noget for at fortsætte med at bruge App en. Du kan også nulstille dele af indstillinger eller alle indstillinger, hvis du får brug for det. Standard adgangskoden er Når du har sat alarmen op og foretaget alle indstillinger, så anbefaler vi, at du ændrer adgangskoden. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Indtast gammel adgangskode. Indtast ny adgangskode Tryk på [Bekræft] Bemærk! er den nye adgangskode. Den skal være på 6 cifre. 41

42 Nulstiller alle indstillinger, men ikke kodningsinformationer. Dvs. sensorer og fjernbetjeninger er stadig kodet til alarmpanelet, men skal have foretaget nye zoneindstillinger. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Indstillinger]. Sletter alle sensorer vil blive slettet fra alarmpanelet. Andre indstillinger og fjernbetjeninger gemmes, Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Zoner]. 42

43 Sletter alle fjernbetjeninger. Alle sensorer og andre indstillinger gemmes. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Fjernbetjeninger]. 43

44 Nulstiller alt. Alle sensorer, fjernbetjeninger og indstillinger bliver slettet fra alarmpanelet. Tryk på [Generelle Indstillinger]. Tryk på [Skift Adgangskode og Nulstil]. Tryk på uret ud for [Nulstil Alt]. Nulstil alt: 44

45 Nogle gange kan det være nødvendigt at nulstille alt manuelt. Dette gøres på følgende måde: Sæt ON/OFF knappen på OFF. Tryk REC og RF knapperne ned. Hold dem nede under hele proceduren. Sæt ON/OFF knappen tilbage på ON. Status LED blinker kortvarigt, hvorefter alle lamperne lyser. Dette skal de gøre to gange, og så er der nulstillet. Først nu slippes REC og RF knapperne. 45

46 Efter succesfuld installation kan det stadig være nødvendigt at udføre vedligeholdelsesarbejde på alarmsystemet. I dette afsnit forklarer vi nogen af de ting, du skal igennem som ejer af et alarmsystem for at sikre dig, at alarmen altid virker optimalt. Vi anbefaler, at du udfører tests af alarmsystemet mindst hver 3. måned. Det gøres ved at følge nedenstående fremgangsmåde: Alarmtest: Aktiver hver enkelt sensor én efter én, hvor alarmsystemet er aktiveret. Hav fjernbetjeningen klar, så du kan deaktivere alarmen hurtigt (og slippe for at høre på sirenen). Hvis eller flere af sensorerne ikke udløser alarm, kan der være et antal årsager til det. Højst sandsynligt er det batteriet, som er fladt (se 12.2 Batteriskift). Men det kan også være, at sensoren har mistet forbindelsen til alarmpanelet. Prøv at genindkode sensoren. Kommunikationstest: I forbindelse med ovenstående alarmtest, skal du sikre dig, at alle de gemte telefonnumre modtager alarmering via SMS og/eller opkald, som du ønsker det. Hvis et eller flere af modtagernumrene ikke modtager alarmering, sikr dig så, at nummeret er gemt korrekt på alarmpanelet. Hvis ingen numre modtager SMS/opkald, se da simkort test nedenfor. Simkort test: Hvis alarmpanelet ikke kommunikerer til de gemte telefonnumre ved alarmering, undersøg da først Status LED på alarmpanelets forside. Lyser det konstant orange, betyder det, at panelet ikke kan etablere kontakt til GSM netværket. Tag simkortet ud af alarmen (husk at slukke for panelet først) og test det i en almindelig mobiltelefon. Hold løbende øje med alle dine sensorer. Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, vil LED lamperne på den enkelte sensor indikeret dette. Skift batteriet/batterierne ved ganske enkelt at fjerne det/de gamle og indsætte nye batterier. Det er ikke nødvendigt at genkode sensoren til alarmen efter batteriskift, sæt den blot tilbage på plads og alt fungerer, som hidtil. 46

47 O p k a l Type SMS Kode Funktion Svar fra alarmpanel Betjening Kommunikation 1#1# Aktiver alarmsystem System armed 1#2# Skalsikring Home armed 1#0# Deaktiver alarmsystem System disarmed 30## Hent system status System armed Home armed System disarmed 32## Check GSM signal GSM Signal: ## Hent IMEI nummer IMEI: #1# Alarm SMS til Alarm SMS Enabled 12#0# Alarm SMS fra Alarm SMS Disabled 15#1# Alarm opkald til Alarm Phone Call Enabled 15#0# Alarm opkald fra Alarm Phone Call Disabled 42#1# SMS svar til SMS reply: ON 42#0# SMS svar fra SMS reply: OFF 43#1# 43#0# SMS ved aktivering/deaktivering til SMS ved aktivering/deaktivering fra 99## Slet fælles SMS indhold 99#xxxxxx# Indstil fælles SMS indhold 17#1# GSM signal overvågning til 17#0# GMS signal overvågning fra 50## Hent opkaldsnummer status 60## Hent SMS nummer status SMS Motification for Arm/disarm: ON SMS Motification for Arm/disarm: OFF Common SMS content deleted Common SMS content set to: xxxxxx GSM Signal Monitor Enabled GSM Signal Monitor Disabled See Remote Operation in the manual See Remote Operation in the manual 51#xxxxx# Indstil opkaldsnummer 1 Call phone number 1: d s n u m r e Fabriksindstilling 15 char. IMEI Til Til Til Fra Fra 47

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere