Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG KLARGØR ALARMPANELET ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: TILSLUT STRØM OPSTART 8 3 KOD SENSORER REGISTRER SENSORER TIL ALARMPANELET ZONETYPER: INDSTIL ZONETYPEN REGISTRERING AF FJERNBETJENING 13 4 FYSISK INSTALLATION INSTALLER ALARMPANEL INSTALLER DØR/VINDUESSENSOR: INSTALLER BEVÆGELSESSENSOR: 15 5 KODER OG TELEFONNUMRE INDSTIL ADGANGSKODER INDSTIL TELEFONNUMRE OPKALDSNUMRE SMS TELEFONNUMRE SMS INDSTILLINGER ADMINISTRATORNUMMER: VALGMULIGHEDER FOR ADMINISTRATOR NUMMER: 19 6 BETJENING AF ALARMSYSTEMET ALARMPANELETS FRONT LAYOUT AKTIVERING/DEAKTIVERING MED TASTATUR ELLER FJERNBETJENING AKTIVERING (ARM AWAY) SKALSIKRING (ARM STAY) DEAKTIVER (DISARM) ALARM DISPLAY 22 7 INDSTILLINER TRÅDLØS ZONE OVERVÅGNING FORSINKELSESINDSTILLINGER INDGANGSFORSINKELSE UDGANGSFORSINKELSE 24 2

3 8 TEST GSM TEST SIGNAL TEST WALK TEST SIRENE TEST 26 3

4 Introduktion 1 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD display, og med få enkle tryk er hele systemet klar til brug. Sensorerne kan zoneopdeles og alarmen ringer og sender SMS ved alarm, mens den indbyggede sirene begynder at larme. HomeSecure PRO 868mhz introducerer en række nye og avancerede funktioner. Hovedpanelet kan betjenes med fire forskellige pinkoder, sabotagesikring på hovedpanelet og sensorer, regelmæssig statusopdatering fra sensorerne (inkl. batteriniveau), forsinkelse ved aktivering/deaktivering og meget mere. 1.2 Specifikationer 16 trådløse zoner og 2 trådede zoner TFT LCD menu skærm med intelligent stemme-guide Periodisk overvågning af bevægelsessensorer og dør/vinduessensorer Mulighed for at vælge imellem PSTN eller GSM opkald, samt SMS besked ved alarm Hændelseslog med 255 poster med tidsindikering Indbygget for- og bagside tamper switch på alarmpanelet Kompatibel med den indbyggede sirene (85db), en trådet sirene samt op til tre trådløse sirener En PGM og AUX strøm output 2 central stations, working selectable Op til 6 telefonnumre: 2 til CMS og 4 til personlige telefoner (mobiltelefoner) 8 koder: 1 installationskode, 1 masterkode, 1 midlertidig kode, 1 nødkode og 4 brugerkoder Op til 6 fjernbetjeninger kan tilkobles Kompatible med Contact ID Protocol Trådløs frekvens: 868mhz 4

5 Kom Godt Igang Klargør alarmpanelet Åben Alarmpanelet og Indsæt SIM kortet Alarmpanelet åbnes ved at trykke let ned oversiden af panelet og trække ud. Nedenstående tilslutninger skal foretages inden, der tilsluttes AC strømforsyning. Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. AC strøm og batteri skal begge være afbrudt for sikker betjening af alarmpanelet. 1. Tag AC strømforsyningen og batteriets flat-cable ud af deres stik. 2. Indsæt SIM kortet som vist her: Det er vigtigt, at SIM kortet først bliver sat i en almindelig mobiltelefon og får slettet pinkodeanmodning samt viderestilling/telefonsvarer. Hvis kortet stadig anmoder om PIN kode, kan alarmpanelet ikke kommunikere via SIM kortet. 5

6 2.1.2 Tilslut trådede enheder: Hvis der skal tilsluttes trådede enheder, skal det gøres igennem de to grønne samlemuffer som ses, når alarmpanelet åbnes. Nedenfor er en beskrivelse af hver port på de to samlemuffer. Indgang til trådede sensorer. Den ene ledning sluttes til Z1/Z2 porten, mens den anden sluttes til GND porten. Hvis sensoren tilkobles som NC (normally closed), skal en af de medfølgende 2,2Ohm modstande tilsluttes i serie med sensoren. Hvis den tilkobles som NO (normally open) skal modstanden tilsluttes parallelt med sensoren. Indgang til trådet sirene. Forbind strømkablet til Bell og GND. Sirenen bipper een gang, når strømmen slåes til. Max. belastning: 400mA/DC12V. AUX strømoutput. Forsyner strøm til trådede sensorer, som måtte have brug for det. Max. belastning 100mA/AC10-12V (AC6-8V hvis alarmpanelet bliver forsynet af backup batteri). PGM forbindelse. Kontrollerbart output, som bliver aktiveret/deaktiveret efter forskellige indstillelige parametre (se mere under 6.4 PGM Output). Max. belastning: 500mA/DC50V. Fastnet output. Forbind telefonledningen fra din fastnettelefon til disse to porte. Fastnet input. Forbind telefonledningen fra væggen til disse to porte. Husk, alarmen fungerer også uden fastnet med GSM. 6

7 2.1.3 Tilslut Strøm Batteriledningen sættes i, panelet lukkes og AC strømforsyningen tilsluttes stikket, som sidder inde i hullet på bagsiden af panelet, lige over de grønne samlemuffer. Husk at sikre dig, at sabotagekontakten på panelets bagside er trykket helt ind, ellers vil alarmen gå igang. OBS: Der er et stik til strømledningen, klip ikke ledningen over. 7

8 2.2 Opstart Efter strømmen er tilsluttet, starter alarmpanelet automatisk op. Sirenen hyler kortvarigt og stemmeguiden siger: Welcome to intelligent alarm system. Som det første skal tid og dato indstilles: Alarmsystemet holder styr på tiden så længe der er strøm på uret. Så snart der ikke længere er strøm på uret, nustiller det, og tiden skal indstilles igen. Se figuren: Ikonet flytter sig til næste input automatisk efter hver indtastning. Efter færdig indtastning, tast # for at bekræfte. Hvis man trykker * under indtastningen, vil invalid set komme frem på skærmen, Tryk * for at indtaste igen. Herefter kommer du ind på alarmsystemets hovedskærm: Fra denne skærm kan man få adgang til programmeringsmenuen, se nedenfor: 8

9 Ved opstart er alarmsystemet automatisk indstillet til at overvåge fastnetforbindelsen. Hvis der ikke tilsluttes en fastnetforbindelse, tilrådes det at slå fasntetovervågningen fra, således du ikke får System Trouble kontinuerligt. Det gøres på nedenstående måde: Herefter forsvinder System Trb. på hovedskærmen, og alarmsystemet er klar til at få kodet sensorer. 9

10 Kodning af Sensorer 3 Før alarmpanelet kan reagere på sensorerne, skal sensorerne kodes til alarmpanelet. Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst. Alarmsystemet kan derfor registrere sensorerne, når det modtager signal fra dem under hver trådløs zone. 3.1 Registrer Sensorer til Alarmpanelet OBS: Kod sensorerne til alarmpanelet inden sensorerne hænges op på deres plads. Det gør hele proceduren lettere. For installation. Tag batterierne ud af alle trådløse enheder og registrer dem een ad gangen med batteri i. Hvis der er batteri i flere enheder ad gangen under regsitreringen, risikerer du, at der opstår trådløse forstyrrelser, som forhindrer regsitreringen. Følg nedenstående fremgangsmåde for at registrere hver enkelt trådløse enhed: Brug navigationstasterne og # for at komme til pkt. 6. Herefter har du 60sek til at aktivere den sensor, der skal kodes. Den skal blot udløses for at alarmsystemet registrerer den. Gem enheden ved at trykke #, når du kommer til pkt. 8. Det er også muligt at slette zoner: Vælg 2. Clear WL. I pkt. 4. Efter sensorerne er blevet kodet til alarmpanelet, er de automatisk sat til Panikzonen. Dvs. de vil udløse alarmen uanset om den er aktiveret eller ej. Husk at ændre zonetypen som beskrevet i næste afsnit. 10

11 Dør/vinduessensorer: Sæt batteri i sensoren og fjern magnetdelen fra basen for at udløse og kode: Bevægelsessensor: Sæt to af batterierne i sensoren, og når det er tid til at udløse sensoren, sættes det sidste batteri i. Idet batteriet sættes i, sendes signal til alarmpanelet, og sensoren er kodet. Hvis der bliver modtaget et registreret signal, indikeres det, at det er registreret. Hvis koden er i et forkert format, siger alarmpanelet blot Wireless Transmission Received. Hvis der ikke modtages noget signal indenfor de 60sek, siger alarmpanelet Enrolling Failed. Det er nødvendigt at registrere hver enkelt enhed, for at alarmsystemet kan genkende deres signaler. F.eks. hvis enheden er en trådløs sender, gør registreringen det muligt for alarmpanelet at identificere signalets kilde. Hver enhed har en krypteret ID kode, som alarmsystemet kan genkende, efter den er registreret. Efter sensorerne er kodet, er det vigtigt, at de der bliver indstillet Zonetype for hver sensor. Se mere under 3.2 Zonetyper. 11

12 3.2 Zonetyper: Der er 8 zone typer: Entry/exit zone, Aktivivitetszone, Yderzone, Panikzone, Brandzone, Gaszone, Tamperzone og Nødzone. Det er nødvendigt at indstille zonetype på hver enkelt enhed, der er kodet til alarmsystemet. Hvis zonetypen ikke bliver indstillet, vil alarmsystemet ikke fungere normalt. De forskellige zone typer alarmerer på hver sin måde.tamper alarmen er gyldig døgnet rundt for de trådløse zoner med tamper alarm indikering. På tabellen på næste side er egenskaberne for hver enkelt zonetype vist. Tabel over Zonetyper Zone Type Alarm deaktiveret Gyldig ved arm away? Gyldig ved arm stay? Exit forsinkelse? Entry forsinkelse? Lyd og flash? Sensorens placering Type nummer Entry/exit zone Fra Til Til Ja Ja Ja Dør 01 Activity Zone Fra Til Fra Ja Ja Ja Indendørs 02 Perimeter Zone Fra Til Til Nej Nej Ja Vindue 03 Panic Zone Til Til Til Nej Nej Ja Panikknap 04 Fire Zone Til Til Til Nej Nej Ja Brandsensor 05 Gas Zone Til Til Til Nej Nej Ja Gassensor 06 Tamper zone Til Til Til Nej Nej Ja Tamper kontakt 07 Duress Zone Til Til Til Nej Nej Nej Nødkode 08 Normalt vil man indstille bevægelsessensorer i aktivitetszonen, som vil blive deaktiveret ved skalsikring (arm stay). De døre, som man gerne vil have forsinkelse på, bør indstilles til entry/exit zonen, mens vinduer og terasse/altandøre bør indstilles til yderzone, som ingen forsinkelse har. 12

13 3.2.1 Indstil Zonetypen Brug følgende fremgangsmåde for at indstille zonetype for hver enkelt sensor. Husk at indstille zonetype for alle registrerede sensorer! Hvis dette ikke bliver gjort, vil alarmsystemet ikke fungere normalt. 3.3 Registrering af fjernbetjening Registrering af fjernbetjeninger foregår på næsten samme måde, som registrering af sensorer. Efter punkt 6 skal der trykkes på fjernbetjeningens panikknap indenfor 60sek og alarmsystemet registrerer den. Gem ved at trykke på # til sidst. Det er også muligt at slette fjernbetjeninger: Vælg 2. Clear Keyfob i pkt

14 Fysisk Installation 4 Efter at have valgt og testet placeringen for alarmpanelet og hver af de trådløse enheder, er det nu tid til at installere alarmsystemet permanent. 4.1 Installer Alarmpanel Mål efter og skru fire skruer i væggen og hæng derefter alarmpanelet direkte på skruerne. Der sidder en tamper kontakt på bagsiden af panelet, som skal holdes inde, når det hænger. Hvis panelet bliver taget ned, udløses tamper kontakten, og alarmen går i gang. Brug den medfølgende skabelon til at optegne, hvor skruerne skal sidde og bor huller. 4.2 Installer Dør/vinduessensor: Hæng alarmpanelet på de fire skruer. Placer dobbeltklæbende tape her Magnet Selvovervågning hold knappen nede, mens batteriet sættes i for at tænde/slukke for statussignal. Batterilåg LED indikator Reed relæ 14

15 Magnetdelen skal sidde på højre side af basen eller foran basen på højre side. Højst 5mm væk, som vist på side Installer Bevægelsessensor: Bevægesessensoren skal hænges op i 1,8-2,2m højde pegende let nedad. OBS: Ved almindelig brug er det værd at bemærke, at der er et såkaldt registreringsinterval på 5 minutter på sensorerne for at spare batteri. Dvs. hvis sensoren registrerer bevægelse een gang, så går der 5 minutter, inden den kan udløses igen. 15

16 Koder og Telefonnumre Indstil Adgangskoder Det anbefales kraftigt, at alle koder bliver ændret efter alarmsystemet er blevet installeret. Der er fem kodetyper: Masterkode, Installationskode, Nødkode, Midlertidig kode og Brugerkode (4). Hver kodetype har adgang til forskellige funktioner. Som standard er det kun Masterkoden, Installationskoden og Nødkoden, som er indstillet. De andre koder skal indstilles for at kunne benytte dem. På næste side er en tabel over de forskellige kodetypers autoritetsniveau og funktioner: Kodetype Arm/disarm Enter PROG Kode set PROG i hovedmenu Redigerbar Sletbar Standard Kode Master Ja Ja Ja(1) Nej Ja Nej 0808 Installation Nej Ja Ja(2) Ja Ja Nej 1234 Nød Ja Nej Nej Nej Ja Nej 0809 Midl. Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 2 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 3 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 4 Ja Nej Nej Nej Ja Ja (1) Alle koder pånær installationskoden kan ændres med masterkoden. (2) Kun selve installationskoden kan ændres med installationskoden. Masterkoden har det højeste autoritetsniveau. Med den kan du få adgang til hovedmenuen, og alle andre koder på nær installationskoden kan ændres med masterkoden. 16

17 Ved pkt. 3 indtastes først den gamle kode efterfulgt af #, dernæst den nye kode #, derefter bekræftes den nye kode, igen efterfulgt af #. Hvis der er indtastet forkert i den gamle kode, eller der ikke er indtastet ens i de to andre felter, viser den Revise Failed!. Samme fremgangsmåde bruges for at indstille de andre koder. Vælg blot den kode, der skal indstilles i pkt. 2. OBS: Alle koder, pånær installationskoden, kan kun ændres, hvis man har logget ind i menuen med masterkoden (0808). For at ændre installationskoden, skal der logges ind med installationskoden (1234). 5.2 Indstil Telefonnumre Telefonnumrene kan indstilles til at være personlige telefoner til SMS og opkald. Alarmsystemet vil sende SMS og ringe op ved alarm. Der er plads til 4 opkaldsnumre og 6 SMS numre i dette alarmsystem. To af numrene er reserveret til CMS (alarmcentral), mens de andre fire er til almindelige telefonnumre Opkaldsnumre Du kan tilføje, redigere eller slette numre, der bliver ringet op til ved alarm SMS telefonnumre På samme måde som med opkald, kan der her indtastes fire numre, som alarmsystemet sender SMS til i tilfælde af alarm. Numrene indtastes for hver SMS Phone

18 5.2.3 SMS Indstillinger Det er muligt at indstille, hvornår alarmsystemet skal sende SMS til de valgte SMS numre. Det er muligt at vælge, om der skal sendes SMS ved alarm, aktivering/deaktivering og ved System Trouble. Ved hver enkelt vælges blot ON eller OFF Administratornummer: Under SMS Center er det muligt at oprette to ekstra SMS numre, som kan indstilles individuelt. Dvs. du kan gemme dit eget nummer her, og vælge at få besked ved System Trouble (lavt sensorbatteri, strømsvigt, zonefejl etc.) og når alarmen bliver aktiveret og deaktiveret. 18

19 5.2.5 Valgmuligheder for administrator nummer: Der er mulighed for at sende besked ved: Alarm, Arm/Disarm, System Trouble og Service Info. Alarmen sender som standard besked ved alle ovenstående hændelser. Hver enkelt kan slåes fra: 19

20 Betjening af Alarmsystemet Alarmpanelets front layout Tastatur bagbelysning: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde bagbelysningen. Efter 30sek inaktivitet slukker bagbelysningen. Hvis der er nogen problemer, når bagbelysningen slukker, vil alarmpanelet advare: System trouble, please check! 20

21 6.2 Aktivering/deaktivering med tastatur eller fjernbetjening Alarmsystemet kan aktiveres (arm away), deaktiveres (disarm), skalsikres (arm stay) eller panikudløses via tastaturet eller fjernbetjeningen. Aktivering og deaktiverig kan ikke bruges under programmering eller trouble forespørgsel Aktivering (Arm away) Fra hovedskærmen, tryk på Arm away (aktivering) på alarmpanelets tastatur eller fjernbetjeningen. Status LED skifter fra grøn til rød, mens stemmeguiden siger Arm away, close door and window, exit delay starts med musik. Når exit forsinkelsen slutter, siger stemmeguiden: Armed away! LCD displayet viser følgende: Skalsikring (Arm stay) Under Arm stay udløser sensorer i den aktive zone ikke alarmen, men sensorer i andre zoner gør. Hvis du trykker på Arm stay på tastaturet eller fjernbetjeningen, mens alarmsystemet er deaktiveret (disarm), skifter Status LED fra grøn til rød. Stemmeguiden siger Arm stay, og LCD displayed viser følgende: Deaktiver (Disarm) Tryk disarm på fjernbetjeningen for at deaktivere direkte. Tryk disarm på tastaturet og stemmeguiden siger Enter password, add 0 to delete the event log! Indtast adgangskoden (ikke installationskoden) og afslut med 0 og # for at slette alarmloggen. Arm LED skifter fra rød til grøn og stemmeguiden siger Disarmed, alarmlog eliminated! Alarmhændelsen vil ikke blive gemt i hændelsesloggen. Hvis der IKKE bliver tastet 0 efter koden, men blot #, bliver alarmhændelsen gemt i hændelsesloggen. Hvis fjernbetjeningen bruges til deaktivering, gemmes alarmstatus. 21

22 6.2.4 Alarm Display Alarmhændelser vil blive vist på displayet sammen med stemmeguide i alarmlisten. Tryk på navigationsknappen og vælg med # for at se detaljer for alarmhændelsen. Hvis der er flere alarmhændelser kan du trykke videre på navigationsknappen for at se andre hændelser. Tryk * for at afslutte. Stemmeguiden fortsætter i 10 minutter uden betjening. Under deaktivering (disarm) vil enhver betjening aktivere genafspilling af stemmeguiden, efter stemmeguiden er færdig. Hvis alarmen bliver deaktiveret med et 0 efter adgangskoden bliver alarmlisten ryddet og bliver ikke gemt i hændelsesloggen. F.eks. hvis der bliver deaktiveret med (standard masterkode +0). Hvis alarmen bliver deaktiveret uden 0 efter adgangskoden, bliver hændelsen i alarmlisten ændret til Treated. 22

23 Indstillinger Trådløs zone overvågning De trådløse enheder udsender et overvågningssignal til alarmpanelet ved bestemte intervaller. Hvis systemet ikke modtager dette signal bliver enheden anset som tabt (loss). Det højeste tidsinterval for tab kaldes overvågningsinterval (Supervision time). Hvis der ikke bliver modtaget et signal indenfor denne tidsramme vil displayet vise Wireless Trouble i listen over System trouble. For at slå overvågning til eller fra: Derudover skal overvågningen også sættes til for hver zone, der ønskes overvåget. Dette gøres under 8. Programming 1. Zone 1. Device 6. Superv. Set. For at indstille overvågningsintervallet: Ved pkt. 5 indtastes det ønskede overvågningsinterval i timer (2-99) 23

24 7.2 Forsinkelsesindstillinger 7.2.1Indgangsforsinkelse Indgangsforsinkelse er den periode man har fra man træder ind i et sensorområde til alarmsystemet udløses. Dvs. når man træder ind af døren, har man denne tid til at deaktivere alarmen, inden den udløses. Ved pkt. 4 indtastes den ønskede forsinkelse i sekunder (0-300) Udgangsforsinkelse Udgangsforsinkelse er den periode man har til at forlade sensorområderne efter alarmsystemet er blevet aktiveret. 24

25 Test 8 Nedenfor er en række tests, som bør foretages efter installation og med jævne mellemrum. GSM testen og Signaltesten bør foretages inden alarmpanelet og de trådløse enheder bliver installeret permanent, for at sikre at både GSM signalet samt signalet mellem alarmpanelet og de trådløse enheder er optimale. 8.1 GSM Test Det er en rigtig godt ide at teste netværkssignalet ved installationsplaceringen for at sikre at GSM kommunikationen fungerer upåklageligt. Følg nedenstående fremgangsmåde for at teste: Signalstyrken måles på en skala fra er stærkest. Signalstyrken skal være over 12 for at sikre, at GSM kommunikationen fungerer normalt. 8.2 Signal Test Følg nedenstående fremgangsmåde for at teste en trådløs enhed ad gangen. Når testen går i gang ved pkt. 5 har du 300 sekunder til at udløse enheden. Når signalet modtages viser displayet enhedens information. Hvis der modtages signal fra ikke registrerede enheder, vises det som ukendt signal. Tryk * for at afslutte testen. Pkt. 5a og 5b er eksempler på, hvad der kan vises ved sensorer og fjernbetjeninger. 25

26 8.3 Walk Test Denne test sikrer, at alle sensorerne fungerer, som de skal. Det anbefales kraftigt, at man foretager denne test med jævne mellemrum. Ved pkt. 3 udløses alle de tilsluttede sensorer en efter en for at sikre, at alarmsystemet registrerer, når de bliver udløst (vær opmærksom på registreringsintervallet på bevægelsessensorerne, læs mere i sensorens manual). Hver gang alarmsystemet registrerer, at en sensor bliver udløst, forsvinder sensoren fra listen. Hvis den ikke forsvinder, viser displayet system trouble. Gennemgangstesten kører i højest 10 minutter. Tryk * for at afslutte testen. 8.4 Sirene Test Det anbefales kraftigt, at man tester sirenen med jævne mellemrum, både den indbyggede samt den trådede og den trådløse sirene, hvis disse er tilsluttet. 26

27 Skriv til os på hvis du har spørgsmål til dit produkt. HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl. Copyright 2012 HomeAlarm ApS 27

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere