Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG KLARGØR ALARMPANELET ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: TILSLUT STRØM OPSTART 8 3 KOD SENSORER REGISTRER SENSORER TIL ALARMPANELET ZONETYPER: INDSTIL ZONETYPEN REGISTRERING AF FJERNBETJENING 13 4 FYSISK INSTALLATION INSTALLER ALARMPANEL INSTALLER DØR/VINDUESSENSOR: INSTALLER BEVÆGELSESSENSOR: 15 5 KODER OG TELEFONNUMRE INDSTIL ADGANGSKODER INDSTIL TELEFONNUMRE OPKALDSNUMRE SMS TELEFONNUMRE SMS INDSTILLINGER ADMINISTRATORNUMMER: VALGMULIGHEDER FOR ADMINISTRATOR NUMMER: 19 6 BETJENING AF ALARMSYSTEMET ALARMPANELETS FRONT LAYOUT AKTIVERING/DEAKTIVERING MED TASTATUR ELLER FJERNBETJENING AKTIVERING (ARM AWAY) SKALSIKRING (ARM STAY) DEAKTIVER (DISARM) ALARM DISPLAY 22 7 INDSTILLINER TRÅDLØS ZONE OVERVÅGNING FORSINKELSESINDSTILLINGER INDGANGSFORSINKELSE UDGANGSFORSINKELSE 24 2

3 8 TEST GSM TEST SIGNAL TEST WALK TEST SIRENE TEST 26 3

4 Introduktion 1 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD display, og med få enkle tryk er hele systemet klar til brug. Sensorerne kan zoneopdeles og alarmen ringer og sender SMS ved alarm, mens den indbyggede sirene begynder at larme. HomeSecure PRO 868mhz introducerer en række nye og avancerede funktioner. Hovedpanelet kan betjenes med fire forskellige pinkoder, sabotagesikring på hovedpanelet og sensorer, regelmæssig statusopdatering fra sensorerne (inkl. batteriniveau), forsinkelse ved aktivering/deaktivering og meget mere. 1.2 Specifikationer 16 trådløse zoner og 2 trådede zoner TFT LCD menu skærm med intelligent stemme-guide Periodisk overvågning af bevægelsessensorer og dør/vinduessensorer Mulighed for at vælge imellem PSTN eller GSM opkald, samt SMS besked ved alarm Hændelseslog med 255 poster med tidsindikering Indbygget for- og bagside tamper switch på alarmpanelet Kompatibel med den indbyggede sirene (85db), en trådet sirene samt op til tre trådløse sirener En PGM og AUX strøm output 2 central stations, working selectable Op til 6 telefonnumre: 2 til CMS og 4 til personlige telefoner (mobiltelefoner) 8 koder: 1 installationskode, 1 masterkode, 1 midlertidig kode, 1 nødkode og 4 brugerkoder Op til 6 fjernbetjeninger kan tilkobles Kompatible med Contact ID Protocol Trådløs frekvens: 868mhz 4

5 Kom Godt Igang Klargør alarmpanelet Åben Alarmpanelet og Indsæt SIM kortet Alarmpanelet åbnes ved at trykke let ned oversiden af panelet og trække ud. Nedenstående tilslutninger skal foretages inden, der tilsluttes AC strømforsyning. Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. AC strøm og batteri skal begge være afbrudt for sikker betjening af alarmpanelet. 1. Tag AC strømforsyningen og batteriets flat-cable ud af deres stik. 2. Indsæt SIM kortet som vist her: Det er vigtigt, at SIM kortet først bliver sat i en almindelig mobiltelefon og får slettet pinkodeanmodning samt viderestilling/telefonsvarer. Hvis kortet stadig anmoder om PIN kode, kan alarmpanelet ikke kommunikere via SIM kortet. 5

6 2.1.2 Tilslut trådede enheder: Hvis der skal tilsluttes trådede enheder, skal det gøres igennem de to grønne samlemuffer som ses, når alarmpanelet åbnes. Nedenfor er en beskrivelse af hver port på de to samlemuffer. Indgang til trådede sensorer. Den ene ledning sluttes til Z1/Z2 porten, mens den anden sluttes til GND porten. Hvis sensoren tilkobles som NC (normally closed), skal en af de medfølgende 2,2Ohm modstande tilsluttes i serie med sensoren. Hvis den tilkobles som NO (normally open) skal modstanden tilsluttes parallelt med sensoren. Indgang til trådet sirene. Forbind strømkablet til Bell og GND. Sirenen bipper een gang, når strømmen slåes til. Max. belastning: 400mA/DC12V. AUX strømoutput. Forsyner strøm til trådede sensorer, som måtte have brug for det. Max. belastning 100mA/AC10-12V (AC6-8V hvis alarmpanelet bliver forsynet af backup batteri). PGM forbindelse. Kontrollerbart output, som bliver aktiveret/deaktiveret efter forskellige indstillelige parametre (se mere under 6.4 PGM Output). Max. belastning: 500mA/DC50V. Fastnet output. Forbind telefonledningen fra din fastnettelefon til disse to porte. Fastnet input. Forbind telefonledningen fra væggen til disse to porte. Husk, alarmen fungerer også uden fastnet med GSM. 6

7 2.1.3 Tilslut Strøm Batteriledningen sættes i, panelet lukkes og AC strømforsyningen tilsluttes stikket, som sidder inde i hullet på bagsiden af panelet, lige over de grønne samlemuffer. Husk at sikre dig, at sabotagekontakten på panelets bagside er trykket helt ind, ellers vil alarmen gå igang. OBS: Der er et stik til strømledningen, klip ikke ledningen over. 7

8 2.2 Opstart Efter strømmen er tilsluttet, starter alarmpanelet automatisk op. Sirenen hyler kortvarigt og stemmeguiden siger: Welcome to intelligent alarm system. Som det første skal tid og dato indstilles: Alarmsystemet holder styr på tiden så længe der er strøm på uret. Så snart der ikke længere er strøm på uret, nustiller det, og tiden skal indstilles igen. Se figuren: Ikonet flytter sig til næste input automatisk efter hver indtastning. Efter færdig indtastning, tast # for at bekræfte. Hvis man trykker * under indtastningen, vil invalid set komme frem på skærmen, Tryk * for at indtaste igen. Herefter kommer du ind på alarmsystemets hovedskærm: Fra denne skærm kan man få adgang til programmeringsmenuen, se nedenfor: 8

9 Ved opstart er alarmsystemet automatisk indstillet til at overvåge fastnetforbindelsen. Hvis der ikke tilsluttes en fastnetforbindelse, tilrådes det at slå fasntetovervågningen fra, således du ikke får System Trouble kontinuerligt. Det gøres på nedenstående måde: Herefter forsvinder System Trb. på hovedskærmen, og alarmsystemet er klar til at få kodet sensorer. 9

10 Kodning af Sensorer 3 Før alarmpanelet kan reagere på sensorerne, skal sensorerne kodes til alarmpanelet. Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst. Alarmsystemet kan derfor registrere sensorerne, når det modtager signal fra dem under hver trådløs zone. 3.1 Registrer Sensorer til Alarmpanelet OBS: Kod sensorerne til alarmpanelet inden sensorerne hænges op på deres plads. Det gør hele proceduren lettere. For installation. Tag batterierne ud af alle trådløse enheder og registrer dem een ad gangen med batteri i. Hvis der er batteri i flere enheder ad gangen under regsitreringen, risikerer du, at der opstår trådløse forstyrrelser, som forhindrer regsitreringen. Følg nedenstående fremgangsmåde for at registrere hver enkelt trådløse enhed: Brug navigationstasterne og # for at komme til pkt. 6. Herefter har du 60sek til at aktivere den sensor, der skal kodes. Den skal blot udløses for at alarmsystemet registrerer den. Gem enheden ved at trykke #, når du kommer til pkt. 8. Det er også muligt at slette zoner: Vælg 2. Clear WL. I pkt. 4. Efter sensorerne er blevet kodet til alarmpanelet, er de automatisk sat til Panikzonen. Dvs. de vil udløse alarmen uanset om den er aktiveret eller ej. Husk at ændre zonetypen som beskrevet i næste afsnit. 10

11 Dør/vinduessensorer: Sæt batteri i sensoren og fjern magnetdelen fra basen for at udløse og kode: Bevægelsessensor: Sæt to af batterierne i sensoren, og når det er tid til at udløse sensoren, sættes det sidste batteri i. Idet batteriet sættes i, sendes signal til alarmpanelet, og sensoren er kodet. Hvis der bliver modtaget et registreret signal, indikeres det, at det er registreret. Hvis koden er i et forkert format, siger alarmpanelet blot Wireless Transmission Received. Hvis der ikke modtages noget signal indenfor de 60sek, siger alarmpanelet Enrolling Failed. Det er nødvendigt at registrere hver enkelt enhed, for at alarmsystemet kan genkende deres signaler. F.eks. hvis enheden er en trådløs sender, gør registreringen det muligt for alarmpanelet at identificere signalets kilde. Hver enhed har en krypteret ID kode, som alarmsystemet kan genkende, efter den er registreret. Efter sensorerne er kodet, er det vigtigt, at de der bliver indstillet Zonetype for hver sensor. Se mere under 3.2 Zonetyper. 11

12 3.2 Zonetyper: Der er 8 zone typer: Entry/exit zone, Aktivivitetszone, Yderzone, Panikzone, Brandzone, Gaszone, Tamperzone og Nødzone. Det er nødvendigt at indstille zonetype på hver enkelt enhed, der er kodet til alarmsystemet. Hvis zonetypen ikke bliver indstillet, vil alarmsystemet ikke fungere normalt. De forskellige zone typer alarmerer på hver sin måde.tamper alarmen er gyldig døgnet rundt for de trådløse zoner med tamper alarm indikering. På tabellen på næste side er egenskaberne for hver enkelt zonetype vist. Tabel over Zonetyper Zone Type Alarm deaktiveret Gyldig ved arm away? Gyldig ved arm stay? Exit forsinkelse? Entry forsinkelse? Lyd og flash? Sensorens placering Type nummer Entry/exit zone Fra Til Til Ja Ja Ja Dør 01 Activity Zone Fra Til Fra Ja Ja Ja Indendørs 02 Perimeter Zone Fra Til Til Nej Nej Ja Vindue 03 Panic Zone Til Til Til Nej Nej Ja Panikknap 04 Fire Zone Til Til Til Nej Nej Ja Brandsensor 05 Gas Zone Til Til Til Nej Nej Ja Gassensor 06 Tamper zone Til Til Til Nej Nej Ja Tamper kontakt 07 Duress Zone Til Til Til Nej Nej Nej Nødkode 08 Normalt vil man indstille bevægelsessensorer i aktivitetszonen, som vil blive deaktiveret ved skalsikring (arm stay). De døre, som man gerne vil have forsinkelse på, bør indstilles til entry/exit zonen, mens vinduer og terasse/altandøre bør indstilles til yderzone, som ingen forsinkelse har. 12

13 3.2.1 Indstil Zonetypen Brug følgende fremgangsmåde for at indstille zonetype for hver enkelt sensor. Husk at indstille zonetype for alle registrerede sensorer! Hvis dette ikke bliver gjort, vil alarmsystemet ikke fungere normalt. 3.3 Registrering af fjernbetjening Registrering af fjernbetjeninger foregår på næsten samme måde, som registrering af sensorer. Efter punkt 6 skal der trykkes på fjernbetjeningens panikknap indenfor 60sek og alarmsystemet registrerer den. Gem ved at trykke på # til sidst. Det er også muligt at slette fjernbetjeninger: Vælg 2. Clear Keyfob i pkt

14 Fysisk Installation 4 Efter at have valgt og testet placeringen for alarmpanelet og hver af de trådløse enheder, er det nu tid til at installere alarmsystemet permanent. 4.1 Installer Alarmpanel Mål efter og skru fire skruer i væggen og hæng derefter alarmpanelet direkte på skruerne. Der sidder en tamper kontakt på bagsiden af panelet, som skal holdes inde, når det hænger. Hvis panelet bliver taget ned, udløses tamper kontakten, og alarmen går i gang. Brug den medfølgende skabelon til at optegne, hvor skruerne skal sidde og bor huller. 4.2 Installer Dør/vinduessensor: Hæng alarmpanelet på de fire skruer. Placer dobbeltklæbende tape her Magnet Selvovervågning hold knappen nede, mens batteriet sættes i for at tænde/slukke for statussignal. Batterilåg LED indikator Reed relæ 14

15 Magnetdelen skal sidde på højre side af basen eller foran basen på højre side. Højst 5mm væk, som vist på side Installer Bevægelsessensor: Bevægesessensoren skal hænges op i 1,8-2,2m højde pegende let nedad. OBS: Ved almindelig brug er det værd at bemærke, at der er et såkaldt registreringsinterval på 5 minutter på sensorerne for at spare batteri. Dvs. hvis sensoren registrerer bevægelse een gang, så går der 5 minutter, inden den kan udløses igen. 15

16 Koder og Telefonnumre Indstil Adgangskoder Det anbefales kraftigt, at alle koder bliver ændret efter alarmsystemet er blevet installeret. Der er fem kodetyper: Masterkode, Installationskode, Nødkode, Midlertidig kode og Brugerkode (4). Hver kodetype har adgang til forskellige funktioner. Som standard er det kun Masterkoden, Installationskoden og Nødkoden, som er indstillet. De andre koder skal indstilles for at kunne benytte dem. På næste side er en tabel over de forskellige kodetypers autoritetsniveau og funktioner: Kodetype Arm/disarm Enter PROG Kode set PROG i hovedmenu Redigerbar Sletbar Standard Kode Master Ja Ja Ja(1) Nej Ja Nej 0808 Installation Nej Ja Ja(2) Ja Ja Nej 1234 Nød Ja Nej Nej Nej Ja Nej 0809 Midl. Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 2 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 3 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Bruger 4 Ja Nej Nej Nej Ja Ja (1) Alle koder pånær installationskoden kan ændres med masterkoden. (2) Kun selve installationskoden kan ændres med installationskoden. Masterkoden har det højeste autoritetsniveau. Med den kan du få adgang til hovedmenuen, og alle andre koder på nær installationskoden kan ændres med masterkoden. 16

17 Ved pkt. 3 indtastes først den gamle kode efterfulgt af #, dernæst den nye kode #, derefter bekræftes den nye kode, igen efterfulgt af #. Hvis der er indtastet forkert i den gamle kode, eller der ikke er indtastet ens i de to andre felter, viser den Revise Failed!. Samme fremgangsmåde bruges for at indstille de andre koder. Vælg blot den kode, der skal indstilles i pkt. 2. OBS: Alle koder, pånær installationskoden, kan kun ændres, hvis man har logget ind i menuen med masterkoden (0808). For at ændre installationskoden, skal der logges ind med installationskoden (1234). 5.2 Indstil Telefonnumre Telefonnumrene kan indstilles til at være personlige telefoner til SMS og opkald. Alarmsystemet vil sende SMS og ringe op ved alarm. Der er plads til 4 opkaldsnumre og 6 SMS numre i dette alarmsystem. To af numrene er reserveret til CMS (alarmcentral), mens de andre fire er til almindelige telefonnumre Opkaldsnumre Du kan tilføje, redigere eller slette numre, der bliver ringet op til ved alarm SMS telefonnumre På samme måde som med opkald, kan der her indtastes fire numre, som alarmsystemet sender SMS til i tilfælde af alarm. Numrene indtastes for hver SMS Phone

18 5.2.3 SMS Indstillinger Det er muligt at indstille, hvornår alarmsystemet skal sende SMS til de valgte SMS numre. Det er muligt at vælge, om der skal sendes SMS ved alarm, aktivering/deaktivering og ved System Trouble. Ved hver enkelt vælges blot ON eller OFF Administratornummer: Under SMS Center er det muligt at oprette to ekstra SMS numre, som kan indstilles individuelt. Dvs. du kan gemme dit eget nummer her, og vælge at få besked ved System Trouble (lavt sensorbatteri, strømsvigt, zonefejl etc.) og når alarmen bliver aktiveret og deaktiveret. 18

19 5.2.5 Valgmuligheder for administrator nummer: Der er mulighed for at sende besked ved: Alarm, Arm/Disarm, System Trouble og Service Info. Alarmen sender som standard besked ved alle ovenstående hændelser. Hver enkelt kan slåes fra: 19

20 Betjening af Alarmsystemet Alarmpanelets front layout Tastatur bagbelysning: Tryk på en vilkårlig knap for at tænde bagbelysningen. Efter 30sek inaktivitet slukker bagbelysningen. Hvis der er nogen problemer, når bagbelysningen slukker, vil alarmpanelet advare: System trouble, please check! 20

21 6.2 Aktivering/deaktivering med tastatur eller fjernbetjening Alarmsystemet kan aktiveres (arm away), deaktiveres (disarm), skalsikres (arm stay) eller panikudløses via tastaturet eller fjernbetjeningen. Aktivering og deaktiverig kan ikke bruges under programmering eller trouble forespørgsel Aktivering (Arm away) Fra hovedskærmen, tryk på Arm away (aktivering) på alarmpanelets tastatur eller fjernbetjeningen. Status LED skifter fra grøn til rød, mens stemmeguiden siger Arm away, close door and window, exit delay starts med musik. Når exit forsinkelsen slutter, siger stemmeguiden: Armed away! LCD displayet viser følgende: Skalsikring (Arm stay) Under Arm stay udløser sensorer i den aktive zone ikke alarmen, men sensorer i andre zoner gør. Hvis du trykker på Arm stay på tastaturet eller fjernbetjeningen, mens alarmsystemet er deaktiveret (disarm), skifter Status LED fra grøn til rød. Stemmeguiden siger Arm stay, og LCD displayed viser følgende: Deaktiver (Disarm) Tryk disarm på fjernbetjeningen for at deaktivere direkte. Tryk disarm på tastaturet og stemmeguiden siger Enter password, add 0 to delete the event log! Indtast adgangskoden (ikke installationskoden) og afslut med 0 og # for at slette alarmloggen. Arm LED skifter fra rød til grøn og stemmeguiden siger Disarmed, alarmlog eliminated! Alarmhændelsen vil ikke blive gemt i hændelsesloggen. Hvis der IKKE bliver tastet 0 efter koden, men blot #, bliver alarmhændelsen gemt i hændelsesloggen. Hvis fjernbetjeningen bruges til deaktivering, gemmes alarmstatus. 21

22 6.2.4 Alarm Display Alarmhændelser vil blive vist på displayet sammen med stemmeguide i alarmlisten. Tryk på navigationsknappen og vælg med # for at se detaljer for alarmhændelsen. Hvis der er flere alarmhændelser kan du trykke videre på navigationsknappen for at se andre hændelser. Tryk * for at afslutte. Stemmeguiden fortsætter i 10 minutter uden betjening. Under deaktivering (disarm) vil enhver betjening aktivere genafspilling af stemmeguiden, efter stemmeguiden er færdig. Hvis alarmen bliver deaktiveret med et 0 efter adgangskoden bliver alarmlisten ryddet og bliver ikke gemt i hændelsesloggen. F.eks. hvis der bliver deaktiveret med (standard masterkode +0). Hvis alarmen bliver deaktiveret uden 0 efter adgangskoden, bliver hændelsen i alarmlisten ændret til Treated. 22

23 Indstillinger Trådløs zone overvågning De trådløse enheder udsender et overvågningssignal til alarmpanelet ved bestemte intervaller. Hvis systemet ikke modtager dette signal bliver enheden anset som tabt (loss). Det højeste tidsinterval for tab kaldes overvågningsinterval (Supervision time). Hvis der ikke bliver modtaget et signal indenfor denne tidsramme vil displayet vise Wireless Trouble i listen over System trouble. For at slå overvågning til eller fra: Derudover skal overvågningen også sættes til for hver zone, der ønskes overvåget. Dette gøres under 8. Programming 1. Zone 1. Device 6. Superv. Set. For at indstille overvågningsintervallet: Ved pkt. 5 indtastes det ønskede overvågningsinterval i timer (2-99) 23

24 7.2 Forsinkelsesindstillinger 7.2.1Indgangsforsinkelse Indgangsforsinkelse er den periode man har fra man træder ind i et sensorområde til alarmsystemet udløses. Dvs. når man træder ind af døren, har man denne tid til at deaktivere alarmen, inden den udløses. Ved pkt. 4 indtastes den ønskede forsinkelse i sekunder (0-300) Udgangsforsinkelse Udgangsforsinkelse er den periode man har til at forlade sensorområderne efter alarmsystemet er blevet aktiveret. 24

25 Test 8 Nedenfor er en række tests, som bør foretages efter installation og med jævne mellemrum. GSM testen og Signaltesten bør foretages inden alarmpanelet og de trådløse enheder bliver installeret permanent, for at sikre at både GSM signalet samt signalet mellem alarmpanelet og de trådløse enheder er optimale. 8.1 GSM Test Det er en rigtig godt ide at teste netværkssignalet ved installationsplaceringen for at sikre at GSM kommunikationen fungerer upåklageligt. Følg nedenstående fremgangsmåde for at teste: Signalstyrken måles på en skala fra er stærkest. Signalstyrken skal være over 12 for at sikre, at GSM kommunikationen fungerer normalt. 8.2 Signal Test Følg nedenstående fremgangsmåde for at teste en trådløs enhed ad gangen. Når testen går i gang ved pkt. 5 har du 300 sekunder til at udløse enheden. Når signalet modtages viser displayet enhedens information. Hvis der modtages signal fra ikke registrerede enheder, vises det som ukendt signal. Tryk * for at afslutte testen. Pkt. 5a og 5b er eksempler på, hvad der kan vises ved sensorer og fjernbetjeninger. 25

26 8.3 Walk Test Denne test sikrer, at alle sensorerne fungerer, som de skal. Det anbefales kraftigt, at man foretager denne test med jævne mellemrum. Ved pkt. 3 udløses alle de tilsluttede sensorer en efter en for at sikre, at alarmsystemet registrerer, når de bliver udløst (vær opmærksom på registreringsintervallet på bevægelsessensorerne, læs mere i sensorens manual). Hver gang alarmsystemet registrerer, at en sensor bliver udløst, forsvinder sensoren fra listen. Hvis den ikke forsvinder, viser displayet system trouble. Gennemgangstesten kører i højest 10 minutter. Tryk * for at afslutte testen. 8.4 Sirene Test Det anbefales kraftigt, at man tester sirenen med jævne mellemrum, både den indbyggede samt den trådede og den trådløse sirene, hvis disse er tilsluttet. 26

27 Skriv til os på hvis du har spørgsmål til dit produkt. HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl. Copyright 2012 HomeAlarm ApS 27

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-02 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-02 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 01

HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION 6 1.1 INTRODUKTION: 6 1.2 SPECIFIKATIONER 6 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 7 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 8 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 9 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Modelnummer: HS-PRO-03

Modelnummer: HS-PRO-03 Modelnummer: HS-PRO-03 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.2 Funktioner 4 INSTALLATION 5 2 Quickguide 6 3 Klargør Alarmpanelet 7 3.1 Åben Alarmpanelet og Indsæt SIM Kort 7 3.2 Tilslut Trådede Enheder

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Forberedelse 5 3 Registrering 6 3.1 Registrere tastaturet til Smart Hub 6 3.2 Registrering af nøglebrik 6 3.3 Skift

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: Indholdsfortegnelse

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.2 Funktioner 4 INSTALLATION 5 2 Quickguide 6 3 Klargør Alarmpanelet 7 3.1 Åben Alarmpanelet og Indsæt SIM Kort 7 3.2 Tilslut Trådede Enheder 8 3.3 Tilslut Backup

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: Januar 2018

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.2 Funktioner 4 INSTALLATION 2 Kom Godt Igang 5 2.1 Alarmpanelet 5 2.2 Indsæt SIM Kort 7 2.3 Tænd Alarmpanelet 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger 7 3 Registrer Trådløse

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1.1 Funktion 3 1.2 Produkt oversigt 4 2 Til- og frakobling af tilbør 5 2.1 Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 2.2 Forlænge signalet mellem sirenen og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING 1. Introduktion WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL SMARTCAM & APP

INSTRUKTIONSBOG TIL SMARTCAM & APP INSTRUKTIONSBOG TIL SMARTCAM & APP INDHOLDFORTEGNELSE Side 1 OPRET KONTO Side 2 Før du læser videre, så skal du downloade app en Ontips Pro til din mobiltelefon fra enten AppStore eller GooglePlaybutikken,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System 1 SSI-9002 GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System Bruger vejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 I/O Port GND Udtryk 2 Udtryk 1 Modem RXD TXD Sort Rød Grøn Gul Port telefon Indgang 2 Indgang 1 3 SSIHuset

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere