Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1"

Transkript

1 Basic alarm v.3 Brugervejledning Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5. Tilslutning af kabelførte sensorer side 8 6. Tilslutning af relæudgang side 8 7. Simkort og opstart side 9 8. Nulstil alarm side 9 9. Kodning af fjernbetjeninger side Kodning af IQ rumsensor side Kodning af IQ magnetkontakt side Kodning af trådløse sirener side SMS kommando oversigt side Tekniske specifikationer side App side Daglig betjening af alarmen side Side 2

3 1. Introduktion Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget os for dig: Hvis du har købt alarmen som en pakkeløsning, har vi indkodet de medfølgende fjernbetjeninger og sensorer, således at du ikke skal gøre det. Vi har påsat et hvidt klistermærke med det zonenummer, som den er kodet ind på. Hvis du ønsker at ændre til en anden zone, er det vigtigt du sletter den før den indkodes igen. Følgende skal du selv foretage dig: Indsæt et simkort i alarmen og sikre dig at pinkoden er slået fra på kortet. Har du købt simkortet hos os, leveres det uden pinkode og sidder i alarmen. Indkode telefonnumre og SMS-numre, som du ønsker alarmen skal give besked i tilfælde af alarm. Ændre pinkode, men vent til du har lært alarmen at kende og alt er kodet færdigt. Kundeservice: GSM teknik er til at træffe på telefon Vi har åben alle hverdage kl og weekend kl Vi kan også træffes på mail@gsmteknik.dk Side 3

4 2. Planlægning Få overblikket før du sætter alarmen op. For at du kan planlægge opsætningen af alarmpanel mm. har vi her et eksempel på hvordan det kan sættes op: Alarmpanel Placeringen af alarmpanelet bør være centralt i huset, så det dækker rækkevidden for de trådløse sensorer, samt tæt på en dør, gerne hoveddøren. Der skal være en ledig stikkontakt indenfor ca. 1m til den medfølgende strømforsyning til alarmpanelet. Vinduer/døre For hvert udsat vindue og dør, er det en god idé at placere magnet kontakterne, da det giver signal til alarmpanelet, hvis der er ubudne gæster. Rumsensorer Placer sensorerne de steder, hvor der er gennemgang til de andre rum. Dette gør det muligt for bevægelsessensorerne at opfange, hvis der er nogen i huset når alarmen er sat til Side 4

5 3. Om Basic alarmpanel Denne GSM alarm er beregnet til at lave en enkel og effektiv alarm installation baseret på trådløse sensorer, som gør det nemt at installere uden at skulle trække ledninger. Det eneste, som der kræves er at boksen får 12V direkte fra den medfølgende netadapter til stikkontakt. Derudover skal alarmen have et SIM-kort f.eks. af typen taletidskort med dækning på 2G GSM nettet. Ved brug i udlandet er det krævet man vælger udlandstelefoni via sit teleselskab. Alarmen kan deles op i 2 områder, så man kan lave en såkaldt skalsikring, der gør at man kan være indendørs med alarmen slået til og det kun er vinduer og døre, som er slået til. Når man forlader bygningen, slår man også den indvendige bevægelsesføler til, via knappen på fjernbetjeningen. Funktioner 4 kabelzoner, som kan bruges til trådførte sensorer af typen NC eller NO. Der kan tilsluttes flere enheder på hver zone, hvis de kobles i serie eller parallel. 6 trådløse zoner med individuel navngivning. Op til 9 trådløse sensorer på hver zone, dvs. op til 54 trådløse sensorer. Skalsikring på alle ønskede zoner efter behov. Sender SMS og ringer op via GSM nettet ved alarm til op til 3 numre for SMS og 6 numre for telefonopkald (9 i alt). 1 relæudgang, som kan fjernstyres med SMS. Alarm til/frakobling via gratis App til iphone, Android og Windows Phone. Indbygget backup batteri med op til 2 timers drift. SMS ved strømafbrydelse. Engelsk stemme ved alarm til/fra Side 5

6 4. Beskrivelse af alarmpanel A B C D ZONER LED lamper, som blinker rødt hvis en zone aktiveres eller lyser konstant rødt, når en zone har udløst alarmen. ARM LED lampe, som lyser rødt når alarmen er slået til og er slukket hvis alarmen er fra. POWER LED lampe, der blinker og viser om alarmen er tændt og om den har forbindelse til GSM nettet. Når man tænder for alarmen efter man har isat simkort, blinker den ca. 1 gang hvert sekund. Når den finder et godt GSM signal siger alarmen bip og denne lampe blinker derefter hvert 3. sekund, som tegn på at den er gået på nettet. Hvis Power lampen ikke lyser eller blinker, er det fordi at alarmen ikke kan finde GSM net eller ikke har tilsluttet strømforsyning eller er løbet tør for batteri. ANTENNE Den medfølgende GSM antenne skal skrues på før opstart. Den kan evt. forlænges hvis man køber forlængerkabel, så ledes at antennen føres til en bedre placering og derved bedre GSM dækning Side 6

7 Bagside 1 POWER Tilslutning af 12VDC netadapter 2 SIREN Tilslutning til sirene via et 3.5mm jackstik. 3 KLEMRÆKKE 12V +12V udgang på klemrækken (1. klemme fra venstre). 4-5 RELÆ UDGANG Indbygget relæ (klemme fra venstre) Klemme 2-3 = NO Klemme 3-4 = NC 6 KABELFØRTE ZONER For tilslutning af kabelførte zoner (klemme 6-10) Klemme 6+10 = zone 3 Klemme 7+10 = zone 4 Klemme 8+10 = zone 5 Klemme 9+10 = zone 6 7 SIMKORT I bunden af panel isættes simkort ved at skubbe dæksel af og forsigtigt åbne for simkortholder og isætte simkort. Husk altid at alarmpanel skal være slukket, hvis simkort sættes i eller fjernes. 8 SET KNAP Lille sort trykknap, som bruges til at kode fjernbetjeninger og sensorer ind med. Læs mere senere i denne vejledning. 9 ON/OFF Denne knap tænder for det indbyggede genopladelige batteri. Hvis der er strøm på panel via netadapter, virker alarmen dog også. 10 ANTENNE Den medfølgende GSM antenne skal skrues på før opstart. Den kan evt. forlænges hvis man køber forlængerkabel, så ledes at antennen føres til en bedre placering og derved bedre GSM dækning Side 7

8 5. Tilslutning af kabelførte sensorer Alarmen har et indbygget relæ, som kan tændes og slukkes med SMS, som kan fjernstyre elektroniske apparater. På bagsiden af alarmen er der mulighed for at tilslutte op til 4 kabelførte sensorer, som er tilknyttet zone Indgangene reagerer på ændringer mellem 0V (minus) uanset om signalet brydes (NC) eller sluttes (NO). Bemærk indgangene ikke må påføres spænding udefra. 6. Tilslutning af relæudgang Se nedenstående tegning, som viser hvordan ledningerne skal forbindes. Det indbyggede relæ er at typen NO imellem klemmerne 2 og 3 og af typen NC imellem klemmerne 3 og 4. NO betyder Normally Open og vil sige at relæet er brudt. NC betyder Normally Closed og vil sige at relæet er sluttet. Relæet skifter således tilstand til det modsatte, når der sendes en SMS om at den skal gøre det. Tænd for relæ: SMS 12345# (hvor 1234 er pinkode) -> Alarmen svarer tilbage med Relay On. Sluk for relæ: SMS 12346# (hvor 1234 er pinkode) -> Alarmen svarer tilbage med Relay Off. Status for relæ: SMS 12343# (hvor 1234 er pinkode) -> Alarmen svarer tilbage med Relay Onn eller Relay Off. Bemærk at loven kræver, at det er en autoriseret elektriker, som tilslutter udstyr med højere spænding f.eks. via lysnettet (230V) Side 8

9 7. Simkort og opstart GSM teknik tilbyder flere teleselskaber. F.eks. CBB mobil og TDC mobil. Dette alarmpanel virker på 2G netværk og ikke 3G eller 4G. Derfor kan teleselskabet 3, OK eller Oister ikke bruges, da de ikke understøtter 2G. Hvis det skulle være tilfældet at SIM kortet ikke kan finde nogen dækning, er det en god ide at placere alarmpanelet et sted, hvor der er bedre dækning. Hvis dette ikke virker kan det være at det valgte selskab ikke dækker det område alarmen befinder sig i og et andet kort skal bruges. Indsæt SIM kort På bagsiden af alarmpanelet, finder du stedet hvor SIM kortet skal placeres. Før SIM kortet bliver sat i alarmpanelet skal der sørges for at der ikke er nogen pinkode. Denne pinkode er fjernet hos GSM teknik ved køb af simkort hos os. Sæt ikke SIM kortet i imens GSM alarm panelet er tændt. Skub holderen så det siger Klik og vip den op. Placér SIM kortet og luk igen, ved at skubbe den på plads. Tænd nu for alarmen og vent ca sekunder og alarmen siger bip hvorefter den er online og klar til brug. 8. Nulstil alarm til fabriksindstilling ADVARSEL: KUN hvis du vil starte forfra eller slette noget. Slå det interne backup batteri fra på ON/OFF knappen bag på, afbryd strømforsyningen. Hold SET knappen ned og tilslut strømforsyningen igen. Efter 3 sekunder kommer et langt bip hvorefter du slipper for SET knappen. Nu er alarm enheden nulstillet med fabriksindstillinger. Hvis du kun vil slette fjernbetjeninger, så tryk på set knappen 2 gange med ca. 2 sekunders mellemrum og stemmen siger remote control coding. Tryk og hold SET knappen inde indtil stemmen siger delete completed. Hvis du kun vil slette en zone, så tryk på set knappen 3 gange med ca. 2 sekunders mellemrum og stemmen siger detector coding og zone 1 lyser. Tryk og hold SET knappen inde indtil stemmen siger delete completed. Tryk på SET knappen hvis du vil gå til zone 2 etc Side 9

10 9. Kodning af fjernbetjeninger Tryk med et kort tryk på SET-knappen 2 gange med hurtige mellemrum på ca. 2 sekunder, så alle lamper lyser (Z1-Z6) og alarmen siger med en stemme Remote Control Coding Aktiver nu den fjernbetjening, som du ønsker tilføjet til alarmen, ved at trykke på en tilfældig knap på fjernbetjeningen. Der kommer et beep og alarmen har gemt fjernbetjeningen. Fortsæt med flere fjernbetjeninger ved at trykke på SET-knappen igen. Der kan gemmes op til 8 forskellige fjernbetjeninger. Du kan fjerne fjernbetjeningerne igen (se tidligere afsnit 7). 10. Kodning af IQ rumsensorer Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende sensorer, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra. Kodning af ekstra trådløse rumsensorer Alarmen skal have isat et simkort før du kan kode den og være tændt. Denne alarm kan kode op til 54 trådløse sensorer. Tryk med et kort tryk på SET-knappen 3 gange med hurtige mellemrum på ca. 2 sekunder, så lampe Z1 lyser og alarmen siger med en stemme Detector Coding. Nu er alarmen klar til at modtage et trådløst signal fra den sensor, som du ønsker at indkode. Aktiver derefter den ønskede sensor og alarmen siger bip. Dette kan du gøre op til 9 gange på samme zone. Skal du indkode sensoren på en anden zone, så tryk på SET knappen og den går en zone frem. Pas på at der ikke er andre signaler i luften fra andre sensorer, når du koder, da det kan give falsk kodning og du skal starte forfra mm. Sluk derfor alle andre sensorer når du koder, og tænd dem én af gangen efterhånden Side 10

11 Placering af rumsensor Rumsensoren bør placeres mellem 2 og 2.2 m over gulvet, så den IKKE har brændeovne, radiatorer, varmepumper og vinduer i det direkte synsfelt, da dette kan medføre fejlalarmer. Rumsensoren placeres, således at den dækker bedst det område, der skal overvåges. Rumsensorens dækningsområde er bedst lige fremme og ca. 10 meter væk. Den maksimale fysiske afstand mellem rumsensoren og til alarmpanel må IKKE indendørs overstige mere end m. og det kommer an på typen af materialer i bygningens vægge. OBS: Rumsensorer, som er placeret et sted, hvor de aktiveres mange gange i løbet dagen har kortere batterilevetid end steder, hvor de ikke bliver aktiveret så ofte. Typisk batterilevetid er 12 måneder. Installation af IQ rumsensor 1. Åbn battericoveret ved at skrue en lille stjerneskrue ud. 2. Tænd rumsensoren på ON på den sorte skydeknap inde på printet. 3. Indikatoren vil lyse skiftevis rødt og blåt efter ca. 5 sekunder. Dette betyder den er i 2-puls tilstand, hvilket betyder at den kun sender alarmsignal til panel hver anden gang den påvirkes. Det minimerer risikoen for fejlalarmer med insekter mm. 4. Hæng rumsensoren op med det medfølgende beslag og montér den på væggen med de vedlagte skruer. Rumsensoren bør placeres 2-2.2m over gulvet, og juster vinklen, så den ser lige ud i rummet. Peg den evt. lidt nedad hvis man ikke har husdyr. Note: Hold rumsensoren væk fra varmekilder, såsom radiatorer, vinduer eller brændeovne. Rumsensoren bør installeres fast, så der undgås rysten. Udsæt ikke bevægelsessensoren for direkte sollys. Batterier og levetid Batterier som medfølger til IQ rumføler (2x CR123) holder ca. 1 år før de skal skiftes. Når det er tid til at skifte, vil sensoren begynde at lyse rødt konstant. 11. Kodning af IQ magnetkontakter Bemærk at GSM teknik på forhånd har indkodet medfølgende sensorer, hvis de er købt som et pakketilbud eller i samme ordre. Derfor skal du kun foretage kodning, hvis du efterfølgende ønsker tilføjet ekstra. Kodning af ekstra trådløse magnetkontakter Alarmen skal have isat et simkort før du kan kode den og være tændt. Denne alarm kan kode op til 54 trådløse sensorer Side 11

12 Tryk med et kort tryk på SET-knappen 3 gange med hurtige mellemrum på ca. 2 sekunder, så lampe Z1 lyser og alarmen siger med en stemme Detector Coding. Nu er alarmen klar til at modtage et trådløst signal fra den sensor, som du ønsker at indkode. Aktiver derefter den ønskede sensor og alarmen siger bip. Dette kan du gøre op til 9 gange på samme zone. Skal du indkode sensoren på en anden zone, så tryk på SET knappen og den går en zone frem. Pas på at der ikke er andre signaler i luften fra andre sensorer, når du koder, da det kan give falsk kodning og du skal starte forfra mm. Sluk derfor alle andre sensorer når du koder, og tænd dem én af gangen efterhånden. Placering af magnetkontakt Før du installerer, skal bagstykket af kontakten afmonteres, og der skal fjernes en evt.isolations film ved batteriet. Magnetkontakten kan placeres på en flad overflade ved dør/vinduesrammen med det medfølgende dobbeltklæbende tape. Vigtigt: Installer den magnetiske bar til højre for kontakten, så den flugter forneden. Kontakten skal placeres parallelt over for magnetkontakten og må ikke være på en afstand der er mere end 10 mm. Husk at rense og spritte området af før det monteres. Batterier og levetid Batterier som medfølger fra fabrikkens side holder derfor ofte kun få måneder før de skal skiftes. Når det er tid til at skifte, vil sensoren begynde at lyse rødt eller holde op med at lyse når den åbnes. Når batteriet udskiftes til nye af god kvalitet er levetiden typisk 6-12 måneder. Tryk evt. på testknappen på fronten, så skal den lyse rødt i LED lampen Side 12

13 12. Kodning af trådløse sirener Sådan indstiller du alarmpanelet til trådløse sirener Der skal først tilsluttes et trådløst sendemodul, som medfølger til nogle sirener eller som kan tilkøbes hos GSM teknik til ca. 100 kr. Det tilsluttes således: Det trådløse sendemodul har en rækkevidde på ca meter fra alarmpanelet via den indbyggede sender, som tilsluttes i sirene udgangen og forsynes med strøm fra den i forvejen tilsluttede strømforsyning til alarmpanelet. Sådan parrer du panel med trådløs indendørs sirene Den indendørs trådløse sirene tilsluttes den medfølgende 12V strømforsyning og placeres det ønskede sted. Den har en rækkevidde på op til ca meter i fri luft fra alarmpanelet via sende modul. I venstre side er en lille sort knap, som man trykker ind og slipper igen. Sirenen siger bip én gang. Nu aktiverer du alarmen og får den til at give alarm. Sirenen siger nu bip igen, som tegn på at den har modtaget signal. Tryk nu én gang på den lille sorte knap i venstre side af sirenen igen. Nu siger sirenen igen bip, som tegn på at den har gemt parringen og fremover husker den. Den husker også parringen hvis du slår strømmen fra den Side 13

14 Sådan parrer du panel med trådløs udendørs sirene Den udendørs trådløse sirene tilsluttes den medfølgende 12V strømforsyning og placeres det ønskede sted. Den har en rækkevidde på op til ca meter i fri luft fra alarmpanelet via sende modul. På bagsiden er en lille sort knap, som man trykker ind med en spids genstand og slipper igen efter ca. 2 sekunder når den har sagt bip. Nu aktiverer du alarmen og får den til at give alarm. Sirenen siger nu bip igen, som tegn på at den har modtaget signal. Tryk nu på den lille sorte knap igen og hold den nede indtil den siger bip, som tegn på at den har gemt parringen og fremover husker den. Den husker også parringen hvis du slår strømmen fra den Side 14

15 13. SMS kommando oversigt Alarmen kan indstilles med SMS og har mange smarte funktioner. Dette afsnit har en komplet oversigt over alle funktioner, med en kort beskrivelse af hver enkelt kommando. Daglig brug og betjening med SMS Husk at sætte 1234 foran kommando hvor 1234 er fabriksindstillet password SMS kommando Bemærkning 1# Alarm tilkoblet (System armed) 2# Alarm frakoblet (System disarmed) 4# Status besked (System armed /system disarmed) 5# Tænd for relæ (Relay On) 6# Sluk for relæ (Relay Off) 3# Status besked (Relay ON / Relay Off) Eksempel: 12341# (slå alarm til) Kodning af indstillinger med SMS Husk at sætte 8888 foran kommando hvor 888 er fabriksindstillet teknikerkode SMS kommando Bemærkning 30# Ændre password (fabriksindstilling=1234) 31# Ændre teknikerkode (fabriksindstilling=8888) Bemærk: password og teknikerkode må ikke være ens 51xxxxxxxxx# 52xxxxxxxxx# 53xxxxxxxxx# 54xxxxxxxxx# 55xxxxxxxxx# 56xxxxxxxxx# Telefonnummer 1: xxxxxxxxx Telefonnummer 2: xxxxxxxxx Telefonnummer 3: xxxxxxxxx Telefonnummer 4: xxxxxxxxx Telefonnummer 5: xxxxxxxxx Telefonnummer 5: xxxxxxxxx 51# Slet telefonnummer 1 52# Slet telefonnummer 2 53# Slet telefonnummer 3 54# Slet telefonnummer 4 55# Slet telefonnummer Side 15

16 56# Slet telefonnummer 6 Husk at sætte 8888 foran kommando 57xxxxxxxxx# 58xxxxxxxxx# 59xxxxxxxxx# SMS nummer 1: xxxxxxxxx SMS nummer 2: xxxxxxxxx SMS nummer 3: xxxxxxxxx 57# Slet SMS nummer 1 58# Slet SMS nummer 2 59# Slet SMS nummer 3 60ABCD# Programmering af zoner A = zone nummer 1-6 B = zone type 1 = normal 2 = tidsforsinket 40 sekunder 3 = 24 timer 4 = Afmeldt C = zone navn 1 = SOS 2 = Fire alarm (røg) 3 = Gas alarm 4 = Door alarm (dør) 5 = Hall alarm (rumføler) 6 = Window alarm (vindue) 7 = Balkon alarm 8 = Outdoor D = sirene 0 = slået fra 1 = slået til 9A#B# Ændre zone navn til egen unik besked A = zone nummer 1-6 B = unik tekst Eksempel zone 5 Maksimalt 20 karakterer og må ikke indeholde æøå #Alarm i stuen# Side 16

17 Husk at sætte 8888 foran kommando 8888 er fabriksindstillet teknikerkode SMS kommando 61AB# Bemærkning Skalsikring A = zonenummer 1-6 B = skalsikring 0 = fra 1 = til Eksempel: # betyder at der er skalsikring på zone 1 75A# Sirene promt (sirenen siger bip ved til/frakobling) B = sirene 0 = fra 1 = til Side 17

18 13. Tekniske specifikationer SMS kommando Bemærkning Spænding Strømforbrug Indbygget batteri Driftstid på indbygget batteri GSM frekvenser Trådløs modtagerfrekvens Antal trådløse sensorer Antal kabelførte indgange Antal fjernbetjeninger Belastning relæudgang Antal trådløse tastaturer Antal trådløse sirener Trådløs sendeafstand Arbejdstemperatur 12VDC 500mA (max) 0.055A (standby) NiMh 7.2V (oplades automatisk) Op til ca. 2 timer 900/1800/1900MHz 433MHz 54 stk. 4 stk. (NO eller NC) 8 stk. Max. 230VAC/5A eller 14VDC/20A Uendelig (Kræver trådløst sendemodul) Uendelig (Kræver trådløst sendemodul) meter indendørs og op til 50m i fri luft 0-40 grader Celsius Luftfugtighed <90% Mål Kabinet Farve Producent 170 x 120 x 30 mm PVC Hvid Kina Side 18

19 14. App Alarmen kan styres med en gratis App, så man via sin mobiltelefon lynhurtigt kan slå alarmen til/fra, uanset hvor man befinder sig. App hentes til iphone, Android og Windows Phone følgende steder: iphone = App Store (Søg efter GSM-Alarm kontrol) Android = Google play (Søg efter GSM-Alarm kontrol Windows Phone = Windowsphone (Søg efter GSM Alarm kontrol) Denne App kan styre op til 4 alarmsystemer samtidig. F.eks. alarm i bolig, sommerhus, campingvogn og båd Side 19

20 Du vælger hvilket alarmsystem, der skal styres ved at trykke på: Knapper: Tilkobling af alarmsystem Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS Frakobling af alarmsystem Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS Skalsikring Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS Status på alarmsystem Tryk på denne knap og telefonen laver automatisk en SMS Side 20

21 Indstillinger Start med at foretage alle indstillinger såsom indkodning af telefonnumre og koder. Det foretages ved at trykke på knappen: Så fremkommer dette billede på din telefon: Side 21

22 Alarm telefonnummer Indtast det telefonnummer som dit alarmsystem har dvs. telefonnummer på simkortet isat alarmen. Skriv gerne landekoden 0045 først, hvis alarmen er placeret i Danmark. SMS for tilkobling 12341# hvor 1234 er password fra fabrikken. SMS for frakobling 12342# hvor 1234 er password fra fabrikken. SMS for skalsikring 1 Denne funktion virker ikke til Basic alarmen, men der skal stå et tal i App SMS for alarmstatus 12344# hvor 1234 er password fra fabrikken. Sikkerhedskode Ønsker du en pinkode på din telefon til denne App, så kan du tilvælge det ved at aktivere denne funktion. Den første gang du så bruger App'en, spørger den om en ny pin-kode. Du kan slå pinkoden fra igen Opdater oplysninger (VIGTIGT) Inden du trykker på "Gem" skal du huske at trykke på knappen: Husk også at acceptere brugerbetingelser første gang ved at trykke på knappen "Brugerbetingelser Side 22

23 15. Daglig betjening af alarmen Alarmen bruges til daglig med enten fjernbetjening, App, tastatur, SMS eller telefonopkald. Her er en beskrivelse af fjernbetjeningen. Sådan bruger du fjernbetjeningen Fjernbetjeningen virker i en afstand op til ca. 20 meter, og kan række igennem dører, således du kan slå alarmen til/fra uden for døren inden du går ind. På dette billede vises de 4 knapper og hvad de betyder, når du trykker på dem: Alarm tilkobl Slå alarmen til på alle zoner. Bruges når der ikke er nogen hjemme. Alarm frakobl Slå alarmen helt fra, så der ikke kommer alarm og den slukker også hvis sirenen skulle være gået i gang. Skalsikring Slå alarmen delvis til på de zoner, du har valgt skal være skalsikring. Det er typisk magnetkontakter på dører og vinduer. Bruges når man er hjemme og ønsker alarm f.eks. når man sover. SOS Denne knap bruges som overfaldsalarm og sætter sirenen i gang og sender en SMS Side 23

24 Sådan bruger du alarmen med SMS Husk at sætte 1234 foran kommando SMS kommando Bemærkning 1# Alarm tilkoblet (System armed) 2# Alarm frakoblet (System disarmed) 4# Status besked (System armed /system disarmed) 5# Tænd for relæ (Relay On) 6# Sluk for relæ (Relay Off) 3# Status besked (Relay ON / Relay Off) Eksempel: 12341# (slå alarm til) Eksempel: 12345# (tænd for relæ) Sådan bruger du alarmen med telefonopkald Ring til alarmen og tast langsomt din 4-cifret pinkode med ca. 1-2 sekunder mellem hvert tast (koden er fra fabrikken 1234). Tast derefter TAST 1 (Slå alarm til) TAST 2 (Slå alarm fra) TAST 3 (Lyt 30 sek. via den indbygget mikrofon i alarmen) TAST 4 (Lyt/snak i 30 sek. via den indbyggede mikrofon/højttaler) Side 24

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1

Mini alarm brugervejledning v6.11. Mini alarm v.6.11. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave. www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Mini alarm v.6.11 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave www.gsmteknik.dk 06.12.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om alarmpanel side 5 4.

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

GT1000 Brugervejledning

GT1000 Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer SMS kommando Bemærkning Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal optokoblet indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7 14 VDC typisk 12VDC 2A (maks)

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

Elegant alarm brugervejledning v6.11. Elegant alarm. Brugervejledning. Side 1

Elegant alarm brugervejledning v6.11. Elegant alarm. Brugervejledning.  Side 1 Elegant alarm Brugervejledning www.nabo.dk Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side 4 3. Om Elegant alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

GT5000. Brugervejledning

GT5000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40 mah 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Praxis alarm Brugervejledning Dansk www.gsmteknik.dk 01.07.2016 Side 1 Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Deluxe alarm brugervejledning v7.01. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave Med trådløs apparat kontrol

Deluxe alarm brugervejledning v7.01. Brugervejledning. 433MHz/433MHz udgave Med trådløs apparat kontrol Deluxe alarm v.7.01 Brugervejledning 433MHz/433MHz udgave Med trådløs apparat kontrol www.gsmteknik.dk 11.01.2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning før du går i gang side

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 22.01.2018 Side 1 Indholdsfortegnelse Deluxe trådløs relæboks 1 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 3 3. Indkodning af RFID brikker.

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Brugervejledning. Wifi Deluxe alarm. DK Version 1.40

Brugervejledning. Wifi Deluxe alarm. DK Version 1.40 Brugervejledning Wifi Deluxe alarm DK Version 1.40 DK Indhold Introduktion af alarmen...... side 1 Planlægning før du går igang......side 2 Om Wifi Deluxe alarmen....... side 3 Tekniske specifikationer......

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5

Introduktion Funktion Produkt oversigt 4. 2 Til- og frakobling af tilbør Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1.1 Funktion 3 1.2 Produkt oversigt 4 2 Til- og frakobling af tilbør 5 2.1 Forlænge signalet mellem tilbehør og alarmpanelet 5 2.2 Forlænge signalet mellem sirenen og

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 14.02.2010 WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 SSIHuset Svane Electronic 14.2.2010 1 Version 3.7 Tillykke med valget af vores GSM produkt som er et i en stigende

Læs mere

Installationsmanual Komplet Alarm

Installationsmanual Komplet Alarm Installationsmanual Komplet Alarm ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG...

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Pilotlampe: PILOT LED. Installation

Pilotlampe: PILOT LED. Installation Tillykke med købet af Smart SMS Box Smart SMS Box er en GSM fjernstyret kontakt- og overvågningsenhed, som styres fra almindelige GSM mobiltelefoner med sms beskeder. Enheden anvendes til mange forskellige

Læs mere

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard 1 Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Dato: 18.11.15 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard Version november 2015 Brug vores app's til Android og iphone til

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

HomeSecure 433MHz Trådløs Bevægelsessensor med Dyreimmunitet (20kg) manual:

HomeSecure 433MHz Trådløs Bevægelsessensor med Dyreimmunitet (20kg) manual: Har du husdyr under 20kg kan du med fordel benytte denne bevægelsessensor, som ignorerer bevægelse af legemer under 20kg. Du kan altså have dit alarmsystem aktiveret uden problemer, når du er ude, selvom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere