Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008"

Transkript

1 Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008 Fire scenarier skabes af to uvisheds-akser Her hhv. Følelse/funktion og Polarisering/udjævning f.eks. Følelse Akse 1 Scenarie 1 Scenarie 2 (i dette tilfælde: Følelse / polarisering) f. eks. Polarisering Akse 2 f. eks. Udjævning Scenarie 3 Scenarie 4 f. eks. Funktion Delrapport 2 til Medlemsrapport 1, 2002 Basisscenarier for fremtidens forbrug

2 Centrale usikkerheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008 Delrapport 2 til Medlemsrapport 1, 2002 fra Instituttet for Fremtidsforskning: Basisscenarier for fremtidens forbrug. Indledning Menukort...3 Scenarier for samfund og forbrug udviklingen frem til Den sikkerheds- og terrorpolitiske situation... 7 Konjunkturudviklingen... 8 Illustrationer af scenarierummet Forbrugeradfærd i scenarierne Virksomhedsadfærd i scenarierne Baggrund: Diskussion af de to sikkerhedsdimensioner...14 Usikkerhed i konjunkturdimensionen Usikkerhed i den sikkerheds- og terrorpolitiske situation Indholdsfortegnelse, delrapport 2: 2008 Centrale usikkerheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod Kundescenarier på mellemlangt sigt Fem væsentlige usikkerheder på det mellemlange sigt scenariekryds og 40 scenarier Udvalgte artikler vedrørende fremtidens forbruger...22 Den europæsike forbruger mod år Vækst i gråt guld, grå folkepensionister og grå pantere Mærkevareloyalitet erstattes af loyale mærker og Dreambuilding Fra målgrupper til selvsegmenterede forbrugere og stammer Unikke produkter, relationsprodukter og OK-produkter Den politiske forbruger Tidsånd: Ny fremskridtstro eller på vej mod ny pessimisme? Individualisme: Fra individets frigørelse til tvangs-individualisme med dobbelt skrue Instruktørvejledning Brugsanvisning for basisscenariepakken Forbrugeren Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod Det globale supermarkeds logik...6 Den nationale logik...12 Klanernes logik...16 Global politisk regulering...21 Rapporten er udarbejdet af: Anders Bjerre Niels Bøttger-Rasmussen Søren Jensen Klaus Æ. Mogensen Rapporten er alene til brug for Instituttet for Fremtidsforsknings medlemmer. Instituttet for Fremtidsforskning, København

3 Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008 Denne delrapport består af tre afsnit samt en præsentationsfil (der af tekniske grunde ikke er integreret med det øvrige). Det første afsnit der indeholder en række delafsnit præsenterer en stribe centrale uvisheder i forhold til fremtidens europæiske forbruger. Vi har på forhånd udvalgt fem af disse, der præsenteres i større detaljeringsgrad. Ideen er at man som bruger, evt. i en workshop-sammenhæng, udvælger de to akser, der er vigtigst i forhold til den problemstilling, man har, og ud fra disse danner et kryds, der giver fire mulige scenarier. I rapporten gives en præsentation af 40 forskellige scenarier, skabt ved denne metode, direkte til brug i IFFs medlemsvirksomheder. Det andet hovedafsnit præsenterer en samling af små artikler, der behandler udvalgte supplerende vinkler på fremtidens forbrug. Vinkler, vi mener er væsentlige, men som ikke er indpasset i de overordnede uvisheder og scenariemodeller. Det ville ikke have været umuligt at indpasse dem men det ville være blevet uhåndterligt med et langt større antal scenarier og mere omfattende diskussioner af disse. Derfor denne form. Vi behandler emner som OK-produkter versus relationsprodukter versus unikke produkter, Den politiske forbruger, Branding osv., samt ser på økonomien for den i store dele af Europa hastigst voksende forbrugergruppe: De unge ældre. Det tredje hovedafsnit knytter sig til det første. Det er en instruktør-vejledning til brug i forbindelse med afholdelse af workshops, baseret på den model der præsenteres i det første afsnit. Til det sidste afsnit hører en powerpoint-fil, der har indlagt en kort præsentation af akserne samt et system til at komme frem til de udvalgte scenarier der præsenteres kort. Filen er præprogrammeret til en glidende præsentation men skal tilpasses den konkrete anvendelse. 3

4 1. Kundescenarier på mellemlangt sigt 2008 I dette afsnit præsenteres 40 fremtidsbilleder eller snapshots Det er 40 korte scenarieskitser, som hver især giver et bud på en mulig fremtid. Fremtidsbillederne sætter scenen, og er tænkt som et afsæt, som man, jævnfør den detaljerede brugsanvisning, kan benytte, som udgangspunkt for mere udførlige scenarier for fremtidens samfund, forbruger og marked. Instituttets scenarier er i reglen bygget op efter kryds og tværs -metoden. Dvs. over to akser, som hver især illustrerer en vigtig usikkerhed om fremtiden repræsenteret i form af to modpoler. Nedenfor har vi vist en bruttoliste med nogle af de usikkerheder, der typisk kan indgå i analyser af den mellemsigtede udvikling, er vist nedenfor. I nærværende rapport har vi dog valgt at fokusere på et noget snævrere udvalg af usikkerheder. Bruttoliste over usikkerheder Stor Lille Vigtighed Fra/Til Til/Fra Usikkerhed Højvækst Lavvækst Ny økonomi Traditionel økonomi Regulering Marked Polarisering Udjævning Globalisering (G)Lokalisering Huntington Fukuyama Centralisering Decentralisering Specialisering Integration Langsom digitalisering Hurtig digitalisering Teknologiaversion Teknologiaccept Risiko aversion Risiko-accept Bjørn Lomborg Lester Brown Forankring Mobilitet Fordybelse Surfing Hedonisme Puritanisme Holisme Atomisme Individualisme Fællesskab Tahiti Kontrol Følelse Funktion Stor Lille Det første kriterium ved valg af akser er vigtighed i forhold til det univers, man ønsker belyst. Det næste kriterium er usikkerhed. Jo større usikkerhed des mere velegnet er aksen til at udspænde mulighedsrummet. Er usikkerheden lille, er det en megatrend, som skal indgå i alle scenarier. Bemærk at usikkerhedsaksen Højvækst/lavvækst sammen med Tryghed/utryghed i relation til global terrorisme er belyst i de korte scenarier (2004), mens akserne Marked kontra regulering og Globalt kontra lokalt er belyst i de langsigtede scenarier (2012). 4

5 Fem væsentlige usikkerheder for det mellemlange sigt Som det fremgår ovenfor, kan man opliste en lang række usikkerhedsfaktorer i forhold til Fremtidens forbruger. I denne rapport har vi valgt at dække 9 usikkerhedsfaktorer i scenarieform. IFF har i samarbejde med nogle af vores kundevirksomheder udvalgt fem områder, hvor udviklingen er usikker på det mellemlange sigt, og hvor det kan have stor betydning for forbrugernes holdninger og forbrugsvaner, om det går den ene eller anden vej. Endvidere dækker vi to andre væsentlige usikkerhedsfaktorer i scenarierne for det korte sigt (økonomisk konjunktur hhv. sikkerhedsforhold), og atter to andre usikkerhedsfaktorer i scenarierne for det lange sigt (regulering og globalisering). De fem udvalgte usikkerheder, der er vurderet som særligt væsentlige i relation til forbrugsudviklingen i Vesteuropa på mellemlangt sigt, er følgende: Mobilitet eller forankring bliver vi fysisk og mentalt mere mobile eller mere rodfæstede? Individualisering eller fællesskab fortsætter individualiseringstrenden, eller vil vi søge identitet i fællesskaber? Følelse eller funktion vil vi lægge vægt på det emotionelle og immaterielle eller på det praktiske og funktionelle? Teknologiaccept eller teknologimodstand vil vi hurtigt acceptere GMO, kloning, robotter m.m., eller vil der komme en udbredt modstand mod ny teknologi? Polarisering eller udjævning vil sociale forskelle lokalt og globalt blive forstærket eller udjævnet? Disse fem usikkerhedsfaktorer danner basis for arbejdet med mellemsigtede forbrugerscenarier i denne rapport. I workshop-fasen bruger vi dem som basis for at skabe i alt 10 forskellige scenariekryds, der hver rummer 4 forskellige scenarier for fremtidens samfund og forbrugerholdninger. Se i øvrigt nærmere herom andetsteds. De fem usikkerhedsfaktorer præsenteres mere detaljeret nedenfor. Bemærk at de også dækkes af to slides hver i præsentationsfilen. 5

6 Mobilitet eller forankring Den nye teknologi gør det nemmere for os at være fysisk mobile. Transport er generelt blevet hurtigere og billigere, mobiltelefoner og bærbare computere er blevet lettere og bedre, og man kan nu gå trådløst på internet. Det er blevet muligt af have flere og flere af sine ejendele i elektronisk form på sin bærbare pladesamlinger og bogsamlinger, fotoalbum og hjemmevideoer, arbejdsbord og opslagsværker, telefon- og adressebog, osv. Man er mindre afhængig af at have en fysisk hjembase at vende hjem til dagligt; hjemmet har man med i den bærbares Virtual Home Environment. Nettet gør det også muligt for flere og flere at udføre deres arbejde uanset hvor de er på arbejdspladsen, hjemme, i toget eller på en café. Så afhængigheden af at bo tæt på sin arbejdsplads forsvinder også. Der er også ting der peger i retning af større mobilitet rent mentalt. Folk skifter job og endda branche oftere end før, man er mindre loyale over for politiske partier, og samlivspartneren udskiftes oftere end før man lever i serielt monogami. Omvendt gør den nye teknologi det også nemmere at undgå mobilitet. Via internettet kan man hente verden hjem til sig selv; man kan arbejde hjemme uanset om arbejdet udføres for en lokal virksomhed eller en på den anden side af jorden. Frygt for terrorisme kan medvirke til at give folk mindre lyst til at rejse, ligesom bilkøerne på motorvejene og forstoppede transportsystemer fremmer lysten til at arbejde hjemme. Og selvom folk er kortere og kortere tid på en arbejdsplads eller i et forhold, viser meningsmålinger blandt unge at de sætter jobsikkerhed højt og at de ønsker at finde en partner for livet og disse ønsker slår måske igennem i deres adfærd i de kommende år. Mennesket har behov for rødder, et sted at navigere udfra i en stadig mere omskiftelig verden. Det er svært at vide hvor man er på vej hen hvis man ikke ved hvor man kommer fra. Akserne Mobilitet og Forankring kan tolkes på forskellig vis jf. skemaet nedenfor. Bemærk også at der ikke nødvendigvis er sammenhæng i de forskellige tolkninger af henholdsvis Mobilitet og Forankring. F.eks. kan Forankring tolkes som at et sted bruges til mange ting som når man arbejder fra sit hjem, dvs. hjemmet er multi-funktionelt. Alternativt kan det tolkes som traditionelt opdelt tid at der er tidsregler. Men i virkeligheden hænger arbejde fra hjemmet ofte sammen med at man ønsker et mere fleksibelt forhold til tiden. For denne usikkerhedsakse gælder, som for de følgende, at der er noget elastik i tolkningen. Det skulle kunne give en god debat under arbejdet med scenarierne. Mobilitet Forankring Tidsånd/logik Forandring Stabilitet Fleksibilitet Struktur Sted Specialiseret funktion Multifunktionelt Tid Fleksibilitet Tidsregler Personer Illoyalitet Loyalitet Aktiviteter Multitasking/zapping Én ting ad gangen Drivkræfter Globalisering Kommercialisering Digitalisering Specialisering Stress Mangel på identitet Flere ældre Risikosamfundet 6

7 Individualisering eller fællesskab Teknologi og økonomi har muliggjort stigende individualisering, og den sidste halvdel af det 20. århundrede stod i individualiseringens tegn. Man forventedes ikke længere at gå i sine forældres fodspor, og det stod enhver frit at vælge den retning de ville gå. Det var også tiden hvor man gjorde op med vante forestillinger om levevis og prøvede nye måder, hvadenten det var flower-power, punk eller yuppie-liberalisme. Folk gjorde mere og mere ud af at skabe og signalere en personlig identitet gennem tøjvalg, sprogbrug, bolig, trosretning og politisk overbevisning. Der er nu frihed til at vælge profession, tro, studie, politik, levevis o.m.a. og folk gør det i stor stil. Folk er ikke bare blevet individualister, de er tilmed blevet situider der skifter stil og holdning fra øjeblik til øjeblik, fra situation til situation: Man udviser én personlighed over for sin familie, en anden til sine venner, og en tredje på arbejdet. Men den store frihed har også en slagside. Når alle er stillet ens og alting afhænger af ens personlige valg, kan man ikke længere skyde skylden på samfundet hvis noget går galt det er udelukkende ens eget ansvar om livet bliver en succes eller en fiasko. Ikke alle kan leve med dette ansvar. Samtidig må man erkende at mennesket er en social dyreart: Vi har behov for hinandens selskab og anerkendelse, og det kræver en vis grad af fælles referencerammer. Det individuelle valg begrænser sig for de flestes vedkommende til at afklare hvilken gruppe man vil søge ind i, og så tilpasser man sig denne gruppe, hvadenten det er familiemennesker, autonome, café-intellektuelle eller fodboldfans. Hvis man kigger på indfaldsvejene til København i myldretiden, kan man også spørge sig selv om hvorfor alle individualisterne har valgt at køre bil på netop dét tidspunkt. Og folk bruger også 2/3 af deres tv-kigning på DR1 og TV2 selvom de har adgang til kanaler. Så måske er det så som så med individualismen. Individualisering Fællesskab Tidsånd/logik Atomisme Holisme Forbruger Privat Personligt Situid Offentligt Fælles Selvvalgte grupper Politik Personligt ansvar Socialt ansvar Drivkræfter Kommercialisering Specialisering Digitalisering Mobilitet Mangel på identitet Risikosamfundet Forankring Sociale behov (netværk, fællesskab) 7

8 Følelse eller funktion Der er tendens til at forbrugerne lægger mere og mere vægt på den følelsesmæssige side af et produkt. Nogle køber økologisk mad og æg fra fritgående høns fordi det er bedre for dyrene. Andre køber produkter hvortil der knytter sig en historie Linieakvavit som har været en tur rundt om ækvator, en striksweater som har ligget et døgn på den grønlandske indlandsis, en mobiltelefon magen til den Neo bruger i filmen The Matrix. Der er også fokus på design, og mange betaler formuer for gamle designer-stole eller næsten 5000 kr. for en nydesignet Nilfisk-støvsuger, selvom den ikke nødvendigvis suger meget bedre end en til 1000 kr. Når bilister i byerne køber offroadere, er det ikke i forventning om at de skal til at køre med i Paris-Dakar; det er drømmen om frihed der driver købet, selvom drømmen aldrig bliver realiseret. Generelt forventer vi at den fysiske, praktiske side af produkterne er OK, uanset hvor billige de er; derfor er fokus flyttet til det immaterielle. Samtidig har vi fået råd til at betale ekstra for nogle andre ting vi betaler blandt andet for at udstille vore værdier, dvs. forbruget er ikke bare for at dække et (fysisk) behov, men for at kommunikere sin identitet til andre. Men måske er dette fokus på følelser en forbigående fase. Måske går det op for byboerne at deres liv ikke er blevet rigere af at køre rundt i en Landrover, måske begynder folk af hensyn til deres egen sundhed at spise funktionel mad i stedet for økologisk mad, og måske synes de at det er rarere at sidde i en elektronisk indstillelig tv-stol end i Arne Jacobsens berømte Æg. Alt det der følelsespjank omkring produkterne er alligevel ikke andet end reklamegøgl, hvorfor skulle vi dog betale ekstra for det? Vi kan også vælge at kommunikere, at vi er ordentlige mennesker ved at vælge No Logo -produkter: Vi har nemlig indre kvaliteter og behøver ikke et Rolex for at overdøve tomheden. En fortsat stagnation i økonomien kan også medvirke til at skifte fokus i retning af det funktionelle når man har ondt i pengepungen, er der en tendens til at man vælger den billigste løsning; det der er godt nok. Tidsånd/logik Forbrugeren Følelse Opmærksomhed Tid = værdi Forbrug = omkostning (ikke mål i sig selv) Oplevelse, eventyr Samhørighed Omsorg Identitet Tryghed Holdninger Kompleksitet Funktion Effektivitet Tid = omkostning Forbrug = værdi (et mål i sig selv) Nytte Brugsværdi Bekvemt Hurtigt Sikkert Pris Gennemsigtighed Produkter Symbolværdi Teknisk fokus Service Indlevelse Kompetence Kommunikation Drømme, værdier Information Drivkræfter Økonomisk vækst Stagnation/recession 8

9 Teknologiaccept eller teknologimodstand Samfundet i dag er karakteriseret ved en generel teknologiaccept der kan godt være lidt modstand mod den nye teknologi lige i starten, men når vi ser hvad den kan bruges til, tager vi den lynhurtigt til os - jf. f.eks. udviklingen for dankortet, der er gået fra bred modstand til bred accept. Mobiltelefonen er gået fra at være en foragtet/misundt yuppie-bamse til at være et dagligt redskab til arbejde og fornøjelse der er flere mobiltelefonabonnementer i Danmark end fastnetabonnementer. De fleste husstande har adgang til internettet, og selvom nogle bekymrer sig om pornosider og nynazistisk propaganda, er der generel enighed om at de gode sider langt opvejer de dårlige. Der dukker førerløse tog op flere og flere steder, og dem har vi også tillid til. Lige nu er der lidt bekymring omkring GMO og kloning, men når vi får øjnene op for hvordan GMO-afgrøder kan afhjælpe hungersnød i den 3. Verden, og hvordan klonede organer kan forlænge vores liv, kommer vi nok også hurtigt til at acceptere det. Men der er mange der er meget bekymrede over den nye teknologi. GMO og kloning handler om at røre ved det mest hellige vi kender, nemlig livet selv. Hvad giver os ret til at gribe ind i Guds skaberværk, er der nogle der spørger. Er jordbær stadig planter, når de bliver udstyret med fiskegener så de kan tåle frost, eller er de en underlig, vederstyggelig mellemting mellem planter og dyr? Og endnu mere uhyggeligt: Hvad sker der når mennesker fås i forskellige versioner, med forskellige indlagte ekstra gener? Vil vi acceptere en verden, hvor nogle er biologisk skabt til at være optimale soldater, andre til at være generaler? Skal både alfa-, beta- og gamma-individer ha stemmeret, eller er det kun alfa-erne? Og hvad sker der når computerne bliver mere intelligente end os (omkring år , ifølge eksperter)? Vil de overtage verden eller bare vores arbejde? Al den ny teknologi gør det bare sværere at gennemskue verden og undergraver vores samfund og vores selvværd. Hvad skal vi dog med den? Har vi det ikke meget godt som vi har det? Der er mange grunde til at være modstandere af den nye teknologi, og måske kommer de til at opveje de gode sider. Teknologiaccept Tidsånd/logik Forandring Stabilitet Nytte Gud/natur Digitalisering Hurtig Langsom Teknologimodstand Bioteknologi Genmodificering OK Regulering, politisk forbruger Produkter Produktionsmetode Drivkræfter Højteknologi Kemi/GMO Genterapi Kunstigt Industrielt Automatisk Bekvemmelighed Problemløsning Nyt og spændende Naturlægemidler Økologi Naturlige tekstiler Naturligt Manuelt Håndværksmæssigt Usikkerhed Manglende viden Manglende tillid Teknologi truer egen position 9

10 Polarisering eller udjævning Ifølge Third World Traveler (www.thirdworldtraveler.com) tjente verdens rigeste 20% i gange så meget som de fattigste 20%; i 1994 var dette forhold steget til 78 gange så meget. De tre rigeste mennesker i verden tjener tilsammen lige så meget som bruttonationalproduktet i de 48 fattigste lande. Én procent af amerikanere tjener lige så meget efter skat som de 100 millioner fattigste amerikanere tilsammen. Ingen tvivl om at der er stor forskel på de rigeste og fattigste i verden, både globalt og lokalt. Men forskellene er ikke blot økonomiske. De fattigste er dårligere uddannet og mindre frie end de rige, og de lever generelt kortere. Selv i de rige lande er der tegn på at forskellene vokser: Mens direktører for store virksomheder får gyldne håndtryk i milliardklassen, ser man flere og flere hjemløse og tiggere på gaderne. Servicearbejdere skal arbejde hårdere for en ringere løn mens vidensarbejdere har stimulerende, vellønnet og prestigefyldt arbejde. Også kulturelt er der polarisering, f.eks. med stigende fokusering på det nationale og regionale, og stigende religiøs fanatisme i mange samfund bibelbæltet i USA, i Saudi-Arabien, Indien og Pakistan. Men der er også indikatorer der peger mod en udjævning af forskellene. Ifølge Verdensbanken (www.worldbank.org) er mængden af mennesker i verden der lever for mindre end $1 om dagen (målt i 1993-købekraft), faldet fra 29,0% i 1990 til 23,4% i udviklingslande der har integreret deres økonomi i verdensøkonomien, har opnået økonomisk vækst på 5% i slutningen af 1990 erne mod 1% i 1960 (de rige lande har til sammenligning en gennemsnitlig økonomisk vækst på omkring 2%). Udbredelsen af internettet i den 3. verden vil give et betydeligt løft til folks uddannelse. Initiativer såsom Tobin-skatten på valutahandel kan også forbedre situationen hvis de bliver vedtaget. I de rige lande er der opmærksomhed på de interne forskelle, og folks forargelse over gyldne håndtryk og forhutlede hjemløse kan nemt slå igennem i det politiske system. Drengene i Amman er nok mod den amerikanske udenrigspolitik, men de går gerne i amerikanske baseballcaps. Også omkring Khyber-passet henter parabolerne amerikanske sæbeoperaer ned til almindelig forlystelse, ligesom man ser Coca-Cola og endda Bacardi, trods religiøse bud mod alkohol. Polarisering Udjævning Tidsånd/logik Forskelle nødvendigt onde/pris for Det er uetisk med for store udvikling forskelle Indkomster Få meget rige/mange marginaliserede Middelklassen vokser Forbrugeradfærd Klart opdelte segmenter Mangfoldighed/salatskål Discountbutikker og luksusbutikker Den standardiserede familie Holdninger Fløjene Midten Virksomheder Få meget store/mange meget små Netværk isf. fusioner Geografisk Drivkræfter Segregering Koncentration i vækstcentre Forskel rige/fattige lande øges Marked virker ikke Velfærdssystem virker ikke Integration Immigration og emigration udligner forskelle Marked og/eller velfærdssystem virker 10

11 Fra uvisheder til scenariekryds Når man har udvalgt de to usikkerheds-akser, man vurderer som vigtigst i forhold til den konkrete problemstilling, så kan man ud fra disse to akser skabe fire scenarier. Det er illustreret i nedenstående figur, hvor de to akser følelse/funktion og polarisering/udjævning er sat ind i et kryds. Fire scenarier skabes af to uvisheds-akser Her hhv. Følelse/funktion og Polarisering/udjævning f.eks. Følelse Akse 1 Scenarie 1 Scenarie 2 (i dette tilfælde: Følelse / polarisering) f. eks. Polarisering Akse 2 f. eks. Udjævning Scenarie 3 Scenarie 4 f. eks. Funktion I ovenstående figur er der ikke sat etiket på scenarierne. I det følgende har vi imidlertid gennemgået alle de mulige kombinationer af de fem usikkerheds-akser og de dertil svarende scenarier og skrevet et kort afsnit om hvert af disse mulige scenarier. Bemærk at der nærmere redegøres for metoden i Instruktør-vejledningen, sidst i denne delrapport. Indeks for de 10 scenariekryds og de 40 scenarier De 5 udvalgte usikkerhedsakser giver i alt 10 forskellige scenariekryds og dermed 40 forskellige scenarier. De er nummereret i skemaet nedenfor. De fire scenarier fra hvert scenariekryds præsenteres på en af de efterfølgende sider i denne rækkefølge: Teknologi-accept modstand Individualisering fællesskab Følelse - funktion Polarisering udjævning 1 Mobilitet kontra forankring 2 Teknologiaccept kontra teknologimodstand 3 Individualisering kontra 8 9 fællesskab 4 Følelse kontra funktion 10 5 Polarisering kontra udjævning Ideen er, at man kan kopiere den relevante side til brug for workshoppen, når man har valgt hvilke akser, man vil fokusere på i sin proces. 11

12 Aksekryds 1: Teknologiaccept-teknologimodstand / forankring-mobilitet Scenarie A: Hjemmet er min fæstning (teknologiaccept + forankring) Digitaliseringen i hjemmet er gået stærkt. Der er indlagt bredbånd i de fleste hjem. Verden kan hentes hjem via nettet i høj virtual reality kvalitet. Hvorfor bevæge sig ud, når man kan være mobil per stedfortræder? Mobile digitale agenter søger konstant i cyberspace efter det, der har interesse. E-learning, home-shopping, telemedicin og telearbejde har taget et stort skridt frem. Mange er flyttet væk fra de store befolkningskoncentrationer og ud i naturskønne omgivelser. Der er sikkerhedsudstyr, storskærme og andet til at optimere det intelligente hjem. Forbrugeren efterspørger det sidste nye digitale udstyr til hjemmet. Mange virksomheder benytter videokonferencer frem for møder. Det er fastnet frem for mobilnet, fordi kravet til båndbredde er meget stort. Drivkræfter: Øget terror og vold. Trafikkaos i de store befolkningskoncentrationer. Aldringen af samfundet Scenarie B: IT-nomader (teknologiaccept + mobilitet) UMTS var den motor, der skulle til at give fornyet tro på digitaliseringens velsignelser. Computerne er flyttet væk fra skrivebordene og ind i en række af de faste og mobile redskaber, man arbejder med i hverdagen, penne, smykker, biler etc. Det har givet en kvalitativt anderledes tilgang til nettet. Forbrugeren og alt muligt udstyr er konstant koblet op, og man har frihed til at bevæge sig frit i tid og rum. Mulighederne for Virtual Home Environment tillader, at man har sit hjem med sig. Det muliggør også det mobile kontor, den mobile skole og den mobile lægepraksis. Tingene foregår ude i praksis. Det tredje sted, dvs. det offentlige og semioffentlige rum, er blevet langt vigtigere. Mobiltelefoner, digitale kameraer og GPS er eksempler på efterspurgte produkter. Drivkræfter: Tredje generations (UMTS) og fjerde generations mobilnet og nye generationer af forbrugere Scenarie C: Krav om grænser (teknologimodstand + forankring) Modstanden mod den nye teknologi skyldes ikke mindst, at den nedbryder grænser og fjerner betydningen af stedet, det lokale og det private. Mennesket har brug for nogle grænser og nogle zoner, hvor man kan føle sig tryg. Man vil kunne føle sig som herre i eget hus uden at blive invaderet eller overvåget. Man har behov for faste livsrytmer. Grænseløse mennesker i grænseløse rammer fører let til kaos. Det psykiske arbejdsmiljø har det dårligt, og man ønsker sit eget kontor og faste arbejdstider, faggrænser og fagforeninger. Hierarkiet har fået en renæssance. Det samme har de faste måltider og de gamle dyder. Nærhed og oprindelse er vigtigt for forbrugeren. De lokalt fremstillede og det håndværksfremstillede. Drivkræfter: Uro, usikkerhed og stigende kompleksitet. Mere stress og mange, som søger læge med ondt i livet. Scenarie D: Jagten på autenticitet (teknologimodstand + mobilitet) Den nye teknologi er en trussel mod det autentiske. Internet og cyberspace har vist sig at være en dårlig substitut for den ægte vare. Kopier og stedfortrædere duer kun som en nødløsning. Livet handler om at opleve verden. At rejse er at leve. Mennesker bliver syge, både fysisk og psykisk, hvis ikke de rører sig, og mærker verden, tingene og hinanden. Tingene foregår derude i den fysiske verden. Arkitektur og skønhed værdsættes højt. Fantastiske shoppingcentre, hvor man bare har lyst til at blive hele dagen, men også gårdbutikker og et væld af specialbutikker. Man kan leje hotelværelser på timebasis og få sine børn passet i Kindergarten. Kropsdyrkelse. Særligt har Yoga og Østens værdier vundet frem. Der er fokus på naturen Turisme er det stærkest voksende forbrugsgode Convenience er yt. Selvgjort er velgjort, og man flytter sig gerne langt for at finde det helt rigtige. Mad skal laves af kokke. Film skal ses i biografen. Drivkræfter: Velstand, globalisering og billig og effektiv transport 12

13 Aksekryds 2: Individualisering-fællesskab / forankring-mobilitet Scenarie A: Me and my home (individualisering + forankring) Fortsat individualisering har betydet, at man i øget omfang er sig selv nok. Det handler om selvrealisering. Målet er at finde sit sande jeg, at finde hjem. Gennem hjem og bolig realiserer man sig selv og fortæller sin historie. Det er et livsprojekt at opbygge et hjem. Man bliver aldrig færdig. Samtidig er hjemmet det faste holdepunkt i en fortsat mere omskiftelig og usikker verden. Der er stadig mindre grund til at gå ud for at blive underholdt, handle eller arbejde. Hjemmene er fyldes med kommunikationsmidler. Hvor man bor, spiller en stor rolle som signalværdi, men man er for individualistiske til nabofællesskab i større omfang. Man ønsker ikke at forpligte sig. Der er blevet flere ældre, som serviceres i eget hjem. Det er også blevet mere usikkert at gå ud. Hjem og bolig er det centrale forbrugsfelt. Boligpriserne stiger fortsat, og der bygges nyt og bygges om. Hjemmet er den vigtigste nøgle til kommunikation og segmentering af forbrugerne. Sikkerheden i hjemmet er det primære. Drivkræfter: Elektroniske kommunikationsmidler. Flere ældre. Mere terror og vold. Scenarie B: Go for it (individualisering + mobilitet) Mobiliteten er øget markant. Arbejdsmarkedet er blevet endnu mere specialiseret. I viden- og drømmesamfundet må man flytte sig derhen, hvor mulighederne for at realisere drømme og eventyr er størst. Det kan være Øresundsregionen, London, Milano eller Los Angeles. Der er også sket en specialisering mellem metropolerne, ikke mindst drevet af de store selskaber. Man er blevet mere mobil, hvadenten det er af eventyrlyst eller af nød. Samfundet er blevet meget mere markedsdrevet. Små, ofte ineffektive lokale skoler og sygehuse er lukket. Boligmarkedet er liberaliseret, og mange er blevet tvunget til at flytte til billigere områder. Det er blevet dyrere at bo, fordi skatten i en grænseløs verden er flyttet over på de immobile goder. City-nomader med fokus på det personlige forbrug. Tøj og kropsfokus. Man er totalt ukendt, indtil man har fortalt sin historie. Stor efterspørgsel efter personlig branding. Situid, man er hvor man er. Forbrugsmønstret er meget situations- og stedsafhængigt. Reklame på stedet. One-to-one markedsføring. Livet leves i høj grad i det offentlige rum Drivkræfter: Global specialisering. Mobil teknologi. Højt forandringstempo. Ungdomsfokus, men de ældre generationer følger trop Scenarie C: Clans forever (fællesskab + forankring) Øget efterspørgsel efter faste værdier, rødder og familie, som modreaktion mod forandring, opløsning og usikkerhed. Netværk er for uforpligtende. Det er følelsesmæssigt dybe stammerelationer, som tæller. For nogle er limen familierelationer, fordi de er unikke og det eneste, der ikke kan udskiftes i en verden med mange flere valgmuligheder. For andre er limen stærke fælles værdier i form af religion, etnisk tilhørsforhold, en mission i livet eller en sag man kæmper for. Loyalitet er alfa og omega. Det samme gælder normer, traditioner og ritualer. Der er ledere og hierarki baseret på tillid og/eller magt. Man handler helst med sine egne. Vil man markedsføre til klanen, handler det om at nå opinionsdannerne. Virusmarketing, tupperware-modeller (homeparty-salg) og andre pyramidespil -agtige modeller er velegnede til at involvere forbrugerne. Drivkræfter: Usikkerhed som følge af terror og økonomisk omskiftelighed. Konfrontationer mellem religiøse og etniske grupper. Scenarie D: Clubs, Clubs & Clubs (fællesskab + mobilitet) Forbrugerne er sociale individualister, som selv vælger fællesskaber. Man er med i skiftende selvvalgte grupper afhængig af livsfase, livsstil og engagement. Der er en høj grad af mobilitet, men der hvor man er, der er man fuldt og helt. Relationer er det vigtigste. Individualiseringen har ikke rokket ved, at forbrugerne stadigvæk først og fremmest er sociale dyr. Man ønsker at spejle sig selv og blive bekræftet. Man er medlem i en række forskellige klubber - over tid eller samtidigt. Man har ofte flere hjem. Den lille arbejdsbolig i storbyen, familieboligen for netværksfamilien og fritidsboligen. Mobilitet og omskiftelighed gør forbrugeren til et ydrestyret situid, som spiller forskellige roller, afhængigt af, hvor man er. Forbruget finder i øget omfang sted via klubber og interessefællesskaber frem for via massemarkedsføring og distribution. De store virksomheder er blevet underleverandør til en masse små nichevirksomheder, som betjener de mange klubber, livsstils- og interessefællesskaber. Drivkræfter: Segregering, subkulturer, nettet som forsamlingshus. 13

Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012

Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Scenarier 2012 Marked/frie tøjler Klanernes logik Lokalt/opdelt Den nationale logik Det globale supermarkeds logik Global politisk

Læs mere

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier Fremtidsbilleder Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN Fremtidsbilleder...1 Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends...1 Globalisering globale netværk...1

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive

Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive Fremtidens forbrugerprodukter Intelligente - kommunikerende - interaktive Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2, 1998 Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2-1998 Fremtidens forbrugerprodukter

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Øje på arbejdsmiljøet, marts 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Den globale organisme, forordet

Den globale organisme, forordet Indholdsfortegnelse Den globale organisme, forordet Kapitel 1 Vi bliver ét globalt system Internet everywhere Always on Mange vinduer til cyberspace I-wear Mærk verden Alle genstande på kloden kan identificeres

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden... 4 Problemformulering... 4 Problemstillinger...

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere