Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda. Status på afkast i Nordea Pension"

Transkript

1 Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1

2 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til ratepension et andet sted? Hvordan virker en livsvarig livrente? Kan kapitalpension være en fordel? Ændring af skattefrihed på sundhedsforsikringer Hvordan udvikler markedet sig Muligheder i PFA Forhøjelse af PAL-skat Ny tilbagetrækningsreform Senere pensioneringstidspunkt Nye regler for efterløn Kan det betale sig at være med i efterlønsordningen? 2

3 Finansloven Agenda Tilbagetrækning Efterløn og Folkepension 3

4 Befolkningsudviklingen 4

5 Skal samfundet bevares er dette fremtiden I 2010 skal alle arbejde til 64 år ( ved fuld tid fra 60 år) I 2010 skal alle arbejde til 68 år ( ved halv tid fra 60 år) I 2040 skal alle arbejde til 69 år ( ved fuld tid fra 60 år) I 2040 skal alle arbejde til 78 år ( ved halv tid fra 60 år) 5

6 Samfundet bevares, ja men af hvem og hvordan skal det betales? I 2010 er vi 1 på arbejde og 1 på pension I 2030 er vi 1 på arbejde og 2 på pension I 2040 er vi 1 på arbejde og 2½ på pension Ja - det er måske godt, at jeg har det rigtige cpr.nr. 6

7 Svær lovgivning, ja - men lad os løsne lidt op på infomødet i DR! 7

8 Hjælp - Hvad skal jeg gøre!? Tilbagetrækningsreformen Betalingsring 2020 Tilbagetrækningsreformen Fair løsning Tilbagetrækningsreformen 13/15 maj 2011 Vedtaget 21. dec

9 Tilbagetrækningsreform af 13. maj 2011 i korte træk Ja, væk kom efterlønnen ikke? Vedtaget JA, nu er den! Vedtaget 21 december Men i 2020 vil der kun være på efterløn med reformen, imod uden reform. Er det så løsningen på sikring af velfærden? Et godt stykke! Et bud, og en vigtig del, hvis ikke regningen skal gives videre til de kommende generationer! 9

10 Ja, væk kom efterlønnen ikke Men i 2020 vil der kun være på efterløn, imod uden reform. Nuværende aftale Aftalen fra 13 maj

11 Finansministeriet 13. maj 2011 Tilbagetrækningsreformen Fremrykning af Velfærdsaftalen Forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen i Velfærdsaftalen fremrykkes med fem år: Efterlønsalderen vil være 62 år i Folkepensionsalderen vil være 67 år i Fra og med 2027 vil folkepensionsalderen være som aftalt i Velfærdsaftalen. Levetidsindekseringen aftalt i Velfærdsaftalen fastholdes. En tre-årig efterlønsordning Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år i løbet af 2018 til Efterlønsalderen vil være 63 år i 2020 og 64 år fra Efterlønssatsen hæves, så den udgør maksimal dagpengesats i hele efterlønsperioden. Efterlønnens størrelse bliver gjort mere afhængig af pensionsformue. Skærpes Muligheden for at optjene en skattefri præmie ved arbejde i op til tre år fastholdes. Mulighed for udbetaling af efterlønsbidragene uden beskatning ved udmelding af efterlønsordningen i Aktiv tilmelding til efterlønsordningen. 11

12 Finansministeriet 13. maj 2011 Tilbagetrækningsreformen Gunstige vilkår ved udmelding Mulighed for udbetaling af efterlønsbidragene skattefrit ved udmelding af efterlønsordningen i Seniorførtidspension Indførelse af en seniorførtidspension for nedslidte. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. Kommunerne skal afgøre ansøgning om seniorførtidspension inden for højest 6 måneder. Virkninger af aftalen De offentlige finanser forbedres med 18 mia. kr. i Den finanspolitiske holdbarhed styrkes med knap 10 mia. kr. Beskæftigelsen øges med godt personer i BNP øges med 47 mia. kr. i

13 13

14 Efterløn og folkepension hvornår og hvor længe gamle og nye regler 14

15 Efterløn hvornår og hvor længe? 15

16 Modregningsregler Udbetales som sum eller udbetales ikke Udbetales løbende Arbejdsgiver ordninger: Kapitalpension, ratepension og livrente Private ordninger: Kapitalpension, ratepension og livrente 4% af depotet fratrækkes I efterlønnen 4% af depotet fratrækkes I efterlønnen 64% af den faktiske årlige udbetaling fratrækkes i efterlønnen (Bundfradrag bortfaldet) 4% af depotet fratrækkes I efterlønnen Alle født før følger de gamle modregningsregler lempeligere. Eks. Kun 3% af depotet og kun 50% af den løbende ydelse + bundfradrag 16

17 Hvornår bortfalder efterlønnen p.g.a. modregning? Udbetalt Årlig ydelse Udskudt Depot størrelse Efterlønnen bortfaldet ved Indbetaling i 35 år incl. amb Indbetaling i 35 år incl. amb. Ydelsen i 10 år Indbetaling i 35 år incl. amb. Ydelsen i 15 år

18 Hvad skal jeg vælge? 18

19 Hvad skal jeg vælge? Willis har lavet en regnemaskine, der giver en indikation på hvad der bedst Ligger på vores Web Evt. omraadet/ydelser/efterloen/hvor %20meget%20kan%20jeg%20faa %20i%20efterloen.aspx Få en konkret udregning fra din a- kasse 19

20 Vores mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vore kunder kan træffe de rigtige beslutninger indenfor forsikring og pension 20

21 Seniorordningen under efterlønsordningen Født før 1. januar 1953 (gamle efterlønsregler), så er der ret til arbejdsløshedsdagpenge til efterlønsalderen Født (59 år i 2012) eller senere: Mulighed for dagpenge i 5 år frem til efterlønsalderen (seniorordning) Fleksydelsen Er man medlem af efterlønsordningen og efterfølgende kommer i fleksjob, overføres erhvervede rettigheder til en parallel ordning kaldet fleksydelse. Behovet for en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er øget, for mange i fleksjob 21

22 Senior jobordningen reglerne kort Seniorjob og dagpengeret Hvis du er født eller senere og din ret til dagpenge udløber 5 år før du opnår ret til efterløn, har du ret til seniorjob, hvis du har ret til efterløn, når efterlønsalderen indtræder. Det er en forudsætning for at få et seniorjob, at du fortsat er medlem af en a-kasse og betaler efterlønsbidrag, uanset at du ikke får udbetalt ydelser fra kassen. Hvis du er født før 1. januar 1953, og du mister dagpengeretten efter du er fyldt 55 år, så har du fortsat har ret til dagpenge frem til du kan gå på efterløn så snart efterlønsalderen indtræder. Du skal søge kommunen om seniorjob Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. A-kassen skal ikke give kommunen besked om det. Du skal sende sin ansøgning om et seniorjob så den er modtaget i kommunen, senest 2 måneder efter dagpengerettens udløb. Du kan tidligst søge om seniorjobbet, 3 måneder før dagpengerettens udløb. Du kan tidligst begynde i et seniorjob, når dagpengeretten er udløbet, og du skal senest begynde i jobbet, 2 måneder efter dagpengerettens udløb. Det er kommunen, som fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med den enkelte - bl.a. under hensyn til kvalifikationer og interesser. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige eller tilsvarende for lignende arbejde. Hvis seniorjobbet nedlægges skal kommunen skaffe dig et nyt seniorjob, ligesom du har ret til kompensation fra kommunen, hvis et seniorjob ikke fremskaffes til tiden. Rådighed og seniorjob Når du er i seniorjob, har du præcis den samme pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var fuldt ledig. Det vil sige: du skal stå til rådighed for formidlet arbejde du skal stå tilmeldt Jobcenter og have et CV i Jobnet hvis du afslår et rimeligt, ordinært arbejde, som Jobcenteret har formidlet, ophører seniorjobbet. Hvis du ikke kan gå på efterløn, fx hvis du melder dig ud af a-kassen eller undlader at betale efterlønsbidrag, ophører seniorjobbet Du kan afskediges fra seniorjob efter de almindelige ansættelsesretlige regler hvis du misligholder ansættelsesaftalen. Da der er tale om arbejde med tilskud fra det offentlige, tæller timerne ved seniorjob ikke med til at genoptjening af ny dagpengeret. Fra seniorjob til efterløn Seniorjob ophører, så snart efterlønsalderen indtræder og du skal gå på efterløn. Du skal selv sørge for at sende din ansøgning om efterløn til a- kassen. Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest dagen før, du opnår retten til efterløn 22

23 Tilbagebetaling af Efterlønsbidraget 23

24 Skattefri udb. af bidrag ved udmeldelse af efterlønsordningen Tilmeldt efterløn siden Beløb i dag den anførte dato Al indbetaling foretaget efter beskattes med 30%. Kan udbetales frem til 1/ Beløbene er ca. beløb, se dine tal i brevet fra din A- kasse 24

25 Det var så reformen, hvad så nu? Én gang i Danmarks historie har der været lovgivet med tilbagevirkende kraft. Det var lov om landsskadelig virksomhed under den tyske besættelse, vedtaget i 1945, og jurister diskuterer stadig lovligheden af. 25

26 Hvis du melder dig ud af efterlønsordningen i 2012 Du vil aldrig kunne komme ind i efterlønsordningen igen, hvis du melder dig ud af efterlønsordningen i perioden den 2. april 2012 til og med den 1. oktober Det betyder, at du aldrig vil kunne få efterløn eller skattefri præmie. Du fraskriver dig også muligheden for forlænget dagpengeret eller seniorjob. 1. Seniorjob og dagpengeret Hvis du er født eller senere og din ret til dagpenge udløber 5 år før du opnår ret til efterløn, har du ret til seniorjob, hvis du har ret til efterløn, når efterlønsalderen indtræder. Det er en forudsætning for at få et seniorjob, at du fortsat er medlem af en a-kasse og betaler efterlønsbidrag, uanset at du ikke får udbetalt ydelser fra kassen. 2. Seniorførtidspension Indførelse af en seniorførtidspension for nedslidte. Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a- kasse. Kommunerne skal afgøre ansøgning om seniorførtidspension inden for højest 6 måneder. 3. Fleksydelse Hvis du bliver syg inden efterlønsalderen vil der blive forsøgt at tilbyde dig et fleksjob hvis du har omkring 50 % arbejdsevne tilbage og derved sikres du også muligheden for efter at have opnået tidligste efterlønsstart at få fleksydelse som svarer til efterløn. 4. Skilsmisse Derudover bør der ses på hvordan din pensionsformue er sikret i tilfælde af evt. separation / skilsmisse inden evt. efterlønsalder. Ægtepagt Generalfuldmagt 26

27 Nyttige links Formålet med danmark.dk er at give et hurtigt overblik over det offentlige og skabe mulighed for at finde rundt i hele den offentlige sektor fra ét sted. danmark.dk viser vej til den rette myndighed eller de ønskede informationer ved hjælp af korte, generelle beskrivelser. Borger.dk er din genvej til offentlig selvbetjening. Med Borger får du er en let og brugervenlig indgang til offentlig selvbetjening, hvor du kan gøre meget af det, du ellers ville gøre på kommunekontoret. Bøgernes bog om den tredje alders nødvendige oplysninger. På siden kan du bestille et password, som sendes til dig. Herefter kan du logge dig på og se dine pensionstal fra de pensionsinstitutioner, der har tilsluttet sig faciliteten. 27

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere