HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling den 29. marts 2007 Evaluering af de individuelle lønsamtaler 2006 Individuelle lønsamtaler 2007 Efterløn efter Fortrydelsesordning Velfærdsreform mange nye love vedtaget i december 2006 Lederen: Organisationsændringer Som medarbejder i TDC-koncernen kan man ikke klage over, at der ikke sker noget i virksomheden. Den administrerende direktør i TDC Jens Alder har overtaget styringen af Totalløsninger, og nye organisationsændringer er sat i gang. Det betyder, at foreningens medlemmer igen er beskæftiget med, hvordan vi nu får det til at gå op i en højere enhed, samt opbygningen af nye netværk for at få TDC hverdagen til at fungere. Ifølge udmeldinger fra Jens Alder skal organisationsændringerne ende med en klar forstærkning af de kundevendte områder, og en mere decentral opbygning af områderne. Det ser fornuftigt ud med disse tiltag, da det er et godt modtræk overfor TDC`s konkurrenter, og det vil fra kundens side opleves positivt, i stedet for den meget centrale opbygning kundekontakten har i dag. Nu må man så håbe, at ledelsen ikke glemmer, at salgsfunktionernes og de udførende enheders bagvedliggende organisation også skal forstærkes. Her er der opstået huller, og da det ser ud til, at der også her er ubesatte stillinger helt tilbage til 2006, vil det være en god idé at se at få disse stillinger besat så hurtigt som muligt. Her kunne TDC gøre brug af de erfaringer, man har fået i forbindelse med gennemførelsen af Stabsfunktionsprojektet, og få opbygget et effektivt centralt Jobcenter, så ledige stillinger her og nu og i fremtiden noget hurtigere kan blive besat med interne kompetente medarbejdere. Bo Magnussen Formand VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX: W W W.lederforeningen.dk

2 2 Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider På forhandlingsmøderne med TDC den 11. januar og 31. januar 2007 blev der arbejdet videre med overenskomsttemaerne Overenskomst i Produktionsselskabet, Løn, Arbejdstid, Pension, Ferie, Afskedigelsesregler, Tillæg, Udvidet fravær/frihed, Uddannelse, Rejseregler, Seniorordninger. Der afventes hvad der sker på det private arbejdsmarked og forhandlingerne med TDC genoptages i begyndelsen af marts Overenskomstforhandlingerne mellem LTD og De Gule Sider startede den 5. februar 2007, hvor der blev udvekslet overenskomsttemaer. Også her afventer vi, hvad der sker på det private arbejdsmarked, før forhandlingerne genoptages. Nye LTD talsmænd LTD har fået nye talsmænd i følgende enheder: Erik Hansen, TDC Erhverv Nordic Account Inge Ballegaard, TDC Privat Marked Per Ingemann Nielsen, TDC Installation DRVP LTD byder alle velkommen til arbejdet for medlemmerne i de respektive enheder. LTD vil også benytte lejligheden til at sige Helle Schmidt og Søren Aaen tak for deres indsat som talsmænd for medlemmerne i TDC Privat Marked og De Gule Sider, IT. Samtidig ønskes Søren alt mulig held og lykke i tiden fremover udenfor TDC. LTD Generalforsamling den 29. marts 2007 LTD s ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 29. marts 2007 kl på Telehøjen i Odense. Der vil blive arrangeret fælles transport fra Jylland og Sjælland. I uge blev indkaldelse med dagsorden og mulighed for tilmelding til generalforsamlingen udsendt med post. I uge vil beretning for perioden marts 2006 til marts 2007 blive sendt til hvert enkelt medlem med post. Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen, så vi kan mødes og få en konstruktiv dialog om foreningens arbejde i fremtiden. Evaluering af de individuelle lønsamtaler 2006 Evalueringen mellem LTD og TDC af de individuelle lønsamtaler 2006 vil først ske på et møde den 11. april Resultatet af lønudviklingen på LTD-området i 2006 er endnu ikke endeligt opgjort og vil først være klar til ovenstående møde.

3 3 Individuelle lønsamtaler 2007 Tiden for den årlige lønsamtale nærmer sig, men grundet overenskomstforhandlingerne og den manglende evaluering af lønsamtalerne i 2006, må det forventes at samtalerne først starter op senere på foråret Efterløn efter Fortrydelsesordning Denne artikel er udarbejdet af FTF-A. Fra 1. januar 2007 kan du, der er født 1. juli december 1969 og ikke betaler efterlønsbidrag, tilmelde dig efterlønsbetalingen efter en fortrydeordning. Det gælder, uanset om du aldrig har betalt efterlønsbidrag, tidligere har betalt efterlønsbidrag og er holdt op med det, eller om du har betalt efterlønsbidrag og fået pengene betalt tilbage. Hvis du er født i 1970, er der to muligheder for dig, se i skemaet. Hvis du betaler efterlønsbidrag efter fortrydeordningen, vil du til sin tid få udbetalt en lavere efterløn og en eventuelt lavere skattefri præmie. Det er fordi, du har betalt mindre i efterlønsbidrag end dem, der betaler efter de almindelige regler. Fødselsdato Født 1. juli juni 1964 Født 1. juli december 1969 Krav Du skal senest begynde at betale efterlønsbidrag fra dit fyldte 47. år. Du skal derefter betale efterlønsbidrag, uafbrudt frem til du bliver 62. Det gælder uanset om du tidligere har betalt efterlønsbidrag. Du skal også have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra 1. januar Du skal senest begynde at betale efterlønsbidrag fra dit fyldte 47. år. Du skal derefter betale efterlønsbidrag, uafbrudt frem til du bliver 62. Det kan være, at du skal betale i længere tid, hvis efterlønsalderen bliver sat op efter Kravet om bidragsbetaling gælder, selv om du tidligere har betalt efterlønsbidrag. Født 1970 Som et andet krav skal du også have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra. 1. januar Du kan stadig nå at opfylde de almindelige krav om medlemsanciennitet og efterlønsbetaling til at få fuld gavn af efterlønsordningen. Men så skal du også tilmelde dig efterlønsbetalingen senest den dag, du fylder 37. Det hænger sammen med, at du skal betale efterlønsbidrag i mindst 25 år. Du skal uden afbrydelse fra 1. januar 2008 og frem til din efterlønsalder betale efterlønsbidrag. Hvis du ikke når det, inden du fylder 37, kan du tilmelde dig efterlønsbetalingen inden 1. januar Så kan du få efterløn efter de normale regler, når du har betalt efterlønsbidrag i 25 år. Efter 1. januar 2008 har du stadig mulighed for at komme på efterløn men så ikke længere efter normale regler. I så fald skal du, senest 15 år før du fylder 62, begynde at betale efterlønsbidrag og frem til du går på efterløn. Du skal også have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra 1. januar 1997.

4 4 Så meget får du i efterløn når du mangler nogle bidrag. Tallene er baseret på, at du går på efterløn, så snart du har mulighed for det. Hvis du udsætter tidspunktet to år, kan du få en højere sats. Nedsættelsen er regnet ud i forhold til den maksimale efterlønsydelse, som i 2007 er på kroner om året. Ved 1 manglende bidragsår svarer nedsættelsen til (2 % af ) = kr. Nedsættelse af efterlønnen År du mangler Nedsættelse - i % Efterløn - 91 % sats Så meget får du om året kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Eksempel: Finansrådgiver Michael Svendsen fylder 40 år i 2007 og har aldrig før betalt til efterlønnen. Han har været medlem af a-kassen siden 1. januar 1997 og beslutter sig i 2007 for at betale efterlønsbidrag. Han skulle have begyndt at betale efterlønsbidrag som 37-årig for at få fuld efterløn han mangler altså 3 bidragsår. Michael vil få kroner om året i 2007-kroner, når han går på efterløn som 62-årig i 2029, fordi der skal trækkes kroner (6 % af den højeste ydelse) fra kroner på grund af 3 manglende bidragsår. Hvad betyder de manglende bidragsår for efterlønspræmien? Når du når efterlønsalderen, vil du få et efterlønsbevis. Hvis du fortsætter med at arbejde to år efter, du fik dit efterlønsbevis, kan du begynde at optjene en skattefri præmie efter den såkaldte to-års-regel.

5 5 Det betyder, at for hver gang, du har 481 timers lønnet og ustøttet arbejde, optjener du en præmieportion. En præmieportion er i 2007 på kr. for fuldtidsforsikrede. Du kan højst optjene 12 præmieportioner. Det betyder, at præmien vil komme op på kroner, hvis du fortsætter frem til folkepensionsalderen. På fortrydelsesordningen bliver din skattefri præmie sat ned med 4 % for hvert år, du mangler at betale efterlønsbidrag. Du kan se i skemaet, hvor meget din skattefri præmie vil blive reduceret. Beløbene er i 2007-niveau. Nedsættelse af efterlønspræmien År du mangler Procentvis nedsat med Normal præmieportion for fuldtidsforsikrede Hver enkelt præmieportion nedsættes med 1 4 % kr. 426 kr. 2 8 % kr. 852 kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr. Hvis du vil vide mere eller ønsker at tilmelde dig efterlønsordningen skal du henvende dig til FTF-A på telefon Velfærdsreform mange nye love vedtaget i december 2006 Denne artikel er udarbejdet af Anna Bjerre, PFA. Nedenfor er alene beskrevet de lovændringer, der har særlig betydning for pensionsordningen

6 6 Efterløn og Folkepension Ændret alder for efterløn og folkepension træder i kraft 1. juli 2009 øvrige ændringer træder i kraft 1. januar Ændringerne fremgår af lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension. Fødselsalder Efterløn Folkepension eller tidligere 60 år 65 år ½ år 65½ år år 66 år ½ år 66½ år eller senere 62 år 67 år Fra 2027 er folkepensionsalderen således 67 år. Folkepensionsalderen reguleres med virkning fra 2030, hvis levealderen øges sker med et varsel på 15 år. Efterlønsalderen hæves således gradvist til 62 år fra 2019 og frem til 2022 med ½ års interval hvert år, så efterlønsalderen d. 1. januar 2022 er 62 år. Det betyder, at personer, der er fyldt 48 år ved udgangen af 2006 ikke berøres af ændringerne. Efterlønsperioden vil fortsat være 5 år. Efterlønsalderen vil kunne stige igen i 2025, hvis levetiden er steget yderligere i forhold til Øvrige ændringer i Arbejdsløshedslovgivningen: Efterlønsbidrag/medlem af A-kasse der skal fremover betales bidrag i 30 år mod i dag 25 år. overgangsregler sikrer de, som allerede er medlem af efterlønsordningen. Fortrydelsesordning for personer, der har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag tilmelding skal ske senest 15 år før efterlønsalderen. Desuden er der andre særlige betingelser spørg i A-kassen. Efterlønssatsen og den skattefri præmie foreslås nedsat i forhold til det antal år, medlemmet mangler at indbetale efterlønsbidrag. Det foreslås, at efterlønssatsen nedsættes med 2 % for hvert manglende års bidragsindbetaling, og at den skattefri præmie nedsættes med 4 % for hvert manglende år. Lempeligere fradrag for arbejdsindkomst for efterlønsmodtagere med en lav timeløn (lavere end omregningssatsen på 178,96 i 2007) for de første kr. - for at øge lavtlønnedes incitament til at arbejde i efterlønsperioden. Opgørelse af og fradrag for skattebegunstigede pensionsordninger, der udbetales mellem det fyldte 60. år og efterlønsalderen. Der laves regler, der sikrer, at man ikke ved at hæve sin pension før efterlønsalderen kan nedbringe eller helt undgå fradraget. Hensigten er, at man ikke kan undgå pensionsfradraget ved at hæve pensionsordningen efter 60 års dagen, ligesom indbetalinger efter 60 års dagen vil medføre fradrag. Det foreslås derfor, at opgørelsen af beregningsgrundlaget for pensionsfradrag ved efterlønsalderen tillægges pensionsbeløb, som er udbetalt efter det 60. år, men inden efterlønsalderen. Dette gælder således ikke for personer, der er fyldt 48 inden 1. januar Styrkede jobmuligheder for ældre ophævelse af forlænget dagpengeret for de årige (skal ses i sammenhæng med ny lov om seniorjob - se nedenfor - som netop er tiltænkt denne gruppe). Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år. Afskaffelse af fritagelse for aktivering for årige. Ophævelse af den kortere dagpengeperiode for de over 60 årige dagpengeperioden bliver også for dem max. 4 år mod i dag 2½ år. Systematisk rådighedsvurdering af ledige A-kassen skal indkalde ledige hver 3. måneder til rådighedsvurdering.

7 7 Automatisk udstedelse af efterlønsbevis (i dag skal den enkelte ansøge). De nugældende regler for ret til efterlønsbevis gælder fortsat, men selve administrationen forenkles bl.a. fordi der på det tidspunkt ikke er krav om endelig pensionsoversigt. Justering i reglerne om tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag det betyder valgfrihed med hensyn til hvilken pensionsordning, efterlønsbidraget kan overføres til, så der kan tages højde for individuelle beskatningsforhold. Konsekvensrettelser i forskellige andre love ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2007 eller den 1. juli 2009 Udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger kan i dag ske fra 60 år. Ifølge velfærdsaftalen hæves den nuværende aldersgrænse for nytegnede pensionsordninger parallelt med efterlønsalderen regelændringerne skal drøftes med pensionsbranchen. Ændringerne af de relevante regler i pensionsbeskatningsloven vil fremgå af et selvstændigt lovforslag, der fremsættes senere af skatteministeren. Aldersgrænsen for lån til betaling af ejendomsskatter skal fremover følge aldersgrænsen for folkepension (der ændres ikke ved rettigheden i forbindelse med efterløn). Betaling af ATP-bidrag følger folkepensionsalderen. Aldersgrænsen er 67 år, så længe folkepensionsalderen ikke overstiger 67 år. Udbetaling af ATP kan udskydes til det fyldte 75. år mod en tilsvarende forhøjelse af pensionen efter den hidtil gældende model med forhøjelsesprocenterne. Det betyder, at en udskydelse af pensionsudbetalingen giver mulighed for at forhøje den årlige ATP-pension med ca. 160 % og ca. 105 % for pension optjent henholdsvis før og efter 1. januar 2002, hvis pensionen udskydes fra alder 65 til 75. Lønmodtagernes Dyrtidsfond udbetaling ved livstruende sygdom ændringen skete 1. januar fremgår af lov om ændring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det betyder, at medlemmer kan få udbetalt deres indestående i tilfælde af livstruende sygdom, så der er en parallelitet som for øvrige pensionsinstitutter i forhold til udbetaling af kapitalpension ved livstruende sygdom. Fleksydelse forhøjelse af fleksydelsesalder fremgår af lov om ændring af fleksydelse forhøjelsesreglerne træder i kraft 1. januar Ændringerne betyder, at der på samme måde som i efterlønsordningen (se ovenfor) foreslås en gradvis forhøjelse af fleksydelsesalderen, så den gradvist hæves til 62 år fra 2019 og frem til Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden fremgår af lov om ændring af lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.. - loven træder i kraft 1. januar 2008 bestemmelser i kollektive aftaler eller overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når lønmodtageren fylder 65 år eller mere, indgået efter d. 27. december 2004, men inden denne lovs ikrafttræden, er dog fortsat gyldige indtil det tidspunkt, hvor den pågældende overenskomst kan opsiges til ophør. Forslaget betyder, at aldersgrænsen for ophør af ansættelse hæves fra år. Dermed ikke sagt, at lønmodtageren har ret til ansættelse indtil 70 år, men vil ikke kunne afskediges under henvisning til sin alder.

8 8 Delpension udfasning af delpensionsordningen fremgår af lov om ændring af lov om delpension - træder i kraft 1. januar Det betyder, at personer, der ved udgangen af 2006 er fyldt 48 år fortsat vil have mulighed for delpension, og personer, der ikke er 48 år på det tidspunkt, vil ikke kunne få delpension. Tilgangen stopper 1. jan og ophører endeligt ved udgangen af Seniorjob fremgår af lov om seniorjob - træder i kraft 1. januar Ændringen har tæt sammenhæng med ophør af forlænget dagpengeret for årige. Det betyder, at personer, der fremover opbruger dagpengeretten imellem 55 og 59 år og vil være berettiget til efterløn fra 60 år har ret til et seniorjob ved udløbet af dagpengeperioden. Kommunerne har pligt til at ansætte i seniorjob. Aflønning skal ske med overenskomstmæssig løn på området. Muligheden kan være et vigtigt argument for at tilmelde sig efterlønsordningen, da den kan sikre ældre medarbejdere en indkomst indtil efterlønsalderen. Sygedagpenge- nye regler fremgår af lov om ændring af sygedagpenge træder i kraft 1. januar Hovedreglen er, at sygedagpenge kan udbetales i op til 52 uger. Det nye er, at udbetalingen af sygedagpenge kan udbetales i op til 3 år, hvis den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling. Det skal dog vurderes, at behandlingen skal kunne bringe den sygemeldte tilbage i arbejde. De øvrige forlængelsesmuligheder gælder fortsat. Arbejdsgiverperioden på de 14 dage ændres til 15 dage. Det betyder, at arbejdsgiverens økonomiske forpligtelser forlænges med 1 kalenderdag. Der er mere fokus på delvis sygemeldte ansatte. En delvis sygemeldt kan således godt være berettiget til fulde sygedagpenge, hvis den ansatte opsiges og dermed skal leve af sygedagpenge i en periode.

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere