Kom godt igang med Outlook-kalenderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt igang med Outlook-kalenderen"

Transkript

1 Kom godt igang med Outlook-kalenderen

2 Introduktion Dette er en lille vejledning til Outlook-kalenderen. Her er først lidt om, hvad den kan bruges til: Man kan lægge møder og aftaler ind i kalenderen og offentliggøre dem, hvis man ønsker, at andre skal kunne se, hvornår man er ledig - eller blot angive, at man ikke kan træffes eller deltage i et møde på et givet tidspunkt. Man kan også lægge aftaler ind af helt privat karakter, som ingen andre kan se, eller hvor andre blot kan se, at man er optaget. Man kan tildele andre rettigheder til at se, opdatere eller slette aftaler i ens kalender. Man kan få tilsendt en reminder via før et møde finder sted, så man ikke risikerer at glemme en aftale. Man kan melde tilbage på invitationer, dvs. om man kan deltage i et møde eller ej, f.eks. personalemøder. Der er en funktion til mødeplanlægning, dvs. man kan se, om de personer, man inviterer til et møde, er optaget allerede og man kan finde et ledigt mødetidspunkt for de inviterede. Man kan synkronisere en håndholdt kalender med systemet og overføre sine aftaler derfra eller fra andre kalendersystemer, kontakt hvis du har en RUC-mobil telefon og ønsker hjælp til opsætningen. Man kan se sin kalender fra en webside, ecal.ruc.dk, uanset hvor man befinder sig i verden. Der findes en særskilt vejledning til web-kalenderen, som fås i Helpdesk-sekretariatet. Man kan bruge kalenderen til planlægning af arbejdsopgaver, og oprette egne grupper, så det bliver nemt at invitere de samme personer til forskellige møder. Desuden findes der foruddefinerede grupper. Campus-it sørger for at lægge helligdage samt fælles arrangementer ind, så man altid kan være orienteret om relevante fridage og arrangementer. Outlook-kalenderen har 4 fremvisningsmuligheder: dagskalender, 5-dagsoversigt, ugeoversigt og månedsoversigt. Dens funktioner gennemgås kort i det følgende. 1

3 Start med kalenderoversigten Klik på Kalender i oversigten nederst til venstre. Så åbnes kalenderen. Herover vises dagsoversigten for din kalender. Du kan vælge at se en uge eller en måned ad gangen ved at klikke på knapperne Arbejdsuge, Uge eller Måned øverst. 2

4 Brug den lille kalender i øverste venstre hjørne til at navigere rundt i kalen-deren. Du kommer hurtigt tilbage til dags dato ved at klikke på I dag i værk-tøjslinien til venstre for knappen med dagsoversigten. Værktøjsliniens ikoner Opret et nyt møde (dagsbegivenhed eller opgave) Udskriv kalenderoversigten Slet møde (opgave) Kalenderfarvelægning Vis gruppetidsplaner Ressourceplanlægning Få vist kalenderen for i dag (Spring til i dag) Få vist kalenderen for en dag ad gangen Få vist kalenderen for en arbejdsuge ad gangen Få vist kalenderen for en uge ad gangen Få vist kalenderen for en måned ad gangen) Søg efter et møde, dagsbegivenhed eller opgave Adressebog. Skriv f.eks. et navn i feltet Søg efter Hjælpeteksten 3

5 Oprettelse af et møde Klik på det ønskede mødetidspunkt i kalenderen for at oprette et møde. Ligger mødet langt ude i fremtiden, brug da den lille kalender øverst til venstre for at komme til den ønskede dato, se side 3. Brug pilene til at springe månedsvis frem og klik derefter på den ønskede dato for mødet. Når du opretter et møde vises følgende vindue. Husk altid at skrive et emne i emne-feltet. Lokalereservation foregår pt. i et andet system, men derfor kan du sagtens skrive lokalenummeret i feltet Sted, når du har fået lokalet reserveret. Det er en god service for mødedeltagerne. Under Starttidspunkt indtaster du mødets starttid, og under Sluttidspunkt mødets afslutningstidspunkt. Hvis du sætter hak ved Hele dagen oprettes aftalen som en dagsbegivenhed. For at invitere andre til mødet, klikker du på Inviter deltagere øverst. Herefter klikker du på Til... og skriver navnet på den person, du ønsker at invitere. 4

6 Vælg en person fra listen og klik på OK. Herefter vises den inviteredes navn i feltet Til. Det er også muligt at invitere grupper af personer på kalenderserveren, f.eks. adm-ta hele Teknisk afdeling. Vi har dog endnu ikke fået dette til at virke med Outlook-kalenderen. Brug i mellemtiden ecal.ruc.dk, se side 18. Under Etiket kan du vælge forskellige etiketter, f.eks. Vigtigt, Personlig, Ferie, Fødselsdag. Du kan selv bestemme hvordan etiketterne skal farvelægges under Rediger etiketter på menulinien, men vi anbefaler at du bruger standardværdierne. Hvis du vælger etiketten Personlig, vil tiden vises som optaget for andre kalenderbrugere, dvs. de vil ikke kunne se teksten i emne-feltet, kun at du er optaget. Under Påmindelse kan du vælge at få en reminder, f.eks. 10 minutter før et mødes start og du kan angive, hvilken lyd der skal afspilles. Under Vis tidspunkt som kan du vælge Ledig, Foreløbig, Optaget og Ikke til stede. -Ledig benyttes f.eks. ved dagsbegivenheder, -Foreløbig, hvis det blot er et foreslag til et mødetidspunkt, -Optaget, hvis mødet er fastlagt og tidspunktet optaget, -Ikke til stede, hvis du ikke selv kan deltage i mødet. I tekstfeltet kan du indtaste detajler vedr. mødet, en længere beskrivelse eller f.eks. en dagsorden. Det er også muligt at vedhæfte et dokument ved at klikke på Klipsen øverst i menulinien. 5

7 Klik dig derefter frem til det dokument du vil vedhæfte og klik på Indsæt. Mødet kan oprettes som et personligt møde ved hjælp af etiketten Personlig, eller det kan være Privat (Sæt hak ved Privat nederst). Hvis en anden bruger får vist din kalender, vises private og personlige møder kun som optagede tidspunkter, medmindre du har tildelt brugeren særlige rettigheder. Ønsker du at andre skal kunne se, hvad mødet handler om, skal det oprettes som et offentligt møde. Det anbefales at arbejdsrelaterede møder oprettes som offentlige møder. Hvis det er et tilbagevendende møde, f.eks. et afdelingsmøde hver fredag, skal du klikke på Gentagelse øverst. Ønsker du at slette et møde, markerer du mødet og klikker på Slet-knappen øverst. 6

8 Mødeplanlægning Med planlægningsfunktionen kan du finde ud af, hvornår flere personer kan deltage i et møde. Klik på fanebladet Planlægning. -Vælg først mødedeltagerne ved at klikke på Klik her for at tilføje et navn. Hvis du ikke har stavet navnet rigtigt er der mulighed for at søge efter det. Klik på Vis flere navne for at søge efter den pågældende. 7

9 De blå tider viser optaget tid. De skraverede felter viser, at personen er indkaldt til et møde, men vedkommende har endnu ikke bekræftet sin deltagelse. Mødetidspunktet ml og er markeret i midten med den grønne lodrette streg for mødets starttidspunkt og den røde for sluttidspunktet. Klik på knappen Autotidspunkt næste for at finde næste ledige mødetidspunkt. 8

10 Hvis du klikker på den lille røde pil til venstre for navnet, kan du angive, om det er nødvendigt at den pågældende deltager i mødet eller om det er valgfrit. Det gælder iøvrigt også, når du inviterer personer til et møde, at du kan angive dette, men det betyder ikke noget for planlægningsfunktionen som sådan. Når du vender tilbage til selve mødet ved at klikke på fanebladet Aftale, vil mødedeltagerne være indsat i Til-feltet og tidspunktet ændret til det ledige mødetidspunkt. 9

11 Hvis en anden har foreslået et møde, vil der øverst stå Svar udbedes, indtil du enten har accepteret, afslået eller foreslået et nyt mødetidspunkt. Det er også muligt at lave en foreløbig godkendelse. Har du selv foreslået mødet, vil der være endnu et faneblad, Registrering, hvor du kan se en status for hvem der har afslået, accepteret osv. Her vil du også kunne se om det er en nødvendig deltager eller ej. 10

12 Se andre brugeres kalendere I forbindelse med mødeplanlægning kan det være rart at kunne se andre brugeres kalendere, men også, hvis man passer en kollegas eller chefs telefon for at kunne oplyse om, hvornår vedkommende er at træffe igen. Klik på Åbn en delt kalender yderst til venstre i vinduet: Skriv navnet på den person du vil se kalenderen for, eller klik på Navn... for at søge efter personen. Herefter vises den pågældendes kalender til højre for din egen i vinduet og der er hakket af ved brugerens navn til venstre under Mine kalendere. Fjern hakket her for at fjerne brugerens kalender fra oversigten igen. 11

13 Hvis man får mere end to kalendere vist i en ugeoversigt kan det være svært at overskue. Så kan man evt. skifte til en dagsoversigt. 12

14 Redigering af adgangsrettigheder Du kan tildele andre rettigheder til at oprette møder i din kalender. Vælg menuen Funktioner og derefter Indstillinger. Klik på fanebladet Stedfortrædere. Klik på Tilføj, hvis du vil tilføje en ny stedfortræder eller på Tilladelser, hvis du vil redigere rettighederne for en allerede eksisterende. Ud for Kalender vælger du Editor (kan læse, oprette, ændre og sende elementer), hvis du vil give vedkommende fulde rettigheder til din kalender. Ønsker du kun at vedkom-mende skal kunne læse og besvare dine mødeindkaldelser, men ikke oprette møder på dine vegne, vælger du Læser (kan læse og sende elementer) 13

15 Andre indstillinger for Outlook-kalenderen Du kan bla. angive om du vil have tilsendt en -påmindelse, inden et møde starter, om du vil sende en til mødedeltagerne, når du opretter eller opdaterer et møde. Vælg menuen Funktioner og derfter Indstillinger. Klik på fanebladet Indstillinger, sæt hak ved Standardpåmindelse og angiv et interval på f.eks. 10 minutter. Klik på Kalenderindstillinger for at ændre andre standardværdier som f.eks. kalenderarbejdsugens udseende, indstillinger for planlægningsfunktionen mm. 14

16 Klik på fanebladet Oracle Connector og derefter på Kalendervalg, Indstillinger. Det kan være fornuftigt at aktivere -påmindelser for både møder og dagsbegivenheder under Modtager, så du bliver mindet om dem i god tid. Hvis det handler om at dine kollegaer skal lære at bruge kalenderen er det måske også en ide at sætte hak ved Oprettes og opdateres under Sender, så mødedeltagerne får en , når du opretter og opdaterer et møde. Hvis det imidlertid er personer, der er vant til at bruge kalenderen, kan det være meget irriterende med de mange s det forårsager. 15

17 Opgaver Foruden møder og aftaler, kan du bruge kalenderen til at planlægge dine arbejdsopgaver med. Det kunne f.eks. være, at du skal have en vejledning færdig til en bestemt dato eller det kunne være et projekt I er flere der arbejder sammen om og hvor andre evt. også skal kunne følge med i, hvor langt I er nået i forløbet. Klik på Opgaver nederst til venstre for at oprette og arbejde med opgaver. Opgaveoversigten kan sorteres efter forfaldsdato, emne eller status. Klik på Ny øverst til venstre for at oprette en ny opgave. Angiv emne, forfaldsdato, startdato og status. 16

18 Det er muligt at se andre brugeres opgavelister og tildele dem opgaver, forudsat man har fået rettigheder dertil, se side 13. Klik på Åbn delte opgaver til venstre for at se en anden brugers opgaveliste. 17

19 Grupper og distributionslister Du kan samle de brugere, du ofte inviterer, i grupper, så du kan invitere alle på én gang. Gruppebegrebet på kalender-serveren kaldes i Outlook for Distributionslister. Der findes allerede nedenstående typer offentlige grupper på kalenderserver-en, men vi har endnu ikke fået det til at virke med Outlook. I mellemtiden skal du bruge ecal.ruc.dk (Vælg Fælles kalender fra portalino.ruc.dk), hvis du skal inviterer større personalegrupper til møder. Det kunne f.eks. være madpakke-møder med direktøren, hvor adm-alle i så fald skulle inviteres. Der findes en vejledning til ecal.ruc.dk systemet i Helpdesk-sekretariatet. For f.eks. CBIT er der f.eks. oprettet følgende grupper på serveren: cbit-staff cbit-vip cbit-fastvip cbit-eksvip cbit-tap cbit-admtap cbit-tektap Alle ansatte på CBIT Alle VIP er på CBIT Alle fastansatte VIP er på CBIT Eksterne lektorer og undervisningsassistenter Alle TAP er på CBIT Kontor-TAP er på CBIT Teknik-TAP er på CBIT For forskningsgrupperne på CBIT: Brugerdreven it-innovation (UDI) Innovation i virksomheder og erhverv (IVE) Kommunikation, Journalistik og Social Forandring (CJSC) Kommunikationsformer og vidensproduktion (KPC) Programmering, logik og intelligente systemer (PLIS) Virksomheder, forandring og ledelse (VFL) Visuel kultur og Performance-design (VISPER) Grupper i Fællesadministrationen: adm-alle Alle ansatte i Administrationen adm-oea Ansatte i Økonomisk afdeling adm-international Ansatte i International afdeling adm-uf Ansatte i Uddannelses- og forskningsafdelingen adm-ta Ansatte i Teknisk afdeling adm-stab Ansatte i Stabsafdelingen adm-pa Ansatte i Personaleafdelingen adm-lg Ledergruppen i Fællesadministrationen campus-it Ansatte i Campus-IT 18

20 Ønsker du at oprette egne grupper i Outlook, f.eks. med personer, du ofte holder møder med, skal du klikke på Adressebogs-ikonet i øverste menulinie ( ). Derefter klikker du på det yderste ikon til venstre, Ny adresse ( ), og vælger Ny distributionsliste. Så giver du listen et navn, f.eks. Journalen, og klikker på Vælg medlemmer, for at tilføje det første medlem af gruppen. Husk at klikke på Gem og luk, når alle i gruppen er tilføjet. Når du senere skal indkalde gruppen til et møde og du klikker på Inviter deltagere, kan du under Outlook-adressekartotek, Contacts se distributionslisten Journalen og invitere gruppen til mødet. 19

21 Ferieplanlægning i kalenderen Fællesadministrationens afdelinger kan have glæde af at bruge kalenderen til ferieplanlægning. Man kan så ved at kigge på den enkelte afdelings fælles ferieplanlægger se, hvem der har ferie i hvilke uger. Det kræver selvfølgelig at alle afdelingens ansatte bruger kalenderen til at planlægge deres ferie, og at de følger anvisningerne nedenfor. 1. Opret et almindeligt møde (ikke en dagsbegivenhed) fra på din første feriedag med emnet Randrup ferie hvor Randrup naturligvis skal erstattes af dit eget brugernavn. 2. Inviter afdelingens ferieplanlægger til mødet. Der findes følgende: ferie-campusit Ferie i Campus-it ferie-international Ferie i International afdeling ferie-komm Ferie i Kommunikationsenheden ferie-pa Ferie i Personaleafdelingen ferie-ta Ferie i Teknisk afdeling ferie-uf Ferie i Uddannelses- og forskningsafdelingen ferie-oea Ferie i Økonomisk afdeling På ecal.ruc.dk Klik på fanebladet People and Resources. Skriv Ferie i i feltet User information og klik på Find Vælg på den afdeling du er ansat i, f.eks. Ferie i Campus-it Klik på fanebladet Repeting Vælg Daily i feltet Repeat Vælg den sidste feriedag ud for Until Klik på List dates og kontroller, at de rigtige dage er angivet. Klik på Create I Outlook Klik på fanebladet Planlægning og skriv Ferie i i feltet Klik her for at tilføje et navn og tryk Enter. Vælg din afdelings ferieplanlægger. Klik på Gentagelse. Sæt hak ved Dagligt under Gentages. Angiv sidste dato for din ferie i feltet Afslut den. Klik på OK og derefter på Send. Afdelingens ferieplanægger kan åbnes som enhver anden kalender. I Outlook bør man åbne kalenderen i i nyt vindue for at bevare overblikket ( Filer, Åbn, Anden brugers mappe, skriv f.eks. Ferie i Campus-it) 20

22 21

23 22

24 Udgivet af Campus-IT, Birthe Randrup November 2007 Roskilde Universitetscenter Bygning 42.1

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder.

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. OUTLOOK: Kalender Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. Kalenderen kan fx gøre dig opmærksom på, at du har en aftale inden for den næste

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

Data til konfiguration

Data til konfiguration Data til konfiguration Server: Url: Gensidig godkendelse: EXCAU001.au.local mail.ucl.dk msstd:mail.ucl.dk Page 1 of 7 Konfigurer en profil Tryk Start Vælg Kontrolpanel Dobbeltklik på Post (eller Mail)

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 OUTLOOK Table of Contents Mail... 3 Send en mail... 4 Besvar en mail... 11 Vedhæftede filer... 14 Videresend mail... 20 Kalender... 21 Opret aftale... 22 Kategorisér aftaler i kalenderen... 26 Send invitation

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Outlook opsætning Mail Kalender...30

Outlook opsætning Mail Kalender...30 OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WINDOWS 16-BIT

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WINDOWS 16-BIT VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 INTRODUKTIONSKORT GroupWise er software, som kan opfylde dine krav til udveksling af beskeder, planlægning og kalenderbrug. Her følger

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning

Office/Outlook. Vejledning Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 30. april 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Giv adgang så en anden kan modtage dine mails og mødeindkaldelser og reagere på dine

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer.

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer. 6 MEDIEARKIV Mediearkivet bruges til opbevaring af filer (billeder og dokumenter), som vi bruger på vores hjemmeside. Før vi kan vise et billede eller linke til en fil, skal de uploades til mediearkivet.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik.

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Ferieplanlægning er et modul i Smartklik, hvor man kan planlægge sit fravær på nedenstående typer af fravær: Ferie Særlige feriedage Omsorgsdage Seniordage

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Outlook Mail og kalender Grundforløb. Opgaver til Microsoft Outlook Mail og kalender

Outlook Mail og kalender Grundforløb. Opgaver til Microsoft Outlook Mail og kalender r til Microsoft Outlook Indhold Outlook Indhold... 2 E-mail adressen... 3 Opsætning af Outlook fuld version... 4 Outlook - web mail eller mobil enhed... 7 Webmail... 7 Mobil adgang... 7 Kalender... 8 ELAR

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Book et mødelokale og bestil frokost, kaffe mv. IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Book et mødelokale og bestil frokost, kaffe mv. IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Book et mødelokale og bestil frokost, kaffe mv. Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7 Peter Kragh Hansen Microsoft Outlook 2013 DK ISBN nr. 978-87-93212-10-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 TM INTRODUKTIONSKORT TIL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kan du få adgang til din post og kalender med en hvilken som helst HTML 3-kompatibel

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ARBEJDSTID 10 ANSØGNINGSMETODE 11 ANSØGNINGSDATO

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere