Totalrapport Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalrapport Maj 2011"

Transkript

1 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s

2 INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT SPØRGSMÅL s. 5 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL s. 5 DIG OG DIT ARBEJDE s. 5 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - TUS s. 9 LEDELSE s. 10 DIT HELDRED s. 12 KRÆNKENDE ADFÆRD s. 15 TILFREDSHED MED ARBEJDET s. 17 BENCHMA MED NFAs DIMENSIONER s. 17 DEL 2: FREKVENSER s. 19 DIG OG DIT ARBEJDE s. 19 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - TUS s. 21 LEDELSE s. 21 DIT HELDRED s. 22 TILFREDSHED MED ARBEJDET s

3 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af s trivselsmåling og bearbejdning af data i samarbejde med konsulentvirksomheden Resonans. Trivselsmålingen er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem udviklet af interresearch a s. Undersøgelsen er blevet gennemført i perioden fra 11. til 29. maj. Alle medarbejdere med adresse har modtaget en med et personligt link til spørgeskemaet. De medarbejdere, der ikke har adresse har modtaget et postalt brev med personligt login og password. Denne procedure er med til at sikre, at den enkelte medarbejder kun kan afgive én besvarelse. I alt har medarbejdere haft mulighed for at svare på skemaet. I dataindsamlingsperioden er der udsendt remindere til de medarbejdere, der endnu ikke har aktiveret linket i en. Antallet af medarbejdere, der har svaret helt eller delvist, ses nedenfor. Besvarelser, der kun er delvist gennemført, medtages i rapporten, da disse anses for give et retvisende billede af den pågældende medarbejders trivsel. Udover antallet af besvarelser for i år ses også antallet af besvarelser fra. Antal besvarelser: Svarprocent: % % 3 23

4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af to dele. Del 1 Grafikker på hvert spørgsmål Denne del illustrerer analysens resultater på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau, vist ved procentfordeling eller gennemsnit. Gennemsnittet er beregnet på den fire- eller fempunktsskala, der er anvendt ved de enkelte spørgsmål. Som udgangspunkt gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre, medmindre andet er angivet ved grafikken. Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Skalaen for de enkelte spørgsmål fremgår ved de enkelte grafikker. Af hensyn til anonymiteten bliver der kun vist et resultat såfremt, der er fem besvarelser. Dette er dog ikke gældende ved spørgsmålene i Krænkende adfærd, da dette er såkaldte nul-tolerance spørgsmål. Resultaterne bliver benchmarket mod resultaterne fra, så det dermed er muligt at se udviklingen. Der er ikke benchmark på spørgsmålene om Krænkende adfærd. Afslutningsvist bliver resultaterne benchmarket mod NFAs dimensioner (National Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Disse benchmarktal er baseret på en undersøgelse fra , hvor NFA spurgte et repræsentativt udsnit på danske lønmodtagere om deres psykiske arbejdsmiljø. Læs mere om undersøgelsen på Del 2 Frekvensfordelinger Anden del indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål,, samt det beregnede gennemsnit er ligeledes gengivet her. 4 23

5 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT SPØRGSMÅL BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Hvor længe har du været ansat i? Under 1 år 7% 9% 1-3 år 23% 26% 4-10 år 29% 35% Over 10 år 35% 36% (: 1815) (: 1458) DIG OG DIT ARBEJDE Motivation og anerkendelse I hvilken...har du mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde? 2,9...har du mulighed for at anvende din viden og dine erfaringer i dit job? 3,1 3,1...har du mulighed for personlig udvikling gennem arbejdet? 2,7 2,7...har du variation i dit arbejde? 2,9...har du mulighed for at bruge dine styrker (noget du er god til og som giver dig energi) på dit arbejde?...bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?...bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 0 = I meget ringe ; 4 = I meget høj 5 23

6 Arbejdets organisering og indhold 2,6 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 2,6 2,1 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 2,1 0 = Aldrig/ næsten aldrig; 4 = Altid I hvilken......har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 2,7 2,7...kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 3,0 3,0...er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 3,1 3,1...føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 3,3 3,3...synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 2,9...ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 2,7 2,6 0 = I meget ringe ; 4 = I meget høj 6 23

7 Krav i dit arbejde Kommer du bagud med dit arbejde? 2,0 2,0 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver?* 2,1 2,2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 2,6 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 1,9 2,0 Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 2,6 0 = Aldrig/ næsten aldrig; 4 = Altid I ovenstående spørgsmål er det godt, at score lavt; jo kortere søjle jo bedre. *Her er det godt at sore højt. Samarbejde, information og kommunikation Hvor tilfreds er du alt i alt med......samarbejdet med de kolleger, du arbejder sammen med til daglig? 3,2 3,2...samarbejdsklimaet på din arbejdsplads som helhed? 2,9 0 = Meget utilfreds; 4 = Meget tilfreds 7 23

8 I hviken......får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 2,3...får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt?...er der klare mål for dit eget arbejde? 2,7 2,6...ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 2,7 2,7 0 = I meget ringe ; 4 = I meget høj Balance mellem privatliv og arbejde Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 1,3 1,4 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 0,9 1,0 0 0,5 1 1, = Nej, slet ikke; 4 = Ja, helt sikkert I ovenstående spørgsmål er det godt, at score lavt; jo kortere søjle jo bedre. 8 23

9 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - TUS Har du inden for det seneste år deltaget i en medarbejderudviklingssamtale (TUS)? Ja 51% 62% Nej 36% 47% Ved ikke 2% 2% (: 1793) (: 1446) De følgende tre spørgsmål er kun stillet til de medarbejdere, der har deltaget i TUS. I hvilken......synes du, at de emner der blev talt om ved din seneste TUS var relevante for dig? 3,0 2,9...blev de forventninger og ønsker du havde til samtalen indfriet? 2,6 0 = I meget ringe ; 4 = I meget høj Hvor tilfreds er du med......de aftaler og beslutninger der blev indgået ved din seneste TUS? 0 = Meget utilfreds; 4 = Meget tilfreds 9 23

10 I hvilken......følger du selv op på aftaler og beslutninger indgået ved din seneste TUS? 2,1 2,1...følger din leder op på aftaler og beslutninger indgået ved din seneste TUS? 1,8 1,9 0 0,5 1 1, = Slet ikke; 3 = I høj LEDELSE Nærmeste leder er den leder du afholder TUS med. Hvor ofte......taler du med din nærmeste leder om, hvor godt du udfører dit arbejde? 1,7 1,6...tager du selv initiativ til en dialog med din nærmeste leder om de ting, som har betydning for dit arbejde? 2,3 2,3...tager du selv initiativ til en dialog med din nærmeste leder om eventuelle problemer i dit arbejde? 0 =Meget sjældent/ aldrig; 4 = Meget ofte Hvor ofte......får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder?...er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 3,1 3,2 0 = Aldrig/ næsten aldrig; 4 = Altid 10 23

11 I hvilken......prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen? 2,7...er din nærmeste leder god til at planlægge arbejdet?...kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 2,7...stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3,0 3,0...bliver konflikter løst på en retfærdig måde?...bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?...oplever du, at din leder har nogle gode samtaler med medarbejderne om sygefravær?...oplever du, at din leder har gode dialoger med medarbejderne om hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen? 2,2 2,3...bidrager du selv til at I på din arbejdsplads har nogle gode dialoger om sygefravær og trivsel? 2,3 2,3 0 = I meget ringe ; 4 = I meget høj Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din nærmeste leder? 2,9 3,0 0 = Meget utilfreds; 4 = Meget tilfreds 11 23

12 DIT HELDRED Tag udgangspunkt i hvordan du har haft det i de sidste 4 uger Hvor tit har du følt dig udkørt? Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? Hvor tit har du været stresset? Hvor tit har du været irritabel? 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 Hvor tit har du haft overskud og følt dig i god balance? Hvor tit har du følt dig fuld af energi? 2,3 2,2 2,1 2,0 0 = På intet tidspunkt; 4 = Hele tiden I de fire første spørgsmål i ovenstående grafik er det godt, at score lavt; jo kortere søjle, jo bedre. For de sidste to spørgsmål er det jo længere søjle, jo bedre. Synes du...at vi på arbejdspladsen er gode til at tage hånd om hinanden for at undgå stress?...at vi på arbejdspladsen kan tale om arbejdspres og stress på en konstruktiv og løsningsorienteret måde?...at vi på arbejdspladsen hver især er gode til at melde ud hvis man er stresset? 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6...at vi har de rigtige redskaber til at håndtere stress? 1,4 1,3 0 0,5 1 1, = Nej, slet ikke; 3 = Ja, i høj Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 0 = Dårligt; 4 = Fremragende 12 23

13 ...andre forhold...personligt ubehag, som skyldes forhold på arbejdspladsen (arbejdspres, samarbejdspro blemer eller lign.)...fysiske sygdomme eller gener, som du mener skyldes forhold på arbejdspladsen?...kronisk eller langvarig sygdom, som ikke skyldes dit arbejde?...sygdomme som forkølelse, influenza, maveonde eller lignende? Trivselsmåling Hvor mange sygedage har du ca. haft inden for de sidste 12 måneder? Ingen 17% 17% 1-5 arbejdsdage 41% 39% 6-10 arbejdsdage 22% 24% arbejdsdage 13% 13% Over 30 arbejdsdage 5% 5% 3% 3% (: 1762) (: 1430) Følgende to spørgsmål er kun stillet til de medarbejdere, der har angivet, at de har haft fravær pga. sygedage. Skyldtes dit sygefravær primært (: 1465) 83% 16% 1% (: 1188) 85% 14% 1% (: 1465) 14% 83% 3% (: 1188) 13% 83% 3% (: 1465) 9% 84% 7% (: 1188) 9% 84% 6% (: 1465) 10% 85% 5% (: 1188) 11% 82% 6% (: 1465) 17% 69% 14% (: 1188) 14% 72% 11% Ja Nej Ved ikke 13 23

14 Ville ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at dit eventuelle sygefravær ville mindskes? Ja 13% 14% Nej 66% 66% Ved ikke 21% 20% (: 1465) (: 1184) 14 23

15 KRÆNKENDE ADFÆRD Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 2% 98% (: 1759) Fra hvem har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kolleger En leder Underordnede Borgere/brugere/elever Vil ikke svare 5% 9% 19% 70% (: 43) Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 1% 2% 2% 13% 83% (: 1755) Fra hvem har du været udsat for trusler om vold? Kolleger En leder Underordnede Borgere/brugere/elever Vil ikke svare 1% 1% 99% (: 304) 15 23

16 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 2% 1% 10% 87% (: 1748) Fra hvem har du været udsat for fysisk vold? Kolleger En leder Underordnede Borgere/brugere/elever Vil ikke svare 2% 97% (: 229) Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugenligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 1% 1% 8% 90% (: 1759) Fra hvem har du været udsat for mobning? Kolleger 51% En leder 21% Underordnede 2% Borgere/brugere/elever 26% Vil ikke svare 17% (: 178) 16 23

17 TILFREDSHED MED ARBEJDET Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 2,3 0 0,5 1 1, = Meget utilfreds; 3 = Meget tilfreds BENCHMA MED NFAs DIMENSIONER På næste side ses en oversigt over resultaterne sammenholdt med NFAs dimensioner. Som udgangspunkt indeholder hver dimension to spørgsmål fra selve spørgeskemaet. Spørgsmålenes resultat (gennemsnit) er lagt sammen, hvilket betyder, at man i alt kan score mellem 0 og 8 på hver dimension. Hvis andet er tilfældet, er dette angivet ud for resultatet. Som udgangspunkt er jo længere søjle, jo bedre der hvor dette ikke er tilfældet, er dette markeret med *. For hver dimension kan man se hvor langt man ligger fra NFA. Dette er blot til orientering og der er dermed ingen der siger, at det altid er godt nok, at ligge lidt bedre end gennemsnittet eller at man har et problem, hvis man ligger lavere end gennemsnittet. Det er kun de ansatte, der kan beslutte, om et givet resultat er udtryk for, at man har et problem, der bør gøres noget ved

18 Helbred og velbefindende Værdier på arbejdspladsen Forholdet mellem den ansatte og arbejdspladsen Samarbejde og ledelse Arbejdets organisering og indhold Krav i arbejdet Trivselsmåling Kvantitative krav* 3,8 3,3 3,9 Arbejdstempo* Følelsesmæssige krav* 3,3 5,0 4,7 5,0 4,5 4,5 Indflydelse 4,1 4,7 4,7 Udviklingsmuligheder Mening arbejdet 5,1 5,7 5,7 6,3 6,0 6,3 Involvering i arbejdspladsen Forudsigelighed 4,8 4,9 4,6 4,7 5,5 5,4 Belønning i arbejdet Rolleklarhed 5,3 5,2 5,3 5,4 5,7 5,3 Ledelseskvalitet Social støtte fra overordnede 4,5 5,3 5,1 5,7 5,6 5,5 Tilfredshed med arbejdet 2,1 2,3 Maks. 3 Arbejde-familie konflikt* 2,2 2,1 2,3 Maks. 6 Tillid mellem ledelse og medarbejdere 5,8 5,4 5,7 Retfærdighed 5,0 4,8 4,9 Selvvurderet helbred 2,6 Maks. 4 Udbrændthed* 2,7 Stress* 2, NFA * Her er det godt at score lavt, dvs. jo kortere søjle jo bedre

19 DEL 2: FREKVENSER DIG OG DIT ARBEJDE Motivation og anerkendelse I hvilken... I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe...har du mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde?...har du mulighed for at anvende din viden og dine erfaringer i dit job?...har du mulighed for personlig udvikling gennem arbejdet?...har du variation i dit arbejde?...har du mulighed for at bruge dine styrker (noget du er god til og som giver dig energi) på dit arbejde?...bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?...bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 21% 45% 29% 3% 1% 0% ,9 27% 54% 16% 1% 1% 0% ,1 3,1 15% 45% 32% 6% 2% 1% ,7 2,7 19% 48% 28% 3% 1% 0% ,9 18% 50% 27% 4% 1% 0% % 41% 32% 8% 3% 2% % 51% 26% 4% 2% 1% 1803 Arbejdets organisering og indhold Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 10% 50% 32% 7% 2% 1% ,6 2,6 6% 31% 35% 19% 7% 2% ,1 2,1 I hvilken... I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe...har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?...kræver dit arbejde, at du er initiativrig?...er dine arbejdsopgaver meningsfulde?...føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?...synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig?...ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 13% 47% 33% 5% 1% 0% ,7 2,7 26% 55% 17% 2% 0% 0% ,0 3,0 25% 58% 17% 1% 0% 0% ,1 3,1 36% 55% 7% 1% 0% 0% ,3 3,3 20% 51% 24% 3% 1% 1% ,9 19% 39% 26% 6% 5% 6% ,7 2,

20 Krav i dit arbejde Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Kommer du bagud med dit arbejde? Har du tid nok til dine arbejdsopgaver?* Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 5% 23% 46% 18% 7% 3% ,0 2,0 6% 34% 35% 18% 5% 1% ,2 2,1 10% 41% 42% 6% 1% 2% ,6 9% 40% 37% 11% 2% 1% % 24% 46% 21% 6% 1% ,9 2,0 17% 39% 27% 10% 5% 2% ,6 I ovenstående spørgsmål er det godt, at have et lavt gennemsnit. *Her er det godt at have et høj gennemsnit. Samarbejde, information og kommunikation. Hvor tilfreds er du alt i alt med... Meget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds...samarbejdet med de kolleger, du arbejder sammen med til daglig?...samarbejdsklimaet på din arbejdsplads som helhed? 40% 47% 10% 2% 0% 0% ,2 3,2 20% 55% 19% 6% 1% 0% ,9 I hviken......får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?...får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt?...er der klare mål for dit eget arbejde?...ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 8% 36% 45% 7% 3% 0% ,3 7% 43% 43% 5% 1% 1% % 53% 31% 4% 1% 1% ,7 2,6 13% 54% 28% 3% 1% 0% ,7 2,7 Balance mellem privatliv og arbejde Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 10% 31% 36% 22% 1% ,3 1,4 5% 21% 33% 40% 2% ,9 1,0 I ovenstående spørgsmål er det godt, at have et lavt gennemsnit

21 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - TUS De følgende tre spørgsmål er kun stillet til de medarbejdere, der har deltaget i TUS. Tag udgangspunkt i hvordan du har haft det i de sidste 4 uger: I de fire første spørgsmål i ovenstående tabel er det godt, at have et lavt gennemsnit. I de sidste to spørgsmål er det godt at have et højt gennemsnit. I hvilken......synes du, at de emner der blev talt om ved din seneste TUS var relevante for dig?...blev de forventninger og ønsker du havde til samtalen indfriet? I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 19% 60% 18% 1% 0% 1% ,0 2,9 13% 43% 34% 5% 3% 2% ,6 Hvor tilfreds er du med... Meget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds...de aftaler og beslutninger der blev indgået ved din seneste TUS? 17% 51% 26% 2% 1% 3% 1119 I hvilken......følger du selv op på aftaler og beslutninger indgået ved din seneste TUS?...følger din leder op på aftaler og beslutninger indgået ved din seneste TUS? I høj I nogen I mindre Slet ikke 28% 51% 13% 3% 6% ,1 2,1 22% 45% 19% 5% 10% ,9 1,8 LEDELSE Nærmeste leder er den leder du afholder TUS med. Hvor ofte......taler du med din nærmeste leder om, hvor godt du udfører dit arbejde?...tager du selv initiativ til en dialog med din nærmeste leder om de ting, som har betydning for dit arbejde?...tager du selv initiativ til en dialog med din nærmeste leder om eventuelle problemer i dit arbejde? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent/ aldrig 4% 15% 40% 26% 13% 2% ,7 1,6 9% 32% 40% 13% 4% 1% ,3 2,3 9% 34% 42% 10% 3% 1% 1790 Hvor ofte... Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig...får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder?...er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 22% 29% 32% 11% 4% 2% % 30% 16% 4% 1% 3% ,2 3,

22 I hvilken... I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe...prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen?...er din nærmeste leder god til at planlægge arbejdet?...kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?...stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?...bliver konflikter løst på en retfærdig måde?...bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?...oplever du, at din leder har nogle gode samtaler med medarbejderne om sygefravær?...oplever du, at din leder har gode dialoger med medarbejderne om hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen?...bidrager du selv til at I på din arbejdsplads har nogle gode dialoger om sygefravær og trivsel? 19% 47% 23% 5% 2% 4% ,7 9% 34% 37% 7% 2% 11% % 46% 28% 3% 2% 3% ,7 24% 53% 16% 1% 1% 4% ,0 3,0 9% 38% 34% 6% 2% 11% % 40% 37% 6% 2% 8% % 27% 17% 5% 4% 38% % 32% 30% 11% 5% 14% ,3 2,2 8% 33% 37% 9% 4% 10% ,3 2,3 Meget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din nærmeste leder? 34% 42% 16% 5% 2% 2% ,0 2,9 DIT HELDRED Tag udgangspunkt i hvordan du har haft det i de sidste 4 uger Hvor tit har du følt dig udkørt? Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? Hvor tit har du været stresset? Hvor tit har du været irritabel? Hvor tit har du haft overskud og følt dig i god balance? Hvor tit har du følt dig fuld af energi? Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 1% 12% 29% 42% 14% 2% ,4 1,5 1% 10% 24% 41% 22% 2% ,3 1,3 1% 9% 23% 44% 21% 2% ,2 1,3 0% 7% 20% 51% 20% 2% ,1 1,2 3% 43% 29% 21% 2% 1% ,3 2,2 3% 36% 32% 24% 4% 1% ,1 2,0 Synes du...at vi på arbejdspladsen er gode til at tage hånd om hinanden for at undgå stress?...at vi på arbejdspladsen kan tale om arbejdspres og stress på en konstruktiv og løsningsorienteret måde?...at vi på arbejdspladsen hver især er gode til at melde ud hvis man er stresset?...at vi har de rigtige redskaber til at håndtere stress? Ja, i høj Ja, i nogen Kun i mindre Nej, slet ikke 15% 51% 26% 5% 3% ,8 1,7 16% 47% 27% 5% 4% ,8 1,7 11% 44% 35% 6% 4% ,6 1,6 6% 31% 35% 13% 15% ,4 1,

23 Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 13% 36% 38% 10% 2% 1% 1764 TILFREDSHED MED ARBEJDET Tilfredshed med arbejdet Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget relefreds utilvant/ 41% 53% 4% 1% 2% ,

24 Om interresearch Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere