Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Betjeningsvejledning NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Brugervejledning NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Brugsvejledning NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

2 Manual abstract: er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2011, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes. Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler... 7 Juridisk information..

3 . Beskrivelse af navigationsanlæg Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer for navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationssystemet Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen 11 Første start af navigationssystemet SIM-kort Montering af navigationssystemet i bilen..

4 Memory card. 14 Aktivering af NAVIGON Live serviceydelser Navigation med GPS Aktivering af systemet Sæt navigationsenheden på standby Slukning af navigationssystemet Inden du starter.

5 Aktivering af navigationssystemet Første start af navigationssystemet Navigationssystemets betjening Skift til en anden applikation Bladning Anvendelse af aktiveringsfladebjælken Optioner...

6 Information Software-tastatur Særlige taster Latinsk tastatur-layout Kyrillisk og græsk tastatur-layout Indtastning af data

7 Talestyring Aktivering af talestyring Anvend talestyring Hjælp.. 27 Deaktivering af talestyringen

8 .. 27 Konfiguration af talestyring Indholdsfortegnelse III Brugermanual Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 7 Navigation Start af navigationsapplikationen Indtastning af destination Indtastning af destinationsland Indtast adresse...

9 Indtaling af adresse Interessepunkt Informationer om destinationen Foretrukne Seneste destinationer Fra telefonbogen...

10 Navigation hjem Definition af destination på kortet Valgmuligheder i vinduet Destination Ruteforslag Administration af destinationsadresser Lagring af destination Sletning af destination

11 Omdøb destinationen fra listen Foretrukne Definition af hjemmeadresse Ændring af hjemmeadresse Ruter med delstrækninger Åbning af ruteplanlægning Planlægning af en ny rute Redigering af rutepunkter Administration af ruter..

12 Genoprettelse af seneste rute Beregning og visning af rute Simulering af rute Ruteforslag Arbejdet med kortet Valg af navigationskort 53 Kort i funktion Standard

13 Kort i funktion Ruteforslag. 55 Kort i funktion Navigation Navigation i funktionen Køretøj Navigation i funktionen Fodgænger Valgmuligheder på kortet i funktion Navigation Afslutning af navigationen Kort i funktion Søg destination.

14 Ændring af kortudsnittet Sæt destination Forskydning af destination Sletning af destination IV Indholdsfortegnelse Brugermanual Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 9 Nyttige funktioner Ruteprofiler...

15 Ruteprofilernes indstillinger NAVIGON basisprofiler Oprettelse af ny ruteprofil Valg af ruteprofil Administration af ruteprofiler Screenshots Tillad screenshots...

16 Oprettelse af screenshots Parkering i nærheden af destinationen Særlige funktioner på en rute med flere delstrækninger. 71 MyBest POI: Særlige adresser på ruten Visning af interessepunkter på ruten Navigering til en af disse destinationer Valg af kategorier GPS status, lagring af aktuel position Spærring...

17 TMC (Trafikmeldinger) Ruteoptimering: På anfordring Ruteoptimering: Automatisk Visning af trafikmeldinger Filtrering af trafikmeldinger Visning af detaljer i den enkelte meddelelse Redigeringsfunktion..

18 Optioner (Trafikmeldinger) Indstillinger (Trafikmeldinger) Bluetooth-forbindelse Søgning efter Bluetooth-enheden og oprettelse af forbindelse Sammenkobling fra mobiltelefonen Tilslutning af enhed Aktivering af mobiltelefon...

19 Sletning af enhed Importér telefonbogen Importér seneste opkald Besvarelse af opkald Stikordsfortegnelse 123 VI Indholdsfortegnelse Brugermanual Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Indledning Om denne manual Konventioner For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skrifttyper: Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Understreget og kursiv Produktnavne Vindue-og dialognavne Fremhæver vigtige dele af teksten Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen Betegnelser på betjeningselementer i navigationssystemet 1.1.

20 2 Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informatig sikker montering hver gang inden der køres Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationssystemet OBS! systemet skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Displayoverfladen er af glas. Den kan gå i stykker hvis systemet falder på gulvet. OBS! Navigationssystemets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationssystemet for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte (se "Navigationssystemets ", side 116). OBS! Træk aldrig stikket ud af enheden ved at trække i kablet. Enheden kan herved beskadiges eller ødelægges. OBS! Udsæt ikke dit navigationssystem for pludselige temperaturskift. Dette kan medføre dannelsen af kondensvand. Info: Kablet må ikke knækkes. Sørg for at det ikke beskadiges af skarpkantede genstande Inden du starter Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Info: Opret en sikkerhedskopi af alle data der findes i navigationssystemets interne hukommelse. Dette kan gøres meget komfortabelt ved hjælp af softwaren NAVIGON Fresh, der kan downloades gratis fra website Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen således at navigationssystemet er godt synligt og nemt at betjene for bilens fører. Føreren skal dog have uhindret udsyn på trafikken! OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! Holderen må ikke fastgøres for tæt på rattet eller andre betjeningselementer for at undgå at bilens betjening vanskeliggøres. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

21 OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Kablet må ikke installeres inden for airbaggenes funktionsområde eller i direkte nærhed af andre sikkerhedsrelevante apparater eller forsyningsledninger. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Sugekoppens sugeevne kan blive svagere med tiden. OBS! Kontroller alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 12V. OBS! Træk stikket til billadekablet af cigartænderen når du parkerer bilen. Den integrerede netadapter forbruger altid en ringe mængde strøm og kan aflade bilens batteri Første start af navigationssystemet SIM-kort Kapitlet er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Inden du starter Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Ilægning af SIM-kort SIM-kortet er allerede lagt i. SIM-kortslidsen sidder på navigatinsanlæggets venstre side (se billede, punkt 4 i kapitel "Beskrivelse af navigationsanlæg", side 9). Udtagning af SIM-kort 1. Sluk for navigationsanlægget. Tryk dertil kort på tast klik derefter på aktiveringsfladen Afslut. 2. Tryk SIM-kortet let ind i anlægget, indtil det frigives. Info: Hvis SIM-kortet ikke er korrekt lagt i, kan der muligvis ikke oprettes forbindelse til NAVIGON-serveren. I så fald er NAVIGON Liveservicefunktioner ikke til rådighed. Info: Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til NAVIGON Live serveren, kan du også udføre en modemtest (se "NAVIGON Live modemtest", side 113). Info: SIM-kortet må ikke fjerens uden vigtig årsag. Hvis det fjerens og isættes ofte, kan funktionen nedsættes. (On/Off) og Montering af navigationssystemet i bilen OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 9. Fastgørelse af holder 1. Rens sugekoppen og stedet på forruden hvor du vil placere holderen. Begge skal være tørre og fri for snavs og fedt. 2. Åbn armen på holderens sugekop så meget som muligt. 3. Sæt holderen med sugekoppen på forruden. 4. Tryk armen i retning forrude Inden du starter Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Placering af navigationssystemet i holderen På navigationssystemets bagside ses en kreds med to udsparinger. 1. Hægt navigationssystemet med den øverste udsparing ind i holderens øverste tap (se billedet) 2. Tryk derefter systemet mod holderen til det går i indgreb. Navigationssystemets strømforsyning Din leveringspakke omfatter et billadekabel, der forsyner navigationssystemet med strøm via din bils cigartænder. Info: Brug kun det ladekabel, der fulgte med dit navigationsanlæg eller et identisk model fra NAVIGON! Hvis du bruger at andet ladekabel, står NAVIGON Liveserviceydelserne evt. ikke til rådighed. Forbind billadekablet med bilens cigartænder og med mini-usbbøsningen på navigationssystemet. Under opladningen lyser LED på undersiden af navigationssystemet orange. Så snart batteriet helt opladet, lyser LED grønt. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 12V. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 9. Inden du starter Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Info: Sæt USB-stikket godt ind i de tilsvarende USB-udgange! Info: Opladningstiden for et tomt batteri ligger ved ca. 3 timer. Levetiden for et fuldt batteri ligger på op til 2 timer, alt efter enhedens konfiguration. TMC-antenne Navigationssystemet er udstyret med en intern TMCmodtager. TMCantennen er integreret i billadekablet. Så snart billadekablet er tilsluttet, kan systemet modtage aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk, f. eks. for at undgå en kø Memory card Et hukommelseskort er ikke nødvendigt for at bruge navigationssystemet, da alle data, er kræves til navigationen, er gemt i enhedens interne hukommelse. Hvis du tilslutter navigationssystemet til din computer ved hjælp af et USB-kabel, genkendes den interne hukommelse som drev 'NAVIGON'. Stikket til hukommelseskortet genkendes som drevet 'NAVIGON SD'. Sikkerhedskopiering, software-opdateringer og aktualisering af navigationskort gennemføres hurtigt og komfortabelt med NAVIGON Fresh, som kan downloades gratis fra websiden Hvis du køber yderligere navigationskort, men der ikke er plads nok til dem i navigationssystemets interne hukommelse, kan du også gemme disse kort på et hukommelseskort (microsd), som du så lægger i systemet. Navigationssystemet kan anvende navigationskort fra begge hukommelser. 2.5 Aktivering af NAVIGON Live serviceydelser Kapitlet er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Ved første brug skal NAVIGON Liveserviceydelser aktiveres. (se "Takst", side 102) SIM-kortet er allerede lagt i. Du har den korte vejledning NAVIGON Live Services med aktiveringskoden klar, som er del af leveringen. 1. Tænd for navigationsanlægget. Vinduet NAVIGATION åbnes Inden du starter Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 2. Klik på (NAVIGON Live). Du spørges om du vil aktivere NAVIGON Live-serviceydelser. 3. Klik på OK. 4. Vinduet AKTIVERINGSKODE åbnes. 5. Indtast aktiveringskoden. 6. Klik på OK. Nu er NAVIGON Live-serviceydelserne aktiveret. 7. Klik på OK. Følgende meddelelse fremkommer: "Du overfører såkaldte 'Floating Car Data' anonymt til NAVIGON. Evalueringen af disse data hjælper os, vores datterselskaber og samarbejdspartnere at bestemme ankomsttiderne mere præcist, at opdage trafikproblemer hurtigere og at beregne omkørslerne på en mere pålidelig måde. Disse data kan føres tilbage til din person. Indstil 'Optimer opdagelse af trafikkøer' til 'Nej', hvis ikke du er indforstået." 8. Klik på Fortsæt. Vinduet NAVIGATION åbnes. Herfra har du adgang til alle funktioner i dit navigationsanlæg og alle tilgængelige NAVIGON Live-serviceydelser. Info: Også efter aktiveringen virker lokalt relaterede NAVIGON Liveserviceydelser (f. eks. Tanke Live eller Arrangementer Live) kun, hvis navigationsanlægget har GPSforbindelse og kan bestemme sin position. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

22 2.6 Navigation med GPS GPS baserer på i alt mindst 24 satellitter, der kredser om jorden og derved konstant udsender signaler vedr. deres egen position og klokkeslæt. GPS-modtageren modtager disse data og beregner sin egen geografiske position ud fra de forskellige positions- og tidssignaler fra de forskellige satellitter. For en tilstrækkelig præcis positionsbestemmelse kræves data fra mindst tre satellitter. Med data fra mindst fire eller flere satellitter kan højden over havet findes. Positionsbestemmelsen foregår med en nøjagtighed på ned til tre meter. Når navigationssystemet har bestemt din position, kan denne position danne udgangspunktet til en ruteberegning. Kortmaterialet til dit navigationssystemet indeholder de geografiske koordinater på alle digitalt registrerede interessepunkter (P.O. I), veje og byer. Navigationssystemet kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt til et destinationspunkt. Den aktuelle position og dens visning på kortet beregnes ca. en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dig. Inden du starter Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 3 Aktivering af navigationssystemet Navigationssystemet har tre forskellige tilstande: Til: Navigationssystemet er tændt og kan betjenes. Standby: Hvis du sætter navigationssystemet på standby, åbnes det næste hurtigt gang det tændes med det samme vindue der var aktiv da det blev slukket. Det forbruger dog stadig en lille mængde energi i standby-funktionen. Alt efter opladningstilstand kan batteriet være tomt efter nogle dage til nogle uger. Fra: Når du slukker for enheden bruger den ingen energi. Det kan tage nogle måneder inden batteriet er tomt. Når du tænder for systemet udføres en genstart, der tager lidt tid. (ca. 60 sekunder). Dine indstillinger og dine gemte destinationer forbliver gemt. 3.1 Aktivering af systemet Tryk på tasten (On/Off) indtil enheden tænder. Vinduet NAVIGATION åbnes. 3.2 Sæt navigationsenheden på standby Tryk kort på tast (On/Off) (maks. 1 sekunder). På skærmen fremkommer en meddelelse at systemet skifter til standby-funktion efter nogle sekunder. Vent til systemet skifter til standby-funktion eller klik på Standby. Standby automatisk Navigationssystemet kan konfigureres, så det automatisk skifter til standby, når det ikke anvendes. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Energi og skærm > Standby automatisk. Angiv efter hvilken tid navigationssystemet skal skifte til standby (Aldrig, Efter 10 min., Efter 20 min., Efter 30 min.). Vælg Ingen strøm, for at sætte systemet på standby, hvis den eksterne strømtilførsel afbrydes. Så snart det tilsluttes den eksterne strømforsyning igen, tænder det igen automatisk. 3.3 Slukning af navigationssystemet 1. Tryk tast - eller Tryk kort på tast (On/Off) (maks. 1 sekunder). Aktivering af navigationssystemet (On/Off) til systemet slukker (ca. 10 sekunder) Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live På skærmen fremkommer en meddelelse at systemet skifter til standby-funktion efter nogle sekunder. 2. Klik på Afslut. 4 Første start af navigationssystemet Når navigationssystemet tages i brug for første gang, opfordres du at definere nogle grundindstillinger: Vinduet SPROG åbnes. 1. Definer det sprog, softwaren skal benytte. 2. Klik på OK. Vinduet AFSTANDSENHED åbnes. 3. Fastlæg hvordan afstande skal vises ('Kilometer' eller 'Mil'). 4. Klik på OK. Vinduet FORMAT KLOKKESLÆT åbnes. 5. Fastlæg tidsformatet ('12t (AM/PM)' eller '24t'). 6. Klik på OK. Vinduet FORMAT DATO åbnes. 7. Fastlæg datoformatet. Her betyder: ÅÅÅÅ: År firecifret MM: Måned tocifret DD: Dag tocifret 8. Klik på OK. Hvis du sammen med dit navigationssystem har købt Add-On NAVIGON Radar-info, åbnes vinduet ADVAR MOD ANLÆG TIL TRAFIKOVERVÅGNING. 9. Læs teksten i dette vindue nøje igennem. Det beskriver de mulige indstillinger for Add-On. 10. Klik på OK. Vinduet ADVAR MOD ANLÆG TIL TRAFIKOVERVÅGNING åbnes. 11. Definer den indstilling du ønsker. 12. Klik på OK. Hvis du har valgt muligheden Afinstaller, opfordres du at bekræfte afinstalleringen af Add-On. Klik på Ja. Info: Når du har afinstalleret NAVIGON Radar-info, er en geninstallering af Add-On kun mulig via software NAVIGON Fresh. Første start af navigationssystemet Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Vinduet PRÆSENTATIONSFUNKTION åbnes. Præsentationsfunktionen er kun beregnet til præsentation af produktet uden GPS-modtagelse. Når præsentationsfunktionen er aktiv, kan du ikke navigere. I præsentationsfunktionen simuleres kun en navigation til midten af den angivne destinationsby. 13. Sørg for at afkrydsningsfeltet Start i præsentationsfunktion ikke er aktiveret. Klik eventuelt på afkrydsningsfeltet for at skifte værdien afkrydsningsfelt aktiveret) til Nej ( fra Ja ( ikke aktiveret). 14. Klik på OK. Info: I "Troubleshooting"; afsnit "Jeg har ved en fejltagelse aktiveret præsentationsfunktionen", side 122 vises, hvordan præsentationsfunktionen kan deaktiveres. Der følger en serie billeder, der viser den grundlæggende betjening af navigationssystemet. Med kontaktfladerne (Fortsæt) og der skiftes mellem billederne. 15. Se billederne. - eller afkrydsningsfelt (Tilbage) kan Klik på Færdig. (Flere) > Vis introduktion, Info: Klik i vinduet NAVIGATION på hvis du senere vil se indledningen igen. Et informationsvindue med følgende meddelelse åbnes. "Bemærk at færdselsloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." 16. Klik på OK, når du har læst og forstået hele teksten. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Annuller, for at afslutte navigationsapplikationen. Der åbnes et vindue med nogle aktiveringsflader. 17. Klik på et punkt på skærmen. Vinduet NAVIGATION åbnes Første start af navigationssystemet Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 5 Navigationssystemets betjening Info: Du har fået en kort introduktion i betjeningen da du startede navigationssystemet. Klik i vinduet NAVIGATION på Vis introduktion, hvis du vil se introduktionen igen. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

23 (Flere) > Hovedsageligt indeholder navigationssoftwaren nogle applikationer, hvis antal kan variere alt efter dit navigationssystems funktionsomfang. Ud fra disse applikationer er der adgang til alle funktioner og indstillinger i navigationssystemet. På nederste skærmkant befinder sig ofte en bjælke med flere aktiveringsflader. Hver aktiveringsflade står for en applikation. En farvet bjælke over en aktiveringsflade viser at den pågældende applikation lige nu er åbnet (her: NAVIGATION) (Håndfri-modul): åbner vinduet HÅNDFRI-MODUL, se"håndfrimodul", side 84. (kun NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live) (Navigation): åbner vinduet NAVIGATION. Der får du adgang til alle metoder til indtastning og valg af destination. (Vis kort): åbner kortet i funktionstandard, hvis der aktuelt ikke udføres en navigation (se "Kort i funktion Standard", side 53) eller i funktion Navigation, hvis der aktuelt gennemføres en navigation (se "Kort i funktion Navigation", side 56). (Navigationsoptioner): åbner vinduet NAVIGATIONSOPTIONER. Det indeholder nyttige funktioner for navigationen og tilpasning af kortet. (NAVIGON Live): åbner vinduetnavigon LIVE. Her er der adgang til alle NAVIGON Live - serviceydelser, se "NAVIGON Live", side 101 (kun NAVIGON 92 Premium Live Skift til en anden applikation Der kan på forskellige måder skifte mellem applikationerne. Bladning Før fingrene vandret hen over skærmen for at bladre mellem applikationerne. Før fingrene fra venstre til højre over skærmen for at åbne applikationen, der ligger til venstre for den aktuelle applikation Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Før fingrene fra venstre til højre over skærmen for at åbne applikationen, der ligger til højre for den aktuelle applikation Anvendelse af aktiveringsfladebjælken Via aktiveringsfladebjælken kan der hurtigt skiftes mellem forskellige applikationer. Klik på en aktiveringsflade for at åbne den pågældende applikation. På kortet i funktionerne Standard og Køretøj er aktiveringsfladebjælken skjult. Klik på kortet for vise aktiveringsfladebjælken. Klik på en aktiveringsflade for at åbne den pågældende applikation Optioner Til højre på mange vinduers overkant sidder en aktiveringsfladen (Flere), hvorfra der er adgang til flere funktioner. Klik på kontaktfladen at udføre en funktion. (Annuller) for at lukke vinduet igen uden Yderligere valgmuligheder kan nås vis (Navigationsoptioner) på aktiveringsfladebjælken. Her findes nyttige funktioner for navigationen og tilpasning af kortet Information Ved mange vinduers øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. GPS Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPSmodtagelse: Ingen GPS (Intet symbol): Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt os hvis dette problem fortsætter (se "Spørgsmål til produktet", side 8). Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Simulering: Hvis du aktuelt gennemfører en simulering, vises ikonet Demo i stedet for GPS-symbolet Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 75. Kompass Ikonet Kompass viser i hvilken retning du lige bevæger dig. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Energi Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri: Systemet forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet er helt opladet. Batteriet kan ikke oplades da dets temperatur er for høj. Systemet forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Batteriet er fuld opladet. Systemet forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Systemet forsynes af sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Trafikmeldinger TMC Navigationssystemet har en integreret TMC-modtager, der leverer aktuelle trafikmeldinger. Dermed kan navigationssystemet ved behov ændre ruten dynamisk f.eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Stationssøgning (i rødt): TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. Der er ingen trafikmeldinger. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger dog stadig trafikmeldinger. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. TMC på standby (i hvidt): Trafikmeldinger kan modtages. Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Info: TMC-antennen er integreret i billadekablet. Ikonet Stationssøgning kan derfor også fremkomme, hvis billadekablet ikke er tilsluttet navigationssystemet. En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 76. Traffic Live Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Trafikmeldinger kan enten modtages fra NAVIGON Live-serviceydelser (Traffic Live) eller fra radiostationer (TMC), se "Konfigurering af NAVIGON Liveserviceydelser", side 112. Ikonet Traffic Live vises, hvis du får trafikmeldingerne fra NAVIGON Live-serviceydelserne. Ikonet Traffic Live kan vise følgende tilstande for modtagelse af trafikmeldninger: (Rød) Forbindelsen oprettes: Det seneste forsøg at hente trafikmeldinger fra NAVIGON Live-serveren er fejlslået. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. Muligvis findes der dog meldinger, der er hentet tidligere. (Hvid) Traffic Live klar: Trafikmeldinger kan hentes. De foreliggende meldinger er aktuelle. Muting Ikonet Muting kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Intet symbol: Navigationsapplikationen anvendes med lyd. Muting: Navigationsapplikationen kører uden lyd. Hvis du befinder dig i en navigation, udlæses ingen kørebeskeder. Info: Ikonet viser kun undertrykkelse af navigationsbeskeder. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

24 Den siger intet om håndfri-sættets lydstyrke. Bluetooth / Telefon Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Navigationssystemet har et integreret Bluetooth-håndfri-modul. På denne måde kan det også anvendes som håndfri-udstyr sammen med op til to Bluetooth-egnedet mobiltelefoner Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Ikonet Telefon kan vise følgende tilstande for håndfri-modulet: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth-funktionen er ikke aktiv. Ikke Forbundet (rød mobiltelefon): Navigationssystemet har ingen Bluettoth-forbindelse til en anden enhed. Forbundet (hvid mobiltelefon): Navigationssystemet er forbundet med en mobiltelefon og kan anvendes som håndfri telefon. Tallet viser, hvilken af de to telefoner aktuelt er aktiv. Aktiv opkald (grøn mobiltelefon): Navigationssystemets håndfri-modul anvendes aktuelt til telefonering. Tallet viser, hvilken af de to telefoner bruges til samtalen. Headset: Der er tilsluttet et headset. Du kan høre alle navigationssystemets beskeder via headsettet. Håndfri-modulets telefonfunktioner er ikke tilgængelige. NAVIGON Live Services Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Ikonet NAVIGON Live Services viser NAVIGON Live-serviceydelsernes tilgængelighed. Det kan vise følgende tilstande: (Intet symbol) Ingen NAVIGON Live serviceydelser: NAVIGON Liveserviceydelser er aktiveret (se "Konfigurering af NAVIGON Liveserviceydelser", side 112). (Rød) Forbindelsen oprettes: Forbindelsen til NAVIGON Liveserveren er ikke oprettet. Dette kan have følgende årsager: Mobiltelefonforbindelsen er afbrudt. NAVIGON Live-serveren svarer ikke. (Hvid) NAVIGON Live serviceydelser klar: Forbindelsen til NAVIGON Live-serveren er oprettet. NAVIGON Live-står til rådighed Software-tastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. Indtastning af adresser eller navne på interessepunkter åbner som standard tastaturet med skriften i det pågældende land. Hvis du vil gemme en destination i Foretrukne, eller hvis du vil angive en kategori interessepunkter eller et land, åbnes som standard tastaturet for brugergrænsefladens sprog. Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f.eks. søger efter byen "Bärnau", indtast bare "Barnau". Specialtegn kan dog være nyttige ved betegnelsen af gemte destinationer og ruter Særlige taster indføjer et blanktegn. sletter tegnet foran markøren Latinsk tastatur-layout Via de to aktiveringsflader til venstre og højre på den nederste skærmkant kan du skifte mellem bogstav-, specialtegn- og taltastatur. Venstre tast: / Højre tast: / : skifter mellem special- og taltastatur. : skifter mellem tal- og bogstavtastatur. Info: Layout for det latinske bogstavtastatur kan konfigureres. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Sprog og tastatur > Tastatur-layout (latinsk). Angiv, hvilket layout der skal anvendes alfabetisk (ABCDEF), engelsk (QWERTY), tysk (QWERTZ), fransk (AZERTY) Kyrillisk og græsk tastatur-layout Fra det kyrilliske og græske tastatur kan du også skifte til det latinske tastatur. Mange adresser kan derefter translittereres eller indtastes på brugergrænsefladens sprog. Eksempel: Brugergrænsefladen er tysk. Du vil navigere til Moskva. Du har nu følgende muligheder: "" (kyrillisk) "Moskva" (translittereret) "Moskva" (dansk) Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Info: Vej- og bynavne kan kun indtastes på brugergrænsefladens sprog, hvis de også på denne stavemåde findes i kortets database. Via aktiveringsfladen til venstre på nederste skærmkant kan du skifte mellem den latinske og kyrilliske eller mellem den latinske og græske tastatur, aktiveringsfladen til højre på den nederste skærmkant skifter mellem bogstav-, specialtegn- og taltastatur. Kyrillisk tastatur-layout Venstre tast: / Højre tast: skifter mellem specialtegn-, tal- og bogstavtastatur i det aktuelle tastatur-layout. : skifte mellem latinsk og kyrillisk tastatur-layout. Græsk tastatur-layout Venstre tast: / Højre tast: skifter mellem specialtegn-, tal- og bogstavtastatur i det aktuelle tastatur-layout. : skifte mellem latinsk og græsk tastatur-layout Indtastning af data Ofte findes lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f.eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du indtaster yderligere bogstaver, fremkommer efter hver indtastning den første by, der begynder med de indtastede bogstaver. Når den rigtige by vises, klik på af byen. (OK) for at afslutte indtastning Du kan altid åbne en liste, der indeholder alle byer, hvis navn begynder med de indtastede bogstav eller indeholder den indtastede tekst i navnet. Jo flere bogstaver du har indtastet, jo kortere bliver listen. Klik på (Åbn listen) for at få vist denne liste. (Op) og (Ned) kan du Ved hjælp af aktiveringsfladerne bladre fra side til side på listen. Navigationssystemets betjening Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live For at overtage et punkt på listen i indtastningsfeltet, klik på dette punkt. Så snart du har overtaget dette punkt, lukkes listen. Indtastning af byen er dermed afsluttet. Klik på punktet. (Luk listen) for at lukke listen uden at overtage Info: Listen åbnes automatisk når den kun indeholder 4 færre punkter. 6 Talestyring Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Info: Funktionen Talestyring står ikke til rådighed på alle sprog. Ved sprog, hvor denne funktion ikke står til rådighed, vises aktiveringsfladen Talestyring i vinduet NAVIGATION ikke. Mange funktioner i dit navigationsanlæg kan nemt styres via talestyring. 6.1 Aktivering af talestyring I nogle vinduer er talestyringen automatisk aktiveret. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

25 Dette gælder især vinduer, hvor der kræves et svar af dig, f. eks. hvis det angår en trafikmelding på din rute. På kortet, i funktionerne Standard ognavigation aktiveres talestyringen, hvis du aktiverer aktiveringsfladebjælken: Klik på et punkt på kortet. Du hører en bekræftelsestone og du kan indtale kommandoen Anvend talestyring Hvis funktionerne i et vindue kan hentes via indtaling, vises ikonet (Talestyring aktiv) på skærmens nederste venstre hjørne. En enkel signaltone og ikonet (Tal) signaliserer at navigationssystemet er klar til indtaling. Indtal en kommando. Du hører en positiv bekræftelsestone (to lyse toner) og kommandoen udføres Talestyring Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Hvis navigationssystemet ikke har forstået din indtaling eller hvis du ikke siger noget i et stykke tid, lyder en negativ bekræftelsestone (to korte mørke toner). Indtal kommandoen igen. Hvis navigationssystemet ikke har forstået dig efter flere gentagelser, fremkommer "Sig Hjælp". Info: Navigationsinstruktioner og advarsler er inaktive, så længe systemet forventer indtalinger fra dig. 6.3 Hjælp Sig bare "Hjælp", hvos du vil vide, hvilke indtalinger der aktuelt er mulige. I næsten alle vinduer, hvor talestyringen understøttes, siger navigationssystemet så, hvilke kommandoer du kan indtale i det aktuelle vindue. 6.4 Deaktivering af talestyringen Talestyringen deaktiverer sig selv ved følgende forhold: Hvis du betjener navigationssystemet med fingeren, når der forventes en indtaling af dig. Ved et indgående opkald, under et opkald, hvis navigationssystemet bruges som håndfri enhed. 6.5 Konfiguration af talestyring Du kan konfigurere, til hvilke opgaver talestyringen skal anvendes. Klik i vinduet NAVIGATION på Talestyring. (Flere) > Systemindstillinger > Angiv til hvilke opgaver talestyringen skal anvendes: Angiv adresser: Du kan kun angive adresser via talestyringen. Svar: Du kan angive adresser og svare på navigationsanlæggets spørgsmål. Alt: Du kan anvende hele talestyringens funktionsomfang. Info: Detaljerede informationer vedrørende angivelse af destination via talestyring findes i kapitlet "Indtaling af adresse" på side 32. Talestyringsassistentens lydstyrke kan indstilles uafhængigt af navigationsinstruktionernes lydstyrke. På denne måde kan du høre indtalingsopfordringer også selv om du har deaktiveret navigationsinstruktionerne. Talestyring Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 1. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Talestyring > Lydstyrke på assistenten. 2. Fastlæg assistentens lydstyrke. Info: Informationer til navigationssystemets konfiguration finder du i kapitlet "Navigationssystemets konfigurering" på side Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 9. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, (f.eks. fordi du kører gennem en tunnel, fortsættes navigationen. Navigationssystemet beregner i så fald din formentlige position på basis af dine rutedata og din hidtidige kørsel. Så snart der igen kan modtages GPS-signaler, fortsættes navigationen med reale GPS-data. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, udgives en tilsvarende besked. På kortet vises kun den aktuelle position (orange pil) og destinationsflaget. 7.1 Start af navigationsapplikationen Du har tændt for navigationssystemet. Følgende meddelelse fremkommer: "Bemærk at færdselsloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." Når du har læst og forstået hele teksten, klik på OK. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Annuller, for at afslutte navigationsapplikationen. Vinduet NAVIGATION åbnes. Derfra har du adgang til alle funktioner i navigationsapplikationen Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Initialisering af GPS-modtageren Info: For perfekt modtagelse af GPS-data kræver GPS-modtageren frit udsyn til satellitten. Tunneller, snævre gader eller spejlinger på husfacader kan indskrænke GPS-modtagelsen meget eller gøre den helt umulig. Hvis GPS-modtageren eller navigationssystemet sidder i en bil med metaldampede ruder eller en forrudeopvarmning, kan dette være årsagen for den dårlige modtagelse. Så snart navigationssystemet er tændt, starter initialisering af GPSmodtageren. Den første initialisering af den integrerede GPSmodtager sker efter første start af navigationsapplikationen. Dette kan tage i op til 5 minutter. Hver gang navigationssystemet tændes derefter, starter GPSmodtagelsen efter kort tid. Hvis navigationssystemet ikke har været tændt i mere end en uge, kan den efterfølgende initialisering igen tage op til 10 minutter. Info: Straks efter at ikonet GPS viser tilstandengps klar kan positionsbestemmelsens nøjagtighed være nedsat i nogle få minutter. I displayets øverste højre hjørne ses ikonet GPS. Så snart der modtages data fra mindst tre satellitter, skifter ikonet til (GPS klar). Info: Initialiseringen udføres hurtigst, hvis du ikke starter med at køre inden initialiseringen er afsluttet. Nærmere informationer til ikonet GPS findes i kapitel "GPS" på side 20. Tilbage til vinduet Navigation Vinduet NAVIGATION åbnes, når navigationsapplikationen startes. Når et vindue er åbnet, hvor der vises en aktiveringsfladebjælke. Klik på (Navigation) på listen. Hvis kortet er åbnet i funktion Standard eller Køretøj. Skjul aktiveringsfladebjælken (se "Aktiveringsfladeliste", side 59). Klik på (Navigation) på bjælken Hvis der er et andet vindue åbent i navigationsapplikationen Klik på kommet fra. Klik så ofte på (Tilbage). Så vender du tilbage til det vindue, du er (Tilbage), til vinduet NAVIGATION åbnes Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 7.2 Indtastning af destination Du kan enten indtaste en ny destination eller vælge en gemt destination. For at indtaste en ny destination kan du angive destinationens adresse (se "Indtast adresse", side 31). Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

26 vælge interessepunkt (se "Interessepunkt", side 33). Info: Når du angiver en ny destination for første gang, åbnes vinduet LAND. Klik på det land, hvor destinationen ligger. Følgende lister og destinationer eller adresser står til rådighed for udvalget af en gemt destination. FORETRUKNE: alle destinationer du har indtastet og gemt (se "Foretrukne", side 37). I listen FORETRUKNE gemmes desuden to særlige destinationer: Hjemmeadresse: Den adresse, der er gemt som hjemmeadresse (se "Definition af hjemmeadresse", side 45). Mit køretøj: Positionen for bilen gemmes automatisk hvis funktionen Parkering nær destination benyttes (se "Parkering i nærheden af destinationen", side 70). SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen (se "Seneste destinationer", side 38). FRA TELEFONBOGEN: alle destinationer fra telefonbogen i en forbundet mobiltelefon (se "Fra telefonbogen", side 38) Indtastning af destinationsland Hvis der indtastes en adresse (se "Indtast adresse", side 31),et interessepunkt (se Interessepunkt i en bestemt by, side 34) eller et overregionalt interessepunkt (se "Interessepunkter med overregional betydning", side 35), ses øverst til venstre i det første indtastningsvindue aktiveringsfladen Land. Den viser flaget for det land, hvor der aktuelt kan angives navigationsdestinationer. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på aktiveringsfladen Land. 2. Indtast navnet på det land, hvor din destination ligger. På kontaktfladen vises destinationslandets flag. Info: Der kan kun vælges lande, hvis kort står til rådighed for navigationssystemet Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Indtast adresse 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Indtast adresse. Hvis der i navigationsenheden befinder sig et kort for et land hvor vejen normalt angives først (f.eks Sverige, Norge,...), åbnes vinduet RÆKKEFØLGE FOR ADRESSEINDTASTNINGER. Vælg den ønskede indtastningsrækkefølge (Vej først eller By først). Hvis denne indstilling skal gemmes varigt og uden yderligere forespørgsler, skal først afkrydsningsfeltet ved siden af 'Brug disse indstillinger til fremtidige adresseoplysninger' aktiveres. Info: Rækkefølgen skal fastlægges og ændres i vinduet NAVIGATION under (Flere) > Navigationsindstillinger > Generelt > Rækkefølge for adresseindtastninger. Vær herved opmærksom på at rækkefølgen Vej først ikke er mulig for alle lande. Hvis kortet for det valgte land ikke understøtter begge funktioner, skal du angive byen først. Info: Følgende beskrivelse går ud fra at du har valgt By først som rækkefølgen for adresseindtastningen. Vinduet BY åbnes. 1. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 2. Indtast navnet på destinationsvejen. Hvis du angive en adresse i Tjekkiet eller i Rusland og har valgt det pågældende kort, klan du i stedet for vejnavnet også angive matrikel-nummeret. Klik i vinduet VEJ på angiv matrikelnummeret. (Flere) > Indtast adressepunkt og Navigationssystemet beregner så en rute til denne adresse. 3. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på (Flere) > Indtast tværvej i vinduet NR. og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Vinduet DESTINATION åbnes. 4. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Somme tider kan en destination ikke entydigt fastlægges, f.eks. fordi den viste kombination af by- og vejnavne findes flere gange. I så fald åbnes et vindue, hvor alle adresser, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den adresse du vil navigere til. Er det angivne husnummer ikke registreret på kortet, indeholder vinduet kun en adresse med det husnummer, der ligger nærmest på den angivne. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Du kan også starte navigationen tidligere ved at klikke på aktiveringsfladen (Kør derhen), der vises under indtastningsfelt ved side af de allerede indtastede byer eller den allerede indtastede vej. Når du kun angiver byen, beregner navigationssystemet en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationssystemet den bedste rute til denne vej Indtaling af adresse Særlig komfortabel er angivelsen af destinationsadressen som indtalt meddelelse. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Talestyring. Når funktionen Talestyring hentes for første gang, åbnes et informationsvindue med generelle informationer og råd til brug af talestyring. Klik på "Vis denne meddelelse igen næste gang?", så dette vindue ved fornyet brug af talestyring ikke vises igen. Klik på Fortsæt. Vinduet BY åbnes. Øverst vises det land, hvor der kan angives adresser. Klik på landet, hvis din destinationsadresse ligger i et andet land. Følg navigationssystemets vejledning. Adressedataene forespørges i rækkefølgen By > Vej > Husnummer Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live En enkel signaltone og ikonet (Tal) signaliserer at navigationssystemet er klar til indtaling. 2. Følg navigationssystemets vejledning. Når indtaling af adressen er afsluttet, åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. Info: Funktionen Talestyring står ikke til rådighed på hvert sprog. På sprog, hvor denne funktion ikke står til rådighed, vises denne aktiveringsflade Talestyring ikke Interessepunkt Interessepunkter, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

27 Interessepunkter omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre. Interessepunkter kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Navigationsindstillinger > Visning på kortet > Viste kategorier, for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Interessepunkter i nærheden Interessepunkter i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle position. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPSmodtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Hvis GPS-kvaliteten ikke er tilstrækkelig, søges interessepunkterne i nærheden af din senest kendte position. Hvis der ikke findes en senest kendt position, står funktionen Særlig adresse i nærheden ikke til rådighed. Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet KATEGORI åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Kategorier, hvor der i dine omgivelser ikke findes destinationer, kan ikke angives. Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen DESTINATION åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende interessepunkter i den angivne kategori. 4. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver. 5. Klik på destinationens navn. Vinduet DESTINATION åbnes. 6. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Interessepunkt i en bestemt by Interessepunkter i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen i en fremmed by. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Kategorier, hvor der i den angivne by ikke findes interessepunkter, kan ikke angives. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen DESTINATION åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, interessepunkter i den angivne kategori. 5. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 6. Klik på destinationens navn. Vinduet DESTINATION åbnes. Destinationen kan ikke altid fastlægges entydigt, f.eks. da der findes flere restauranter med samme navn i den angivne by. I så fald åbnes et vindue, hvor alle destinationer, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DESTINATION åbnes. 7. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Interessepunkter med overregional betydning Interessepunkter af overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, hvilken by de hører til. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet KATEGORI åbnes. Navigation Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen DESTINATION åbnes. Den indeholder interessepunkter i den angivne kategori i alfabetisk rækkefølge. 4. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 5. Klik på destinationens navn. Vinduet DESTINATION åbnes. 6. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, du angiver, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f.eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. Du har indtastet en destination. Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 13xx 23xx Dansk April 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere