Din brugermanual MIO 168

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MIO 168 Betjeningsvejledning MIO 168 Brugervejledning MIO 168 Brugermanual MIO 168 Brugsvejledning MIO 168 Din brugermanual MIO 168

2 Manual abstract: er omfattet af ophavsretslige love og bestemmelser Hurtig information og konventioner. 4 Garanti Support... 5 Varemærke Inden start Navigationssystemets funktion... 8 Vigtige sikkerhedsforskrifter

3 Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Betjening af navigationssoftware Hardwaretaster. 12 Software-tastatur Indtastninger med skrivemaskinetastaturet Indtastninger med normal tastatur Indtastninger med mobiltelefon-tastatur Kontaktflader Koblingsflader med markering. 19 Lister

4 Brugermodi To brugermodi Skift af brugermodus Standard-modus Udvidet modus Navigation..

5 Generelle informationer til navigation. 28 Start af MioMap Udvidet modus Standard-modus Indstilling af standardværdier Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser...

6 Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Anvendelse af kontakter Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse Sprogstyring Administration af mål Gem mål Lagring af sprogkommando...

7 . 62 -i Indledning Brugermanual MioMap Omdøbe mål 63 Slette mål Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute.. 78 Start navigation...

8 Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet 82 Start af navigation i luftlinjemodus Fejl ved GPS-modtagelse Arbejde med kortet Vælg kort Arbejde med kortet. 89 Kortvisning under en navigation Navigation i luftlinjemodus. 97 Visning af ekstra-kortinformationer...

9 98 7 Nyttige funktioner Funktioner ved GPS-modtagelse Gem aktuel position Sæt aktuel position som hjemmeadresse Funktioner under navigationen Tilføj via-adresse Kør til næste mål Spærring af vejafsnit Anvendelse af TMC-funktionen Konfiguration af MioMap

10 Vælg indstillinger Brugermodus Kort-informationer Ruteinformationer Kørselsretningsinformation Hastighedsinfo Lydstyrke Visning

11 8.1.8 Automodus Ruteoptioner Tastfunktionerne Ruteplanlægning Format GPS TMC...

12 Fra-adresse Håndfri-optioner Produktinformation Glosar Stikordsfortegnelse ii Indholdsfortegnelse Brugermanual Brugermanual MioMap Indledning side 4 side 4 side 5 side 5 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 1.1 Hurtig information og konventioner 1.2 Garanti 1. 3 Support 1.4 Varemærke Indledning -3- Brugermanual MioMap Hurtig information og konventioner Håndbogen viser vej med følgende korte informationer: På sidernes bund i manualen kan du se i hvilket kapitel og på hvilken side du befinder dig. Sidst i manualen findes der et glosar, hvor du kan finde en forklaring af de anvendte fagbegreber. Ligeledes sidst i manualen findes der et stikordsregister med sideangivelser for målrettet at kunne finde informationer i manualen. Find informationerne hurtigt Konventioner I denne manual anvendes forskellige grafiske skrifttyper og symboler for at fremhæve vigtige steder i teksten og for at lette arbejdet med manualen for dig. Stil fed Kontaktflader, felter og overfladeelementer i software. Fremhævede advarsler og informationer. Ophavsretslig beskyttede egennavne Navne på vinduer og dialoger. Betegnelse på brugermodus, der gælder for det pågældende afsnit, der ikke omhandler din aktuelle brugermodus, behøver du ikke læse. Anvendelse Dette symbol står for informationer og tips, der letter arbejdet med MioMap. Dette symbol henviser til steder i manualen, hvor der findes yderligere informationer. Dette symbol advarer mod farer, der kan medføre person- eller tingskader. fed og kursiv STORE BOGSTAVER Kursiv og understreget Symbol 1.2 Garanti Rettighederne til indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software uden forudgående varsel forbeholdes. Mio Technology Europe hæfter ikke for den indholdsmæssige korrekthed eller for skader, der opstår pga. anvendelse af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at blive gjort opmærksom på fejl eller for at modtage forbedringsforslag, så vi også i fremtiden kan tilbyde kvalitetsprodukter, der løbende forbedres. Garantibegrænsning -4- Hurtig information og konventioner Brugermanual MioMap Support Danmark Belgien Finland Frankrig Italien Luxembourg Nederlandene Norge Portugal Schweiz Spanien Sverige Tyskland United Kingdom Østrig

13 Kundehotline 1.4 Varemærke Alle varemærker, der nævnes i denne manual, og som evt. er beskyttet af tredjemand, er uden indskrænkning beskyttet af bestemmelserne af de pågældende mærkeretslige bestemmelser og af ophavsretten for de pågældende registrerede ejere. Alle her nævnte varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være registrerede varemærker, der tilhører de pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Såfremt en udtrykkelig mærkning af de i denne manual anvendte varemærker mangler, betyder dette ikke at navnet ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder. Outlook, Windows og ActiveSync er varemærker af Microsoft Corporation. Navigon er et beskyttet varemærke af NAVIGON Company. Beskyttet varemærke Indledning -5- Brugermanual MioMap Inden start side 8 side 9 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 2.1 Navigationssystemets funktion 2.2 Vigtige sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsinstrukser med henblik på navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende brug i bilen Inden start -7- Brugermanual MioMap MioMap Navigationssystemets funktion Nu skal du snart ikke længere lede i vejkort for at finde den rigtige vej til dit rejsemål. Din brugermanual MIO 168

14 Ligegyldig om du rejser per bi, cykel eller går navigationssystem MioMap bringer dig i fremtiden ved hjælp af satellitsystemet hurtigt og sikkert til dit mål. Global Positioning System (GPS) blev udviklet i 70erne af det amerikanske militær for at tjene som våbenstyresystem. GPS baserer p&arhedsinformationer vedrørende brug i bilen Advarsel: PNA-holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområde. Advarsel: Vær ved installation af holderen opmærksom på at denne ikke må udgøre en sikkerhedsrisiko ved uheld Vigtige sikkerhedsforskrifter Brugermanual MioMap Betjening af navigationssoftware side 12 side 12 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 3.1 Hardwaretaster 3.2 Software-tastatur Indtastninger med skrivemaskinetastaturet Indtastninger med normal tastatur Indtastninger med mobiltelefon-tastatur 3.3 Kontaktflader Koblingsflader med markering 3.4 Lister side 19 side 17 Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Hardwaretaster I MioMap kan definitionen af hardware-tasterne for aktionerne "op", "ned", "venstre", "højre", "OK" og "tilbage" indstilles. Dette tillader en komfortabel og mere enkel betjening. Så snart du afslutter navigationssoftwaren har tasterne igen deres standardfunktion. 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Indstillinger. Masken INDSTILLINGER åbnes. 2. Vælg indstillingsmasken Definition af tasterne via pilkontaktfladen. 3. Klik på kontaktfladen Definer tasterne 4. Vælg tasterne for den pågældende aktion. 5. Klik på kontaktfladen Gem. Definition af hardwaretasterne 3. 2 Overblik Software-tastatur Når det bliver nødvendigt at indtaste tekst, vises der nederst på skærmen et softwaretastatur. Det kan være et skrivemaskintastatur, et normalt tastatur elle et mobiltelefontastatur. Via kontaktfladerne kan der skiftes mellem tastaturerne. Kontaktfladen på det aktive tastatur vises trykket ned Indtastninger med skrivemaskinetastaturet Hardwaretaster Brugermanual MioMap 2.0 Skrivemaskintastaturet betjenes bedst med pennen. Ved indtastning af måldata er det ikke vigtigt om der anvendes store eller små bogstaver. Desuden behøves ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "München". Indtast så "munchen" på tastaturet Indtastninger med normal tastatur På det normale tastatur kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver. Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "München". Indtast så "MUNCHEN" på software-tastaturet. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Skift mellemindtastning af tal og bogstaver Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Specialtegn For at indlæse et særtegn skal De trykke på tasten. Specialtegn-tastaturet vises. Så snart specialtegnet er indtastet, vises automatisk bogstavtastaturet igen. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Flytte markør Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen Software-tastatur Brugermanual MioMap Indtastninger med mobiltelefon-tastatur På det mobiltelefon-tastaturet kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver. Som ved mobiltelefonen har hver bogstavknap flere funktioner. Klik så ofte på knappen indtil det ønskede bogstav vises. (for at indtaste et "S", klik f. eks. fire gange på knappen "PQRS". Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "München". Indtast så "MUNCHEN" på software-tastaturet. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Specialtegn Hvis du aktiverer en knap, vises over software-tastaturet en linje, der viser alle bogstaver og specialtegn, der kan indtastes vha. denne knap. Det aktive bogstav er markeret. Hvis du f. eks. vil indtaste et "Ø", klik på knappen "MNO" indtil bogstav "Ø" er markeret på linjen over tastaturet. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Flytte markør Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen Software-tastatur Brugermanual MioMap Kontaktflader På alle masker i MioMap findes ved højre skærmkant de følgende funktionskontaktflader: Tilbage Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den senest åbnede maske. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. Hovedmaske Klik på denne kontaktflade for at åbne hovedmasken. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. GPS Kontaktfladen GPS findes i midten på højre skærmkant. Tallet på GPS-symbolet angiver, hvor mange GPS-satellitter der kan modtages. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Betydning GPS modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. GPS-modtager tilsluttet, dog er signalet uegnet til en navigation. Din brugermanual MIO 168

15 Dette er f. eks. tilfældet, hvis du befinder dig i en lukket bygning. GPS-signal findes. Navigationen kan startes. Kontaktflader Ingen GPS Intet signal GPS klar Du kan klikke på denne GPS-kontaktflade for at vise aktuelle informationer vedrørende den aktuelle GPS-status. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Information GMT Længde/bredde Betydning Greenwich Mean Time London tid uden sommertid. Aktuel position Angivelse af østlig længde og nordlig breddegrad Antal modtagne satellitter. Til en navigation kræves signaler fra mindst tre satellitter. Horizontal Dilution of Precision Angiver positionsbestemmelsens kvalitet. Teoretisk er værdier på 0 til 50 mulig, og der gælder: Jo mindre værdi, jo mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position. Værdier på op til 8 er acceptabel til navigation. Viser den aktuelle hastighed på køretøjet. Viser den aktuelle position Klik på denne kontaktflade for at vise det aktive, hentede kort. Klik på denne kontaktflade for at anvende logbogen. Satelliter HDOP Hastighed Position Gem aktuel position Luk vindue TMC Kontaktfladen TMC findes på skærmens venstre kant. Tallet på TMC-symbolet angiver hvor mange gyldige trafikmeldinger der er modtaget. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Betydning Ingen TMC-modtager tilsluttet. Intet TMC -ELLERTMC modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. TMC-modtageren er klar il modtagelse, men kan ikke modtage et TMC-signal. Dette er f. eks. tilfælde, hvis du befinder dig i et område, hvor der ikke sendes TMC-signaler. TMC-signal findes. TMC klar TMC Klik på denne kontaktflade for at hente TMC-informationer. En beskrivelse til TMC-funktionen findes i kapitel "Anvendelse af TMC-funktionen" på side 110. Station søges Kontaktflader Brugermanual MioMap Koblingsflader med markering På næsten alle MioMap's masker finder De kontaktflader med en markering. Disse kontaktflader kan inddeles i tre grupper: 1. Kontaktflader med en defineret funktion. Disse kontaktflader udfører den funktion, som er angivet med deres navn. Det drejer sig om kontaktflader som Gem, OK, Afbryd, Vælg kort, Navigation osv. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, lukkes den aktuelle indlæsningsmaske som regel, og De kommer et arbejdsskridt videre. 2. Kontaktflader til indstilling af en af to muligheder. Disse kontaktflader tjener til at vælge en af to mulige tilstande. Som regel står den tilstand, som netop er indstillet, på kontaktfladen. Det drejer sig om kontaktflader som f.eks. Brugermodus, Ja-Nej, Tænd-Sluk. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, ændres markeringen til at vise den anden mulighed. Ændringen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle maske lukkes. 3. Kontaktflader til indlæsning af data. Disse kontaktflader betegnes i det følgende som indlæsningsfelter. Det drejer sig om kontaktflader som By eller postnummer, Vej, Kategori (for et POI) osv. Hvis De trykker på et indlæsningsfelt, åbnes en maske med et tastatur, en liste eller begge dele. Der kan De foretage de nødvendige indlæsninger. Indlæsningen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle indlæsningsmaske lukkes. Derefter er Deres indlæsning overtaget i indlæsningsfeltet. De kan læse mere om brugen af tastaturet i kapitlet "Softwaretastatur" på side 12. De kan læse mere om arbejdet med lister i kapitlet "Lister" på side 19. Kontaktflader 3.4 Overblik Lister I mange tilfælde vises lister, hvor De kan vælge en angivelse. Det er f.eks. tilfældet, hvis De ved indlæsningen af en by ikke har indlæst navnet fuldstændigt. I dette tilfælde vises en liste, som indeholder alle byer, som i deres navn indeholder den tekst, De har angivet, eller som begynder med denne tekst. For ved flere byer med samme navn at kunne vælge den rigtige er postnummeret angivet efter navnet. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Markeret listeangivelse En angivelse i listen er altid markeret. Den markerede angivelse er skrevet med fede typer. Desuden vises ofte ekstra informationer i en yderligere linje til den markerede angivelse. Ved byer står der for eksempel det amt, den markerede by hører til. Til højre for sådanne lister befinder der sig 3 kontaktflader: OK: Tryk på denne kontaktflade for at overtage den angivelse, som er markeret (som altså står direkte til venstre for denne kontaktflade). Opad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element opad. Kontaktflader Nedad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element nedad. For at rulle listen flere elementer op eller ned skal De trykke flere gange på den tilsvarende kontaktflade. Eksempel Eksempel: Led efter byen KØBENHAVN. 1. Tryk i HOVEDMENU på kontaktfladen Navigation. Så vises masken VALG AF TIL-ADRESSE. 2. Tryk på kontaktfladen Adresse. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. 3. Tryk på kontaktfladen By eller postnummer. Så vises software-tastaturet. 4. Tryk på bogstaverne KOB Lister Brugermanual MioMap 2.0 Der vises en liste over alle de byer, som begynder med KOB eller indeholder KOB i deres navn. Hvis listen er meget lang, kan De til enhver tid indtastes endnu et bogstav. Så beregnes listen på ny, og der vises færre byer. 5. Tryk på E. I indlæsningsfeltet står nu teksten KOBE. Der vises en liste alle de byer, som begynder med KOBE eller indeholder KOBE i deres navn. 6. Tryk på kontaktfladen Ned så mange gange, til byen KØBENHAVN vises direkte under indlæsningsfeltet. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Så er angivelsen KØBENHAVN markeret. 7. Tryk på. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. KØBENHAVN er angivet i feltet By eller postnummer Lister Brugermanual MioMap Brugermodi side 24 side 24 side 25 side 26 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 4.1 To brugermodi 4.2 Skift af brugermodus 4.3 Standard-modus 4. 4 Udvidet modus Brugermodi Brugermanual MioMap Overblik To brugermodi MioMap kan benyttes i to forskellige brugermodi: Standard og Udvidet. Derved sikres det, at enhver brugergruppe kan arbejde optimalt med systemet: De mindre erfarne brugere eller brugere, som ikke har brug for alle funktioner, arbejder i Standard-modus. Din brugermanual MIO 168

16 Erfarne brugere, som også er indstillet på at blive indarbejdet, arbejder i Udvidet modus. Nogle konfigurationsindstillinger, som også gælder for Standardmodus, kan kun ændres i Udvidet modus. For at erfare mere herom bedes De se i "Konfiguration af MioMap" på side Skift af brugermodus De kan til enhver tid skifte brugermodussen. 1. Tryk i HOVEDMENU til Indstillinger. Så vises masken INDSTILLINGER: Angivelsen Brugermodus er den første på listen. 2. Tryk på. Så vises masken BRUGERMODUS: To brugermodi Brugermanual MioMap 2. 0 På kontaktfladen Aktuel brugermodus står betegnelsen på den modus, De lige befinder Dem i. 3. Tryk på kontaktfladen Aktuel brugermodus for at skifte til den anden brugermodus. Navnet på den brugermodus, De skifter til, vises på kontaktfladen. 4. Tryk på Gem for at gemme ændringerne. Henvisning: Hvis De skifter til Standard-modus, bliver De spurgt, om De vil beholde de ændrede indstillinger. De bliver også spurgt, hvis De ikke har ændret nogen indstillinger. Tryk på Ja. Masken BRUGER MODUS lukker, og De befinder Dem i hovedmenuen fra brugermodussen, som De netop har valgt. 4.3 Overblik Standard-modus Standard-modus er den af de to modi, som er lettest at betjene. Da funktionsomfanget er mindre end i Udvidet modus, kan de forhåndenværende funktioner hurtigere opkaldes. Hvis De altså ikke behøver nogen ruteplanlægning eller kan undvære en målindlæsning på kortet, anbefaler vi at arbejde i Standardmodus. I Standard-modus kan De: vælge et andet kort angive et mål for navigationen (adresse, særlige mål) lade Dem føre hjem vælge et af de gemte mål vælge et af de sidst angivne mål til dels ændre konfigurationen Funktionsomfang Brugermodi Brugermanual MioMap Overblik Udvidet modus I Udvidet modus står alle MioMap's funktioner til rådighed. Den tillader f.eks. at angive flere mål, der skal køres hen til efter hinanden (ruteplanlægning med etaper), og at ændre alle opnåelige konfigurationsparametre. Hvis De ønsker at bruge alle funktioner, anbefaler vi at arbejde i Udvidet modus. I Udvidet modus kan De udover funktionerne fra Standardmodus: et mål kan angives direkte på kortet en rute kan planlægges og gemmes med flere etaper ruteoptioner fastlægges inden hver navigation konfigurationen kan ændres mere indgående Funktionsomfang Udvidet modus Brugermanual MioMap Navigation side 28 side 29 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 5.1 Generelle informationer til navigation 5.2 Start af MioMap Udvidet modus Standard-modus 5.3 Indstilling af standardværdier 5.4 Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Anvendelse af kontakter Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse Sprogstyring 5.5 Administration af mål Gem mål Lagring af sprogkommando Omdøbe mål Slette mål 5.6 Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute 5.7 Start navigation Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet 5. 8 Start af navigation i luftlinjemodus 5.9 Fejl ved GPS-modtagelse Seite 84 Seite 86 side 79 side 64 side 60 side 33 side 35 Navigation Brugermanual MioMap Generelle informationer til navigation Anvendelsen af MioMap sker på eget ansvar. Advarsel: Navigationssystemet må ikke betjenes under kørsel, da dette kan bringe køreren og andre i fare! Advarsel: Der må kun ses på skærmen, når trafiksituationen er sikker! Advarsel: Vejforløbet og trafikskiltning er altid afgørende i forhold til navigationssystemets anvisninger. Advarsel: MioMap's anvisninger må kun følges, hvor trafikken og trafikreglerne tillader dette! MioMap bringer dig også frem til målet, når du skal afvige fra den planlagte rute. Fejl i GPSmodtagelse Hvis du slukker for din GPS-modtager inden til-adressen er nået eller hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, forbliver programmet i MioMap åben og navigationen stoppes. Så snart apparatet er driftsklar igen, genkender programmet automatisk at positionen er ændret og beregner ruten på ny. Derefter kan du bare fortsætte navigationen. Afslutning af navigation Afslutter du navigationen til køretid, åbnes hovedmasken. Udgående fra hovedmasken kan du angive en ny til-adresse eller fortsætte navigationen til den oprindelige til-adresse ved at vælge den oprindelige til-adresse fra de seneste adresser. Så snart du ankommer ved til-adressen vises meldingen "Du er ankommet ved til-adressen". I stedet for den hidtidige kortvisning vises der på korter kun din aktuelle position. Ankomst ved tiladressen Generelle informationer til navigation Brugermanual MioMap Start af MioMap 1. Tænd for PDA'en. 2. Klik på MioMap-symbolet på kontaktfladen. Ved første start (og altid når MioMap afsluttes via kontaktfladen Afslut) vises et meddelelsesvindue med følgende meddelelse: Således startes MioMap Klik på kontaktfladen klikker på kontaktfladen igen. OK. Hvis du ikke accepterer og Afbryd, afsluttes softwaren Udvidet modus HOVEDMASKEN åbnes: Hovedmaske Fra HOVEDMASKEN kan alle funktioner af programmet startes. Info: Ved tænding af MioMap vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen kommer du til HOVEDMENU fra enhver billedskærm. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 31. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 60. Sprogindlæsning Klik på kontaktfladen for at anvende et gemt rejsemål via en sprogindlæsning til navigationen. Læs hertil i afsnit "Sprogstyring" på side 60. Ruteplanlægning Klik på kontaktfladen Ruteplanlægning for at foretage en ruteplanlægning. Din brugermanual MIO 168

17 Læs hertil i afsnit "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 64. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Vælg kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side 87. Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MioMap Start af MioMap Brugermanual MioMap 2.0 Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 116. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MioMap Standard-modus HOVEDMASKEN åbnes: Hovedmaske Info: Ved tænding af MioMap vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen kommer du til HOVEDMENU fra enhver billedskærm. Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 35. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 60. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Sprogindlæsning Klik på kontaktfladen for at anvende et gemt rejsemål via en sprogindlæsning til navigationen. Læs hertil i afsnit "Sprogstyring" på side 60. Foretrukne Klik på kontaktfladen Foretrukne for at vælge en gemte tiladresse. Læs hertil i afsnit "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 56. Seneste til-adresse Klik på kontaktfladen Seneste til-adresse for at vælge et seneste til-adresse. Læs hertil i afsnit "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 58. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Vælg kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side 87. Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MioMap. Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side Start af MioMap Brugermanual MioMap 2.0 Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MioMap. 5.3 Indstilling af standardværdier Inden du begynder at arbejde med MioMap bør du angive din fra-adresse for hurtigt at kunne navigere hjem fra alle steder. 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Indstillinger. Standardværdier Masken INDSTILLINGER åbnes. Indtastning af fraadresse 2. Vælg indstillingsmasken FRA-ADRESSE via pil-kontaktfladen. 3. Klik på kontaktfladen Indtast fra-adresse. Masken VALG AF TIL-ADRESSE åbnes. Navigation Brugermanual MioMap Klik på kontaktfladen Adresse. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af til-adresse" på side Klik på kontaktfladen Indsæt som fraadresse Indstilling af standardværdier Brugermanual MioMap 2.0 Adressen overføres til indstillingsmasken FRA-ADRESSE. 6. Klik på kontaktfladen Gem. HOVEDMASKEN åbnes Angivelse af til-adresser I dette afsnit lærer du derfor de forskellige måder at kende, hvorpå du i MioMap kan vælge og forvalte rejsemål. En detaljeret beskrivelse over, hvordan du kan anvende tiladresse til en senere navigation findes i kapitel "Start navigation" på side 79. Navigationsbasis Valg af mål Du kan i MioMap angive eller hente rejsemål på forskellige måder: Angivelse af til-adresse, se side 36 Valg af særlige adresser, se side 38 Indtastning af geografiske koordinater for en adresse, se side 46 Anvendelse af kontakter, se side 50 Overførsel af til-adresser fra kortet, se side 53 Overførsel af til-adresser fra Foretrukne, se side 56 Overtagelse af senest indtastede til-adresser, se side 58 Anvendelse af fra-adresse, se side 60 Sprogstyring, se side 60 Navigation Brugermanual MioMap Angivelse af til-adresse 1. Klik i HOVEDMASKEN Udvidet modus på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken Destination på kontaktfladen Adresse Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Adresse. Således indtastes en tiladresse... Masken ADRESSE åbnes: 2. Angiv byen i feltet By eller postnummer. Du kan nu enten angive postnummer eller byens navn. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Navigation Brugermanual MioMap Angiv vej i feltet Vej. 4. Angiv husnummer i feltet Nr. Info: Er der registreret husnumre til den valgte vej, kan du klikke på husnummerfeltet. Der vises en liste over alle husnumre på vejen, så du kan vælge det pågældende nummer. Findes der ingen husnumre til vejen er feltet inaktiv og programmet fører dig til den valgte vej. 4. Vælg i feltet Tværvej tværvejen til oven angivne til ovennævnte vej, når du vil definere et vejkryds som tiladresse (f.eks. når husnumret ikke er kendt). Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side Valg af særlige adresser Særlige adresser, også kort kaldt POI (Point of interest), er registreret på kortet og vises der. Særlige adresser er bl.a. luftog færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige bygninger og så videre. Særlige adresser kan anvendes som navigationsmål ved at udvælge dem. Særlige adresser Særlig adresse fra aktuelt område Info: Særlige adresser fra det aktuelle område kan kun vælges hvis din GPS-modtager er tilsluttet og dens position kan bestemmes. Din brugermanual MIO 168

18 Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen...i området. Standardmodus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen...i området. Således vælges en særlig adresse i området... Masken SÆRLIG ADRESSE I OMRÅDET åbnes: 2. Angiv i feltet Radius en omkreds i kilometer, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 3. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. bilværksted). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 4. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f. eks. Audi, Skoda, VW). Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Info: Hvis du ikke udfylder feltet Kategori, vises alle overregionale særlige adresser i feltet Særlig til-adresse. 5. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Info: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 61. Særlig adresse i en by Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen... i en by Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen... i en by. Således vælges en særlig adresse i en by... Masken SÆRLIG ADRESSE i en by åbnes: Navigation Brugermanual MioMap Angiv i feltet By eller postnummer den by, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 3. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. natteliv). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 4. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f.eks. biograf). 5. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 61. Overregional særlig adresse Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen...i hele landet. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Således vælges en overregional særlig adresse... Masken SÆRLIG ADRESSE I HELE LANDET åbnes: 2. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. lufthavn). 3. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Din brugermanual MIO 168

19 Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Info: Muligvis ligger den adresse hvis koordinater du indtaster uden for det vejnet kortet dækker. I så fald vises adressen korrekt på kortet, en navigation kan is så fald kun føre til det nærmeste punkt på en vej, der er registreret på kortet. Læs hertil i afsnit "Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet" på side 82. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 2. Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 3. Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 4. Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen Angiv koordinater. Således angives målkoordinater... Masken MÅLKOORDINATER åbnes: Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Angivelse decimal 5a Hvis du vil angive koordinaterne i grader som decimaltal, klik på feltet Indtast,. Masken KOORDINATINDTASTNING DECIMAL åbnes. 5b Indtast data i de pågældende felter Himmelsretningen kan ændres på kontaktfladen bag de pågældende indtastningsfelter. 5c Klik på kontaktfladen Angivelse med minutter og sekunder. 5a Hvis du vil angive koordinaterne i grader/minutter/sekunder, klik på feltet Indtast _ ' ". Masken KOORDINATINDTASTNING MIN/SEK åbnes. 5b Indtast data i de pågældende felter. Himmelsretningen kan ændres på kontaktfladen bag de pågældende Navigation Brugermanual MioMap 2.0 indtastningsfelter. 5c Klik på kontaktfladen. Masken MÅLKOORDINATER åbnes igen: Dine indtastninger vises under indtastningfelterne. Denne visning foregår i grader som decimaltal Anvendelse af kontakter Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 24. Kontaktadresse som til-adresse Du kan anvende alle adresser, der befinder sig i din PocketPC under kontakterne, som til-adresse i navigationen eller som viaadresse ved ruteplanlægningen. For at kunne identificere kontaktadresserne entydigt, bør de indeholde by og postnummer, vej og husnummer. Info: Du kan kun anvende kontakter som til-adresse til navigationen, som befinder sig på det aktuelle kortafsnit Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Manglende adresseangivelse Indeholder kontakterne ikke alle adresseangivelser, kan adresserne muligvis ikke identificeres entydigt. Det er for eksempel tilfældet når der kun er angivet bynavn og ikke postnummer, da der muligvis findes flere byer af samme navn på kortet. I så fald viser MioMap disse byer med deres postnummer og bydelen på en liste. Markér den ønskede by og klik på kontaktfladen OK. Hvis der mangler et vejnavn, men byen er fundet, anvendes bymidten som adresse. For at undgå problemer bør alle adresseangivelser i kontakterne vedligeholdes. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Kontakter. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Således anvendes kontakterne som tiladresse 2. Klik i masken til adresseindtastning på kontaktfladen Kontakter. På din PocketPC åbnes kontakterne. 3. Vælg den kontakt, du vil anvende til navigationen og klik så længe på kontakten til kontekstmenuen åbnes. 5. Klik på entry MioMap. 3a Er der oprettet flere adresser til kontakten, åbnes følgende vindue. 3b Klik på kontaktfladen OK efter den adresse, du vil anvende som til-adresse. Adresseinformationerne for kontakten overføres til MioMap Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap Overførsel af til-adresser fra kortet Ved hjælp af denne funktion kan du vælge til-adresser til en navigation direkte fra kortet. Udover byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser. Denne funktion står kun til rådighed, hvis du arbejder i "Udvidet modus". Hvordan brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 24. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Således overtages mål fra kortet Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Vælg fra kort. Kortet åbnes: 3. Klik længe på byen (vejen eller særlig adresse), du vil anvende som tiladresse. Byen markeres med en stiplet kreds: Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Fra databasen hentes informationerne til det valgte punkt og vises på skærmen. Neden for informationsfeltet findes kontaktflader, hvor der kan hentes flere funktioner, der findes til det valgte punkt på ruten. Info: Hvis det valgte mål er en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Der findes følgende muligheder: Denne mulighed findes kun ved GPS-modtagelse. Klik på kontaktfladen Start navigation for at anvende den valgte by som tiladresse til navigationen. Advarsel: Hvis du anvender denne funktion under en navigation, slettes alle indtil da oprettede punkter på ruten (via- og tiladresser)! Klik på kontaktfladen Gem for at gemme det valgte punkt på ruten. Din brugermanual MIO 168

20 Du kan derefter altid vælge punktet fra listen Foretrukne. Klik på kontaktfladen Områdesøgning, for at søge efter en specialadresse i nærheden af det valgte punkt på ruten. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Denne mulighed findes kun i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Tilføj for at tilføje punktet til ruten (som til-adresse). Punktet på ruten markeres derefter på kortet ved et flag og registreres samtidigt i masken RUTEPLANLÆGNING i rutepunktlisten. Anvendes denne funktion under en navigation, genberegnes ruten straks og derefter fortsætter navigationen. Denne mulighed findes kun under en navigation i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Via-adresse, for at tilføje det valgte punkt på ruten til ruten (som næste via-adresse) Ruten genberegnes straks og navigationen fortsættes derefter Overførsel af til-adresser fra Foretrukne I FORETRUKNE findes alle til-adresse, du har gemt via kontaktfladen Gem. I denne maske kan du overføre til-adresser omdøbe til-adresser og slette til-adresser Foretrukne Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Foretrukne. Masken FORETRUKNE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Info: En stjerne bag navnet viser at der også findes en sprogoptagelse til dette navn. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen OK. Masken ADRESSE åbnes. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter. Navigation Brugermanual MioMap 2. 0 Hvordan De kan slette eller omdøbe et mål, erfarer De i kapitlet "Administration af mål" på side Overtagelse af senest indtastede til-adresser Dine senest anvendte til-adresser gemmes automatisk under SENESTE TIL-ADRESSE. I denne maske kan du overføre til-adresser optage til-adresser i FORETRUKNE slette til-adresser Seneste til-adresser Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Seneste tiladresse. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Seneste til-adresse. Masken SENESTE TIL-ADRESSE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. i HOVEDMENUEN på kontaktfladen Sprogindlæsning. 2. Indtal efter besked navnet på til-adressen i PocketPC. Ruteberegningen gennemføres og navigationen startes. Klik på kontaktfladen Gem til-adresse. et navn for til-adressen. Klik på kontaktfladen Bearbejdning. på kontaktfladen Sprogoptagelse. Følgende meddelelsesvindue åbnes: 6. Indtal navn på til-adressen i PocketPC. Meddelelsesvinduet lukkes. 7. i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Masken FORETRUKNE åbnes. Omdøbe målstedet 2. Marker den til-adresse, du vil omdøbe. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen Bearbejdning. Dialogvinduet NAVN PÅ TIL-ADRESSE åbnes. 4. Indtast et nyt navn for til-adressen. Klik på kontaktfladen Måladressen er omdøbt. Marker den til-adresse, De vil slette fra listen. Kapitlet "Lister" på side 19. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 2. Klik på kontaktfladen Slet til-adresse. Så vises masken BEKRÆFTE. Forudsætning 3. brugermodus skiftes, vises i kapitel "Skift af brugermodus" på side 24. Ruteplanlægning Ruteplanlægningen kan også foregå uden GPS-modtager, f. eks. bekvemt derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket, for eksempel til ferien Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap Angivelse af målpunkter 1. Klik i HOVEDMASKEN Sådan planlægger De en rute... på kontaktfladen Ruteplanlægning. Masken RUTEPLANLÆGNING åbnes: : 2. Klik på kontaktfladen Tilføj til-adresse for at vælge den første til-adresse. Masken DESTINATION åbnes. 3. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af tiladresser" på side Klik på kontaktfladen Tilføj til rute. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Masken RUTEPLANLÆGNING åbnes og den valgte til-adresse tilføjes som via-adresse Gentag handlingerne 2 til 4 til alle yderligere via-adresser, som skal tilføjes ruteplanlægningen Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Brugermanual MioMap Overblik Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Du kan planlægge så mange ruter som ønsket, for eksempel til dine ferier. Disse kan du lagre og senere anvende til navigationen. I ruterne kan dun altid tilføje yderligere via-adresser, ændre viaadressernes rækkefølge og få vist ruten på kortet. Til dette formål anvendes følgende kontaktflader: Markere Disse kontaktflader er inaktive, hvis listen ikke indeholder nogen rutepunkter. Op Tryk på denne kontaktflade for at markere det rutepunkt, som står direkte over det netop markerede. Tryk flere gange på denne kontaktflade for at markere et rutepunkt, som står endnu længere oppe. Ned Tryk på denne kontaktflade for at markere det rutepunkt, som står direkte under det netop markerede. Tryk flere gange på denne kontaktflade for at markere et rutepunkt, som står endnu længere nede. Din brugermanual MIO 168

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005 Brugermanual MEDION-Navigator 4.4 Version 2005 Udgave januar 2005 Impressum MEDION AG Gänsemarkt 16-18 D-45127 Essen Hotline: (+45) 70 20 42 33 Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 3 1 2 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Din brugermanual ALK COPILOT POCKET PC6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1198730

Din brugermanual ALK COPILOT POCKET PC6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1198730 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning. F-Series. med SmartS 2006. Dansk

Brugervejledning. F-Series. med SmartS 2006. Dansk Brugervejledning F-Series med SmartS 2006 da Dansk Supportoplysninger Besøg vores website http://support.navman.com for 24 timers hjælp og teknisk support. Her fi nder du de oftest stillede spørgsmål under

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Gratis videosamtaler i superhøj kvalitet

Gratis videosamtaler i superhøj kvalitet NY OG SMARTERE UDGAVE AF SKYPE: Gratis videosamtaler i superhøj kvalitet SÅDAN! I denne artikel lærer du at oprette en Skype-konto, finde dine venner og starte en videosamtale. DET SKAL DU BRUGE Et webkamera

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere