CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0"

Transkript

1 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt.

2 Copyright Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2007, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Juridisk information Garanti Varemærke Kundeservice Sikkerhedsinformationer Første start af navigationssystemet Navigationssystemets betjening Lydstyrke Åbning af kortet Åbning af vinduet Menu Navigationsanlæggets andre funktioner Information Softwaretastatur Lister Optioner Navigation Indtastning af destination Angivelse af destinationsland Adresse Særlig adresse Informationer om destinationen Særlige adresser som direkte adresser Seneste destinationer Foretrukne Navigation hjem Sprogstyring Definition af destination på kortet Start af navigationen Administration af til-adresser Lagring af destinationer Bearbejdning af Foretrukne Ændring af destinationens navn Definition som hjemmeadresse Oprettelse af sprogkommando Ændring af ikon...19 Indholdsfortegnelse - III -

4 5.3 Sletning af foretrukne adresser Rute med delstrækninger Ruteplanlægning Angivelse af startpunkt Angivelse af rutepunkter Bearbejdning af rutepunkter Lagring af ruten Administration af ruten Hentning af ruten Omdøbning af ruten Sletning af rute Navigation Beregning og visning af rute Simulering af rute Start af navigationen Optioner Arbejdet med kortet Kortmateriale Kort i funktion Standard Kort i funktion Preview Kort i funktion Navigation Kort i funktion Søg destination Arbejdet i funktion Søg destination Nyttige funktioner GPS status, lagring af aktuel position TMC (Trafikmeldinger) Visning af trafikmeldinger Indstillinger TMC Ændring af navigationssystemets indstillinger Stikordsfortegnelse IV - Indholdsfortegnelse

5 1 Indledning 1.1 Om denne manual For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skriftarter. Fed og kursiv: Navne, firma- og produktbetegnelser. STORE BOGSTAVER: Vindue-og dialognavne. Fed skrift: Understreget: Fremhæver vigtige dele af teksten. Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen. 1.2 Juridisk information Garanti For forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af denne manual og af softwaren. Panasonic er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. 1.3 Kundeservice Informationer til kundeservice findes på PAN EUROPEAN GUARANTEE (garantikort). 1.4 Sikkerhedsinformationer Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Indledning - 5 -

6 2 Første start af navigationssystemet Så snart navigationssystemet er forbundet med strømnettet, kan det tages i brug for første gang. 1. Tænd for anlægget. Vinduet SPROG åbnes. 2. Klik på det sprog, der skal anvendes til brug af systemet. Kortet åbnes i funktion Standard. Den viser triumfbuen i Paris. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig til beregning af positionen, vises den aktuelle position. 3 Navigationssystemets betjening 3.1 Lydstyrke Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan også indstilles under kørselen. Kortet er åbnet. 1. Klik på kontaktfladen (Lydstyrke). Lydstyrkebjælken åbnes. Den indeholder tre kontaktflader til regulering af lydstyrken. (Øg), (Reducer), (Lyd til/fra). 2. Klik igen på kontaktfladen (Lydstyrke). Lydstyrkebjælken lukkes. Hvis lydstyrkebjælken ikke betjenes, lukker den automatisk efter nogle sekunder. 3.2 Åbning af kortet Kortet kan åbnes fra næsten alle vinduer. Klik på kontaktfladen (Vis kort). Kortet åbnes i funktion Standard. Den viser din aktuelle position. Hvis GPS-modtagelsen ikke er tilstrækkelig til at fastlægge positionen, vises den sidste kendte position. Info: Under en navigation åbens kortet i funktion Navigation Første start af navigationssystemet

7 3.3 Åbning af vinduet Menu I hvert vindue, der viser kortet, findes kontaktfladen Menu. Klik på kontaktfladen Menu. Vinduet MENU åbnes. Derfra har du har du adgang til alle navigationsanlæggets funktioner. 3.4 Navigationsanlæggets andre funktioner Navigationsanlægget tilbyder yderligere funktioner, der går ud over den rene navigation. 3.5 Information GPS Klik i vinduet MENU på kontaktfladen Billeder, hvis du vil se billeder. Klik i vinduet MENU på kontaktfladen Telefon, hvis du anvende navigationsanlægget til håndfri-sæt til din mobiltelefon. Hvis kortet er åbnet, vises på højre skærmkant forskellige ikoner, der henviser til informationer. Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS: Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt kundeservice hvis dette problem fortsætter. Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Informationer: Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 32. Energi Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri. Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Navigationssystemets betjening - 7 -

8 Anlægget forsynes af sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. TMC (Trafikmeldinger) Der kan tilsluttes en TMC-modtager (CY-TM200N) til navigationsanlægget. Dette gør det muligt at ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmledinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Intet symbol: Der er ikke tilsluttet en TMC-modtager, eller den tilsluttede eller monterede TMC-modtager er ikke klar til brug. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. TMC på standby: Trafikmeldinger kann modtages. Informationer: En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side Softwaretastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Info: Under Indstillinger > Grundindstillinger > Tastaturlayout kan der vælges mellem forskellige tastaturlayouts. Nærmere informationer til konfigureringen findes i kapitel "Ændring af navigationssystemets indstillinger" på side 34. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen "Würzburg", indtast bare "WURZBURG". Specialtegn kan dog være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter. Særlige taster indføjer et blanktegn Navigationssystemets betjening

9 sletter tegnet foran markøren åbner taltastaturet. åbner bogstavtastaturet. 3.7 Lister åbner specialtegntastaturet. Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen. Ofte vises lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f. eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du har indtastet den anden bogstav, fremkommer der en liste, der indeholder alle andre byer, der begynder med de indtastede bogstav. Hvis du indtaster det andet bogstav, tilpasses listen automatisk til dine indtastninger. Den indeholder altid kun de punkter, der begynder med den indtastede tekst eller som indeholder den indtastede tekst i deres navn. Jo flere bogstaver du indtaster, jo kortere bliver listen. Ved hjælp af kontaktfladerne Op og Ned kan du bevæge dig på listen. For at overtage et punkt på listen, klik bare på dette punkt. Så snart du har overtaget dette punkt, lukke listen. 3.8 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Informationer: En beskrivelse af alle optioner, der står til rådighed, findes i kapitel "Optioner" på side Navigation Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, stoppes navigationen. Navigationssoftwaren forbliver åben. Navigation - 9 -

10 Så snart der igen modtages GPS-signaler, genkender navigationssystemet, om din position i mellemtiden har ændret sig. Du kan nu fortsætte navigationen. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, vises en tilsvarende meddelelse. På kortet vises kun den aktuelle position (orange trekant). 4.1 Indtastning af destination Når du første gang angiver en ny destination, åbnes listen LANDE PÅ KORTET. Klik på det land, hvor destinationen ligger Angivelse af destinationsland I øverste højre hjørne af vinduet, og findes kontaktfladen. Den viser navnebogstaver på det land, hvor der aktuelt kan angives. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på kontaktfladen Land. Listen LANDE PÅ KORTET åbnes. 2. Klik på det land, hvor destinationen ligger. Listen LANDE PÅ KORTET lukkes igen. På ikonet vises destinationslandets kendetegn. Info: Du kan kun vælge lande, der i det mindste delvist er dækket af det aktive kort Adresse 1. Klik i vinduet MENU på Destination > Adresse. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Indtast navnet på destinationsvejen. Du kan dog også indtaste navnet på et kendt objekt, som f. eks. "Eiffeltårnet" eller "Olympiastadion". 4. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret eller du i forrige felt har angivet et objekt, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på feltet Tværvej og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje Navigation

11 Info: Du skal ikke angive alle adressedata. Når du kun angiver byen, beregner navigationsanlægget en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationsanlægget en rute til midten af den angivne vej. 5. Klik på kontaktfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Info: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side Særlig adresse Særlige adresser, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. De særlige adresser omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre. Særlige adresser kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i vinduet MENU på Indstillinger > Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Særlig adresse i nærheden Særlige adresser ui nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 32. Info: I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser fra de umiddelbare omgivelser til rådighed, efter hvilke der kan søges hurtigt og uden videre indtastning. Nærmere informationer findes i kapitel "Særlige adresser som direkte adresser" på side Klik i vinduet MENU på Destination > Særlig adresse > i nærheden. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. Navigation

12 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 4. Klik på navnet på en særlig adresse. 5. Klik på kontaktfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side 16. Særlig adresse med overregional betydning Særlige adresser med overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører. 1. Klik i vinduet MENU på Destination > Særlig adresse > overregionalt. Vinduet SÆRLIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. 4. Klik på kontaktfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side 16. Særlig til-adresse i en by Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en bestemt by. 1. Klik i vinduet MENU på Destination > Særlig adresse > i en by. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse Navigation

13 Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, særlige adresser i den angivne kategori. 5. Klik på navnet på en særlig adresse. 6. Klik på kontaktfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side Informationer om destinationen I navigationssystemets database findes nærmere informationer om mange destinationer og særlige adresser. Disse informationer kan hentes, når di indtaster destinationen i et af vinduerne ADRESSE, SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN, SÆRLIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING eller SÆRLIG ADRESSE I EN BY. Ved mange restauranter er der f. eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. At af de ovennævnte vinduer til indtastning af destinationen er åbent. Klik på kontaktfladen (Informationer til destinationen). Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Es Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination. Klik på kontaktfladen Afbryd for at lukke vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN igen. Klik på kontaktfladen (Vis på kortet), for at få vist destinationen på kortet.. Klik på kontaktfladen (Kald) for at ringe til det oplyste nummer. Info: Funktionen Kald står kun til rådighed, når navigationssystemeter forbundet med mobiltelefonen via Bluetooth Særlige adresser som direkte adresser I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser til rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger. Klik i vinduet MENU på Indstillinger > Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der står til rådighed under de direkte adresser. Navigation

14 Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side Klik i vinduet MENU på Destination > Særlig adresse. Vinduet SÆRLIGE ADRESSER åbnes. Nederstvises ikonerne for kategorierne, hvor der står særlige adresser til rådighed som direkte adresser. 2. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side Seneste destinationer Navigationssystemet gemmer de seneste 30 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i vinduet MENU på Destination > Seneste destinationer. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. 3. Klik på kontaktfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side Foretrukne Destinationersom du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen FORETRUKNE. I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 300 destinationer. Informationer: Informationer til lagring og bearbejdning af en tiladresse findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side Klik i vinduet MENU på Destination > Foretrukne. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. 3. Klik på kontaktfladen Start navigation Navigation

15 Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side Navigation hjem Du kan gemme en adresse som hjemmeadresse. NAvigationen dertil kan nu altid startes hurtigt. Hvis du første gang klikker på kontaktfladen Hjem, opfordres du at angive din adresse. Informationer: Yderligere informationer til indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel "Definition som hjemmeadresse" på side 18. Klik i vinduet MENU på Destination > Hjem. Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Navigationen starter. Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation. 4.3 Sprogstyring For destinationer i listen FORETRUKNE kan der indtales en kommando, så du kan starte navigationen dertil "på kommando". Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation. Informationer: Denne sprogkommando kan oprettes når du gemmer en destination, men også på hvert andet senere tidspunkt. Hvordan du operetter en sprogkommando, fremgår af kapitel "Oprettelse af sprogkommando" på side Klik i vinduet MENU på Destination > Indtalt besked. 2. Efter opfordring indtales den sprogkommando, du har gemt for den pågældende destination, i navigationsanlægget. Et dialogvindue viser destinationens navn. 3. Klik på kontaktfladen Start navigation. ELLER Vent i nogle sekunder. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side 16. Navigation

16 4.4 Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan også særlige adresser vælges på denne måde. 1. Klik i vinduet MENU på kontaktfladen (Vis kort). Kortet åbnes i funktion Standard. 2. Klik på kontaktfladen (Søg destination). Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til. Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 30. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 4. Klik på kontaktfladen (OK). Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination. 5. Klik på kontaktfladen Kør derhen. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Start af navigationen" på side Start af navigationen Ruteprofil Kortet er åbnet i funktion Preview. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises. Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil. Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen Ruteprofil Navigation

17 Info: Hvis du ændrer ruteoptioner, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende ændring af de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende kontaktflade (Hjælp). Start af navigationen Tryk på kontaktfladen Start navigation eller bare start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signale, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes ruten og du kan starte navigationen. Klik på kontaktfladen Afbryd. Vinduet til indtastning af destinationen åbnes. 5 Administration af til-adresser Hver destination du angiver samt destinationer fra listen SENESTE DESTINATIONER kan gemmes i listen FORETRUKNE. Det er især en god idé, hvis du tit kører hen til denne adresse. 5.1 Lagring af destinationer 1. Indtast en destination som vist i kapitel "Indtastning af destination", side 10). Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. - ELLER - 1. Vælg en destination fra listen SENESTE DESTINATIONER, som beskrevet i kapitel "Seneste destinationer" på side 14. Klik ikke på kontaktfladen Start navigation. 2. Tryk på Optioner > Gem destination. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Hvis du vil definere destinationen som hjemmeadresse, klik på feltet Fra-adresse. Værdien er nu skrevet med sort og understreget. Administration af til-adresser

18 Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på Destination > Hjem i vinduet MENU. 5. Hvis du vil oprette en sprogkommando til denne destination, klik på feltet Opret indtalt kommando og følg vejledningen på skærmen. Du kan derefter altid hurtigt kunne starte navigationen til denne destination ved at klikke på Destination > Indtalt besked i vinduet MENU og derefter indtale den gemte kommando. 6. Hvis du vil ændre ikonet, der ses foran destinationens navn, klik på feltet Ændr ikon. Klik derefter på det ønskede ikon. 7. Klik på kontaktfladen Gem. 5.2 Bearbejdning af Foretrukne Du kan indstille præcist en destination fra listen FORETRUKNE som din hjemmeadresse. Du kan ændre navn og det viste ikon for hver destination fra listen FORETRUKNE. Der kan også oprettes eller ændres en sprogkommando til hvert navn. 1. Vælg den destination, hvor de ovennvnte ændringer skal foretages, fra listen FORETRUKNE. (se kapitel "Foretrukne", side 14). 2. Tryk på Optioner > Redigér. Vinduet REDIGÉR åbnes. De aktuelle indstillinger vises Ændring af destinationens navn Navnet på en foretrukken destination kan ændres 3. Indtast det nye navn på destinationen. 4. Klik på kontaktfladen Gem. Det forrige vindue åbnes igen. Det nye navn er registreret Definition som hjemmeadresse Du kan indstille præcist en destination fra listen FORETRUKNE som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på Destination > Hjem i vinduet MENU. 3. Klik på feltet Fra-adresse. Værdien Ja er nu skrevet med sort og understreget. 4. Klik på kontaktfladen Gem. Det forrige vindue åbnes igen Administration af til-adresser

19 Denne foretrukne adresse er nu valgt som din hjemmeadresse. Ikonet er nu som standard et lille hus. Navnet er nu "Hjemmeadresse" Oprettelse af sprogkommando For hver destination fra listen FORETRUKNE kan der oprettes en sprogkommando. Du kan derefter altid hurtigt kunne starte navigationen til denne destination ved at klikke på Destination > Indtalt besked i vinduet MENU og derefter indtale den gemte kommando. 3. Klik på feltet Opret indtalt kommando. Et dialogvindue opfordrer dig at indtale en sprogkommando i navigationsapparatet til den valgte destination. 4. Indtal kommandoen for den ønskede destination ind i navigationsapparatet. Dialogvinduet lukkes igen. 5. Klik på kontaktfladen Gem. Det forrige vindue åbnes igen. En stjerne (*) foran den foretrukne adresses navn viser, at der er oprettet en sprogkommando til adressen Ændring af ikon Foran navnet på enhver foretrukken adresse vises et ikon. For at fremhæve en foretrukken adresse, kan du tildele den et andet ikon. 3. Klik på feltet Ændr ikon. 4. Klik på det ikon, der skal tildeles den foretrukne adresse. 5. Klik på kontaktfladen Gem. Det forrige vindue åbnes igen. Foran den foretrukne adresses navn vises det valgte ikon. 5.3 Sletning af foretrukne adresser Hver destination i listen FORETRUKNE kan slettes igen. 1. Vælg i listen FORETRUKNE den destination, du vil slette. (se kapitel "Foretrukne", side 14) 2. Tryk på Optioner > Slet. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningaf destinationen. 3. Klik på kontaktfladen Ja. Listen FORETRUKNE åbnes igen. Den slettede destination vises ikke længere. Administration af til-adresser

20 6 Rute med delstrækninger Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f. eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f. eks. til ferien. 6.1 Ruteplanlægning Klik i vinduet MENU på Destination> Ruteplanlægning. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Angivelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f. eks. angive din hoteladresse som startpunkt. Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt du angiver har derfor løbenummer "0". Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt. Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1". 1. Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Hvis du vil angive din aktuelle position som startpunkt: 2. Klik på menupunktet Aktuel position. Hvis du vil angive en anden startpunkt: 2. Klik på den pågældende kontaktflade. 3. Angiv startpunktet. (se pågældende afsnit i kapitel "Navigation", side 9) 4. Klik på kontaktfladen Sæt startpunkt. Den valgte position vises nu ved siden af kontaktflade 0 (Startpunkt). Ændring af startpunkt Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angive et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor Rute med delstrækninger

21 6.1.2 Angivelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til. Ved siden af hvert rutepunkt vises dets løbende nummer på en kontaktflade. 1. Klik på feltet Tilføj rutepunkt. Menuen RUTEPUNKT åbnes. 2. Klik på kontaktfladen for den ønskede type destinationsangivelse. 3. Angiv rutepunkt. (se pågældende afsnit i kapitel "Navigation", side 9) 4. Klik på kontaktfladen Tilføj. Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af dets løbende nummer. Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten Bearbejdning af rutepunkter Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske. Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes eller slettes. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde. Kontekstmenuen indeholder følgende kontaktflader: Rutepunkt frem: Forskyder rutepunktet fremad. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 1) Rutepunkt tilbage: Forskyder rutepunktet bagud. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 3) Slet: Sletter det valgte rutepunkt. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen. Klik på rutepunktets nummer for at lukke kontekstmenuen igen. Informationer: Informationer tilstart af navigationenfindes i kapitel "Navigation" på side Lagring af ruten Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Rute med delstrækninger

22 Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. 1. Tryk på Optioner > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på kontaktfladen Gem. Destinationen er nu optaget i listen HENT RUTE. Dialogvinduet lukkes. 6.3 Administration af ruten Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. 1. Tryk på Optioner > Hent rute. Listen HENT RUTE åbnes Hentning af ruten 2. Klik på den rute der skal hentes 3. Klik på kontaktfladen Hent rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret Omdøbning af ruten 2. Klik på den rute der skal omdøbes. 3. Tryk på Optioner > Omdøb. 4. Indtast en ny betegnelse for ruten. 5. Klik på kontaktfladen Gem. Listen HENT RUTE åbnes igen. Det nye navn er registreret Sletning af rute 2. Klik på den rute der skal slettes 3. Tryk på Optioner > Slet. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletning af ruten 4. Klik på kontaktfladen Ja. Listen HENT RUTE åbnes igen. Den slettede rute vises ikke længere Rute med delstrækninger

23 6.4 Navigation Ruten skal først beregnes. Derefter kan navigationen startes eller kun simuleres Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik på kontaktfladen Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet. Derudover er de samme data også angivet for hele ruten Simulering af rute En navigationen kan også kun simuleres. Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig. Der kan kun simuleres ruter på op til maks. 100 km (60 mi) længde. Du har fået vist og beregnet en rute. Tryk på Optioner > Simulering. Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes simuleringen Afslutning af simulering Simuleringen kan altid stoppes. Klik på kontaktfladen Menu. Vinduet MENU åbnes Start af navigationen Ruteprofil Du har fået vist og beregnet en rute. Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil. Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen Ruteprofil. Rute med delstrækninger

24 Info: Hvis du ændrer ruteoptioner, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende ændring af de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende kontaktflade (Hjælp). Start af navigationen Tryk på kontaktfladen Start navigation eller bare start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes ruten og du kan starte navigationen. Klik på kontaktfladen Afbryd. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. 7 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Klik på kontaktfladen Optioner for at åbne listen over optioner. Klik på den option, du vil udføre. Når du lukker listen over optioner uden at udføre en option, klik på kontaktfladen Optioner igen. Fabriksindstillinger: Åbner et vindue hvor du kan genindstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Gem rute: Åbner et vindue hvor du kan gemme den planlagte rute under et bestemt navn. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af ruten" på side 21. Gem destination: Gemmer den angivne adresse eller den valgte destination i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 17. GPS: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPSmodtgagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position Optioner

25 Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 32. Hent rute: Åbner vinduet, hvor du kan hente en gemt rute. Indstillinger. Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet. Nærmere informationer findes i kapitel "Ændring af navigationssystemets indstillinger" på side 34. Ny rute: Sletter startpunkt og alle rutepunkter fra vinduet RUTEPLANLÆGNING, så du kan planlægge en ny rute. Gem eventuelt den før planlagte rute. Omdøb: Åbner et vindue hvor du kan ændre navnet for den valgte destination eller den valgte rute. Redigér: Åbner et vindue hvor du kan bearbejde betegnelsen for den valgte destination. Simulering: Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse- Der kan dog kun vises ruter med en længde på maks 100 km (60 mi). Slet : Sletter den valgte destination fra listen FORETRUKNE eller den valgte rute fra listen HENT RUTE. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen.slet alt: Sletter alle destinationer fra listen SENESTE DESTINATIONER. Listen er derefter tom. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen. Slet destination: Sletter den markerede destination fra listen (SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE). Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen. Touchscreenkalibrering: Åbner et vindue hvor du kan kalibrere (justere) touchscreen igen, hvis den reagerer unøjagtig på berøring. Trafik: Åbner vinduet TRAFIKMELDINGER, hvor de eksisterende meldinger oplistes. Nærmere informationer findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 33. Vis på kortet: Viser den angivne adresse på kortet. 8 Arbejdet med kortet 8.1 Kortmateriale Også hvis du har gemt flere navigationskort på SD-kortet i dit navigationsanlæg kan det altid kun arbejde med et kort. Klik i vinduet MENU på Indstillinger > Aktuelt kort for at se hvilket kort der benyttes aktuelt. Her kan du eventuelt også vælge et andet kort. Arbejdet med kortet

26 8.2 Kort i funktion Standard Kortet er altid i funktion Standard når du ikke navigerer, ikke beregner en rute og ikke søger en destination på kortet. Typisk for denne visning er følgende egenskaber: I midten af nederste tredjedel vises din aktuelle psotition ved hjælp af en orange trekant. Hvis du flytter dig, forandrer trekanten sin position på skærmen ikke. I stedet for bevæges kortudsnittet i henhold til din bevægelsesretning. Kortets målestok ændrer sig afhængigt af hastigheden. Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at åbne kortet i funktion Søg destination. Informationer: Nærmere informationer findes i kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 30. Kortfunktioner i funktion Standard Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Standard. Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Dag/nat: Skifter mellem visningsfunktioneren "Dag" og "Nat". Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. 8.3 Kort i funktion Preview Du har angivet en destination og klikket på kontaktfladen Start navigation Arbejdet med kortet

27 - ELLER - Du har planlagt og hentet en rute og klikket på kontaktfladen Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Du ser hele ruten. 1 Ruten er fremhævet orange. 2 En orange trekant fremstiller den aktuelle position. Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview. 3 Kortet er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. 4 I et lille infofelt ser du hele kørselsstrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. Info: Visning af denne information afhænger af de indstillinger der er foretaget i vinduet MENU under Indstillinger > Grundindstillinger. Hvis du vil have vist en rute med flere delstrækninger, ser du disse informationer også for hver delstrækning. Klik på kontaktfladen Ruteprofil for at se og evt. ændre indstillinger, de danne basis for ruteberegningen. Klik på kontaktfladen Start navigation for at starte. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 30. Arbejdet med kortet

28 8.4 Kort i funktion Navigation Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation. 1 Her vises hvilke skilte du bør følge. 2 Her vises de evt. gældende hastighedsbegrænsninger 3 Ruten er markeret i farven orange. 4 Kørebaner, der fører til din destination er fremhævet i farven orange. 5 I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. 6 Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder vises afstanden til dette vejkryds. Når du nærmer dig vejkrydset, vises en punktfremstilling i stedet for afstandsangivelsen. Jo mindre gule punkter du ser, jo nærmere kommer du krydset. Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. 7 En orange trekant viser den aktuelle position.. Derved sørger et kontinuerligt skiftende kortudsnit for at den aktuelle position så vidt muligt vises centreret på kortet Arbejdet med kortet

29 8 Her vises højden over NN og den aktuelle hastighed. 9 I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. 10 Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. 11 I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du skal køre på næst. 12 I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på. Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Nogle punkter findes kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Info: Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 30. Afslutning af navigationen 1. Klik på kontaktfladen Menu. VInduet MENU åbnes. 2. Klik på kontaktfladenafslut nav., for at afslutte navigationen. I et dialogvindue opfordres du at bekræft afslutningen. 3. Klik på kontaktfladen Ja. Kortfunktioner i funktion Navigation Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Navigation. Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Dag/nat: Skifter mellem visningsfunktioneren "Dag" og "Nat". Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Via-adresse: Åbner en menu til indtastning af et rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til denne via-adresse. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Arbejdet med kortet

30 Udelad rutepunkt: Klik på denne kontaktflade for at undlade det næste rutepunkt. Kontaktfladen er inaktiv, hvis der ikke ligger mindsts to rutepunkter foran dig. Spærring: Klik på denne kontaktflade for at spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s en rute omkring dette vejafsnit, f.eks. hvis du i radioen har hørt om trafikale problemer på dette vejafsnit. Tryk på kontaktfladen en gang til for at ophæve funktionen Spærring. Særlige adresser på ruten: Klik på denne kontaktflade for at få vist særlige adresser på din rute. På denne måde kan du hurtigt erfare hvor lang vej der er til nærmeste rasteplads. En her vist destination kan også tilfåjes som rutepunkt, ved at klikke på kontaktfladen højre for punktet på listen. (Via-adresse) til 8.5 Kort i funktion Søg destination Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer et trådkryds. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den ar altid udrettet så nord er øverst. Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer. Zoom: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du tegne et kortudsnit med fingeren Arbejdet med kortet

31 Tegnes kortudsnittet fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, zoomes der bagefter til displaystørrelse. Tegnes kortudsnittet fra nederste højre til øverste venstre hjørne, zoomes ud af kortet. Forskyd: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du forandre det viste kortudsnit med fingeren. Forskyd kortet i den ønskede retning. Hele ruten: Zoomer kortet så hele ruten er synlig. Aktuel position: Vælger det viste kortudsnit så den aktuelle position er centreret Arbejdet i funktion Søg destination 1. Klik på det punkt, du vil navigere til.klik på det punkt, du vil navigere til. Det punkt, du har klikket på, vises under trådkrydset. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 2. Klik på kontaktfladen (OK). Der vises kontaktflader med forskellige funktioner. Info: Der tilbydes ikke altid alle funktioner. F.eks. tilbydes funktionen Via-adresse kun, hvis du aktuelt navigerer. Kør derhen: Starter navigationen til det valgte punkt. Hvis du lige befinder dig i en navigation, afbrydes denne. Via-adresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til dette rutepunkt. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Denne funktion er kun aktiveret, når du lige befinder dig i en navigation. Definer som destination: Tilføjer det aktuelle punkt som sidste punkt i en navigation. Hvis du endnu ikke havde åbnet ruteplanlægningen, er det valgte punkt det første rutepunkt i en ny ruteplanlægning. Gem: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder det angivne punkt gemmes i listen FORETRUKNE. Informationer: Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 17. Arbejdet med kortet

32 Søgning i området: Åbner vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN. Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. (se kapitel "Særlig adresse i nærheden" på side 11. Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at afslutte funktionen. Du vender tilbage til det vindue, hvor denne funktion blev startet. Klik på kontaktfladen Menu, for at gemme ændringer og vende tilbage til vinduet MENU. Tilføj som rute: Åbner ruteplanlægningen. Den angivne adresse indføjes som førte rutepunkt i en ny rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side Nyttige funktioner 9.1 GPS status, lagring af aktuel position I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler. 1. Klik i vinduet MENU på Informationer > GPS. Den aktuelle position kan gemmes i listen FORETRUKNE. 2. Klik på kontaktfladen Gem position. Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN SOM... åbnes. Markøren blinker i feltet Navn. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Hvis du vil definere destinationen som hjemmeadresse, klik på feltet Fra-adresse. Værdien er nu skrevet med sort og understreget. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne position ved at klikke på Destination > Hjem i vinduet MENU. 5. Hvis du vil oprette en sprogkommando til denne destination, klik på feltet Opret indtalt kommando og følg vejledningen på skærmen. Du kan derefter altid hurtigt kunne starte navigationen til denne position ved at klikke på Destination > Indtalt besked i vinduet MENU og derefter indtale den gemte kommando. 6. Hvis du vil ændre ikonet, der ses foran destinationens navn, klik på feltet Ændr ikon. Klik derefter på det ønskede ikon. 7. Klik på kontaktfladen Gem Nyttige funktioner

33 9.2 TMC (Trafikmeldinger) Der kan tilsluttes en TMC-modtager (CY-TM200N) til navigationsanlægget. Dette gør det muligt at ændre ruten dynamisk, f. eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmledinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande Visning af trafikmeldinger de aktuelt gældende trafikmeldinger kan nås via optionerne i mange vinduer. Klik i vinduet MENU på Informationer > Trafik. Vinduet TRAFIKMELDINGER åbens. Vælg type melding Overlisten viser kontaktfladen Trafikmeldinger, hvilken type trafikmelding der oplistes og hvor mange af den type melding der foreligger. 1. Klik på kontaktfladen Trafikmeldinger. 2. Vælg hvilken type melding der skal vises. 3. Klik på kontaktfladen OK. Detaljeret visning af meldingen For hver medling på listen vises informationer vedrørende trafikproblemets sted og type. Klik på kontaktflade Informationer) ved siden af meldingen, du vil se detaljeret. Omkørsel /ignorerring af forhindring Forhindringer på ruten kan navigationssystemet Omkør ( ) eller Ignorer ( ). Kontaktfladen Omkør / Ignorer viser den aktuelle status. Klik på kontaktfladen for at vælge den pægldende alternative indstilling. Klik på kontaktfladen (Tilbage) for at likke vinduet TRAFIKMELDINGER igen. Nyttige funktioner

34 9.2.2 Indstillinger TMC Klik i vinduet TRAFIKMELDINGER på Indstillinger TMC. I vinduet INDSTILLINGER TMC kan TMC-stationen indstilles og konfigureres, om og hvordan en relevant trafikmelding skal påvirke ruteføringen. Stationssøgnings-indstillinger Klik på kontaktfladen Stationssøgnings-indstillinger og fastlæg, hvordan den station, hvorfra der skal modtages trafikmeldinger, skal indstilles Genberegning Automatisk: Med pilefladerne i omrpådet station kan der indstilles en anden station. Systemet finder en anden station, når modtagelsen bliver for ringe. Hold station: Med pilefladerne io området station kan der indstilles en anden station. Systemet finder den samme station på en anden frekvens, når modtagelsen bliver for ringe. Hold frekvens: Med piletasterne i området station kan der indstilles en anden frekvens. Systemet finder ingen anden station, når modtagelsen bliver ringe. Klik på kontaktfladen Genberegning og fastlæg, hvordan nye trafikmeldinger, der angår din rute, skal behandles. Automatisk: Der beregnes automatisk en anden rute. På anfordring: Den nye melding vises. I dette vindue kan det fastlægges, om der skal beregnes en alternativ rute eller ej. 10 Ændring af navigationssystemets indstillinger Vinduet INDSTILLINGER er udgangspunkt for alle tilpasninger du kan foretage for at indstille navigationssystemet efter dine induviduelle ønsker. Klik på Indstillinger i vinduet MENU. Vinduet INDSTILLINGER har flere kontaktflader: Aktuelt kort, Særlige adresser, Grundindstillinger og Ruteprofil. Klik på kontaktfladen for at åbne det pågældende vindue. Indstillingerne i de enkelte vinduer er fordelt på flere skærmsider. Der kan bladres med kontaktfladerne (Til venstre) og (Til højre) Ændring af navigationssystemets indstillinger

35 Nogle indstillinger kan kun antage to eller tre værdier. Disse indstillinger kan genkendes ved kontaktfladen (Ændr). Alle mulige værdier er synlige. Den aktuelt gældende værdi er skrevet med sort og understreget. Klik på kontaktfladen (Ændr) for at skifte mellem de mulige værdier. Nogle indstillinger kan antage mange forskellige værdier. Disse indstillinger fremgår af (Liste). Den aktuelt gældende værdi vises. 1. Klik på kontaktfladen (Liste). En liste med de mulige værdier åbnes. Den aktuelt gældende værdi er markeret. 2. Klik på den ønskede værdi. Den er nu markeret. 3. Klik på kontaktfladen OK. Liste lukkes igen. Den nye værdi vises. Til hver indstilling findes en kontaktflade (Hjælp). Hvis du klikker på den, fremkommer en detaljeret forklaring til den pågældende indstilling. Indstillingsvinduet kan lukkes på to måder. Klik på kontaktfladen Færdig. Foretagne ændringer overtages. Klik på kontaktfladen Afbryd. Foretagne ænrdinger oertages ikke. Vinduet INDSTILLINGER er åbent igen. Ændring af navigationssystemets indstillinger

36 11 Stikordsfortegnelse Æ Ændr ikon A Aktuel position Gem B Billeder... 7 D Direkte adresse E Energi... 7 F Foretrukne Ændr ikon Angiv Fra-adresse... 17, 18 Hjemmeadresse Omdøb Opret indtalt kommando... 18, 19 Redigér Slet Til-adresse Fra-adresse... 15, 17, 18 G Gem Ruter Til-adresse Genberegning GPS Informationer Modtagelse forstyrret... 9 Symboler... 7 H Hjem Hjemmeadresse I Indstillinger Kalibrering Konfiguration Lydstyrke... 6 Indstillinger TMC Genberegning Stationssøgnings-indstillinger TMC Trafikmeldinger Indtalt besked Indtast data... 9 Indtastning af data... 9 K Kalibrering Konfiguration Kort Navigation Preview Søg destination Standard L Lydstyrke Stikordsfortegnelse

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

TWIG NAVIGATION Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG NAVIGATION Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk. Du kan bruge den i alle lande,

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005 Brugermanual MEDION-Navigator 4.4 Version 2005 Udgave januar 2005 Impressum MEDION AG Gänsemarkt 16-18 D-45127 Essen Hotline: (+45) 70 20 42 33 Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM skærm skærm 2 skærm 3 skærm 4 skærm 5 skærm 6 skærm 7 Opstart ADVARSEL/accepter Alle indstillinger Kort og køretøj Køretøj Bil/MC/Pil eller andet symbol Kortvisning

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning AXION ANV2015EU Navigation software August 2012, ver. 1.0 Tak fordi du har valgt ANV2015EU som din navigation. Start med at bruge den med det samme. Dette dokument er en detaljeret

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK Brugervejledning Funktionsvejledning Tjekliste Software version 5.3.5 eller nyere Rev E DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Tjekliste... 3 2.1 Tjekliste-siden... 3 2.1.1 Kvittér for en opgave... 4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang 1 BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang BESKRIV VERDEN er en app, hvor du kan tilføje informationer direkte på dine mobilfotos lige efter du har taget dem. Appen er et værktøj, der hjælper dig til

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere