101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle"

Transkript

1

2 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005

3 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz A/S ISBN: ISBN: (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf.: E-post adresse: Publikationen udleveres gratis, så længe oplag haves og kan også hentes på

4 Indhold Mål 4 Status 8 1. Vores organisation 12 Hvad har vi gjort? 13 Hvad er status? 15 Hvad vil vi gøre? Borgerne 18 Hvad har vi gjort? 19 Hvad er status? 24 Hvad vil vi gøre? Virksomheder 28 Hvad har vi gjort? 29 Hvad er status 38 Hvad vil vi gøre? Fast ejendom 42 Hvad har vi gjort? 43 Hvad er status? 46 Hvad vil vi gøre? Biler 48 Hvad har vi gjort? 49 Hvad er status? 51 Hvad vil vi gøre? Afgifter 54 Hvad har vi gjort? 55 Hvad er status? 58 Hvad vil vi gøre? Moms og told 60 Hvad har vi gjort? 61 Hvad er status? 64 Hvad vil vi gøre? 65 Dit forslag til forenkling 66

5 Mål - 4 -

6 Målsætninger En lettere hverdag for borgere og virksomheder. Det er regeringens målsætning. Arbejdet med at gøre hverdagen lettere har vi kaldt for forenklingsarbejdet. Siden regeringens tiltræden i 2001, har forenklingsarbejdet været centralt prioriteret. Hverdagen kan gøres lettere på mange måder. Love og regler kan forenkles, administrative procedurer kan fjernes, den offentlige administration kan gøres mere effektiv, digitale løsninger kan indføres. Bedre kommunikation mellem det offentlige og brugerne kan også gøre hverdagen lettere. Mange regler er i dag komplekse, og der sker ofte ændringer i lovgivningen. Information om svære regler og nye tiltag kan give mere tilfredse brugere. Målrettet kommunikation sikrer, at brugerne i højere grad forstår reglerne og får gavn af nye tiltag. På borgernes side handler forenklingsarbejdet om at arbejde for et offentligt system, som brugerne opfatter som forståeligt og rimeligt. Det gør vi ved at yde en god service til borgerne og ved at tage udgangspunkt i borgernes behov. Det sker i løbende dialog med borgerne. For virksomhederne er der sat tal på. Det er regeringens mål at reducere de administrative byrder med 25 pct. inden Færre byrder vil medføre øget produktion og vækst og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Forenklingsarbejdet sker gennem en systematisk gennemgang af alle regler på erhvervsområdet. Undersøgelsen sker på samme måde i alle ministerier. Du kan læse mere herom på Skatteministeriet står for en stor del af de love og bekendtgørelser, som regulerer dagens Danmark. De fleste folk synes, at skattereglerne er svære at forstå. Vi har derfor fastsat nogle særlige målsætninger for forenklingsarbejdet på skatteområdet. De tre overordnede mål med forenklingsarbejdet er: Mere forståelige og fair regler Bedre retssikkerhed Færre omkostninger til administration - 5 -

7 Borgere og virksomheder må kunne forlange, at reglerne er til at forstå. Vi skal bruge et sprog, der er til at forstå. Og vi skal have ryddet op i overflødige og komplicerede regler. En bedre retssikkerhed skaber bedre balance i det skæve styrkeforhold mellem borgerne og staten. Vi skal altid tænke over, om der er tilstrækkelig retssikkerhed for borgeren, som afleverer penge i skat. Det tredje mål med forenkling er at nedbringe udgifterne til administration. Disse tre mål er gennemgående for forenklingsarbejdet i Skatteministeriet og dermed for de forenklinger, der er nævnt i pjecen

8 - 7 -

9 Status - 8 -

10 Status på forenklingsarbejdet Da regeringen tiltrådte i 2001, startede arbejdet med regelforenkling. Siden da har regeringen fremlagt flere handlingsplaner med nye initiativer og gjort status over det hidtidige arbejde. I Skatteministeriet er vi langt med forenklingsarbejdet. Jagten på forenklinger har snart resulteret i over 100 forenklinger til gavn for borgere og virksomheder. På erhvervslivets side er de administrative byrder på skatteområdet reduceret med ca. 10 pct. siden Vi er således næsten halvvejs for at nå målsætningen på 25 pct. Vi har taget nogle effektive, store skridt, men der er stadig en del arbejde foran. Der skal arbejdes på alle fronter. Administrative byrder for erhvervslivet på skatteområdet Mia. kr. 9,0 8,0 7,0 Kurven fra 2004 til 2005 bygger på et foreløbigt skøn over lovforslag med de væsentligste administrative virkninger 6, Målsætning Opnået reduktion På borgersiden er der gennemført over 20 større eller mindre forenklinger alene til gavn for borgerne. Oveni kommer forenklinger om fast ejendom, biler og andre områder, som også er til fordel for borgerne. I denne pjece præsenteres de konkrete resultater, som er opnået i Skatteministeriet siden Pjecens omdrejningspunkt er syv kerneområder, som er blevet forenklet. De syv kerneområder er: Vores organisation, borgerne, virksomheder, fast ejendom, biler, afgifter og moms & told

11 Samtidig præsenteres en række nye initiativer inden for kerneområderne. De tre gennemgående temaer for de kommende initiativer er: Flere digitale løsninger Færre regler Bedre service Digitale løsninger, færre regler og bedre service er med til at skabe fremtidens skatteforvaltning, som skal være næsten usynlig for de fleste men let tilgængelig via nettet. Borgere og virksomheder skal generes mindst muligt af skattemyndighederne. For de få, som ikke overholder spillereglerne, skal skatteforvaltningen være nærværende og synlig. De nye initiativer er med til at sikre, at regeringen når sin målsætning. At borgere og virksomheder dag for dag får en lettere hverdag. Vores arbejde med forenkling stopper ikke med selve regelforenklingen. Brugerne skal som nævnt have klar besked om det nye. Det er vigtigt at kommunikere ud, hvad der ændres og til hvad. På den måde sikrer vi, at borgere og virksomheder er klar over, hvad der er af digitale løsninger, og hvordan reglerne skal forstås. Det er formålet med denne pjece. Kristian Jensen Skatteminister

12 - 11 -

13 Vores organisation

14 Hvad har vi gjort? Den 1. november 2005 fusionerede den statslige og de kommunale skatteforvaltninger til én fælles organisation. Den nye enhedsorganisation hedder SKAT. Fusionen er den største offentlige fusion nogensinde. Formålet er at skabe en faglig, effektiv og serviceminded skatteforvaltning. En offentlige sektor, der er så enkel som mulig. Borgere og virksomheder skal ikke være i tvivl om, hvor de skal henvende sig. Servicen skal være i top. Opgaverne skal løses så effektivt som muligt ingen tunge procedurer og intet dobbeltarbejde. Der skal være kortere ventetid for brugerne, og der er fokus på bedre retssikkerhed. For at skabe den bedste skatteforvaltning er følgende initiativer gennemført: Én fælles skatteforvaltning Fusion af den statslige og de kommunale skatteforvaltninger den 1. november 2005 til én enhedsorganisation kaldet SKAT. I det nye SKAT kan brugerne få service alle steder, hvor der tilbydes betjening der er ingen geografiske eller faglige begrænsninger. SKAT har ét fælles telefonnummer: SKAT består af hovedcentret og en række andre centre, som er beskrevet nedenfor. På er information om det nye SKAT. Nyt betalings- og kundecenter Som en del af SKAT etableres et betalingscenter og et kundecenter. Formålet med centrene er at forbedre kundebetjeningen og at opnå professionel opgaveløsning. Betalingscentret varetager data- og betalingsopgaver, og kundecentret skal på sigt modtage alle telefonopkald og henvendelser via til SKAT. 30 skattecentre Basisopgaverne om skat placeres i 30 nye skattecentre, som bl.a. tager sig af kundebetjening og almindelige skatteopgaver. Kommunale borgerservicecentre Borgerbetjening kan stadig ske ved personlig henvendelse til kommunen. Man kan henvende sig med spørgsmål inden for alle områder, for eksempel om indkomstskat, moms, told og afgifter

15 Enklere klagestruktur De nuværende skatteankenævn fortsætter indtil udgangen af juni Herefter oprettes 30 nye statslige skatteankenævn, der hver dækker et antal af de nye kommuner. Skatte-ankenævnene skal betjenes af et sekretariat, der er organisatorisk adskilt fra enhedsforvaltningen. Samling af fogedforretningerne Den 1. november 2005 blev fem inddrivelsesmyndigheder samlet hos én statslig myndighed, Restanceinddrivelsesmyndigheden. Øresundscenter Der er oprettet et særligt Øresundscenter. Centret vejleder borgere og virksomheder, der har spørgsmål om skat mellem Danmark og Sverige

16 Hvad er status? Med fusionen er skabt det bedste grundlag for fremtidens skatteforvaltning. Den nye organisation sikrer, at skatten opkræves effektivt. Vores skatteadministration er blevet slankere og mere effektiv. Alle niveauer i organisationen er blevet effektiviseret sagsbehandlingen, borgerbetjeningen, kontrollen og interne procedurer. På den måde får borgerne mest mulig skatteforvaltning for pengene. Fusionen styrker retssikkerheden. Alle forhold behandles ens det gælder både mindre skattesager, komplekse skattesager, omstruktureringer, restancer og klagesager. Organisationen ser nu sådan ud: Vores nye organisation er gearet til at klare fremtidens udfordringer på skatteområdet. Det gælder lige fra arbejdet med at lave lovforslag og yde servicebetjening til kontrolaktioner og klagebehandling. Opgaverne vil stadig i et vist omfang blive udført forskellige steder i organisationen, men fusionen signalerer, at vi er én samlet koncern, der har et fælles mål. Vores mission er at sikre en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlig sektor. Der vil næsten altid opstå praktiske problemer i kølvandet på en stor fusion, før de fulde virkninger af fusionen kan ses og mærkes. Men allerede nu er en lang række forhold blevet lettere og mere enkle både for skatteyderne og for medarbejderne i SKAT

17 Hvad vil vi gøre? Den nye organisation vil i de kommende år være rustet til at give brugerne en effektiv og hurtig sagsbehandling. Udviklingen af den nye organisation vil naturligvis ske inden for rammerne af Skatteministeriets mission og visioner. Som nævnt er vores mission at sikre en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Vi når vores mål ved hjælp af vores visioner, som vi tænker ind i det daglige arbejde. Vores vision om retssikkerhed betyder, at vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det skal opleves sådan. Visionen om service betyder, at vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov. Kvalitet er også en af vores visioner vores arbejde er af høj kvalitet, og det forventes af os. Visionen om effektivitet medfører, at vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor. Åbenhed er også en vision, og den betyder, at vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Vores sidste vision er at skabe en attraktiv arbejdsplads. Vores mission og visioner sikrer, at organisationen og dens arbejde revurderes løbende. På den måde sikres, at skatteforvaltningen bliver ved med at være faglig, effektiv og serviceminded. Til februar 2006 fremsættes et lovforslag, som har til formål at samle alle regler om inddrivelse af restancer i opkrævningsloven. Hermed bliver reglerne mere overskuelige for borgerne

18 - 17 -

19 Borgerne

20 Hvad har vi gjort? Der findes et utal af skatteregler, der gælder for borgerne. De fleste af reglerne er komplicerede og svære at forstå. Langt de fleste mennesker kender ikke det eksakte indhold af lovene, men løser deres skatteforhold ud fra de informationer, som skattemyndighederne giver. Det er derfor vigtigt at informere om nyt på området. Reglerne om personskat er løbende forenklet. Da området er stort, er forenklingerne ikke sket i ét ryk. Samtidig har forenklinger på andre områder også betydning for borgernes skatteforhold. For eksempel kan ændringer om befordringsfradrag eller fast ejendom have stor betydning for borgerne. Disse områder er beskrevet i kapitel 4 og 5. På de næste sider beskrives de forenklinger, som er sket til fordel for borgerne. Følgende områder er forenklet ved at bruge flere og bedre digitale løsninger: TastSelv Borger På finde du SKAT s TastSelv systemer, så du kan ordne dine skatteforhold online. TastSelv systemerne er løbende blevet forbedret og udvidet, så du på en let måde kan ordne dine skatteforhold hjemmefra. Online årsopgørelse Når du har selvangivet dine oplysninger via TastSelv, vil der straks blive lavet en årsopgørelse, som du kan printe ud. Ændring af forskudsopgørelsen Fra november 2005 vil enhver ændring af forskudsopgørelsen via TastSelv medføre dannelse af en ny. Resultatet af den ændrede forskudsopgørelse kan straks ses på din pc, og det ændrede skattekort kan udskrives. Online beregning af årets skat Via TastSelv kan du få beregnet din skat uden at skulle indberette alle data selv. De oplysninger, der allerede er kendt i SKAT s registre, bliver genanvendt

21 Oversigt over ofte stillede spørgsmål På TastSelv findes en oversigt over ofte stillede spørgsmål til TastSelv og svarene på disse spørgsmål. Herved kan du hurtigt få hjælp til at bruge TastSelv systemerne. Personlige skattemapper Alle skatteydere har adgang til deres egen skattemappe. Heri ligger årsopgørelser, forskudsopgørelser og personlige skatteoplysninger. Logbog Skattemappen indeholder også en logbog, som dokumenterer, hvornår du har foretaget indberetning af selvangivelse, ændringer af selvangivelse mv. Herved kan du tjekke og har dokumentation for, om en indberetning er foretaget, og om den er foretaget rettidigt. Frist for SKAT s ændring af selvangivelse Borgere med enkle økonomiske forhold kan anse selvangivelsen for accepteret af SKAT senest juni året efter indgivelse af selvangivelse, hvis SKAT ikke har henvendt sig. Årsopgørelse til banken via nettet Du kan med din digitale signatur give SKAT tilladelse til at sende din årsopgørelse elektronisk til din bank. På den måde slipper du for at indsende årsopgørelse for eksempel i forbindelse med låneoptagelse. NemKonto Alle udbetalinger fra det offentlige vil for fremtiden blive overført til ens Nem- Konto. Det offentlige vælger en af ens eksisterende konti som Nemkonto. I løbet af 2006 vil alle offentlige myndigheder anvende NemKontoen. Renter af SU-lån fortrykkes på selvangivelsen Renter af SU-lån bliver fortrykt på selvangivelsen fra Skatteydere behøver derfor ikke længere at beregne og påføre renter på selvangivelsen. Overblik over SU en på nettet Studerende kan nu kan få overblik over deres SU- og skatteforhold på nettet via én fælles indgang

22 På følgende områder er der sket forenklinger, der har betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst: Bindende svar Klar besked Borgere kan fra 1. juli 2003 få klar besked om deres skat, inden de disponerer, via et bindende svar fra SKAT. Det koster 300 kr. i gebyr. Nem beskatning af aktier Regeringen har december vedtaget nye regler, der forenkler aktieavancebeskatningen. Den tidligere 3 års regel og kr. s grænsen er ophævet. Aktieavance bliver herefter altid beskattet som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kr. beskattes med 28 pct., og aktieindkomst derudover beskattes med 43 pct. Der er indført en overgangsordning, så beholdninger under kr.`s grænsen pr. 31. december 2005 ikke påvirkes. Værdien af eget arbejde fritages for skat og moms Det arbejde, som en håndværker udfører på sin egen ejendom er nu fritaget for skat og moms. Derved er håndværkere stillet på samme måde som andre faggrupper. Ny dansk-svensk skatteaftale Den danske og svenske regering har indgået en skatteaftale, der letter tilværelsen for grænsegængere og virksomheder i Øresundsregionen. Reglerne for arbejdsstedsbeskatning bliver enklere, og grænsegængere får fradrag for deres pensionsindskud og befordringsudgifter. Lettere at bo i udlandet Danskere, som bor i udlandet i flere år, skal ikke længere fremskaffe en skattefritagelseserklæring hvert år. Det er nu muligt at udstede skattefritagelseserklæringer uden tidsbegrænsning. Ingen efterbeskatning af udenlandske forskere Efterbeskatningen af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere er afskaffet. Udenlandske eksperter, der bruger den særlige beskatningsordning, bliver derfor ikke efterbeskattet, selvom de efterfølgende vælger at blive boende i Danmark. Mere smidige regler for pensionsopsparere Kapitalpension og opsparing i LD kan hæves på forskellige tidspunkter til den normale afgift på 40 pct. og skal ikke længere hæves på samme tid. Herved er det lettere at planlægge sin pension

23 Findeløn skattefritaget Findeløn, dusører og belønninger for heltemodig indsats er fritaget for beskatning fra og med

24 Anvendelse af TastSelv 100% 80% 60% 40% 20% 0% Papir Telefon Internet Tabellen viser de seneste 12 års udvikling i anvendelsen af TastSelv systemerne. Der er i alt ca. 1,4 mio. skatteydere, der årligt indsender selvangivelser med rettelser. Det er blevet meget lettere at ordne alt det med skat. Før i tiden var det noget, jeg altid skubbede til sidste øjeblik, da det var besværligt med alle de papirer, der skulle findes frem. Nu kan jeg ordne det meste på nettet, og det tager ikke særlig lang tid. Og jeg kan gøre det, når jeg lige har tid. Det er rart, at alle tallene er fortrykt. Jeg tror, at det er vejen frem med så meget netbetjening som muligt. Tina Hansen, 35 år, sygeplejerske

25 Hvad er status? Forenklingsarbejdet har betydet, at der er gennemført en lang række regelforenklinger til gavn for borgerne. Der er sammenlagt gennemført over 20 forenklinger på området. Der har været særlig fokus på øget digitalisering. Reglerne om selvangivelse og årsopgørelse er blevet forenklet i en sådan grad, at det meste nu kan indberettes og løses over nettet. Selvangivelsen er næsten forsvundet, og skattekortet kan borgerne ofte selv ændre og printe ud. Skatten kan man selv beregne direkte over nettet. Tallene viser, at borgerne har taget TastSelv systemerne til sig. Over halvdelen af befolkningen bruger i dag TastSelv. Ved udsendelsen af forskudsopgørelserne for 2006 her i slutningen af 2005, var der dobbelt så mange, der anvendte TastSelv i forhold til sidste år. Interessen for TastSelv hænger sammen med, at alle nu kan gå ind i deres skattemappe og se og ændre deres egen forskudsopgørelse. Borgerne bruger SKAT s hjemmeside både til at finde relevante informationer og til at foretage TastSelv indberetninger. Den store brug af TastSelv viser, at borgerne generelt set er glade for TastSelv systemerne. Holdningen er, at det er blevet lettere at ordne sine skatteforhold. Borgerne kan bruge systemet, når de har tid og lyst. Herudover er en række skatteregler om opgørelsen af den skattepligtige indkomst blevet forenklet. En del af reglerne er ophævet, så flere indkomster er blevet skattefrie. Andre regler er lavet mere smidige, så de er lettere at forstå og lettere at anvende

26 Hvad vil vi gøre? Der er en række forenklinger på vej, der får stor betydning for borgerne. Du kan læse nærmere om alle tiltag på Nedenfor er skitseret, hvad de nye tiltag går ud på: Fælles offentligt indkomstregister eindkomst Der oprettes et nyt fælles indkomstregister, som vil indeholde alle månedlige oplysninger om borgernes løn og arbejdsomfang tilsammen kaldet eindkomst. Oplysningerne indberettes af arbejdsgivere, offentlige myndigheder og pensionsinstitutter. Offentlige myndigheder og A-kasser, som anvender disse oplysninger, skal fremover bruge registerets oplysninger. På den måde skal borgere og virksomheder kun indberette oplysningerne én gang. Ordningen vil være fuldt ud indfaset den 1. januar Forenklet forskuds- og selvangivelsesprocedure Der fremsættes et lovforslag om forenkling af borgernes skatteforhold. I dag modtager borgerne en forskudsopgørelse med posten i november. Det foreslås at stoppe postforsendelsen af forskudsopgørelsen. I stedet kan forskudsopgørelsen ses i ens skattemappe på Samtidig afskaffes selvangivelsen for borgere med enkle beskatningsforhold. Disse borgere vil herefter kun modtage en årsopgørelse med posten. Sigtet er, at de nye regler får virkning fra Ny indberetningsmulighed for gaver Almennyttige foreninger, der modtager gavebeløb skal have mulighed for at indberette beløbene til SKAT, således at gavebeløbene kan fortrykkes for året efter. Selvangivelsen bliver herefter overflødig for en del skatteydere. På vej mod det selvangivelsesløse samfund Ved optimal brug af digitale løsninger kan flere oplysninger på selvangivelsen fortrykkes. Jo flere oplysninger, der er fortrykt, jo færre oplysninger skal borgere og virksomheder selv angive. Selvangivelsen er allerede afskaffet for nogle borgere og gjort enklere for andre. Der arbejdes på at finde flere digitale løsninger, så selvangivelsen kan afskaffes for så mange borgerne som muligt

27 Bankerne hjælper forskudsopgørelsen Det undersøges, om det er muligt at ændre forskudsregistreringen ved, at bankerne kan indberette skatterelevante oplysninger. Det kan for eksempel være om ændrede renteudgifter ved en låneomlægning

28 - 27 -

29 Virksomheder

30 Hvad har vi gjort? En lang række skattelove har betydning for virksomhederne. Dette kapitel handler om de forenklinger, der kun berører virksomheder. Forenklinger om fast ejendom, biler, afgifter, moms og told kan berøre både borgere og virksomheder. Disse er beskrevet i kapitel 4-7. I starten af 2005 blev nedsat en regelforenklingsgruppe i Skatteministeriet. Formålet var at undersøge, hvordan de mest byrdefulde love for virksomhederne kunne forenkles. Undersøgelserne tog udgangspunkt i den såkaldte AMVAB-rapport for erhvervsvirksomheder. AMVAB-rapporten er en måling over virksomhedernes administrative byrder, som følger af skattereglerne. På baggrund af målingerne er opstillet en oversigt over de 20 mest byrdefylde forpligtelser. Arbejdsgruppen har næsten afsluttet sine undersøgelser, som fører til et lovforslag om forenklinger i starten af Der er mere om lovforslaget sidst i kapitlet. En del af undersøgelserne videreføres i SKAT s byrdekomite. SKAT s byrdekomite nedsættes i december Formålet med komiteen er at undersøge, hvordan opgørelsen af den skattepligtige indkomst for virksomheder kan gøres lettere. Erhvervslivet er repræsenteret i komiteen, som til marts 2006 kommer med flere forslag til forenklinger på området. Som et fællesprojekt mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet nedsættes den regnskabsmæssige byrdekomite. Dette sker også i december Komiteens formål er at se på samspillet mellem erhvervsbeskatning og regnskabsregulering. Undersøgelserne står på indtil marts Der er allerede sket en række forenklinger for virksomhederne. På de følgende sider beskrives de enkelte forenklinger under overskrifterne digitalisering, opgørelsen af den skattepligtige indkomst og omstruktureringer

31 Forenklinger om digitalisering: TastSelv Erhverv SKAT s online system for virksomheder hedder TastSelv Erhverv og findes på Ordningen for små og store virksomheder er løbende forbedret og udvidet med nye løsninger. Forskudsregistrering Selvstændigt erhvervsdrivende kan nu kan anvende TastSelv service til forskudsregistrering, da antallet af felter i TastSelv Forskud er udvidet. Selvangivelse Aktieselskaber og anpartsselskaber kan nu indberette deres selvangivelse via TastSelv Erhverv. Virksomhedsskemaet er afskaffet, og i stedet er der på selvangivelsen kommet nye felter til oplysning af særlige regnskabstal. Skatteregnskabet skal dog fortsat indsendes til SKAT for indkomståret Nystartede virksomheder tilmeldes automatisk Når en virksomhed registrerer sig som momspligtig, får den automatisk tilsendt et brev med sin nye TastSelv kode. Reminder-mail 10 dage før indberetningsfristen for A-skat, lønsumsafgift og punktafgift, sender TastSelv en reminder-mail til de virksomheder, der er tilmeldt TastSelv Erhverv. Glemt A-skatten? Virksomheder, der er tilmeldt TastSelv Erhverv, og som glemmer at angive A- skat, moms, lønsumsafgift eller punktafgifter, får sendt en rykkermail natten efter, at fristen er overskredet. NemKonto Udbetalinger til en virksomhed fra det offentlige vil fra 1. december 2005 ske til virksomhedens NemKonto. En af virksomhedens eksisterende konti vælges som NemKonto. Ønsker virksomheden at benytte en anden konto som sin NemKonto, kan den valgte konto ændres på

32 Log in med CD-kort Det er nu muligt at logge sig på TastSelv Erhverv med et CD-kort med digitalsignatur fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fordelen ved CD-kortet er, at der kan logges på systemet fra en vilkårlig PC og ikke kun fra medarbejdernes computere. Ny erhvervsportal Virk.dk Der er oprettet en ny erhvervsportal Herved får virksomhederne én samlet indgang til information for erhvervsvirksomheder og mulighed for indberetning. På portalen ligger blandt andet blanketter til indberetning overfor SKAT. e-blanketter Virksomhederne kan benytte elektroniske blanketter ved indberetning af oplysninger til myndighederne. I første omgang er 10 af de mest benyttede blanketter blevet elektronisk tilgængelig. Det er planen, at alle virksomhedsrelaterede blanketter skal kunne indsendes elektronisk. LetLøn Arbejdsgivere kan tilmelde sig LetLøn, som samler indberetninger og betalinger til offentlige myndigheder ét sted, LetLøn-Centret i SKAT. Arbejdsgivere, der tilmelder sig LetLøn, behøver kun at indberette og betale til LetLøn-Centret, der sender oplysninger og betalinger videre til rette myndighed

33 Forenklinger om skatteregnskab, A-skat, indberetninger og attester: Underretning om A-skat ophævet Virksomheder og offentlige myndigheder har pligt til at underrette medarbejdere og kunder om de oplysninger, som er indberettet til SKAT om de pågældende. Fra 2006 er denne underretningspligt ophævet. Borgerne kan i stedet finde oplysningerne på SKATs hjemmeside i skattemappen og i deres e-boks. Det er også muligt at bede om oplysningerne i en papirudgave. Kapitalforklaringen afskaffet Kapitalforklaringen er afskaffet. Det betyder, at erhvervsdrivende og hovedaktionærer fra 2004 slipper for besværet med at skulle udfylde skemaet. Afskaffelse af kildeskattebøderne Kildeskattebøderne er afskaffet. Hidtil er der givet bøder, hvis virksomheder undlod at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Betaling til tiden sikres i stedet gennem en effektiv og forebyggende arbejdsgiverkontrol. Offentliggørelse af kontroloplysninger Revisorer har mulighed for med deres klients samtykke at se skattemyndighedernes kontroloplysninger (R75-oplysninger). Lettere lønindberetning Lønangivelsen er ændret med virkning for indkomståret Herefter skal der ikke laves en opdeling på regnskabsår. Ingen julestress over skatten på feriegodtgørelse Reglerne for afregning af feriegodtgørelse er justeret, så feriepengene følger den almindelige løn. Dermed sparer virksomheden en del arbejde i juledagene, da indbetaling af A-skat på feriegodtgørelse for 14 dages lønnede har givet problemer. Skatteregnskab i fremmed valuta Virksomheder har fået mulighed for at aflevere skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta. De tidligere skatteregler betød store administrative byrder ved bogføring og årsregnskaber i fremmed valuta, da det skattemæssige årsregnskab skulle udarbejdes i dansk mønt

34 Forenklinger om den skattepligtige indkomst: Udbytteskatten er moderniseret Selskaber og foreninger kan fra 2004 undlade at anvende attester i forbindelse med godskrivning eller tilbagebetaling af udbytteskat. I stedet føres udbytteskatten ind i selskabets normale skatteordning. Ophævelse af tidsbegrænsning for underskudsfremførsel Den 5-årige grænse for fremførsel af underskud er ophævet. Underskud kan derfor fremføres ubegrænset. Ændringen har især betydning for nystartede virksomheder, der ofte har skattemæssigt underskud i opstartsfasen. Udvidelse af kapitalafkastordningen Betingelserne for at anvende kapitalafkastordningen for aktier og anparter er lempet. Det er ikke længere er en betingelse, at skatteyderen skal yde en personlig arbejdsindsats i selskabet. Nye regler for kontoførende investeringsforeninger Loven er gennemskrevet, da den hidtidige lov var vanskelig at forstå og mangelfuld. Den nye lov skaber større sikkerhed for både investeringsforeninger og skattemyndigheder. Forenklet skatteopgørelse for pensionsinstitutter I december 2005 blev et lovforslag om at fjerne en barriere for pensionsinstitutternes investeringer i unoterede aktier vedtaget. Den forenklede skatteopgørelse indebærer en betydelig administrativ lettelse for pensionsinstitutterne. Fåmandsforeninger og hedgeforeninger Det er gjort muligt at oprette fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Klarere skatteregler om kvoter Der er indført klare og generelle regler om beskatning af kvoter. Den tidligere praksis medførte en vis usikkerhed om den skattemæssige behandling af kvoter. Forenkling af anpartsreglerne Virksomheder med én til ti ejere, der driver udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendomme, er ikke længere omfattet af begrænsningerne i anpartsreglerne. Ændringen har virkning fra

35 Lettere for selvstændige at spare op til pensionen Tidligere skulle selvstændige binde sig til 10-årige pensionsordninger. Nu kan man hvert år indbetale op til 30 pct. af årets overskud på en pensionsordning. I år med dårlige resultater, kan virksomheden vælge at lade være med at indbetale på pensionsordningen. Bindende svar til selskaber mv. Selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og hovedaktionærer kan anmode om bindende svar hos SKAT for 300 kr. og få klar besked om deres skat. Forenklede fristregler Forskellige forældelsesfrister på skatte- og afgiftsområdet er gjort ensartede til 3 år. Reglerne er blevet omskrevet og gjort mere enkle og klare. Ensartede begreber Det er svært for borgere og virksomheder at forstå, når man i lovgivningen bruger forskellige udtryk, selv om der menes stort set det samme. Begrebet bestemmende indflydelse er derfor harmoniseret i skattelovgivningen

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Spr. 1_SKM_S Hvilken rationaliseringsgevinst, mener regeringen, der kan realiseres, når der tages hensyn til den allerede stedfundne udvikling i de kommunale

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Mindre bureaukrati helt enkelt! Mindre bureaukrati helt enkelt!

Mindre bureaukrati helt enkelt! Mindre bureaukrati helt enkelt! Mindre bureaukrati helt enkelt! Regeringen Oktober 2003 1 Mindre bureaukrati helt enkelt!, oktober 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon 43

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen)

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 28 Offentligt Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Den 14. december 2007 J.nr. 2007-711-0008 4. udkast Lov om ændring af forskellige skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 149 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 149 Bilag 2 Offentligt Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg 16. marts 2010 Vedrørende L 149 Skatteministeren har fremsat lovforslag om digital kommunikation, køretøjsregistrering,

Læs mere

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at: Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

April 2013. Skatteministeriet, Departementet

April 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt. Indtægtslisten. Februar 2017

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt. Indtægtslisten. Februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt Indtægtslisten Februar 2017 Indtægtsliste Februar 2017 Februar 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet, Indtægtsliste Generelt om indtægtslisten: August 2015 Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Indtægtsliste. August 2009

Indtægtsliste. August 2009 Indtægtsliste August 29 Generelt om indtægtslisten Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten. Listen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere