Skat af feriebolig i Bulgarien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat af feriebolig i Bulgarien"

Transkript

1 Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige forhold. Det følgende er en kort og overordnet beskrivelse af skattereglerne i henholdsvis Danmark og Bulgarien, som er relevante, når en dansker køber en ferielejlighed beliggende i Bulgarien. Før investeringen foretages, bør de skattemæssige konsekvenser drøftes med en skatterådgiver. I det følgende forudsættes, at ferieboligen står til rådighed for ejernes private benyttelse i hele året, og at ejeren er bosiddende i Danmark. Køb med henblik på, at ferieboligen udelukkende skal udlejes, behandles således ikke. Investering via Selskab Den gældende lovgivning i Bulgarien forhindrer udenlandske personer i at eje grunde i Bulgarien. Hvis en dansker ønsker at købe en feriebolig på egen grund, er dette således udelukkende muligt via et selskab. Hvis ferieboligen købes via et selskab, og anvendes helt eller delvis til hovedaktionærernes private formål, bliver hovedaktionæren beskattet af værdien af rådigheden over ferieboligen. Desuden vil en avance ved salg af ferieboligen altid være skattepligtig. I det følgende forudsættes, at køb af ferieboligen i Bulgarien foretages i privat regi og ikke via et selskab. Dansk beskatning Dansk beskatning vedrørende ferieboliger afhænger af, om ferielejligheden udelukkende anvendes privat, eller om ferieboligen anvendes såvel privat som til udlejning. Uanset anvendelsen kan renteudgifter vedrørende ferieboligen fratrækkes. Skatteværdien af rentefradraget er mellem 32 % og 60 %. Kursgevinster eller tab på lån til finansiering af ferieboligen kan endvidere påvirke ejernes indkomstopgørelse afhængig af lånetype og vilkår og afhængig af, om lånet optages i danske eller udenlandsk valuta. De danske skatter, som omtales i dette afsnit, nedsættes med betalt bulgarsk skat, i det omfang dette fremgår af nedenstående afsnit om dobbeltbeskatning.

2 Udelukkende privat anvendelse Der betales dansk ejendomsværdiskat for hele kalenderåret. Ejendomsværdiskatten udgør 1 % af handelsværdien, som svarer til købsprisen. Dog betales 3 % af den del af handelsværdien, der overstiger kr ,-. Privat anvendelse og udlejning Ved delvis udlejning af ferieboligen skal ejeren opføre en skattepligtig indkomst. Ved opgørelsen er det muligt at vælge mellem to metoder: % -reglen 2. Den regnskabsmæssige metode. Som følge af det p.t. lave udgiftsniveau i Bulgarien vil 40 % -reglen, som udgangspunkt være den mest fordelagtige. Det er ikke muligt at skifte til anvendelse af 40 % -reglen, når først den regnskabsmæssige metode er blevet valgt. 40 % -reglen Et bundfradrag medfører at de første kr ,- af lejeindtægterne er skattefrie. Af den overskydende lejeindtægt medregnes 60 % til den skattepligtige indkomst, idet der gives et 40 % fradrag til dækning af samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Beskatning sker som kapitalindkomst. Skatten er mellem 32 % og 60 %. Der betales dansk ejendomsværdiskat for hele kalenderåret. Regnskabsmæssig metode Der skal opstilles et regnskab, hvor lejeindtægter medregnes fuldt ud, og dokumenterede udgifter fratrækkes herunder: el og varme, vedligeholdelse af indbo, ejendomsskatter og afskrivning på indbo. Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke fratrækkes. Fradrag for udgifter omfatter kun den del, der svarer til forholdet mellem antallet af uger med udlejning og 52 uger på årsbasis. Diverse udgifter direkte forbundet med udlejningen kan fratrækkes fuldt ud. Hvis regnskabet udviser et nettounderskud, kan dette ikke fratrækkes. Nettooverskud beskattes som kapitalindkomst med ca. 32 % -60 %. Der betales danske ejendomsværdiskat for hele kalenderåret reduceret for det antal uger, hvor ferieboligen har været udlejet. Salg af ferieboligen Der betales ikke dansk skat af eventuel fortjeneste ved salget, når ejendommen har et grundareal under m2, og ejendommen har været anvendt helt eller delvist til eget ferieformål i en del af ejerperioden.

3 Bulgarsk beskatning Der er betydelige forskelle på det danske og det bulgarske skattesystem. I tvivlstilfælde bør de lokale bulgarske skattemyndigheder eller bulgarske skatterådgivere derfor kontaktes. Køb af feriebolig Ved køb af en feriebolig i Bulgarien skal der betales en overdragelsesskat på 2 %. Skatten beregnes på grundlag af det højeste af følgende beløb: 1. købesummen som er betalt for ferieboligen eller 2. ferieboligens offentlige værdi, som er fastsat af myndighederne. Skatten pålægges i forbindelse med køb af ejendommen, og er derfor en engangsudgift for køberen. Køb af en lejlighed eller hus på lejet grund pålægges endvidere bulgarsk moms på 20 %. Se nedenstående afsnit om moms. Ejendomsskat I Bulgarien betales der årligt ejendomsskat af ferieboligens værdi. Ejendomsskatten er 0,15 % af boligens offentlige ejendomsværdi. Den kommune, hvor ejendommen er beliggende, opkræver endvidere et årligt renovationsgebyr for håndtering af affald. Renovationsgebyret beregnes på grundlag af ferieboligens offentlige værdi, og gebyrsatsen varierer fra kommune til kommune. Udlejning af ferieboligen Beskatning af lejeindtægter De bulgarske skatteregler vedrørende udlændinges lejeindtægter er ikke klare. Pt. fortolker de bulgarske skattemyndigheder reglerne således, at lejeindtægter fra en feriebolig, som udlejes en del af året, beskattes med 15 % i Bulgarien. Ved opgørelse af den bulgarske skattepligtige indkomst indrømmes der hverken fradrag for omkostninger, som er forbundet med udlejningsaktiviteterne, eller for renteudgifter af lån, som optages til finansiering af ferieboligen. Det er således 15 % af bruttolejeindtægterne, som beskattes i Bulgarien. Hvis udlejningen af ferieboligen har hotellignende karakter, således at den eksempelvis inkluderer services som rengøring, udskiftning af sengetøj, og en fælles administration/udlejning af flere boliger, så kan udlejningsaktiviteten anses for drift af erhvervsmæssig virksomhed. I denne situation gælder der andre skatteregler, herunder at 80 %

4 af lejeindtægterne beskattes efter en progressiv skala op til 24 %. Der gives således et standardfradrag på 20 %, som skal dække samtlige omkostninger vedrørende udlejningen. Registreringspligt Efter de bulgarske regler skal ejeren af ferieboligen registreres i et bulgarsk register, BULSTAT, hvis boligen anvendes til udlejning. Privat anvendelse Hvis ferieboligen udelukkende anvendes som ejerens private feriebolig, er det heller ikke fradrag for renteudgifter m.v. Salg af ferieboligen Ved salg af ferieboligen beskattes en eventuel ejendomsavance med 15 % i Bulgarien. I denne forbindelse har det ingen betydning, om ferieboligen har været benyttet til udlejning eller private formål. Ejendomsavancen beregnes som salgsprisen med fradrag af den inflationsregulerede anskaffelsessum. Dobbeltbeskatning Som nævnt nedenfor er det i visse situationer muligt af få den danske skat nedsat. Dette forudsætter, at der anmodes herom ved indsendelse af den danske selvangivelse. Lejeindtægter m.v. Ved udlejning af ferieboligen kan der blive tale om dobbeltbeskatning af lejeindtægten, idet både Bulgarien og Danmark beskatter indtægten efter nationale regler. For at undgå dobbeltbeskatning har landene indgået en dobbeltbeskatningsaftale, som afgør hvilket af de to lande der har ret til at beskatte indkomsten. Lejeindtægterne skal medtages ved opgørelse af såvel den bulgarske som den danske skattepligtige indkomst. For at undgå, at indkomsten beskattes to gange, nedsættes den beregnede danske skat med den skat, der er betalt i Bulgarien. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den beregnede danske skat af indkomsten. Det betyder, at lejeindtægterne maksimalt beskattes på det danske skatteniveau, hvis indkomsten er højest i Danmark. Ejendomsværdiskat Som tidligere beskrevet skal der betales ejendomsværdiskat i Danmark og en tilsvarende skat i Bulgarien. Den danske ejendomsværdiskat kan nedsættes med faktisk betalt bulgarsk ejendomsskat og renovationsgebyr.

5 Salg af ferieboligen Hvis ejendomssalget er skattefrit efter danske regler, og dermed kun beskattes i Bulgarien, opstår der ingen dobbeltbeskatningskonflikt. Moms De danske momsregler har ingen betydning ved køb af feriebolig i Bulgarien. I Bulgarien vil en momspligtig sælger af en feriebolig opkræve 20 % bulgarsk moms. Udelukkende privat anvendelse Hvis den bulgarske feriebolig udelukkende skal bruges privat, er der ikke behov for, at momsreglerne undersøges. Man skal blot vide, at køber af en feriebolig typisk betaler 20 % moms, der ikke kan fradrages. Ved et senere salg af ferieboligen, skal der ikke opkræves moms af salget. Heller ikke af eventuelle prisstigninger. Udlejning af ferieboligen Hvis ferieboligen skal udlejes, er det vigtigt, at de bulgarske momsregler undersøges, og at man får vurderet, hvad der er den optimale løsning. Ved årlige lejeindtægter under euro er der ikke krav om momsregistrering. Ved større lejeindtægter skal der opkræves moms af udlejningen. Udlejer har mulighed for at vælge momsregistrering, hvis de årlige lejeindtægter er over euro Det kan være en fordel at blive momsregistreret i Bulgarien og opkræve moms af udlejningen, fordi man får momsfradrag for momsbelagte udgifter. Ved momsregistreringen er der særlige regler om: Opkrævning af moms ved udlejning. Opkrævning af moms ved salg af ferieboligen. Krav om bulgarsk momsrepræsentant. Fradrag for købsmoms.

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere