Guide til årsopgørelsen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til årsopgørelsen 2012"

Transkript

1 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser

2 Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug SKATs hjemmeside... side 6 Har du beviser for frie midler i akkumulerende afdelinger?... side 8 Har du fået udbetalt udbytte i 2012?... side 11 Ansvarsfraskrivelse Denne skatteguide er udarbejdet af Sydinvest Administration A/S. Indholdet af guiden er udtryk for Sydinvest Administration A/S s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Sydinvest Administration A/S finder pålidelige. Skatteguiden er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Hvor skatteguiden oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Denne guide må ikke betragtes som og kan navnlig ikke erstatte skatterådgivning. Kontakt en revisor eller din lokale skattemyndighed, hvis du er i tvivl. Sydinvest Administration A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Sydinvest Administration A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning. 2

3 Salget af solceller har boomet i Danmark i 2012, og udviklingen af solceller vurderes også i de kommende år til at have et stort potentiale. Guide til skatteopgørelsen for 2012 Tiden nærmer sig igen, hvor du skal gennemgå din årsopgørelse fra SKAT. Heldigvis arbejder SKAT løbende på at gøre forløbet så let som muligt, og pengeinstitutterne indberetter nu alle dine køb og salg af værdipapirer. Med denne guide giver vi dig vejledning i, hvordan udbetalte udbytter samt gevinst og tab fra salg af Sydinvest-beviser skal beskattes, og hvad der skal indberettes på din årsopgørelse. SKAT informerer på SKAT.dk, at din årsopgørelse ligger klar i din skattemappe TastSelv fra den 4. marts. Fra starten af april sender SKAT års - op gørelser ud til de borgere, der endnu ikke har været i TastSelv for at se deres årsopgørelse, eller som har valgt, at de gerne vil have årsopgørelsen på papir. Det er blevet nemmere SKAT får automatisk oplysning om, at du har solgt beviser. Fra og med 2010 har SKAT også fået oplysning om dine køb af beviser. Derfor kan der være fortrykt beløb på din årsopgørelse. Hvis der er fortrykt et beløb, anbefaler vi dig at kontrollere beløbet læs mere herom på side 6. Fusioner i 2012 I 2012 har Investeringsforeningen Sydinvest fusioneret Sydinvest Europa og Sydinvest Euroland (skattepligtig fusion). Er beviserne købt for frie midler, skal resultatet indberettes til SKAT. Vi in formerer nærmere herom på sydinvest.dk i marts måned. Det er kun de investeringer, du har for frie midler, som skal med på årsopgørelsen. Har du købt investeringsbeviser i forbindelse med en pensionsordning, vil de ikke fremgå af din årsopgørelse, da skatten her trækkes automatisk. Hvad skal du huske at tjekke på din årsopgørelse? Det er altid en god idé at kontrollere årsopgørelsen fra SKAT. Men hvad angår beskatningen af investeringsbeviser, bliver opgørelsen kun aktuel, hvis du kan svare ja til en eller flere af følgende: Har du solgt investeringsbeviser i 2012? Har du beviser i akkumulerende afdelinger for frie midler? Har du fået udbetalt udbytte i 2012? frie midler Frie midler er den del af din formue, der ikke er placeret med krav om tidsmæssig binding (som fx pensionsopsparing). Ofte er frie midler en betegnelse for den direkte opsparing, du har stående på en konto eller i et depot. Frie midler er penge, som du kan hæve og få ud til forbrug eller andet, når du har lyst. 3

4 Har du solgt beviser i 2012? Har du solgt investeringsbeviser i 2012, skal gevinst eller tab som oftest med på årsopgørelsen. Når du investerer for frie midler, beskattes dit afkast enten som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Hvis din formue indgår som en del af overgangsreglen fra 2005 (se side 5), kan din gevinst også være skattefri. Hvordan fortjenesten skal beskattes, afhænger af hvilken afdeling, du har solgt beviser i. Du bør derfor sætte dig ind i de relevante skatteregler for netop den type beviser, du har solgt. Nedenstående hjælpeskema viser, hvordan gevinster og tab i de udbyttebetalende afdelinger i Sydinvest skal indberettes, og i hvilke rubrikker du skal påføre tallene på din årsopgørelse. Det er nettobeløbet af dine samlede gevinster og tab, du skal skrive på. Bagatelgrænse for obligationsafdelingerne Bagatelgrænsen for nettokursgevinster og -tab er på kr. Det betyder, at har du i løbet af et år realiseret kursgevinster på kr. eller mindre, er disse skattefrie, og har du kurstab for kr. eller mindre kan tabet ikke fratrækkes. Denne regel omfatter alle obligationsafdelinger. Sådan beregner du dine gevinster/tab, når du har solgt investeringsbeviser Når du køber og sælger investeringsbeviser, får du en fondsnota fra dit pengeinstitut. Disse oplysninger skal du bruge, når du skal beregne dine kursgevinster og/eller kurstab. Ved opgørelse af gevinst og tab skal du anvende en gennemsnitsmetode, der tager udgangspunkt i den gennemsnitlige købspris (det gælder dog ikke beviser fra Sydinvests aktieafdelinger, som den var under kroners-grænsen. Disse skal opgøres efter aktie for aktie-metoden). Den gennemsnitlige købspris beregner du på grundlag af købesummerne for samtlige beviser i investeringsafdelingerne forud for salget. Det vil sige, at du skal lægge alle dine køb sammen, for Hjælpeskema 1: Personskat og fradrag ved salg af beviser Afdeling Realiserede kursgevinster Realiserede kurstab Sydinvest Danrente Sydinvest Fonde Sydinvest Dannebrog Sydinvest International Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Sydinvest HøjrenteLande Mix Sydinvest HøjrenteLande Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Sydinvest Virksomhedsobligationer IG Sydinvest Indeksobligationer Sydinvest Europa Sydinvest Klima & Miljø Sydinvest Verden Sydinvest Danmark Sydinvest SCANDI Sydinvest Tyskland Sydinvest USA Sydinvest IT Sydinvest Fjernøsten Sydinvest Afrika & Mellemøsten Sydinvest BRIK Sydinvest Latinamerika Beskattes som kapitalindkomst Skal påføres i rubrik 30 Beskattes som aktieindkomst Skal påføres i rubrik 66 Tab kan fradrages Skal påføres i rubrik 30 Kurstab fremføres automatisk af SKAT 1) Skal påføres i rubrik 66 1) Realiserede kurstab kan modregnes i: Den del af udbyttet fra afdelinger, der beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra aktier. Gevinster fra salg af aktieafdelinger og gevinster fra aktier optaget til handel på et reguleret marked. Kan du ikke modregne dit kurstab i indkomståret, sørger SKAT for at fremføre det til efterfølgende års kursavancer og udbytter. 4

5 BRIK-landene Rusland og Brasilien har en stor pro - duktion af olie og gas. Det er én af faktorerne bag den kraftige vækst, BRIK-landene oplever i disse år. derudfra at kunne beregne en gennemsnitsværdi for alle de køb, du har haft inden for det investeringsbevis. Det kan du se et eksempel på i hjælpeskemaet på side 7. Hvis du tidligere har solgt dele af beholdningen i en afdeling, skal du være opmærksom på, at der fra det salg vil være en såkaldt gennemsnitlig restkøbesum. Det er den gennemsnitlige købesum, der var på de beviser, der var tilbage i beholdningen efter det sidste salg. Se mere i hjælpeskema 2. Overgangsregel fra 2005 vedrørende beholdninger under kroner Hvis du har anskaffet dine beviser i Sydinvests aktie afdelinger senest den 31. december 2005, kan du sælge dem skattefrit, hvis værdien af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnote rede investeringsbeviser den 31. december 2005 var under den såkaldte kroners-grænse på kr. ( kr. for ægtepar). Dette gælder, uanset hvor lang tid du vælger at beholde dem og uanset hvor stor gevinst, du har på beviserne. Tilsvarende kan du heller ikke modregne tab på aktier i denne beholdning. Hvis du har anskaffet beviser før den 19. maj 1993 Frem til skattereformen i 1993 var alle kursgevinster skattefrie, når man havde ejet sine beviser i mindst tre år. Derfor blev der fra denne dato lavet en overgangsregel. Du kan læse mere om denne overgangsregel på vores hjemmeside sydinvest.dk. Kapitalindkomst Indtægter, der anses som kapitalindkomst, bliver be skat tet med %. Den endelige skatteprocent af hænger blandt andet af din indkomst, din eventuelle ægtefælles indkomst, og hvor du bor. Du betaler kapital indkomst af fx renteindtægter og realiserede avancer ved salg af beviser i udbyttebetalende af de linger (dog ikke aktieafdelinger). Aktieindkomst Indtægter, der anses som aktieindkomst, bliver beskattet med henholdsvis 27 eller 42 %. Satsen på 27 % anvendes på beløb under kr. Satsen på 42 % anvendes på beløb over kr. Du betaler fx aktieindkomst af udbytter og realiserede kursgevinster fra aktieafdelinger. 5

6 Brug SKATs hjemmeside Lad SKAT om skatten på Fra og med 2010 får SKAT automatisk oplysninger om dine handler direkte fra de finansielle institutioner, og de beregner automatisk dine gevinster og tab. Det betyder, at SKAT kan beregne din skat for dig. Det eneste, SKAT mangler, er et overblik over de beviser, du har købt før Vil du gøre brug af denne service, kræver det, at du laver en såkaldt grundregistrering af dine investeringsbeviser ved hjælp af TastSelv systemet hos SKAT. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på sydinvest.dk Få nyheder om investeringsmarkedet direkte i indbakken. Bestil Sydinvests nyhedsbrev på sydinvest.dk og hold dig orienteret om, hvad der sker på investeringsmarkedet. Du får blandt andet månedskommentarer, seneste nyt fra markederne og information om nye produkter. Ansvaret, for at tallene på årsopgørelsen er rigtige, er stadig dit, og du bør derfor kontrollere SKATs kommende automatiske beregninger i forbindelse med årsopgørelsen. 6

7 Hjælpeskema 2: Skattepligtig kursgevinst opgjort efter gennemsnitsmetoden* ) Dato Køb/salg Antal stk. Kurs inkl. handelsomkostninger Beløb kr Køb Køb Samlet købesum , , ,00 Gennemsnitlig købspris (samlet købesum/samlet antal stk. = /2.400) 217, Salg ,00 Købssum , ,00 Gevinst ,00 Gennemsnitlig restkøbesum , ,00 * ) Eksemplet er vejledende og uden ansvar for Sydinvest. 7

8 Har du beviser for frie midler i akkumulerende afdelinger? Ejer du beviser for frie midler i en akkumulerende afdeling (også kaldet lagerbeskattet afdeling), skal du være opmærksom på, at skattereglerne her er lidt anderledes. Investerer du for frie midler i akkumulerende afdelinger, bliver du beskattet efter lagerprincippet. Det betyder, at du både skal medregne realiserede og urealiserede gevinster og tab uanset om du har solgt beviserne i løbet af året eller ej. Har du solgt beviser i 2012? Realiserer du en gevinst eller et tab i løbet af året, skal det medregnes i salgsåret. Har du med andre ord solgt nogle beviser i 2012, skal gevinst eller tab med på årsopgørelsen for Havde du en beholdning pr ? Har du ikke solgt dine beviser i de akkumulerende afdelinger, skal du alligevel beregne dine urealiserede gevinster og tab af dine beholdninger pr. 31. december hvert år. Kurserne ultimo året, som du skal bruge til denne opgørelse, kan du finde på din årsopgørelse fra dit pengeinstitut. De urealiserede gevinster eller tab, som du beregner dig frem til for 2012, indgår i kapitalindkomsten i indkomståret og skal med på din årsopgørelse for

9 Hjælpeskema 3: Indberetning af gevinst/tab på akkumulerende afdelinger Gevinst (urealiseret eller realiseret) Investeringsforeningen Sydinvest Beskattes som kapitalindkomst Sydinvest BRIK Akkumulerende Skal påføres i rubrik 38 Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akk. Sydinvest HøjrenteLande Long/Short Akk. Tab (urealiseret eller realiseret) Kurstab kan fratrækkes i kapitalindkomsten på samme måde som renteudgifter Skal påføres i rubrik 38 Hedgeforeningen Sydinvest Aktie & ObligationsMix Virksomhedslån Hjælpeskema 4: Opgørelse af skattemæssig gevinst eller tab på akkumulerende afdelinger* ) Eksempel køb af akkumulerende Sydinvest-afdeling, der ikke er solgt ultimo Den beregnede urealiserede gevinst for 2012 skal angives på årsopgørelsen for Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb Opgørelse Gevinst til lagerbeskatning * ) Eksemplet er vejledende og uden ansvar for Sydinvest. 9

10 10

11 En højere levestandard i Fjernøsten øger efterspørgslen efter bl.a. boliger. Har du fået udbetalt udbytte i 2012? Når du modtager din årsopgørelse, vil de udbytter, du har modtaget fra dine Sydinvest-beviser i april 2012, stå som fortrykt på opgørelsen. Dit pengeinstitut indberetter nemlig automatisk alle udbetalte udbytter til SKAT. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at alt er korrekt på din årsopgørelse fra SKAT. Derfor bør du tjekke, at det er de rigtige beløb, der er påført på årsopgørelsen, og at de er anført i de korrekte rubrikker. Udbyttebeløbene finder du på din årsopgørelse fra dit pengeinstitut. Har du flere depoter, skal du huske at lægge udbytterne sammen fra de forskellige årsopgørelser (for hvert depot), så du sammenligner de samlede tal. Alt efter hvilken afdeling, der har udbetalt udbyttet, er der forskel på, hvordan det bliver beskattet. I hjælpeskema 5 kan du se, i hvilke rubrikker de forskellige slags udbytter bliver indberettet. Særlige forhold for udbytte fra aktieafdelingerne Dit pengeinstitut tilbageholder en udbytteskat på 27 % af dit udbytte på dine investeringsbeviser i aktieafdelingerne. Den tilbageholdte skat modregnes i din endelige skat. Det er bruttoudbyttet, der er angivet på din årsopgørelse fra SKAT dvs. udbyttet før den tilbageholdte udbytteskat. Hjælpeskema 5: Beskatning af udbytte fra afdelinger i Sydinvest Afdeling Type indkomst Hvad skal med på din årsopgørelse? Sydinvest Danrente Sydinvest Fonde Sydinvest Dannebrog Sydinvest International Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta Sydinvest HøjrenteLande Mix Sydinvest HøjrenteLande Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Sydinvest Virksomhedsobligationer IG Sydinvest Indeksobligationer Sydinvest Europa Sydinvest Klima & Miljø Sydinvest Verden Sydinvest Danmark Sydinvest SCANDI Sydinvest Tyskland Sydinvest USA Sydinvest IT Sydinvest Fjernøsten Sydinvest Afrika & Mellemøsten Sydinvest BRIK Sydinvest Latinamerika Kapitalindkomst og aktieindkomst Kapitalindkomst skal indberettes i rubrik 31. Aktieindkomst skal indberettes i rubrik 68. Kapitalindkomst og aktieindkomst Kapitalindkomst skal indberettes i rubrik 31. Aktieindkomst skal indberettes i rubrik 68. Aktieindkomst og kapitalindkomst Kapitalindkomst skal indberettes i rubrik 34. Aktieindkomst skal indberettes i rubrik 61. Det er bruttoudbyttet, der er anført på årsopgørelsen. 11

12 Placering af Sydinvests afdelinger på risikoskalaen pr. 1. januar 2013 Dannebrog Dannebrog Akk. Fonde HøjrenteLande Long/Short Akk. Virksomhedsobligationer IG HøjrenteLande HøjrenteLande Akk. HøjrenteLande Mix Virksomhedsobligationer HY Virksomhedsobligationer HY Akk. BRIK BRIK Akk. Latinamerika SCANDI Tyskland Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast Danrente HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta Indeksobligationer International Afrika & Mellemøsten Danmark Europa Fjernøsten Fjernøsten Akk. IT Klima & Miljø USA Verden Risikoskalaen er en del af et EU-initiativ kaldet Central Investorinformation. Risikoskalaen skal bruges hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Derfor kan den viste skala være forældet du kan finde de senest opdaterede CI-dokumenter på sydinvest.dk. B Investeringsforeningen Sydinvest CVR-nr Peberlyk Aabenraa sydinvest.dk

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere