Motiverende samtale. Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motiverende samtale. Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486"

Transkript

1 -- Motiverende samtale Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. Tlf.:

2 Program Ændring som proces Stages of Change Motiverende samtale Samtaleteknikker

3 Litteratur og evidens Miller og Rollnick: Motivations samtalen, 2005, samt Motivationssamtalen i sundhedssektoren, 2009 begge Hans Reitzels forlag Dalum og Sonne m.fl.: At tale om forandring, Tobaksskaderådet Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 diabetes : Sune Rubak PhD thesis, Århus Universitet 2005 Motiverende samtale: Månedskrift for læger, januar 2006, Sune Rubak et. Al.

4 Stages of Change Model lavet på baggrund af et større empirisk studie af Prochaska og DiClemente Så på mennesker, der med held havde ændret en central livsstil: Alkohol, rygning, kost eller fysisk aktivitet Kaldes ofte: Ændringsprocessen eller ændringscirklen Kan anvendes på en lang række andre problemtyper end KRAM, hvor ambivalens er et tema.

5 Bygger på følgende centrale antagelser Motivation er flydende og forstås bedst som en persons aktuelle tilstand eller stadium i forhold til forandringsparathed Motivation kan påvirkes af en lang række faktorer Bevægelsen mellem motivationsstadierne kan ske hurtigt Det er normalt at mennesker bevæger sig rundt i cirklen flere gange før de opnår en stabil forandring

6

7 Klient stadie Rådgivers opgave Førovervejelse Skab de første overvejelser - opfattelse af risiko ved aktuel adfærd udfordres - muliggør en dialog om emnet. Overvejelse Vip balancen - udbyg årsager til ændring og konsekvens ved ikke at ændre - øg håbet - vær i dialog om emnet. Beslutning Handling Vedligeholdelse Tilbagefald Tilbyd konkret støtte og hjælp Støt til at recirkulere gennem stadierne uden demoralisering

8 Motivation Motivation er en tilstand af parathed eller ønske om forandring, som kan skifte fra et tidspunkt til et andet og fra situation til situation. Denne tilstand kan påvirkes. Motivation kan defineres som sandsynligheden for, at en person vil indgå i, fortsætte og gennemføre en specifik forandringsstrategi

9 Motiverende samtale: En klientcentreret, styrende metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens. Hensigten er at frigøre personen til at starte forandringsprocessen, som så kan foregå med lille eller ingen yderligere støtte. En kommunikationsmetode ikke et sæt teknikker

10 Respekt for borgerens autonomi Der er noget i den menneskelige natur, der stritter imod pression og anvisninger fra andre. Ironisk nok er det netop anerkendelsen af den andens ret og frihed til at afvise forandring, der sommetider gør forandring mulig.

11 Motivation Hænger sammen med: Hvor vigtig forandringen anses for at være, troen på egen evne til at kunne gennemføre en forandring, samt, en vurdering af om tidspunktet er rigtigt.

12 Motivation Hænger sammen med: Hvor vigtig forandringen anses for at være, troen på egen evne til at kunne gennemføre en forandring, samt, en vurdering af om tidspunktet er rigtigt. Ready, willing and able

13 Oplevelse af vigtighed ved ændring Oplevelse af egen handlekompetence

14 Oplevelse af vigtighed ved ændring Oplevelse af egen handlekompetence

15 Oplevelse af vigtighed ved ændring 10 X 10 0 Oplevelse af egen handlekompetence

16 Oplevelse af vigtighed ved ændring 10 X 10 0 Oplevelse af egen handlekompetence

17 Styrk vigtighed og tro på forandring Personer, der har en høj vurdering af vigtighed, men ringe tro på forandring, har brug for forsikringer om at forandring kan lade sig gøre, (vikarierende håb), samt nogle specifikke ideer til, hvordan det kunne gribes an (copingstrategier, delmål, forebyggelse af tilbagefald) Personer med høj tro på egen evne til forandring, men lav vurdering af vigtighed, har brug for, at du tager fat på spørgsmålet om vigtighed. Tal om hvorfor forandring er en god ide, spørg om lov til at informere (bank på før du går ind), giv eksempler, ideer, billeder, metaforer, få kroppen i spil.

18 Fire generelle principper Udtryk empati Lyt til din patient Gør ambivalens tydelig forstå din patients motivation Undgå argumentation og gå med modstand Modstå ordnerrefleks Støt self-efficacy Styrk patientens handlekraft

19 Empati Evnen til at leve sig ind i andres tanker, følelser og oplevelser. Indebærer indlevelse og indføling. Vejlederen bør ikke have en styrende rolle og fremsætte løsninger, forslag eller analyser. Der kan være dramatiske forskelle mellem frafald og succes hos vejledere, der arbejder samme sted. De kendetegn, der forudsiger et stort frafald kan være noget så uhåndgribeligt som vejlederens tonefald.

20 Vejlederens personlighed Højere drop-out, hvis du er: Kold. Konfronterende. Bebrejdende. Mistænkeliggørende. Fjendtlig i tonen. Aggressiv. O.lign. Mindre modstand, hvis du er:interesseret, Engageret. Varm. Støttende. O. lign.

21 Vejlederen føler sympati når klienten gør som vi siger har verbaliseringsevne har frustrationstolerance er soigneret og pæn er intelligent (gerne moderat)

22 Vejlederen føler mindre sympati når klienten. er aggressiv er uefterrettelig mangler verbalisering er letvakt og impulsiv er usoigneret og ikke pæn

23 Empati 1. princip: udtryk empati Udtryk løbende interesse ved små nik og hmmlyde Brug aktiv og refleksiv lytning

24 2 princip: Ambivalens Man skal interessere sig for den andens egne bekymringer, værdier og motivation. Det er personens egne grunde til forandring ikke vejlederens der har størst chance for at udløse adfærdsændring

25 2 princip: Ambivalens: For og imod Fordele ved aktuel situation Ulemper ved ændring Fordele ved ændring Ulemper ved aktuel situation Før overvejelse og overvejelse

26 Øvelse med beslutningsbalancen - skema Identificer en adfærd (bredt forstået) hos dig selv, som du synes du har for meget eller for lidt af -Sport, mad, arbejde, fritid, relationer, stresshåndtering mm Overvej hvilken fase i motivationscirklen du befinder dig i lige nu. Overvej hvad nogle vigtige værdier/livsmål er for dig på kortere og længere sigt Overvej hvad du ser af fordele hhv. ulemper ved adfærden på nuværende tidspunkt, i forhold til dine mål. Overvej desuden hvilke faktorer, der evt. kunne øge din motivation for ændring.

27 3 princip: Få styr på ordne-refleksen og gå med modstanden Det er en naturlig menneskelig tilbøjelighed at afvise overtalelser særligt når man er ambivalent Diskussioner er modproduktive Modstand er signal til at skifte strategi Nye perspektiver tilbydes men påtvinges ikke Patienten er en værdifuld ressource for at finde løsninger på problemer

28 Få styr på ordne-refleksen Hvis du fører samtalen på en måde der får personen til at forsvare status quo og argumentere mod forandring, kan du utilsigtet komme til at mindske snarere end at øge sandsynligheden for, at personen faktisk ændrer adfærd Vi er tilbøjelige til at tro på det vi hører os selv sige!

29 Få styr på ordne-refleksen Hvis du argumenterer for forandring, og den anden yder modstand og argumenterer imod, så har du påtaget dig den forkerte rolle. Du tager alle de gode replikker. Det er personen selv, der bør fremføre argumenterne for forandring. Motivationssamtalen handler om at fremkalde disse argumenter fra den anden selv og starter med at behandleren undertrykker sin ordnerefleks

30 Strategier for håndtering af modstand Simpel refleksion/spejling Svar på modstand med ikke-modstand Anerkendelse af patientens opfattelse kan fører til videre udforskning Det må være svært, Det kan jeg godt forstå osv. FX: Patient: Det er nu bedst, når man hælder det fra panden med i! Vejleder: Du synes bedst om sovs med det fra panden eller: Du føler der mangler noget i din mad nu eller Du er en livsnyder, der kan lide god mad eller Det bekymrer dig om du kan ændre dine vaner

31 Strategier for håndtering af modstand Dobbelt-sidet refleksion/spejling Anerkendelse af klientens udsagn og tilføjelse af udsagn fra den anden side af ambivalensen (forudsætter materiale fra klienten) FX Patient: Jeg arbejder ikke hårdere end de fleste. Jeg skal kunne løfte Vejleder: På den ene side synes du ikke at du løfter mere end rimeligt er. På den anden side er du bekymret over, hvad det gør ved din ryg.

32 Strategier for håndtering af modstand Understreg personligt ansvar og kontrol Modstand er nogle gange en reaktion på klientens oplevelse af, at hans personlige frihed gåes for nær. Der er ingen der skal fortælle mig, hvad jeg må og ikke må!! Vejlederen kan støtte retten til - og opfattelsen af selvbestemmelse med udsagn som: Det er op til dig selv, om oplysningerne kommer til at føre til en ændring Ingen kan leve dit liv for dig. Det er din beslutning.

33 Strategier for håndtering af modstand Skift af fokus Ret opmærksomheden mod et andet emne, som ikke er blokeret, eller skift fra indhold til forhold. FX Patient: Jeg har ikke tid til at dyrke motion Vejleder: Måske du kunne fortælle lidt mere om din hverdag, Hvad lægger du i ordet motion eller: Prøver jeg at presse dig til noget du ikke vil?.

34 4 princip: Styrk self-efficacy Definition: "Menneskets bedømmelse af egen evne til at organisere og udføre handlinger, som kræves for opnåelse af bestemte præstationer (Bandura 1986)

35 Self-efficacy vurderes udfra: Egne erfaringer/tidligere præstationer Andres erfaringer/adfærd Støtte vejledning Støtte - netværk

36 Styrk self-efficacy 3 faktorer væsentlige Overkommelige skridt Ejerskab på projektet Kontakt

37 Styrk self-efficacy vær handlingsorienteret Gør målet realistisk Tro på mulighed af forandring er en vigtig motivator (normaliser og vær vikarierende håb) Giv ansvaret tilbage Mulige erstatninger af fordele Måder til at overvinde forhindringer Søg ressourcer: Hvad ville fungere for dig? Mulige støtter i netværket Hvordan ville det være når målet er nået? Opfølgning tilbud om hjælp og støtte

38 Diskrepans kognitivt og følelsesmæssigt Man arbejder med at udvikle klarhed i bevidstheden om, at der er en kløft imellem nuværende situation og der hvor man ønsker at være. Handlinger # holdninger/værdier Hvad betyder det ene valg og hvad betyde det andet? Hvor vil du gerne være hvis du tænker ti år frem?

39 Forandringsudsagn/status quo De af en persons egne udsagn, der taler for en forandring er forandringsudsagn. Udsagn der går mod forandring kaldes status quo udsagn. Jeg vil gerne i bedre form Jeg er ikke typen der føler naturlig glæde ved bevægelse

40 Forandringsudsagn/status quo Jo mere tid i samtalen der arbejdes med forandringsudsagnene jo mere sandsynligt er det, at klienten skaber reelle ændringer efterfølgende. Forskning tyder på at en empatisk tilgang udløser flere forandringsudsagn, mens en konfronterende tilgang udløser flere status quo udsagn (modstand)

41 Forandringsudsagn/status quo Vejlederadfærd, der giver færrest forandringsudsagn: At give råd uden tilladelse At konfrontere uempatisk Forsøg på manipulation Advarsler/trusler om konsekvenser. Åbenhed og samarbejde skaber en atmosfære, hvor forandringsudsagn kommer frem vejlederen spejler dem og hjælper med at folde dem yderligere ud.

42 Tre strategier At spørge At lytte At informere

43 Lukkede og åbne spørgsmål Lukkede spørgsmål er rettet mod specifik information som den spørgende anser for relevant Har du passet din træning? Åbne spørgsmål opfordrer den anden til at fortælle, hvad der er vigtigst for ham eller hende. Hvordan er det gået med træningen siden sidst?

44 Brug åbne spørgsmål Et åbent spørgsmål opmuntrer til at fortælle mere og er umulig at besvare med ja eller nej, mens et lukket spørgsmål er beregnet til at få bestemte fakta/oplysninger frem Særligt velegnet som åbne spørgsmål er: - Hvad. -Hvordan. -Hvor. -Hvem. - Hvornår

45 Forandringsudsagn Ønske Evne Forpligtigelse Ændring Grunde Handling Nødvendighed

46 Spørgsmål der søger at fremkalde forandringsudsagn Ønske Hvad kunne du tænke dig, vil du gerne, håber du, ønsker du osv. Evne Hvad er muligt, hvad kan eller kunne du gøre, hvad kan du overkomme osv. Grunde Hvad håber du at opnå, hvilke fordele ser du, hvad håber du at blive fri for osv. Nødvendighed Hvor vigtigt er det for dig, hvor nødvendigt tror du der er osv.

47 Spørgsmål der søger at fremkalde forandringsudsagn Forpligtigelse Hvad tror du, du vil gøre? Hvad er du parat til at starte med? Hvor meget har du tænkt dig at træne? osv. Handling Hvad gør du allerede nu for at holde dig i form? Hvornår har du gjort mest af det vi tale om sidst? Hvad gør du allerede der kunne bygges videre på? OBS: Vær ikke for optaget af at kategorisere forandringsudsagnene korrekt

48 Spørg til fordele og ulemper Spørg hvad der er godt ved tingenes aktuelle tilstand og også hvad der er knap så godt ved samme status quo. Brug beslutningsbalancen. Rund af ved kort at opsummere din opfattelse at den andens opgørelse over fordele og lemper ved adfærden, som han eller hun selv ser det.

49 Afgørende spørgsmål: Hvad er næste skridt? Her undersøges den andens grad af forpligtigelse med hensyn til forandring. Hvad tænker du så om alt det her nu? Hvad tænker du om træning nu? Hvad tror du, du vil gøre? Hvad kunne være det næste skridt for dig? Hvad har du evt. planer om at gøre? Hvad har du tænkt dig at gøre? Når intention om forandring er tilstede følges op med: Hvornår, hvad, og hvordan.

50 Brug af hypotetiske formuleringer Er mindre truende når den anden er tilbageholdende, giver større frihed til at forestille sig forandring. Hvad skulle der til for, at du kunne beslutte dig for at.? Hvis du ændrede, hvilke fordele kunne der så være..?

51 Lytning Indebærer at du forholder dig nysgerrigt og accepterende til den anden, mens du lytter Lyt med feedback, refleksion, korte opsummeringer.

52 Refleksion: der fremsætter en hypotese om, hvad det næste i tankerækken kunne være. Kl: Sommetider tænker jeg, at jeg nok ryger for meget. V: Du tænker, at du nok ryger for meget Kl: Ja, det gør jeg vel. V.: Så der er en del af dig som er bekymret over rygningen KL: Ja, men på den anden side ryger jeg ikke mere end de fleste jeg kender. V: Og alligevel bekymrer det dig. KL: Ja, nogen gange, især når jeg er forkølet som nu og også hoster. V: Du tænker på om hosten hænger sammen med rygningen Osv..

53 At informere Giv ikke så mange informationer, at de er overvældende Giv enkel information Pas på med jargon og tekniske udtryk Kobl dig på den andens sprogbrug (med måde ) Tjek at den anden har forstået hvad du siger Hvad er vi blevet enige om i dag? Hvad af det jeg har sagt synes du er vigtigst? Kan jeg få dig til at fortælle hvad du har hørt? Skal vi skrive op hvad målet er til næste gang? Hvad tager du med dig af det jeg har sagt? Giver det mening? (kan være lukket spm.) Skal vi tjekke op på aftalerne til næste gang?

54 At informere En relation, uanset hvor kortvarig den er, udgør det centrale grundlag for at informere. Brug altid det at informere i kombination med at spørge og at lytte. Bed som udgangspunkt om tilladelse Må jeg foreslå noget?, Kunne du tænke dig at høre om noget af det andre har gjort? Eller, hvis du er bange for afvisning Der er noget jeg er nødt til at fortælle dig, Du kan fortælle mig, hvad du synes om den her ide

55 Motivationssamtalens ånd De tre kommunikationsredskaber kombineres som middel til at vejlede frem for at intimidere, at opmuntre frem for at bebrejde, at forhandle frem for at diktere.

56 Øvelse med beslutningsbalancen - vejledning 1. Undersøg fordel- og ulempebalancen. Spørg, lyt/reflekter og giv eventuelt information. Du kan også spørge procesorienteret: Hvordan var det at udfylde arket, hvad er vigtigst du har skrevet osv. 2. Kig på erstatning af fordele. Måder at overvinde forhindringer. Copingstrategier mm. Spørg, lyt og informer 3. Opsummer Saml forandringsudsagn og barrierer, tilføj evt. egen vurdering 4. Stil et afgørende spørgsmål Hvor er du nu i forhold til det vi har talt om? Hvad skal dit næste skridt være? etc.

57 Øvelse med beslutningsbalancen - rådgivning

58 Ide til overordnet struktur for motivationssamtale. 1 samtale: Hul på emnet, anamnese. Afstemning af mål/tema. Scala spørgsmål ifht. vigtighed, handlekompetence, Udlevering af beslutningsbalance 2 samtale; Arbejde med beslutningsbalance 3 samtale: Fortsat beslutningsbalance evt gentagelse af scala spm. Opsummering, samt afgørende spørgsmål - Handleplan

59 Motivation for vedligeholdelse Mening ifht Mål; bedring, god samvittighed, bestemt form mm Nuet; egenoplevelsen ved selve handlingen Socialt; kontakt i forbindelse med motionen Netværk; støtter i eget netværk Vaner; hund, gå tur, trappe mm Kropslig erfaring; mærke på kroppen at man kan noget man ikke troede, og så få lyst ud fra det.

60 Spejling contra spørgsmål Borger: Jeg elsker at bevæge mig i naturen Spejling: Naturen er vigtig for dig. Spørgsmål: Gælder det al slags vejr? Hvordan bevæger du dig i naturen? Fortæl lidt mere om det Information: Man kan også lave mange alsidige ting i nature. SPEJLING ER MEGET AT FØLGE DEN ANDEN, AT SAMLE OP, UDEN AT VILLE PÅVIRKE/ÆNDRE

61 Anerkendende spørgeteknik Kl: Jeg kommer kun ud af døren hver anden gang jeg har bestemt mig til det. Problemsøgende: Hvad skyldes det? Ressourcesøgende: Hvad er det som får dig ud af døren de to gange det lykkes?

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Velkommen til modul 3. Madguides

Velkommen til modul 3. Madguides Velkommen til modul 3 Madguides Dagens Program Kontekst Autopoiese Anerkendende kommunikation Domæne teori Pause Forandrings hjulet Den motiverende samtale Næste gang Hemmeligheden i al Hjælpekunst af

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Motivationssamtaler om rygestop

Motivationssamtaler om rygestop Motivationssamtaler om rygestop Et E-learningprogram til konsultationssygeplejersker Forandringsspiralen Forandringsspiralen, eller forandringshjulet, er en teori om hvordan vi mennesker beslutter os for

Læs mere

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Det indledende møde med at andet menneske Fremvækst af identitet Empati Sympati Gensidig forståelse Karakteristiske handlinger. Vi foretager observationer og gennem

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 Helene Foss Kjeldsen, sygeplejerske, MI-træner, medlem af MINT 1 Motivation Kært barn har mange navne

Læs mere

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation!

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Simon Schulin, 2013, Adjunkt, Udvikling og Forskning ved Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Forandring

Læs mere

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus 1 Program 8.15-11.30

Læs mere

Den motiverende samtale i grupper

Den motiverende samtale i grupper REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale i grupper Oplæg for temagruppen Sunde Arbejdspladser, Vejle, marts 2016 Malene Andersen og Tina Haren 1 Program Tilgang og teknik

Læs mere

Motiverende samtaler 2 dages grundkursus

Motiverende samtaler 2 dages grundkursus Motiverende samtaler 2 dages grundkursus Marianne Peter, marpe@odense.dk Helene Kjeldsen, hekj@odense.dk 1 Tre kommunikative stile At følge At vejlede At styre At trøste : Her spiller lytning hovedrollen.

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale - Samtale uden pisk eller gulerod v/birgitte Wärn warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 3. Redskaber til samtalen 4. Afrunding

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Den Motiverende Samtale 13. November 2012. V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com

Den Motiverende Samtale 13. November 2012. V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com Den Motiverende Samtale 13. November 2012 V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com Motivationsprocesser Motivationssamtalen Modstand og ambivalens Samtalens opbygning Tænk tilbage

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Evidens og adherence Lisbeth Rosenbek Minet Rehabiliteringsafdelingen, OUH At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

BEGREBER i Livsstilscafeens materialesamling. Begrebsapparat

BEGREBER i Livsstilscafeens materialesamling. Begrebsapparat Begrebsapparat Livsstilscafeen bygger på en række principper, som beskrives i Livsstilscafeens metodebog. Der uddybes mål, målgrupper og opbygning for Livsstilscafeen, overvejelser om rollefordeling mellem

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Forår 2008. Temanummer om Forandringsudsagn

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Forår 2008. Temanummer om Forandringsudsagn Læs i dette temanummer om klientudsagn og forandringsudsagn. Du kan også læse om vores spændende kurser i Den Motiverende Samtale og om en konference i Den Motiverende Samtale i Schweiz Nyhedsbrevet indledes

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER FORSTÅELSE, FORANDRING OG MOTIVATIONSSAMTALER, NÅR DER ER ET (FORMODET) ALKOHOLPROBLEM Program for 4. december 2012.Gentofte Jobcenter 10.10 12.00 - Runde med deltagernes forventninger og erfaringer 12.15

Læs mere

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Kort samtale - om vin, øl, spiritus og lignende Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Kort samtale Er forskellig og varierende både i forhold til længde, indhold og metode

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

En indføring i Den Motiverende Samtale

En indføring i Den Motiverende Samtale Indledning Ofte antager man at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise klienten/borgeren om hvad han/hun skal gøre: at man skal levere det gode argument som klienten

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen Vaner Af Hanne Voldby Jensen Vaner er svære at bryde, fordi de med tiden bliver mere eller mindre ubevidste. De fleste kender til argumentet jamen, vi plejer at., når der er nogen, der udfordrer de normale

Læs mere

Aktiv lytning og spørgeteknik

Aktiv lytning og spørgeteknik Aktiv lytning og spørgeteknik Det økologiske Akademi Niveau 2 Eva Gleerup Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Nu skal I høre! Lytte Hvorfor lytte? For at kende kundens billede af situationen

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI) REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Kombineret ungdomsuddannelse November 2017 Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi, medlem af MINT Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Redskaber til at motivere mennesker til forandring 10-11 november + 9 december 2010 Tankpassermodellen for motivation 2 3 Et simpelt blik på forandring Forandringsproces Stabil

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme I det følgende beskrives projektets teoretiske referenceramme: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

FAMILIEFORMULERING. Mor Situation: Far. Barnets navn. Beskriver det familiemiljø, barnet lever i, herunder vedligeholdende og beskyttende faktorer.

FAMILIEFORMULERING. Mor Situation: Far. Barnets navn. Beskriver det familiemiljø, barnet lever i, herunder vedligeholdende og beskyttende faktorer. FAMILIEFORMULERING Beskriver det familiemiljø, barnet lever i, herunder vedligeholdende og beskyttende faktorer. Mor Situation: Far Tanker Vigtige livsomstændigheder Vigtige livsomstændigheder Tanker Følelser

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Indlæg ved Kompetenceudvikling i Økologisk Bæredygtighed Eva Gleerup Udviklingskonsulent, DLBR Akademiet Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Fokusområder

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Hjælpe den anden til: At lytte efter forandringsparathed I den motiverende samtale lytter man efter den andens parathed til at forandre sig selv og/eller forandre sin tilværelse Man lytter efter den andens

Læs mere

Det motiverende interview

Det motiverende interview STOF nr. 2, 2003 Det motiverende interview Hvad er MI? Stephen Rollnick, Ph.D. & William, R. Miller, Ph.D. Dette er en forkortet udgave af What is motivational Interviewing først trykt i Behavioural and

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PROGRAM 09.00-15.00 09.00-9.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 09.30-10.15 En indføring i grundlæggende kommunikative

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Målret samtalen sygefraværssamtaler med effekt Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Resonans A/S Leder- talentudvikling, team- organisationsudvikling

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Kort samtale En transteoretisk model

Kort samtale En transteoretisk model Kort samtale En transteoretisk model Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Tre varianter Brief Advice Kort samtale Kan varetages af alt personale i f.eks sundhedscenter Udvidet

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 Dagens mål er at nå Hvad er coaching? Menneskesyn & Holdninger & Principper Udvalgte metoder? o GROW-modellen,

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Demente får ikke den nødvendige behandling

Demente får ikke den nødvendige behandling Demente får ikke den nødvendige behandling Hvis en dement afviser at blive behandlet, er der intet at stille op ifølge sundhedsloven. Den dikterer, at man ikke må yde lægehjælp, når patienten modsætter

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen De svære valg 1 Program for efterdagen 13.00-15.00 Helikopterperspektiv: Hvorfor er det så svært at vælge? Et oplæg om vores samtid, studerendes virkelighed. Refleksivitet, viden og valget! Valgstemmer

Læs mere

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer 10.15-10.30 Pause 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen 11.45-12.15 Frokost 12.15-13.30

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

Børn der bekymrer sig for meget. Oplæg ved: Rie Marina Møller, autoriseret psykolog & Ida Amalie Westh-Madsen, psykologstuderende 18-05-2016

Børn der bekymrer sig for meget. Oplæg ved: Rie Marina Møller, autoriseret psykolog & Ida Amalie Westh-Madsen, psykologstuderende 18-05-2016 Børn der bekymrer sig for meget Oplæg ved: Rie Marina Møller, autoriseret psykolog & Ida Amalie Westh-Madsen, psykologstuderende Hvad er en bekymring? En bekymring er en følelse af uro, ængstelse eller

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere