Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft"

Transkript

1 Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge om at få en videnpilot. Du skal udfylde et kort du ansøger Sådan ftigede i gave se på ste t. Kan ansøges uden navngiven kandidat! NB: Videnpilot ordningen udløber i sin nuværende form i juni 2014 og erstattes af et nyt, videnbaseret innovationsprogram for SMV Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. VP emne Udl. Dato Her finder du også retningslinjerne for ordningen, hvor du kan læse via findes kan som ansøgningsskema, elektronisk mere om, hvad der findes af krav og muligheder i ordningen. Indhold Introduktion og sammenfatning...2 Ansøgningsprocedure...3 Om innovation...4 Råd og tips...7 Oplysninger fra videnpilot.dk Vejledning til ansøgningsbilag neder.

2 Introduktion og sammenfatning Videnpilot ordningen Søg støtte til at udvikle virksomheden med et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder - og med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Det er muligt at søge om tilskud uden allerede at have fundet videnpiloten. Hvis ansøgningen forhåndgodkendes, har virksomheden herefter op til et halvt år til at finde og få godkendt den helt rette højtuddannede til projektet! Virksomhedsstøtte til at udføre et innovativt projekt på 12 måneder kr/md. i 12 måneder, højst halvdelen af lønnen. Landsdækkende ordning med afsat pulje på 78 mio. kr. i 2013 og først til mølle! Mulighed for at ansætte 2 videnpiloter over 3 årig periode. Ordningen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation (FI). Ansøges online på VidenMetro konsulenten hjælper jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen og -procedurerne! Sammen søger vi at sikre, at projektet lever op til de fastsatte kriterier som beskrevet i dette kompendie. Oplysningerne kommer primært direkte fra hjemmesiden her opsummeret: Udviklingsprojekt - temaer: Udvikling og forbedring af produkter og ydelser Indførsel af nye teknologier Udvikling af markedsførings strategier og nye markeder Strategi- og personaleudvikling Optimere produktionsprocesser Forbedring af arbejdsgange Virksomhed: fuldtidsansatte og eksisteret 1 år max 5 højtuddannede eksl. ejeren Videnpilot: Færdiguddannet person med mellemlang eller lang videregående uddannelse Ledig eller i job Ansættelsen er på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår. { Virksomheden betaler resten af lønnen samt øvrige omkostninger til udviklingsprojektet. JA til projekter med et stærkt innovativt indhold med væsentlige forandringer, der skaber nytte * der bygger på den gode idé som er beskrevet motiveret, uddybende og med vægt på det konkrete indhold der sandsynliggører konkurrencefordele der eksempelvis knyttes til eksisterende udviklingsprojekter ( time-to-market mv. ) NEJ til projekter som indgår i den daglige drift som kun afdækker blækspruttefunktioner i virksomheden med standardprocesser som hovedformål, for eksempel certificering. ) VidenMetro har udarbejdet kompendiet Innovationstrappen - den visuelle innovationsplan, til brug for vejledning og virksomhedens eget arbejde med innovationsprocesser. Download på Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 2

3 Ansøgningsprocedure Videnpilot ordningen ansøges online (systemet E-grant) med eller uden en navngiven kandidat. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. Ansættelsen må ikke påbegyndes inden et evt. tilsagn. Hvis ansøgningen afvises, følger der en kort begrundelse med. Det er her muligt at får afslaget uddybet og evt. ansøge påny. 4 ENDELIGT TILSAGN MED NAVN TILSAGN UDEN NAVN (6 MD.) ENDELIGT TILSAGN MED NAVN AFSLAG Ansøgningsprocedure, jvf. figur: 1. Opret bruger og online ansøgningsskema på 2. Udfyld Word ansøgningsbilag. Se vejledning de næste sider. 3. Indsend ansøgning online med dokumenter som angivet. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. 4. Ved tilsagn med navn: Underskriv og indsend tilsagn og ansættelseskontrakt. 5. Ved tilsagn uden navn: Underskriv og indsend projekttilsagn. Tilsagnet er gyldigt i 6 måneder. Når kandidaten er fundet, indsendes oplysninger om uddannelse og kvalifikationer. BEMÆRK: Kandidaten skal godkendes, før projektansættelsen kan begynde. 6. Ved afslag (med eller uden navn): Det er muligt at ansøge påny. Her er sagsbehandlingstiden kortere, typisk 1-3 uger. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 3

4 Om innovation Innovation forstås normalt som væsentlige forandringer, der skaber nytte. Det kan være indenfor alt muligt, men for virksomheder opdeler man det som regel i fire kategorier: Produkt, organisation, proces og/eller markedsføring. 1. Produkt - innovation En vare eller ydelse, der er væsentligt anderledes end de eksisterende. 2. Organisation - innovation Ny organisering af arbejdspladsen eller af eksterne relationer. 3. Proces - innovation En ny eller væsentligt forbedret produktions- eller leveringsmetode. 4. Markedsføring - innovation Væsentlige forandringer af produkt design, indpakning, placering, promovering eller prispolitik. Innovation betyder ikke nødvendigvis, at man skal have med forskning eller højteknologi at gøre. Det er først og fremmest nyttige forandringer, som det drejer sig om. Hvordan forstås innovation i Videnpilotordningen? Et videnpilotprojekt skal give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft. Med ordet løft sigtes der på, at projektet fører virksomheden videre, fra hvor den allerede er. Der skal altså være tale om en forandring i forhold til, hvor virksomheden befinder sig i forvejen. Det betyder, at mindre avancerede virksomheder kan få projekter godkendt, som mere avancerede virksomheder ikke kan. Hvad bør et videnpilotprojekt kunne gøre for virksomheden? En videnpilotansøgning skal forklare, hvordan projektet kan dreje virksomheden i en ny og væsentlig anderledes retning, snarere end at blive bedre til det, den allerede laver. Bundgrænse En virksomhed kan godt være så basal, at noget, som anses for helt almindeligt, vil være nyt for virksomheden. Grænserne for, hvad der anses for at være almindeligt, flytter sig hele tiden med samfundets udvikling, og derfor kan vi ikke give en endelig definition. Men som udgangspunkt anser vi følgende for at være for almindeligt til at være innovativt, uanset hvor virksomheden er i sin udvikling: Oprette en hjemmeside Læse s Lave intranet / pc-netværk Lave webshop Oprette og vedligeholde profil på Facebook eller andre sociale medier Disse arbejdsopgaver kan være del af et videnpilotprojekt, men kan ikke stå alene. Læs også kompendiet InnovationsTrappen om brugerdrevne innovationsprocesser. Download på I det følgende er innovationsbegreberne uddybet. Der er også eksempler på projekt emner, som normalt ville få afslag, samt forklaring på hvordan projekterne kunne ændres, så de kunne opnå støtte. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 4

5 graders innovation Om innovation grader innovationstjek 4 1 Innovation på hele forretningsmodellen! Overfor er fremvist temaer og niveauer inden for de fire innovationsformer 1. Produktinnovation 2. Organisatorisk innovation 3. Procesinnovation 4. Markedsinnovation Strategisk Innovation er overliggeren, der tematiserer virksomhedens strategier og forretningsgrundlag. Modellen kan inddrages i afdækning og opdeling af virksomhedens arbejde med innovationspotentialer og -kapaciteter. Læs også mere i InnovationsTrappen, den visuelle innovationsplan, som indgår i VidenMetros kompendiesamling. Kan downloades fra 3 2 VidenMetro Tips Har I en teknologisk innovationsudfordring? Få et gratis Innovationstjek med en fagperson fra et GTS institut (Godkendt Teknologisk Service). Jeres VidenMetro konsulent har infomaterialer og formidler kontakten. Se også (Kilde: GTS / Innovationstjek.dk) Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 5

6 Om innovation - Projektemner, som normalt vil få afslag: Drift Salg Udvidelse af drift Blæksprutte-funktion Hvis det, som videnpiloten skal lave, er del af virksomhedens eksisterende drift, kan det ikke opnå tilskud. Drift er alle de aktiviteter, som fører virksomheden videre, som den er. Der sker ingen udvikling, og derfor kan projektet ikke få støtte. Hvis det derimod drejer sig om en ny eller væsentlig anderledes måde at drive virksomheden på, kan det godt få støtte. Her vil der netop ske en ændring af driften, så det vil være innovativt. Markedsføring Hvis videnpiloten skal arbejde med markedsføring, kan det ikke være almindeligt markedsføringsarejde., som f.eks. at udarbejde salgsmateriale, tage kontakt til medier, finde annonceplads eller skabe omtale om virksomheden gennem branchenetværk eller sociale medier. Hvis der derimod er noget særligt ved markedsføringen - f.eks. fordi der er tale om et specielt produkt, der skal serveres fra en særlig vinkel til en særlig målgruppe, eller hvis der skal laves en gennemgående usædvanlig reklamekampagne - kan det godt få tilskud. Hvis videnpiloten skal være almindelig sælger, er det ikke innovativt. En sælger skal ikke selv udvikle, men skal sælge noget, der allerede er udviklet. Det inkluderer også salg i udlandet. Det betragtes altså heller ikke som tilstrækkeligt, at videnpiloten skal være sælger på et udenlandsk marked, hvor virksomheden ikke er i forvejen. Hvis det derimod drejer sig om en ny måde at sælge på, kan det godt få støtte. Det kunne f.eks. være at bruge en skæv sælgertype til at sælge et særligt produkt, hvor en almindelig sælger ikke slår til. Oversættelse Oversættelse alene er ikke innovativt. Oversættelse er en proces, der ikke skaber noget nyt, men omformer noget, der allerede eksisterer. Hvis virksomheden f.eks. skal have sit varesortiment oversat til et andet sprog, fordi den ønsker at gå ind på et nyt marked, er det ikke innovativt nok til et videnpilotprojekt. Hvis det derimod drejer sig om en ny måde at oversætte på, kan det godt få støtte. Det er ikke nok, at videnpiloten skal medvirke til en udvidelse af virksomheden, f.eks. ved en ny produktions- eller salgsafdeling, der mere eller mindre er en kopi af en allerede eksisterende afdeling. Virksomheden vokser, men den ændrer ikke karakter, og derfor er det ikke innovativt nok. Hvis udvidelsen derimod gør, at den nye afdeling skal køres på en væsentlig anderledes måde end de gamle, kan det godt få støtte. Kompetenceløft Kompetenceløft, dvs. hvor videnpiloten overtager en nuværende medarbejders opgaver, men pga. sin uddannelse nok vil være bedre til at løse dem, er ikke nok. Hvis kompetenceløftet til gengæld gør, at virksomheden bruger en ny eller væsentligt forbedret metode til at lave sine opgaver, kan det godt få støtte. Så bør den nye metode fremhæves og beskrives tydeligt i ansøgningen, og bør være det egentlige projektemne. Forstået som varetagelse af flere forskellige opgaver, som ikke er knyttet til et sammenhængende projekt - typisk for at aflaste chefen for driftsopgaver. Dette vil ikke blive betragtet som en væsentlig udvikling af virksomheden og vil ikke kunne få støtte. Certificering Rent formelt går certificering som regel ud på at dokumentere, at virksomheden følger en række procedurer, så den kan få et kvalitetsstempel. Da procedurerne allerede findes og blot skal dokumenteres, kan det ikke få støtte. Hvis certificeringen derimod indebærer, at virksomheden skal forandre sine processer og organisation væsentligt for at leve op til certificeringskravene, kan det godt opnå støtte. I ansøgningen skal man så beskrive, hvad det specifikt er i virksomheden, der skal forandres, og hvordan. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 6

7 Råd og tips til at skrive en ansøgning Vær præcis og konkret Svævende betragtninger, fine hensigtserklæringer og flotte ord får ikke ansøgninger godkendt. Det, vi ønsker at vide, er hvad projektet rent faktisk går ud på. Det er vigtigt at forklare, at man har et projekt med et egentligt indhold. Skriv derfor hvad projektet går ud på så præcist og konkret som muligt. Fokusér på forandringerne, som projektet vil skabe Videnpilotordningen støtter innovation, som forstås som væsentlige forandringer, der skaber nytte for virksomheden. Så sørg for at skrive i ansøgningen, hvordan projektet vil ændre noget væsentligt, og hvordan det vil være godt for virksomheden. Det er også derfor, at I skal beskrive, hvor virksomheden befinder sig nu, hvor I forventer virksomheden vil være efter projektet, og hvordan I kommer fra det ene til det andet. Fyld kød på Det er ikke nok at skrive, hvad projektets overordnede mål er. I skal også skrive, hvordan I har tænkt sig at komme derhen. Hvis projektet f.eks. går ud på at lave og implementere en virksomhedsstrategi, skal I i ansøgningen beskrive, hvad denne strategi vil indeholde. Hvis projektet drejer sig om nye ydelser, skal I beskrive, hvad de nye ydelser er - og så videre. Hvis det ikke er muligt, må I skrive, hvad I tror og forventer, at indholdet vil være. Undgå forkortelser Gå ikke ud fra, at vi ved, hvad brancheforkortelserne betyder. Videnpilotansøgninger kommer fra et væld af forskellige brancher, og hver branche har sine egne forkortelser, som andre næppe forstår. Hvis forkortelserne ikke kan undgås, skal de i hvert fald forklares. Overhold sidebegrænsningen på tre sider Beskrivelserne af virksomheden og projektet må tilsammen højst fylde tre sider. Hvis det går ud over denne grænse, kan I ikke forvente, at det bliver læst. Hvis det er svært at holde sig under grænsen, så skær det fra, som er gentagelser eller ikke centralt for projektet. Vedhæft ikke en masse bilag Det hjælper ikke ansøgningen, at der vedhæftes flere bilag om virksomhedens forretningsstrategi, virksomhedens markedsføringsmateriale, lange projektplaner, cv er eller eksamensbeviser, der ikke er relevante for ansøgningen. De væsentlige oplysninger skal stå i bilaget med projektbeskrivelsen og videnpilotens eksamensbevis, øvrige bilag vil ikke blive læst. Beskriv hvad videnpiloten kan, ikke hvad videnpiloten bør kunne I en videnpilotansøgning skal I beskrive, hvordan videnpilotens uddannelse og øvrige kvalifikationer passer til projektet. Her skal I ikke skrive, hvad I godt kunne tænke jer, at videnpiloten kan, men hvad videnpiloten rent faktisk kan. Det er en lille, men vigtig forskel. Dette gælder naturligvis kun, når I søger med navngiven videnpilot. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 7

8 Oplysninger fra 1. Hvad er Videnpilotordningen? Videnpilotordningen giver tilskud til, at private virksomheder med 2 til 100 ansatte ansætter en højtuddannet medarbejder - en videnpilot - til at udføre et innovativt projekt på 12 måneder i virksomheden. En højtuddannet er en person, der mindst har en uddannelse på bachelorniveau, dvs. en mellemlang videregående uddannelse og opefter. Det betyder, at f.eks. bachelorer, professionsbachelorer, diplomingeniører og kandidatuddannede kan blive videnpiloter. Styrelsen for Forskning og Innovation (forkortet FI) administrerer ordningen på vegne af InnovationsFonden. Formålet med ordningen er at styrke vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder ved at støtte deres adgang til højtuddannedes kompetencer. Ordningen sigter særligt på at få flere højtuddannede ud i områderne udenfor landets storbyer. 2. Overordnede betingelser Videnpiloten ansættes i virksomheden på fuld tid og som minimum på almindelige funktionærvilkår i 12 måneder. Videnpiloten skal arbejde fra virksomhedens adresse. Virksomheden modtager et tilskud på kr. per måned i 12 måneder, dog højst halvdelen af videnpilotens løn. Tilskud falder bort, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger. Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til videnpilotens løn. En virksomhed kan få tilskud til 2 videnpiloter over 3 år. Når virksomheden har haft 2 videnpiloter indenfor 3 år, skal der gå 3 år fra afslutningen af sidste projekt, til virksomheden igen kan modtage tilskud til en videnpilot. På er ordning og ansøgning beskrevet: Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 8

9 Oplysninger fra 3. Krav til virksomheden Der gives kun tilskud til private virksomheder. Der gives ikke tilskud til: A. ikke-kommercielle organisationer B. virksomheder ejet helt eller delvist af offentlige institutioner C. virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mindst halvdelen af omsætningen. Hvis man er i tvivl, om en virksomhed kan søge, eller om den betragtes som kommerciel, kan man få virksomheden vurderet før ansøgning ved at sende virksomhedens regnskab og vedtægter til FI på Koncernfællesskab Hvis den ansøgende virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder ovenstående krav for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden. Virksomheder indgår i et koncernfællesskab, når en virksomhed ejer 25% eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden. Hvis virksomheden indgår i et koncernfællesskab, skal oplysningerne i ansøgningen om ansatte, omsætning, højtuddannede m.v. være for hele koncernfællesskabet. Virksomhed uden kommercielle formål Virksomheder uden kommercielle formål (f.eks. erhvervsdrivende fonde) har mulighed for at søge om en videnpilot, hvis projektet vedrører salg af ydelser på et konkurrenceudsat marked, dvs. forretning på markedsvilkår. Ved ansøgning skal virksomheden desuden opfylde disse krav: 3.1. Den skal have mindst 2 og højst 100 fuldtidsansatte i samtlige sidste 12 måneder, ekskl. ejere. Ejere er alle, der har en andel på mindst 5% i virksomheden, uanset om de er formelt ansatte eller ej. Deltidsansatte skal omregnes til fuldtidsansatte. En fuldtidsstilling svarer i denne omregning til 37 timer ugentligt Virksomheden må højst have 5 højtuddannede ansat i forvejen, ekskl. ejere. Dog må højst 2 ud af 3 af alle ansatte være højtuddannede. (en højtuddannet er en person med en uddannelse på mindst bachelorniveau) Virksomheden må ikke have eller de sidste 2 år have haft en ansat med en uddannelse svarende til videnpilotens Virksomheden skal mindst have haft 1 mio. kr. i omsætning de seneste 12 måneder. ( Virksomheder, der har modtaget en videnkupon fra Styrelsen for Forskning og Innovation indenfor det sidste år før ansøgning, er undtaget fra dette krav.) 3.5. Virksomheden skal have eksisteret i mindst 1 år, regnet efter oprettelse i cvr-registret Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige Ifølge EU s bestemmelser må virksomheden desuden højst have en årlig omsætning på 50 mio. euro og en balance på 43 mio. euro. 4. Krav til videnpiloten Ved ansøgning skal videnpiloten opfylde disse krav: 4.1. Videnpiloten skal mindst have gennemført en mellemlang videregående uddannelse Forudgående tilknytning til virksomheden: Videnpiloten må indenfor de seneste to år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn eller honorar. Dette inkluderer løn og honorar fra andre virksomheder, f.eks. ved arbejde som konsulent, bestyrelsesmedlem eller vikar, samt arbejde før uddannelsens gennemførelse, f.eks. som studentermedhjælper. 4.3 Videnpiloten må indenfor de seneste 2 år højst have arbejdet i en periode svarende til 8 uger fuldtid i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Det omfatter eksempelvis praktikophold eller praktikopgave/internship Videnpiloten må ikke tidligere have været ansat som videnpilot i virksomheden. Bemærk, at den samme person kun kan være videnpilot i én virksomhed ad gangen. Ansøgningen skal indeholde en kopi af videnpilotens eksamensbeviser. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 9

10 Oplysninger fra 5. Krav til projektet Videnpiloten skal udføre et projekt i virksomheden på 12 måneder. Emnet kan f.eks. være at udvikle nye produkter, strategier, processer eller markedsføring. Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, som er baseret på en klar, innovativ idé. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre gængse virksomhedsaktiviteter. Virksomheden og projektet skal beskrives i ansøgningen. På skabelonen til ansøgningsbilaget er der vejledning til, hvad beskrivelserne bør indeholde. Styrelsen for Forskning og Innovation vurderer projektet efter disse kriterier: Er virksomheden og projektet beskrevet klart og tydeligt? Er det sandsynligt, at projektet kan give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft, hvis det lykkes? Passer projektet til videnpilotens uddannelse og eventuelt øvrige kompetencer? 6. Ansøgningsbehandling Ansøgningen skal godkendes af FI, før ansættelsen og projektet kan starte. Videnpiloten må ikke ansættes i virksomheden, før FI skriftligt har godkendt ansøgningen. Sker dette, kan bevillingen bortfalde. Ved godkendelse vil FI offentliggøre virksomhedens navn i en samlet bevillingsoversigt her på sitet. Gives der afslag, begrundes afslaget og ledsages af klagevejledning. Rådet for Teknologi og Innovation er klageinstans for FI s afgørelser om ansøgninger, jf. lov om teknologi og innovation (lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 med senere ændringer). Både faglige og retlige forhold kan påklages. Rådets afgørelser kan ikke ankes, jf. 4, stk. 1-5 i lov om teknologi og innovation Man kan søge løbende, og der er ikke faste ansøgningsfrister. Der gives bevilling, indtil midlerne slipper op. For at søge skal du bruge et online ansøgningssystem, som hedder E-grant. Læs mere på 7. De minimis Alle erhvervsstøtteordninger skal registreres under én af EU s rammebestemmelser for statsstøtte. Videnpilotordningen yder tilskud efter EU's de minimis-regler for statsstøtte.* Det betyder, at man i ansøgningen skal skrive, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Virksomheden kan højst modtage euro i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis Videnpilotordningens maksimale tilskud på kr. gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud. Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis? Virksomheder kan modtage støtte fra mange forskellige ordninger, og nogle af disse ordninger er de minimis-ordninger. Hvis en ordning følger de minimis-reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning. NB: Primærproducenter kan ikke modtage støtte fra Videnpilotordningen. Dette skyldes, at Videnpilotordningens tilskud ydes efter EU s de minimis-regler, som giver meget begrænsede muligheder for at støtte primærproducerende virksomheder. Primærproducenter har derfor desværre ikke mulighed for at søge om tilskud til ansættelse af videnpilot Innovationstjek og de minimis: Hvis virksomheden har modtaget et innovationstjek under InnovationsAgent-ordningen i perioden, skal det også skrives på. Et innovationstjek beløber sig til kr. i de minimis-støtte. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 10

11 D. Beskrivelse af virksomhed og projekt Vejledning til ansøgningsbilag Punkterne nedenfor skal besvares, men kan besvares i en helhed i stedet for punktvis. Undgå venligst faglige forkortelser. Bemærk, at den samlede beskrivelse højst må fylde 3 sider. Indhold over denne grænse kan ikke Hent forventes altid at seneste blive taget dokumentskabelon med i vurderingen af ansøgningen. fra (VERSION PR ) KORTLÆGNING - PRÆSENTATION OG STATUS Virksomheden (højst 1 side i alt) 1. Beskriv virksomheden og hvad den laver. F.eks.: Hvad sælger virksomheden? Hvem køber det, som virksomheden sælger - hvilken kundegruppe er der tale om? Hvor stort er salget pt., og er det stigende eller faldende? Er virksomheden gået ind på et nyt marked for nyligt, eller har den lavet det samme i mange år? Hvordan er konkurrencen på markedet? Har virksomheden haft særlige muligheder eller vanskeligheder på det seneste? 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. ledelse, personale/hr, produktudvikling, osv.? Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 11

12 1. Beskriv virksomheden og hvad den laver. F.eks.: Hvad sælger virksomheden? Hvem køber det, som virksomheden sælger - hvilken kundegruppe er der tale om? Vejledning til ansøgningsbilag Hvor stort er salget pt., og er det stigende eller faldende? Er Hent altid seneste dokumentskabelon virksomheden fra gået ind på et (VERSION nyt marked PR. for nyligt, ) eller har den lavet det samme i mange år? Hvordan er konkurrencen på markedet? Har virksomheden haft særlige muligheder eller vanskeligheder på det seneste? KORTLÆGNING - ORGANISATION OG KOMPETENCER 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. ledelse, personale/hr, produktudvikling, osv.? Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 12

13 vanskeligheder på det seneste? 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Vejledning til ansøgningsbilag Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. Hent altid seneste dokumentskabelon ledelse, fra personale/hr, produktudvikling, (VERSION PR. osv.? ) Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? KORTLÆGNING - AKTUELLE STRATEGIER 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 13

14 Vejledning til ansøgningsbilag Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) Projektet PROJEKTBESKRIVELSE (højst 2 sider i alt) - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 4. Beskriv overordnet hvad det projekt, som videnpiloten skal lave, går ud på. Det kan f.eks. være innovation og udvikling af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte kundegrupper, osv. 5. Hvilken erfaring har virksomheden med projektemnet? Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til?

15 Projektet (højst 2 sider i alt) Vejledning til ansøgningsbilag 4. Beskriv overordnet hvad det projekt, som videnpiloten skal lave, går ud på. Hent altid seneste dokumentskabelon fra Det kan f.eks. være innovation (VERSION og udvikling PR ) af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål kundegrupper, 4-11 osv. kan sammenfattes på max 2. a4 sider 5. Hvilken erfaring har virksomheden med projektemnet? Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre

16 kundegrupper, osv. Vejledning til ansøgningsbilag Det kan f.eks. være innovation og udvikling af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte Hent 5. altid Hvilken seneste erfaring dokumentskabelon har virksomheden med fra projektemnet? (VERSION PR ) Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? 11. Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, DEN EUROPÆISKE som så UNION findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 16

17 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Vejledning til ansøgningsbilag hvordan det skal foregå. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål Hvad bør være 4-11 færdigt kan hvornår, sammenfattes for at projektet på skal max lykkes? 2. a4 sider 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? 11. Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, som så findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 17

18 hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Vejledning til ansøgningsbilag Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) 8. Beskriv slutmålet for projektet. PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål Hvad skal projektet 4-11 kan helst sammenfattes ende med - hvad er udviklingsmålet? på max 2. a4 sider 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket Egne udstyr noter: vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? 11. Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, som så findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 18

19 Vejledning til ansøgningsbilag Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål videre på projektet 4-11 og kan evt. sammenfattes udvide det? på max 2. a4 sider 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? Egne 11. noter: Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, som så findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 19

20 Vejledning til ansøgningsbilag Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 11. Beskriv hvilke færdigheder fra videnpilotens uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for. Hvis der ikke er fundet en videnpilot endnu, så beskriv hvad videnpiloten bør kunne. Ansøgning med videnpilot Hvis virksomheden allerede har fundet en højtuddannet, der gerne vil ansættes som videnpilot, skal videnpilotens eksamensbeviser også vedlægges ansøgningen som pdf-fil. Ansøgning uden videnpilot En virksomhed kan godt søge, selv om den endnu ikke har fundet en videnpilot. Hvis projektet godkendes, har virksomheden et halvt år til at finde videnpiloten til projektet. Når videnpiloten er fundet, skal man udfylde et skema med oplysninger om videnpiloten og sende det sammen med videnpilotens eksamensbeviser til OBS: Styrelsen for Forskning og Innovation skal godkende videnpiloten, før videnpiloten kan ansættes i virksomheden og projektet kan begynde. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 20

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat Gode råd og tips... 2 - Tjeklister til Jobprofil og stillingsopslag... 4 Ansættelsesprocessen...

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere