Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft"

Transkript

1 Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge om at få en videnpilot. Du skal udfylde et kort du ansøger Sådan ftigede i gave se på ste t. Kan ansøges uden navngiven kandidat! NB: Videnpilot ordningen udløber i sin nuværende form i juni 2014 og erstattes af et nyt, videnbaseret innovationsprogram for SMV Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. VP emne Udl. Dato Her finder du også retningslinjerne for ordningen, hvor du kan læse via findes kan som ansøgningsskema, elektronisk mere om, hvad der findes af krav og muligheder i ordningen. Indhold Introduktion og sammenfatning...2 Ansøgningsprocedure...3 Om innovation...4 Råd og tips...7 Oplysninger fra videnpilot.dk Vejledning til ansøgningsbilag neder.

2 Introduktion og sammenfatning Videnpilot ordningen Søg støtte til at udvikle virksomheden med et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder - og med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Det er muligt at søge om tilskud uden allerede at have fundet videnpiloten. Hvis ansøgningen forhåndgodkendes, har virksomheden herefter op til et halvt år til at finde og få godkendt den helt rette højtuddannede til projektet! Virksomhedsstøtte til at udføre et innovativt projekt på 12 måneder kr/md. i 12 måneder, højst halvdelen af lønnen. Landsdækkende ordning med afsat pulje på 78 mio. kr. i 2013 og først til mølle! Mulighed for at ansætte 2 videnpiloter over 3 årig periode. Ordningen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation (FI). Ansøges online på VidenMetro konsulenten hjælper jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen og -procedurerne! Sammen søger vi at sikre, at projektet lever op til de fastsatte kriterier som beskrevet i dette kompendie. Oplysningerne kommer primært direkte fra hjemmesiden her opsummeret: Udviklingsprojekt - temaer: Udvikling og forbedring af produkter og ydelser Indførsel af nye teknologier Udvikling af markedsførings strategier og nye markeder Strategi- og personaleudvikling Optimere produktionsprocesser Forbedring af arbejdsgange Virksomhed: fuldtidsansatte og eksisteret 1 år max 5 højtuddannede eksl. ejeren Videnpilot: Færdiguddannet person med mellemlang eller lang videregående uddannelse Ledig eller i job Ansættelsen er på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår. { Virksomheden betaler resten af lønnen samt øvrige omkostninger til udviklingsprojektet. JA til projekter med et stærkt innovativt indhold med væsentlige forandringer, der skaber nytte * der bygger på den gode idé som er beskrevet motiveret, uddybende og med vægt på det konkrete indhold der sandsynliggører konkurrencefordele der eksempelvis knyttes til eksisterende udviklingsprojekter ( time-to-market mv. ) NEJ til projekter som indgår i den daglige drift som kun afdækker blækspruttefunktioner i virksomheden med standardprocesser som hovedformål, for eksempel certificering. ) VidenMetro har udarbejdet kompendiet Innovationstrappen - den visuelle innovationsplan, til brug for vejledning og virksomhedens eget arbejde med innovationsprocesser. Download på Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 2

3 Ansøgningsprocedure Videnpilot ordningen ansøges online (systemet E-grant) med eller uden en navngiven kandidat. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. Ansættelsen må ikke påbegyndes inden et evt. tilsagn. Hvis ansøgningen afvises, følger der en kort begrundelse med. Det er her muligt at får afslaget uddybet og evt. ansøge påny. 4 ENDELIGT TILSAGN MED NAVN TILSAGN UDEN NAVN (6 MD.) ENDELIGT TILSAGN MED NAVN AFSLAG Ansøgningsprocedure, jvf. figur: 1. Opret bruger og online ansøgningsskema på 2. Udfyld Word ansøgningsbilag. Se vejledning de næste sider. 3. Indsend ansøgning online med dokumenter som angivet. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. 4. Ved tilsagn med navn: Underskriv og indsend tilsagn og ansættelseskontrakt. 5. Ved tilsagn uden navn: Underskriv og indsend projekttilsagn. Tilsagnet er gyldigt i 6 måneder. Når kandidaten er fundet, indsendes oplysninger om uddannelse og kvalifikationer. BEMÆRK: Kandidaten skal godkendes, før projektansættelsen kan begynde. 6. Ved afslag (med eller uden navn): Det er muligt at ansøge påny. Her er sagsbehandlingstiden kortere, typisk 1-3 uger. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 3

4 Om innovation Innovation forstås normalt som væsentlige forandringer, der skaber nytte. Det kan være indenfor alt muligt, men for virksomheder opdeler man det som regel i fire kategorier: Produkt, organisation, proces og/eller markedsføring. 1. Produkt - innovation En vare eller ydelse, der er væsentligt anderledes end de eksisterende. 2. Organisation - innovation Ny organisering af arbejdspladsen eller af eksterne relationer. 3. Proces - innovation En ny eller væsentligt forbedret produktions- eller leveringsmetode. 4. Markedsføring - innovation Væsentlige forandringer af produkt design, indpakning, placering, promovering eller prispolitik. Innovation betyder ikke nødvendigvis, at man skal have med forskning eller højteknologi at gøre. Det er først og fremmest nyttige forandringer, som det drejer sig om. Hvordan forstås innovation i Videnpilotordningen? Et videnpilotprojekt skal give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft. Med ordet løft sigtes der på, at projektet fører virksomheden videre, fra hvor den allerede er. Der skal altså være tale om en forandring i forhold til, hvor virksomheden befinder sig i forvejen. Det betyder, at mindre avancerede virksomheder kan få projekter godkendt, som mere avancerede virksomheder ikke kan. Hvad bør et videnpilotprojekt kunne gøre for virksomheden? En videnpilotansøgning skal forklare, hvordan projektet kan dreje virksomheden i en ny og væsentlig anderledes retning, snarere end at blive bedre til det, den allerede laver. Bundgrænse En virksomhed kan godt være så basal, at noget, som anses for helt almindeligt, vil være nyt for virksomheden. Grænserne for, hvad der anses for at være almindeligt, flytter sig hele tiden med samfundets udvikling, og derfor kan vi ikke give en endelig definition. Men som udgangspunkt anser vi følgende for at være for almindeligt til at være innovativt, uanset hvor virksomheden er i sin udvikling: Oprette en hjemmeside Læse s Lave intranet / pc-netværk Lave webshop Oprette og vedligeholde profil på Facebook eller andre sociale medier Disse arbejdsopgaver kan være del af et videnpilotprojekt, men kan ikke stå alene. Læs også kompendiet InnovationsTrappen om brugerdrevne innovationsprocesser. Download på I det følgende er innovationsbegreberne uddybet. Der er også eksempler på projekt emner, som normalt ville få afslag, samt forklaring på hvordan projekterne kunne ændres, så de kunne opnå støtte. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 4

5 graders innovation Om innovation grader innovationstjek 4 1 Innovation på hele forretningsmodellen! Overfor er fremvist temaer og niveauer inden for de fire innovationsformer 1. Produktinnovation 2. Organisatorisk innovation 3. Procesinnovation 4. Markedsinnovation Strategisk Innovation er overliggeren, der tematiserer virksomhedens strategier og forretningsgrundlag. Modellen kan inddrages i afdækning og opdeling af virksomhedens arbejde med innovationspotentialer og -kapaciteter. Læs også mere i InnovationsTrappen, den visuelle innovationsplan, som indgår i VidenMetros kompendiesamling. Kan downloades fra 3 2 VidenMetro Tips Har I en teknologisk innovationsudfordring? Få et gratis Innovationstjek med en fagperson fra et GTS institut (Godkendt Teknologisk Service). Jeres VidenMetro konsulent har infomaterialer og formidler kontakten. Se også (Kilde: GTS / Innovationstjek.dk) Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 5

6 Om innovation - Projektemner, som normalt vil få afslag: Drift Salg Udvidelse af drift Blæksprutte-funktion Hvis det, som videnpiloten skal lave, er del af virksomhedens eksisterende drift, kan det ikke opnå tilskud. Drift er alle de aktiviteter, som fører virksomheden videre, som den er. Der sker ingen udvikling, og derfor kan projektet ikke få støtte. Hvis det derimod drejer sig om en ny eller væsentlig anderledes måde at drive virksomheden på, kan det godt få støtte. Her vil der netop ske en ændring af driften, så det vil være innovativt. Markedsføring Hvis videnpiloten skal arbejde med markedsføring, kan det ikke være almindeligt markedsføringsarejde., som f.eks. at udarbejde salgsmateriale, tage kontakt til medier, finde annonceplads eller skabe omtale om virksomheden gennem branchenetværk eller sociale medier. Hvis der derimod er noget særligt ved markedsføringen - f.eks. fordi der er tale om et specielt produkt, der skal serveres fra en særlig vinkel til en særlig målgruppe, eller hvis der skal laves en gennemgående usædvanlig reklamekampagne - kan det godt få tilskud. Hvis videnpiloten skal være almindelig sælger, er det ikke innovativt. En sælger skal ikke selv udvikle, men skal sælge noget, der allerede er udviklet. Det inkluderer også salg i udlandet. Det betragtes altså heller ikke som tilstrækkeligt, at videnpiloten skal være sælger på et udenlandsk marked, hvor virksomheden ikke er i forvejen. Hvis det derimod drejer sig om en ny måde at sælge på, kan det godt få støtte. Det kunne f.eks. være at bruge en skæv sælgertype til at sælge et særligt produkt, hvor en almindelig sælger ikke slår til. Oversættelse Oversættelse alene er ikke innovativt. Oversættelse er en proces, der ikke skaber noget nyt, men omformer noget, der allerede eksisterer. Hvis virksomheden f.eks. skal have sit varesortiment oversat til et andet sprog, fordi den ønsker at gå ind på et nyt marked, er det ikke innovativt nok til et videnpilotprojekt. Hvis det derimod drejer sig om en ny måde at oversætte på, kan det godt få støtte. Det er ikke nok, at videnpiloten skal medvirke til en udvidelse af virksomheden, f.eks. ved en ny produktions- eller salgsafdeling, der mere eller mindre er en kopi af en allerede eksisterende afdeling. Virksomheden vokser, men den ændrer ikke karakter, og derfor er det ikke innovativt nok. Hvis udvidelsen derimod gør, at den nye afdeling skal køres på en væsentlig anderledes måde end de gamle, kan det godt få støtte. Kompetenceløft Kompetenceløft, dvs. hvor videnpiloten overtager en nuværende medarbejders opgaver, men pga. sin uddannelse nok vil være bedre til at løse dem, er ikke nok. Hvis kompetenceløftet til gengæld gør, at virksomheden bruger en ny eller væsentligt forbedret metode til at lave sine opgaver, kan det godt få støtte. Så bør den nye metode fremhæves og beskrives tydeligt i ansøgningen, og bør være det egentlige projektemne. Forstået som varetagelse af flere forskellige opgaver, som ikke er knyttet til et sammenhængende projekt - typisk for at aflaste chefen for driftsopgaver. Dette vil ikke blive betragtet som en væsentlig udvikling af virksomheden og vil ikke kunne få støtte. Certificering Rent formelt går certificering som regel ud på at dokumentere, at virksomheden følger en række procedurer, så den kan få et kvalitetsstempel. Da procedurerne allerede findes og blot skal dokumenteres, kan det ikke få støtte. Hvis certificeringen derimod indebærer, at virksomheden skal forandre sine processer og organisation væsentligt for at leve op til certificeringskravene, kan det godt opnå støtte. I ansøgningen skal man så beskrive, hvad det specifikt er i virksomheden, der skal forandres, og hvordan. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 6

7 Råd og tips til at skrive en ansøgning Vær præcis og konkret Svævende betragtninger, fine hensigtserklæringer og flotte ord får ikke ansøgninger godkendt. Det, vi ønsker at vide, er hvad projektet rent faktisk går ud på. Det er vigtigt at forklare, at man har et projekt med et egentligt indhold. Skriv derfor hvad projektet går ud på så præcist og konkret som muligt. Fokusér på forandringerne, som projektet vil skabe Videnpilotordningen støtter innovation, som forstås som væsentlige forandringer, der skaber nytte for virksomheden. Så sørg for at skrive i ansøgningen, hvordan projektet vil ændre noget væsentligt, og hvordan det vil være godt for virksomheden. Det er også derfor, at I skal beskrive, hvor virksomheden befinder sig nu, hvor I forventer virksomheden vil være efter projektet, og hvordan I kommer fra det ene til det andet. Fyld kød på Det er ikke nok at skrive, hvad projektets overordnede mål er. I skal også skrive, hvordan I har tænkt sig at komme derhen. Hvis projektet f.eks. går ud på at lave og implementere en virksomhedsstrategi, skal I i ansøgningen beskrive, hvad denne strategi vil indeholde. Hvis projektet drejer sig om nye ydelser, skal I beskrive, hvad de nye ydelser er - og så videre. Hvis det ikke er muligt, må I skrive, hvad I tror og forventer, at indholdet vil være. Undgå forkortelser Gå ikke ud fra, at vi ved, hvad brancheforkortelserne betyder. Videnpilotansøgninger kommer fra et væld af forskellige brancher, og hver branche har sine egne forkortelser, som andre næppe forstår. Hvis forkortelserne ikke kan undgås, skal de i hvert fald forklares. Overhold sidebegrænsningen på tre sider Beskrivelserne af virksomheden og projektet må tilsammen højst fylde tre sider. Hvis det går ud over denne grænse, kan I ikke forvente, at det bliver læst. Hvis det er svært at holde sig under grænsen, så skær det fra, som er gentagelser eller ikke centralt for projektet. Vedhæft ikke en masse bilag Det hjælper ikke ansøgningen, at der vedhæftes flere bilag om virksomhedens forretningsstrategi, virksomhedens markedsføringsmateriale, lange projektplaner, cv er eller eksamensbeviser, der ikke er relevante for ansøgningen. De væsentlige oplysninger skal stå i bilaget med projektbeskrivelsen og videnpilotens eksamensbevis, øvrige bilag vil ikke blive læst. Beskriv hvad videnpiloten kan, ikke hvad videnpiloten bør kunne I en videnpilotansøgning skal I beskrive, hvordan videnpilotens uddannelse og øvrige kvalifikationer passer til projektet. Her skal I ikke skrive, hvad I godt kunne tænke jer, at videnpiloten kan, men hvad videnpiloten rent faktisk kan. Det er en lille, men vigtig forskel. Dette gælder naturligvis kun, når I søger med navngiven videnpilot. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 7

8 Oplysninger fra 1. Hvad er Videnpilotordningen? Videnpilotordningen giver tilskud til, at private virksomheder med 2 til 100 ansatte ansætter en højtuddannet medarbejder - en videnpilot - til at udføre et innovativt projekt på 12 måneder i virksomheden. En højtuddannet er en person, der mindst har en uddannelse på bachelorniveau, dvs. en mellemlang videregående uddannelse og opefter. Det betyder, at f.eks. bachelorer, professionsbachelorer, diplomingeniører og kandidatuddannede kan blive videnpiloter. Styrelsen for Forskning og Innovation (forkortet FI) administrerer ordningen på vegne af InnovationsFonden. Formålet med ordningen er at styrke vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder ved at støtte deres adgang til højtuddannedes kompetencer. Ordningen sigter særligt på at få flere højtuddannede ud i områderne udenfor landets storbyer. 2. Overordnede betingelser Videnpiloten ansættes i virksomheden på fuld tid og som minimum på almindelige funktionærvilkår i 12 måneder. Videnpiloten skal arbejde fra virksomhedens adresse. Virksomheden modtager et tilskud på kr. per måned i 12 måneder, dog højst halvdelen af videnpilotens løn. Tilskud falder bort, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger. Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til videnpilotens løn. En virksomhed kan få tilskud til 2 videnpiloter over 3 år. Når virksomheden har haft 2 videnpiloter indenfor 3 år, skal der gå 3 år fra afslutningen af sidste projekt, til virksomheden igen kan modtage tilskud til en videnpilot. På er ordning og ansøgning beskrevet: Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 8

9 Oplysninger fra 3. Krav til virksomheden Der gives kun tilskud til private virksomheder. Der gives ikke tilskud til: A. ikke-kommercielle organisationer B. virksomheder ejet helt eller delvist af offentlige institutioner C. virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mindst halvdelen af omsætningen. Hvis man er i tvivl, om en virksomhed kan søge, eller om den betragtes som kommerciel, kan man få virksomheden vurderet før ansøgning ved at sende virksomhedens regnskab og vedtægter til FI på Koncernfællesskab Hvis den ansøgende virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder ovenstående krav for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden. Virksomheder indgår i et koncernfællesskab, når en virksomhed ejer 25% eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden. Hvis virksomheden indgår i et koncernfællesskab, skal oplysningerne i ansøgningen om ansatte, omsætning, højtuddannede m.v. være for hele koncernfællesskabet. Virksomhed uden kommercielle formål Virksomheder uden kommercielle formål (f.eks. erhvervsdrivende fonde) har mulighed for at søge om en videnpilot, hvis projektet vedrører salg af ydelser på et konkurrenceudsat marked, dvs. forretning på markedsvilkår. Ved ansøgning skal virksomheden desuden opfylde disse krav: 3.1. Den skal have mindst 2 og højst 100 fuldtidsansatte i samtlige sidste 12 måneder, ekskl. ejere. Ejere er alle, der har en andel på mindst 5% i virksomheden, uanset om de er formelt ansatte eller ej. Deltidsansatte skal omregnes til fuldtidsansatte. En fuldtidsstilling svarer i denne omregning til 37 timer ugentligt Virksomheden må højst have 5 højtuddannede ansat i forvejen, ekskl. ejere. Dog må højst 2 ud af 3 af alle ansatte være højtuddannede. (en højtuddannet er en person med en uddannelse på mindst bachelorniveau) Virksomheden må ikke have eller de sidste 2 år have haft en ansat med en uddannelse svarende til videnpilotens Virksomheden skal mindst have haft 1 mio. kr. i omsætning de seneste 12 måneder. ( Virksomheder, der har modtaget en videnkupon fra Styrelsen for Forskning og Innovation indenfor det sidste år før ansøgning, er undtaget fra dette krav.) 3.5. Virksomheden skal have eksisteret i mindst 1 år, regnet efter oprettelse i cvr-registret Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige Ifølge EU s bestemmelser må virksomheden desuden højst have en årlig omsætning på 50 mio. euro og en balance på 43 mio. euro. 4. Krav til videnpiloten Ved ansøgning skal videnpiloten opfylde disse krav: 4.1. Videnpiloten skal mindst have gennemført en mellemlang videregående uddannelse Forudgående tilknytning til virksomheden: Videnpiloten må indenfor de seneste to år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn eller honorar. Dette inkluderer løn og honorar fra andre virksomheder, f.eks. ved arbejde som konsulent, bestyrelsesmedlem eller vikar, samt arbejde før uddannelsens gennemførelse, f.eks. som studentermedhjælper. 4.3 Videnpiloten må indenfor de seneste 2 år højst have arbejdet i en periode svarende til 8 uger fuldtid i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Det omfatter eksempelvis praktikophold eller praktikopgave/internship Videnpiloten må ikke tidligere have været ansat som videnpilot i virksomheden. Bemærk, at den samme person kun kan være videnpilot i én virksomhed ad gangen. Ansøgningen skal indeholde en kopi af videnpilotens eksamensbeviser. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 9

10 Oplysninger fra 5. Krav til projektet Videnpiloten skal udføre et projekt i virksomheden på 12 måneder. Emnet kan f.eks. være at udvikle nye produkter, strategier, processer eller markedsføring. Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, som er baseret på en klar, innovativ idé. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre gængse virksomhedsaktiviteter. Virksomheden og projektet skal beskrives i ansøgningen. På skabelonen til ansøgningsbilaget er der vejledning til, hvad beskrivelserne bør indeholde. Styrelsen for Forskning og Innovation vurderer projektet efter disse kriterier: Er virksomheden og projektet beskrevet klart og tydeligt? Er det sandsynligt, at projektet kan give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft, hvis det lykkes? Passer projektet til videnpilotens uddannelse og eventuelt øvrige kompetencer? 6. Ansøgningsbehandling Ansøgningen skal godkendes af FI, før ansættelsen og projektet kan starte. Videnpiloten må ikke ansættes i virksomheden, før FI skriftligt har godkendt ansøgningen. Sker dette, kan bevillingen bortfalde. Ved godkendelse vil FI offentliggøre virksomhedens navn i en samlet bevillingsoversigt her på sitet. Gives der afslag, begrundes afslaget og ledsages af klagevejledning. Rådet for Teknologi og Innovation er klageinstans for FI s afgørelser om ansøgninger, jf. lov om teknologi og innovation (lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 med senere ændringer). Både faglige og retlige forhold kan påklages. Rådets afgørelser kan ikke ankes, jf. 4, stk. 1-5 i lov om teknologi og innovation Man kan søge løbende, og der er ikke faste ansøgningsfrister. Der gives bevilling, indtil midlerne slipper op. For at søge skal du bruge et online ansøgningssystem, som hedder E-grant. Læs mere på 7. De minimis Alle erhvervsstøtteordninger skal registreres under én af EU s rammebestemmelser for statsstøtte. Videnpilotordningen yder tilskud efter EU's de minimis-regler for statsstøtte.* Det betyder, at man i ansøgningen skal skrive, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Virksomheden kan højst modtage euro i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis Videnpilotordningens maksimale tilskud på kr. gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud. Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis? Virksomheder kan modtage støtte fra mange forskellige ordninger, og nogle af disse ordninger er de minimis-ordninger. Hvis en ordning følger de minimis-reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning. NB: Primærproducenter kan ikke modtage støtte fra Videnpilotordningen. Dette skyldes, at Videnpilotordningens tilskud ydes efter EU s de minimis-regler, som giver meget begrænsede muligheder for at støtte primærproducerende virksomheder. Primærproducenter har derfor desværre ikke mulighed for at søge om tilskud til ansættelse af videnpilot Innovationstjek og de minimis: Hvis virksomheden har modtaget et innovationstjek under InnovationsAgent-ordningen i perioden, skal det også skrives på. Et innovationstjek beløber sig til kr. i de minimis-støtte. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 10

11 D. Beskrivelse af virksomhed og projekt Vejledning til ansøgningsbilag Punkterne nedenfor skal besvares, men kan besvares i en helhed i stedet for punktvis. Undgå venligst faglige forkortelser. Bemærk, at den samlede beskrivelse højst må fylde 3 sider. Indhold over denne grænse kan ikke Hent forventes altid at seneste blive taget dokumentskabelon med i vurderingen af ansøgningen. fra (VERSION PR ) KORTLÆGNING - PRÆSENTATION OG STATUS Virksomheden (højst 1 side i alt) 1. Beskriv virksomheden og hvad den laver. F.eks.: Hvad sælger virksomheden? Hvem køber det, som virksomheden sælger - hvilken kundegruppe er der tale om? Hvor stort er salget pt., og er det stigende eller faldende? Er virksomheden gået ind på et nyt marked for nyligt, eller har den lavet det samme i mange år? Hvordan er konkurrencen på markedet? Har virksomheden haft særlige muligheder eller vanskeligheder på det seneste? 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. ledelse, personale/hr, produktudvikling, osv.? Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 11

12 1. Beskriv virksomheden og hvad den laver. F.eks.: Hvad sælger virksomheden? Hvem køber det, som virksomheden sælger - hvilken kundegruppe er der tale om? Vejledning til ansøgningsbilag Hvor stort er salget pt., og er det stigende eller faldende? Er Hent altid seneste dokumentskabelon virksomheden fra gået ind på et (VERSION nyt marked PR. for nyligt, ) eller har den lavet det samme i mange år? Hvordan er konkurrencen på markedet? Har virksomheden haft særlige muligheder eller vanskeligheder på det seneste? KORTLÆGNING - ORGANISATION OG KOMPETENCER 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. ledelse, personale/hr, produktudvikling, osv.? Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 12

13 vanskeligheder på det seneste? 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Vejledning til ansøgningsbilag Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. Hent altid seneste dokumentskabelon ledelse, fra personale/hr, produktudvikling, (VERSION PR. osv.? ) Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? KORTLÆGNING - AKTUELLE STRATEGIER 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 13

14 Vejledning til ansøgningsbilag Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) Projektet PROJEKTBESKRIVELSE (højst 2 sider i alt) - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 4. Beskriv overordnet hvad det projekt, som videnpiloten skal lave, går ud på. Det kan f.eks. være innovation og udvikling af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte kundegrupper, osv. 5. Hvilken erfaring har virksomheden med projektemnet? Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til?

15 Projektet (højst 2 sider i alt) Vejledning til ansøgningsbilag 4. Beskriv overordnet hvad det projekt, som videnpiloten skal lave, går ud på. Hent altid seneste dokumentskabelon fra Det kan f.eks. være innovation (VERSION og udvikling PR ) af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål kundegrupper, 4-11 osv. kan sammenfattes på max 2. a4 sider 5. Hvilken erfaring har virksomheden med projektemnet? Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre

16 kundegrupper, osv. Vejledning til ansøgningsbilag Det kan f.eks. være innovation og udvikling af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte Hent 5. altid Hvilken seneste erfaring dokumentskabelon har virksomheden med fra projektemnet? (VERSION PR ) Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? 11. Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, DEN EUROPÆISKE som så UNION findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 16

17 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Vejledning til ansøgningsbilag hvordan det skal foregå. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål Hvad bør være 4-11 færdigt kan hvornår, sammenfattes for at projektet på skal max lykkes? 2. a4 sider 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? 11. Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, som så findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 17

18 hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Vejledning til ansøgningsbilag Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) 8. Beskriv slutmålet for projektet. PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål Hvad skal projektet 4-11 kan helst sammenfattes ende med - hvad er udviklingsmålet? på max 2. a4 sider 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket Egne udstyr noter: vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? 11. Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, som så findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 18

19 Vejledning til ansøgningsbilag Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål videre på projektet 4-11 og kan evt. sammenfattes udvide det? på max 2. a4 sider 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? Egne 11. noter: Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for (dette punkt skal ikke besvares, hvis der søges uden en videnpilot, som så findes bagefter). Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 19

20 Vejledning til ansøgningsbilag Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 11. Beskriv hvilke færdigheder fra videnpilotens uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre projektet, og om videnpiloten har andre kvalifikationer, der også er vigtige. Beskriv også, om der er dele af projektet, som uddannelsen og kvalifikationerne er særligt vigtige for. Hvis der ikke er fundet en videnpilot endnu, så beskriv hvad videnpiloten bør kunne. Ansøgning med videnpilot Hvis virksomheden allerede har fundet en højtuddannet, der gerne vil ansættes som videnpilot, skal videnpilotens eksamensbeviser også vedlægges ansøgningen som pdf-fil. Ansøgning uden videnpilot En virksomhed kan godt søge, selv om den endnu ikke har fundet en videnpilot. Hvis projektet godkendes, har virksomheden et halvt år til at finde videnpiloten til projektet. Når videnpiloten er fundet, skal man udfylde et skema med oplysninger om videnpiloten og sende det sammen med videnpilotens eksamensbeviser til OBS: Styrelsen for Forskning og Innovation skal godkende videnpiloten, før videnpiloten kan ansættes i virksomheden og projektet kan begynde. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 20

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot

Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot Indhold 1 Om ordningen... 2 2 Hvem kan søge?... 2 EU-Kommissionens definition af en SMV:... 2 Definition af et landdistrikt:... 2 Innovationsfondens adgangskriterier:...

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder videnpiloter Prøv en videnpilot og få tilført nye løsninger og viden FAKTA Om videnpilotordningen 68 % af virksomhederne øger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

InnoBooster 2015 fra 1. august

InnoBooster 2015 fra 1. august InnoBooster 2015 fra 1. august Oplæg ved Magistrenes A-kasse den 7. august 2015 Anna Laybourn InnoBooster investerer i den viden der skal til for at føre den gode idé ud i livet Viden kan komme fra: Innovationsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her.

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her. Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen 7. september 2017 billedtekst placeres her. Dagens program 10.00-10:30 Ankomst og morgenmad 10:30-10:45 Velkomst og præsentation

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat Gode råd og tips... 2 - Tjeklister til Jobprofil og stillingsopslag... 4 Ansættelsesprocessen...

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Bekendtgørelse nr. 1208 af 27. oktober 2015 om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter. Det udfyldte ansøgningsskema

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.J.10-2015-18718 SPK/INDK Januar 2016 Retningslinjer

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konceptet for aftaler om cirkulær forretning i brancher og typen af projekter, der kan

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre 2014 07.18.19.20 Ansøgningsfrist den

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 15. marts kl. 12.00 1. juni kl. 12.00 CPR-nr.: Personlige data (UDFYLDES

Læs mere