Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft"

Transkript

1 Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge om at få en videnpilot. Du skal udfylde et kort du ansøger Sådan ftigede i gave se på ste t. Kan ansøges uden navngiven kandidat! NB: Videnpilot ordningen udløber i sin nuværende form i juni 2014 og erstattes af et nyt, videnbaseret innovationsprogram for SMV Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. VP emne Udl. Dato Her finder du også retningslinjerne for ordningen, hvor du kan læse via findes kan som ansøgningsskema, elektronisk mere om, hvad der findes af krav og muligheder i ordningen. Indhold Introduktion og sammenfatning...2 Ansøgningsprocedure...3 Om innovation...4 Råd og tips...7 Oplysninger fra videnpilot.dk Vejledning til ansøgningsbilag neder.

2 Introduktion og sammenfatning Videnpilot ordningen Søg støtte til at udvikle virksomheden med et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder - og med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Det er muligt at søge om tilskud uden allerede at have fundet videnpiloten. Hvis ansøgningen forhåndgodkendes, har virksomheden herefter op til et halvt år til at finde og få godkendt den helt rette højtuddannede til projektet! Virksomhedsstøtte til at udføre et innovativt projekt på 12 måneder kr/md. i 12 måneder, højst halvdelen af lønnen. Landsdækkende ordning med afsat pulje på 78 mio. kr. i 2013 og først til mølle! Mulighed for at ansætte 2 videnpiloter over 3 årig periode. Ordningen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation (FI). Ansøges online på VidenMetro konsulenten hjælper jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen og -procedurerne! Sammen søger vi at sikre, at projektet lever op til de fastsatte kriterier som beskrevet i dette kompendie. Oplysningerne kommer primært direkte fra hjemmesiden her opsummeret: Udviklingsprojekt - temaer: Udvikling og forbedring af produkter og ydelser Indførsel af nye teknologier Udvikling af markedsførings strategier og nye markeder Strategi- og personaleudvikling Optimere produktionsprocesser Forbedring af arbejdsgange Virksomhed: fuldtidsansatte og eksisteret 1 år max 5 højtuddannede eksl. ejeren Videnpilot: Færdiguddannet person med mellemlang eller lang videregående uddannelse Ledig eller i job Ansættelsen er på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår. { Virksomheden betaler resten af lønnen samt øvrige omkostninger til udviklingsprojektet. JA til projekter med et stærkt innovativt indhold med væsentlige forandringer, der skaber nytte * der bygger på den gode idé som er beskrevet motiveret, uddybende og med vægt på det konkrete indhold der sandsynliggører konkurrencefordele der eksempelvis knyttes til eksisterende udviklingsprojekter ( time-to-market mv. ) NEJ til projekter som indgår i den daglige drift som kun afdækker blækspruttefunktioner i virksomheden med standardprocesser som hovedformål, for eksempel certificering. ) VidenMetro har udarbejdet kompendiet Innovationstrappen - den visuelle innovationsplan, til brug for vejledning og virksomhedens eget arbejde med innovationsprocesser. Download på Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 2

3 Ansøgningsprocedure Videnpilot ordningen ansøges online (systemet E-grant) med eller uden en navngiven kandidat. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. Ansættelsen må ikke påbegyndes inden et evt. tilsagn. Hvis ansøgningen afvises, følger der en kort begrundelse med. Det er her muligt at får afslaget uddybet og evt. ansøge påny. 4 ENDELIGT TILSAGN MED NAVN TILSAGN UDEN NAVN (6 MD.) ENDELIGT TILSAGN MED NAVN AFSLAG Ansøgningsprocedure, jvf. figur: 1. Opret bruger og online ansøgningsskema på 2. Udfyld Word ansøgningsbilag. Se vejledning de næste sider. 3. Indsend ansøgning online med dokumenter som angivet. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. 4. Ved tilsagn med navn: Underskriv og indsend tilsagn og ansættelseskontrakt. 5. Ved tilsagn uden navn: Underskriv og indsend projekttilsagn. Tilsagnet er gyldigt i 6 måneder. Når kandidaten er fundet, indsendes oplysninger om uddannelse og kvalifikationer. BEMÆRK: Kandidaten skal godkendes, før projektansættelsen kan begynde. 6. Ved afslag (med eller uden navn): Det er muligt at ansøge påny. Her er sagsbehandlingstiden kortere, typisk 1-3 uger. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 3

4 Om innovation Innovation forstås normalt som væsentlige forandringer, der skaber nytte. Det kan være indenfor alt muligt, men for virksomheder opdeler man det som regel i fire kategorier: Produkt, organisation, proces og/eller markedsføring. 1. Produkt - innovation En vare eller ydelse, der er væsentligt anderledes end de eksisterende. 2. Organisation - innovation Ny organisering af arbejdspladsen eller af eksterne relationer. 3. Proces - innovation En ny eller væsentligt forbedret produktions- eller leveringsmetode. 4. Markedsføring - innovation Væsentlige forandringer af produkt design, indpakning, placering, promovering eller prispolitik. Innovation betyder ikke nødvendigvis, at man skal have med forskning eller højteknologi at gøre. Det er først og fremmest nyttige forandringer, som det drejer sig om. Hvordan forstås innovation i Videnpilotordningen? Et videnpilotprojekt skal give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft. Med ordet løft sigtes der på, at projektet fører virksomheden videre, fra hvor den allerede er. Der skal altså være tale om en forandring i forhold til, hvor virksomheden befinder sig i forvejen. Det betyder, at mindre avancerede virksomheder kan få projekter godkendt, som mere avancerede virksomheder ikke kan. Hvad bør et videnpilotprojekt kunne gøre for virksomheden? En videnpilotansøgning skal forklare, hvordan projektet kan dreje virksomheden i en ny og væsentlig anderledes retning, snarere end at blive bedre til det, den allerede laver. Bundgrænse En virksomhed kan godt være så basal, at noget, som anses for helt almindeligt, vil være nyt for virksomheden. Grænserne for, hvad der anses for at være almindeligt, flytter sig hele tiden med samfundets udvikling, og derfor kan vi ikke give en endelig definition. Men som udgangspunkt anser vi følgende for at være for almindeligt til at være innovativt, uanset hvor virksomheden er i sin udvikling: Oprette en hjemmeside Læse s Lave intranet / pc-netværk Lave webshop Oprette og vedligeholde profil på Facebook eller andre sociale medier Disse arbejdsopgaver kan være del af et videnpilotprojekt, men kan ikke stå alene. Læs også kompendiet InnovationsTrappen om brugerdrevne innovationsprocesser. Download på I det følgende er innovationsbegreberne uddybet. Der er også eksempler på projekt emner, som normalt ville få afslag, samt forklaring på hvordan projekterne kunne ændres, så de kunne opnå støtte. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 4

5 graders innovation Om innovation grader innovationstjek 4 1 Innovation på hele forretningsmodellen! Overfor er fremvist temaer og niveauer inden for de fire innovationsformer 1. Produktinnovation 2. Organisatorisk innovation 3. Procesinnovation 4. Markedsinnovation Strategisk Innovation er overliggeren, der tematiserer virksomhedens strategier og forretningsgrundlag. Modellen kan inddrages i afdækning og opdeling af virksomhedens arbejde med innovationspotentialer og -kapaciteter. Læs også mere i InnovationsTrappen, den visuelle innovationsplan, som indgår i VidenMetros kompendiesamling. Kan downloades fra 3 2 VidenMetro Tips Har I en teknologisk innovationsudfordring? Få et gratis Innovationstjek med en fagperson fra et GTS institut (Godkendt Teknologisk Service). Jeres VidenMetro konsulent har infomaterialer og formidler kontakten. Se også (Kilde: GTS / Innovationstjek.dk) Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 5

6 Om innovation - Projektemner, som normalt vil få afslag: Drift Salg Udvidelse af drift Blæksprutte-funktion Hvis det, som videnpiloten skal lave, er del af virksomhedens eksisterende drift, kan det ikke opnå tilskud. Drift er alle de aktiviteter, som fører virksomheden videre, som den er. Der sker ingen udvikling, og derfor kan projektet ikke få støtte. Hvis det derimod drejer sig om en ny eller væsentlig anderledes måde at drive virksomheden på, kan det godt få støtte. Her vil der netop ske en ændring af driften, så det vil være innovativt. Markedsføring Hvis videnpiloten skal arbejde med markedsføring, kan det ikke være almindeligt markedsføringsarejde., som f.eks. at udarbejde salgsmateriale, tage kontakt til medier, finde annonceplads eller skabe omtale om virksomheden gennem branchenetværk eller sociale medier. Hvis der derimod er noget særligt ved markedsføringen - f.eks. fordi der er tale om et specielt produkt, der skal serveres fra en særlig vinkel til en særlig målgruppe, eller hvis der skal laves en gennemgående usædvanlig reklamekampagne - kan det godt få tilskud. Hvis videnpiloten skal være almindelig sælger, er det ikke innovativt. En sælger skal ikke selv udvikle, men skal sælge noget, der allerede er udviklet. Det inkluderer også salg i udlandet. Det betragtes altså heller ikke som tilstrækkeligt, at videnpiloten skal være sælger på et udenlandsk marked, hvor virksomheden ikke er i forvejen. Hvis det derimod drejer sig om en ny måde at sælge på, kan det godt få støtte. Det kunne f.eks. være at bruge en skæv sælgertype til at sælge et særligt produkt, hvor en almindelig sælger ikke slår til. Oversættelse Oversættelse alene er ikke innovativt. Oversættelse er en proces, der ikke skaber noget nyt, men omformer noget, der allerede eksisterer. Hvis virksomheden f.eks. skal have sit varesortiment oversat til et andet sprog, fordi den ønsker at gå ind på et nyt marked, er det ikke innovativt nok til et videnpilotprojekt. Hvis det derimod drejer sig om en ny måde at oversætte på, kan det godt få støtte. Det er ikke nok, at videnpiloten skal medvirke til en udvidelse af virksomheden, f.eks. ved en ny produktions- eller salgsafdeling, der mere eller mindre er en kopi af en allerede eksisterende afdeling. Virksomheden vokser, men den ændrer ikke karakter, og derfor er det ikke innovativt nok. Hvis udvidelsen derimod gør, at den nye afdeling skal køres på en væsentlig anderledes måde end de gamle, kan det godt få støtte. Kompetenceløft Kompetenceløft, dvs. hvor videnpiloten overtager en nuværende medarbejders opgaver, men pga. sin uddannelse nok vil være bedre til at løse dem, er ikke nok. Hvis kompetenceløftet til gengæld gør, at virksomheden bruger en ny eller væsentligt forbedret metode til at lave sine opgaver, kan det godt få støtte. Så bør den nye metode fremhæves og beskrives tydeligt i ansøgningen, og bør være det egentlige projektemne. Forstået som varetagelse af flere forskellige opgaver, som ikke er knyttet til et sammenhængende projekt - typisk for at aflaste chefen for driftsopgaver. Dette vil ikke blive betragtet som en væsentlig udvikling af virksomheden og vil ikke kunne få støtte. Certificering Rent formelt går certificering som regel ud på at dokumentere, at virksomheden følger en række procedurer, så den kan få et kvalitetsstempel. Da procedurerne allerede findes og blot skal dokumenteres, kan det ikke få støtte. Hvis certificeringen derimod indebærer, at virksomheden skal forandre sine processer og organisation væsentligt for at leve op til certificeringskravene, kan det godt opnå støtte. I ansøgningen skal man så beskrive, hvad det specifikt er i virksomheden, der skal forandres, og hvordan. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 6

7 Råd og tips til at skrive en ansøgning Vær præcis og konkret Svævende betragtninger, fine hensigtserklæringer og flotte ord får ikke ansøgninger godkendt. Det, vi ønsker at vide, er hvad projektet rent faktisk går ud på. Det er vigtigt at forklare, at man har et projekt med et egentligt indhold. Skriv derfor hvad projektet går ud på så præcist og konkret som muligt. Fokusér på forandringerne, som projektet vil skabe Videnpilotordningen støtter innovation, som forstås som væsentlige forandringer, der skaber nytte for virksomheden. Så sørg for at skrive i ansøgningen, hvordan projektet vil ændre noget væsentligt, og hvordan det vil være godt for virksomheden. Det er også derfor, at I skal beskrive, hvor virksomheden befinder sig nu, hvor I forventer virksomheden vil være efter projektet, og hvordan I kommer fra det ene til det andet. Fyld kød på Det er ikke nok at skrive, hvad projektets overordnede mål er. I skal også skrive, hvordan I har tænkt sig at komme derhen. Hvis projektet f.eks. går ud på at lave og implementere en virksomhedsstrategi, skal I i ansøgningen beskrive, hvad denne strategi vil indeholde. Hvis projektet drejer sig om nye ydelser, skal I beskrive, hvad de nye ydelser er - og så videre. Hvis det ikke er muligt, må I skrive, hvad I tror og forventer, at indholdet vil være. Undgå forkortelser Gå ikke ud fra, at vi ved, hvad brancheforkortelserne betyder. Videnpilotansøgninger kommer fra et væld af forskellige brancher, og hver branche har sine egne forkortelser, som andre næppe forstår. Hvis forkortelserne ikke kan undgås, skal de i hvert fald forklares. Overhold sidebegrænsningen på tre sider Beskrivelserne af virksomheden og projektet må tilsammen højst fylde tre sider. Hvis det går ud over denne grænse, kan I ikke forvente, at det bliver læst. Hvis det er svært at holde sig under grænsen, så skær det fra, som er gentagelser eller ikke centralt for projektet. Vedhæft ikke en masse bilag Det hjælper ikke ansøgningen, at der vedhæftes flere bilag om virksomhedens forretningsstrategi, virksomhedens markedsføringsmateriale, lange projektplaner, cv er eller eksamensbeviser, der ikke er relevante for ansøgningen. De væsentlige oplysninger skal stå i bilaget med projektbeskrivelsen og videnpilotens eksamensbevis, øvrige bilag vil ikke blive læst. Beskriv hvad videnpiloten kan, ikke hvad videnpiloten bør kunne I en videnpilotansøgning skal I beskrive, hvordan videnpilotens uddannelse og øvrige kvalifikationer passer til projektet. Her skal I ikke skrive, hvad I godt kunne tænke jer, at videnpiloten kan, men hvad videnpiloten rent faktisk kan. Det er en lille, men vigtig forskel. Dette gælder naturligvis kun, når I søger med navngiven videnpilot. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 7

8 Oplysninger fra 1. Hvad er Videnpilotordningen? Videnpilotordningen giver tilskud til, at private virksomheder med 2 til 100 ansatte ansætter en højtuddannet medarbejder - en videnpilot - til at udføre et innovativt projekt på 12 måneder i virksomheden. En højtuddannet er en person, der mindst har en uddannelse på bachelorniveau, dvs. en mellemlang videregående uddannelse og opefter. Det betyder, at f.eks. bachelorer, professionsbachelorer, diplomingeniører og kandidatuddannede kan blive videnpiloter. Styrelsen for Forskning og Innovation (forkortet FI) administrerer ordningen på vegne af InnovationsFonden. Formålet med ordningen er at styrke vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder ved at støtte deres adgang til højtuddannedes kompetencer. Ordningen sigter særligt på at få flere højtuddannede ud i områderne udenfor landets storbyer. 2. Overordnede betingelser Videnpiloten ansættes i virksomheden på fuld tid og som minimum på almindelige funktionærvilkår i 12 måneder. Videnpiloten skal arbejde fra virksomhedens adresse. Virksomheden modtager et tilskud på kr. per måned i 12 måneder, dog højst halvdelen af videnpilotens løn. Tilskud falder bort, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger. Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til videnpilotens løn. En virksomhed kan få tilskud til 2 videnpiloter over 3 år. Når virksomheden har haft 2 videnpiloter indenfor 3 år, skal der gå 3 år fra afslutningen af sidste projekt, til virksomheden igen kan modtage tilskud til en videnpilot. På er ordning og ansøgning beskrevet: Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 8

9 Oplysninger fra 3. Krav til virksomheden Der gives kun tilskud til private virksomheder. Der gives ikke tilskud til: A. ikke-kommercielle organisationer B. virksomheder ejet helt eller delvist af offentlige institutioner C. virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mindst halvdelen af omsætningen. Hvis man er i tvivl, om en virksomhed kan søge, eller om den betragtes som kommerciel, kan man få virksomheden vurderet før ansøgning ved at sende virksomhedens regnskab og vedtægter til FI på Koncernfællesskab Hvis den ansøgende virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder ovenstående krav for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden. Virksomheder indgår i et koncernfællesskab, når en virksomhed ejer 25% eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden. Hvis virksomheden indgår i et koncernfællesskab, skal oplysningerne i ansøgningen om ansatte, omsætning, højtuddannede m.v. være for hele koncernfællesskabet. Virksomhed uden kommercielle formål Virksomheder uden kommercielle formål (f.eks. erhvervsdrivende fonde) har mulighed for at søge om en videnpilot, hvis projektet vedrører salg af ydelser på et konkurrenceudsat marked, dvs. forretning på markedsvilkår. Ved ansøgning skal virksomheden desuden opfylde disse krav: 3.1. Den skal have mindst 2 og højst 100 fuldtidsansatte i samtlige sidste 12 måneder, ekskl. ejere. Ejere er alle, der har en andel på mindst 5% i virksomheden, uanset om de er formelt ansatte eller ej. Deltidsansatte skal omregnes til fuldtidsansatte. En fuldtidsstilling svarer i denne omregning til 37 timer ugentligt Virksomheden må højst have 5 højtuddannede ansat i forvejen, ekskl. ejere. Dog må højst 2 ud af 3 af alle ansatte være højtuddannede. (en højtuddannet er en person med en uddannelse på mindst bachelorniveau) Virksomheden må ikke have eller de sidste 2 år have haft en ansat med en uddannelse svarende til videnpilotens Virksomheden skal mindst have haft 1 mio. kr. i omsætning de seneste 12 måneder. ( Virksomheder, der har modtaget en videnkupon fra Styrelsen for Forskning og Innovation indenfor det sidste år før ansøgning, er undtaget fra dette krav.) 3.5. Virksomheden skal have eksisteret i mindst 1 år, regnet efter oprettelse i cvr-registret Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige Ifølge EU s bestemmelser må virksomheden desuden højst have en årlig omsætning på 50 mio. euro og en balance på 43 mio. euro. 4. Krav til videnpiloten Ved ansøgning skal videnpiloten opfylde disse krav: 4.1. Videnpiloten skal mindst have gennemført en mellemlang videregående uddannelse Forudgående tilknytning til virksomheden: Videnpiloten må indenfor de seneste to år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn eller honorar. Dette inkluderer løn og honorar fra andre virksomheder, f.eks. ved arbejde som konsulent, bestyrelsesmedlem eller vikar, samt arbejde før uddannelsens gennemførelse, f.eks. som studentermedhjælper. 4.3 Videnpiloten må indenfor de seneste 2 år højst have arbejdet i en periode svarende til 8 uger fuldtid i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet. Det omfatter eksempelvis praktikophold eller praktikopgave/internship Videnpiloten må ikke tidligere have været ansat som videnpilot i virksomheden. Bemærk, at den samme person kun kan være videnpilot i én virksomhed ad gangen. Ansøgningen skal indeholde en kopi af videnpilotens eksamensbeviser. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 9

10 Oplysninger fra 5. Krav til projektet Videnpiloten skal udføre et projekt i virksomheden på 12 måneder. Emnet kan f.eks. være at udvikle nye produkter, strategier, processer eller markedsføring. Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, som er baseret på en klar, innovativ idé. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre gængse virksomhedsaktiviteter. Virksomheden og projektet skal beskrives i ansøgningen. På skabelonen til ansøgningsbilaget er der vejledning til, hvad beskrivelserne bør indeholde. Styrelsen for Forskning og Innovation vurderer projektet efter disse kriterier: Er virksomheden og projektet beskrevet klart og tydeligt? Er det sandsynligt, at projektet kan give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft, hvis det lykkes? Passer projektet til videnpilotens uddannelse og eventuelt øvrige kompetencer? 6. Ansøgningsbehandling Ansøgningen skal godkendes af FI, før ansættelsen og projektet kan starte. Videnpiloten må ikke ansættes i virksomheden, før FI skriftligt har godkendt ansøgningen. Sker dette, kan bevillingen bortfalde. Ved godkendelse vil FI offentliggøre virksomhedens navn i en samlet bevillingsoversigt her på sitet. Gives der afslag, begrundes afslaget og ledsages af klagevejledning. Rådet for Teknologi og Innovation er klageinstans for FI s afgørelser om ansøgninger, jf. lov om teknologi og innovation (lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 med senere ændringer). Både faglige og retlige forhold kan påklages. Rådets afgørelser kan ikke ankes, jf. 4, stk. 1-5 i lov om teknologi og innovation Man kan søge løbende, og der er ikke faste ansøgningsfrister. Der gives bevilling, indtil midlerne slipper op. For at søge skal du bruge et online ansøgningssystem, som hedder E-grant. Læs mere på 7. De minimis Alle erhvervsstøtteordninger skal registreres under én af EU s rammebestemmelser for statsstøtte. Videnpilotordningen yder tilskud efter EU's de minimis-regler for statsstøtte.* Det betyder, at man i ansøgningen skal skrive, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Virksomheden kan højst modtage euro i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis Videnpilotordningens maksimale tilskud på kr. gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud. Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis? Virksomheder kan modtage støtte fra mange forskellige ordninger, og nogle af disse ordninger er de minimis-ordninger. Hvis en ordning følger de minimis-reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning. NB: Primærproducenter kan ikke modtage støtte fra Videnpilotordningen. Dette skyldes, at Videnpilotordningens tilskud ydes efter EU s de minimis-regler, som giver meget begrænsede muligheder for at støtte primærproducerende virksomheder. Primærproducenter har derfor desværre ikke mulighed for at søge om tilskud til ansættelse af videnpilot Innovationstjek og de minimis: Hvis virksomheden har modtaget et innovationstjek under InnovationsAgent-ordningen i perioden, skal det også skrives på. Et innovationstjek beløber sig til kr. i de minimis-støtte. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 10

11 D. Beskrivelse af virksomhed og projekt Vejledning til ansøgningsbilag Punkterne nedenfor skal besvares, men kan besvares i en helhed i stedet for punktvis. Undgå venligst faglige forkortelser. Bemærk, at den samlede beskrivelse højst må fylde 3 sider. Indhold over denne grænse kan ikke Hent forventes altid at seneste blive taget dokumentskabelon med i vurderingen af ansøgningen. fra (VERSION PR ) KORTLÆGNING - PRÆSENTATION OG STATUS Virksomheden (højst 1 side i alt) 1. Beskriv virksomheden og hvad den laver. F.eks.: Hvad sælger virksomheden? Hvem køber det, som virksomheden sælger - hvilken kundegruppe er der tale om? Hvor stort er salget pt., og er det stigende eller faldende? Er virksomheden gået ind på et nyt marked for nyligt, eller har den lavet det samme i mange år? Hvordan er konkurrencen på markedet? Har virksomheden haft særlige muligheder eller vanskeligheder på det seneste? 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. ledelse, personale/hr, produktudvikling, osv.? Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 11

12 1. Beskriv virksomheden og hvad den laver. F.eks.: Hvad sælger virksomheden? Hvem køber det, som virksomheden sælger - hvilken kundegruppe er der tale om? Vejledning til ansøgningsbilag Hvor stort er salget pt., og er det stigende eller faldende? Er Hent altid seneste dokumentskabelon virksomheden fra gået ind på et (VERSION nyt marked PR. for nyligt, ) eller har den lavet det samme i mange år? Hvordan er konkurrencen på markedet? Har virksomheden haft særlige muligheder eller vanskeligheder på det seneste? KORTLÆGNING - ORGANISATION OG KOMPETENCER 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. ledelse, personale/hr, produktudvikling, osv.? Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 12

13 vanskeligheder på det seneste? 2. Beskriv overordnet virksomhedens organisation, de ansatte, deres eventuelle uddannelse og deres arbejdsansvar og -opgaver. Vejledning til ansøgningsbilag Er virksomheden organiseret i forskellige afdelinger - f.eks. Hent altid seneste dokumentskabelon ledelse, fra personale/hr, produktudvikling, (VERSION PR. osv.? ) Hvilke medarbejdere er ansat hvor, og hvad laver de for virksomheden? Gør de nuværende medarbejdere brug af deres eventuelle uddannelser? KORTLÆGNING - AKTUELLE STRATEGIER 3. Beskriv virksomhedens forretnings- eller udviklingsstrategi. Hvis virksomheden har en langsigtet plan for, hvordan den skal vokse og udvikle sig, så beskriv planen her. Beskriv f.eks. om der er særlige markeder, som virksomheden gerne vil ind på, eller om der er bestemte produkter eller ydelser, som virksomheden sælger, og som skal udvikles. Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 13

14 Vejledning til ansøgningsbilag Hent altid seneste dokumentskabelon fra (VERSION PR ) Projektet PROJEKTBESKRIVELSE (højst 2 sider i alt) - spørgsmål 4-11 kan sammenfattes på max 2. a4 sider 4. Beskriv overordnet hvad det projekt, som videnpiloten skal lave, går ud på. Det kan f.eks. være innovation og udvikling af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte kundegrupper, osv. 5. Hvilken erfaring har virksomheden med projektemnet? Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til?

15 Projektet (højst 2 sider i alt) Vejledning til ansøgningsbilag 4. Beskriv overordnet hvad det projekt, som videnpiloten skal lave, går ud på. Hent altid seneste dokumentskabelon fra Det kan f.eks. være innovation (VERSION og udvikling PR ) af produkt eller ydelse, bedre organisering af virksomheden, undersøgelse af et nyt marked, særlig markedsføring rettet mod bestemte PROJEKTBESKRIVELSE - spørgsmål kundegrupper, 4-11 osv. kan sammenfattes på max 2. a4 sider 5. Hvilken erfaring har virksomheden med projektemnet? Findes det i virksomheden i forvejen, men kan gøres bedre, eller er det noget, der er helt nyt for virksomheden? 6. Beskriv hvad der konkret skal ske, og hvordan. Beskriv klart og tydeligt, hvad der skal ske under projektet, og hvordan det skal foregå. 7. Lav en kort tidsplan, evt. med milepæle, for projektet. Hvad bør være færdigt hvornår, for at projektet skal lykkes? 8. Beskriv slutmålet for projektet. Hvad skal projektet helst ende med - hvad er udviklingsmålet? 9. Beskriv hvordan projektets slutmål vil være nyttigt for virksomheden, og hvordan det kan være et udgangspunkt for videre udvikling. Hvorfor ønsker virksomheden at få udført dette projekt? Hvis projektet lykkes, vil virksomheden så være i stand til at bygge videre på projektet og evt. udvide det? 10. Hvilke medarbejdere i virksomheden vil videnpiloten arbejde sammen med om projektet, og hvilket udstyr vil videnpiloten få adgang til? Hvis projektet er stort, kan det være nødvendigt med flere medarbejdere på projektet. De fleste projekter kræver desuden udstyr af forskellig slags - har virksomheden allerede dette udstyr, eller skal det købes først? Vers :18 V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE Beskriv hvilke færdigheder fra den fundne videnpilots uddannelse, der er vigtige for at kunne udføre

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere