Feriepengeforpligtelse i SLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feriepengeforpligtelse i SLS"

Transkript

1 Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser. Det gælder eksempelvis skyldige beløb til over-/merarbejde og feriepengeforpligtelse. Fra 2007 er der også indført omkostningsbaserede bevillinger. Denne vejledning er målrettet feriepengeforpligtelsen, og de muligheder der gives for at håndtere denne form for forpligtelse og tilknyttet afvikling. Feriepengeforpligtelse 2010 Fra 2010 beregnes der ikke feriepengeforpligtelse i SLS. Beregning af feriepengeforpligtelse for 2010, se ØAV. Analyse primo 2007 På baggrund af indhøstede erfaringer med håndtering af feriepengeforpligtelsen i såvel regnskabs- som lønsystem især i det seneste halve år, har der i februar og marts måned 2007 været en analyse i Økonomistyrelsen af hvilke modeller der kan være fremadrettet, for at understøtte den løbende feriepengeforpligtelse og afvikling heraf. Som led i analysen har der været fokus på at modellerne skal være både teknisk og administrativt håndterbare. I løbet af analysen, har Økonomistyrelsen været i dialog med nogle kunder for at få indarbejdet deres input. 2 modeller Der er herefter 2 modeller der kan vælges imellem: Model 1 Personniveau-model Både beregning af feriepengeforpligtelse og afvikling via SLS. SLS Model 2 Institutions-model Manuel løsning via Regnskab, med uddata fra SLS. Regnskab De 2 modeller er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. Side 1 af 21

2 Feriepengeforpligtelse i SLS, Continued Indhold Indledning om Feriepengeforpligtelsen i SLS Håndtering af Feriepengeforpligtelse Overgangsperiode - fra 1. juli 2007 Personniveau-model (model 1) Institutions-model (model 2) Løndele i SLS - oversigt Kontering (fra SLS til Regnskab) Rapport med data til ift. beregning af feriepengeforpligtelsen Besked til Økonomistyrelsen Hvis ikke der gives besked til Økonomistyrelsen, sker beregningen i SLS efter model 1, hvor både beregning af feriepengeforpligtelse og afvikling sker via SLS. Hvis institutionen ønsker model 2, gives der besked herom via mail til ØS Rådgivning og Support: Mailen skal indeholde følgende oplysninger: Hvilke eller hvilken SLS-gruppe model 2 ønskes for Hvordan U714 skal sorteres. Mulighederne er: - SLS-gruppe (GRP) - Delregnskab (DRS) - Lønnummer (LNR) Angiv venligst i Emne i mailen: Feriepengeforpligtelse Model 2. Ønsker institutionen at ændre på sortering af U714, sker det ligeledes ved at indsende en mail til Angiv venligst i Emne i mailen: Feriepengeforpligtelse - Model 2. Bemærk: Det er ikke muligt at bestille U 714 indeholdende segmenter samt år til dato oplysninger. Side 2 af 21

3 Håndtering af Feriepengeforpligtelse Kvartalsvis Vær opmærksom på, at regulering af feriepengeforpligtelsen skal ske minimum hvert kvartal. Åbningsbalance Ved hvert årsskifte, skal feriepengeforpligtelsen opgøres og medtages i åbningsbalancen for det nye regnskabsår. Afvikling af feriepengeforpligtelsen forud for ferieåret 2006/2007, skal I foretage i jeres regnskabssystem. Overgangsperiode Overgangsperiode, kommunalreformen Disse overførte medarbejderes ferie vedr. optjeningsåret 2006 (ferieåret 2007/2008) og evt. tidligere - skal sidestilles med da feriepengeforpligtelsen blev indført jf. ovenfor - dvs. der skal ikke ske afvikling via SLS - men føres regnskab med feriepengeforpligtelsen manuelt i jeres regnskab. Fra optjeningsåret 2007 (ferieåret 2008/2009) kan disse medarbejdere sidestilles med alle andre. Hvem har ansvaret? Det er institutionens ansvar at håndtere feriepengeforpligtelsen, såvel i forhold til den løbende tilskrivning som afvikling. Økonomistyrelsen leverer tilbud via systemerne: SLS i form af 2 modeller Navision Stat i form af posteringer og saldi (regnskab) og via rådgivning og support i form af: Behandling af henvendelser og sager, herunder også knyttet til regler og kontering Informations- og vejledningsmateriale Temamøder og Tematelefon Side 3 af 21

4 Håndtering af Feriepengeforpligtelse, Continued Tværgående samarbejde Håndtering af feriepengeforpligtelsen involverer en række medarbejdere i din institution. Her har vi givet et bud på hvordan fødekæden er: Ansat medarbejder Ferieret Melding om afholdelse af ferie Fratræden Personale Ferieregnskab Besked om løntræk mv. Løn Løntræk ifm. ferie Feriegodtgørelse ved fratræden Særlig feriegodtgørelse Posteringer Afvikling Regnskab Afstemning Opfølgning Budget/ controller Skitsen viser, at det er vigtigt med klare forretningsgange mellem de forskellige interessenter, herunder koordinering og samarbejde på tværs af funktioner i institutionen. En manglende afvikling af feriepengeforpligtelsen i regnskabet, kan skyldes at medarbejderen aldrig har afleveret oplysning om afholdelse af ferie eller at planlagt/afholdt ferie ikke er blevet indberettet til rette sted. Manuel afvikling Den manuelle afvikling af feriepengeforpligtelsen, sker som hovedregel ud fra en kvalificeret vurdering af hvornår ferie typisk falder i din institution, sammenkoblet med gennemsnitspris. Et udgangspunkt for afvikling kan eksempelvis være: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5% 5% 5% 10% 5% 10% 25% 10% 5% 5% 5% 10% Der gøres opmærksom på, at i april måned afvikles al forpligtelse knyttet til den Særlige feriegodtgørelse. I forbindelse med en medarbejders fratræden, afvikles al feriepengeforpligtelse. Anvender man model 1 i SLS, sker det automatisk. For model 2 sker afvikling manuelt via regnskabet. Side 4 af 21

5 Håndtering af Feriepengeforpligtelse, Continued Flere oplysninger Du kan læse mere om omkostningsreform og feriepengeforpligtelse i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning - ØAV. Spørgsmål Hvis du har spørgsmål til feriepengeforpligtelse, er du velkommen til at kontakte os. Du kan sende en mail eller ringe på Side 5 af 21

6 Overgangsperiode pr. 1. juli 2007 (LG 08/07, 2. kørsel) Indledning Resultatet af analysen er, at der tilbydes to modeller til håndtering af feriepengeforpligtelsen i SLS. Den ene model (personniveau-model), hvor både feriepengeforpligtelse og afvikling beregnes i SLS. Den anden model (institutionsmodel), der er en manuel løsning via regnskab; hvor SLS beregner feriepengeforpligtelsen, men hvor der ikke sker nogen postering eller afvikling. Model 1 kører nu i lønsystemet, og der er foretaget nogle justeringer af beregningen i SLS på baggrund af de erfaringer der er gjort. Model 2 vil blive iværksat på det tidspunkt hvor institutionen giver besked om det. Model 2 Vælger institutionen model 2 i SLS, vil Feriepengeforpligtelsen blive beregnet og dokumenteret på U714 fra SLS. Herfra kan institutionen foretage det videre via regnskabet. Det understreges, at der ved brug af model 2 ikke vil blive foretaget postering af forpligtelsen i regnskab, ligesom der ikke sker en afvikling via SLS. Af hensyn til institutionens styring af feriepengeforpligtelsen, vil det formentlig være mest hensigtsmæssigt at skifte til model 2 i tilknytning til et årsskifte. Imidlertid er der mulighed for at vælge, at overgå til model 2 allerede fra LG 08/07, 1. lønkørsel. Model 2 vil virke fra og med den lønkørsel hvor registreringen sker i SLS. Herefter vil der også blive beregnet feriepengeforpligtelse af efterreguleringer. Feriepengeforpligtelsen dokumenteres på U714 fra SLS, der også leveres fra og med den lønkørsel hvor model 2 er registreret i lønsystemet. U714 skal ikke bestilles særskilt. Model 1 Model 1 er en automatiseret løsning, Både beregning af feriepengeforpligtelse og afvikling via SLS. Der skal dog i enkelte tilfælde skal foretages manuelle korrektioner. Antallet af disse er dog blevet væsentligt færre efter at der er foretaget nogle omlægninger i SLS, primært med udgangspunkt i de erfaringer der er gjort og de input vi har modtaget fra kunder. Side 6 af 21

7 Personniveau-model 1 Indledning Denne model kan vælges, når man ønsker at få beregnet både feriepengeforpligtelse og løbende afvikling via SLS. Det er dog også muligt at vælge model 1, uden at man anvender SLS Ferie/fravær. I denne situation vil feriepengeforpligtelsen blive beregnet i SLS, men der skal ske en manuel afvikling af feriepengeforpligtelsen jf. beskrivelsen nedenfor. Udgangspunktet er herefter, at der er valgt en automatiseret løsning, hvor der dog i enkelte tilfælde skal foretages manuelle korrektioner. Nærmere om disse indgår senere i dette afsnit af vejledningen. Kort om model 1 Beregningsgrundlaget for model 1, er medarbejderens ferierettigheder, løbende afholdelse af ferie og feriegivende løn (ferietotaler). Datagrundlaget knyttet til ferieregnskabet for beregningen i SLS, kan dannes ad tre kanaler: SLS Ferie/Fravær Indrapportering på løndele knyttet til ferie og feriepengeforpligtelse direkte i SLS Lokalsystem med overmelding af feriedata, p.t. via ØDUP til SLS OBS: Har man valgt model 1, skal der som hovedregel ikke foretages manuelle korrektioner via Regnskabet. SLS-regler for model 1 Der foretages beregning af feriepengeforpligtigelsen og der foretages afvikling. Der sker opsummering til faste felter på lønmodtagerregistret. Der foretages posteringer i det lokale økonomisystem (LØS) af både forpligtigelsen og af afviklingen. Beregning i SLS Beregningen af feriepengeforpligtigelsen sker automatisk og kan ses på: løndel 880, 881 eller 882, der danner automatisk modpostering på løndel 980, 981 og 982. Afviklingen sker via indrapportering til Ferie/Fravær eller ved indrapportering til SLS via løndel 0888 (Se oversigt over løndele i Løndele i SLS - oversigt). Markering i SLS for valgt model Der er ikke nogen særlig markering for model 1 i SLS. Dog vil der på registre hvor model 1 anvendes, være en opsummering til en række faste felter, som fx "Indikatorer 4". Bemærk: Det er ikke muligt at skifte model med tilbagevirkende kraft kun fremadrettet. Side 7 af 21

8 Side 8 af 21

9 Personniveau-model 1, Continued Løndele i SLS fra SLS Ferie- /Fravær Anvender man SLS Ferie/Fravær, vil ferieoplysningerne (både ferierettigheder, afholdt ferie og feriekorrektioner) automatisk blive overført til SLS via disse løndele. Løndelene fremgår via Ansættelsesforhold Engangsløndele : En samlet oversigt over løndele finder du i afsnittet: "Løndele i SLS - oversigt". Oplysninger i SLS Oplysning om feriepengeforpligtelsen findes via: 1. Faste felter 2. U Sumdata Side 9 af 21

10 Personniveau-model 1, Continued Oplysning om beregnet/afvikl et feriepengeforpligtelse i SLS Oplysning om beregnet/afviklet feriepengeforpligtelse, findes i SLS via Faste felter Indikatorer 4 : Manuelle korrektioner Det er essentielt at de kunder der anvender model 1, ikke foretager afvikling direkte i Regnskabet, hvis SLS Ferie/fravær anvendes til ferieregistrering. Hovedreglen er, at der foretages eventuelle manuelle korrektioner i SLS. Her er listet de situationer hvor der muligvis skal foretages manuelle korrektioner: Kontant udbetaling af feriegodtgørelse Funktion/konstitution PLBNR 98 og 99 Særlige feriedage i forbindelse med løndel 5050 Gruppeskift Punkterne er nærmere beskrevet nedenfor. OBS: Der gøres opmærksom på, at hvis din institution ikke anvender SLS Ferie- /Fravær, så vil disse korrektioner altid skulle foretages manuelt via løndele (LKO 088X). Hvis man i stedet for LKO 088X foretager rettelse via sumning til de faste felter, vil dette have den konsekvens, at kun registret bliver tilrettet der foretages altså ikke rettelse i bogføringen i regnskabet, som dokumenteres på fx U 852. Som hovedregel skal der således ikke foretages rettelse via sumning til de faste felter. Side 10 af 21

11 Personniveau-model 1, Continued Udbetaling af feriegodtgørelse Ved udbetaling af feriegodtgørelse via løndel 5000, 5010 og 5020 foretages der automatisk afvikling af feriepengeforpligtelsen i SLS. I SLS Ferie/Fravær kan de udbetalte feriedage indrapporteres via årsagskode 503, som anvendes ved udbetaling af feriedage, således at SLS Ferie/Fravær og SLS stemmer overens. Ved kontant udbetaling af feriegodtgørelse via eksempelvis løndel 5005, 5015, 5017, 5027 og 5037 (særlige feriedage) foretages der ikke automatisk afvikling af feriepengeforpligtelsen i SLS. I SLS Ferie/Fravær kan der oprettes en hændelse med årsagskode 503 (kontant udbetaling af feriedage) eller årsagskode 504 (kontant udbetaling af særlige feriedage). Disse hændelser vil herefter sikre at der sker en automatisk afvikling via SLS. Hvis man ikke anvender SLS Ferie/Fravær, skal der indrapporteres via løndel 0888 til SLS. Der gøres opmærksom på, at afskrivning ikke bør foretages direkte i Regnskabet, da SLS så ikke har de korrekte totaler at beregne på fremadrettet. OBS: Hvis løndel 5000, 5010 eller 5020 anvendes til kontant udbetaling af feriegodtgørelse (via sats 1), vil der ske en afvikling (nulstilling) af feriepengeforpligtelsen. Funktion/konstitution PLBNR 98 og 99 Hvis en medarbejders funktion (PLBNR 98 og 99) ophører (fx i forbindelse med fratræden), skal der ikke indrapporteres løndel 5000, 5010 eller 5020 på funktionsvederlaget. Ferietotalerne flyttes manuelt fra PLBNR 099 til det PLBNR (fx 000) som hovedstillingen hører til. Det samme gælder med feriepengeforpligtelsen, der skal flyttes til hovedstillingen via løndel: 0880, 0881 og I LG 02/XX bliver der fremover udskrevet advis RK8029. Dette advis udskrives for alle plbnr. 099 hvor der står beløb i feriepengeforpligtelsen DÅ, SÅ, FÅ eller FFÅ. Side 11 af 21

12 Personniveau-model 1, Continued Særlige feriedage i forbindelse med løndel 5050 Hvis løndel 5050 er i kraft beregner SLS ikke feriepengeforpligtelse for de 5 særlige feriedage der optjenes for visse af disse overenskomster. Hvis institutionen ønsker at der i SLS skal beregnes feriepengeforpligtelse på disse lønmodtagere, skal der foretages en indrapportering på løndel 2929 på de berørte registre. Hvis der er flere/mange medarbejdere (registre) der har løndel 5050, er der mulighed for at bestille maskinel opsætning af løndel Meddelelse herom sker via en mail til ØS Rådgivning og Support: Økonomistyrelsen løser opgaven mod betaling: 3 timer á kr ,00 pr. time. Altså for en samlet pris på kr ,00. For medarbejdere med løndel 5050 og ret til særlige feriedage, skal registrering af optjent ferie i SLS Ferie-/Fraværssystemet ske på følgende måde: Optjente feriedage (LKO 5050) skal registreres som ferie uden løn Optjente særlige feriedage skal registreres som særlige feriedage med løn Der vil herefter, ved registrering i Ferie-/Frav af afholdelse af særlige feriedage, ske en maskinel afvikling af feriepengeforpligtelsen ud fra følgende beregningsformel: Beregnet feriepengeforpligtelse X afholdte særlige feriedage Optjente særlige feriedage Gruppeskift Ved gruppeskift, hvor feriedagene overføres til den nye gruppe, skal feriepengeforpligtelsen afvikles i den afgivende gruppe, og opskrives/tilskrives feriepengeforpligtelsen i den modtagende gruppe. Korrektioner af totaler (Indikatorer 4) i de faste felter, sker via løndel 0880, 0881 og Bemærk: Hvis du indrapporterer online gruppeskift, skal du selv huske at indrapportere i faste felter for at ferie-/fraværsoplysningerne medtages. Du skal indrapportere værdien: 1 via faste felter arbejds-/tjenestetid, i feltet: "Fraværsopl. medtages". Side 12 af 21

13 Personniveau-model 1, Continued Særlige forhold - fuld afvikling I forhold til feriegodtgørelse ved afgang, er der det særlige element at der sker en samlet afvikling af feriepengeforpligtelsen via SLS, når løndel 5000, 5010 eller 5020 er indrapporteret. Løndel 5000 Løndel 5010 Løndel 5020 Ved indrapportering af LKO 5000 vil beregnet feriepengeforpligtelse for indeværende år maskinelt blive afviklet (nulstillet) Disse fastfelter nulstilles: Feriepengeforpligtelse DÅ (FF320) Feriepengeforpligtelse Særl. Ferieg. DÅ (FF324) Ved indrapportering af LKO 5010 vil beregnet feriepengeforpligtelse for sidste år maskinelt blive afviklet (nulstillet) Disse fastfelter nulstilles: Feriepengeforpligtelse SÅ (FF321) Feriepengeforpligtelse Særl. Ferieg. SÅ (FF325) Ved indrapportering af LKO 5020 vil beregnet feriepengeforpligtelse for forrige år maskinelt blive afviklet (nulstillet) Disse fastfelter nulstilles: Feriepengeforpligtelse FÅ (FF322) Feriepengeforpligtelse Særl. Ferieg. FÅ (FF326) I forhold til den Særlige feriegodtgørelse (løndel 5030/5031), afvikles der i løngeneration 05, 2. kørsel (april måned), samtidig med udbetaling af den særlige feriegodtgørelse. Samtidig nulstilles fastfelt: Feriepengeforpligtelse Særl. Ferieg. SÅ (FF325) nulstilles. Advis fra SLS Der kommer to faste advis fra SLS: Kode RB7301 RB7303 Beskrivelse Værdien af en feriedag kan ikke beregnes, da antal dage i optjeningsåret 200X er negativ eller lig 0. Der er derfor ikke flyttet feriepengeforpligtelse til optjeningsåret 200X. Handling: Der skal registreres Optjente feriedage i SLS enten via løndel 0886 eller via Ferie/fraværssystemet. Værdien af en feriedag kan ikke beregnes, da antal dage i optjeningsåret 200X er negativ eller lig 0. Hændelsen er derfor ikke afskrevet feriepengeforpligtelsen. Handling: Der skal registreres Optjente feriedage i SLS enten via løndel 0886 eller via Ferie/fraværssystemet. Løndel 0888 skal samtidig indrapporteres til SLS. Side 13 af 21

14 Personniveau-model 1, Continued Dokumentation Posteringer knyttet til feriepengeforpligtelsen i SLS, fremgår af uddata: 852: Bilag til internt regnskab 914: LØS-fil Hertil kan posteringer ses via Sumdata i SLS: Regnskabsoplysninger, Periodeforbrug og i År-til-dato-forbrug. Årsagskoder og Ferieretstyper Læs mere om årsagskoder og ferieretstyper og automatik til SLS i Emnebeskrivelse: Ferie/Fravær, Opslag og Diverse koder. Side 14 af 21

15 Institutions-model (model 2) Indledning Denne model kører via Regnskab og svarer til at håndtere feriepengeforpligtelsen på samme måde som man håndterer afspadsering og overarbejde. Kort om institutionsmodel Institutionen tilskriver/afvikler selv minimum hvert kvartal i forhold til feriepengeforpligtelsen direkte i Regnskabet. Som dokumentation for beregnet fiktiv feriepengeforpligtelse, leveres U714 fra SLS som kan danne grundlag for kontering af feriepengeforpligtelsen. Dette uddata leveres efter hver lønkørsel. Markeringer i SLS Hvis en institution har valgt model 2 til feriepengeforpligtelse i SLS, vil løndel 0245 fremgå af register. Når løndelen dannes, bliver oplysningerne i Faste felter, Indikatorer 4 samtidig nulstillet og der dannes en dato = Løngenerationsdatoen for overgang til model 2 i Faste felter, Datofelter1. Rapport fra SLS U714 er et fast uddata, som ikke kan afbestilles, og indeholder oplysning om den fiktivt beregnede feriepengeforpligtelse. Kan man bruge Ferie/fravær når man har valgt model 2? Ja, man kan sagtens anvende Ferie/fravær, selvom man har valgt model 2. Men der dannes selvfølgelig ikke transaktioner med løndele fra Ferie/fravær til SLS, når man har valgt model 2. Særlige forhold Af hensyn til institutionens styring af feriepengeforpligtelsen, vil det formentlig være mest hensigtsmæssigt at skifte til model 2 i tilknytning til et årsskifte. Imidlertid er der mulighed for at vælge, at overgå til model 2 allerede fra LG 08/07, 1. lønkørsel. Herefter vil der også blive beregnet fiktiv feriepengeforpligtelse af efterreguleringer. Feriepengeforpligtelsen dokumenteres på U714 fra SLS, der leveres fra og med den lønkørsel hvor model 2 er registreret i lønsystemet. Beregning af den fiktive feriepengeforpligtelse foretages efter samme regler som for model 1 men der foretages ikke opsummeringer af den fiktive beregning i Faste felter, Indikatorer 4. Bemærk: Model 2 virker fra og med aktuel lønkørsel, altså fra den specifikke lønkørsel hvor løndel 0245 registreres. Det er ikke muligt at skifte model med tilbagevirkende kraft kun fremadrettet. Side 15 af 21

16 Løndele i SLS - oversigt Oversigt Her indgår oversigt over de løndele der anvendes i SLS i tilknytning til Feriepengeforpligtelse. Der er udarbejdet to oversigter: Løndele der er knyttet til tilskrivning af feriepengeforpligtelsen Løndele der er knyttet til afvikling af feriepengeforpligtelsen Løndele i SLS - tilskrivning Disse løndele anvendes i SLS i forbindelse med Feriepengeforpligtelsen - tilskrivning. I sidste kolonne: L/E/T, er en markering for om løndelen er løbende (L), engangs (E) eller teknisk (T): Løndel Løndelsnavn Bemærkninger L/E/T 0880 Feriepengeforpligtelse - dette år 0881 Feriepengeforpligtelse - sidste år 0882 Feriepengeforpligtelse - forrige år Korrektion af totaler i SLS. Periodens feriepengeforpligtelse i indeværende år. Konteres som udgift på artskonto Korrektion af totaler i SLS. Periodens feriepengeforpligtelse hørende til sidste år. Konteres som udgift på artskonto Korrektion af totaler i SLS. Periodens feriepengeforpligtelse hørende til forrige år. Konteres som udgift på artskonto L L L 0886 Optjente feriedage Indgår i beregning af feriepengeforpligtelsen. E 0887 Flyttede feriedage Indgår i beregning af feriepengeforpligtelsen. E Note: Den automatiske overførsel fra SLS Ferie/Fravær dækker ferieretstyperne: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 598 og Afholdte feriedage Indgår i løbende afskrivning. E 0889 Korrigeret ferie Tilskriver eller afskriver afhængig af korrektionen. E Note: Den automatiske overførsel fra SLS Ferie/Fravær dækker årsagskoderne: 500, 503, 504, 505 og Feriepengeforpligtelse - dette år 0981 Feriepengeforpligtelse - sidste år 0982 Feriepengeforpligtelse - forrige år Modpost til LKO 880. Periodens feriepengeforpligtelse i indeværende år med modsat fortegn. Konteres som gæld på artskonto Modpost til LKO 881. Periodens feriepengeforpligtelse hørende til sidste år med modsat fortegn. Konteres som gæld på artskonto Modpost til LKO 882. Periodens feriepengeforpligtelse hørende til sidste år med modsat fortegn. Konteres som gæld på artskonto T T T 2925 Forpligtelse Der sker ingen beregning i SLS på de medarbejdere hvor denne løndel er registreret. Den kan enten indrapporteres eller mod betaling blive opsat af Økonomistyrelsen. Denne løndel anvendes alene hvis nogle få medarbejdere ikke skal medtages i beregningen i forhold til feriepengeforpligtelsen. L Side 16 af 21

17 Løndele i SLS - oversigt, Continued Løndele i SLS - tilskrivning, fortsat Disse løndele anvendes i SLS i forbindelse med Feriepengeforpligtelsen - tilskrivning. I sidste kolonne: L/E/T, er en markering for om løndelen er løbende (L), engangs (E) eller teknisk (T): Løndel Løndelsnavn Bemærkninger L/E/T 2926 Feriepengeforpligtelse - uden særlige ansættelsesforhold. Hvis løndel 2926 er i kraft på registret, Skal indrapporteres når der ikke optjenes særlige feriedage i et L feriedage beregnes feriepengeforpligtelsen uden særlige feriedage Feriepengeforpligtelse - flexjob 2928 Feriepengeforpligtelse med 1 særlig feriedag Skal indrapporteres når en person er ansat i flex-job, skånejob o. lign., hvor feriepengeforpligtelsen skal nedsættes med refusionen. Skal indrapporteres når der kun optjenes én særlig feriedag i et ansættelsesforhold. Hvis løndel 2928 er i kraft på registret, beregnes feriepengeforpligtelsen kun med én særlig feriedag. L L 2929 Feriepengeforpligtelse med kun særlige feriedage Skal indrapporteres hvis der skal beregnes feriepengeforpligtelse af de 5 særlige feriedage, selv om løndel 5050 er i kraft på registret. Når løndel 2929 er i kraft samtidig med at løndel 5050 er i kraft, beregnes der feriepengeforpligtelse af de 5 særlige feriedage. L Side 17 af 21

18 Løndele i SLS - oversigt, Continued Løndele i SLS - afvikling Disse løndele anvendes i SLS i forbindelse med Feriepengeforpligtelsen - afvikling: Løndel Løndelsnavn Bemærkninger 0886 Feriepengeforpligtelse - regulering 0887 Feriepengeforpligtelse - flytning 0888 Feriepengeforpligtelse - hændelse 0889 Feriepengeforpligtelse - korrektion Løndelen dannes automatisk ved regulering af feriedage med løn i Ferie/fraværs-systemet. Kan også indrapporteres manuelt i SLS. Løndelen summer antal optjente feriedage til et fast felt vedr. feriepengeforpligtelsen. Antal optjente feriedage indgår i afskrivningen af feriepengeforpligtelsen. Løndelen dannes automatisk ved flytning af feriedage med løn i Ferie/fraværs-systemet. Kan også indrapporteres manuelt i SLS. Løndelen nedskriver feriepengeforpligtelsen og antal optjente feriedage i det ferieår som feriedagene flyttes fra og opskriver feriepengeforpligtelsen og antal optjente feriedage i det ferieår som feriedagene flyttes til. Løndelen dannes automatisk ved indrapportering af en feriehændelse med løn i Ferie/fraværs-systemet. Kan også indrapporteres manuelt i SLS. Løndelen nedskriver feriepengeforpligtelsen og antal optjente feriedage med den afholdte ferie. Løndelen dannes automatisk ved en korrektion af en feriehændelse med løn i Ferie/fraværs-systemet. Kan også indrapporteres manuelt i SLS. Løndelen nedskriver feriepengeforpligtelsen og antal optjente feriedage med korrektionen af den afholdte ferie. Side 18 af 21

19 Kontering - fra SLS til Regnskab Indledning I dette afsnit kan du se hvordan feriepengeforpligtelse konteres i regnskab, hhv. konto og 94.11: Formel til beregning af feriepengeforpligtelsen i SLS Her er den formel der anvendes i SLS til at beregne den feriepengeforpligtelse der knytter sig til en medarbejder der har 30 dages ferieret (25 feriedage og 5 særlige feriedage): Feriegivende løn * UNDTAGELSE: Dog gælder denne beregningsformel for PKAT: 123: Skibspersonel 160, 660 og 666: Værnepligtigt personel der ikke er omfattet af Ferieaftalen og hermed ikke har ret til særlige feriedage: Feriegivende løn * Side 19 af 21

20 Kontering - fra SLS til Regnskab, Continued Beregning af feriepengeforpligtelse ifm. Særlig feriegodtgørelse Her er den formel der anvendes i SLS til at beregne den feriepengeforpligtelse der knytter sig til en medarbejder og den særlige feriegodtgørelse. Denne formel anvendes uanset hvilken overenskomst medarbejderen er ansat i henhold til: Feriegivende løn * 1,5 100 Eksempel feriepengeforpligtelse i SLS Eksemplet bygger på en medarbejder der har 30 dages ferie og en feriegivende løn på kr : ,00 * hvor der vil være en feriepengeforpligtelse på kr ,02. Formel til afvikling i SLS I takt med at en medarbejder holder ferie, og ferien indberettes til SLS/SLS Ferie/Fravær, sker der en afvikling af feriepengeforpligtelsen med denne formel: Feriepengeforpligtelse * afholdte feriedage (med løn) 30 Eksempel på afvikling i SLS Eksemplet bygger på en medarbejder der holder 5 dages ferie med løn i juni måned, og som i optjeningsåret har optjent ret til 30 dages ferie/særlige feriedage: ,02 * 5 30 hvor der vil være en afvikling på kr ,00. Eksempel - feriepengeforpligtelse og særlig feriegodtgørelse Eksemplet bygger på en medarbejder der holder ferie med løn og krav på særlig feriegodtgørelse: ,00 * 1,5 100 hvor der vil være en feriepengeforpligtelse ift. særlig feriegodtgørelse på kr ,17. Side 20 af 21

21 Rapport fra SLS med ferietotaler Indledning Dette uddata er målrettet de kunder der har valgt Institutions-modellen - model 2 i forhold til feriepengeforpligtelsen. En model hvor både feriepengeforpligtelse og afvikling foretages af institutionen direkte i Regnskabet helt udenom SLS. U714 dokumenterer den fiktivt beregnede feriepengeforpligtelse i den pågældende lønkørsel. Sortering U714 kan bestilles på én af følgende 3 niveauer: Gruppe Delregnskab eller Lønnummer. Bemærk: Det er ikke muligt at bestille U 714 indeholdende segmenter samt år til dato oplysninger. Indhold i U714 U714 indeholder beregnet feriepengeforpligtelse for en given (aktuel) Løngeneration: Hvis U714 er sorteret på: Lønnummer Delregnskab Gruppe Vil beregnet feriepengeforpligtelse være anført pr. medarbejder/lønnummer, ligesom der vil være en sammentælling (ialt). pr. delregnskab, ligesom der vil være en sammentælling (i alt). For gruppen med ét beløb. Hvor tit leveres rapporten U714 leveres efter hver lønkørsel og indeholder fiktivt beregnet feriepengeforpligtelse i den givne lønkørsel. Side 21 af 21

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse i SLS januar 2009 Program for temamødet 1. Baggrund 2. Beregning i SLS 3. Ferieregnskab 4. Kontering 5. Advis fra SLS 6. Feriepengeforpligtelsen i regnskabet (modeller i SLS) 7.

Læs mere

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 02/10, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.)

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.) Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.) Løninformation nr. 26 af 18. dec. 2015 (LG 01/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.)

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 10 af 19. maj 2009 (LG 06/09, 2.)

Nr. 10 af 19. maj 2009 (LG 06/09, 2.) Nr. 10 af 19. maj 2009 (LG 06/09, 2.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 06/09, 2. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Økonomistyrelsen Funktioner Løbenummer 098 og 099 Overblik Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Introduktion I dette Opslag, kan du se; hvornår og hvordan du bruger funktioner (løbenummer 098 og 099),

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11 Brug SLS-guiden Side 1 af 11 I denne vejledning får du at vide, hvordan du kan bruge SLS-guiden til at fremsøge oplysninger, som kan hjælpe dig med at indberette til lønsystemet Indhold 1. Muligheder i

Læs mere

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel.

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel. Sumdata i SLS Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du bruger og hvilke muligheder, der findes online i Sumdata i SLS. Der er ikke mulighed for at se Sumdata i HR-Løn. Via Sumdata

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Navn og adresse i SLS

Navn og adresse i SLS Navn og adresse i SLS Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du kan bruge navn og adresse i SLS, og hvilken automatik der knytter sig til disse begreber. Indhold 1. Generelt... 1 2.

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.)

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.) Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.)

Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.) Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.) Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 03/07, 1. lønkørsel.

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser 1. Indledning Indregning af skyldige beløb til feriepenge er en væsentlig post i balancen. Dette stiller store krav til den regnskabsmæssige opgørelse, opfølgning

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 16 af 23. august 2010 (LG 09/10, 2.)

Nr. 16 af 23. august 2010 (LG 09/10, 2.) Nr. 16 af 23. august 2010 (LG 09/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 09/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Nye løndele...1

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Nr. 21 af 9. november 2009 (LG 12/09, 1.)

Nr. 21 af 9. november 2009 (LG 12/09, 1.) Nr. 21 af 9. november 2009 (LG 12/09, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 12/09, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid

Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid 1. Indledning Når over/merarbejde eller flekstid mv. indregnes i balancen som en skyldig post indebærer det, at regnskabsinstruksen skal omfatte

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Side 1 af 22 I denne vejledning kan du kunne læse, hvordan du registrerer forskellige typer af ferie og sygdom og andet fravær i HR-Løn. Indhold 1. Ferie/fravær i

Læs mere

Nr. 24 af 17. december 2008 (LG 01/09, 2.)

Nr. 24 af 17. december 2008 (LG 01/09, 2.) Nr. 24 af 17. december 2008 (LG 01/09, 2.) Nr. 24 af 17. december 2008 (LG 01/09, 2.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 01/09, 2. lønkørsel.

Læs mere

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vi åbner for afslutning af ferieåret 11/12 d. 1. maj 2012 og arbejdet skal være færdigt fredag d. 29. juni 2012. Så nærmer vi os tiden, hvor vi skifter fra

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2016 (LG 08/16, 2.)

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2016 (LG 08/16, 2.) Løninformation nr. 14 af 21. juli 2016 (LG 08/16, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 08/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. juli 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 27 I denne vejledning kan du kunne læse, hvordan du registrerer forskellige typer af ferie og sygdom og andet fravær i SLS. Indhold 1. FRAV i SLS... 2 2. Indberet

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.)

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 11/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. oktober 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.)

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.) Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 01/11, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Her kan du finde svar på en række spørgsmål om digitale lønsedler og om implementeringen heraf. Spørgsmål og svar bliver løbende revideret.

Her kan du finde svar på en række spørgsmål om digitale lønsedler og om implementeringen heraf. Spørgsmål og svar bliver løbende revideret. Version 6 Spørgsmål og svar Her kan du finde svar på en række spørgsmål om digitale lønsedler og om implementeringen heraf. Spørgsmål og svar bliver løbende revideret. Du kan benytte søgeboksen til, at

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Opslag Ferie med og uden løn

Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Overblik Indledning I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere og behandle forskellige situationer der knytter sig til lønsagsbehandling

Læs mere

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer)

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Redigeret Den 14. oktober 2010 vedr. afsnittet om Registrering i SLS ved flere skiftende arbejdspladser. Indledning

Læs mere

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan Release Note KMD OPUS Vagtplan Release nummer Releasedato 0.85 29. oktober 2015 Senest reviewet dato: Senest reviewet af: Senest godkendt dato: Senest godkendt af: 25-10-2015 27-10-2015 Side

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn Finansministeriet har varslet lockout og boykot fra 1. april 2013 for overenskomstansatte lærere mv. ved en række nærmere opregnede undervisningsinstitutioner.

Læs mere

Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister

Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Personalestyrelsen 2005 2 Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Udsendt af Personalestyrelsen februar 2005 Omslag: Tryk: ISBN: 87-7956-176-5

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere