Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlingshuset. i Øster Brønderslev"

Transkript

1 Samlingshuset i Øster Brønderslev

2 Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning og selve byggeriet inkl. rigtigt meget frivilligt arbejde. Projektet er baseret på en erkendelse af, at de forskellige parter bag Samlingshuset ikke hver for sig kunne få opfyldt deres behov for og ønsker til faciliteter, samt at man kun ved at samarbejde ved at løfte i flok ikke bare kunne få behovene dækket, men desuden kunne få løftet projektet til et endnu bedre resultat med muligheder for udfoldelser mange år frem. De første ideer til et Samlingshus opstod i 2002/2003, men tiden var ikke moden. Ideen blev ikke glemt, men blev taget op igen i 2007/2008, og en mere detaljeret planlægning begyndte i 2009/2010 med økonomiske undersøgelser og mange skitser. I 2011 samledes penge ind til det konkrete projekt, der var byggestart november 2011, og byggeriet var færdigt efteråret 2012, og ibrugtagningstilladelsen kom januar Bag Samlingshuset i Øster Brønderslev står de fire parter: Østsidehallen, Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Idrætsforening samt Øster Brønderslev Borgerforening. Formændene for de 4 parter udgør bestyrelsen suppleret med 2 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Information Denne informationsfolder er lavet marts 2013 for at samle og formidle bagrunden for og arbejdet med Samlingshuset i Øster Brønderslev, og den er samtidig tænkt som inspiration for folk andre steder med vilje til samarbejde og behov for fælles faciliteter. Kontakt os evt. for et besøg. Vi viser gerne Samlingshuset frem - se bagsiden Indhold Lidt forhistorie... side 3 Informationsfolder fra indsamling september side 5 Etaperne i byggeriet... side 9 Budget for etaperne.... side 13 Sider fra Lokalbladet december 2011-marts side 15 Vedtægter for Østsidefonden... side 23 Oversigt over fondsansøgninger... side 30 Udlånsregler... side 31 Kontaktinfo... side 32 2 Indhold og layout: Landsbyskriveren Per Drustrup Larsen /

3 Lokalbladet nr december Lidt forhistorie 3

4 4

5 Informationsfolder ved indsamling september 2011 Samlingshuset i Øster Brønderslev På disse sider præsenteres de aktuelle planer for det nye Samlingshus i Øster Brønderslev, som vi fem initiativtagere efter lang tids planlægning har arbejdet os frem til. Projektet er tidligere blevet beskrevet i artikler i Lokalbladet, og der har været holdt borgermøder om det. Alle reaktioner er indgået i arbejdet frem til dette færdige projekt. Planerne lægges mere detaljeret frem nu sammen med nogle mere præcise økonomiske beregninger, og det hele skal informere og føre frem til, at det nødvendige økonomiske grundlag kommer til veje. Mere om det på de følgende sider. Den brede samling af lokale interesser er én side af sagen, men brugergruppen af det færdige Samlingshus er dog endnu bredere, da målet er at skabe et hus for samtlige beboere i hele området. Derfor håber vi som initiativtagere på omfattende opbakning og økonomisk støtte fra så mange tidligere og nuværende lokale beboere som muligt. Det tætte samarbejde og den store vilje til at finde frem til denne løsning i fællesskab, som alle har udvist, lover godt for fremtiden for byen og området og for Samlingshuset. Med venlig hilsen Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev - Østsidehallen Øster Brønderslev Idrætsforening - Borgerforeningen for Øster Brønderslev og Omegn Hvorfor skal jeg støtte Samlingshuset? Det er vigtigt at sikre en fortsat positiv udvikling for byen og området ved at udvikle de rammer, vi alle har at være fælles om at udfolde os i. Østsidehallen og Klubhuset er ikke længere rummelige nok til at opfylde brugernes aktuelle og fremtidige ønsker. Menighedsrådene trænger til anvendelige faciliteter til konfirmandundervisning og andre aktiviteter. Øster Brønderslev Forsamlingshus er over 100 år gammelt, og der er ikke tilstrækkelige muligheder for at udvide eller renovere det til tidssvarende niveau. Med det nye Samlingshus får vi nye udfoldelsesmuligheder i både fest og hverdag. Foruden meget bedre rammer til de nuværende aktiviteter, vil der fremover blive endnu bedre muligheder for nye aktiviteter - også på tværs af generationerne. En økonomisk støtte til Samlingshuset vil være en god og håndgribelig investering, der på sigt vil kunne betale sig kontant, og som også vil sikre nye tilflyttere og nybyggere til området. Huspriserne på både eksisterende huse og nybyggeri i vores område ligger væsentligt under huspriserne i både Aalborg og Hjørring, hvilket betyder, at et hus på f.eks. 150 m 2. er ca. ½ mio. kr. billigere i ØB end i de traditionelle forstæder til Aalborg. Det giver i dag en tilflytning af nye, gode borgere til området, og den udvikling vil blive forstærket, jo bedre faciliteter og flere aktiviteter vi kan tilbyde. Selv på kortere sigt vil det pga. den øgede efterspørgsel give så meget højere huspriser, at et økonomisk bidrag til Samlingshuset vil komme tilbage flere gange ved salg af hus eller ejendom. HER skal Samlingshuset være 5

6 Samlingshuset Der har været arbejdet rigtig meget med indretningen af Samlingshuset ud fra alle parters ønsker og behov til f.eks. størrelser på både egne rum og fællesarealerne - kombineret med ønsker om fleksible aktivitetsmuligheder. På denne side ses øverst en facadetegning mod vest ud mod sportspladsen med Østsidehallens nuværende gavl øverst, og Klubhuset til højre. Herunder ses en næsten færdig indretningsplan, som parterne i god ånd har arbejdet sig frem til, og som opfylder alles ønsker til udfoldelsesmuligheder både aktuelt og så langt frem, det har været muligt at forudse. Der nybygges ca. 600 m2, og der bliver nogle fantastiske rammer for alle slags aktiviteter - både i det nye samlingshus og det ombyggede klubhus isoleret set, men især hvis man ser på hele området med de fine udendørsfaciliteter og Østsidehallens gode rammer. Med det nye projekt Samlingshus er der skabt rammer for endnu flere og bedre lokale aktiviteter i fællesskab. C E G 6 Lokaler og funktioner A H A: Indgang ved fester og til præstens kontor B: Indgang til hal og klub I C: Præstens kontor D: Samlingssal, der kan deles i 2 mindre sale ( ca. 167 m 2 ) E: Garderobe og toiletter J F: Scene G: Østsidehallen H: Køkken til Samlingshuset I: Køkken til Klubhuset J: Foyer og café (ca 115 m 2 ) B K: Opvarmningssal (ca. 100 m 2 ) L: Klublokale for ØBI (ca. 110 m 2 ) M: Desuden flyttes en udvidet motionssal (ca. 150 m 2 ) til det nuværende klubhus, og et spinninglokale ( ca. 50 m 2 ) bygges til her - samtidig med at ØBI ombygger og renoverer omklædningsrummene. D F Indretningen, som den ser ud på denne tegning, kan blive ændret lidt, når de helt endelige tegninger skal laves, men grundlæggende er det sådan, alle parterne bag Samlingshuset er enige om, at de funktionelle rammer for fællesskabet bør være. L K M

7 Økonomien Overordnet er det målet, at anlægsudgifterne helst skal være sikret fuld finansiering inden byggeriets start. På den måde undgår vi, at driftsudgifterne belastes af udgifter til renter og afdrag på lån. Som det ses af følgende budgetter, kræver det samarbejde og positiv vilje, men vi har før vist, at vi lokalt kan stå sammen om at løfte store opgaver i fællesskab. Tidsplanen for projektet har været revideret flere gange undervejs, og den er meget afhængig af økonomien. Lykkes det at skaffe økonomien til veje, som vi håber, forventes byggeriet at kunne påbegyndes til foråret, og det betyder, at det nye Samlingshus vil kunne indvies godt et års tid senere. Anlægsudgifterne De samlede anlægsudgifter vurderes til at være 8 mio. kr. inkl. moms. Beløbet kan blive højere, for der kan bygges bedre og flottere, hvis der kommer flere penge ind, men projektet skrues sammen, så det passer til pengene. Prisen er baseret på lokale fagfolks vurderinger og ikke på konkrete tilbud, men de vurderes til at være realistiske bud på de samlede udgifter, hvis det meste arbejde skal udføres af et eller flere firmaer. Projektet kan dog gøres billigere ved at lokale folk udfører dele af byggeriet som frivilligt arbejde, og det er som nævnt en mulighed, initiativtagerne også kalkulerer med. Frivilligt arbejde på alle niveauer vil desuden betyde et tættere ejerskab til det færdige Samlingshus. Flere har allerede givet tilsagn om at hjælpe til, og der vil blive brug for endnu flere, hvis dette bliver en central del af projektet. Det vil dog forlænge byggeprocessen og forsinke byggeriet i forhold til den skitserede tidsplan alt afhængig af omfanget af det frivillige arbejde. Anlægsbudget Samlingshuset er allerede indstillet til støtte på næsten 1 mio. kroner af LAG-Brønderslev, der ser projektet som et modelprojekt, man kan lære meget af andre steder - bl.a. mht. lokalt samarbejde. Det har givet initiativtagerne mod på at arbejde videre, og der er lavet et anlægsbudget, der ser sådan ud: LAG-Brønderslev Menighedsrådene ØBI Borgerforeningen Gaver - eksisterende hallån Gaver - indsamlingen Øvrig fondsstøtte Værdi af frivilligt arbejde I alt 1,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Posten Gaver - eksisterende hallån kræver en nærmere forklaring, og den følger herunder. På næste side fortælles mere om posten Gaver - indsamling Gaver - eksisterende hallån Da Østsidehallen blev bygget, skete det i høj grad for midler lånt hertil af de lokale beboere. Da de lån var betalt tilbage blev Hallen udvidet for 4 år siden, og hertil blev der også givet Borgerlån til Østsidehallen, som pt. stadig skylder de lokale borgere ca. 1,5 mio. kroner. Hvis de borgere, der fortsat har penge til gode her, vil eftergive gæld på f.eks. i alt 1 mio. kroner og samtidig donere de penge til Samlingshuset med skattefradrag (se næste side), vil Østsidehallen i stedet selv optage lån andre steder. På den måde vil Samlingshuset få tilført nogle af de midler, lokale borgere allerede har skudt ind i et fælles projekt - med stor betydning for fællesskabet og meget lille betydning for den enkelte person. Driftsøkonomien Det er sin sag at skaffe penge til byggeriet af Samlingshuset, men noget helt andet også at sikre midler til den daglige drift. Hvis planen om at undgå renter og afdrag gennem en finansiering af alle anlægsudgifter bliver en realitet, vil driften blive nemmere at klare. Under den forudsætning er der lagt et realistisk årligt driftsbudget på i alt ca kroner. Initiativtagerne har regnet sig frem til indtægter til dækning af disse udgifter på denne måde og til den gode side: Udlejning af sale og køkken: kr. Menighedsrådene (kontorer, fællesarealer og sale): kr. ØBI (køkken og opholdsarealer): kr. Udgifterne er baseret på vurdering af nøgletal og byggedata samt erfaringer fra Østsidehallen i dag, og indtægterne fra udlejning af salen er baseret på, at den udlejes i alt 70 gange om året og køkkenet 40 gange. 7

8 8 Lokal indsamling september Den weekend vil en gruppe indsamlere forsøge at nå ud til alle husstande i lokalområdet med informationsmateriale og med det klare formål at få lavet så mange aftaler om gaver som overhovedet muligt. Målet er som beskrevet i budgettet på forrige side at få indsamlet kontante gaver på i alt 2,0 mio. kroner - som f.eks. kan nås, hvis en god del af de nuværende långivere til Østsidehallen eftergiver deres lån til projektet, og at der samtidig samles yderligere gaver ind - store som små. Vi har før vist, at vi kan stå sammen lokalt om gode projekter! I praksis foregår det ved en indbetaling til DGIs Gavefond, som er godkendt til at modtage gaver, og som efter givers ønske videregiver pengene. Når I får besøg af en indsamler, vil de have alle relevante papirer med til underskrift - så I slipper for så meget papirarbejde. På den måde er det nemt at bidrage økonomisk til det gode formål - og det er endda billigt. Uanset hvordan man vender tallene og argumenterne, vil det - også i dette tilfælde - koste penge at give en gave, men det er billigere at give pengene som gave, når der opnås skattefordel! Se reglerne her til højre: Et regneeksempel på en kontant gave på kroner viser, at den opnåede netto skattefordel er på kontant ca kr., der udløses i forbindelse med slutopgørelsen til foråret. Giver du f.eks kr. opnås en netto skattefordel på ca kr. Har du pengene kontant på bogen eller i lommen, er det nemt, men vil du hellere låne pengene kan f.eks. Nordjyske Bank i Øster Brønderslev tilbyde favorable vilkår. Så opnår du skattefordelen allerede for selvangivelsen i år, og afdrager lånet over de følgende år med yderligere fradrag for renteudgfter. Har du et eksisterende borgerlån på pt kroner til Østsidehallen, er der flere muligheder for at overdrage dette beløb som fradragsberettiget gave til Samlingshuset - og evt. supplere med et gavebeløb op til de kroner. Det vil indsamlerne orientere mere om, når de kommer rundt. Ordningen med skattefradrag er personlig og knytter sig ikke til en husstand, men til en enkelt person. Det betyder, at alle skatteydere i en husstand med (skatte) fordel kan bidrage - og det kan man faktisk gøre hvert år, men lad os nu tage et år af gangen i denne omgang. Sådan kommer vi videre i fællesskab? Vi vil som initiativtagere til Samlingshuset meget gerne opfordre til massiv lokal opbakning til det store projekt - til bedste for hele fællesskabet og til fordel for en fortsat positiv udvikling for lokalområdet. Kontakt os gerne med spørgsmål og kommentarer, og bor du ikke i lokalområdet, men gerne vil støtte Samlingshuset, så vil vi meget gerne høre fra dig. Det er med at samle alle positive kræfter for at sikre både etableringen og driften af samlingshuset. Niels Kold - Hallund Menighedsråd (Telf ) Pia Christensen - Øster Brønderslev Menighedsråd (Telf ) Gitte Christiansen - Øster Brønderslev Idrætsforening (Telf ) Anders Bendtsen - Østsidehallen (Telf / ) Birgit Søndergaard - Øster Brønderslev Borgerforening (Telf / ) Skattefradrag! Ligningslovens 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner, hvis midler anvendes til almenvelgørende formål. Fradraget gælder gavebeløb fra 500 kr. op til et maksimum, som aktuelt er fastsat til kroner, hvoraf der kan opnås fradrag for kroner. Gaven skal altså være mindst 500 kroner, og den skal gives til en organisation eller institution som er godkendt som gavemodtager. Det er lokale foreninger ikke, men det er DGI. I praksis foregår det sådan: Bidragyderen indbetaler ved hjælp af de papirer, indsamlerne har med, sin pengegave til DGIs gavefond og udtrykker samtidig ønske om, at han eller hun ønsker at støtte Samlingshuset. Samtidig indberettes gaven til skattemyndighederne, så fradraget udløses allerede ved næste selvangivelse. Derefter ansøger foreningen DGI om støtte for eksempel til en hal. Østsidefonden Samtidig med byggeriet af Samlingshuset, etableres der en ny fond, som skal udgøre det langsigtede grundlag for Samlingshuset og andre kommende fritidsanlæg i lokalområdet. Samtidig skal Østsidefonden stå for driften af Samlingshuset. Der er formuleret vedtægter, og fonden er dannet med en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf et skal vælges på et årligt borgermøde. Det bliver samtidig muligt for Østsidefonden at modtage donationer og arv til støtte for Østsidefondens formål. Borgermøde 13. september kl. 19 inviterer vi til borger- og orienteringsmøde i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Her vil vi orientere yderligere, og bagefter tager vi en snak om projektet. Invitation Søndag 19. september kl inviterer vi alle interesserede til at mødes i aulaen på Øster Brønderslev Skole. Her vil indsamlernes indsats blive gjort op - og der vil undervejs være lokal, musikalsk underholdning og øl eller vand.

9 Etaperne i byggeriet - en oversigt januar 2012 Samlingshuset i Øster Brønderslev Det nye Samlingshus bygges sammen med Østside-hallen og ØBIs klubhus for at opnå størst mulig fordel af hinandens faciliteter og i et tæt samarbejde melle alle parter, der er organsieret i Østsidefonden, samt øvrige lokale foreninger og grupper. De nye bygninger er de skraverede områder på oversigtstegningen. 9

10 Samlingshuset - en grundtegning C E G Lokaler og funktioner A H A: Indgang ved fester og til præstens kontor B: Indgang til hal og klub I C: Præstens kontor D: Samlingssal, der kan deles i 2 mindre sale ( ca. 167 m 2 ) E: Garderobe og toiletter J F: Scene G: Østsidehallen H: Køkken til Samlingshuset I: Køkken til Klubhuset J: Foyer og café (ca 115 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) B K: Opvarmningssal (ca. 100 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) L: Klublokale for ØBI (ca. 110 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) M: Desuden flyttes en udvidet motionssal (ca. 150 m 2 ) til det nuværende klubhus, og et spinninglokale ( ca. 50 m 2 ) bygges til her - samtidig med at ØBI ombygger og renoverer omklædningsrummene (Etape 2 - se næste side) D F De helt endelige tegning ser lidt anderledes ud, men denne afspejler de samme grundtanker bag Samlingshuset: At det skal være funktionelle rammer for fællesskabet. L K M ETAPE 1: Det er byggeriet af selve det nye Samlingshus og udgøres af rummene A, B, C, D, E, F, H, I samt lidt af J. Selve byggeri af etape 1 er fuldt finansieret. 10

11 ETAPE 2: Denne etape gælder ombygning det eksisterende klubhus på ca. 150 m2 til primært motionsrum. Ombygningen betyder en ændret tagkonstruktion og omfattende ombygning af de eksisterende mindre rum til et større lokale. Desuden etableres en tilbygningen på ca.77 m2, hvor der etableres spinningslokale, men også teknikrum og opvarmet boldrum. Endelig foreteges en renovering af 4 eksisterende omklædnings- og baderum til moderne standard og med indgang direkte udefra ad mellemgang mellem klubhus og omklædningsrum. M 11

12 ETAPE 3: Rummene markeret med J K og L rummer i dag motionsrum/spinning og opvarmningssal, men skal ændres til til at være klublokale og væresteder i det ny Samlingshus - samtidig med, at funktionen som opvarmningssal bibeholdes i K På denne side ses skitse til indretningen: J K L 12

13 Budget fordelt på etaperne - februar

14 14

15 Side fra Lokalbladet nr december

16 16 Sider fra Lokalbladet nr marts 2012

17 17

18 18 Side fra Lokalbladet nr maj 2012

19 Side fra Lokalbladet nr august

20 20 Side fra Lokalbladet nr november 2012

21 Sider fra Lokalbladet nr marts

22 22

23 Vedtægter for Østsidefonden 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Oversigt over fondsansøgninger Samlingshuset Oversigt over fondsansøgninger Modtaget beløb BYGGERIET 2009/2010 LAG-Brønderslev sep ØB Sparekassefonden maj.2011 Jerslev Sparekasses Fond 0 sep ØB Sparekassefonden nov LOA-puljen 0 jan Rigmor Nielsens Fond 0 feb Nordjyske Bank GENERELT mar Sparekassefonden inventar/teknik m.v /pdl Ansøgt beløb TEKNIK - lyd, lys, teleslynge mar Krista og Hans Risagers Fond mar Helga og Karl Kristensens legat åben mar Minna og Albert Nielsens Fond 0 mar Oticonfonden mar Tuborgs Grønne Fond 0 mar Tuborgfondet 0 mar.2012 Landdistriktspuljen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) KØKKEN/CAFÉ nov LAG-Brønderslev april 17-midler v/ Kommunen INVENTAR SALE/CAFÉ mar Landdistriktspuljen mar Spar Nord mar Ole Kirks Fond UDSMYKNING jan Obelske Familiefond 0 mar Grosserer L.F. Foghts Fond mar.2012 Beckett-Fonden feb.2013 Erindringsmøntsmidlerne Åben DIVERSE mar Landdistriktspuljen PR/revision I ALT - modtaget

31 31

32 Kontaktinfo Postadresse: Sankelmarksvej 23, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev Bestyrelsen for Østsidefonden er: Birgit Søndergaard Nielsen (formand) Buurholtvej 47, Øster Brønderslev / / Pia Christensen Dannevirkevej 3, Øster Brønderslev / Gitte Christiansen Bålhøj 15, Øster Brønderslev / Bente Børjesson Hallundkær 23, Hallund / Anders Bentsen Mysundevej 3, Øster Brønderslev / / Kurt Thomsen Hollenstedvej 159, Hollensted / / Daglig leder af Samlingshuset er: Henrik Hald /

V E D T Æ G. Østsidefonden. Den selvejende Institution. for. Side 1 af 7

V E D T Æ G. Østsidefonden. Den selvejende Institution. for. Side 1 af 7 V E D T Æ G T for Den selvejende Institution Østsidefonden Side 1 af 7 1 Fondens navn er Østsidefonden Fondens hjemsted er Brønderslev Kommune. Fonden er stiftet af Øster Brønderslev Idrætsforening, Øster

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Skitser på multihallen. Tidsplan og finansiering. Tilsagnserklæring. Skattefradrag. Finansieringsforslag. Indbetalingsvejledning DGI

Skitser på multihallen. Tidsplan og finansiering. Tilsagnserklæring. Skattefradrag. Finansieringsforslag. Indbetalingsvejledning DGI Skitser på multihallen Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradrag Finansieringsforslag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning til bank En multihal - hvorfor? Blanket vi gik forgæves

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Idrætsklub. ved at kvæles i succes. Bjergby er en af de landsbyer i Danmark, der vækster mest, og idrætsforeningen er en vigtig del af den udvikling

Idrætsklub. ved at kvæles i succes. Bjergby er en af de landsbyer i Danmark, der vækster mest, og idrætsforeningen er en vigtig del af den udvikling Om kort tid er de kaotiske forhold i rekvisitrummet fortid. BMI vil af egen lomme bekoste et nyt rum til foreningens mange materialer, bl.a. de store madrasser til den hastigt voksende gymnastikforening.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet

Læs mere

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus Side 1/1 Dato: 26-10-2015 Sagsnr.: 04.08.09-P21-1-13 Henv. til: Henrik Schou Zacko Bibliotek og Fritid Direkte tlf.: 9611 6801 Afdeling tlf.:9611 7585 Kultur.Sundhed@Holstebro.dk www.holstebro.dk Vedr.

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Arbejdsgruppens beretning til den stiftende generalforsamling og som oplæg til den kommende bestyrelse

Bælum Butikshus ApS. Arbejdsgruppens beretning til den stiftende generalforsamling og som oplæg til den kommende bestyrelse Bælum Butikshus ApS Arbejdsgruppens beretning til den stiftende generalforsamling og som oplæg til den kommende bestyrelse Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS Formålet med dette selskab er: At sikre den

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Prærien Aulum Kristne Daginstitution blev etableret pr. 1. januar 2013, og fungere i dag i lejede pavilloner. Disse faciliteter

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION

Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION Kære IM-bestyrelse Tak for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet. Og mange tak for det arbejde, I gør, med at sætte fokus på indsamling

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Til medlemmer af Ågård Frimenighed

Til medlemmer af Ågård Frimenighed Ågård d. 5. nov. 2015 Til medlemmer af Ågård Frimenighed På frimenighedens generalforsamling den 13. marts 2014 præsenterede bestyrelsen Projekt Brückerstuen i grove træk, bl.a. ud fra en bygningstegning

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Velkommen. Borgermøde 23. november 2015 kl. 19,30 i Hjerm Hallen

Velkommen. Borgermøde 23. november 2015 kl. 19,30 i Hjerm Hallen Velkommen Borgermøde 23. november 2015 kl. 19,30 i Hjerm Hallen Program Præsentation af Borbjerg Sparekasse Indsamling hvorfor Lånefinansiering i Borbjerg Sparekasse med eksempler Øvrige bemærkninger Spørgsmål

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Der afholdes et ekstraordinært møde med fokus på økonomi og renovering af fase 1 (3. og 4. sal).

Der afholdes et ekstraordinært møde med fokus på økonomi og renovering af fase 1 (3. og 4. sal). Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. marts 2014 kl. 16 Til stede: Jane Brøndum (JB), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Mette Overgaard (MO), Henrik Hougaard (Hou), Anders Gadkjær (AG), Michael

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB / KONGELIG DANSK_ACHTKLUB ROYAL DANISH YACHT CLUB Fonnand for SKS Niels Ole Carstensen Henriettevej 8, 3tv 2920 Charlottenlund ----- --- ---- ---- ----- --- -- ----- --- ------------- Klubmester Peter

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Projektgruppe Birgitte Tolnov Kresten Andersen Elisabeth Nørkjær Jørgen Holt Arne

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Dagsorden og referat vedrørende menighedsrådsmødet Onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.00 I Konfirmandstuen.

Dagsorden og referat vedrørende menighedsrådsmødet Onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.00 I Konfirmandstuen. 1 Dagsorden og referat vedrørende menighedsrådsmødet Onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.00 I Konfirmandstuen. Mødested: kl. 19.00 ved Emmersbæk præstebolig til en besigtigelse af denne. Herefter fortsætter

Læs mere

Ny dagligvareforretning i Bælum?

Ny dagligvareforretning i Bælum? Ny dagligvareforretning i Bælum? Potentialerne - Bælum er en by til vækst Ca. 800 indbyggere Renoveret folkeskole med overbygning Nyt børneunivers på vej Populær efterskole i byen Store flotte idrætsfaciliteter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Dato og Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 19:30 Sted: Forsamlingshuset, Koldingvej 31, 6040 Egtved Agenda: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

FORSAMLINGSHUS ØSTER HASSING

FORSAMLINGSHUS ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS ØSTER HASSING Indhold Baggrund... 3 Øster Hassing... 3 Faciliteter i Øster Hassing... 3 Resultatet af projektgruppens arbejde... 4 Projektbeskrivelse... 4 Byens borgere hvad synes de?...

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. 14.10.2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. Til stede: Gitte Ebbe Mikkel & Maja Flemming Gry Karina Lisbeth Ebbe dirigent. Lisbeth referent

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Tryg roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Tryg roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Tryg roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon 61225746

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Vi vil bygge et godt friskoleliv

Vi vil bygge et godt friskoleliv Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne! Der er brug for alle bække - store som små for at realisere byggeriet Se hvordan du kan hjælpe, og være med til at

Læs mere

Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. Kom og vær med.

Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. Kom og vær med. Nyhedsbrev, august 2015 DET SKER NU! Borgerhus og høstmarked lørdag den 12. september. Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. Kom og vær med. Du skal bare

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

x Ombygning x Nybyggeri Andet (beskriv):

x Ombygning x Nybyggeri Andet (beskriv): Fejl! Ukendt betegnelse for dokum entegenskab. Planlægning Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Fællesarealer klubhus Ansøger Forening Sundby Boldklub Navn på projektansvarlig Bent

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat Kirkens vel dit valg Sådan bidrager du med kirkeskat SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Lige så selvfølgeligt burde det være at betale

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Er der nogle der er interesseret, kontakt venligst bestyrelsen på bestyrelse@aalborgklatreklub.dk

Er der nogle der er interesseret, kontakt venligst bestyrelsen på bestyrelse@aalborgklatreklub.dk Aalborg Klatreklub Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 07-11-2013 kl.19 Antal til stede: 38 1) Valg af dirigent: Flemming N. valgt Valg af referent: Hanne R. R. valgt Den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere