Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlingshuset. i Øster Brønderslev"

Transkript

1 Samlingshuset i Øster Brønderslev

2 Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning og selve byggeriet inkl. rigtigt meget frivilligt arbejde. Projektet er baseret på en erkendelse af, at de forskellige parter bag Samlingshuset ikke hver for sig kunne få opfyldt deres behov for og ønsker til faciliteter, samt at man kun ved at samarbejde ved at løfte i flok ikke bare kunne få behovene dækket, men desuden kunne få løftet projektet til et endnu bedre resultat med muligheder for udfoldelser mange år frem. De første ideer til et Samlingshus opstod i 2002/2003, men tiden var ikke moden. Ideen blev ikke glemt, men blev taget op igen i 2007/2008, og en mere detaljeret planlægning begyndte i 2009/2010 med økonomiske undersøgelser og mange skitser. I 2011 samledes penge ind til det konkrete projekt, der var byggestart november 2011, og byggeriet var færdigt efteråret 2012, og ibrugtagningstilladelsen kom januar Bag Samlingshuset i Øster Brønderslev står de fire parter: Østsidehallen, Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Idrætsforening samt Øster Brønderslev Borgerforening. Formændene for de 4 parter udgør bestyrelsen suppleret med 2 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Information Denne informationsfolder er lavet marts 2013 for at samle og formidle bagrunden for og arbejdet med Samlingshuset i Øster Brønderslev, og den er samtidig tænkt som inspiration for folk andre steder med vilje til samarbejde og behov for fælles faciliteter. Kontakt os evt. for et besøg. Vi viser gerne Samlingshuset frem - se bagsiden Indhold Lidt forhistorie... side 3 Informationsfolder fra indsamling september side 5 Etaperne i byggeriet... side 9 Budget for etaperne.... side 13 Sider fra Lokalbladet december 2011-marts side 15 Vedtægter for Østsidefonden... side 23 Oversigt over fondsansøgninger... side 30 Udlånsregler... side 31 Kontaktinfo... side 32 2 Indhold og layout: Landsbyskriveren Per Drustrup Larsen /

3 Lokalbladet nr december Lidt forhistorie 3

4 4

5 Informationsfolder ved indsamling september 2011 Samlingshuset i Øster Brønderslev På disse sider præsenteres de aktuelle planer for det nye Samlingshus i Øster Brønderslev, som vi fem initiativtagere efter lang tids planlægning har arbejdet os frem til. Projektet er tidligere blevet beskrevet i artikler i Lokalbladet, og der har været holdt borgermøder om det. Alle reaktioner er indgået i arbejdet frem til dette færdige projekt. Planerne lægges mere detaljeret frem nu sammen med nogle mere præcise økonomiske beregninger, og det hele skal informere og føre frem til, at det nødvendige økonomiske grundlag kommer til veje. Mere om det på de følgende sider. Den brede samling af lokale interesser er én side af sagen, men brugergruppen af det færdige Samlingshus er dog endnu bredere, da målet er at skabe et hus for samtlige beboere i hele området. Derfor håber vi som initiativtagere på omfattende opbakning og økonomisk støtte fra så mange tidligere og nuværende lokale beboere som muligt. Det tætte samarbejde og den store vilje til at finde frem til denne løsning i fællesskab, som alle har udvist, lover godt for fremtiden for byen og området og for Samlingshuset. Med venlig hilsen Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev - Østsidehallen Øster Brønderslev Idrætsforening - Borgerforeningen for Øster Brønderslev og Omegn Hvorfor skal jeg støtte Samlingshuset? Det er vigtigt at sikre en fortsat positiv udvikling for byen og området ved at udvikle de rammer, vi alle har at være fælles om at udfolde os i. Østsidehallen og Klubhuset er ikke længere rummelige nok til at opfylde brugernes aktuelle og fremtidige ønsker. Menighedsrådene trænger til anvendelige faciliteter til konfirmandundervisning og andre aktiviteter. Øster Brønderslev Forsamlingshus er over 100 år gammelt, og der er ikke tilstrækkelige muligheder for at udvide eller renovere det til tidssvarende niveau. Med det nye Samlingshus får vi nye udfoldelsesmuligheder i både fest og hverdag. Foruden meget bedre rammer til de nuværende aktiviteter, vil der fremover blive endnu bedre muligheder for nye aktiviteter - også på tværs af generationerne. En økonomisk støtte til Samlingshuset vil være en god og håndgribelig investering, der på sigt vil kunne betale sig kontant, og som også vil sikre nye tilflyttere og nybyggere til området. Huspriserne på både eksisterende huse og nybyggeri i vores område ligger væsentligt under huspriserne i både Aalborg og Hjørring, hvilket betyder, at et hus på f.eks. 150 m 2. er ca. ½ mio. kr. billigere i ØB end i de traditionelle forstæder til Aalborg. Det giver i dag en tilflytning af nye, gode borgere til området, og den udvikling vil blive forstærket, jo bedre faciliteter og flere aktiviteter vi kan tilbyde. Selv på kortere sigt vil det pga. den øgede efterspørgsel give så meget højere huspriser, at et økonomisk bidrag til Samlingshuset vil komme tilbage flere gange ved salg af hus eller ejendom. HER skal Samlingshuset være 5

6 Samlingshuset Der har været arbejdet rigtig meget med indretningen af Samlingshuset ud fra alle parters ønsker og behov til f.eks. størrelser på både egne rum og fællesarealerne - kombineret med ønsker om fleksible aktivitetsmuligheder. På denne side ses øverst en facadetegning mod vest ud mod sportspladsen med Østsidehallens nuværende gavl øverst, og Klubhuset til højre. Herunder ses en næsten færdig indretningsplan, som parterne i god ånd har arbejdet sig frem til, og som opfylder alles ønsker til udfoldelsesmuligheder både aktuelt og så langt frem, det har været muligt at forudse. Der nybygges ca. 600 m2, og der bliver nogle fantastiske rammer for alle slags aktiviteter - både i det nye samlingshus og det ombyggede klubhus isoleret set, men især hvis man ser på hele området med de fine udendørsfaciliteter og Østsidehallens gode rammer. Med det nye projekt Samlingshus er der skabt rammer for endnu flere og bedre lokale aktiviteter i fællesskab. C E G 6 Lokaler og funktioner A H A: Indgang ved fester og til præstens kontor B: Indgang til hal og klub I C: Præstens kontor D: Samlingssal, der kan deles i 2 mindre sale ( ca. 167 m 2 ) E: Garderobe og toiletter J F: Scene G: Østsidehallen H: Køkken til Samlingshuset I: Køkken til Klubhuset J: Foyer og café (ca 115 m 2 ) B K: Opvarmningssal (ca. 100 m 2 ) L: Klublokale for ØBI (ca. 110 m 2 ) M: Desuden flyttes en udvidet motionssal (ca. 150 m 2 ) til det nuværende klubhus, og et spinninglokale ( ca. 50 m 2 ) bygges til her - samtidig med at ØBI ombygger og renoverer omklædningsrummene. D F Indretningen, som den ser ud på denne tegning, kan blive ændret lidt, når de helt endelige tegninger skal laves, men grundlæggende er det sådan, alle parterne bag Samlingshuset er enige om, at de funktionelle rammer for fællesskabet bør være. L K M

7 Økonomien Overordnet er det målet, at anlægsudgifterne helst skal være sikret fuld finansiering inden byggeriets start. På den måde undgår vi, at driftsudgifterne belastes af udgifter til renter og afdrag på lån. Som det ses af følgende budgetter, kræver det samarbejde og positiv vilje, men vi har før vist, at vi lokalt kan stå sammen om at løfte store opgaver i fællesskab. Tidsplanen for projektet har været revideret flere gange undervejs, og den er meget afhængig af økonomien. Lykkes det at skaffe økonomien til veje, som vi håber, forventes byggeriet at kunne påbegyndes til foråret, og det betyder, at det nye Samlingshus vil kunne indvies godt et års tid senere. Anlægsudgifterne De samlede anlægsudgifter vurderes til at være 8 mio. kr. inkl. moms. Beløbet kan blive højere, for der kan bygges bedre og flottere, hvis der kommer flere penge ind, men projektet skrues sammen, så det passer til pengene. Prisen er baseret på lokale fagfolks vurderinger og ikke på konkrete tilbud, men de vurderes til at være realistiske bud på de samlede udgifter, hvis det meste arbejde skal udføres af et eller flere firmaer. Projektet kan dog gøres billigere ved at lokale folk udfører dele af byggeriet som frivilligt arbejde, og det er som nævnt en mulighed, initiativtagerne også kalkulerer med. Frivilligt arbejde på alle niveauer vil desuden betyde et tættere ejerskab til det færdige Samlingshus. Flere har allerede givet tilsagn om at hjælpe til, og der vil blive brug for endnu flere, hvis dette bliver en central del af projektet. Det vil dog forlænge byggeprocessen og forsinke byggeriet i forhold til den skitserede tidsplan alt afhængig af omfanget af det frivillige arbejde. Anlægsbudget Samlingshuset er allerede indstillet til støtte på næsten 1 mio. kroner af LAG-Brønderslev, der ser projektet som et modelprojekt, man kan lære meget af andre steder - bl.a. mht. lokalt samarbejde. Det har givet initiativtagerne mod på at arbejde videre, og der er lavet et anlægsbudget, der ser sådan ud: LAG-Brønderslev Menighedsrådene ØBI Borgerforeningen Gaver - eksisterende hallån Gaver - indsamlingen Øvrig fondsstøtte Værdi af frivilligt arbejde I alt 1,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Posten Gaver - eksisterende hallån kræver en nærmere forklaring, og den følger herunder. På næste side fortælles mere om posten Gaver - indsamling Gaver - eksisterende hallån Da Østsidehallen blev bygget, skete det i høj grad for midler lånt hertil af de lokale beboere. Da de lån var betalt tilbage blev Hallen udvidet for 4 år siden, og hertil blev der også givet Borgerlån til Østsidehallen, som pt. stadig skylder de lokale borgere ca. 1,5 mio. kroner. Hvis de borgere, der fortsat har penge til gode her, vil eftergive gæld på f.eks. i alt 1 mio. kroner og samtidig donere de penge til Samlingshuset med skattefradrag (se næste side), vil Østsidehallen i stedet selv optage lån andre steder. På den måde vil Samlingshuset få tilført nogle af de midler, lokale borgere allerede har skudt ind i et fælles projekt - med stor betydning for fællesskabet og meget lille betydning for den enkelte person. Driftsøkonomien Det er sin sag at skaffe penge til byggeriet af Samlingshuset, men noget helt andet også at sikre midler til den daglige drift. Hvis planen om at undgå renter og afdrag gennem en finansiering af alle anlægsudgifter bliver en realitet, vil driften blive nemmere at klare. Under den forudsætning er der lagt et realistisk årligt driftsbudget på i alt ca kroner. Initiativtagerne har regnet sig frem til indtægter til dækning af disse udgifter på denne måde og til den gode side: Udlejning af sale og køkken: kr. Menighedsrådene (kontorer, fællesarealer og sale): kr. ØBI (køkken og opholdsarealer): kr. Udgifterne er baseret på vurdering af nøgletal og byggedata samt erfaringer fra Østsidehallen i dag, og indtægterne fra udlejning af salen er baseret på, at den udlejes i alt 70 gange om året og køkkenet 40 gange. 7

8 8 Lokal indsamling september Den weekend vil en gruppe indsamlere forsøge at nå ud til alle husstande i lokalområdet med informationsmateriale og med det klare formål at få lavet så mange aftaler om gaver som overhovedet muligt. Målet er som beskrevet i budgettet på forrige side at få indsamlet kontante gaver på i alt 2,0 mio. kroner - som f.eks. kan nås, hvis en god del af de nuværende långivere til Østsidehallen eftergiver deres lån til projektet, og at der samtidig samles yderligere gaver ind - store som små. Vi har før vist, at vi kan stå sammen lokalt om gode projekter! I praksis foregår det ved en indbetaling til DGIs Gavefond, som er godkendt til at modtage gaver, og som efter givers ønske videregiver pengene. Når I får besøg af en indsamler, vil de have alle relevante papirer med til underskrift - så I slipper for så meget papirarbejde. På den måde er det nemt at bidrage økonomisk til det gode formål - og det er endda billigt. Uanset hvordan man vender tallene og argumenterne, vil det - også i dette tilfælde - koste penge at give en gave, men det er billigere at give pengene som gave, når der opnås skattefordel! Se reglerne her til højre: Et regneeksempel på en kontant gave på kroner viser, at den opnåede netto skattefordel er på kontant ca kr., der udløses i forbindelse med slutopgørelsen til foråret. Giver du f.eks kr. opnås en netto skattefordel på ca kr. Har du pengene kontant på bogen eller i lommen, er det nemt, men vil du hellere låne pengene kan f.eks. Nordjyske Bank i Øster Brønderslev tilbyde favorable vilkår. Så opnår du skattefordelen allerede for selvangivelsen i år, og afdrager lånet over de følgende år med yderligere fradrag for renteudgfter. Har du et eksisterende borgerlån på pt kroner til Østsidehallen, er der flere muligheder for at overdrage dette beløb som fradragsberettiget gave til Samlingshuset - og evt. supplere med et gavebeløb op til de kroner. Det vil indsamlerne orientere mere om, når de kommer rundt. Ordningen med skattefradrag er personlig og knytter sig ikke til en husstand, men til en enkelt person. Det betyder, at alle skatteydere i en husstand med (skatte) fordel kan bidrage - og det kan man faktisk gøre hvert år, men lad os nu tage et år af gangen i denne omgang. Sådan kommer vi videre i fællesskab? Vi vil som initiativtagere til Samlingshuset meget gerne opfordre til massiv lokal opbakning til det store projekt - til bedste for hele fællesskabet og til fordel for en fortsat positiv udvikling for lokalområdet. Kontakt os gerne med spørgsmål og kommentarer, og bor du ikke i lokalområdet, men gerne vil støtte Samlingshuset, så vil vi meget gerne høre fra dig. Det er med at samle alle positive kræfter for at sikre både etableringen og driften af samlingshuset. Niels Kold - Hallund Menighedsråd (Telf ) Pia Christensen - Øster Brønderslev Menighedsråd (Telf ) Gitte Christiansen - Øster Brønderslev Idrætsforening (Telf ) Anders Bendtsen - Østsidehallen (Telf / ) Birgit Søndergaard - Øster Brønderslev Borgerforening (Telf / ) Skattefradrag! Ligningslovens 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner, hvis midler anvendes til almenvelgørende formål. Fradraget gælder gavebeløb fra 500 kr. op til et maksimum, som aktuelt er fastsat til kroner, hvoraf der kan opnås fradrag for kroner. Gaven skal altså være mindst 500 kroner, og den skal gives til en organisation eller institution som er godkendt som gavemodtager. Det er lokale foreninger ikke, men det er DGI. I praksis foregår det sådan: Bidragyderen indbetaler ved hjælp af de papirer, indsamlerne har med, sin pengegave til DGIs gavefond og udtrykker samtidig ønske om, at han eller hun ønsker at støtte Samlingshuset. Samtidig indberettes gaven til skattemyndighederne, så fradraget udløses allerede ved næste selvangivelse. Derefter ansøger foreningen DGI om støtte for eksempel til en hal. Østsidefonden Samtidig med byggeriet af Samlingshuset, etableres der en ny fond, som skal udgøre det langsigtede grundlag for Samlingshuset og andre kommende fritidsanlæg i lokalområdet. Samtidig skal Østsidefonden stå for driften af Samlingshuset. Der er formuleret vedtægter, og fonden er dannet med en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf et skal vælges på et årligt borgermøde. Det bliver samtidig muligt for Østsidefonden at modtage donationer og arv til støtte for Østsidefondens formål. Borgermøde 13. september kl. 19 inviterer vi til borger- og orienteringsmøde i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Her vil vi orientere yderligere, og bagefter tager vi en snak om projektet. Invitation Søndag 19. september kl inviterer vi alle interesserede til at mødes i aulaen på Øster Brønderslev Skole. Her vil indsamlernes indsats blive gjort op - og der vil undervejs være lokal, musikalsk underholdning og øl eller vand.

9 Etaperne i byggeriet - en oversigt januar 2012 Samlingshuset i Øster Brønderslev Det nye Samlingshus bygges sammen med Østside-hallen og ØBIs klubhus for at opnå størst mulig fordel af hinandens faciliteter og i et tæt samarbejde melle alle parter, der er organsieret i Østsidefonden, samt øvrige lokale foreninger og grupper. De nye bygninger er de skraverede områder på oversigtstegningen. 9

10 Samlingshuset - en grundtegning C E G Lokaler og funktioner A H A: Indgang ved fester og til præstens kontor B: Indgang til hal og klub I C: Præstens kontor D: Samlingssal, der kan deles i 2 mindre sale ( ca. 167 m 2 ) E: Garderobe og toiletter J F: Scene G: Østsidehallen H: Køkken til Samlingshuset I: Køkken til Klubhuset J: Foyer og café (ca 115 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) B K: Opvarmningssal (ca. 100 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) L: Klublokale for ØBI (ca. 110 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) M: Desuden flyttes en udvidet motionssal (ca. 150 m 2 ) til det nuværende klubhus, og et spinninglokale ( ca. 50 m 2 ) bygges til her - samtidig med at ØBI ombygger og renoverer omklædningsrummene (Etape 2 - se næste side) D F De helt endelige tegning ser lidt anderledes ud, men denne afspejler de samme grundtanker bag Samlingshuset: At det skal være funktionelle rammer for fællesskabet. L K M ETAPE 1: Det er byggeriet af selve det nye Samlingshus og udgøres af rummene A, B, C, D, E, F, H, I samt lidt af J. Selve byggeri af etape 1 er fuldt finansieret. 10

11 ETAPE 2: Denne etape gælder ombygning det eksisterende klubhus på ca. 150 m2 til primært motionsrum. Ombygningen betyder en ændret tagkonstruktion og omfattende ombygning af de eksisterende mindre rum til et større lokale. Desuden etableres en tilbygningen på ca.77 m2, hvor der etableres spinningslokale, men også teknikrum og opvarmet boldrum. Endelig foreteges en renovering af 4 eksisterende omklædnings- og baderum til moderne standard og med indgang direkte udefra ad mellemgang mellem klubhus og omklædningsrum. M 11

12 ETAPE 3: Rummene markeret med J K og L rummer i dag motionsrum/spinning og opvarmningssal, men skal ændres til til at være klublokale og væresteder i det ny Samlingshus - samtidig med, at funktionen som opvarmningssal bibeholdes i K På denne side ses skitse til indretningen: J K L 12

13 Budget fordelt på etaperne - februar

14 14

15 Side fra Lokalbladet nr december

16 16 Sider fra Lokalbladet nr marts 2012

17 17

18 18 Side fra Lokalbladet nr maj 2012

19 Side fra Lokalbladet nr august

20 20 Side fra Lokalbladet nr november 2012

21 Sider fra Lokalbladet nr marts

22 22

23 Vedtægter for Østsidefonden 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Oversigt over fondsansøgninger Samlingshuset Oversigt over fondsansøgninger Modtaget beløb BYGGERIET 2009/2010 LAG-Brønderslev sep ØB Sparekassefonden maj.2011 Jerslev Sparekasses Fond 0 sep ØB Sparekassefonden nov LOA-puljen 0 jan Rigmor Nielsens Fond 0 feb Nordjyske Bank GENERELT mar Sparekassefonden inventar/teknik m.v /pdl Ansøgt beløb TEKNIK - lyd, lys, teleslynge mar Krista og Hans Risagers Fond mar Helga og Karl Kristensens legat åben mar Minna og Albert Nielsens Fond 0 mar Oticonfonden mar Tuborgs Grønne Fond 0 mar Tuborgfondet 0 mar.2012 Landdistriktspuljen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) KØKKEN/CAFÉ nov LAG-Brønderslev april 17-midler v/ Kommunen INVENTAR SALE/CAFÉ mar Landdistriktspuljen mar Spar Nord mar Ole Kirks Fond UDSMYKNING jan Obelske Familiefond 0 mar Grosserer L.F. Foghts Fond mar.2012 Beckett-Fonden feb.2013 Erindringsmøntsmidlerne Åben DIVERSE mar Landdistriktspuljen PR/revision I ALT - modtaget

31 31

32 Kontaktinfo Postadresse: Sankelmarksvej 23, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev Bestyrelsen for Østsidefonden er: Birgit Søndergaard Nielsen (formand) Buurholtvej 47, Øster Brønderslev / / Pia Christensen Dannevirkevej 3, Øster Brønderslev / Gitte Christiansen Bålhøj 15, Øster Brønderslev / Bente Børjesson Hallundkær 23, Hallund / Anders Bentsen Mysundevej 3, Øster Brønderslev / / Kurt Thomsen Hollenstedvej 159, Hollensted / / Daglig leder af Samlingshuset er: Henrik Hald /

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Prærien Aulum Kristne Daginstitution blev etableret pr. 1. januar 2013, og fungere i dag i lejede pavilloner. Disse faciliteter

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010

Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010 LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune Kraghede Idræts- og Borgerforening Juni 2010 Samvær på Øster-, Vester Kraghede og Nejst 1. Projekt-titel: Samvær på Øster-, Vester Kraghede

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter.

Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev landsbycenter. Faaborg-midtfyn kommune Hillerslev den 23/2 12 Job og Aktiv Kultur og Fritids udvalgt, Fagsekretariatet Plan og Kultur. Høringsvar ang.sagsfremstilling til Kultur og Fritidsudvalget marts 2012 om Hillerslev

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Vi vil bygge et godt friskoleliv

Vi vil bygge et godt friskoleliv Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne! Der er brug for alle bække - store som små for at realisere byggeriet Se hvordan du kan hjælpe, og være med til at

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge

Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge X-huset (bygningerne) stod færdigt I 1993, som et lokalt projekt opført af frivillige kræfter. Bygningen er en tilbygning

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Til medlemmer af Ågård Frimenighed

Til medlemmer af Ågård Frimenighed Ågård d. 5. nov. 2015 Til medlemmer af Ågård Frimenighed På frimenighedens generalforsamling den 13. marts 2014 præsenterede bestyrelsen Projekt Brückerstuen i grove træk, bl.a. ud fra en bygningstegning

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen

Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen Sted: Casa Arena, Hansen og Nissen lounge. Panelet: Klubhusudvalget bestående af Morten Bundgaard, Henrik Læsø, Ole Frantz, Michael Nielsen og Rudi

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere