Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlingshuset. i Øster Brønderslev"

Transkript

1 Samlingshuset i Øster Brønderslev

2 Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning og selve byggeriet inkl. rigtigt meget frivilligt arbejde. Projektet er baseret på en erkendelse af, at de forskellige parter bag Samlingshuset ikke hver for sig kunne få opfyldt deres behov for og ønsker til faciliteter, samt at man kun ved at samarbejde ved at løfte i flok ikke bare kunne få behovene dækket, men desuden kunne få løftet projektet til et endnu bedre resultat med muligheder for udfoldelser mange år frem. De første ideer til et Samlingshus opstod i 2002/2003, men tiden var ikke moden. Ideen blev ikke glemt, men blev taget op igen i 2007/2008, og en mere detaljeret planlægning begyndte i 2009/2010 med økonomiske undersøgelser og mange skitser. I 2011 samledes penge ind til det konkrete projekt, der var byggestart november 2011, og byggeriet var færdigt efteråret 2012, og ibrugtagningstilladelsen kom januar Bag Samlingshuset i Øster Brønderslev står de fire parter: Østsidehallen, Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Idrætsforening samt Øster Brønderslev Borgerforening. Formændene for de 4 parter udgør bestyrelsen suppleret med 2 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Information Denne informationsfolder er lavet marts 2013 for at samle og formidle bagrunden for og arbejdet med Samlingshuset i Øster Brønderslev, og den er samtidig tænkt som inspiration for folk andre steder med vilje til samarbejde og behov for fælles faciliteter. Kontakt os evt. for et besøg. Vi viser gerne Samlingshuset frem - se bagsiden Indhold Lidt forhistorie... side 3 Informationsfolder fra indsamling september side 5 Etaperne i byggeriet... side 9 Budget for etaperne.... side 13 Sider fra Lokalbladet december 2011-marts side 15 Vedtægter for Østsidefonden... side 23 Oversigt over fondsansøgninger... side 30 Udlånsregler... side 31 Kontaktinfo... side 32 2 Indhold og layout: Landsbyskriveren Per Drustrup Larsen /

3 Lokalbladet nr december Lidt forhistorie 3

4 4

5 Informationsfolder ved indsamling september 2011 Samlingshuset i Øster Brønderslev På disse sider præsenteres de aktuelle planer for det nye Samlingshus i Øster Brønderslev, som vi fem initiativtagere efter lang tids planlægning har arbejdet os frem til. Projektet er tidligere blevet beskrevet i artikler i Lokalbladet, og der har været holdt borgermøder om det. Alle reaktioner er indgået i arbejdet frem til dette færdige projekt. Planerne lægges mere detaljeret frem nu sammen med nogle mere præcise økonomiske beregninger, og det hele skal informere og føre frem til, at det nødvendige økonomiske grundlag kommer til veje. Mere om det på de følgende sider. Den brede samling af lokale interesser er én side af sagen, men brugergruppen af det færdige Samlingshus er dog endnu bredere, da målet er at skabe et hus for samtlige beboere i hele området. Derfor håber vi som initiativtagere på omfattende opbakning og økonomisk støtte fra så mange tidligere og nuværende lokale beboere som muligt. Det tætte samarbejde og den store vilje til at finde frem til denne løsning i fællesskab, som alle har udvist, lover godt for fremtiden for byen og området og for Samlingshuset. Med venlig hilsen Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev - Østsidehallen Øster Brønderslev Idrætsforening - Borgerforeningen for Øster Brønderslev og Omegn Hvorfor skal jeg støtte Samlingshuset? Det er vigtigt at sikre en fortsat positiv udvikling for byen og området ved at udvikle de rammer, vi alle har at være fælles om at udfolde os i. Østsidehallen og Klubhuset er ikke længere rummelige nok til at opfylde brugernes aktuelle og fremtidige ønsker. Menighedsrådene trænger til anvendelige faciliteter til konfirmandundervisning og andre aktiviteter. Øster Brønderslev Forsamlingshus er over 100 år gammelt, og der er ikke tilstrækkelige muligheder for at udvide eller renovere det til tidssvarende niveau. Med det nye Samlingshus får vi nye udfoldelsesmuligheder i både fest og hverdag. Foruden meget bedre rammer til de nuværende aktiviteter, vil der fremover blive endnu bedre muligheder for nye aktiviteter - også på tværs af generationerne. En økonomisk støtte til Samlingshuset vil være en god og håndgribelig investering, der på sigt vil kunne betale sig kontant, og som også vil sikre nye tilflyttere og nybyggere til området. Huspriserne på både eksisterende huse og nybyggeri i vores område ligger væsentligt under huspriserne i både Aalborg og Hjørring, hvilket betyder, at et hus på f.eks. 150 m 2. er ca. ½ mio. kr. billigere i ØB end i de traditionelle forstæder til Aalborg. Det giver i dag en tilflytning af nye, gode borgere til området, og den udvikling vil blive forstærket, jo bedre faciliteter og flere aktiviteter vi kan tilbyde. Selv på kortere sigt vil det pga. den øgede efterspørgsel give så meget højere huspriser, at et økonomisk bidrag til Samlingshuset vil komme tilbage flere gange ved salg af hus eller ejendom. HER skal Samlingshuset være 5

6 Samlingshuset Der har været arbejdet rigtig meget med indretningen af Samlingshuset ud fra alle parters ønsker og behov til f.eks. størrelser på både egne rum og fællesarealerne - kombineret med ønsker om fleksible aktivitetsmuligheder. På denne side ses øverst en facadetegning mod vest ud mod sportspladsen med Østsidehallens nuværende gavl øverst, og Klubhuset til højre. Herunder ses en næsten færdig indretningsplan, som parterne i god ånd har arbejdet sig frem til, og som opfylder alles ønsker til udfoldelsesmuligheder både aktuelt og så langt frem, det har været muligt at forudse. Der nybygges ca. 600 m2, og der bliver nogle fantastiske rammer for alle slags aktiviteter - både i det nye samlingshus og det ombyggede klubhus isoleret set, men især hvis man ser på hele området med de fine udendørsfaciliteter og Østsidehallens gode rammer. Med det nye projekt Samlingshus er der skabt rammer for endnu flere og bedre lokale aktiviteter i fællesskab. C E G 6 Lokaler og funktioner A H A: Indgang ved fester og til præstens kontor B: Indgang til hal og klub I C: Præstens kontor D: Samlingssal, der kan deles i 2 mindre sale ( ca. 167 m 2 ) E: Garderobe og toiletter J F: Scene G: Østsidehallen H: Køkken til Samlingshuset I: Køkken til Klubhuset J: Foyer og café (ca 115 m 2 ) B K: Opvarmningssal (ca. 100 m 2 ) L: Klublokale for ØBI (ca. 110 m 2 ) M: Desuden flyttes en udvidet motionssal (ca. 150 m 2 ) til det nuværende klubhus, og et spinninglokale ( ca. 50 m 2 ) bygges til her - samtidig med at ØBI ombygger og renoverer omklædningsrummene. D F Indretningen, som den ser ud på denne tegning, kan blive ændret lidt, når de helt endelige tegninger skal laves, men grundlæggende er det sådan, alle parterne bag Samlingshuset er enige om, at de funktionelle rammer for fællesskabet bør være. L K M

7 Økonomien Overordnet er det målet, at anlægsudgifterne helst skal være sikret fuld finansiering inden byggeriets start. På den måde undgår vi, at driftsudgifterne belastes af udgifter til renter og afdrag på lån. Som det ses af følgende budgetter, kræver det samarbejde og positiv vilje, men vi har før vist, at vi lokalt kan stå sammen om at løfte store opgaver i fællesskab. Tidsplanen for projektet har været revideret flere gange undervejs, og den er meget afhængig af økonomien. Lykkes det at skaffe økonomien til veje, som vi håber, forventes byggeriet at kunne påbegyndes til foråret, og det betyder, at det nye Samlingshus vil kunne indvies godt et års tid senere. Anlægsudgifterne De samlede anlægsudgifter vurderes til at være 8 mio. kr. inkl. moms. Beløbet kan blive højere, for der kan bygges bedre og flottere, hvis der kommer flere penge ind, men projektet skrues sammen, så det passer til pengene. Prisen er baseret på lokale fagfolks vurderinger og ikke på konkrete tilbud, men de vurderes til at være realistiske bud på de samlede udgifter, hvis det meste arbejde skal udføres af et eller flere firmaer. Projektet kan dog gøres billigere ved at lokale folk udfører dele af byggeriet som frivilligt arbejde, og det er som nævnt en mulighed, initiativtagerne også kalkulerer med. Frivilligt arbejde på alle niveauer vil desuden betyde et tættere ejerskab til det færdige Samlingshus. Flere har allerede givet tilsagn om at hjælpe til, og der vil blive brug for endnu flere, hvis dette bliver en central del af projektet. Det vil dog forlænge byggeprocessen og forsinke byggeriet i forhold til den skitserede tidsplan alt afhængig af omfanget af det frivillige arbejde. Anlægsbudget Samlingshuset er allerede indstillet til støtte på næsten 1 mio. kroner af LAG-Brønderslev, der ser projektet som et modelprojekt, man kan lære meget af andre steder - bl.a. mht. lokalt samarbejde. Det har givet initiativtagerne mod på at arbejde videre, og der er lavet et anlægsbudget, der ser sådan ud: LAG-Brønderslev Menighedsrådene ØBI Borgerforeningen Gaver - eksisterende hallån Gaver - indsamlingen Øvrig fondsstøtte Værdi af frivilligt arbejde I alt 1,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Posten Gaver - eksisterende hallån kræver en nærmere forklaring, og den følger herunder. På næste side fortælles mere om posten Gaver - indsamling Gaver - eksisterende hallån Da Østsidehallen blev bygget, skete det i høj grad for midler lånt hertil af de lokale beboere. Da de lån var betalt tilbage blev Hallen udvidet for 4 år siden, og hertil blev der også givet Borgerlån til Østsidehallen, som pt. stadig skylder de lokale borgere ca. 1,5 mio. kroner. Hvis de borgere, der fortsat har penge til gode her, vil eftergive gæld på f.eks. i alt 1 mio. kroner og samtidig donere de penge til Samlingshuset med skattefradrag (se næste side), vil Østsidehallen i stedet selv optage lån andre steder. På den måde vil Samlingshuset få tilført nogle af de midler, lokale borgere allerede har skudt ind i et fælles projekt - med stor betydning for fællesskabet og meget lille betydning for den enkelte person. Driftsøkonomien Det er sin sag at skaffe penge til byggeriet af Samlingshuset, men noget helt andet også at sikre midler til den daglige drift. Hvis planen om at undgå renter og afdrag gennem en finansiering af alle anlægsudgifter bliver en realitet, vil driften blive nemmere at klare. Under den forudsætning er der lagt et realistisk årligt driftsbudget på i alt ca kroner. Initiativtagerne har regnet sig frem til indtægter til dækning af disse udgifter på denne måde og til den gode side: Udlejning af sale og køkken: kr. Menighedsrådene (kontorer, fællesarealer og sale): kr. ØBI (køkken og opholdsarealer): kr. Udgifterne er baseret på vurdering af nøgletal og byggedata samt erfaringer fra Østsidehallen i dag, og indtægterne fra udlejning af salen er baseret på, at den udlejes i alt 70 gange om året og køkkenet 40 gange. 7

8 8 Lokal indsamling september Den weekend vil en gruppe indsamlere forsøge at nå ud til alle husstande i lokalområdet med informationsmateriale og med det klare formål at få lavet så mange aftaler om gaver som overhovedet muligt. Målet er som beskrevet i budgettet på forrige side at få indsamlet kontante gaver på i alt 2,0 mio. kroner - som f.eks. kan nås, hvis en god del af de nuværende långivere til Østsidehallen eftergiver deres lån til projektet, og at der samtidig samles yderligere gaver ind - store som små. Vi har før vist, at vi kan stå sammen lokalt om gode projekter! I praksis foregår det ved en indbetaling til DGIs Gavefond, som er godkendt til at modtage gaver, og som efter givers ønske videregiver pengene. Når I får besøg af en indsamler, vil de have alle relevante papirer med til underskrift - så I slipper for så meget papirarbejde. På den måde er det nemt at bidrage økonomisk til det gode formål - og det er endda billigt. Uanset hvordan man vender tallene og argumenterne, vil det - også i dette tilfælde - koste penge at give en gave, men det er billigere at give pengene som gave, når der opnås skattefordel! Se reglerne her til højre: Et regneeksempel på en kontant gave på kroner viser, at den opnåede netto skattefordel er på kontant ca kr., der udløses i forbindelse med slutopgørelsen til foråret. Giver du f.eks kr. opnås en netto skattefordel på ca kr. Har du pengene kontant på bogen eller i lommen, er det nemt, men vil du hellere låne pengene kan f.eks. Nordjyske Bank i Øster Brønderslev tilbyde favorable vilkår. Så opnår du skattefordelen allerede for selvangivelsen i år, og afdrager lånet over de følgende år med yderligere fradrag for renteudgfter. Har du et eksisterende borgerlån på pt kroner til Østsidehallen, er der flere muligheder for at overdrage dette beløb som fradragsberettiget gave til Samlingshuset - og evt. supplere med et gavebeløb op til de kroner. Det vil indsamlerne orientere mere om, når de kommer rundt. Ordningen med skattefradrag er personlig og knytter sig ikke til en husstand, men til en enkelt person. Det betyder, at alle skatteydere i en husstand med (skatte) fordel kan bidrage - og det kan man faktisk gøre hvert år, men lad os nu tage et år af gangen i denne omgang. Sådan kommer vi videre i fællesskab? Vi vil som initiativtagere til Samlingshuset meget gerne opfordre til massiv lokal opbakning til det store projekt - til bedste for hele fællesskabet og til fordel for en fortsat positiv udvikling for lokalområdet. Kontakt os gerne med spørgsmål og kommentarer, og bor du ikke i lokalområdet, men gerne vil støtte Samlingshuset, så vil vi meget gerne høre fra dig. Det er med at samle alle positive kræfter for at sikre både etableringen og driften af samlingshuset. Niels Kold - Hallund Menighedsråd (Telf ) Pia Christensen - Øster Brønderslev Menighedsråd (Telf ) Gitte Christiansen - Øster Brønderslev Idrætsforening (Telf ) Anders Bendtsen - Østsidehallen (Telf / ) Birgit Søndergaard - Øster Brønderslev Borgerforening (Telf / ) Skattefradrag! Ligningslovens 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner, hvis midler anvendes til almenvelgørende formål. Fradraget gælder gavebeløb fra 500 kr. op til et maksimum, som aktuelt er fastsat til kroner, hvoraf der kan opnås fradrag for kroner. Gaven skal altså være mindst 500 kroner, og den skal gives til en organisation eller institution som er godkendt som gavemodtager. Det er lokale foreninger ikke, men det er DGI. I praksis foregår det sådan: Bidragyderen indbetaler ved hjælp af de papirer, indsamlerne har med, sin pengegave til DGIs gavefond og udtrykker samtidig ønske om, at han eller hun ønsker at støtte Samlingshuset. Samtidig indberettes gaven til skattemyndighederne, så fradraget udløses allerede ved næste selvangivelse. Derefter ansøger foreningen DGI om støtte for eksempel til en hal. Østsidefonden Samtidig med byggeriet af Samlingshuset, etableres der en ny fond, som skal udgøre det langsigtede grundlag for Samlingshuset og andre kommende fritidsanlæg i lokalområdet. Samtidig skal Østsidefonden stå for driften af Samlingshuset. Der er formuleret vedtægter, og fonden er dannet med en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf et skal vælges på et årligt borgermøde. Det bliver samtidig muligt for Østsidefonden at modtage donationer og arv til støtte for Østsidefondens formål. Borgermøde 13. september kl. 19 inviterer vi til borger- og orienteringsmøde i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Her vil vi orientere yderligere, og bagefter tager vi en snak om projektet. Invitation Søndag 19. september kl inviterer vi alle interesserede til at mødes i aulaen på Øster Brønderslev Skole. Her vil indsamlernes indsats blive gjort op - og der vil undervejs være lokal, musikalsk underholdning og øl eller vand.

9 Etaperne i byggeriet - en oversigt januar 2012 Samlingshuset i Øster Brønderslev Det nye Samlingshus bygges sammen med Østside-hallen og ØBIs klubhus for at opnå størst mulig fordel af hinandens faciliteter og i et tæt samarbejde melle alle parter, der er organsieret i Østsidefonden, samt øvrige lokale foreninger og grupper. De nye bygninger er de skraverede områder på oversigtstegningen. 9

10 Samlingshuset - en grundtegning C E G Lokaler og funktioner A H A: Indgang ved fester og til præstens kontor B: Indgang til hal og klub I C: Præstens kontor D: Samlingssal, der kan deles i 2 mindre sale ( ca. 167 m 2 ) E: Garderobe og toiletter J F: Scene G: Østsidehallen H: Køkken til Samlingshuset I: Køkken til Klubhuset J: Foyer og café (ca 115 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) B K: Opvarmningssal (ca. 100 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) L: Klublokale for ØBI (ca. 110 m 2 ) (Etape 3 - se side 3) M: Desuden flyttes en udvidet motionssal (ca. 150 m 2 ) til det nuværende klubhus, og et spinninglokale ( ca. 50 m 2 ) bygges til her - samtidig med at ØBI ombygger og renoverer omklædningsrummene (Etape 2 - se næste side) D F De helt endelige tegning ser lidt anderledes ud, men denne afspejler de samme grundtanker bag Samlingshuset: At det skal være funktionelle rammer for fællesskabet. L K M ETAPE 1: Det er byggeriet af selve det nye Samlingshus og udgøres af rummene A, B, C, D, E, F, H, I samt lidt af J. Selve byggeri af etape 1 er fuldt finansieret. 10

11 ETAPE 2: Denne etape gælder ombygning det eksisterende klubhus på ca. 150 m2 til primært motionsrum. Ombygningen betyder en ændret tagkonstruktion og omfattende ombygning af de eksisterende mindre rum til et større lokale. Desuden etableres en tilbygningen på ca.77 m2, hvor der etableres spinningslokale, men også teknikrum og opvarmet boldrum. Endelig foreteges en renovering af 4 eksisterende omklædnings- og baderum til moderne standard og med indgang direkte udefra ad mellemgang mellem klubhus og omklædningsrum. M 11

12 ETAPE 3: Rummene markeret med J K og L rummer i dag motionsrum/spinning og opvarmningssal, men skal ændres til til at være klublokale og væresteder i det ny Samlingshus - samtidig med, at funktionen som opvarmningssal bibeholdes i K På denne side ses skitse til indretningen: J K L 12

13 Budget fordelt på etaperne - februar

14 14

15 Side fra Lokalbladet nr december

16 16 Sider fra Lokalbladet nr marts 2012

17 17

18 18 Side fra Lokalbladet nr maj 2012

19 Side fra Lokalbladet nr august

20 20 Side fra Lokalbladet nr november 2012

21 Sider fra Lokalbladet nr marts

22 22

23 Vedtægter for Østsidefonden 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Oversigt over fondsansøgninger Samlingshuset Oversigt over fondsansøgninger Modtaget beløb BYGGERIET 2009/2010 LAG-Brønderslev sep ØB Sparekassefonden maj.2011 Jerslev Sparekasses Fond 0 sep ØB Sparekassefonden nov LOA-puljen 0 jan Rigmor Nielsens Fond 0 feb Nordjyske Bank GENERELT mar Sparekassefonden inventar/teknik m.v /pdl Ansøgt beløb TEKNIK - lyd, lys, teleslynge mar Krista og Hans Risagers Fond mar Helga og Karl Kristensens legat åben mar Minna og Albert Nielsens Fond 0 mar Oticonfonden mar Tuborgs Grønne Fond 0 mar Tuborgfondet 0 mar.2012 Landdistriktspuljen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) KØKKEN/CAFÉ nov LAG-Brønderslev april 17-midler v/ Kommunen INVENTAR SALE/CAFÉ mar Landdistriktspuljen mar Spar Nord mar Ole Kirks Fond UDSMYKNING jan Obelske Familiefond 0 mar Grosserer L.F. Foghts Fond mar.2012 Beckett-Fonden feb.2013 Erindringsmøntsmidlerne Åben DIVERSE mar Landdistriktspuljen PR/revision I ALT - modtaget

31 31

32 Kontaktinfo Postadresse: Sankelmarksvej 23, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev Bestyrelsen for Østsidefonden er: Birgit Søndergaard Nielsen (formand) Buurholtvej 47, Øster Brønderslev / / Pia Christensen Dannevirkevej 3, Øster Brønderslev / Gitte Christiansen Bålhøj 15, Øster Brønderslev / Bente Børjesson Hallundkær 23, Hallund / Anders Bentsen Mysundevej 3, Øster Brønderslev / / Kurt Thomsen Hollenstedvej 159, Hollensted / / Daglig leder af Samlingshuset er: Henrik Hald /

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere