Generalforsamling mandag den 3. Maj 2010 Grundejerforeningen Søstrand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling mandag den 3. Maj 2010 Grundejerforeningen Søstrand."

Transkript

1 Generalforsamling mandag den 3. Maj 2010 Grundejerforeningen Søstrand. Årsberetning 2009 / 10 Bestyrelsen har igen i det forløbne år registreret 4 salg svarende til, at 5% af medlemmerne kan være nye i år. Det ser ud til, at den årlige udskiftning har stabiliseret sig omkring de 5% hvilket også var tilfældet sidste år. I forbindelse med de 4 salg, har vi ikke haft nogen indkaldelse til tvangsauktion. Men en særlig velkommen til de nye medlemmer, der er flyttet til området i det forløbne år, og vi håber, at I må falde godt til og få nogle gode og fremgangsrige år her. I det forløbne forretnings år , har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 3 bestyrelsesmøder. Foreningens hjemmeside, der findes på nettet som fungerer nu godt og stabilt. Det er Allan Brandt fra bestyrelsen, der styrer den med kyndig hånd, og vi henviser nu ejendomsmæglerne til at benytte oplysningerne på siderne, når de i forbindelse med køb og salg har forespørgsler til love, vedtægter og generalforsamlings referater. Støjgenerne fra motorvejen er endnu ikke blevet mindre, og det ser stadig ud til at Vejdirektoratet først har planer om ny støjdæmpende asfalt på broen fra engang i Jeg mener i øvrigt slet ikke, at det er godt nok, og nu har vi jo et Folketingsvalg foran os og det må kunne udnyttes. Jeg har talt 1/9

2 med Finn Gerdes, om de problemer vi har, og han er heldigvis for os selv ramt af dem, idet han bor på Strandmarksvej. Han foreslår, at vi fra mødet her sender en opfordring til Teknisk udvalg, som han er formand for. Vi skal bede Kommunen klage til trafikministeren over forholdene og herunder anmode om, at de skærmer til støjafskærmning og andre foranstaltninger, der er anvendt på den nye strækning af Motorring 3, også vil blive opsat på den gamle strækning gennem Hvidovre og op over Kalvebod broen. En sådan henvendelse vil Finn Gerdes kunne anvende til at få en sag startet op i udvalget og få den videre gennem systemet til ministeren. Jeg synes det lyder som en god ide, og hører gerne jeres mening og evt. uddybende forslag. I øvrigt tager Hv. Avis altid gerne imod læserbidrag, og specielt de der har politisk sigte Søstrand Alle s vestlige side altså de lige numre 2-20 har skel mod Strandbyparken. Strandbyparken har et eget hegn plantet på deres areal, og det har fået lov til at vokse temmelig vildt i de senere år. Det var for et par år siden Joy Desario der forsøgte at få Strandbyparken til at få trimme hegnet til en for begge parter passende højde og drøjde. Ved sidste generalforsamling påtog Jørgen Nygaard sig at køre den sag videre, og han har lovet mig lige at give generalforsamlingen en status situation, ordet er dit. Jørgen Nygaard. Der er kommet nye medlemmer i deres bestyrelse, og de er meget vanskelige at komme i kontakt med. Det ser ud til, at de forsøger at løbe fra deres ansvar, de har nemlig fjernet alt den nedre bevoksning, og mener derfor, at der nu er tale om enkelte træer, der ikke vil være omfattet af hegnslovens bestemmelser. 2/9

3 Det ser ikke rigtigt ud, jeg foreslår, at i får indkaldt til et offentligt hegnssyn, så vi en gang for alle kan få denne sag afgjort, og derefter lukket. Prøv at finde ud af omkostningerne ved dette, og lad os så se om foreningens kasse kan dække beløbet eller en del deraf. The never ending story på Strandholms Alle 38. Fejre i år sit 25 års jubilæum. Jeg sluttede punktet i min beretning i 2008 med at sige, at det ville være dejligt at kunne gå forbi de færdigbyggede og udlejede boliger i Jeg var forbi her i formiddags De er der stadigvæk ikke! Nå hvor var det nu så, at vi slap sagen sidste år? Bygherren havde et meget spændende projekt med en kemisk oprensning, hvor man ville bore ned i lerlaget og sprøjte nogle kemikalier ind, som skulle kunne neutralisere de uønskede stoffer. Det er af tekniske grunde ikke blevet til noget, men bygherren er stadig meget optimistisk. Sidste møde mellem bygherren, hans rådgiver og Hv. Kommune var i marts 2010 og her blev der aftalt, at et nyt detailprojekt skulle fremsendes til godkendelse i Hv. Kommune i løbet af foråret. Man vil nu prøve en forceret udluftning af lerlaget, idet de uønskede stoffer er flygtige. Så vi stadig sikker på et punkt til årsberetningen næste år. DONG er her nu med sin udskiftningen af luftledninger til kabler i jorden. Samtidig bliver der etableret ny gadebelysning og fibernet til IT netværk. Jeg har tjekket på Dongs hjemmeside/ kabellægning, hvordan planerne har udviklet sig fra sidste år frem til i dag. Foreningens medlemmer er indeholdt i Dongs område 9B, og det ser stadig ud til, at arbejdet bliver påbegyndt her i midten af Jeg har selv i starten af februar haft en henvendelse fra en ing. hos Dong, der gerne ville have et møde med mig om min overgang fra luftledning til jordkabel. Det mente jeg nu var unødvendigt, for 3/9

4 der har altid været jordkabel, men det viste hans tegninger ikke, så han ville fortælle mig, hvad der skulle ske. Det lykkedes dog at få ham overbevist om, at jeg viste hvad jeg talte om, idet Søstrand Alle, allerede i 1997 fik nedlagt nye kabler, etableret bredbånd og ny gadebelysning, men det skulle altså komme til alle i 2010, og det er en god anledning til, samtidigt at få opsat en ny moderne måler og sikringstavle med HPFI beskyttelse indbygget i de enkelte automatsikringer. Jeg kan her lige vise, hvordan sådan noget materiel ser ud i dag. Vi har haft en forespørgsel om renholdelse af stierne, og det er måske passende at gentage historien om vejene og stierne, der oprindelig tilhørte Foreningen. Først fik vi Kommunen til at overtage ejerskabet af vejene, mod at betale et beløb på omkring kr. der modsvarede 80% af en total istandsættelse af vejene. Beløbet skulle deponeres på en konto og senere anvendes til en total istandsættelse. På et tidspunkt for nogle år tilbage, fik kommune så den gode ide, at man kunne skøde vejene tilbage til Grundejerne, i henhold til nogle folketings forordninger. Foreningen foretog så en kalkulation af hvad det beløb, der i sin tid var indbetalt, efter 30 år ville være blevet til. Det var godt nok blevet til mange millioner, og dem krævede vi så tilbagebetalt fra deres konto, idet vi kunne bevise, at der ikke havde været gennemført nogen total renovering af vejene i den forløbne periode. Heldigvis havde vi stadig korrespondancen liggende i arkivet, og forelagt den oprindelige aftale, opgav man kravet om en tilbageførelse, for pengene var ikke på nogen konto mere, de var undervejs forsvundet ind i kommunekassen. Stierne lå hen i en ynkelig stand, og vi besluttede, at de enten skulle sløjfes eller sættes i stand. Først søgte vi om tilladelse til at sløjfe dem, efter de regler der i sin tid lå til grund for udstykningen. Men timingen var dårlig, for miljøministeriet havde netop fremsat forslag om flere grønne sti områder, så en tilladelse var betinget af, at stierne skulle kunne genetableres indenfor 4/9

5 3mdr. ved et påkrav fra kommunalbestyrelsen. Det var jo helt ude i hampen, så vi istandsatte først en sti, og fremviste den for den daværende leder af vejafdelingen ing. Fejerskov, og han var særdeles tilfreds med vort initiativ. Han skaffede os derefter et kommunalt tilskud på 75% af udgiften til den samlede istandsættelse af alle 4 stier, og tilbød samtidig at Hv. Kommunen efterfølgende ville overtage ejerskabet af stierne. Der gælder derfor følgende om stierne: Vedligeholdelsen påhviler ejeren som er Hv. Kommune. Renholdelsen og snerydningen påhviler de grundejere, hvis grunde støder op til stierne, helt på linje med alle fortove. Når vi nu er i gang med reglerne, skal jeg også lige repetere, hvad der gælder for henlæggelse af materialer på veje og fortove, og jeg citerer: Når husejerne er i gang med anlægs- og renovationsprojekter, der kræver større mængder byggematerialer, er der et par ting, man skal huske: 1. Reserver p-plads til dine byggemateriale bunker. Mange grundejere benytter vejen eller fortovet til opbevaringsplads for byggematerialer, som f.eks. jord, sten, grus og teglsten, der ikke kan være inde på ejendommen. Men de færreste ved, at de som grundejere i flg. Lov om offentlige veje skal søge om lov til at opbevare materialer på offentlig vej. Så husk at man skal ansøge Teknisk Forvaltning om lov til at have bunker af materialer liggende på fortov og vej. I de allerfleste tilfælde, vil en ansøgning blive imødekommet, men det er dog vigtigt, at: Materialerne er korrekt afmærket, Bunkerne ikke er til gene for trafikken og fodgængerne Færdselssikkerheden i området ikke bliver påvirket Materialerne ikke opbevares på vejen længere end højst nødvendigt, og det er 14dage i Grundejerforeningen Søstrand. 5/9

6 Reservering af p-plads sker ved ansøgning til Teknisk Forvaltning Vej- og Parkafdelingen evt. som til: Husk at instruerer vognmændene der kører til og fra om, at de skal beskytte fortove og rabatter, så de ikke ødelægger dem, de er dyre at få reetableret. Vi har et tilbagevendende problem i foreningen, det er den interne støjforurening. Hv. Kommune henstillede i 1995 til alle grundejerforeningerne, at de skulle få indført bestemmelser i deres vedtægter om tidsperioder, hvor man ikke må forstyrre sine omgivelser ved at anvende støjende maskiner, værktøjer og haveredskaber. Disse tidsperioder er i Grundejerforeningen Søstrand godkendt af en generalforsamling og efterfølgende indført i Foreningens Vedtægter Kapitel 5 15,og jeg skal for god ordens skyld her citere: Det påhviler enhver parcelejer efter bedste evne at bidrage til, at der hersker den tilbørlige ro og orden på veje, fortove og stier, såvel som på deres respektive parceller. Støjende maskiner, værktøjer og haveredskaber herunder græsslåmaskine og hækklipper må kun anvendes i perioderne: Hverdage Lørdage Søn og helligdage Det er underligt, at der er medlemmer, der ikke kan finde ud af at respekterer aftalte regler, og absolut skal starte rundsave til brænde, motordrevne græsslåmaskiner med defekt udstødning, m.v. kl netop, som den aftalte tidsfrist er udløbet. Det er uopdragent og en mangel på respekt overfor andre mennesker. Jeg får hvert år telefoniske henvendelser fra sure medlemmer, hvor jeg i baggrunden kan høre en støjkilde, som ikke burde være der. 6/9

7 Det kan så undre mig, at man ikke selv starter med at gå ind og anmode støjkilden om at stoppe. Men her er der så en underlig vattet holdning, for: nej - vi vil jo ikke være uvenner o.s.v. Hvis man ikke selv har forsøgt, kan/vil jeg heller ikke gøre noget, jeg har jo ingen politimagt. Vi har igen i år afholdt et fint fastelavns arrangement. Det er stadig Flemming og Allan, der sammen med familien påtager sig det praktiske arbejde. Vi gjorde os i år ekstra umage med indbydelsen, så ingen skulle kunne misforstå den, og mene at de ikke kunne deltage, eller at andre ikke skulle kunne deltage. Indbydelsen omfatter grundejeren og dennes nærmeste familie, som værende bedsteforældre, børn, børnebørn og oldebørn. Det var igen en succes for de 42 deltagende med et godt program, socialt samvær og nye venner, hvilket også fremgår af en række fotos, der er indlagt på vor hjemmeside. Det var derfor nogle glade men trætte børn og forældre, der gik hjem sidst på dagen. Flemming har reserveret lokalet til gentagelse den 6. marts 2011, og der vil her være sket en mindre justering af egenbetalingen. Projekt fjernvarme, som vi jo allerede har hørt om før selve generalforsamlingen, blev affødt af en artikel i Hv. Avis om fjernvarme til Langhøjskolen og et tilbud til en række parceller NØ for skolen. Bestyrelsen besluttede på et indkaldt møde, at jeg skulle følge op på denne sag, og se hvad der kunne komme ud af den, for vi var vel egentlig ligeså berettiget til muligheden for fjernvarme. Det har vi så arbejdet med siden efteråret, og det ser jo lovende ud. I mine kalkulationer hvor jeg medtager en årlig afskrivning på 3000,- på kedlen svarende til ,- for udskiftning hver 15. år, hertil et årlig eftersyn der løber op i ca. 900,- et skorstensfejer gebyr på 300,- samt en kalkuleret besparelse på fyringsolien på 7/9

8 min ,- giver i alt en årlig besparelse på 7000,-. Hvis det holder stik, vil det betyder en tilbagebetaling af investeringsomkostningerne på mindre end 3år, når jeg medregner nugældende offentlige tilskud, og så kan jeg få fjernet en generende skorsten ned gennem huset. På den baggrund er min beslutning klar, men der er selvfølgelig mange ejendomme med nyere gaskedler og kraftigere isolering, der vil have et andet regnestykke. Man må i øvrigt heller ikke glemme, at en evt. salgsværdi for ejendomme med fjernvarme normalt vil være højere end for tilsvarende huse med anden opvarmningsform. For god ordens skyld, vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg ikke får provision fra Fjernvarmeselskabet. Så til det lidt praktiske. Foreningen har en kraftig kloaksplit, der kan lånes ved henvendelse til John Bang. Foreningen opretholder sit gruppemedlemskab af lokalhistorisk forening, hvor der i løbet af året afholdes mange spændende events, som annonceres i Hv. Avis og som alle vor forenings medlemmer er berettiget til at have adgang til. Der er forslag til genvalg på de faste bestyrelsespladser, men det betyder sandelig ikke, at vi ikke ønsker nye ind, tvært imod, alle der har lyst opfordres til at melde sig, og bestyrelsen kan i påkommende tilfælde også udvides. Vor økonomi er, som regnskabet senere vil vise, i sund tilstand. Sidste år mente vi, at der må være mulighed for at få et større renteafkast af vores formue, med de rente % som de forskellige banker tilbyder. Helle har kikket på de tilgængelige oplysninger, 8/9

9 og vil måske kunne røbe et eller andet, ligesom hun nu har taget beslutning om en evt. overgang til at anvende netbank. Som løbende arbejdsopgaver for det kommende år er der indtil videre: Strandholms Alle 38, Støjforureningen fra motorvejen. Fjernvarme projektet Til slut igen en tak til den øvrige bestyrelse for det sædvanlige gode og positive samarbejde i det forløbne forretningsår. Tak skal i have. Det var så formandens aktivitetsberetning for året J.M.R./Maj /9

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder.

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder. Årsberetning 2011 / 12 Bestyrelsen har i det forløbne år registreret 3 solgte ejendomme svarende til, at 4% af medlemmerne kan være nye i år. Den årlige udskiftning havde ellers været stabil omkring de

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere