Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg. Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den xx. marts 2011 af beskæftigelsesministeren Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (Delvis harmonisering af investeringsregler og endelig afvikling af SP-regler m.v.) 1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, 1 i lov nr af 16. december 2009, 16 i lov nr. 429 af 28. april 2010, 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, 10 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, 27 i lov nr. 639 af 14. juni 2010 og 16 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I kapitel 5 c ophæves overskriften: Personkreds og bidrag 2. I kapitel 5 c ophæves 17 f 17 h j affattes således: 17 j. Indeståender i Særlig Pensionsopsparing (SP), som det ikke har været muligt at udbetale, overføres pr. 1. oktober 2010 til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning. Arbejdsmarkedets Tillægspension indestår herefter for SP s forpligtelser og foretager den nødvendige administration. Krav på de overførte indeståender forældes efter 5 år, jf. 36, stk. 2, regnet fra den 30. april Stk. 2. En kontohaver eller boet efter en afdød kontohaver, der kan dokumentere et krav på et indestående, kan i perioden fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2015 henvende sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension og få udbetalt tilgodehavendet. Stk. 3. Overførte indeståender som nævnt i stk. 2, der ikke er blevet anmodet udbetalt senest den 30. april 2015, tilfalder Arbejdsmarkedets Tillægspension. 4. Efter 17 j ophæves overskriften: SP-valg 5. Før 17 m ophæves overskriften:

2 SP-basis m - 17 n ophæves p - 17 q ophæves. 8. I 17 r, stk. 2, udgår sætningen eller sammen med de midler, der forvaltes efter 17 m, stk I 17 s, stk. 1, ændres 17, stk. 6 til: 17 r, stk I 23, stk. 4, ændres 26 b, stk. 3, 5, 6 og 8 til 26 b, stk. 3, 5, 6 og c, stk. 5, affattes således: 23, stk. 5. Bestyrelsen kan tillade direktøren at sælge ydelser til en dattervirksomhed, der er oprettet efter 26 b, stk. 7, bortset fra ydelser til dattervirksomheder, der driver penge- eller realkreditinstitutvirksomhed. Ydelserne leveres i henhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår c, stk. 2 affattes således: Stk. 2. Uden bestyrelsens godkendelse, der skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra virksomheder, hvori bestyrelsesmedlemmer og personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension, er direktører eller bestyrelsesmedlemmer. 13. I 26 b indsættes efter stykke 6 som nye stk. 7 9: Stk. 7. Midlerne kan placeres i dattervirksomheder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer helt eller delvis, og som har til formål at drive finansiel virksomhed, bortset fra forsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 8. Stk. 8. Placering af midler direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditvirksomhed omfattet af stk. 7, må ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af et lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Stk. 9. Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Arbejdsmarkedets Tillægspension direkte eller indirekte har placeret midler jf. stk. 7, må ikke anvende Arbejdsmarkedets Tillægspensions navn og logo i sin markedsføring. Stk. 8 bliver herefter til stk I 26 c, stk. 2, ændres 26 b, stk. 3, 5-7 og 10 til 26 b, stk. 3, 5, 6, 7 og I 26 e, stk. 3, ændres 26 b, stk. 3, 5-7 og 10 til 26 b, stk. 3, 5, 6, 7 og I 36, stk. 2, ophæves: Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan dog fravige denne bestemmelse i det enkelte tilfælde.

3 2 I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. oktober 2007 som ændret ved lov nr. 515 af 17. juni 2008, lov nr. 517 af 17juni 2008, 12 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, 2 i lov nr af 16. december 2009, 11 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 og 17 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4 d. stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) Lønmodtagernes Dyrtidsfonds interne retningslinjer for outsourcing og 2. 5 b, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke indgå engagementer med samt modtage sikkerhedsstillelse fra selskaber hvori bestyrelsesmedlemmer og personer der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, er direktører eller bestyrelsesmedlemmer. 3. I 6 b, stk. 2, udgår: pengeinstitut-, realkreditinstitut- og 4. I 6 b indsættes der efter stk. 2 som nyt stk. 3-4: Stk. 3. Placering af midler direkte eller indirekte i en eller flere virksomheder inden for penge- og realkreditvirksomhed omfattet af stk. 2, må ikke medføre, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af et lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Stk. 4. Et penge- eller realkreditinstitut, hvori Lønmodtagernes Dyrtidsfond direkte eller indirekte har placeret midler jf. stk. 7, må ikke anvende Lønmodtagernes Dyrtidsfond navn og logo i sin markedsføring. Stk. 3 bliver herefter stk I 6 c, stk. 3, ændres 6 b, stk. 2 og 3 til 6 b, stk. 2 og I 6 e, stk. 3, ændres 6 b, stk. 2 og 3 til 6 b, stk. 2 og a, stk. 3, ophæves. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. 3 I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr af 19. december 2007, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 19. december 2008, 1 lov nr af 16. december 2009, 8 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, og senest ved 1 i lov nr. 1561af 21. december, foretages følgende ændringer:

4 1. 1, stk. 1, nr. 4, udgår. Nr. 5 bliver herefter nr , stk. 2, nr. 13, udgår. Nr. 14 bliver herefter nr I 5 udgår: særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter og 4. I 6, stk. 1, ændres 1, stk. 2, nr. 3-6 og 9, og Den Særlige Pensionsopsparing efter 1, stk. 2, nr. 13, til: 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 13, 4 I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007, 10 i lov nr af 24. oktober 2007, 1 i lov nr af 19. december 2007, 2 i lov nr af 19. december 2008, 1 i lov nr. 412 af 29. maj 2009, 11 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 3 i lov nr af 16. december 2009, 2 i lov nr af 16. december 2009 og senest ved 4 i lov nr. 723 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: B, nr. 2, affattes således: 2) engangsbeløb, der udbetales efter 14 b, stk. 1, og 14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, 2. I 29 D ændres 17 j, stk. 7-9, 11, 13 og 16 til: 17 j, stk. 2 5 I lov nr af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn) som ændret ved 22 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og 3 i lov nr. 702 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring: 1. I 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 1, udgår:, særlig pensionsopsparing. 6 I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister som ændret bl.a. ved 4 i lov nr af 19. december 2007, 3 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 2 i lov nr. 702 af 25. juni 2010, og senest ved 3 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændring: 1. 3, nr. 7, ophæves. Nr bliver herefter nr. 7-9.

5 7 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 21. december 2010, og senest ved 2 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7 L, stk. 2, ophæves 1. og 2. pkt. og 17 f, stk. 6, i samme lov ændres til: 10, stk. 3, i lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (harmonisering af investeringsregler og endelig afvikling af SP-regler m.v.) 2. I 8 M, stk. 4, ophæves 1. og 2. pkt. og 17 f, stk. 6, i samme lov ændres til: 10, stk. 3, i lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove (harmonisering af investeringsregler og endelig afvikling af SP-regler m.v.) 8 I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december l 2010, som ændret senest ved 5 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 6, udgår og særlig pensionsopsparing. 9 I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006,, som senest ændret ved 1 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 2, nr. 7, udgår, pensionsopsparing 10 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk har virkning fra og med indkomståret har virkning for udbetalinger, der foretages dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende eller senere. Stk. 3. Såfremt det den 15. maj 2009 eller senere ved ændring af en kontohavers skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden konstateres, at der er opkrævet for lidt eller for meget i særlig pensionsopsparing, foretager told- og skatteforvaltningen ikke opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb. Stk. 4. En kontohaver kan anmode told- og skatteforvaltningen om kompensation for skatteværdien af det fradrag eller den bortseelse, som ved en ændring af kontohaverens skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden kan henføres til den for meget indbetalte særlige pensionsopsparing, hvis kontohaveren ikke kan udnytte fradrags- eller bortseelsesretten ved opgørelsen af den skattepligtige

6 indkomst i kontohaverens nye årsopgørelse. En anmodning efter 1. pkt. skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter datoen for ændringen af kontohaverens skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

7 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1 Udvidelse af ATP og LD s muligheder for at drive finansiel virksomhed i dattervirksomhedsform, til også at gælde pengeinstitut- og realkreditvirksomhed Gældende ret Den foreslåede ændring 2.2. En indskrænkning af personkredsen i relation til LD s og ATP s engagement med virksomheder, hvori denne personkreds er direktør eller bestyrelsesmedlem Gældende ret Den foreslåede ændring 2.3. Ophævelse af ATP s bestyrelses adgang til at dispensere Gældende ret Den foreslåede ændring 2.4. Endelig afvikling af SP-reglerne Gældende ret Den foreslåede ændring 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema

8 1. Indledning Dette lovforslag indeholder en delvis harmonisering af Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds mulighed for via dattervirksomheder at drive finansiel virksomhed i lighed med, hvad der gælder for andre finansielle virksomheder. Derudover er der primært tale om tekniske ændringer, herunder som følge af ophøret af Den Særlige Pensionsopsparing. Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfondsmuligheder for at foretage investeringer også skal indeholde en mulighed for under nærmere fastsatte rammer via dattervirksomheder at investere i virksomheder, der driver penge- og realkreditvirksomhed. Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond får herved mulighed for at varetage sine langsigtede investorinteresser bedst muligt, herunder i situationer, hvor fondene i forhold til en eksisterende investering overtager eksisterende medinvestorers ejerandele, eller ønsker at udvide sin ejerandel. Også for sådanne investeringer gælder forpligtigelsen for fondene til generelt at forvalte midlerne i overensstemmelse med fondenes respektive generalklausuler med krav om det bedst mulige afkast m.v. til medlemmerne. Lovforslaget giver ikke Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond mulighed for via en dattervirksomhed at have bestemmende indflydelse på liv- og pensionsområdet og dermed ikke mulighed for at drive forsikringsvirksomhed, hvor såvel Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter regeringens opfattelse allerede indtager en veldefineret rolle i forhold til det samlede pensionsmarked. Denne veldefinerede rolle bør efter regerings opfattelse fastholdes. Forslaget medfører en delvis harmonisering med, hvad der gælder for øvrige finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed. Der er foretaget en afvejning af Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds mulighed for at sikre pensionsopsparerne eller medlemmerne det højest mulige afkast sammenholdt med hensynet til finansiel stabilitet og de konkurrencemæssige aspekter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i notat af 9. februar 2011 vurderet, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds mulighed for at udøve bestemmende indflydelse i pengeinstitut-, realkreditinstitut- og forsikringsvirksomhed ikke rejser konkurrenceretlige eller statsstøtteretlige betænkeligheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog i samme notat angivet nogle konkurrenceøkonomiske betænkeligheder. Forslaget tager højde for disse betænkeligheder samtidig med at Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond får den nødvendige investeringsmæssige fleksibilitet. Arbejdsmarkedets Tillægspension henholdsvis Lønmodtagernes Dyrtidsfond gives mulighed for at erhverve bestemmende indflydelse i penge- og realkreditinstitutter under visse nærmere fastsatte rammer. Beskæftigelsesministeren og Finanstilsynet fører tilsyn med Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. For fremtiden vil tilsynet også omfatte tilsynet med overholdelsen af de begrænsninger, der er pålagt fondene i forbindelse med eventuel drift af penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Finansielle virksomheder må ikke uden bestyrelsens godkendelse bevillige engagementer m.v. til ledelsen eller til virksomheder, hvori ledelsen er direktør eller bestyrelsesmedlem. Tilsvarende gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, idet personkredsen dog i sin sproglige formulering i 2004 blev gjort bredere end tilsigtet. Det foreslås derfor at definere personkredsen for bestyrelsens godkendelse af engagementer for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond til samme personkreds, som gælder for finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed. Personkredsen begrænses dermed til den tilsigtede målgruppe for interessekonflikter.

9 Herudover foreslås det at ophæve Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelses muligheder for at dispensere fra forældelsesreglen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Da Særlig Pensionsopsparing er lukket pr. 30. april 2010 og de tilbageværende midler i ordningen er overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension pr. 1. oktober 2010 eller tilbageført til Lønmodtagernes Dyrtidsfond foreslås en række ændringer i kapitel 5c Særlig Pensionsopsparing i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ophøret af Særlig Pensionsopsparing har samtidigt medført, at der ikke længere er grundlagfor en række skattemæssige bestemmelser, hvorfor disse foreslås henholdsvis ændret eller slettet. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Udvidelse af ATPs og LDs mulighed for at drive finansiel virksomhed i dattervirksomhedsform, til også at gælde penge- og realkreditinstitutvirksomhed Gældende ret Arbejdsmarkedets Tillægspension kan placere sine midler i dattervirksomheder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer fuldt ud, og som har til formål at drive finansiel virksomhed, omfattet af lov om finansiel virksomhed. Dette gælder dog ikke pengeinstitut-, realkreditinstitut- og forsikringsvirksomhed. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan placere sine midler i dattervirksomheder, som fonden ejer helt eller delvis, der har til formål at drive finansiel virksomhed omfattet af lov om finansielvirksomhed. Dette gælder dog ikke pengeinstitut-, realkreditinstitut- og forsikringsvirksomhed. Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond har i dag mulighed for via datterselskaber at drive finansiel virksomhed i form af fondsmægler- og investeringsforvaltningsvirksomhed Den foreslåede ordning Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds muligheder for at investere midlerne også skal indeholde en mulighed for under nærmere fastsatte rammer via dattervirksomheder at investere i virksomheder, der driver penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond får herved mulighed for at varetage sine langsigtede investorinteresser bedst muligt, herunder i situationer, hvor fondene i forhold til en eksisterende investering overtager eksisterende medinvestorers ejerandele, eller ønsker at udvide sin ejerandel. Også for sådanne investeringer gælder forpligtigelsen til generelt at forvalte midlerne i overensstemmelse med fondenes respektive generalklausuler. For Arbejdsmarkedets Tillægspensions vedkommende på en hensigtsmæssig og for medlemmerne tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at Arbejdsmarkedets Tillægspension til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser, ligesom der ved midlernes anbringelse skal tilstræbes en opretholdelse af midlernes realværdi. For Lønmodtagernes Dyrtidsfonds vedkommende således at midlerne bliver til størst mulig gavn for de berettigede lønmodtagere, ligesom der ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest mulige afkast. Forslaget er en delvis harmonisering med, hvad der gælder for finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed, herunder forsikringsselskaber, idet der er foretaget en afvejning af Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds mulighed for at sikre pensionsopsparerne eller medlemmerne det højest mulige afkast sammenholdt med hensynet til den finansielle stabilitet og de konkurrencemæssige aspekter. Beskæftigelsesministeren og Finanstilsynet fører tilsyn med Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. For fremtiden vil tilsynet også omfatte tilsynet med overholdelsen af de

10 begrænsninger, der er pålagt fondene i forbindelse med eventuel drift af penge- og realkreditinstitutvirksomhed En indskrænkning af personkredsen i relation til Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt Arbejdsmarkedets Tillægspensions engagement med virksomheder, hvori denne personkreds er direktør eller bestyrelsesmedlem Gældende ret Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan ikke, uden bestyrelsens godkendelse, indgå engagement med eller modtage sikkerhedsstillelse fra selskaber, hvori repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, direktøren, ansatte i tillægspensionsordningen eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond, tillægspensionens eller Lønmodtagernes Dyrtidsfonds eksterne revisorer eller de interne revisions- og vicerevisionschefer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer Den foreslåede ændring Det foreslås, at det kun er i forbindelse med selskaber, hvor Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions direktør og andre personer ansat af bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmer er direktør eller bestyrelsesmedlem, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke kan indgå engagement med eller modtage sikkerhedsstillelse fra uden Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelses godkendelse. Personkredsen begrænses herved til målgruppen for sådanne interessekonflikter. Det betyder, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension uden bestyrelsens godkendelse vil kunne indgå engagement med eller sikkerhedsstillelse fra selskaber, hvor repræsentantskabsmedlemmer og ikke-bestyrelsesansatte i Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller tillægspensionsordningen er direktører eller bestyrelsesmedlemmer. Dette er ikke muligt i dag. Forbuddet mod at indgå engagementer direkte med den fulde personkreds fastholdes Ophæve ATPs bestyrelses adgang til at dispensere Gældende ret Krav på ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension forældes 5 år efter, at ydelsen er forfaldet til betaling. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har mulighed for at fravige denne bestemmelse i enkelte tilfælde således, at et krav, som oprindeligt var forældet, stadig kan gøres gældende Den foreslåede ændring Det foreslås, at bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspensions mulighed for at dispensere i forhold til forældelsesfristen afskaffes. 2.4 Endelig afvikling af SP-reglerne Gældende ret Ved lov nr. 387 af 25. maj 2009 blev der givet adgang til at få udbetalt midler, der er opkrævet efter bestemmelsen i den tidligere lov om Arbejdsmarkedets Tillægspensions 17 b i afsnittet om Den Midlertidige Pensionsopsparing og den dagældende lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 17 f om indbetaling til Særlig Pensionsopsparing. Adgangen til at få udbetalt indeståendet på den særskilte SP konto omfattede ikke midler på en SP-konto, der hidrørte fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

11 Ved lov nr af 16. december 2009 blev udbetalingsperioden udvidet, således at alle SP-kontohavere inden 1. maj 2010 kunne vælge mellem at få indeståendet udbetalt eller flyttet til en ratepensionsordning eller en pensionsordning med løbende udbetalinger. Beløb, hvor kontohaver ikke anmodede om udbetaling, eller hvor et modtagende pensionsinstitut ikke anmodede om flytning inden den 1. maj 2010, blev udbetalt automatisk til den berettigede kontohaver. Midler, der hidrørte fra LD, og stod på en SP-konto i ATP, blev tilbageført til LD. Herfra kunne de efter reglerne i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond flyttes til andre pensionsformer. Midler hidrørende fra LD, der henstod på en SP-konto i et andet pensionsinstitut end ATP, blev omfattet af reglerne om LD fra det tidspunkt, hvor SP-andelen udbetaltes. Midler, det ikke har været muligt at udbetale, er blevet overført til ATP ordningen pr. 1. oktober Arbejdsmarkedets Tillægspension indestår herefter for SP s forpligtigelser og foretager den nødvendige administration Den foreslåede ændring Den foreslåede ordning er en konsekvens af lov nr af 16. december 2009 hvorefter den Særlige Pensionsopsparing lukkede pr. 30. april 2010, og hvor de sidste midler er blevet overført til ATP ordningen pr. 1. oktober Flere af overskrifterne samt bestemmelserne i kapitel 5 c Særlig Pensionsopsparing har grundet lukningen af ordningen ikke længere betydning for retsstillingen. Det foreslås derfor, at disse bestemmelser samt overskrifter ophæves, da de alene omhandler den særlige udbetalingsmulighed, der var i forbindelse med afviklingen af ordningen, samt opkrævning af bidrag m.v. 17 j foreslås nyaffattet, således at det alene fremgår, at ATP indestår for SP s forpligtigelser og foretager den nødvendige administration, samt at forældelsesfristen for krav på indestående er 5 år, jf. 36 stk. 2, regnet fra 30. april Kravet skal være dokumenteret og udbetaling vil alene kunne ske ved henvendelse til ATP. Overført indestående, som ikke er udbetalt 30. april 2015, tilfalder Arbejdsmarkedets Tillægspension. Dette svarer til 17 j stk i lov nr af 16. december Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes ikke at have væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet I forhold til de dele af lovforslaget, som omhandler Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelses mulighed for at dispensere, afviklingen af SP-reglerne samt indskrænkningen af personkredsen i relation til Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspensions engagement med virksomheder, hvori denne personkreds er direktør eller bestyrelsesmedlem vurderes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, ligesom det ikke vurderes at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Den del af lovforslaget, der omhandler en udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds mulighed for at drive finansiel virksomhed i dattervirksomhedsform til også at gælde penge- og realkreditinstitutvirksomhed, vil kunne få betydning for erhvervslivet, da det vil kunne være medvirkende til at skabe mere konkurrence.

12 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Ændringen skyldes ikke ændringer i EU-retten og kan foretages inden for direktiverne på det finansielle område. 8. Høring Advokatrådet, AC, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Børsmæglerforeningen, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk Metal, Danske Advokater, Danske Andelskasser, Danske Regioner, Den Danske Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den danske Fondsmæglerforening, DI, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansiel Stabilitet A/S, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, FTF, Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Grønlands Hjemmestyre via Rigsombudsmanden i Grønland, Håndværksrådet, InvesteringsForeningsRådet, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Rigsrevisionen, SALA, Lederne, KRIFA, Kristelig Arbejdsgiverforening, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Lokale Pengeinstitutter. 9. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser Ingen Negative konsekvenser Ingen Administrative for erhvervslivet konsekvenser Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Udvidelsen af Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Lønmodtagernes Dyrtidsfonds muligheder for at drive finansiel virksomhed i dattervirksomhedsform, til også at gælde pengeinstitut- og realkreditvirksomhed kan få betydning for erhvervslivet, da der kan komme en øget Ingen

13 konkurrence på området. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative for borgerne konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen

14 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at overskriften Personkreds og bidrag ophæves, da bestemmelserne foreslås ophævet, jf. nr. 2. Til nr. 2 Det foreslås at ophæve 17 f 17 h, da den Særlige Pensionsopsparing er lukket pr. 30. april 2010, og de tilbageværende midler i ordningen er overført til ATP-ordningen pr. 1. oktober Til nr. 3 Det foreslås, at 17 j ændres, så den efter lukningen af SP-ordningen og overførslen af de resterende indeståender til ATP-ordningen kun indeholder reglerne for, hvornår en kontohaver eller et dødsbo, som har et krav på et indestående i SP-ordningen, senest skal henvende sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension for at få udbetalt beløbet. Anmodning om udbetaling af et indestående, skal være modtaget senest den 30. april 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension, ellers vil kravet være forældet. Til nr. 4 Det foreslås, at overskriften SP-valg ophæves, da 17 k og 17 l er ophævet ved lov nr af 16. december Til nr. 5 Det foreslås, at overskriften SP-basis ophæves, da 17 m foreslås ophævet, jf. nr. 6. Til nr. 6 Det foreslås at ophæve 17 m 17 n, da den Særlige Pensionsopsparing er lukket pr. 30. april 2010, og de tilbageværende midler i ordningen er overført til ATP-ordningen pr. 1. oktober Til nr. 7 Det foreslås at ophæve 17 p - 17 q, da den Særlige Pensionsopsparing er lukket pr. 30. april 2010, og de tilbageværende midler i ordningen er overført til ATP-ordningen pr. 1. oktober Til nr. 8, 9 og 10 De foreslåede ændringer er redaktionelle. Til nr. 11 Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke må sælge administrative ydelser til finansielle dattervirksomheder, der driver penge- eller realkreditinstitutvirksomhed efter 26 b, stk.7. Hensynet er som udtrykt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke bør kunne anvende sine eventuelle stordriftsfordele på disse typer af finansielle, ATP-ejede dattervirksomheder i konkurrence med andre virksomheder. Denne begrænsning om salg af ydelser gælder ikke for andre finansielle dattervirksomheder ejet af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

15 Til nr. 12 Finansielle virksomheder må ikke uden bestyrelsens godkendelse bevillige engagementer m.v. til ledelsen eller til virksomheder, hvori ledelsen er direktør eller bestyrelsesmedlem. Tilsvarende gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, idet personkredsen dog i sin sproglige formulering i 2004 blev gjort bredere end tilsigtet til også at omfatte alle øvrige ansatte i tillægspensionsordningen samt repræsentantskabsmedlemmer. Det foreslås derfor at definere personkredsen for bestyrelsens godkendelse af engagementer for Arbejdsmarkedets Tillægspension til samme personkreds, som gælder for finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed. Personkredsen begrænses dermed til den tilsigtede målgruppe for sådanne interessekonflikter. Bestemmelsen skal bidrage til at sikre, at bestyrelsesmedlemmer og personer ansat af bestyrelsen i tillægspensionsordningen ikke udnytter deres stilling eller hverv til at opnå fordele for de virksomheder, hvori de er direktører eller bestyrelsesmedlemmer og som de ikke ellers ville kunne opnå. Til nr. 13 Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Tillægspension også får mulighed for under nærmere fastsatte rammer at drive penge- og realkreditinstitutinstitutvirksomhed i dattervirksomhedsform. Arbejdsmarkedets Tillægspension vil herved få mulighed for at varetage sine langsigtede investorinteresser bedst muligt, herunder i situationer, hvor fonden i forhold til en eksisterende investering overtager eksisterende medinvestorers ejerandele eller ønsker at udvide sin ejerandel. Dette vil samtidig være en delvis harmonisering med, hvad der gælder for finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed, herunder forsikringsselskaber, idet der er foretaget en afvejning af Arbejdsmarkedets Tillægspensions mulighed for at sikre pensionsopsparerne det bedst mulige afkast, sammenholdt med hensynet til den finansielle stabilitet og de konkurrencemæssige aspekter. Også for sådanne investeringer gælder forpligtigelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension til generelt at forvalte fondens midler på en hensigtsmæssig og for medlemmerne tjenlig måde med en betryggende sikkerhed for til enhver tid at kunne opfylde sine forpligtelser, og at der ved midlernes anbringelse tilstræbes en opretholdelse af midlernes realværdi, jf. 26. Kravet om at drive den finansielle virksomhed i dattervirksomhedsform og efter reglerne i lov om finansiel virksomhed som et aktieselskab med begrænset hæftelse medfører en hæftelse for dattervirksomheden, der er begrænset til den af fonden indskudte kapital. Finansielle virksomheder, som Arbejdsmarkedets Tillægspension driver, skal drives på markedsvilkår. Arbejdsmarkedets Tillægspensions placering af midler i finansielle dattervirksomheder, hvorved fonden direkte eller indirekte driver penge- eller realkreditinstitutvirksomhed, må dog ikke medføre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension via sådanne dattervirksomheder derved opnår en markedsandel, der overstiger 5 pct. af et lands samlede udlånsmarked inden for penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Det samlede udlånsmarked for hvert enkelt land omfatter det samlede marked for udlån, inkl. realkreditudlån af midler til private, erhvervsdrivende og institutioner m.v. opgjort ud fra udlånets størrelse, inkl. garantier, men før nedskrivninger og hensættelser. Hensynet bag begrænsningen er blandt andet at adressere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtrykte konkurrencemæssige betænkeligheder samtidig med at Arbejdsmarkedets Tillægspension får den nødvendige fleksibilitet. Endvidere har regeringen ikke ønsket, at Arbejdsmarkedets Tillægspension i væsentlig grad får mulighed for at indtage en anden rolle på det samlede pensionsmarked end hidtidigt. Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelserne i 26 b, herunder de fastsatte rammer om markedsandel, jf. 26 f.

16 Arbejdsmarkedets Tillægspension må ikke anvende Arbejdsmarkedets Tillægspensions navn og logo i sin markedsføring af et penge- eller realkreditinstitut, som efter stk. 7 udgør en dattervirksomhed til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Hensynet er som udtrykt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke skal kunne anvende sine eventuelle brand-fordele på disse typer af finansiel virksomhed i konkurrence med andre virksomheder. Denne begrænsning gælder ikke for andre finansielle dattervirksomheder ejet af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Begrænsninger omfatter ikke brug af ATP s navn i forbindelse med faktuelle oplysninger mv. Beskæftigelsesministeren og Finanstilsynet fører tilsyn med Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. For fremtiden vil tilsynet også omfatte tilsynet med overholdelsen af de begrænsninger, der er pålagt fonden i forbindelse med eventuel drift af penge- og realkreditinstitutvirksomhed. Det foreslås derudover, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions mulighed for at drive finansielvirksomhed i dattervirksomhedsform ikke er betinget af, at dattervirksomheden ejes fuldt ud. Kravet om fuldt ejerskab gælder heller ikke for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og andre finansielle virksomheder. Arbejdsmarkedets Tillægspension har som hidtil mulighed for midlertidigt at drive anden virksomhed, herunder finansiel virksomhed, til sikring af forud indgåede engagementer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering, jf. 26 c, stk. 3. Det midlertidige ejerskab vil efter praksis kunne udstrækkes til en længere årrække, idet det dog altid beror på en konkret vurdering. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal i så fald underrette Finanstilsynet herom. Når fysiske eller juridiske personer påtænker at erhverve kvalificerede andele dvs. 10 pct. eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne i finansielle virksomheder, så skal erhvervelsen imidlertid godkendes af Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed 61, stk. 1. Dette vil også være tilfældet for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Erhververen skal også ansøge Finanstilsynet om godkendelse af forøgelsen af en kvalificeret andel, hvis forøgelsen medfører, at den kvalificerede andel efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne eller vil medføre, at virksomheden bliver en dattervirksomhed, jf. lov om finansiel virksomhed 61, stk. 1, 2. pkt. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke direkte eller indirekte kan erhverve kvalificerede andele eller forøge deres kvalificerede andele i f.eks. et pengeinstitut uden en forudgående godkendelse af Finanstilsynet. For at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan erhverve den mængde andele i en pengeinstitutvirksomhed, der er nødvendig for at kunne drive finansiel virksomhed i dattervirksomhedsform, vil fonden således på forhånd skulle ansøge om godkendelse hos Finanstilsynet. Til nr Der er tale om konsekvensrettelser som følge af lovforslagets 1, nr. 12. Til nr. 16 Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelses adgang til at dispensere i enkeltsager ophæves. Bestemmelsen giver bestyrelsen mulighed for i det enkelte tilfælde at dispensere fra bestemmelsen om, at krav på de enkelte ydelser i henhold til loven forældes 5 år efter, at de er forfaldet til betaling. Bestyrelsen har aldrig fået forelagt og behandlet en sag efter denne bestemmelse. Med forældelsesfristen på de 5 år er medlemmerne stillet gunstigere i forhold til den 3-årige forældelsesfrist, som er hovedreglen i forældelsesloven.

17 Udbetaling af ATP-pension til et medlem og ydelser til ægtefælle og børn ved et medlems død sker automatisk på baggrund af CPR-registerets informationer. Medmindre medlemmet vælger at udsætte udbetalingen af sin pension, vil vedkommende automatisk modtage sin pension, hvis CPR-registeret indeholder den korrekte adresse. Det samme gælder ved udbetalingen af en ydelse til ægtefælle og børn ved et medlems dødsfald. Der skal således ikke længere anmodes om udbetaling af ATP-pension eller en dødsfaldsydelse. Personer bosiddende i udlandet skal fortsat anmode om udbetaling af deres ATP pension, da CPR-registeret ikke kan forventes opdateret med oplysninger om adresser i udlandet. Der skal også anmodes om ydelser i forbindelse med et medlems dødsfald i de situationer, hvor enten afdøde eller den berettigede til ydelsen bor i udlandet, da der ikke er sikkerhed for at ATP har modtaget underretning om dødsfaldet og CPR-registeret heller ikke i disse tilfælde kan forventes opdateret med de korrekte adresser i udlandet. Selvom de berettigede selv skal anmode i begge situationer, forsøger ATP - ligesom ved personer bosat i Danmark - at finde frem til de berettigede modtagere af ydelserne. Hvis ATP ikke kan finde adressen på en person eller ikke modtager en anmodning fra en person bosiddende i udlandet, betragtes pensionen blot som udsat, dette kan ske indtil det fyldte 75. år. Krav på en ydelse til ægtefælle og børn i forbindelse med et medlems dødsfald forældes efter 5 år, jf. 36, stk. 1 fra dødsfaldet. Fristen på de 5 år giver den efterlevende ægtefælle og børn tilstrækkelig tid til at anmode om pengene. Til 2 Til nr. 1 Det foreslås, at 4 d. stk. 1 nr. 3, ændres, således at det præciseres, at der er tale om retningslinjer for outsourcing. Der er således alene tale om en redaktionel ændring. Til nr. 2 Det foreslås at der foretages en harmonisering af bestemmelsen i 5 b, stk. 2 med den tilsvarende bestemmelse i 78, stk. 1, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen skal bidrage til at sikre, at bestyrelsesmedlemmer og personer ansat af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ikke udnytter deres stilling eller hverv til at opnå fordele for de virksomheder, hvori de er direktører eller bestyrelsesmedlemmer og som de ikke ellers ville kunne opnå. Den gældende bestemmelse omfatter udover bestyrelsesmedlemmer og direktører også alle øvrige ansatte i Lønmodtagerens Dyrtidsfond. Det foreslås, at øvrige ansatte i Lønmodtagernes Dyrtidsfond udgår i relation til engagement med virksomheder, hvori denne personkreds er direktør eller bestyrelsesmedlem. En ændring af bestemmelsen vil medføre en ligestilling med, hvad der gælder for finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed, og personkredsen begrænses herved til målgruppen for sådanne interessekonflikter. Bestyrelsen skal, inden samtykke gives, foretage en vurdering af virksomhedens kreditværdighed. Relevante oplysninger som fx regnskaber og om værdien af stillede sikkerheder skal foreligge inden samtykket gives. Bestyrelsens samtykke skal vedrøre et bestemt engagement. Til nr. 3-4 Det foreslås at harmonisere bestemmelsen i 6 b, stk. 2 delvist med bestemmelsen i 24, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Lønmodtagernes Dyrtidsfond får herved udvidet muligheden for via dattervirksomheder at drive finansiel virksomhed, bortset fra forsikringsvirksomhed. Den gældende bestemmelse rummer alene en mulighed for Lønmodtagernes Dyrtidsfond til at drive fondsmægler- og investeringsforvaltningsvirksomhed. En ændring af bestemmelsen vil således medføre en delvis ligestilling med, hvad der gælder for finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed, herunder forsikringsselskaber. Finansielle virksomheder, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond driver, skal drives på

18 markedsvilkår. De udvidede muligheder vil ikke ændre på forpligtigelsen til at forvalte fondens midler således, at de bliver til størst mulig gavn for de berettigede lønmodtagere, og at der ved placeringen af midlerne skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi samt højest muligt afkast, jf. 6 i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under 1, nr. 13 Til nr. 5 6 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af forslagets 2, nr. 4. Til nr. 7 Det foreslås at ophæve 7 a, stk. 3, da den Særlige Pensionsopsparing er lukket pr. 30. april 2010, og de tilbageværende midler i ordningen er overført til Lønmodtagernes Dyrtidsfond pr. 1. oktober Som konsekvens af ophævelsen af stk. 3 bliver de hidtidige stk. 4 og 5 til stk. 3 og 4. Til 3 Til nr. 1 Efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, nr. 4, er pensionsberettigede med særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter pensionsafkastskattepligtige af afkastet på disse konti. Alle de pågældende konti er ophørt i forbindelse med afviklingen af Den Særlige Pensionsopsparing. Det foreslås derfor at ophæve pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1, nr. 4. Til nr. 2 Efter den gældende formulering af pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, nr. 13, er Den Særlige Pensionsopsparing pensionsafkastskattepligtig. Alle de pågældende konti er enten ophørt eller indeståendet overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning i forbindelse med afviklingen af Den Særlige Pensionsopsparing. Det foreslås derfor at ophæve pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, nr. 13. Afkastet af de indeståender, der er overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning, er pensionsafkastskattepligtigt for ATP, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, nr. 4. Til nr. 3 Beskatningsgrundlaget for særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter opgøres efter pensionsafkastbeskatningslovens 5. Alle de pågældende konti er ophørt i forbindelse med afviklingen af Den Særlige Pensionsopsparing. Det foreslås derfor, at de særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter udgår af pensionsafkastbeskatningslovens 5. Til nr. 4 Efter pensionsafkastbeskatningslovens 6, stk. 1, skal konti i Den Særlige Pensionsopsparing efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, nr. 13, medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget. Alle de pågældende konti er enten ophørt eller indeståendet overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning i forbindelse med afviklingen af Den Særlige Pensionsopsparing. Det foreslås derfor at ændre pensionsafkastbeskatningslovens 6, stk. 1, således at henvisningen til Den Særlige Pensionsopsparing efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 2, nr. 13, udgår.

19 Afkastet af de indeståender, der er overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning, er skattepligtigt for ATP. ATP skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget, jf. pensionsafkastbeskatningslovens 6, stk. 1. Til 4 Til nr. 1 Efter pensionsbeskatningslovens 29 B, nr. 2, afgiftsbelægges bl.a. engangsbeløb, der udbetales efter 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ved nærværende forslag nyaffattes 17 j, jf. forslagets 1, nr. 7. Nyaffattelsen betyder bl.a., at 17 j, stk. 1, fremover ikke hjemler engangsudbetalinger af SP-konti. Det foreslås derfor at konsekvensændre pensionsbeskatningslovens 29 B, nr. 2, således at henvisningen til 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension udgår. Til nr. 2 Efter pensionsbeskatningslovens 29 D svares der ved udbetaling af Særlig Pensionsopsparing efter 17 j, stk. 7-9, 11, 13 og 16, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger kr., svares en afgift på 50 pct. Indeståender i Særlig Pensionsopsparing, som det ikke har været muligt at udbetale, er den 1. oktober 2010 overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning. En kontohaver eller boet efter en afdød kontohaver, der kan dokumentere et krav på et indestående, kan i perioden fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2015 henvende sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension og få udbetalt tilgodehavendet. Den nævnte udbetalingsadgang af SP-midler, der efter gældende ret følger af 17 j, stk. 16, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og som er den eneste tilbageværende udbetalingshjemmel, vil fremover følge af 17 j, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. forslagets 1, nr. 3. Det foreslås derfor at konsekvensændre pensionsbeskatningslovens 29 D, således at udbetalinger af overførte indeståender fortsat afgiftsbelægges med 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger kr., og med 50 pct. af resten. Til 5 Til nr. 1 Ved lov om indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn) er der oprettet et elektronisk system (LetLøn), som arbejdsgivere og lønservicebureauer kan vælge at benytte til indberetning til SKAT, ATP, FerieKonto, Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening. Systemet indeholder ligeledes en beregningsordning, hvor arbejdsgiveren eller lønservicebureauet kan få beregnet bl.a. arbejdsmarkedsbidrag, A-skat, ATP og feriepenge for de ansatte. Efter de gældende regler omfatter LetLøn også Den Særlige Pensionsopsparing. Det følger af lovens 1. Efter lovens 3, stk. 1, fremgår det desuden, at virksomheder, som benytter LetLøn, skal indberette oplysninger, herunder om Den Særlig Pensionsopsparing, og indbetale de indeholdte beløb til LetLøns modtagelsescenter, som videresender indberetninger og betalingerne til de relevante myndigheder. Endelig

20 fremgår det af lovens 4, stk. 1, at LetLøns beregningsmodul skal kunne beregne beløb vedrørende bl.a. Den Særlige Pensionsopsparing. Det foreslås, at henvisningerne til Den Særlig Pensionsopsparing udgår af de ovennævnte tre bestemmelser. Forslaget er en konsekvens af den endelige afvikling af reglerne om SP-bidrag. Til 6 Efter 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister, skal oplysning om indeholdt Den Særlige Pensionsopsparing indberettes til indkomstregisteret. Det foreslås, at denne regel ophæves. Forslaget er en konsekvens af den endelige afvikling af reglerne om SP-bidrag. Til 7 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke beregnet pensionsopsparing opkrævet efter 17 b, stk. 1, og indbetalt pensionsopsparing efter 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, henholdsvis efter 17 f, stk. 1 og 3, i samme lov. Der bortses dog ikke fra beregnet pensionsopsparing, der udbetales i medfør af 17 c, stk. 5, 2. pkt., og 17 d, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, og i medfør af 17 i, stk. 2, i samme lov. Det følger af ligningslovens 7 L, stk. 2, 1. og 2. pkt. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fragår pensionsopsparing efter 17 b, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, og 17 f, stk. 1, i samme lov, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder dog ikke beregnet pensionsopsparing, der udbetales i medfør af 17 c, stk. 5, 2. pkt., og 17 d, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, og i medfør af 17 i, stk. 2, i samme lov. Det følger af ligningslovens 8 M, stk. 4, 1. og 2. pkt. Det foreslås, at ligningslovens 7 L, stk. 2, 1. og 2. pkt., og 8 M, stk. 4, 1. og 2. pkt., ophæves som en konsekvens af den endelige afvikling af reglerne om SP-bidrag. Der forekommer således ikke længere pensionsopsparing efter 17 b, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, henholdsvis efter 17 f, i samme lov, ligesom der ikke sker udbetalinger efter 17 c, stk. 5, 2. pkt., og 17 d, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, eller i medfør af 17 i, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at 17 i er ophævet ved lov nr af 16. december 2009, men at ligningslovens 7 L og 8 M ved en fejl ikke i den forbindelse blev konsekvensændret. De manglende ændringer har ingen skattemæssige eller andre konsekvenser. I ligningslovens 7 L, stk. 2, 3. pkt., og 8 M, stk. 4, 3. pkt., henvises til 17 f, stk. 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som foreslås flyttet til overgangsreglerne til nærværende lovforslag, jf. forslagets 10, stk. 3. Det foreslås at ændre henvisningen i ligningslovens 7 L og 8 M tilsvarende.

21 Til 8 Til nr. 1 Opkrævningslovens 2, stk. 6, omhandler afregningsfristen for større virksomheder. Disse virksomheder er virksomheder, hvis årlige indeholdelse af A-skat overstiger 1 mio. kr., eller hvis årlige indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag overstiger kr. Sådanne virksomheder skal afregne de indeholdte skatter og bidrag senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, indkomsten vedrører. Som følge af den endelige afvikling af reglerne om SP-bidrag, foreslås det, at SP-bidragene ikke skal indgå ved opgørelsen af, om grænsen på kr. er overskredet. Det vil således alene være indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, der skal indgå ved opgørelsen i forhold til denne grænse. Da bidraget til særlig pensionsopsparing har været suspenderet siden 2004, og der dermed ikke har været indeholdt sådant bidrag siden 2003, indebærer ændringen ingen reel ændring i forhold til gældende ret. Til 9 Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages indbetalinger til Den Særlige Pensionsopsparing, jf. personskattelovens 3, stk. 2, nr. 7. Det foreslås, at henvisningen Den Særlige Pensionsopsparing i den nævnte bestemmelse ophæves som konsekvens af den endelige afvikling af reglerne om SP-bidrag. Til 10 Til stk. 1. Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Til stk. 2 Det foreslås, at ændringerne af pensionsafkastbeskatningsloven har virkning fra og med indkomståret Det foreslås, at ændringerne af pensionsbeskatningsloven har virkning for udbetalinger, der foretages dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende eller senere. Til stk. 3 og 4 Hvis det den 15. maj 2009 eller senere ved ændring af en SP-kontohavers skattemæssige årsopgørelse for et indkomstår i perioden konstateres, at der er opkrævet for lidt eller for meget i særlig pensionsopsparing, foretager told- og skatteforvaltningen ikke opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb. Det følger af 17 f, stk. 6, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Med lovforslagets 1, stk. 2, foreslås 17 f ophævet. Det foreslås at flytte den nævnte bestemmelse til overgangsreglerne til denne lov, jf. 10, stk. 3, idet reglen fortsat vil have relevans i forbindelse med en ekstraordinær genoptagelse af kontohaverens skatteansættelse i medfør af skatteforvaltningslovens 27. Det sikres således fortsat, at told- og skatteforvaltningen ikke foretager opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove Lovforslag nr. L 188 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. oktober 2009 2. oktober 2009. Nr. 942. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Herved bekendtgøres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden 2010/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. Fremsat den 30. marts 2011 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 31 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr. 2007-511-0002 Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere