Indhold Kollektiv trafik... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Kollektiv trafik... 2"

Transkript

1 Reduktionsforslag for Teknisk Indhold Kollektiv trafik... 2 Vejbelysning... 3 Personale reduktion, Park og Vej... 4 Konsulentbistand, Park og Vej... 5 Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter... 6 Klima og Agenda 21 - Planlægning... 7 Udgifter til varmeplanlægning... 9 Badevand konsulentbistand... 10

2 Nr. Nej Prioriteringsnr. 0 Kollektiv trafik Teknisk Trafik og Grønne områder 100 % Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): I forbindelse med godkendelse af bestillingen af kollektiv trafik for 2015, besluttede Byrådet i mødet den 22. april 2014 at foretage ruteændringer svarende til en samlet årlig reduktion på kr. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 2

3 Nr Nej Prioriteringsnr. 1 Vejbelysning Teknisk Trafik og Grønne områder Ca. 10 % 90 % Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):ca I Næstved Kommunes betalinger til Vejlysselskabet er indeholdt forrentning af de af Vejlys A/S ejede anlæg. Vejlys foreslår, at forrentning fastsættes udefra et 25. årligt Kommunekreditlån med tillæg 1,5 %. Dette vil betyde en ydelsesnedsættelse på kr. De resterende kr. er andel af de energibesparelser Vejlys oplyser at være i gang med at indhøste. Bindende aftale skal indgås med Vejlys. Ingen gener for borgerne. Iværksættelsestidspunkt: Delvis og resten Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 3

4 Nr Nej Prioriteringsnr. 2 Personale reduktion, Park og Vej Teknisk Trafik og Grønne områder 25% 75% Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):selvforvaltning Med de givne besparelser vil det ikke kunne undgås, at der sker personalereduktion. Reduktionen løses uden afskedigelse af markpersonale. Tilpasning af organisationsopbygningen. Løbende optimering af IT-løsninger. Iværksættelsestidspunkt: 4

5 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej Nr Nej Prioriteringsnr. 3 Konsulentbistand, Park og Vej Teknisk Trafik og Grønne områder 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 600 Park & Vej(P&V) bruger konsulenter til at beskrive vejenes tilstand. Ved funktionskontrakten for gl. Fladså bruger P&V Carl Bro, som også var med til at udbyde kontrakten. Ved det øvrige vejnet bruger P&V Vejdirektoratet. Ved broer og ved vintervedligehold bruger P&V Vejdirektoratet. Park & Vej vil fremover selv udføre en del af det arbejde som konsulenterne p.t. udfører. Ingen ulempe for borgerne Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 5

6 Nr Nej Prioriteringsnr. 4 Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Klima- og Agenda 21 budgettet er samlet på kr Heraf er ca lønninger. Forslag 15.8 går ud på, at spare kr ved nedlæggelse af Agenda 21 og Klima Rådet og støtte af andre eksterne projekter. Beslutning om at fjerne støtte til Agenda 21- og Klima Rådet er truffet i forbindelse med møde i Teknisk d. 24. marts. Det er ikke besluttet om at fjerne pengene fra området, men det vil ske hvis forslag 15.8 tiltrædes Stoppe støtte til projekter for borgere og interne projekter. Der kan ydes processparing, og hjælp til konkrete projekter, men der kan kun ydes økonomisk støtte, hvis der er penge tilbage på kontoen og der ikke er planlagt aktiviteter. Det kan vurderes, om der kan søges midler fra fonde. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja forslag Samlet er reduceret med kr til at arbejde med klima-, Grøn vækst, borger- og erhvervsprojekter og Agenda 21. Det betyder færre midler til opfyldelse af mål i klimaplaner og borgmesterpagt, samt generelt udviklingsarbejde i forhold til grøn vækst og grøn omstilling.. 6

7 Nr Nej Prioriteringsnr. 5 Klima og Agenda 21 - Planlægning Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Klima- og Agenda 21 budgettet er samlet på kr Heraf er ca lønninger. Klima- og Agenda 21 arbejdet er tværgående, og de mål der sættes indenfor området nås i samarbejde med mange parter både internt med andre centre, og eksternt i forhold til borgere og erhverv. Der er derfor nødvendigt at være parat til at gå med på projekter, som byder sig løbende, måske via partnerskaber lokalt, men også nationale projekter og partnerskaber. Nogle projekter koster penge at deltage i, og andre kan vi betale med medarbejdertimer. I de to besparelsesforslag der er for området ( ), er det derfor vanskeligt at give en præcis angivelse af konsekvenser, for vi kender ikke de muligheder, der løbende opstår. Besparelsesforslag 15-7 peger på at spare kr på opfølgning og produktion af klimareduktionsplan og klimatilpasningsplan. Besparelsesforslaget betyder, at kvaliteten af planarbejdet mindskes. Dette gælder både klimareduktionsplan og klimatilpasningsplan. Der er ikke lavet besparelser i år Her er afsat kroner til at etablere et grundlag for ny klimaplanreduktionsplan og baseline, så det kan beregnes, hvordan målene kan nås fremadrettet. Dertil kræves programmer, som rådgiverne har, men som kommunen ikke selv har. Opfølgning på klimareduktionsplanen betyder at der løbende skal laves projekter. Med besparelsen vil vi kunne etablere færre projekter, det vil påvirke mulighederne for at nå målene. Administrationen må vurdere og planlægge, hvorledes det er muligt at følge op på arbejdet med de reducerede kroner datafremskaffelse. Administrationen arbejder for at minimere virkningen for borgere og erhverv på den nye ramme. Der vil blive vurderet om der muligheder for at søge fonde. Iværksættelsestidspunkt:

8 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja forslag Samlet er reduceret med kr til at arbejde med klima-, Grøn vækst, borger- og erhvervsprojekter og Agenda 21. Det betyder færre midler til opfyldelse af mål i klimaplaner og borgmesterpagt, samt generelt udviklingsarbejde i forhold til grøn vækst og grøn omstilling. 8

9 Nr Nej Prioriteringsnr. 6 Udgifter til varmeplanlægning Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 150 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget, der er Pengene indenfor varmeplanområdet anvendes primært til rådgivning på større varmeprojekter, men også til varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning. Behov for konsulenthjælp er afhængig af antal projekter, deres kompleksitet og kompetencer i administrationen. Området er ved centerdannelsen overgået til ny ledelse og ny medarbejder. Dette har betydet et større behov for konsulent. Det skønnes, at kr kan dække behovet fremadrettet. Der er meget begrænsede midler til at arbejde med strategisk energiplanlægning. Begrænse konsulenthjælp og planlægge langsigtet, hvis der skal bruges andre midler til varmeområdet eksempelvis til planlægning og mindre projekter. Fastholde sagsbehandlingstid og kvalitet i sagsbehandlingen. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej ikke udover at midlerne er samlet med miljøområdet, og besparelserne giver mindre fleksibilitet mellem områdets udgiftsområder, som kan variere fra år til år. 9

10 Nr Nej Prioriteringsnr. 7 Badevand konsulentbistand Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 174, besparelsen svarer til 43% Der foreslås en besparelse på på konsulentbistand på badevand. Konsulentydelser anvendes ved særligt specialiserede opgaver, hvor det er for omkostningsfyldt at opbygge kompetencen i administrationen. Konsulentydelser anvendes også ved særligt store sagsmængder (pukler). På miljøområdet er der mange små og meget specialiserede fagområder med begrænset kapacitet. Sagsmængden er forholdsvis svingende og der opstår derfor jævnligt pukler af sager, hvilket medfører lange sagsbehandlingstider. En besparelse vil betyde at det ikke vil være muligt at sætte en ekstraordinær indsats ind ved store sagsmængder. På badevandsområdet anvendes der især konsulenter til de meget specialiserede opgaver og omfanget svinger meget fra år til år. EU's badevandsdirektiv betyder nye opgaver på området, men det er endnu uklart hvor meget fx indførelse af et varslingssystem vil koste. Der vil blive søgt om anlægsblokke til engangsinvesteringer. Besparelsen berører ikke Blå Flag og de prøver der tages for at kontrollere badevandskvaliteten ved strandene. Der anvendes konsulenter i mindre omfang. Arbejdet vil blive søgt planlagt sådan at det ikke har betydning for borgerne. Det kan dog tage længere tid at gennemføre myndighedsbehandling mv. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Effekten af en besparelse på konsulentydelser vil blive forstærket af en besparelse på konto 6. Hvis der er færre medarbejdere til at løse opgaverne vil der hurtigere opstå pukler af sager, 10

11 som så ikke længere vil kunne blive løst ved at anvende konsulenter. 11

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2

Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2 Reduktionsforslag for Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2 Forlængelse af leasingaftaler... 3 Regulering takster for kurser... 4 Samarbejde på vagtcentralområdet... 5 Bilag 1 Forlængelse

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning

Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning Direktionen Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning 27-03-2019 18/27039 Den 25. marts var der frist for indkomne høringssvar vedr. det oplæg til organisationstilpasning, som Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene 2015 2016 2017 2018 Krav Bemærkninger Økonomiudvalget -15.100-15.100-15.100-15.100-15.100 Beskæftigelsesudvalget -8.700-10.500-7.900-8.400-6.900

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst

Oversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst Oversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 9.097 9.097 9.097 9.097 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Omprioritering af driftsbudgettet

Omprioritering af driftsbudgettet Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af Teknik og Miljø. Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

i 2019 pris- og lønniveau

i 2019 pris- og lønniveau Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Høringssvar fra Myndighed for Handicap

Høringssvar fra Myndighed for Handicap Høringssvar Vedrørende: Ny bostøttemodel på socialområdet 2016 Skrevet af: Myndighed for handicap Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Høringssvar fra Myndighed for Handicap Som udgangspunkt har det været

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring 15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger

Læs mere

Facilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne

Facilities Management 2015 Survey. Fokus på strategi forbedrer resultaterne Facilities Management 2015 Survey Fokus på strategi forbedrer resultaterne FM2015 Survey viser, at FM har bevæget sig op i den strategiske helikopter og at hele organisationen vinder, når FM forøger sit

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016 1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 016-019 - pr. 30. juni 016 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune.

Læs mere

Besparelsesmuligheder til budgetforslag

Besparelsesmuligheder til budgetforslag Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Nr.: 1 Vejtrafik, Trafiksikkerhed mv Kort titel for reduktionsmulighed: Mindre sikkerhedsfremmende arbejder Det foreslås, at budgettet til gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsfremmende

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2

Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Reduktionsforslag fra Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 3 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 4 Reduktion på børnevariable udgifter...

Læs mere

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3144416 Ref. PIBE Dir. tlf. 46 31 30 65 piaberring@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget maj mødet 29. april 2019 Her fremlæger

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 6. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2005/00069-001 Ref.: Henning

Læs mere

Dit oplæg: Hvad skal der til for at omstille varmeforsyningen? jeres varmeplanlægning centrale udfordringer og dilemmaer vigtigste parametre

Dit oplæg: Hvad skal der til for at omstille varmeforsyningen? jeres varmeplanlægning centrale udfordringer og dilemmaer vigtigste parametre Summer school Dit oplæg: Hvad skal der til for at omstille varmeforsyningen? Vi vil gerne høre om du vil holde et oplæg fra din kommunes vinkel ift jeres varmeplanlægning. Og bidrage med din ekspertise

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STRATEGISK ENERGIPLAN

KOMMISSORIUM FOR STRATEGISK ENERGIPLAN KOMMISSORIUM FOR STRATEGISK ENERGIPLAN August 2019 /sagsnr. 19/28991 Baggrund Den strategiske energiplanlægning, som blev defineret af KL og Energistyrelsen i 2010, er en målsætning om at udbrede omlægningen

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø

Reduceret råderum til konsulentbistand mv. Teknik & Miljø Forslag nr. 4.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Reduceret råderum til konsulentbistand

Læs mere

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger... Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018 - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019 Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019 Gladsaxestrategien 2018-22: Bæredygtig vækst og velfærd Gladsaxe en ambitiøs og fagligt stærk velfærds- og vækstkommune - gode forudsætninger

Læs mere

Baggrund Økonomiudvalget besluttede , punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne for strategien lagt.

Baggrund Økonomiudvalget besluttede , punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne for strategien lagt. Dagsordenpunkt Planstrategi 2016 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Baggrund Økonomiudvalget besluttede 27.01.2015, punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Årsberetning For området. Miljø og Teknik

Årsberetning For området. Miljø og Teknik Årsberetning 2010 For området Miljø og Teknik 1. Chefens årsberetning Selskabsgørelse af forsyningsområdet I juni 2010 vedtog byrådet med virkning fra 1. januar 2010 at selskabsgøre Spildevandsvirksomheden,

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget Nr. 1.1 Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -13050-13050 -13050-13050 Netto -13050-13050 -13050-13050 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,9. Det betyder,

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne

Overførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne Overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019 Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne Overførselsreglerne giver mulighed for, at der i ganske særlige tilfælde kan ansøges om dispensation fra

Læs mere

Besluttet i budget 2019 Konsekvens

Besluttet i budget 2019 Konsekvens Besluttet i budget 2019 Konsekvens Lukning af urologisk Med forslaget nedlægges urologisk afdeling på (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten flyttes

Læs mere