Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013 Indhold Historien kort fortalt side 2 1. Grundejerforeningen generelt side 4 2. Bestyrelse side 4 3. Vand og Varmeforsyning side 5 4. Bebyggelsens udvendige vedligeholdelse side 5 5. Rabatordninger side 5 6. Containerservice side 6 7. Fællesarealer side Bålplads side 7 9. Forsikringsforening side Vedtægter / Grundejerforeningen side Uddrag fra vedligeholdelsesdeklaration side Procedure / Opkrævning af kontingenter mv. side 12 Grundejerforeningen har fra maj 2013 egen hjemmeside: Er der ændringer, f.eks. navne, telefonnumre og ikke mindst adresser bedes dette meddelt til webmaster Rose-Marie på: Har du en adresse, så meddel den til bestyrelsen. Det kan sikre hurtig udsendelse af meddelelser fra bestyrelsen til foreningens medlemmer. Grf v Mortenstrupvej/juni2013 1

2 Historien kort fortalt Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej omfatter 64 rækkehuse beliggende omkring de fire private veje, Krokusvej, Gardeniavej, Fresiavej og Georginevej. Rækkehusene ligger på en del af Matrikel 2 1, Usserød by, Hørsholm Sogn og omfatter foruden de individuelle parceller et fællesareal (matrikel 2q)nord og vest for bebyggelsen og den øst-vest gående sti nord for fællesarealet (matrikel 2cø). Området, der er en del af den tidligere Frennegårds marker, blev i 1960 erhvervet af Ejendomsselskabet Ved Mortenstrupvej med henblik på opførelse af en rækkehusbebyggelse. Ejendomsselskabet var et aktieselskab med arkitekt, ingeniør og håndværkere som deltagere i konsortiet. Byggeriet blev gennemført i to etaper efter arkitektprojektet udarbejdet af Halldor Gunløgssons tegnestue. Den første fase omfattede de 32 huse omkring Krokusvej og Gardeniavej og de første af disse var klar til indflytning i Salget af første fase gik trægt og Ejendomsselskabet besluttede derfor at ændre projektet for 2. etape, således at husene blev større, men med samme profil af gavlene, så bebyggelsen stadig ville fremstå som en samlet enhed.. De første huse i Etape 2 var klar til indflytning i 1971 og sidste hus blev solgt til overtagelse i Allerede kort efter indflytning i etape 1 opstod problemer mellem de første grundejere og Ejendomsselskabet som følge af sen mangelafhjælpning i husene. Men størst var problemerne omkring færdiggørelse af fællesarealet 2, som var lovet tilplantet kort efter husenes overtagelse og udformningen af etape 2. Dette trak ud og forløberen for grundejerforeningen, et kontaktudvalg dannet af de første 32 grundejere modsatte sig den formelle dannelse af en Grundejerforening idet Ejendomsselskabet her ville have 50% indflydelse og dermed ville kunne sikre sig en væsentlig indflydelse på en grundejerforenings beslutninger. Først i 1969 lykkedes det efter adskillige bataljer, som det er for omfattende at referere her, at få dannet Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej. En væsentlig indrømmelse fra Ejendomsselskabets side var at et projekt for fællesarealet nu blev udarbejdet af Ole Nørgaards tegnestue og som med nogen yderligere forsinkelse blev gennemført. Den oprindelige beplantningsplan er stadig grundlaget for fællesarealets vedligeholdelse. Også salget af 2 etape tog længere tid end forventet, hvilket førte til at Ejendomsselskabet gik konkurs og blev afviklet i I de første år dominerede børnefamilier, der havde været med fra starten, livet og aktiviteterne i bebyggelsen. Grundejerforeningens opgaver er fastlagt i de servitutter, der er pålagt alle parcellerne, og udmøntet i vedtægterne, som i det store og hele ikke har været ændret siden grundejerforeningens etablering. Grundejerforeningens virke bygger på, at beboerne deltager aktivt i og bidrager til drift og vedligehold. De mest krævende opgaver har til alle tider været driften af den fælles varmeforsyning og vedligeholdelse af fællesarealet. Fra oprindeligt at være drevet med en ansat varmemester er opgaverne for at spare omkostninger efterhånden overgået til generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med hjælp fra kontraherede anlægsgartnere. Hertil kommer opgaverne med at sikre at bebyggelsens oprindelige karakter bevares, fx ved udarbejdelse af manualer for den udvendige vedligeholdelse. Oprindeligt var varmeforsyningen fra varmecentralen, som ligger under Georginevej 2, baseret på oliefyring og varmecentralens skorsten var dengang en markant signatur på Grf v Mortenstrupvej/2013 2

3 Mortenstrupvej. Oliefyring blev opgivet i 1986 da grundejerne besluttede at omlægge varmeforsyningen til fjernvarme. En anden markant fælles installation, antennemasten for den fælles forsyning af TV signaler, som stod hvor grill-pladsen nu er etableret, blev fjernet i 1988, efter beslutning om overgang til Kabel-TV. De seneste større vedligeholdelsesarbejder har været renovering af vejene, der efter års var i dårlig stand. Noter 1) 2) Matrikel 2, var ca år 1800 ejet af Tracteur Reinhardt fra Hirschholm. Området betegnes Vase Agre og det højeste punkt er Byebjerg. Bemærk også åens slyngninger og tørveskærene i den østlige del (Frennegaard lå i sin tid på det område hvor Statoil ligger i dag. Kun den senere tilbygning til gården, Frennehus, som indtil nu har været politistationen i Hørsholm, står tilbage. Gårdens marker var tidligere tilhørende landsbyen Usserød og de blev efter udskiftningen i 1780 erne gradvist overtaget af borgere fra Hørsholm og senere i 1800tallet samlet ved tilkøb til Frennegaard.) Fællesarealet i 1969 som lovet - planeret, tilsået og beplantet. Grf v Mortenstrupvej/2013 3

4 1. Grundejerforeningen generelt Grundejerforeningens bankkonto: Grundejerforeningens SE-nummer: Kontingentet til grundejerforeningen fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling i oktober måned og opkræves per betalingsservice ved lige store bidrag fra alle 64 ejendomme fire gange årligt og med forfald den første hverdag i kvartalet. Beløbet rummer a conto varmebidrag samt bidrag til foreningens øvrige aktiviteter. Jf. i øvrigt proceduren for opkrævning af kontingent og à conto varmebidrag, som er anført på side 16 i denne vejledning. Forhold i forbindelse med fraflytning / salg af hus. I forbindelse med salg af bolig ønskes følgende oplysninger tilstillet grundejerforeningens kasserer: Boligadressen og overtagelsesdatoen. Ny ejers navn og gerne navne på alle nye beboere af hensyn til beboerlisten her i vejledningen. Ny kontaktadresse for fraflyttende beboer af hensyn til varmeregnskabet. Grundejerforeningen bestiller flytteaflæsning hos Brunata, som derefter tager kontakt til sælger for aftale om aflæsningstidspunkt. 2. Bestyrelse pr. 1. februar 2013: Formand Hans Jørgen Rasmusen Krokusvej 10 Sekretær Bent Lynghard (suppleant) Gardeniavej 12 Kasserer Niels Bayer Fresiavej 8 Fællesarealer/webmaster Rose-Marie Opitz Georginevej 10 Vand og Varme Jens Kirkegaard Krokusvej 8 Forsikringsforeningen Henrik Busch Gardeniavej 5 Kabel TV / Programforsyning Bent Lynghard Liste over beboere på de fire veje findes på vores hjemmeside: GfMortenstrupvej.dk. Der skal kode for at kigge ind: 2970Hørsholm Grf v Mortenstrupvej/2013 4

5 3. Vand- og varmeforsyning Der er ingen generelle aftaler med VVS installatør, men vi henviser gerne til : Aut. VVS Installatør O. & J. Wagner ApS, Egevej 2, 2970 Hørsholm Wagner har betjent bebyggelsen igennem mange år og kender derfor installationerne. Det er en god ide, ved opståede problemer - og inden Ole Wagner ApS tilkaldes -, at checke med naboer og/eller genboere, om disse også har forsyningsproblemer. Problemer lokaliseret på den enkelte ejendom indenfor stopventilerne er den enkelte grundejers problem og udgift. Forsyning af vand og varme sker gennem fællesrør, der fremføres over loft i husene på Krokusvej og Gardeniavej ulige numre. På Gardeniavej lige numre ligger fællesrørene i kældrene. I husene på Fresiavej og Georginevej ligger de i en rørkanal under gulv i stueetagen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skader forårsaget af brud på fællesrørene dækkes individuelt af de enkelte husejere, mens reparation af fællesrør påhviler grundejerforeningen. Det anbefales derfor at husejerne sikrer sig ved tegning af ejendomsforsikring MED udvidet rørskadedækning, eksempelvis ved medlemskab af forsikrings-foreningen (se afsnit 10). Det anbefales at motionere stopventiler et par gange om året for at modvirke tilkalkning. Link vedrørende termostatventil Yderligere oplysninger om varmeanlægget kan læses i den varmetekniske beskrivelse af varmeanlægget, som grundejerforeningen udsendte i Kan rekvireres hos bestyrelsen. Varmeforsyning i sommermånederne Varmeforsyningen til bebyggelsen ophører automatisk når udendørstemperaturen registreres over 18 o C. I denne situation er der stadig et mindre forbrug af varme fordi varmevekslerne stadig er indkoblet. Når forsyningen har været afbrudt et stykke tid på grund af generelle høje udendørstemperaturer (ofte i løbet af maj måned) afbrydes forsyningen til varmevekslerne manuelt af besparelseshensyn. I tilfælde af en kølig periode i løbet af sommeren sørger den varmeansvarlige for atter at indkoble varmevekslerne enten på eget initiativ eller efter opfordring fra beboere. Ved sommerperiodens afslutning og afhængigt af vejrsituationen, typisk sidst i august, indkobles varmevekslerne igen og automatikken sikrer forsyning når det er nødvendigt. 4. Bebyggelsens udvendige vedligeholdelse Grundejerforeningen har udsendt vedligeholdelsesmanualer i 2010 hvortil der henvises. Eksemplarer af manualerne kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. 5. Rabatordninger Grundejerforeningen har forhandlet sig til følgende rabatordninger: Flügger, Usserød Kongevej 41 (hjørnet af Usserød Kongevej og Mortenstrupvej) Henvis til Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej : 10 % Byg og Mal, Usserød Kongevej 49 Henvis til Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej : 10 % STARK Trælast & Byggecenter, Stejlepladsvej 2, 2990 Nivå Ordningen gælder i alle 80-STARK-forretninger i Danmark. Du handler på samme vilkår, som du har med STARK i Nivå. Kundekortet er personligt og udstedes til hver enkeltperson/husstand i bebyggelsen efter aflevering af personlig indmeldelsesblanket. Kortet giver mulighed for samtidig at oprette en byggekredit. Grf v Mortenstrupvej/2013 5

6 Rabatten er som regel på %, undtaget tilbud og udsalgsvarer. Der er ingen krav om mindste køb. Johannes Fog Byggecenter & Hørsholm Trælasthandel, Kokkedal Industripark 15. Ordningen gælder også Johannes Fog - afdelingerne i Lyngby, Kvistgaard, Farum, Herlev og Ejby, i alt 6 trælastforretninger og 3 byggecentre - og er baseret på fremvisning af et kontantkort. Kontantkortet gælder på følgende grundlag: Kortet er personligt for grundejerforeningens medlemmer og må ikke udlånes til andre. Kortet gælder både til byggemarked og trælasthandel. Foreningen skal købe mindst for kr. pr. år for at opretholde kontantkortene. Kortet skal altid vises inden varerne bliver tastet ind ved kasserne. Kontantkortet giver ikke rabat, hvis beløbet er under kr. 100,- kr. Der er som regel 10 % rabat på varerne. Der er normalt ikke rabat på visse sanitetsvarer, blomster og planter, havemøbler og tilbudsvarer. Foreningen har forhandlet sig frem til 4 stk. kontantkort ét for hver vej. Kortene kan så lånes hos de respektive kortadministratorer for hver vej, som indtil videre er aftalt som følger: Georginevej: Rose-Marie Opitz, Georginevej 10 Fresiavej: NN Gardeniavej: Jesper Crone, Gardeniavej 8 Krokusvej: Sven Hansen, Krokusvej 3 Det henstilles, at henvendelser angående lån af ovennævnte kort foretages på rimelige tidspunkter af døgnet. I de tilfælde, hvor kortadministrator er bortrejst/vanskelig at få kontakt med, foreslås henvendelse til en kortholder på en af nabovejene. 6. Containerservice Foreningen foranstalter normalt 3 årlige weekends med containere til bortskaffelse af grønt haveaffald opstillet på en eller to vendepladser placering meddeles i nyhedsbrev: Forår (marts el april) Forårs havedage (marts/april afhængig af Påsken) Efterårs havedage (som regel første weekend i november) 7. Fællesarealer Fællesarealerne udgøres af vejene, de fem mellemstier samt af det indhegnede grønne friområde og stiforbindelsen umiddelbart uden for nordhegnet. Som udgangspunkt påhviler det de enkelte beboere at renholde og vedligeholde deres andel af stiarealerne mellem husene samt plantekasserne på de enkelte veje. For enderækkehusene er der lidt mere at holde rent for ukrudt og lignende. Den østligste mellemsti (mod Frennehave-bebyggelsen) er ved tinglyst deklaration delt på den måde, at vor grundejerforening skal vedligeholde selve stiarealet, medens grundejerforeningen Frennehave har vedligeholdelsespligten vedrørende trapperne og hegnet mod øst. Beboerne fra Frennehave har færdselsret på stien. Fællesarealets vedligeholdelse. Fællesarealet søges vedligeholdt ved hjælp af indsats fra et gartnerfirma suppleret med en vis beboerindsats, der hidtil har omfattet aktiviteter et par timer på 2 weekends om året. Som regel i marts/april og november. De seneste år har vi med succes brugt et par timer både lørdag og søndag: lørdag fra kl og søndag kl Grf v Mortenstrupvej/2013 6

7 Der laves en årlig aftale med et gartnerfirma angående en række grundydelser, hvortil der tilføjes et mindre antal tillægsydelser, som behovet opstår i sæsonens løb. Den nuværende aftale med vort gartnerfirma ISS Ejendomsservice for kalenderåret 2013 fremgår af følgende aktivitetsliste: Gartnerarbejdets grundydelser i kalenderåret 2013 (afskrift af aftale): AKTIVITETER(! PERIODE! VEJLEDENDE!PLEJE! Græsklipning( Græsklipning!foretages!på!alle!plæneflade!iflg.!bilag.! Græsafklip!henligger!efter!slåning! APRAOKT! 18!x!årligt! Kanttrimning( Kanttrimning!foretages!i!yderkanten!af!plæneflader!samt!omkring!faste! genstande,!hvor!større!maskiner!ikke!kan!komme!til.! APRAOKT! 8!x!årligt! Slagklipning( Slagklipning!samt!kanttrimning!foretages!iflg.!bilag.! Græsafklip!henligger!efter!slåning.! SEP! 1!x!årligt! Græsklip(I( Der!foretages!en!rydning!af!al!høj!græs!og!ukrudt!langs!vesterskellet! Vesterskellet( afklip!henligger!efter!slåning! JUNASEP! 2!x!årligt! Buskadskanter( Der!foretages!en!trimning!af! stritter!langs!buskadskanten! langs(nordsti( Langs!Nordstien! JUNASEP! 4!x!årligt! Klipningen!foretages!således,!at!formen!og!størrelsen!afpasses!efter! Slåenhegn(Vest(for( formål.!årsskud!afklippes,!således!at!formen!fremstår!som!en!ensartet! Krokusvej( flade,!med!opsamling.!foretages!i!uge!28! JUL! 1!x!årligt! Beskæring(af( Hanesporetjørn( Hækklipning(af( Hanesporetjørn( Gennemgang(/( klipning(af( Hanesporetjørn( Fremmedvækster(i( HanesporeFtjørn( Gødskning( UkrudtsFsprøjtning( Beskæring!udføres!i!overensstemmelse!med!artens!karakteristika!form!og! med!hensyn!til!helhedsvirkning,!herunder!gennemgående! stamme/nødvendig!opstamning!mv.,!samt!tages!der!højde!for!artens!krav! og!behov! Klipningen!foretages!således,!at!formen!og!størrelsen!afpasses!efter! formål.!årsskud!afklippes,!således!at!formen!fremstår!som!en!ensartet! flade,!med!opsamling.! Gennemgang!af!Hanesporetjørn!langs!Mortenstrupvej.!! Hækken!gennemgås!for!evt.! stritter!som!evt.!hænger!ud!og!genere! Trafikken!på!fortovet.! JAN/FEB! JUL! SEP! 1!x!årligt!!pr.!art.! 1!x!årligt! 1!x!årligt! Gennemgang!af!Hanesporetjørn,!for!fremmedvækster.! JUL! 1!x!årligt! Plæneflader!!foretages!med!en!NAPAK!16A4A12,!2kg!pr.!100!m2! Gødskningen!foretages!på!fodboldbane! Ukrudtssprøjtning!er!en!direkte!bekæmpelse!af!rodukrudt!på!steder,!hvor! lugning!ikke!er!hensigtsmæssig.!sprøjtning!foretages!normalt!manuelt! med!rygsprøjte,!eller!med!motoriseret!sprøjtebom.! Med!godkendte!midler.!Sprøjtning!foretages!på!stier,!fortove.! (Sprøjteplaner/skema!samt!forbrugte!midler!udarbejdet!af!ISS! Ejendomsservice)! MAJ! APRAOKT! 1!x!årligt! 4!x!årligt! 8. Bålplads Den af foreningen udlagte bålplads i bunden af friarealet er beregnet til det årlige Skt. Hans-bål. Det er ikke et bål til bortskaffelse af blandet affald eller store rodklumper med jord. Bålet bygges af egnede grene fra vinterbeskæringer af træer og store buske. Af hensyn til områdets generelle udseende og karakter må der kun lægges grene på bålpladsen i perioden fra 1. april til Skt. Hans, dog således, at der i perioden fra 1. juni ikke længere må lægges nyskåret grønt materiale på bålet, da dette forringer bålets kvalitet. 9. Forsikringsforeningen Ved Mortenstrupvej Forsikringsforeningen Ved Mortenstrupvej er en fælles forsikringsordning tegnet hos Tryg Forsikring. Forsikringsforeningen er egentlig Grundejerforeningen uvedkommende, men administreres af et af Grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Kun medlemmer af Grundejerforeningen kan begæres optaget på policen. Forsikringen omfatter bygningsbrand-, hus- og grundejerforsikring inkl. glas og kumme, insekt- og svampeforsikring, udvidet rørskadeforsikring herunder skjulte rør. Dækningsomfang fremgår af Tryg Forsikring s betingelser for Ejendomsforsikring nr Grf v Mortenstrupvej/2013 7

8 Forsikringen er oprettet på en fællespolice, men med direkte kontakt mellem medlemmer og forsikringsselskab. Fællesforsikringsordningen medfører at forsikringsselskabet Tryg i øjeblikket giver os en rabat på 54%. Selvom der generelt er en kraftig stigning på alle forsikringstyper, er fællesforsikringen stadig prismæssigt meget fordelagtig. Har man en individuel samlet forsikringsordning, kan man ellers normalt kun opnå en rabat på 10%. Der er tale om en fællesforsikring, udenfor de sædvanlige systemer, og rabatten er udløst af antallet af medlemmer, samt af at forsikringsforeningen selv sørger for administrationen. Ved skade. Eventuelle skader anmeldes ved direkte henvendelse til forsikringsselskabet jf. forsikringsbetingelserne - skema Vores kontaktperson i Tryg Forsikring er assurandør Jan Sigberg, Tlf.: eller (direkte). Tilmelding til eller udtræden af ordningen Eventuel udtræden af eller tilmelding til ordningen skal ske ved direkte henvendelse til forsikringsselskabet med kopi til det bestyrelsesmedlem, som administrerer ordningen, enten telefonisk, elektronisk, eller på anden måde. Police I policen er medlemmerne angivet ved vejnavn og husnummer. Hver gang et nyt medlem optages, tilsendes en ny police til det bestyrelsesmedlem, som varetager forsikringsordningen. Policen vil ved enhver opdatering blive tjekket for fejl for at sikre, at alle tilmeldte er anført på policen. Opkrævning Forsikringsforeningen opkræver forsikringspræmien, og sørger for afholdelse af udgifterne i forbindelse hermed. Præmien betales samlet en gang årligt. Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice i juni måned. Ved ejerskifte Ejerskifte skal ifølge forsikringsbestemmelserne meddeles Tryg Forsikring. Hvis den nye ejer ønsker at overtage policen er det vigtigt, at sælger og køber sammen retter henvendelse til Tryg om overtagelse af forsikringen med kopi til det bestyrelsesmedlem, der administrerer fællespolicen. Tryg sletter automatisk sælgers optagelse på policen ved oplysning om ejerskifte. Retter køber ikke henvendelse til Tryg om optagelse på fællespolicen vil ejendommen 14 dage efter overtagelsesdatoen henstå u-forsikret, med mindre køber/ny ejer har tegnet forsikring til anden side. Ved salg oplyser ejendomsmægleren om forsikringens eksistens. Forsikringen vil, såfremt den ønskes videreført, indgå i refusionsopgørelsen ved salget. 10. Vedtægter for Grundejerforeningen "Ved Mortenstrupvej" I. Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: "Ved Mortenstrupvej", dens hjemsted er Hørsholm Kommune. 2.Foreningens formål og forpligtelser er: a. at varetage bebyggelsens fælles anliggender, b. at vedligeholde, eventuelt forny, anlæg af fælles arealer. c. at vedligeholde, eventuelt forny, anlæg af fælles veje og stier, d. at vedligeholde, eventuelt forny, fælles kloak-, vand-, elektricitets- og varmeledninger samt fælles TV-antenneanlæg. e. at vedligeholde vejbelysning, f. at administrere den fælles varmecentral i overensstemmelse med den på hver af medlemmernes ejendom herom tinglyste deklaration. Grf v Mortenstrupvej/2013 8

9 3. Ejerne af nedennævnte matrikelnumre af Usserød by, Hørsholm sogn, skal være medlem, og der kan ikke optages andre som medlem af foreningen: Matrikelnumrene: 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an,2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bæ, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2q. Når et medlem afhænder sin ejendom, er han pligtig at underrette bestyrelsen om køberens navn, stilling og bopæl. Et medlems forpligtelser overfor foreningen ophører, når bestyrelsen har optaget køberen som medlem af foreningen og køberens adkomst til ejendommen er tinglyst som endelig. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue, men rettigheder og forpligtelser overføres til ejendommens nye ejer. II. Kontingent og varmebidrag. 4. Kontingent betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år adgangen ved simpel stemmeflerhed. Det samlede kontingent betales med lige store beløb af de enkelte grundejere for hver ejendom, uanset ejendommens størrelse og uanset om ejendommen støder op til fælles vej eller fællesarealer. 5. Restancer inddrives efter reglerne i renteloven. I tilfælde af søgsmål er medlemmerne pligtige at give møde ved retten i Hørsholm. III. Generalforsamling. 6. Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender. 7. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indvarsles mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse. Meddelelsen skal indeholde dagsorden samt vedlægges det reviderede regnskab. 8. Sager, som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiverede være tilstillet formanden inden den 1. september. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring herom, hvilken begæring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel. 10. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Eventuelle forslag ( 8). 4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 5. Vedtagelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse afbetalingsterminer. 6. Valg af bestyrelse ( 15). 7. Valg af revisor ( 21). 8. Eventuelt. 11. Generalforsamlings afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10% af tilstedeværende medlemmer. 12. På generalforsamlingen kan der kun afgives 1 stemme per ejendom. Stemmeret kan kun udøves af grundejerne og kun vedrørende egen ejendom - dog kan nævnte stemmeret udøves af ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ved fuldmagt kan der kun udøves stemmeret for een anden grundejer udover stemmeretten vedrørende egen ejendom. 13. På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflerhed, dog med følgende Grf v Mortenstrupvej/2013 9

10 begrænsninger: a. Forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse. b. Forslag vedrørende eventuelle fælles etableringer. c. Tilslutning til anden forening. d. Ophævelse af foreningen (kan kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke). I de under a. - d- nævnte tilfælde kræves, at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og beslutningen træffes med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Er beslutninger truffet med et sådant flertal, uden at to tredjedele af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først trufne beslutning endeligt kan vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. 14. Over forhandlingerne på generalforsamlingen udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (såvel de afgåede som de nyvalgte) og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede. IV. Bestyrelsen. 15. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Desuden vælges to suppleanter. Genvalg kan finde sted. 16. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt arbejdet vedrørende varmecentralen, fællesarealet og øvrige fælles anliggender blandt sine medlemmer og suppleanter. Næstformanden fungerer som sekretær for foreningen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke modtage vederlag for det arbejde, de udfører for foreningen. Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp og er bemyndiget til at afholde andre direkte omkostninger. 17. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og er legitimeret med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelsen af grundejerforeningens formål og forpligtelser nødvendig disposition, herunder: a) Med bindende virkning for foreningens medlemmer at træffe aftale med kommunen eller et privat firma om vedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og fællesarealer. b) Tegning af de for foreningen nødvendige forsikringer. c) Med bindende virkning for foreningens medlemmer at sørge for renholdelse, vedligeholdelse, herunder også mindre fornyelser, af varmecentral, antenneanlæg og fælles ledninger af enhver art. Større fornyelser må forelægges generalforsamlingen. 18. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. På bestyrelsesmøderne fører formanden og i hans forfald næstformanden forsædet. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forslag kan kun vedtages, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget. Over bestyrelsesmøderne udarbejder sekretæren et referat, der skal godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende for foreningen, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 19. Foreningen tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. V. Regnskab og revision. 20. Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre en kassebog, samt en fuldstændig medlemsfortegnelse. Grf v Mortenstrupvej/

11 Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge indsættes i bank eller sparekasse, hvorfra der kun kan hæves af kassereren efter attest fra formanden eller den, der har ansvaret for det pågældende område. 21. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni. Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling en revisor ( 10 pkt. 7). VI. Ikrafttræden. 22. Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er lovligt vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21/ og erstatter de oprindelige vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 30. april Hørsholm, den 17/ Ændring af 5, som vedtaget på den ordinære generalforsamling 31/ , er indført i ovenstående tekst. Hørsholm, den 1/ Uddrag fra deklaration vedrørende bebyggelsens vedligeholdelse tinglyst på alle ejendomme den 24. maj I øvrigt har Hørsholm kommune ønsket pålagt ejendommene følgende bestemmelser: b) Udvendig vedligeholdelse skal ske med bibeholdelse af den karakter og de farver, derunder særlig f.s.v. angår træ og murværk, som ved ejendommenes opførelse. 5 Påtaleretten ifølge nærværende deklaration tilkommer Hørsholm Kommunalbestyrelse,.., den i 1 nævnte grundejerforening (grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej ) (og indtil grundejerforeningen er stiftet, de enkelte ejere af de 64 parceller, nærværende deklaration omfatter). Deklarationen kan ikke aflyses uden samtykke fra Hørsholm Kommunalbestyrelse. Desuden er vores bebyggelse optaget i Hørsholm Kommunes register over bevaringsværdige bygninger hvoraf følgende anbefalinger fremgår: Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares, det vil især sige de ensartet bemalede vinduesrammer og døre, samt de røde tegltage med ubrudte tagflader og murede rygninger. Et anlæg som dette er følsomt overfor forandringer, og ejerne fortjener stor ros for at have holdt anlægget så fint og velbevaret som det er. Kommentarer til ovennævnte vedligeholdelsesdeklaration : Hørsholm Kommune, der har påtaleretten i forbindelse med ovennævnte deklaration, finder at eventuelle ændringer af bebyggelsens eksteriør som minimum skal være godkendt af grundejerforeningens bestyrelse. Det er klart, at vi med den alder bebyggelsen har, vil løbe ind i flere og flere aktuelle sager om udskiftning m.v. Det kan i sagens natur ikke udelukkes, at nogle af de løsninger som i dag falder for, rent teknisk er bedre end de oprindelige og eventuelt vil kunne indpasses. Grundlaget for alle tiltag vedrørende ændrede løsninger ved renovering / udskiftning må imidlertid fortsat være, at sådanne tiltag af en flerhed kan accepteres som fremtidige løsninger, der tilgodeser helheden i bebyggelsens fremtræden og arkitektur. I konkrete tilfælde må et ønske om udskiftning/renovering fremsendes til bestyrelsen ledsaget af en tegning eller tilsvarende dokumentation, som på tilfredsstillende vis anskueliggør ændringens Grf v Mortenstrupvej/

12 karakter.bestyrelsen må derefter have en rimelig frist til at behandle de ønsker om udskiftning, som den vurderer er ændringer af betydning for bebyggelsens ydre fremtræden. 12. Procedure for opkrævning af kontingent og à conto varmebidrag Opkrævning af ydelser til foreningen fra beboere sker via Betalingsservice. I hvert regnskabsår, der går fra 1. juli til 30. juni, er der fire opkrævningsterminer (den første hverdag i hvert kvartal). Cirka en uge før betalingsdatoen (omkring 25/6-25/9-25/12-25/3) vil de beboere, der betaler per indbetalingskort modtage et indbetalingskort, mens Betalingsservice"- beboere får meddelelse på betalingsoversigten. Eventuelle ændringer af betalingsmåde eller andre oplysninger (nye ejere / indbetalingskort - Betalings Service eller omvendt) bedes meddelt kassereren snarest muligt - husk i alle tilfælde selv at stoppe betalingen til foreningen via Betalingsservice ved fraflytning. Betalingsservice gør det ikke!!! Hvis man af en eller anden grund ikke har modtaget et indbetalingskort, kan betaling ske til Grundejerforeningens bankkonto: Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej, 2970 Hørsholm. Beboere, der ikke betaler rettidigt, vil omkring den 8. i betalingsmåneden modtage en rykker med anmodning om at betale inden 10 dage fra rykkerdatoen; sker dette ikke, sendes restancen til incasso hos foreningens advokat uden yderligere varsel. Ved udsendelse af en rykkerskrivelse vil næste a conto betaling blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., der dækker foreningens administrative omkostninger ved rykningen. Restancer, der er over 1 måned gamle, tillægges renter fra forfaldsdatoen efter renteloven. Ved til- og fraflytning er det overtagelsesdatoen, der "afgør" hvem a conto betalingerne godskrives, idet der regnes med, at den der "ejer" huset på forfaldsdatoen, har betalt" à conto-raten. Såfremt à conto betalingen til grundejerforeningen indgår i refusionsopgørelsen ved hushandel skal dette meddeles kassereren. Ved ejerskifte foretager Brunata en aflæsning af varmemålerne, og der udarbejdes i forbindelse med varmeregnskabet særskilt varmeopgørelse for fra- og tilflytteren. Aflæsning af varmemålere bestilles hos varmeformanden eller kassereren. I forbindelse med afslutningen af varmeregnskabet pr. 30/6 foretager Brunata opgørelse af de enkelte huses varmeforbrug, og der udarbejdes et varmeregnskab. Varmeregnskabet foreligger normalt medio september. Tilbagebetaling/efterbetaling sker via Betalingsservice i.f.m. á conto betalingen pr. 1 oktober. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Grf v Mortenstrupvej/

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere