Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Beboervejledning 2013 Indhold Historien kort fortalt side 2 1. Grundejerforeningen generelt side 4 2. Bestyrelse side 4 3. Vand og Varmeforsyning side 5 4. Bebyggelsens udvendige vedligeholdelse side 5 5. Rabatordninger side 5 6. Containerservice side 6 7. Fællesarealer side Bålplads side 7 9. Forsikringsforening side Vedtægter / Grundejerforeningen side Uddrag fra vedligeholdelsesdeklaration side Procedure / Opkrævning af kontingenter mv. side 12 Grundejerforeningen har fra maj 2013 egen hjemmeside: Er der ændringer, f.eks. navne, telefonnumre og ikke mindst adresser bedes dette meddelt til webmaster Rose-Marie på: Har du en adresse, så meddel den til bestyrelsen. Det kan sikre hurtig udsendelse af meddelelser fra bestyrelsen til foreningens medlemmer. Grf v Mortenstrupvej/juni2013 1

2 Historien kort fortalt Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej omfatter 64 rækkehuse beliggende omkring de fire private veje, Krokusvej, Gardeniavej, Fresiavej og Georginevej. Rækkehusene ligger på en del af Matrikel 2 1, Usserød by, Hørsholm Sogn og omfatter foruden de individuelle parceller et fællesareal (matrikel 2q)nord og vest for bebyggelsen og den øst-vest gående sti nord for fællesarealet (matrikel 2cø). Området, der er en del af den tidligere Frennegårds marker, blev i 1960 erhvervet af Ejendomsselskabet Ved Mortenstrupvej med henblik på opførelse af en rækkehusbebyggelse. Ejendomsselskabet var et aktieselskab med arkitekt, ingeniør og håndværkere som deltagere i konsortiet. Byggeriet blev gennemført i to etaper efter arkitektprojektet udarbejdet af Halldor Gunløgssons tegnestue. Den første fase omfattede de 32 huse omkring Krokusvej og Gardeniavej og de første af disse var klar til indflytning i Salget af første fase gik trægt og Ejendomsselskabet besluttede derfor at ændre projektet for 2. etape, således at husene blev større, men med samme profil af gavlene, så bebyggelsen stadig ville fremstå som en samlet enhed.. De første huse i Etape 2 var klar til indflytning i 1971 og sidste hus blev solgt til overtagelse i Allerede kort efter indflytning i etape 1 opstod problemer mellem de første grundejere og Ejendomsselskabet som følge af sen mangelafhjælpning i husene. Men størst var problemerne omkring færdiggørelse af fællesarealet 2, som var lovet tilplantet kort efter husenes overtagelse og udformningen af etape 2. Dette trak ud og forløberen for grundejerforeningen, et kontaktudvalg dannet af de første 32 grundejere modsatte sig den formelle dannelse af en Grundejerforening idet Ejendomsselskabet her ville have 50% indflydelse og dermed ville kunne sikre sig en væsentlig indflydelse på en grundejerforenings beslutninger. Først i 1969 lykkedes det efter adskillige bataljer, som det er for omfattende at referere her, at få dannet Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej. En væsentlig indrømmelse fra Ejendomsselskabets side var at et projekt for fællesarealet nu blev udarbejdet af Ole Nørgaards tegnestue og som med nogen yderligere forsinkelse blev gennemført. Den oprindelige beplantningsplan er stadig grundlaget for fællesarealets vedligeholdelse. Også salget af 2 etape tog længere tid end forventet, hvilket førte til at Ejendomsselskabet gik konkurs og blev afviklet i I de første år dominerede børnefamilier, der havde været med fra starten, livet og aktiviteterne i bebyggelsen. Grundejerforeningens opgaver er fastlagt i de servitutter, der er pålagt alle parcellerne, og udmøntet i vedtægterne, som i det store og hele ikke har været ændret siden grundejerforeningens etablering. Grundejerforeningens virke bygger på, at beboerne deltager aktivt i og bidrager til drift og vedligehold. De mest krævende opgaver har til alle tider været driften af den fælles varmeforsyning og vedligeholdelse af fællesarealet. Fra oprindeligt at være drevet med en ansat varmemester er opgaverne for at spare omkostninger efterhånden overgået til generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med hjælp fra kontraherede anlægsgartnere. Hertil kommer opgaverne med at sikre at bebyggelsens oprindelige karakter bevares, fx ved udarbejdelse af manualer for den udvendige vedligeholdelse. Oprindeligt var varmeforsyningen fra varmecentralen, som ligger under Georginevej 2, baseret på oliefyring og varmecentralens skorsten var dengang en markant signatur på Grf v Mortenstrupvej/2013 2

3 Mortenstrupvej. Oliefyring blev opgivet i 1986 da grundejerne besluttede at omlægge varmeforsyningen til fjernvarme. En anden markant fælles installation, antennemasten for den fælles forsyning af TV signaler, som stod hvor grill-pladsen nu er etableret, blev fjernet i 1988, efter beslutning om overgang til Kabel-TV. De seneste større vedligeholdelsesarbejder har været renovering af vejene, der efter års var i dårlig stand. Noter 1) 2) Matrikel 2, var ca år 1800 ejet af Tracteur Reinhardt fra Hirschholm. Området betegnes Vase Agre og det højeste punkt er Byebjerg. Bemærk også åens slyngninger og tørveskærene i den østlige del (Frennegaard lå i sin tid på det område hvor Statoil ligger i dag. Kun den senere tilbygning til gården, Frennehus, som indtil nu har været politistationen i Hørsholm, står tilbage. Gårdens marker var tidligere tilhørende landsbyen Usserød og de blev efter udskiftningen i 1780 erne gradvist overtaget af borgere fra Hørsholm og senere i 1800tallet samlet ved tilkøb til Frennegaard.) Fællesarealet i 1969 som lovet - planeret, tilsået og beplantet. Grf v Mortenstrupvej/2013 3

4 1. Grundejerforeningen generelt Grundejerforeningens bankkonto: Grundejerforeningens SE-nummer: Kontingentet til grundejerforeningen fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling i oktober måned og opkræves per betalingsservice ved lige store bidrag fra alle 64 ejendomme fire gange årligt og med forfald den første hverdag i kvartalet. Beløbet rummer a conto varmebidrag samt bidrag til foreningens øvrige aktiviteter. Jf. i øvrigt proceduren for opkrævning af kontingent og à conto varmebidrag, som er anført på side 16 i denne vejledning. Forhold i forbindelse med fraflytning / salg af hus. I forbindelse med salg af bolig ønskes følgende oplysninger tilstillet grundejerforeningens kasserer: Boligadressen og overtagelsesdatoen. Ny ejers navn og gerne navne på alle nye beboere af hensyn til beboerlisten her i vejledningen. Ny kontaktadresse for fraflyttende beboer af hensyn til varmeregnskabet. Grundejerforeningen bestiller flytteaflæsning hos Brunata, som derefter tager kontakt til sælger for aftale om aflæsningstidspunkt. 2. Bestyrelse pr. 1. februar 2013: Formand Hans Jørgen Rasmusen Krokusvej 10 Sekretær Bent Lynghard (suppleant) Gardeniavej 12 Kasserer Niels Bayer Fresiavej 8 Fællesarealer/webmaster Rose-Marie Opitz Georginevej 10 Vand og Varme Jens Kirkegaard Krokusvej 8 Forsikringsforeningen Henrik Busch Gardeniavej 5 Kabel TV / Programforsyning Bent Lynghard Liste over beboere på de fire veje findes på vores hjemmeside: GfMortenstrupvej.dk. Der skal kode for at kigge ind: 2970Hørsholm Grf v Mortenstrupvej/2013 4

5 3. Vand- og varmeforsyning Der er ingen generelle aftaler med VVS installatør, men vi henviser gerne til : Aut. VVS Installatør O. & J. Wagner ApS, Egevej 2, 2970 Hørsholm Wagner har betjent bebyggelsen igennem mange år og kender derfor installationerne. Det er en god ide, ved opståede problemer - og inden Ole Wagner ApS tilkaldes -, at checke med naboer og/eller genboere, om disse også har forsyningsproblemer. Problemer lokaliseret på den enkelte ejendom indenfor stopventilerne er den enkelte grundejers problem og udgift. Forsyning af vand og varme sker gennem fællesrør, der fremføres over loft i husene på Krokusvej og Gardeniavej ulige numre. På Gardeniavej lige numre ligger fællesrørene i kældrene. I husene på Fresiavej og Georginevej ligger de i en rørkanal under gulv i stueetagen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skader forårsaget af brud på fællesrørene dækkes individuelt af de enkelte husejere, mens reparation af fællesrør påhviler grundejerforeningen. Det anbefales derfor at husejerne sikrer sig ved tegning af ejendomsforsikring MED udvidet rørskadedækning, eksempelvis ved medlemskab af forsikrings-foreningen (se afsnit 10). Det anbefales at motionere stopventiler et par gange om året for at modvirke tilkalkning. Link vedrørende termostatventil Yderligere oplysninger om varmeanlægget kan læses i den varmetekniske beskrivelse af varmeanlægget, som grundejerforeningen udsendte i Kan rekvireres hos bestyrelsen. Varmeforsyning i sommermånederne Varmeforsyningen til bebyggelsen ophører automatisk når udendørstemperaturen registreres over 18 o C. I denne situation er der stadig et mindre forbrug af varme fordi varmevekslerne stadig er indkoblet. Når forsyningen har været afbrudt et stykke tid på grund af generelle høje udendørstemperaturer (ofte i løbet af maj måned) afbrydes forsyningen til varmevekslerne manuelt af besparelseshensyn. I tilfælde af en kølig periode i løbet af sommeren sørger den varmeansvarlige for atter at indkoble varmevekslerne enten på eget initiativ eller efter opfordring fra beboere. Ved sommerperiodens afslutning og afhængigt af vejrsituationen, typisk sidst i august, indkobles varmevekslerne igen og automatikken sikrer forsyning når det er nødvendigt. 4. Bebyggelsens udvendige vedligeholdelse Grundejerforeningen har udsendt vedligeholdelsesmanualer i 2010 hvortil der henvises. Eksemplarer af manualerne kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. 5. Rabatordninger Grundejerforeningen har forhandlet sig til følgende rabatordninger: Flügger, Usserød Kongevej 41 (hjørnet af Usserød Kongevej og Mortenstrupvej) Henvis til Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej : 10 % Byg og Mal, Usserød Kongevej 49 Henvis til Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej : 10 % STARK Trælast & Byggecenter, Stejlepladsvej 2, 2990 Nivå Ordningen gælder i alle 80-STARK-forretninger i Danmark. Du handler på samme vilkår, som du har med STARK i Nivå. Kundekortet er personligt og udstedes til hver enkeltperson/husstand i bebyggelsen efter aflevering af personlig indmeldelsesblanket. Kortet giver mulighed for samtidig at oprette en byggekredit. Grf v Mortenstrupvej/2013 5

6 Rabatten er som regel på %, undtaget tilbud og udsalgsvarer. Der er ingen krav om mindste køb. Johannes Fog Byggecenter & Hørsholm Trælasthandel, Kokkedal Industripark 15. Ordningen gælder også Johannes Fog - afdelingerne i Lyngby, Kvistgaard, Farum, Herlev og Ejby, i alt 6 trælastforretninger og 3 byggecentre - og er baseret på fremvisning af et kontantkort. Kontantkortet gælder på følgende grundlag: Kortet er personligt for grundejerforeningens medlemmer og må ikke udlånes til andre. Kortet gælder både til byggemarked og trælasthandel. Foreningen skal købe mindst for kr. pr. år for at opretholde kontantkortene. Kortet skal altid vises inden varerne bliver tastet ind ved kasserne. Kontantkortet giver ikke rabat, hvis beløbet er under kr. 100,- kr. Der er som regel 10 % rabat på varerne. Der er normalt ikke rabat på visse sanitetsvarer, blomster og planter, havemøbler og tilbudsvarer. Foreningen har forhandlet sig frem til 4 stk. kontantkort ét for hver vej. Kortene kan så lånes hos de respektive kortadministratorer for hver vej, som indtil videre er aftalt som følger: Georginevej: Rose-Marie Opitz, Georginevej 10 Fresiavej: NN Gardeniavej: Jesper Crone, Gardeniavej 8 Krokusvej: Sven Hansen, Krokusvej 3 Det henstilles, at henvendelser angående lån af ovennævnte kort foretages på rimelige tidspunkter af døgnet. I de tilfælde, hvor kortadministrator er bortrejst/vanskelig at få kontakt med, foreslås henvendelse til en kortholder på en af nabovejene. 6. Containerservice Foreningen foranstalter normalt 3 årlige weekends med containere til bortskaffelse af grønt haveaffald opstillet på en eller to vendepladser placering meddeles i nyhedsbrev: Forår (marts el april) Forårs havedage (marts/april afhængig af Påsken) Efterårs havedage (som regel første weekend i november) 7. Fællesarealer Fællesarealerne udgøres af vejene, de fem mellemstier samt af det indhegnede grønne friområde og stiforbindelsen umiddelbart uden for nordhegnet. Som udgangspunkt påhviler det de enkelte beboere at renholde og vedligeholde deres andel af stiarealerne mellem husene samt plantekasserne på de enkelte veje. For enderækkehusene er der lidt mere at holde rent for ukrudt og lignende. Den østligste mellemsti (mod Frennehave-bebyggelsen) er ved tinglyst deklaration delt på den måde, at vor grundejerforening skal vedligeholde selve stiarealet, medens grundejerforeningen Frennehave har vedligeholdelsespligten vedrørende trapperne og hegnet mod øst. Beboerne fra Frennehave har færdselsret på stien. Fællesarealets vedligeholdelse. Fællesarealet søges vedligeholdt ved hjælp af indsats fra et gartnerfirma suppleret med en vis beboerindsats, der hidtil har omfattet aktiviteter et par timer på 2 weekends om året. Som regel i marts/april og november. De seneste år har vi med succes brugt et par timer både lørdag og søndag: lørdag fra kl og søndag kl Grf v Mortenstrupvej/2013 6

7 Der laves en årlig aftale med et gartnerfirma angående en række grundydelser, hvortil der tilføjes et mindre antal tillægsydelser, som behovet opstår i sæsonens løb. Den nuværende aftale med vort gartnerfirma ISS Ejendomsservice for kalenderåret 2013 fremgår af følgende aktivitetsliste: Gartnerarbejdets grundydelser i kalenderåret 2013 (afskrift af aftale): AKTIVITETER(! PERIODE! VEJLEDENDE!PLEJE! Græsklipning( Græsklipning!foretages!på!alle!plæneflade!iflg.!bilag.! Græsafklip!henligger!efter!slåning! APRAOKT! 18!x!årligt! Kanttrimning( Kanttrimning!foretages!i!yderkanten!af!plæneflader!samt!omkring!faste! genstande,!hvor!større!maskiner!ikke!kan!komme!til.! APRAOKT! 8!x!årligt! Slagklipning( Slagklipning!samt!kanttrimning!foretages!iflg.!bilag.! Græsafklip!henligger!efter!slåning.! SEP! 1!x!årligt! Græsklip(I( Der!foretages!en!rydning!af!al!høj!græs!og!ukrudt!langs!vesterskellet! Vesterskellet( afklip!henligger!efter!slåning! JUNASEP! 2!x!årligt! Buskadskanter( Der!foretages!en!trimning!af! stritter!langs!buskadskanten! langs(nordsti( Langs!Nordstien! JUNASEP! 4!x!årligt! Klipningen!foretages!således,!at!formen!og!størrelsen!afpasses!efter! Slåenhegn(Vest(for( formål.!årsskud!afklippes,!således!at!formen!fremstår!som!en!ensartet! Krokusvej( flade,!med!opsamling.!foretages!i!uge!28! JUL! 1!x!årligt! Beskæring(af( Hanesporetjørn( Hækklipning(af( Hanesporetjørn( Gennemgang(/( klipning(af( Hanesporetjørn( Fremmedvækster(i( HanesporeFtjørn( Gødskning( UkrudtsFsprøjtning( Beskæring!udføres!i!overensstemmelse!med!artens!karakteristika!form!og! med!hensyn!til!helhedsvirkning,!herunder!gennemgående! stamme/nødvendig!opstamning!mv.,!samt!tages!der!højde!for!artens!krav! og!behov! Klipningen!foretages!således,!at!formen!og!størrelsen!afpasses!efter! formål.!årsskud!afklippes,!således!at!formen!fremstår!som!en!ensartet! flade,!med!opsamling.! Gennemgang!af!Hanesporetjørn!langs!Mortenstrupvej.!! Hækken!gennemgås!for!evt.! stritter!som!evt.!hænger!ud!og!genere! Trafikken!på!fortovet.! JAN/FEB! JUL! SEP! 1!x!årligt!!pr.!art.! 1!x!årligt! 1!x!årligt! Gennemgang!af!Hanesporetjørn,!for!fremmedvækster.! JUL! 1!x!årligt! Plæneflader!!foretages!med!en!NAPAK!16A4A12,!2kg!pr.!100!m2! Gødskningen!foretages!på!fodboldbane! Ukrudtssprøjtning!er!en!direkte!bekæmpelse!af!rodukrudt!på!steder,!hvor! lugning!ikke!er!hensigtsmæssig.!sprøjtning!foretages!normalt!manuelt! med!rygsprøjte,!eller!med!motoriseret!sprøjtebom.! Med!godkendte!midler.!Sprøjtning!foretages!på!stier,!fortove.! (Sprøjteplaner/skema!samt!forbrugte!midler!udarbejdet!af!ISS! Ejendomsservice)! MAJ! APRAOKT! 1!x!årligt! 4!x!årligt! 8. Bålplads Den af foreningen udlagte bålplads i bunden af friarealet er beregnet til det årlige Skt. Hans-bål. Det er ikke et bål til bortskaffelse af blandet affald eller store rodklumper med jord. Bålet bygges af egnede grene fra vinterbeskæringer af træer og store buske. Af hensyn til områdets generelle udseende og karakter må der kun lægges grene på bålpladsen i perioden fra 1. april til Skt. Hans, dog således, at der i perioden fra 1. juni ikke længere må lægges nyskåret grønt materiale på bålet, da dette forringer bålets kvalitet. 9. Forsikringsforeningen Ved Mortenstrupvej Forsikringsforeningen Ved Mortenstrupvej er en fælles forsikringsordning tegnet hos Tryg Forsikring. Forsikringsforeningen er egentlig Grundejerforeningen uvedkommende, men administreres af et af Grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Kun medlemmer af Grundejerforeningen kan begæres optaget på policen. Forsikringen omfatter bygningsbrand-, hus- og grundejerforsikring inkl. glas og kumme, insekt- og svampeforsikring, udvidet rørskadeforsikring herunder skjulte rør. Dækningsomfang fremgår af Tryg Forsikring s betingelser for Ejendomsforsikring nr Grf v Mortenstrupvej/2013 7

8 Forsikringen er oprettet på en fællespolice, men med direkte kontakt mellem medlemmer og forsikringsselskab. Fællesforsikringsordningen medfører at forsikringsselskabet Tryg i øjeblikket giver os en rabat på 54%. Selvom der generelt er en kraftig stigning på alle forsikringstyper, er fællesforsikringen stadig prismæssigt meget fordelagtig. Har man en individuel samlet forsikringsordning, kan man ellers normalt kun opnå en rabat på 10%. Der er tale om en fællesforsikring, udenfor de sædvanlige systemer, og rabatten er udløst af antallet af medlemmer, samt af at forsikringsforeningen selv sørger for administrationen. Ved skade. Eventuelle skader anmeldes ved direkte henvendelse til forsikringsselskabet jf. forsikringsbetingelserne - skema Vores kontaktperson i Tryg Forsikring er assurandør Jan Sigberg, Tlf.: eller (direkte). Tilmelding til eller udtræden af ordningen Eventuel udtræden af eller tilmelding til ordningen skal ske ved direkte henvendelse til forsikringsselskabet med kopi til det bestyrelsesmedlem, som administrerer ordningen, enten telefonisk, elektronisk, eller på anden måde. Police I policen er medlemmerne angivet ved vejnavn og husnummer. Hver gang et nyt medlem optages, tilsendes en ny police til det bestyrelsesmedlem, som varetager forsikringsordningen. Policen vil ved enhver opdatering blive tjekket for fejl for at sikre, at alle tilmeldte er anført på policen. Opkrævning Forsikringsforeningen opkræver forsikringspræmien, og sørger for afholdelse af udgifterne i forbindelse hermed. Præmien betales samlet en gang årligt. Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice i juni måned. Ved ejerskifte Ejerskifte skal ifølge forsikringsbestemmelserne meddeles Tryg Forsikring. Hvis den nye ejer ønsker at overtage policen er det vigtigt, at sælger og køber sammen retter henvendelse til Tryg om overtagelse af forsikringen med kopi til det bestyrelsesmedlem, der administrerer fællespolicen. Tryg sletter automatisk sælgers optagelse på policen ved oplysning om ejerskifte. Retter køber ikke henvendelse til Tryg om optagelse på fællespolicen vil ejendommen 14 dage efter overtagelsesdatoen henstå u-forsikret, med mindre køber/ny ejer har tegnet forsikring til anden side. Ved salg oplyser ejendomsmægleren om forsikringens eksistens. Forsikringen vil, såfremt den ønskes videreført, indgå i refusionsopgørelsen ved salget. 10. Vedtægter for Grundejerforeningen "Ved Mortenstrupvej" I. Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: "Ved Mortenstrupvej", dens hjemsted er Hørsholm Kommune. 2.Foreningens formål og forpligtelser er: a. at varetage bebyggelsens fælles anliggender, b. at vedligeholde, eventuelt forny, anlæg af fælles arealer. c. at vedligeholde, eventuelt forny, anlæg af fælles veje og stier, d. at vedligeholde, eventuelt forny, fælles kloak-, vand-, elektricitets- og varmeledninger samt fælles TV-antenneanlæg. e. at vedligeholde vejbelysning, f. at administrere den fælles varmecentral i overensstemmelse med den på hver af medlemmernes ejendom herom tinglyste deklaration. Grf v Mortenstrupvej/2013 8

9 3. Ejerne af nedennævnte matrikelnumre af Usserød by, Hørsholm sogn, skal være medlem, og der kan ikke optages andre som medlem af foreningen: Matrikelnumrene: 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an,2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bæ, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2q. Når et medlem afhænder sin ejendom, er han pligtig at underrette bestyrelsen om køberens navn, stilling og bopæl. Et medlems forpligtelser overfor foreningen ophører, når bestyrelsen har optaget køberen som medlem af foreningen og køberens adkomst til ejendommen er tinglyst som endelig. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue, men rettigheder og forpligtelser overføres til ejendommens nye ejer. II. Kontingent og varmebidrag. 4. Kontingent betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år adgangen ved simpel stemmeflerhed. Det samlede kontingent betales med lige store beløb af de enkelte grundejere for hver ejendom, uanset ejendommens størrelse og uanset om ejendommen støder op til fælles vej eller fællesarealer. 5. Restancer inddrives efter reglerne i renteloven. I tilfælde af søgsmål er medlemmerne pligtige at give møde ved retten i Hørsholm. III. Generalforsamling. 6. Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender. 7. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indvarsles mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse. Meddelelsen skal indeholde dagsorden samt vedlægges det reviderede regnskab. 8. Sager, som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiverede være tilstillet formanden inden den 1. september. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring herom, hvilken begæring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel. 10. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Eventuelle forslag ( 8). 4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 5. Vedtagelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse afbetalingsterminer. 6. Valg af bestyrelse ( 15). 7. Valg af revisor ( 21). 8. Eventuelt. 11. Generalforsamlings afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10% af tilstedeværende medlemmer. 12. På generalforsamlingen kan der kun afgives 1 stemme per ejendom. Stemmeret kan kun udøves af grundejerne og kun vedrørende egen ejendom - dog kan nævnte stemmeret udøves af ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ved fuldmagt kan der kun udøves stemmeret for een anden grundejer udover stemmeretten vedrørende egen ejendom. 13. På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflerhed, dog med følgende Grf v Mortenstrupvej/2013 9

10 begrænsninger: a. Forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse. b. Forslag vedrørende eventuelle fælles etableringer. c. Tilslutning til anden forening. d. Ophævelse af foreningen (kan kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke). I de under a. - d- nævnte tilfælde kræves, at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og beslutningen træffes med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Er beslutninger truffet med et sådant flertal, uden at to tredjedele af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først trufne beslutning endeligt kan vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. 14. Over forhandlingerne på generalforsamlingen udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (såvel de afgåede som de nyvalgte) og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede. IV. Bestyrelsen. 15. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Desuden vælges to suppleanter. Genvalg kan finde sted. 16. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt arbejdet vedrørende varmecentralen, fællesarealet og øvrige fælles anliggender blandt sine medlemmer og suppleanter. Næstformanden fungerer som sekretær for foreningen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke modtage vederlag for det arbejde, de udfører for foreningen. Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp og er bemyndiget til at afholde andre direkte omkostninger. 17. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og er legitimeret med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelsen af grundejerforeningens formål og forpligtelser nødvendig disposition, herunder: a) Med bindende virkning for foreningens medlemmer at træffe aftale med kommunen eller et privat firma om vedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og fællesarealer. b) Tegning af de for foreningen nødvendige forsikringer. c) Med bindende virkning for foreningens medlemmer at sørge for renholdelse, vedligeholdelse, herunder også mindre fornyelser, af varmecentral, antenneanlæg og fælles ledninger af enhver art. Større fornyelser må forelægges generalforsamlingen. 18. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. På bestyrelsesmøderne fører formanden og i hans forfald næstformanden forsædet. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forslag kan kun vedtages, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget. Over bestyrelsesmøderne udarbejder sekretæren et referat, der skal godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende for foreningen, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 19. Foreningen tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. V. Regnskab og revision. 20. Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre en kassebog, samt en fuldstændig medlemsfortegnelse. Grf v Mortenstrupvej/

11 Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge indsættes i bank eller sparekasse, hvorfra der kun kan hæves af kassereren efter attest fra formanden eller den, der har ansvaret for det pågældende område. 21. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni. Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling en revisor ( 10 pkt. 7). VI. Ikrafttræden. 22. Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er lovligt vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21/ og erstatter de oprindelige vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 30. april Hørsholm, den 17/ Ændring af 5, som vedtaget på den ordinære generalforsamling 31/ , er indført i ovenstående tekst. Hørsholm, den 1/ Uddrag fra deklaration vedrørende bebyggelsens vedligeholdelse tinglyst på alle ejendomme den 24. maj I øvrigt har Hørsholm kommune ønsket pålagt ejendommene følgende bestemmelser: b) Udvendig vedligeholdelse skal ske med bibeholdelse af den karakter og de farver, derunder særlig f.s.v. angår træ og murværk, som ved ejendommenes opførelse. 5 Påtaleretten ifølge nærværende deklaration tilkommer Hørsholm Kommunalbestyrelse,.., den i 1 nævnte grundejerforening (grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej ) (og indtil grundejerforeningen er stiftet, de enkelte ejere af de 64 parceller, nærværende deklaration omfatter). Deklarationen kan ikke aflyses uden samtykke fra Hørsholm Kommunalbestyrelse. Desuden er vores bebyggelse optaget i Hørsholm Kommunes register over bevaringsværdige bygninger hvoraf følgende anbefalinger fremgår: Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares, det vil især sige de ensartet bemalede vinduesrammer og døre, samt de røde tegltage med ubrudte tagflader og murede rygninger. Et anlæg som dette er følsomt overfor forandringer, og ejerne fortjener stor ros for at have holdt anlægget så fint og velbevaret som det er. Kommentarer til ovennævnte vedligeholdelsesdeklaration : Hørsholm Kommune, der har påtaleretten i forbindelse med ovennævnte deklaration, finder at eventuelle ændringer af bebyggelsens eksteriør som minimum skal være godkendt af grundejerforeningens bestyrelse. Det er klart, at vi med den alder bebyggelsen har, vil løbe ind i flere og flere aktuelle sager om udskiftning m.v. Det kan i sagens natur ikke udelukkes, at nogle af de løsninger som i dag falder for, rent teknisk er bedre end de oprindelige og eventuelt vil kunne indpasses. Grundlaget for alle tiltag vedrørende ændrede løsninger ved renovering / udskiftning må imidlertid fortsat være, at sådanne tiltag af en flerhed kan accepteres som fremtidige løsninger, der tilgodeser helheden i bebyggelsens fremtræden og arkitektur. I konkrete tilfælde må et ønske om udskiftning/renovering fremsendes til bestyrelsen ledsaget af en tegning eller tilsvarende dokumentation, som på tilfredsstillende vis anskueliggør ændringens Grf v Mortenstrupvej/

12 karakter.bestyrelsen må derefter have en rimelig frist til at behandle de ønsker om udskiftning, som den vurderer er ændringer af betydning for bebyggelsens ydre fremtræden. 12. Procedure for opkrævning af kontingent og à conto varmebidrag Opkrævning af ydelser til foreningen fra beboere sker via Betalingsservice. I hvert regnskabsår, der går fra 1. juli til 30. juni, er der fire opkrævningsterminer (den første hverdag i hvert kvartal). Cirka en uge før betalingsdatoen (omkring 25/6-25/9-25/12-25/3) vil de beboere, der betaler per indbetalingskort modtage et indbetalingskort, mens Betalingsservice"- beboere får meddelelse på betalingsoversigten. Eventuelle ændringer af betalingsmåde eller andre oplysninger (nye ejere / indbetalingskort - Betalings Service eller omvendt) bedes meddelt kassereren snarest muligt - husk i alle tilfælde selv at stoppe betalingen til foreningen via Betalingsservice ved fraflytning. Betalingsservice gør det ikke!!! Hvis man af en eller anden grund ikke har modtaget et indbetalingskort, kan betaling ske til Grundejerforeningens bankkonto: Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej, 2970 Hørsholm. Beboere, der ikke betaler rettidigt, vil omkring den 8. i betalingsmåneden modtage en rykker med anmodning om at betale inden 10 dage fra rykkerdatoen; sker dette ikke, sendes restancen til incasso hos foreningens advokat uden yderligere varsel. Ved udsendelse af en rykkerskrivelse vil næste a conto betaling blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., der dækker foreningens administrative omkostninger ved rykningen. Restancer, der er over 1 måned gamle, tillægges renter fra forfaldsdatoen efter renteloven. Ved til- og fraflytning er det overtagelsesdatoen, der "afgør" hvem a conto betalingerne godskrives, idet der regnes med, at den der "ejer" huset på forfaldsdatoen, har betalt" à conto-raten. Såfremt à conto betalingen til grundejerforeningen indgår i refusionsopgørelsen ved hushandel skal dette meddeles kassereren. Ved ejerskifte foretager Brunata en aflæsning af varmemålerne, og der udarbejdes i forbindelse med varmeregnskabet særskilt varmeopgørelse for fra- og tilflytteren. Aflæsning af varmemålere bestilles hos varmeformanden eller kassereren. I forbindelse med afslutningen af varmeregnskabet pr. 30/6 foretager Brunata opgørelse af de enkelte huses varmeforbrug, og der udarbejdes et varmeregnskab. Varmeregnskabet foreligger normalt medio september. Tilbagebetaling/efterbetaling sker via Betalingsservice i.f.m. á conto betalingen pr. 1 oktober. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Grf v Mortenstrupvej/

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere