Årsrapport Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd"

Transkript

1 Faxe Erhvervsråd Årsrapport

2 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side Vision og mission Side Tilfredshedsmåling af februar resumé Side Økonomi Side Fakta - kort fortalt Side Kundekontakter Side 6 3. ERHVERVSSERVICE TIL IVÆRKSÆTTERE OG VIRKSOMHEDER 3.1. Kontaktformidling mellem virksomheder og Faxe Kommune Side Rådgivning og informationsformidling Side Udvikling af arbejdspladser, udlejning af erhvervslejemål Side 8 4. SERVICE OG RÅDGIVNING TIL MEDLEMMER Side 9 5. ERHVERVSUDVIKLING 5.1. Attraktive erhvervsområder Side Nye arbejdspladser, erhvervsgrunde / private erhvervsejendomme Side Salg af Faxe Kommune som attraktiv erhvervskommune og område Side Tiltrækning af investeringer og kapital Side Udviklingspark Sjælland Side Den Lokale AktionsGruppe - LAG Faxe Side Deltagelse i Vækstforum Sjælland Side Erhvervsudviklingsprojekter Side SAMARBEJDE MED VÆKSTHUS SJÆLLAND Side SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER Side ØKONOMI Side FAXE ERHVERVSRÅDS LEDELSE OG MEDARBEJDERE Side BILAGSOVERSIGT Side 17 2

3 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten har til formål at give en orientering om Faxe Erhvervsråds arbejde og resultater i Faxe Erhvervsråd arbejder inden for fem hovedområder: Erhvervsservice for Faxe Kommune Erhvervs- og virksomhedsudvikling for Faxe Kommune og medlemmer af Erhvervsrådet Medlemsservice for medlemmer af Faxe Erhvervsråd Salg af kommunale erhvervsgrunde for Faxe Kommune og formidling af grunde, kontorlokaler, bygninger til salg/leje og lignende Udlejning og formidling af erhvervslokaler 2. RESUMÉ OG OVERBLIK Faxe Erhvervsråds arbejdsgrundlag er: Samarbejdsaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Erhvervsråd af juni Med samarbejdsaftalen er Faxe Erhvervsråd tildelt den operationelle operatørrolle på den kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling i Faxe Kommune Faxe Erhvervsråds vision og mission Medlemmernes tilkendegivelser i tilfredshedsmålinger i november 2009 og februar Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Samarbejdsaftalen sætter opgaver og mål inden for: Kontaktformidling mellem virksomheder og Faxe Kommune Rådgivning og informationsformidling Udlejning af erhvervslejemål i Erhvervshuset Grobund Attraktive erhvervsområder Salg og formidling af erhvervsgrunde Salg og markedsføring af Faxe Kommune som attraktiv erhvervskommune og område Tiltrækning af investeringer og kapital Udviklingspark Sjælland Deltagelse i Den Lokale Aktionsgruppe i Faxe LAG Faxe Deltagelse i Vækstforum Sjælland Erhvervsudviklingsprojekter Samarbejde med Væksthus Sjælland 2.2. Vision og mission Som ansvarlig hovedaktør på erhvervsfremmeområdet i Faxe kommune udviser Faxe Erhvervsråd initiativ og går foran. Målet er at give mulighed for, at alle erhverv enten har eller får gode betingelser i Faxe Kommune, samt at alle de oplagte muligheder udnyttes til gavn for den enkelte og helheden. Med navnet Faxe Erhvervsråd skal Erhvervsrådet fremstå som den naturlige samarbejdspartner og rådgiver inden for erhverv og erhvervsfremme. Vision Et synligt dynamisk og udviklingsfokuseret grundlag så erhvervsliv og borgere har gode betingelser. 3

4 Mission Missionen omfatter: At koordinere, gå foran og drive erhvervsfremmeaktiviteter for alle erhverv, herunder også turismeerhvervet At bidrage til et effektivt og udbytterigt samarbejde mellem virksomheder, kulturinstitutioner, udannelsesinstitutioner, turismeorganisationer og borgere At udføre og varetage al erhvervsservice til iværksættere og virksomheder At omsætte Faxe Kommunes erhvervsstrategi til handling og samarbejde med Faxe Kommune om større projekter At bidrage til erhvervsudvikling og et dynamisk aktivt erhvervsklima, som er attraktivt for såvel bestående som nye virksomheder At tage initiativ til og have pligt til at udarbejde forslag til erhvervsudviklingsprojekter At skabe effektiv kontakt og kommunikation mellem erhvervslivet og Faxe Kommune At bidrage til, at der skabes nye arbejdspladser og flere virksomheder flytter til At bidrage til og deltage i eller på eget initiativ gennemføre markedsføring af Faxe Kommune såvel internt som eksternt og sikre, at det er koordineret og sammenhængende Faxe Kommune skal i omverdenen fremstå som et stærkt og entydigt varemærke At bidrage til etablering og drift af en udviklingspark At bidrage til realisering af attraktive erhvervsområder At bidrage til tiltrækning af investeringer og kapital At rådgive Faxe kommune i spørgsmål vedrørende erhvervsfremme 2.3. Tilfredshedsmåling af februar resumé Hovedkonklusioner på tilfredshedsanalyse er: Der er sket en klar fremgang siden sidste undersøgelse i Alle vurderingskategorier har fået en bedre score, og vurderingskategorien Kommunikation har det højeste gennemsnit for samtlige erhvervskontorer i Danmark i Dansk Erhvervsfremmes nationale benchmarkanalyse. Det er særligt nyhedsbrevet som høster anerkendelse I forhold til undersøgelsen i 2009 er Vejledning den vurderingskategori, hvor den største forbedring er sket 31 % af respondenterne deltager i Faxe Erhvervsråds Forretningsnetværk FEF, og især initiativet fra Erhvervsrådet bliver vurderet positivt Det fremgår tydeligt, at de arrangementstemaer, der vil motivere flest medlemmer er salg og markedsføring, efterfulgt af strategi og ledelse samt produkt- og service udvikling. Færrest finder start af virksomhed samt eksport som interessante emner Erhvervsrådet har et godt image. De adjektiver virksomhederne knytter til Faxe Erhvervsråd er altovervejende positive. Flest virksomheder betegner Erhvervsrådet som engageret efterfulgt af troværdig og kompetent" Hele 37 % accepterer en kontingentforhøjelse, men over halvdelen af medlemmerne siger nej til en øget udgift 94 % af de adspurgte vil anbefale Erhvervsrådet til andre virksomheder i deres netværk. Dette er en score i den absolutte top blandt erhvervsfremmeaktører i Danmark. De der ikke vil anbefale Erhvervsrådet ( kritikerne ), er ikke entydigt utilfredse med særlige ydelser eller aktiviteter Tilfredshedsmålingen i sin helhed er vedlagt som bilag 1. 4

5 Tilfredshedsscore Konverteringen af virksomhedernes vurderinger til kvantitative mål er sket ved at koble udtrykt tilfredshed til talværdier. Fra 1 point for lav tilfredshed, til 4 point for høj tilfredshed. Det fremgår tydeligt, at der er sket en klar fremgang siden undersøgelsen i november Alle vurderingskategorier har fået en bedre score, og vurderingskategorien Kommunikation har det højeste gennemsnit for samtlige erhvervskontorer i benchmarkanalysen. I forhold til undersøgelsen i 2009 er Vejledning den kategori, hvor den største forbedring er sket. Her er der er en stigning på hele 30 %. Vurderingsparameteren med den højeste score i Faxe Erhvervsråds måling af februar 2011 er Initiativ til netværk efterfulgt af henholdsvis Nyhedsbrevet og Temamøder/ gåhjem møder. Vurderingskategori Faxe Erhvervsråd februar 2011 Faxe Erhvervsråd november 2009 Nationalt gennemsnit Højeste gennemsnit Arrangementer Kvalitet af møder, kurser, mv. 3,33 3,25 3,25 3,37 Netværk Erhvervskontorets facilitering, den faglige kompetenceudvikling, forøgelsen af samarbejdsrelationer. 3,23 2,97 3,10 3,26 Kommunikation Kvaliteten af hjemmeside, nyhedsbrev og konsulentformidling. 3,28 3,21 3,15 3,28 Henvisninger Kvalitet/relevans af henvisningsforløb til private rådgivere og væksthus. 2,92 2,78 3,04 3,39 Vejledning Kvaliteten af vejledning og sparring til etablerede virksomheder. 3,11 2,40 3,07 3,33 Iværksættervejledning Kvaliteten af sparring og netværksskabelse for nyetablerede virksomheder. 3,21 2,93 2,97 3,38 Samlet gennemsnit (afrundet) 3,18 2,92 3, Økonomi Faxe Erhvervsråds omsætning i 2010 blev kr Driftsresultatet gav en positiv afvigelse på kr med baggrund i et budgetteret negativt resultat på kr og et realiseret negativt resultat på kr For yderligere detaljer se økonomiopgørelserne i afsnit 8 på side 16. 5

6 2.5. Fakta - kort fortalt Fakta og kort fortalt omfattede aktiviteterne i 2010: 321 virksomheder (CVR numre) blev etableret i Faxe Kommune 338 virksomheder er medlem af Faxe Erhvervsråd, heraf kom 65 nye til i årets løb Velkomstpakke sendt til alle nye virksomheder, der blev etableret i Faxe Kommune 326 længerevarende rådgivningsforløb. 119 iværksættere og 207 virksomheder 200 meget korte rådgivningsforløb til virksomheder og iværksættere 153 nye mulige arbejdspladser identificeret i rådgivningsforløbene Lav tilgang af nye virksomheder Lavt salg af erhvervsgrunde udsendte invitationer til arrangementer og netværksmøder 33 arrangementer, gå hjem møder, netværksmøder o.l. knap deltagere Udlejningsprocenten i Iværksætter- og Erhvervshuset Grobund blev 88 % målt på lejemål og 82 % målt på m elektroniske nyhedsbreve blev sendt. Fordelt på 12 breve á 730 modtagere besøgende på hjemmesiderne og som læste end sider Deltagelse i 8 bestyrelser med i alt 40 bestyrelsesmøder Tiltrækning af kapital. Minimum to investorforløb med virksomheder Projekter inden for erhvervs- og virksomhedsudvikling, som f.eks. KLAR (Kompetent Læring Af Regionen), Klar til Femern Bælt 2010 og projektafgræsning af nyt projekt til Kundekontakter Kundekontakterne blev også i 2010 af betragteligt omfang. Der er en vigende tendens i antallet af én til én rådgivning, hvilket tilskrives finanskrisen. I 2010 og 2009 var kundekontakterne som følger: Kontakter Antal kunder, nominelt År 2010 Antal kunder, nominelt År 2009 Antal kunder i % af kontakttype År 2010 Antal kunder i % af kontakttype År 2009 Personlige kontakter Individuel rådgivning og opsøgende rådgivning Informationsmøder, seminarer, kurser, gå hjem møder Netværksmøder I alt personlige kontakter Digitale kontakter Telefon, mindre rådgivninger Internet / WEB Nyhedsbreve I alt digitale kontakter Alle kontakter i alt

7 3. ERHVERVSSERVICE TIL IVÆRKSÆTTERE OG VIRKSOMHEDER Faxe Erhvervsråd varetager service til bredden af iværksættere og virksomheder i Faxe Kommunes geografiske område Kontaktformidling mellem virksomheder og Faxe Kommune Faxe Erhvervsråd understøtter Faxe Kommunes mål om, at kommunens virksomheder o p- lever en professionel service og rådgivning. Faxe Erhvervsråd er bindeled mellem virksomhederne og Faxe Kommune bl.a. gennem deltagelse i møder, høringer, seminarer og udarbejdelse af eventuelle oplæg og notater. Faxe Erhvervsråd understøtter, at virksomhederne hurtigst muligt henvises til den korrekte kommunale sagsbehandler i forhold til afklaring af erhvervsrettede myndighedsopgaver. Faxe Erhvervsråd gennemførte følgende konkrete aktiviteter: Der blev henvist i mindst 24 tilfælde til sagsbehandlere, og der blev afholdt møder i mindst 3 sager med kommunale repræsentanter, hvor Faxe Erhvervsråd deltog Der blev formidlet kontakt mellem virksomheder og Faxe Kommunes repræsentanter ved to velbesøgte gå hjem møder om udbud og kvalificering af kommunale opgaver 3.2. Rådgivning og informationsformidling Rådgivning og informationsformidling omfatter iværksætter- og virksomhedsrådgivning, afholdelse af arrangementer, netværksaktiviteter og udsendelse af informationsmateriale mm. Faxe Erhvervsråds opgave er, at iværksættere og virksomheder altid får den bedst mulige vejledning inden for erhvervsfremmelovens rammer. Erhvervsrådet kan henvise potentielle vækstiværksættere og potentielle vækstvirksomheder til Væksthus Sjælland, private rådgivere eller lignende. Hvordan måles tilfredsheden? Faxe Erhvervsråd gennemfører målinger af kundernes tilfredshed på følgende måder: Digitale tilfredsmålinger, som er gennemført i februar 2011 og i november Tilfredshedsmålingen af februar 2011 fremgår af vedlagte bilag 1 Ved én til én rådgivning beder vi kunden om en tilkendegivelse af tilfredsheden i form af udfyldelse af et tilfredsskema. Flere udfylder skemaet, men vi må konstatere, at ikke alle ønsker, at bruge tid på at udfylde skemaet. Rapporten på tilfredsheden fremgår af bilag 2 og nedenfor under resultater Ved alle gå hjem møder, arrangementer, seminarer o.l. beder vi deltagerne udfylde et tilfredsskema inden mødet forlades. Tilfredshedsmålingen fremgår af bilag 3 og nedenfor under resultater Faxe Erhvervsråd scorede pænt på tilfredshedsgraden: 90 % af de iværksættere og virksomheder, som har modtaget vejledning tilkendegiver, at de er meget tilfredse og 10 % er tilfredse. Se bilag 2 punkt 3 7

8 100 % af de vejledte iværksættere og virksomheder oplever, at vejlederen holder aftaler og leverer korrekt information inden for den aftalte tidsramme. Se bilag 2 punkt 1 40 % af de iværksættere og virksomheder, der har modtaget vejledning vurderer, at vejledningen har øget deres profit, salg, eksport, produktivitet o.l., og 45 % tilkendegiver, at det IKKE var formålet med vejledningen. Se bilag 2 punkt 5 97 % af deltagerne på Faxe Erhvervsråds gå hjem møder og kurser er meget tilfredse eller tilfredse med deres udbytte af arrangementerne. Se bilag Udvikling af arbejdspladser, udlejning af erhvervslejemål Erhvervshuset Grobund er et hus til iværksættere, nystartede virksomheder og mindre virksomheder. Faxe Erhvervsråd servicerer lejerne og giver rådgivning. Målet er en årlig udlejning af Erhvervshuset Grobund på 80 %. Faxe Erhvervsråd nåede en udlejningsprocent målt i m2 på 82 % og målt i antal lejemål med en procent på 88 %. Fra 2006 til 2010 er billedet: Udvikling i udlejning af lokaler i Erhvervshuset Grobund 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70, M² % udlejet 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Udvikling i udlejning af lokaler i Erhvervshuset Grobund Lejemål % udlejet 8

9 4. SERVICE OG RÅDGIVNING TIL MEDLEMMER Faxe Erhvervsråd havde ved udgangen af medlemmer. Vi stolte af, at vi i et år præget af finanskrise har kunnet øge antallet af medlemmer. I årets løb kom 65 nye virksomheder til, mens vi desværre måtte sige farvel til 49, hvilket langt overvejende skyldes virksomhedslukninger, stram økonomi, flytninger og lignende. Fordele for medlemmer af Faxe Erhvervsråd: Rådgivning ud fra individuelle behov Gratis konsulentbesøg VIP-møder kun for medlemmer Deltagelse i gå-hjem-møder og informationsmøder til nedsat pris eller gratis Elektronisk erhvervsinformation Deltagelse i faglige netværk og inspirationsfora Erhvervspolitiske temamøder kun for medlemmer Indflydelse på Faxe Erhvervsråds aktivitetstilbud Årsmøde og generalforsamling For at varetage virksomhedernes interesser deltager Faxe Erhvervsråd i en række organisationer og fora, hvor der tales for erhvervslivets synspunkter og sager. Faxe Erhvervsråd er aktiv i: Det Lokale BekæftigelsesRåd (LBR Faxe), Den Lokale AktionsGruppe (LAG Faxe) Lokalrådet i Faxe Foreningen for et Kulturhus i Haslev Faxe Handelsråd Haslev Handelsstandsforening Sjællands Erhvervsfremme Dansk Erhvervsfremme Der gives tillige høringssvar til Faxe Kommune på erhvervslivets vegne. Ofte bruges Faxe Erhvervsråd som sparringspartner og rådgiver. Målet er at bidrage til løsning af virksomhedernes udfordringer gennem en professionel og værdiskabende rådgivning. Blandt de udfordringer, som Faxe Erhvervsråd bidrog med sparring og rådgivning til i 2010, var f.eks.: Salg af virksomhed, generationsskifte - Udvikling og vækst - Sammensætning af bestyrelse - Salg til eksisterende kunder og nye kunder - Tilpasninger og opstramninger i virksomhedernes drift. Tilfredshedsmålingen fra ultimo 2009 viser, at 87 % af virksomhederne er meget positive overfor Erhvervsrådet og vil anbefale et medlemskab til deres netværk. Tilfredsheden viser sig især ved tilbagemeldingerne vedrørende kommunikation, informations- og temamøder, netværksdeltagelse og rådgivning. Tilfredshedsmålingen fra februar 2011 viser, at 94 % af de adspurgte vil anbefale Erhvervsrådet til andre virksomheder i deres netværk. Dette er en score i den absolutte top blandt erhvervsfremmeaktører i Danmark. 9

10 5. ERHVERVSUDVIKLING Faxe Erhvervsråd og Faxe Kommune samarbejder om projekter, erhvervsstrategi/politik, infrastruktur, regional markedsføring, byudvikling, oplevelsesøkonomi og bosætning Attraktive erhvervsområder Faxe Erhvervsråd engagerer sig i arbejdet med at skabe attraktive erhvervsområder ved motorvejen og i interessevaretagelsen for at få etableret en motorvejsstrækning fra Rønnede over Næstved til Slagelse. Faxe Erhvervsråd nåede godt frem via følgende konkrete aktiviteter: Motivering af erhvervslivet og virksomhederne til deltagelse i drøftelser og møder om udvikling af erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede Deltagelse i og besvarelser af høringer på vegne af erhvervslivet og Faxe Erhvervsråd Henvisning af interesserede virksomheder til nøglepersoner i Faxe Kommune Ambassadør for erhvervsområdet og udbygning af vejforholdene Rønnede Næstved Samarbejde mellem Erhvervsrådene i Næstved, Vordingborg og Faxe. I møderne og aftalerne deltager formænd og næstformænd samt erhvervschefer. Der er enighed om, at parterne skal stå sammen om at skabe erhvervsudvikling. Det første emne er, at der er enighed om at stå sammen om at få en bedre vejforbindelse mellem Rønnede og Næstved. Der har været gennemført dialog med folketingsmedlemmer og DI 5.2. Nye arbejdspladser, salg af erhvervsgrunde /private erhvervsejendomme Faxe Erhvervsråd formidler salg af kommunale erhvervsgrunde og skaber kontakt mellem købere og sælgere af private erhvervsejendomme og grunde. Faxe Erhvervsråd nåede f.eks. følgende: Knap 30 telefoniske drøftelser og / eller møder med interesserede købere og sælgere af erhvervsgrunde 1 tilbud på kommunale erhvervsgrunde til interesserede købere og 1 fremvisning af erhvervsgrunde Salg af 2 kommunale og private erhvervsgrunde / erhvervsejendomme. Køberinteressen har været lav i 2010 set i forhold til 2006 og 2007 Formidling af køb / salg mellem privatejede grunde i mindst 1 tilfælde 5.3. Salg af Faxe Kommune som attraktiv erhvervskommune og område Faxe Erhvervsråd bidrager til at synliggøre Faxe Kommune med det formål at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. Erhvervsrådet er opsøgende over for nye virksomheder, og gennemfører markedsføringskampagner, branding, pressemeddelelser, læserbreve mm. I 2010 blev der udarbejdet et projekt, som målrettet skal tiltrække virksomheder og arbejdspladser. Når finansieringen er på plads, igangsættes projektet, hvilket forventeligt bliver medio

11 Faxe Erhvervsråd arbejdede med følgende konkrete aktiviteter: Opsøgende overfor virksomheder, som viser interesse for Faxe regionen og deltagelse i at rydde alle barrierer af vejen med det mål, at virksomheden eller en afdeling flytter til området Branding i form af pressemeddelelser og læserbreve, som er udsendt til medierne Fremvisning af kommunale og andre erhvervsgrunde for interesserede virksomheder Konceptudviklet et markedsføringskoncept for profilering af vort område, tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser. Erhvervsområdet ved motorvejen er tiltænkt en væsentlig rolle i projektet. Projektet er beskrevet, og der arbejdes på at skabe den nødvendige finansiering Alle nyetablerede virksomheder (nye CVR numre) modtog et brev fra Faxe Erhvervsråd med oplysning om erhvervsservicetilbuddene og kontaktpersoner i såvel Faxe Kommune som Faxe Erhvervsråd Markedsføring og branding af Faxe regionen via digitale businessmedier som LinkeDin og i sociale medier som Facebook 5.4. Tiltrækning af investeringer og kapital Tiltrækning af nye borgere og virksomheder kræver tiltrækning af investeringer og kapitel. Faxe Erhvervsråd deltager derfor i flere netværk med det mål af få kontakt til investorer og kapitalfonde. Faxe Erhvervsråd arbejdede med: Tiltrækning af investorer til virksomheder, hvilket skete i minimum to tilfælde Synliggørelse af Faxe Kommune som et interessant erhvervsområde gennem dialog med Invest in Denmark, Forskerparken CAT, Investor- og bestyrelsesnetværket ASNET Netværksrelationer ved at Faxe Erhvervsråds Søren Vagn Hansen er certificeret ASNET partner i investor- og bestyrelsesnetværket ASNET, medlemskab af Connect Denmark og medlemskab af Connects bestyrelses- og investornetværket 5.5. Udviklingspark Sjælland I Faxe Erhvervsråds og Faxe Kommunes strategi indgår visionen om at etablere et Udviklingshus for videnerhverv. Det skal være et hus, hvor iværksættere og nye virksomh e- der kan bo til leje og benytte en vækst- og servicepakke. Huset skal rumme en god blanding af brancher som f.eks. arkitekter, ingeniører, reklame og marketing, revisorer, udviklingsafdelinger og lignende. Målet er vækst og øget overlevelse. Der er enighed mellem partnerne om, at Faxe Erhvervsråd skal facilitere et kommende Udviklingshus. Målsætninger samt drift af et fremtidigt Udviklingshus vil blive drøftet i forbindelse med projektrealisering. Status er p.t.: Der afprøves muligheder gennem et samarbejde med Foreningen for Kulturhus i Haslev 11

12 Der er udarbejdet business plan for etablering og drift af et Udviklinghus i Faxe Kommunes bygning på Industrivej 2 i Rønnede. Business planen er drøftet med og afleveret til Faxe Kommunes administration og forelagt Erhvervsudvalget samt Byrådet Etablere og drive en Vækstfabrik i samarbejde med Faxe Kommune og Væksthus Sjælland. Projektet blev sat på vent af Faxe Kommune 5.6. Den Lokale AktionsGruppe - LAG Faxe Faxe Erhvervsråd arbejder på at understøtte udviklingen af attraktive landdistrikter, hvor foreninger og iværksættere skaber nyt liv. Faxe Erhvervsråd samarbejder med den Lokale AktionsGruppe, LAG Faxe. Faxe Erhvervsråd bidrog med: Medlem af LAG Faxes bestyrelse, hvor Michael K. Madsen fra Faxe Erhvervsråd har bestridt formandsposten fra 2009 Markedsføring af LAG Faxe via Faxe Erhvervsråds hjemmeside, nyhedsbreve o.l. LAG Faxe gav i 2010 tilsagn om støtte til 10 projekter indenfor målsætningerne: Attraktive levevilkår i landdistrikterne og Flere iværksættere og lokale arbejdspladser. Det samlede tilsagn om støtte til disse projekter udgør kr. 1,9 mio., hvoraf kr. 1,6 mio. er EU midler og de resterende kr. 0,3 mio. er midler fra Faxe Kommune Primo 2011 påtog Faxe Kommune sig koordinatorrollen for LAG Faxe. Michael K. Madsen udtræder af bestyrelsen i foråret Samarbejdet mellem LAG Faxe og Faxe Erhvervsråd fortsætter for de øvrige områder og andre ad hoc opgaver Deltagelse i Vækstforum Sjælland Når Faxe Erhvervsråds ekspertise kan kvalificere Faxe Kommunes arbejde i forhold til Vækstforum Sjælland, deltager Faxe Erhvervsråd efter nærmere aftale i arbejdet. Faxe Erhvervsråd høres blandt andet i forbindelse med Vækstforums udarbejdelse af nye erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. Faxe Erhvervsråd gav høringssvar. F.eks. til Region Sjællands Erhvervsstrategi Erhvervsudviklingsprojekter Faxe Erhvervsråd deltager eller driver projekter, der skal bidrage til udvikling af virksomhederne og Faxe Kommune. Nedenfor følger en række eksempler. Udvikling af nystartede virksomheder og iværksættere Faxe Erhvervsråd samarbejdede i 2010 med Vordingborg Udviklingsselskab og Næstved- Egnens Udviklingsselskab om et koncept og udviklingsforløb til nystartede virksomheder, hvor kursus, netværk og rådgivning blev kombineret. I 2010 blev gennemført 3 forløb, hver på 7 kursusaftner. Klar til Femern Bælt 2012 For at flest mulige virksomheder i Faxe Kommune kan få del i de opgaver ved den kommende Femern Bælt forbindelse, har Faxe Erhvervsråd indgået et samarbejde med Fonden Femern Belt Development om projektet: Klar til FEMERN BELT

13 Deltagende virksomheder tilbydes rådgivning og økonomisk støtte til efteruddannelse og rådgivning samt synlighed overfor de store konsortier. Faxe Erhvervsråd har afholdt feed back møder med virksomheder indenfor byggeri og anlæg. I august afholdt Fonden Femern Bælt Development, Faxe Erhvervsråd, Næstved-Egnens Udviklingsselskab og Vordingborg Udviklingsselskab et informationsmøde hos Faxe Erhvervsråd. Interessen var stor, der var 94 deltagere fra 76 virksomheder. Fra Faxe Kommune er mere end 20 virksomheder tilmeldt projektet og stadig flere kommer til. Virksomhederne bliver i marts maj 2011 inviteret til individuelle samtaler. Målet er, at virksomhederne indgår partnerskabsaftaler med Faxe Erhvervsråd og Fonden Femern Belt Development. Projektet giver virksomhederne mulighed for at forberede sig på fremtiden og dermed få en enestående mulighed for at øge deres indtjening ved at byde ind på opgaverne. Hertil kommer også de mulige opgaver i forbindelse med de mange andre store investeringer, der i de kommende år skal ske i Østdanmark. Professionelle bestyrelser For at styrke indsatsen over for virksomhederne for sammensætning af en professionel bestyrelse har Faxe Erhvervsråd indgået en samarbejdsaftale med ASNET en professionel investor- og bestyrelsesorganisation. En medarbejder fra Faxe Erhvervsråd er certificeret som AS- NET partner. I årets løb modtog flere virksomheder rådgivning om bestyrelse. Kulturhus i Haslev Faxe Erhvervsråd deltog igen i 2010 i arbejdet med et kulturhus i Haslev. Kulturhuset skal rumme tilbud til alle kommunens borgere. Det er f.eks. hensigten, at huset skal rumme musiksteder, teater, værksteder, gallerier, øvelokaler, mødelokaler og cafe. I efteråret 2009 blev der dannet en forening med egen bestyrelse, der skal føre Kulturhuset ud i livet. En medarbejder fra Faxe Erhversråd deltager i bestyrelsen. Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2010 og der er ansøgt om økonomi hos Faxe Kommune til de indledende faser. Det Lokale BeskæftigelsesRåd Det Lokale BeskæftigelsesRåd i Faxe (LBR Faxe) skal overvåge resultater og effekter af Jobcenter Faxes beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan indsatserne kan forbedres. Faxe Erhvervsråd har siden 2006 været repræsenteret i LBR Faxe, og fra efteråret 2008 frem til primo 2010 bestred Erhvervsrådet formandsposten. Der er afholdt 5 møder i Styrket detailhandel For at bidrage til udvikling i detailhandlen samarbejder Faxe Erhvervsråd med kommunens erhvervs- og handelsstandsforeninger. Arbejdet koordineres via Faxe Handelsråd, som er en paraplyorganisation for detailbranchen. Faxe Erhvervsråd er medlem af foreningen og bestyrelsen bød på planlægning af Svend Gønge dage i byerne Karise, Faxe Ladeplads, Faxe og Haslev. Bestyrelsesmedlemmer fra Faxe Handelsråd deltog i arbejdet med Eventkalenderen for oplevelser i Faxe Kommune. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i Projekt KLAR KLAR står for Kompetent Læring Af Regionen, nye veje til Efter- & videreuddannelse. KLAR er et banebrydende samarbejde mellem 20 af Region Sjællands store uddannelsesinstitutioner om at rådgive og gennemføre uddannelser, der styrker de personlige og faglige kompetencer. Under overskriften Hvad gør I i dag? Hvor skal I hen? Hvad kræver det? blev virksomhederne i Faxe Kommune tilbudt besøg af en konsulent fra projekt KLAR sammen med en medarbejder fra Faxe Erhvervsråd. Besøgene havde til formål at kortlægge virksomhedernes fremtidsplaner og deres behov for efteruddannelse. 13

14 I alt blev 23 virksomheder besøgt. Én virksomhed aftalte allerede ved andet besøg et uddannelsesforløb for flere af deres medarbejdere. Møderne resulterede i en rapport, med forslag til uddannelsesaktiviteter til understøttelse af strategiplaner. De kombinerede besøg af en KLAR konsulent og en erhvervsrådsmedarbejder hos virksomheder i Faxe Kommune blev så stor en succes, at det nu gennemføres i flere andre kommuner i Region Sjælland. Sammenhæng i erhvervsfremme og udvikling i Faxe Kommune For at udvikle tættere dialog, synergi og samarbejde er Faxe Erhvervsråd sekretariat for Erhvervshuset Grobund, Haslev Handelsstandsforening, Haslev Turistforening, Faxe Handelsråd, Sjællands Erhvervsfremme, Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland og LAG Faxe. Udvalgte andre lokale organisationer er tilbudt at få løst sekretariatsopgaven. Sekretariatsopgaverne dækker hele spektret fra medlemsservice, serviceopgaven, administration og bogholderi til økonomistyring. Rammebetingelser for erhvervslivet i Faxe Kommune Arbejdet med at skabe gode betingelser for virksomhederne er en kontinuerlig opgave for Faxe Erhvervsråd. Målet med arbejdet er, at betingelserne for at drive virksomhed forbedres år for år. Af fokusområder kan nævnes renholdelse af industriområder, gode trafikale forhold, optimal infrastruktur, rådgivning til virksomheder om samarbejde med Kommunen og inspiration til Faxe Kommune om virksomhedernes ønsker til den kommunale service. 6. SAMARBEJDE MED VÆKSTHUS SJÆLLAND Faxe Erhvervsråd arbejder for, at både den lokale og den specialiserede erhvervsserviceopgave løses så virksomheder og iværksættere altid får den bedst mulige vejledning. Derfor har Erhvervsrådet en samarbejdsaftale med Væksthus Sjælland. Aftalen skal genforhandles i 2011 og virke fra 1. januar Samarbejde omfattede følgende konkrete emner: Henvisning af 2 potentielle vækstvirksomheder / iværksættere til et udvidet rådgivningsforløb hos Væksthuset Planlægning og gennemførelse af seminar uge 47 i samarbejde med Næstved og Vordingborg. Aktiviteten er landsdækkende og en del af det mål, hvor Danmark skal blive en af de førende nationer inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Det Sydsjællandske arrangement blev et rigtig godt arrangement og et stort tilløbsstykke Markedsføring af Væksthusets ydelser overfor virksomheder og iværksættere. Det er f.eks. vækstrådgivningsforløb, ejerskifterådgivning, Early Warning, virksomheders mulighed for tilskud til rådgivning og meget andet Kvartalsvise partnermøder 14

15 7. SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER Faxe Erhvervsråd samarbejder med mange lokale og regionale aktører om erhvervsudvikling, herunder deltagelse i delregionale, regionale og nationale netværk for at fremme og synliggøre Faxe Kommune som en erhvervsvenlig kommune. På det lokale niveau samarbejder Faxe Erhvervsråd f.eks. med: Faxe Kommune. Teknik og Miljø afdelingerne, Planafdelingen, Jobcentret, Udviklingsafdelingen LAG Faxe Faxe Handelsråd, Faxe Erhvervsforening, Haslev Handelsstandsforening, Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening samt Karise Håndværker og Borgerforening Turistorganisationerne i Haslev og Faxe Ladeplads Kulturhusforeningen i Faxe Lokalrådet og Banderådet i Faxe Erhvervsskolerne, f.eks. VUC, EUC og Haslev Gymnasium Private virksomheder og rådgivere På det regionale og nationale niveau samarbejder Faxe Erhvervsråd f.eks. med: Dansk Erhvervsfremme, hvor Faxe Erhvervsråd deltager i bestyrelsen Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland og Sjællands Erhvervsfremme (forening for Region Sjællands Erhvervsråd). Faxe Erhvervsråd er formand i begge organisationer Handelsskolen Sjælland Syd, Handelsskolen i Slagelse og Sprogskolen i Næstved Erhvervsrådene i Region Sjælland. Oftest Erhvervsrådene i Næstved, Vordingborg, Lolland Falster, Roskilde og København Syd Erhvervscenter i Greve Væksthus Sjælland Private virksomheder og rådgivere 15

16 8. ØKONOMI Faxe Erhvervsråds økonomi for 2010 blev totalt og for Erhvervshuset Grobund: Totalt Udlejning af erhvervslokaler Indtægter: t.dkk t.dkk Husleje Indtægter: t.dkk t.dkk Varme Fælles driftsomkostninger Kontingenter El Salg af serviceydelser Administration Aktiviteter & projekter Diverse 10 6 Andre indtægter Internet/telefon Udlejning af erhvervslokaler Indtægter i alt Indtægter i alt Omkostninger: Afregning af husleje Omkostninger: Varme Fælles driftsomkostninger Personale El Lokale Administration Administration Internet/telefon Aktiviteter & projekter Egne administrative omk Udlejning af erhvervslokaler Omkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster netto 6 20 Driftsresultat Den økonomiske rapport fra revisoren er vedlagt som bilag 4 16

17 9. FAXE ERHVERVSRÅDS LEDELSE OG MEDARBEJDERE Advokat Hans Elverdam er formand for Faxe Erhvervsråd. Hans Elverdam blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2008 og har siden været formand. Hans Elverdam er partner i ELVERDAM ADVOKATER A/S, som har domiciler i Faxe og Haslev. Ledelse Formand Næstformand Medlemmer Suppleanter Erhvervsdirektør Advokat Hans Elverdam Bankdirektør Per Nøddebo Nielsen Gårdejer Jørgen Petersen Ingeniør Thomas Jørgensen Ejendomsmægler Knud Pedersen Bogtrykker Poul Christiansen Borgmester i Faxe Kommune Knud Erik Hansen Byrådsmedlem, udvalgsformand i Faxe Kommune Martin Hillerup Byrådsmedlem i Faxe Kommune Jørgen Egede Johannessen Direktør Bo Andersen Malermester Peter B. Nielsen Søren Vagn Hansen Medarbejdere Erhvervskonsulent Michael K. Madsen, erhvervsbogholder Connie Andreasen, erhvervssekretær Kirsten Mikkelsen, web master Helle Reinhold Schmidt og eksterne konsulenter samt private rådgivere efter behov. 10. BILAGSOVERSIGT Bilagsnr. Indhold 1 Tilfredshedsmåling februar Én til én rådgivning, tilfredshedsmåling 3 Tilfredshedsevaluering på gå hjem møder, arrangementer, seminarer, kurser o.l. 4 Økonomisk årsrapport

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / 2018 ved formand Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune MISSION Næstved Erhvervsforening

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / 2017 ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Beretning om Middelfart Erhvervsråd ved generalforsamlingen d. 20. marts v/ formand Jørn Sørensen. vi styrker POTENTIALET

Beretning om Middelfart Erhvervsråd ved generalforsamlingen d. 20. marts v/ formand Jørn Sørensen. vi styrker POTENTIALET Beretning om Middelfart Erhvervsråd ved generalforsamlingen d. 20. marts 2012 v/ formand Jørn Sørensen Agenda: Konjunkturanalyse Middelfarts Erhvervsfremme Erhvervsrådets rolle Erhvervscentrets dagligdag

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere