Årsrapport Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd"

Transkript

1 Faxe Erhvervsråd Årsrapport

2 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side Vision og mission Side Tilfredshedsmåling af februar resumé Side Økonomi Side Fakta - kort fortalt Side Kundekontakter Side 6 3. ERHVERVSSERVICE TIL IVÆRKSÆTTERE OG VIRKSOMHEDER 3.1. Kontaktformidling mellem virksomheder og Faxe Kommune Side Rådgivning og informationsformidling Side Udvikling af arbejdspladser, udlejning af erhvervslejemål Side 8 4. SERVICE OG RÅDGIVNING TIL MEDLEMMER Side 9 5. ERHVERVSUDVIKLING 5.1. Attraktive erhvervsområder Side Nye arbejdspladser, erhvervsgrunde / private erhvervsejendomme Side Salg af Faxe Kommune som attraktiv erhvervskommune og område Side Tiltrækning af investeringer og kapital Side Udviklingspark Sjælland Side Den Lokale AktionsGruppe - LAG Faxe Side Deltagelse i Vækstforum Sjælland Side Erhvervsudviklingsprojekter Side SAMARBEJDE MED VÆKSTHUS SJÆLLAND Side SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER Side ØKONOMI Side FAXE ERHVERVSRÅDS LEDELSE OG MEDARBEJDERE Side BILAGSOVERSIGT Side 17 2

3 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten har til formål at give en orientering om Faxe Erhvervsråds arbejde og resultater i Faxe Erhvervsråd arbejder inden for fem hovedområder: Erhvervsservice for Faxe Kommune Erhvervs- og virksomhedsudvikling for Faxe Kommune og medlemmer af Erhvervsrådet Medlemsservice for medlemmer af Faxe Erhvervsråd Salg af kommunale erhvervsgrunde for Faxe Kommune og formidling af grunde, kontorlokaler, bygninger til salg/leje og lignende Udlejning og formidling af erhvervslokaler 2. RESUMÉ OG OVERBLIK Faxe Erhvervsråds arbejdsgrundlag er: Samarbejdsaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Erhvervsråd af juni Med samarbejdsaftalen er Faxe Erhvervsråd tildelt den operationelle operatørrolle på den kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling i Faxe Kommune Faxe Erhvervsråds vision og mission Medlemmernes tilkendegivelser i tilfredshedsmålinger i november 2009 og februar Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Samarbejdsaftalen sætter opgaver og mål inden for: Kontaktformidling mellem virksomheder og Faxe Kommune Rådgivning og informationsformidling Udlejning af erhvervslejemål i Erhvervshuset Grobund Attraktive erhvervsområder Salg og formidling af erhvervsgrunde Salg og markedsføring af Faxe Kommune som attraktiv erhvervskommune og område Tiltrækning af investeringer og kapital Udviklingspark Sjælland Deltagelse i Den Lokale Aktionsgruppe i Faxe LAG Faxe Deltagelse i Vækstforum Sjælland Erhvervsudviklingsprojekter Samarbejde med Væksthus Sjælland 2.2. Vision og mission Som ansvarlig hovedaktør på erhvervsfremmeområdet i Faxe kommune udviser Faxe Erhvervsråd initiativ og går foran. Målet er at give mulighed for, at alle erhverv enten har eller får gode betingelser i Faxe Kommune, samt at alle de oplagte muligheder udnyttes til gavn for den enkelte og helheden. Med navnet Faxe Erhvervsråd skal Erhvervsrådet fremstå som den naturlige samarbejdspartner og rådgiver inden for erhverv og erhvervsfremme. Vision Et synligt dynamisk og udviklingsfokuseret grundlag så erhvervsliv og borgere har gode betingelser. 3

4 Mission Missionen omfatter: At koordinere, gå foran og drive erhvervsfremmeaktiviteter for alle erhverv, herunder også turismeerhvervet At bidrage til et effektivt og udbytterigt samarbejde mellem virksomheder, kulturinstitutioner, udannelsesinstitutioner, turismeorganisationer og borgere At udføre og varetage al erhvervsservice til iværksættere og virksomheder At omsætte Faxe Kommunes erhvervsstrategi til handling og samarbejde med Faxe Kommune om større projekter At bidrage til erhvervsudvikling og et dynamisk aktivt erhvervsklima, som er attraktivt for såvel bestående som nye virksomheder At tage initiativ til og have pligt til at udarbejde forslag til erhvervsudviklingsprojekter At skabe effektiv kontakt og kommunikation mellem erhvervslivet og Faxe Kommune At bidrage til, at der skabes nye arbejdspladser og flere virksomheder flytter til At bidrage til og deltage i eller på eget initiativ gennemføre markedsføring af Faxe Kommune såvel internt som eksternt og sikre, at det er koordineret og sammenhængende Faxe Kommune skal i omverdenen fremstå som et stærkt og entydigt varemærke At bidrage til etablering og drift af en udviklingspark At bidrage til realisering af attraktive erhvervsområder At bidrage til tiltrækning af investeringer og kapital At rådgive Faxe kommune i spørgsmål vedrørende erhvervsfremme 2.3. Tilfredshedsmåling af februar resumé Hovedkonklusioner på tilfredshedsanalyse er: Der er sket en klar fremgang siden sidste undersøgelse i Alle vurderingskategorier har fået en bedre score, og vurderingskategorien Kommunikation har det højeste gennemsnit for samtlige erhvervskontorer i Danmark i Dansk Erhvervsfremmes nationale benchmarkanalyse. Det er særligt nyhedsbrevet som høster anerkendelse I forhold til undersøgelsen i 2009 er Vejledning den vurderingskategori, hvor den største forbedring er sket 31 % af respondenterne deltager i Faxe Erhvervsråds Forretningsnetværk FEF, og især initiativet fra Erhvervsrådet bliver vurderet positivt Det fremgår tydeligt, at de arrangementstemaer, der vil motivere flest medlemmer er salg og markedsføring, efterfulgt af strategi og ledelse samt produkt- og service udvikling. Færrest finder start af virksomhed samt eksport som interessante emner Erhvervsrådet har et godt image. De adjektiver virksomhederne knytter til Faxe Erhvervsråd er altovervejende positive. Flest virksomheder betegner Erhvervsrådet som engageret efterfulgt af troværdig og kompetent" Hele 37 % accepterer en kontingentforhøjelse, men over halvdelen af medlemmerne siger nej til en øget udgift 94 % af de adspurgte vil anbefale Erhvervsrådet til andre virksomheder i deres netværk. Dette er en score i den absolutte top blandt erhvervsfremmeaktører i Danmark. De der ikke vil anbefale Erhvervsrådet ( kritikerne ), er ikke entydigt utilfredse med særlige ydelser eller aktiviteter Tilfredshedsmålingen i sin helhed er vedlagt som bilag 1. 4

5 Tilfredshedsscore Konverteringen af virksomhedernes vurderinger til kvantitative mål er sket ved at koble udtrykt tilfredshed til talværdier. Fra 1 point for lav tilfredshed, til 4 point for høj tilfredshed. Det fremgår tydeligt, at der er sket en klar fremgang siden undersøgelsen i november Alle vurderingskategorier har fået en bedre score, og vurderingskategorien Kommunikation har det højeste gennemsnit for samtlige erhvervskontorer i benchmarkanalysen. I forhold til undersøgelsen i 2009 er Vejledning den kategori, hvor den største forbedring er sket. Her er der er en stigning på hele 30 %. Vurderingsparameteren med den højeste score i Faxe Erhvervsråds måling af februar 2011 er Initiativ til netværk efterfulgt af henholdsvis Nyhedsbrevet og Temamøder/ gåhjem møder. Vurderingskategori Faxe Erhvervsråd februar 2011 Faxe Erhvervsråd november 2009 Nationalt gennemsnit Højeste gennemsnit Arrangementer Kvalitet af møder, kurser, mv. 3,33 3,25 3,25 3,37 Netværk Erhvervskontorets facilitering, den faglige kompetenceudvikling, forøgelsen af samarbejdsrelationer. 3,23 2,97 3,10 3,26 Kommunikation Kvaliteten af hjemmeside, nyhedsbrev og konsulentformidling. 3,28 3,21 3,15 3,28 Henvisninger Kvalitet/relevans af henvisningsforløb til private rådgivere og væksthus. 2,92 2,78 3,04 3,39 Vejledning Kvaliteten af vejledning og sparring til etablerede virksomheder. 3,11 2,40 3,07 3,33 Iværksættervejledning Kvaliteten af sparring og netværksskabelse for nyetablerede virksomheder. 3,21 2,93 2,97 3,38 Samlet gennemsnit (afrundet) 3,18 2,92 3, Økonomi Faxe Erhvervsråds omsætning i 2010 blev kr Driftsresultatet gav en positiv afvigelse på kr med baggrund i et budgetteret negativt resultat på kr og et realiseret negativt resultat på kr For yderligere detaljer se økonomiopgørelserne i afsnit 8 på side 16. 5

6 2.5. Fakta - kort fortalt Fakta og kort fortalt omfattede aktiviteterne i 2010: 321 virksomheder (CVR numre) blev etableret i Faxe Kommune 338 virksomheder er medlem af Faxe Erhvervsråd, heraf kom 65 nye til i årets løb Velkomstpakke sendt til alle nye virksomheder, der blev etableret i Faxe Kommune 326 længerevarende rådgivningsforløb. 119 iværksættere og 207 virksomheder 200 meget korte rådgivningsforløb til virksomheder og iværksættere 153 nye mulige arbejdspladser identificeret i rådgivningsforløbene Lav tilgang af nye virksomheder Lavt salg af erhvervsgrunde udsendte invitationer til arrangementer og netværksmøder 33 arrangementer, gå hjem møder, netværksmøder o.l. knap deltagere Udlejningsprocenten i Iværksætter- og Erhvervshuset Grobund blev 88 % målt på lejemål og 82 % målt på m elektroniske nyhedsbreve blev sendt. Fordelt på 12 breve á 730 modtagere besøgende på hjemmesiderne og som læste end sider Deltagelse i 8 bestyrelser med i alt 40 bestyrelsesmøder Tiltrækning af kapital. Minimum to investorforløb med virksomheder Projekter inden for erhvervs- og virksomhedsudvikling, som f.eks. KLAR (Kompetent Læring Af Regionen), Klar til Femern Bælt 2010 og projektafgræsning af nyt projekt til Kundekontakter Kundekontakterne blev også i 2010 af betragteligt omfang. Der er en vigende tendens i antallet af én til én rådgivning, hvilket tilskrives finanskrisen. I 2010 og 2009 var kundekontakterne som følger: Kontakter Antal kunder, nominelt År 2010 Antal kunder, nominelt År 2009 Antal kunder i % af kontakttype År 2010 Antal kunder i % af kontakttype År 2009 Personlige kontakter Individuel rådgivning og opsøgende rådgivning Informationsmøder, seminarer, kurser, gå hjem møder Netværksmøder I alt personlige kontakter Digitale kontakter Telefon, mindre rådgivninger Internet / WEB Nyhedsbreve I alt digitale kontakter Alle kontakter i alt

7 3. ERHVERVSSERVICE TIL IVÆRKSÆTTERE OG VIRKSOMHEDER Faxe Erhvervsråd varetager service til bredden af iværksættere og virksomheder i Faxe Kommunes geografiske område Kontaktformidling mellem virksomheder og Faxe Kommune Faxe Erhvervsråd understøtter Faxe Kommunes mål om, at kommunens virksomheder o p- lever en professionel service og rådgivning. Faxe Erhvervsråd er bindeled mellem virksomhederne og Faxe Kommune bl.a. gennem deltagelse i møder, høringer, seminarer og udarbejdelse af eventuelle oplæg og notater. Faxe Erhvervsråd understøtter, at virksomhederne hurtigst muligt henvises til den korrekte kommunale sagsbehandler i forhold til afklaring af erhvervsrettede myndighedsopgaver. Faxe Erhvervsråd gennemførte følgende konkrete aktiviteter: Der blev henvist i mindst 24 tilfælde til sagsbehandlere, og der blev afholdt møder i mindst 3 sager med kommunale repræsentanter, hvor Faxe Erhvervsråd deltog Der blev formidlet kontakt mellem virksomheder og Faxe Kommunes repræsentanter ved to velbesøgte gå hjem møder om udbud og kvalificering af kommunale opgaver 3.2. Rådgivning og informationsformidling Rådgivning og informationsformidling omfatter iværksætter- og virksomhedsrådgivning, afholdelse af arrangementer, netværksaktiviteter og udsendelse af informationsmateriale mm. Faxe Erhvervsråds opgave er, at iværksættere og virksomheder altid får den bedst mulige vejledning inden for erhvervsfremmelovens rammer. Erhvervsrådet kan henvise potentielle vækstiværksættere og potentielle vækstvirksomheder til Væksthus Sjælland, private rådgivere eller lignende. Hvordan måles tilfredsheden? Faxe Erhvervsråd gennemfører målinger af kundernes tilfredshed på følgende måder: Digitale tilfredsmålinger, som er gennemført i februar 2011 og i november Tilfredshedsmålingen af februar 2011 fremgår af vedlagte bilag 1 Ved én til én rådgivning beder vi kunden om en tilkendegivelse af tilfredsheden i form af udfyldelse af et tilfredsskema. Flere udfylder skemaet, men vi må konstatere, at ikke alle ønsker, at bruge tid på at udfylde skemaet. Rapporten på tilfredsheden fremgår af bilag 2 og nedenfor under resultater Ved alle gå hjem møder, arrangementer, seminarer o.l. beder vi deltagerne udfylde et tilfredsskema inden mødet forlades. Tilfredshedsmålingen fremgår af bilag 3 og nedenfor under resultater Faxe Erhvervsråd scorede pænt på tilfredshedsgraden: 90 % af de iværksættere og virksomheder, som har modtaget vejledning tilkendegiver, at de er meget tilfredse og 10 % er tilfredse. Se bilag 2 punkt 3 7

8 100 % af de vejledte iværksættere og virksomheder oplever, at vejlederen holder aftaler og leverer korrekt information inden for den aftalte tidsramme. Se bilag 2 punkt 1 40 % af de iværksættere og virksomheder, der har modtaget vejledning vurderer, at vejledningen har øget deres profit, salg, eksport, produktivitet o.l., og 45 % tilkendegiver, at det IKKE var formålet med vejledningen. Se bilag 2 punkt 5 97 % af deltagerne på Faxe Erhvervsråds gå hjem møder og kurser er meget tilfredse eller tilfredse med deres udbytte af arrangementerne. Se bilag Udvikling af arbejdspladser, udlejning af erhvervslejemål Erhvervshuset Grobund er et hus til iværksættere, nystartede virksomheder og mindre virksomheder. Faxe Erhvervsråd servicerer lejerne og giver rådgivning. Målet er en årlig udlejning af Erhvervshuset Grobund på 80 %. Faxe Erhvervsråd nåede en udlejningsprocent målt i m2 på 82 % og målt i antal lejemål med en procent på 88 %. Fra 2006 til 2010 er billedet: Udvikling i udlejning af lokaler i Erhvervshuset Grobund 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70, M² % udlejet 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Udvikling i udlejning af lokaler i Erhvervshuset Grobund Lejemål % udlejet 8

9 4. SERVICE OG RÅDGIVNING TIL MEDLEMMER Faxe Erhvervsråd havde ved udgangen af medlemmer. Vi stolte af, at vi i et år præget af finanskrise har kunnet øge antallet af medlemmer. I årets løb kom 65 nye virksomheder til, mens vi desværre måtte sige farvel til 49, hvilket langt overvejende skyldes virksomhedslukninger, stram økonomi, flytninger og lignende. Fordele for medlemmer af Faxe Erhvervsråd: Rådgivning ud fra individuelle behov Gratis konsulentbesøg VIP-møder kun for medlemmer Deltagelse i gå-hjem-møder og informationsmøder til nedsat pris eller gratis Elektronisk erhvervsinformation Deltagelse i faglige netværk og inspirationsfora Erhvervspolitiske temamøder kun for medlemmer Indflydelse på Faxe Erhvervsråds aktivitetstilbud Årsmøde og generalforsamling For at varetage virksomhedernes interesser deltager Faxe Erhvervsråd i en række organisationer og fora, hvor der tales for erhvervslivets synspunkter og sager. Faxe Erhvervsråd er aktiv i: Det Lokale BekæftigelsesRåd (LBR Faxe), Den Lokale AktionsGruppe (LAG Faxe) Lokalrådet i Faxe Foreningen for et Kulturhus i Haslev Faxe Handelsråd Haslev Handelsstandsforening Sjællands Erhvervsfremme Dansk Erhvervsfremme Der gives tillige høringssvar til Faxe Kommune på erhvervslivets vegne. Ofte bruges Faxe Erhvervsråd som sparringspartner og rådgiver. Målet er at bidrage til løsning af virksomhedernes udfordringer gennem en professionel og værdiskabende rådgivning. Blandt de udfordringer, som Faxe Erhvervsråd bidrog med sparring og rådgivning til i 2010, var f.eks.: Salg af virksomhed, generationsskifte - Udvikling og vækst - Sammensætning af bestyrelse - Salg til eksisterende kunder og nye kunder - Tilpasninger og opstramninger i virksomhedernes drift. Tilfredshedsmålingen fra ultimo 2009 viser, at 87 % af virksomhederne er meget positive overfor Erhvervsrådet og vil anbefale et medlemskab til deres netværk. Tilfredsheden viser sig især ved tilbagemeldingerne vedrørende kommunikation, informations- og temamøder, netværksdeltagelse og rådgivning. Tilfredshedsmålingen fra februar 2011 viser, at 94 % af de adspurgte vil anbefale Erhvervsrådet til andre virksomheder i deres netværk. Dette er en score i den absolutte top blandt erhvervsfremmeaktører i Danmark. 9

10 5. ERHVERVSUDVIKLING Faxe Erhvervsråd og Faxe Kommune samarbejder om projekter, erhvervsstrategi/politik, infrastruktur, regional markedsføring, byudvikling, oplevelsesøkonomi og bosætning Attraktive erhvervsområder Faxe Erhvervsråd engagerer sig i arbejdet med at skabe attraktive erhvervsområder ved motorvejen og i interessevaretagelsen for at få etableret en motorvejsstrækning fra Rønnede over Næstved til Slagelse. Faxe Erhvervsråd nåede godt frem via følgende konkrete aktiviteter: Motivering af erhvervslivet og virksomhederne til deltagelse i drøftelser og møder om udvikling af erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede Deltagelse i og besvarelser af høringer på vegne af erhvervslivet og Faxe Erhvervsråd Henvisning af interesserede virksomheder til nøglepersoner i Faxe Kommune Ambassadør for erhvervsområdet og udbygning af vejforholdene Rønnede Næstved Samarbejde mellem Erhvervsrådene i Næstved, Vordingborg og Faxe. I møderne og aftalerne deltager formænd og næstformænd samt erhvervschefer. Der er enighed om, at parterne skal stå sammen om at skabe erhvervsudvikling. Det første emne er, at der er enighed om at stå sammen om at få en bedre vejforbindelse mellem Rønnede og Næstved. Der har været gennemført dialog med folketingsmedlemmer og DI 5.2. Nye arbejdspladser, salg af erhvervsgrunde /private erhvervsejendomme Faxe Erhvervsråd formidler salg af kommunale erhvervsgrunde og skaber kontakt mellem købere og sælgere af private erhvervsejendomme og grunde. Faxe Erhvervsråd nåede f.eks. følgende: Knap 30 telefoniske drøftelser og / eller møder med interesserede købere og sælgere af erhvervsgrunde 1 tilbud på kommunale erhvervsgrunde til interesserede købere og 1 fremvisning af erhvervsgrunde Salg af 2 kommunale og private erhvervsgrunde / erhvervsejendomme. Køberinteressen har været lav i 2010 set i forhold til 2006 og 2007 Formidling af køb / salg mellem privatejede grunde i mindst 1 tilfælde 5.3. Salg af Faxe Kommune som attraktiv erhvervskommune og område Faxe Erhvervsråd bidrager til at synliggøre Faxe Kommune med det formål at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. Erhvervsrådet er opsøgende over for nye virksomheder, og gennemfører markedsføringskampagner, branding, pressemeddelelser, læserbreve mm. I 2010 blev der udarbejdet et projekt, som målrettet skal tiltrække virksomheder og arbejdspladser. Når finansieringen er på plads, igangsættes projektet, hvilket forventeligt bliver medio

11 Faxe Erhvervsråd arbejdede med følgende konkrete aktiviteter: Opsøgende overfor virksomheder, som viser interesse for Faxe regionen og deltagelse i at rydde alle barrierer af vejen med det mål, at virksomheden eller en afdeling flytter til området Branding i form af pressemeddelelser og læserbreve, som er udsendt til medierne Fremvisning af kommunale og andre erhvervsgrunde for interesserede virksomheder Konceptudviklet et markedsføringskoncept for profilering af vort område, tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser. Erhvervsområdet ved motorvejen er tiltænkt en væsentlig rolle i projektet. Projektet er beskrevet, og der arbejdes på at skabe den nødvendige finansiering Alle nyetablerede virksomheder (nye CVR numre) modtog et brev fra Faxe Erhvervsråd med oplysning om erhvervsservicetilbuddene og kontaktpersoner i såvel Faxe Kommune som Faxe Erhvervsråd Markedsføring og branding af Faxe regionen via digitale businessmedier som LinkeDin og i sociale medier som Facebook 5.4. Tiltrækning af investeringer og kapital Tiltrækning af nye borgere og virksomheder kræver tiltrækning af investeringer og kapitel. Faxe Erhvervsråd deltager derfor i flere netværk med det mål af få kontakt til investorer og kapitalfonde. Faxe Erhvervsråd arbejdede med: Tiltrækning af investorer til virksomheder, hvilket skete i minimum to tilfælde Synliggørelse af Faxe Kommune som et interessant erhvervsområde gennem dialog med Invest in Denmark, Forskerparken CAT, Investor- og bestyrelsesnetværket ASNET Netværksrelationer ved at Faxe Erhvervsråds Søren Vagn Hansen er certificeret ASNET partner i investor- og bestyrelsesnetværket ASNET, medlemskab af Connect Denmark og medlemskab af Connects bestyrelses- og investornetværket 5.5. Udviklingspark Sjælland I Faxe Erhvervsråds og Faxe Kommunes strategi indgår visionen om at etablere et Udviklingshus for videnerhverv. Det skal være et hus, hvor iværksættere og nye virksomh e- der kan bo til leje og benytte en vækst- og servicepakke. Huset skal rumme en god blanding af brancher som f.eks. arkitekter, ingeniører, reklame og marketing, revisorer, udviklingsafdelinger og lignende. Målet er vækst og øget overlevelse. Der er enighed mellem partnerne om, at Faxe Erhvervsråd skal facilitere et kommende Udviklingshus. Målsætninger samt drift af et fremtidigt Udviklingshus vil blive drøftet i forbindelse med projektrealisering. Status er p.t.: Der afprøves muligheder gennem et samarbejde med Foreningen for Kulturhus i Haslev 11

12 Der er udarbejdet business plan for etablering og drift af et Udviklinghus i Faxe Kommunes bygning på Industrivej 2 i Rønnede. Business planen er drøftet med og afleveret til Faxe Kommunes administration og forelagt Erhvervsudvalget samt Byrådet Etablere og drive en Vækstfabrik i samarbejde med Faxe Kommune og Væksthus Sjælland. Projektet blev sat på vent af Faxe Kommune 5.6. Den Lokale AktionsGruppe - LAG Faxe Faxe Erhvervsråd arbejder på at understøtte udviklingen af attraktive landdistrikter, hvor foreninger og iværksættere skaber nyt liv. Faxe Erhvervsråd samarbejder med den Lokale AktionsGruppe, LAG Faxe. Faxe Erhvervsråd bidrog med: Medlem af LAG Faxes bestyrelse, hvor Michael K. Madsen fra Faxe Erhvervsråd har bestridt formandsposten fra 2009 Markedsføring af LAG Faxe via Faxe Erhvervsråds hjemmeside, nyhedsbreve o.l. LAG Faxe gav i 2010 tilsagn om støtte til 10 projekter indenfor målsætningerne: Attraktive levevilkår i landdistrikterne og Flere iværksættere og lokale arbejdspladser. Det samlede tilsagn om støtte til disse projekter udgør kr. 1,9 mio., hvoraf kr. 1,6 mio. er EU midler og de resterende kr. 0,3 mio. er midler fra Faxe Kommune Primo 2011 påtog Faxe Kommune sig koordinatorrollen for LAG Faxe. Michael K. Madsen udtræder af bestyrelsen i foråret Samarbejdet mellem LAG Faxe og Faxe Erhvervsråd fortsætter for de øvrige områder og andre ad hoc opgaver Deltagelse i Vækstforum Sjælland Når Faxe Erhvervsråds ekspertise kan kvalificere Faxe Kommunes arbejde i forhold til Vækstforum Sjælland, deltager Faxe Erhvervsråd efter nærmere aftale i arbejdet. Faxe Erhvervsråd høres blandt andet i forbindelse med Vækstforums udarbejdelse af nye erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. Faxe Erhvervsråd gav høringssvar. F.eks. til Region Sjællands Erhvervsstrategi Erhvervsudviklingsprojekter Faxe Erhvervsråd deltager eller driver projekter, der skal bidrage til udvikling af virksomhederne og Faxe Kommune. Nedenfor følger en række eksempler. Udvikling af nystartede virksomheder og iværksættere Faxe Erhvervsråd samarbejdede i 2010 med Vordingborg Udviklingsselskab og Næstved- Egnens Udviklingsselskab om et koncept og udviklingsforløb til nystartede virksomheder, hvor kursus, netværk og rådgivning blev kombineret. I 2010 blev gennemført 3 forløb, hver på 7 kursusaftner. Klar til Femern Bælt 2012 For at flest mulige virksomheder i Faxe Kommune kan få del i de opgaver ved den kommende Femern Bælt forbindelse, har Faxe Erhvervsråd indgået et samarbejde med Fonden Femern Belt Development om projektet: Klar til FEMERN BELT

13 Deltagende virksomheder tilbydes rådgivning og økonomisk støtte til efteruddannelse og rådgivning samt synlighed overfor de store konsortier. Faxe Erhvervsråd har afholdt feed back møder med virksomheder indenfor byggeri og anlæg. I august afholdt Fonden Femern Bælt Development, Faxe Erhvervsråd, Næstved-Egnens Udviklingsselskab og Vordingborg Udviklingsselskab et informationsmøde hos Faxe Erhvervsråd. Interessen var stor, der var 94 deltagere fra 76 virksomheder. Fra Faxe Kommune er mere end 20 virksomheder tilmeldt projektet og stadig flere kommer til. Virksomhederne bliver i marts maj 2011 inviteret til individuelle samtaler. Målet er, at virksomhederne indgår partnerskabsaftaler med Faxe Erhvervsråd og Fonden Femern Belt Development. Projektet giver virksomhederne mulighed for at forberede sig på fremtiden og dermed få en enestående mulighed for at øge deres indtjening ved at byde ind på opgaverne. Hertil kommer også de mulige opgaver i forbindelse med de mange andre store investeringer, der i de kommende år skal ske i Østdanmark. Professionelle bestyrelser For at styrke indsatsen over for virksomhederne for sammensætning af en professionel bestyrelse har Faxe Erhvervsråd indgået en samarbejdsaftale med ASNET en professionel investor- og bestyrelsesorganisation. En medarbejder fra Faxe Erhvervsråd er certificeret som AS- NET partner. I årets løb modtog flere virksomheder rådgivning om bestyrelse. Kulturhus i Haslev Faxe Erhvervsråd deltog igen i 2010 i arbejdet med et kulturhus i Haslev. Kulturhuset skal rumme tilbud til alle kommunens borgere. Det er f.eks. hensigten, at huset skal rumme musiksteder, teater, værksteder, gallerier, øvelokaler, mødelokaler og cafe. I efteråret 2009 blev der dannet en forening med egen bestyrelse, der skal føre Kulturhuset ud i livet. En medarbejder fra Faxe Erhversråd deltager i bestyrelsen. Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2010 og der er ansøgt om økonomi hos Faxe Kommune til de indledende faser. Det Lokale BeskæftigelsesRåd Det Lokale BeskæftigelsesRåd i Faxe (LBR Faxe) skal overvåge resultater og effekter af Jobcenter Faxes beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan indsatserne kan forbedres. Faxe Erhvervsråd har siden 2006 været repræsenteret i LBR Faxe, og fra efteråret 2008 frem til primo 2010 bestred Erhvervsrådet formandsposten. Der er afholdt 5 møder i Styrket detailhandel For at bidrage til udvikling i detailhandlen samarbejder Faxe Erhvervsråd med kommunens erhvervs- og handelsstandsforeninger. Arbejdet koordineres via Faxe Handelsråd, som er en paraplyorganisation for detailbranchen. Faxe Erhvervsråd er medlem af foreningen og bestyrelsen bød på planlægning af Svend Gønge dage i byerne Karise, Faxe Ladeplads, Faxe og Haslev. Bestyrelsesmedlemmer fra Faxe Handelsråd deltog i arbejdet med Eventkalenderen for oplevelser i Faxe Kommune. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i Projekt KLAR KLAR står for Kompetent Læring Af Regionen, nye veje til Efter- & videreuddannelse. KLAR er et banebrydende samarbejde mellem 20 af Region Sjællands store uddannelsesinstitutioner om at rådgive og gennemføre uddannelser, der styrker de personlige og faglige kompetencer. Under overskriften Hvad gør I i dag? Hvor skal I hen? Hvad kræver det? blev virksomhederne i Faxe Kommune tilbudt besøg af en konsulent fra projekt KLAR sammen med en medarbejder fra Faxe Erhvervsråd. Besøgene havde til formål at kortlægge virksomhedernes fremtidsplaner og deres behov for efteruddannelse. 13

14 I alt blev 23 virksomheder besøgt. Én virksomhed aftalte allerede ved andet besøg et uddannelsesforløb for flere af deres medarbejdere. Møderne resulterede i en rapport, med forslag til uddannelsesaktiviteter til understøttelse af strategiplaner. De kombinerede besøg af en KLAR konsulent og en erhvervsrådsmedarbejder hos virksomheder i Faxe Kommune blev så stor en succes, at det nu gennemføres i flere andre kommuner i Region Sjælland. Sammenhæng i erhvervsfremme og udvikling i Faxe Kommune For at udvikle tættere dialog, synergi og samarbejde er Faxe Erhvervsråd sekretariat for Erhvervshuset Grobund, Haslev Handelsstandsforening, Haslev Turistforening, Faxe Handelsråd, Sjællands Erhvervsfremme, Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland og LAG Faxe. Udvalgte andre lokale organisationer er tilbudt at få løst sekretariatsopgaven. Sekretariatsopgaverne dækker hele spektret fra medlemsservice, serviceopgaven, administration og bogholderi til økonomistyring. Rammebetingelser for erhvervslivet i Faxe Kommune Arbejdet med at skabe gode betingelser for virksomhederne er en kontinuerlig opgave for Faxe Erhvervsråd. Målet med arbejdet er, at betingelserne for at drive virksomhed forbedres år for år. Af fokusområder kan nævnes renholdelse af industriområder, gode trafikale forhold, optimal infrastruktur, rådgivning til virksomheder om samarbejde med Kommunen og inspiration til Faxe Kommune om virksomhedernes ønsker til den kommunale service. 6. SAMARBEJDE MED VÆKSTHUS SJÆLLAND Faxe Erhvervsråd arbejder for, at både den lokale og den specialiserede erhvervsserviceopgave løses så virksomheder og iværksættere altid får den bedst mulige vejledning. Derfor har Erhvervsrådet en samarbejdsaftale med Væksthus Sjælland. Aftalen skal genforhandles i 2011 og virke fra 1. januar Samarbejde omfattede følgende konkrete emner: Henvisning af 2 potentielle vækstvirksomheder / iværksættere til et udvidet rådgivningsforløb hos Væksthuset Planlægning og gennemførelse af seminar uge 47 i samarbejde med Næstved og Vordingborg. Aktiviteten er landsdækkende og en del af det mål, hvor Danmark skal blive en af de førende nationer inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Det Sydsjællandske arrangement blev et rigtig godt arrangement og et stort tilløbsstykke Markedsføring af Væksthusets ydelser overfor virksomheder og iværksættere. Det er f.eks. vækstrådgivningsforløb, ejerskifterådgivning, Early Warning, virksomheders mulighed for tilskud til rådgivning og meget andet Kvartalsvise partnermøder 14

15 7. SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER Faxe Erhvervsråd samarbejder med mange lokale og regionale aktører om erhvervsudvikling, herunder deltagelse i delregionale, regionale og nationale netværk for at fremme og synliggøre Faxe Kommune som en erhvervsvenlig kommune. På det lokale niveau samarbejder Faxe Erhvervsråd f.eks. med: Faxe Kommune. Teknik og Miljø afdelingerne, Planafdelingen, Jobcentret, Udviklingsafdelingen LAG Faxe Faxe Handelsråd, Faxe Erhvervsforening, Haslev Handelsstandsforening, Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening samt Karise Håndværker og Borgerforening Turistorganisationerne i Haslev og Faxe Ladeplads Kulturhusforeningen i Faxe Lokalrådet og Banderådet i Faxe Erhvervsskolerne, f.eks. VUC, EUC og Haslev Gymnasium Private virksomheder og rådgivere På det regionale og nationale niveau samarbejder Faxe Erhvervsråd f.eks. med: Dansk Erhvervsfremme, hvor Faxe Erhvervsråd deltager i bestyrelsen Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland og Sjællands Erhvervsfremme (forening for Region Sjællands Erhvervsråd). Faxe Erhvervsråd er formand i begge organisationer Handelsskolen Sjælland Syd, Handelsskolen i Slagelse og Sprogskolen i Næstved Erhvervsrådene i Region Sjælland. Oftest Erhvervsrådene i Næstved, Vordingborg, Lolland Falster, Roskilde og København Syd Erhvervscenter i Greve Væksthus Sjælland Private virksomheder og rådgivere 15

16 8. ØKONOMI Faxe Erhvervsråds økonomi for 2010 blev totalt og for Erhvervshuset Grobund: Totalt Udlejning af erhvervslokaler Indtægter: t.dkk t.dkk Husleje Indtægter: t.dkk t.dkk Varme Fælles driftsomkostninger Kontingenter El Salg af serviceydelser Administration Aktiviteter & projekter Diverse 10 6 Andre indtægter Internet/telefon Udlejning af erhvervslokaler Indtægter i alt Indtægter i alt Omkostninger: Afregning af husleje Omkostninger: Varme Fælles driftsomkostninger Personale El Lokale Administration Administration Internet/telefon Aktiviteter & projekter Egne administrative omk Udlejning af erhvervslokaler Omkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster netto 6 20 Driftsresultat Den økonomiske rapport fra revisoren er vedlagt som bilag 4 16

17 9. FAXE ERHVERVSRÅDS LEDELSE OG MEDARBEJDERE Advokat Hans Elverdam er formand for Faxe Erhvervsråd. Hans Elverdam blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2008 og har siden været formand. Hans Elverdam er partner i ELVERDAM ADVOKATER A/S, som har domiciler i Faxe og Haslev. Ledelse Formand Næstformand Medlemmer Suppleanter Erhvervsdirektør Advokat Hans Elverdam Bankdirektør Per Nøddebo Nielsen Gårdejer Jørgen Petersen Ingeniør Thomas Jørgensen Ejendomsmægler Knud Pedersen Bogtrykker Poul Christiansen Borgmester i Faxe Kommune Knud Erik Hansen Byrådsmedlem, udvalgsformand i Faxe Kommune Martin Hillerup Byrådsmedlem i Faxe Kommune Jørgen Egede Johannessen Direktør Bo Andersen Malermester Peter B. Nielsen Søren Vagn Hansen Medarbejdere Erhvervskonsulent Michael K. Madsen, erhvervsbogholder Connie Andreasen, erhvervssekretær Kirsten Mikkelsen, web master Helle Reinhold Schmidt og eksterne konsulenter samt private rådgivere efter behov. 10. BILAGSOVERSIGT Bilagsnr. Indhold 1 Tilfredshedsmåling februar Én til én rådgivning, tilfredshedsmåling 3 Tilfredshedsevaluering på gå hjem møder, arrangementer, seminarer, kurser o.l. 4 Økonomisk årsrapport

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere