Kommunikationsmedarbejder til. Realdania by. Job- og kravprofil. Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsmedarbejder til. Realdania by. Job- og kravprofil. Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk"

Transkript

1 Kommunikationsmedarbejder til Realdania by Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Juni

2 Indledning Realdania By har en nyoprettet stilling som kommunikationsmedarbejder ledig til besættelse. I nærværende notat beskrives stillingen, forventninger til den rette kandidat samt lidt om de organisatoriske rammer, som medarbejderen ansættes i. Notatet er udarbejdet af ekstern konsulent Grethe Munk på baggrund af oplæg fra Realdania By A/S samt drøftelser med relevante nøglepersoner i Realdania By A/S. Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for Realdania By A/S og Grethe Munk i relation til organisationen, jobbet og kandidatprofilen og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidatens egnethed. Yderligere oplysninger om jobbet kan indhentes hos ekstern konsulent Grethe Munk på tlf , chefkonsulent Peder Lind Pedersen eller kommunikationsmedarbejder Michael Guldager, begge Realdania By, på telefon Rekrutteringsprocessens datoer fremgår af sidste afsnit i dette notat. Om Realdania By Realdania By, tidligere Realdania Arealudvikling, er et helejet Realdaniaselskab. Moderselskabet Realdania blev etableret i 2000 og har udviklet sig til en koncern, der foruden moderselskabet omfatter tre datterselskaber. Det er Realdanias mission at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania By blev etableret i 2007 med det formål at koncentrere og målrette Realdanias indsats inden for byudvikling og byomdannelse. Det er Realdania Bys formål: Gennem opkøb, udvikling og salg af arealer til byudvikling og byomdannelse, at medvirke til at fremme kvaliteten i konkrete arealudviklingsprojekter og dermed rammerne for det byggede miljø i Danmark Gennem aktivt ejerskab at tilføre værdi og fremme kvalitet i de danske byer, bylivet, byudvikling, planlægning, bybygning og arkitektur Gennem investering i arealudvikling og efterfølgende salg at bidrage til Realdanias formueafkast Realdania By arbejder gennem partnerskaber - fortrinsvis med kommuner. Partnerskaberne opfører ikke selv bygninger men igangsætter og tilrettelægger strategi-, udviklings- og planlægningsprocesser, der tilvejebringer rammerne for arealudviklingen og den efterfølgende planlægning og bybygning. 2

3 Partnerskaberne udarbejder udviklingsplaner for nye bydele typisk med baggrund i konkurrencer og parallelopdrag. Derefter skal de forestå byggemodning og anlæggelse af infrastruktur mv. med henblik på senere salg til investorer og developere. Køge Kyst og FredericiaC blev som de første partnerskaber etableret i I 2011 fulgte Ringkøbing K, og i april 2013 blev NærHeden etableret i partnerskab med Høje-Taastrup Kommune. Alle selskaber ejes i fællesskab af Realdania By og de respektive kommuner. Selskabernes formål er at gennemføre byudviklingsprojekter, der gradvist konkretiserer den oprindelige vision frem til salg af byggeretter ud fra en helhedsorienteret udviklingsplan og et kvalitetsprogram. Byudviklingsprojekterne sigter i høj grad på at anvise løsninger på mere generelle problemstillinger, som kan anvendes af andre, der ønsker at arbejde med fremsynet byudvikling. Eksempelvis handler byudviklingsprojekterne i Køge og Fredericia bl.a. om at omdanne havne til blandede byområder. Fokus på demonstrationsværdien kræver således en målrettet, relevant og lettilgængelig information gennem hele projektet. Hertil kommer, at Realdania By skal være et førende kompetencecenter inden for byudvikling, hvor der opsamles og dokumenteres viden, som formidles i form af bl.a. arrangementer og publikationer. P.t. er der udgivet publikationer om bl.a. bæredygtighed (miljø, social/sundhed og økonomi) og om en række løsninger inden for byliv, miljø og sundhed mv. Du kan læse mere om Realdania By på Organisation Realdania By ledes af direktør Mette Lis Andersen. Ledelsesteamet består derudover af sekretariatschef Jacob Cold, økonomichef Dorthe Frilund Jensen og salgschef Susanne Schou. Bortset fra økonomiområdet varetages den daglige ledelse og personaleledelse af Jakob Cold som stedfortræder for direktøren. Organisationen består derudover p.t. af: Tre chefkonsulenter, som varetager opgaver i forbindelse med forundersøgelse, etablering og gennemførelse af byudviklingsprojekter samt med analyse- og udviklingsprojekter. Samtidig medvirker de tre chefkonsulenter i den økonomiske og faglige styring af projekterne, ligesom de har til opgave at sikre Realdania Bys interesser og krav til indhold, økonomi og forløb. En chefkonsulent, en kommunikationsmedarbejder og en kommunikations- og presseassistent, som varetager kommunikationsopgaver for Realdania By og for partnerskabsprojekterne To økonomer, som varetager økonomistyrings- og regnskabsopgaver for Realdania By og tilknyttede partnerselskaber En chefsekretær, som udover at være sekretær for direktøren varetager en lang række administrative og koordinerende opgaver To studenter Realdania By er en relativt lille organisation, men arbejdsopgaverne spænder vidt og er komplekse og varierede. Den faste stab suppleres i vid udstrækning af ekstern bistand fra konsulenter mv. Der kommer hele tiden nye projekter og partnerskaber til, som indebærer nye samarbejdsrelationer. 3

4 Kulturen i Realdania By og Realdania som koncern er kendetegnet ved tværfaglighed baseret på solide fagligheder, akkuratesse og kvalitet i beslutningsoplæg og ledelsesinformation. Denne professionalisme forenes med en uhøjtidelig omgangstone, og der er højt til loftet, når ideer prøves af internt. Internt har Realdania By organiseret sit arbejde i otte teams (om partnerskaberne på tværs samt for hver af de fire partnerskaber, kommunikation, økonomi og administration), hvor de enkelte medarbejdere typisk indgår i to til tre teams afhængig af den præcise ansvarsfordeling. Realdania By har indgået aftaler med partnerskabsprojekterne om at levere økonomi- og kommunikationsydelser mod betaling. Derfor er medarbejdere i økonomiteamet og i kommunikationsteamet typisk tilknyttet et eller flere partnerskaber foruden et eller flere af de otte teams, som er nævnt ovenfor. Den nye kommunikationsmedarbejder indgår blandt andet i kommunikationsteamet, der har sekretariatschefen som personaleleder. I det daglige er chefkonsulenten på kommunikationsområdet (teamlederen) kommunikationsmedarbejdernes primære faglige sparringspartner Stillingsprofil Der er tale om en fast stilling i Realdania By. Både det løbende samarbejde i partnerskaberne og udviklingen af Realdania By som kompetencecenter indebærer væsentlige kommunikationsopgaver, som omfatter både mere faglige formidlingsopgaver, branding/markedsføring og pressekontakt. Arbejdsopgaverne for den nye medarbejder dækker en bred vifte af kommunikationsopgaver, herunder: Bidrag til kommunikationsstrategier og -planer Rådgivning og sparring Produktion af pressemeddelelser, webtekster, annoncer mv. Redaktion af hjemmesider (bl.a. Sitecore, Sharepoint og Umbraco) Håndtering af pressekontakt Redaktion af publikationer og lign. PowerPoint-præsentationer mv. Den nye medarbejder bliver en del af Realdania Bys kommunikationsteam. Teamets medlemmer løser i hovedsagen opgaver på individuel basis, men tager som team stilling til fælles udfordringer, problemstillinger, rutiner mv. Teamet bestræber sig på at understøtte virksomhedens strategi og ledelse ved bl.a. at se og adressere udfordringer og ved at optimere videndeling på kommunikationsområdet. Teamlederen koordinerer teamets møder og den fælles indsats som team, samtidig med at teamet og dets medlemmer har løbende strategisk sparring med sekretariatschefen. 4

5 Stillingen indebærer desuden kontakt til og samarbejde med chefkonsulenter i Realdania By, partnerskaber og projekter samt moderselskabet Realdania (som Realdania By deler adresse med), herunder Realdanias kommunikationsafdeling. Den nye kommunikationsmedarbejder vil successivt blive involveret i de fleste typer af opgaver med henblik på en høj grad af selvstændig opgavevaretagelse. Chefkonsulenten på kommunikationsområdet (teamlederen) har ansvaret for introduktion og indkøring af den nye medarbejder. Kravprofil Faglige og erfaringsmæssige krav Stillingen forudsætter en stærk kommunikationsfaglig kompetence, og den kommende kommunikationsmedarbejder skal derfor have en akademisk uddannelse inden for kommunikation eller en lignende længerevarende uddannelse. Derudover forventes det, at den rette kandidat: har erhvervserfaring med kommunikation formentlig 5-10 år gerne fra en eller flere organisationer med en varieret og kompleks opgaveportefølje af samfundsmæssig betydning er meget stærk sprogligt og kommunikerer klart og præcist på skrift er bekendt med journalistisk sprog og skriveteknik er vant til at kommunikere via nettet og tænke i webmediets muligheder har rutine i at arbejde med CMS-systemer og gerne også sociale medier er vant til at styre samarbejde med eksterne rådgivere, leverandører mv. Erfaring med kommunikation fra byudviklingsprojekter, herunder borger- og interessentdialog, vil være en fordel, men er ikke et krav. Personlighedskrav Kandidaten skal trives godt i en ofte travl og uforudsigelig hverdag og have en god kontaktevne. Du skal kunne håndtere og acceptere spillereglerne i en professionel og politisk styret organisation med høje kvalitetskrav. Der lægges vægt på, at kandidaten: har situationsfornemmelse og kan begå sig i mange forskellige sammenhænge har gode samarbejdsevner og kan sætte sig ind i forretningsgange og samarbejdsformer i de forskellige organisatoriske sammenhænge, som han/hun skal agere i kan omgås og være i dialog med mange forskellige mennesker er en teamplayer og en videndeler, men som arbejder selvstændigt er nysgerrig og har mod på at sætte sig ind i opgaver, som er nye for en selv (og måske også for organisationen) er energisk og samvittighedsfuld både med hensyn til kvalitet i arbejdet og overholdelse af deadlines 5

6 Ansættelsesbetingelser Realdania By tilbyder et alsidigt job med rige udviklingsmuligheder i en mindre organisation, som er præget af pionerånd, udvikling, stolthed og godt humør. Realdania By holder til i attraktive omgivelser på Jarmers Plads, centralt i København. Vores arbejdspladser er placeret i åbent plan i lyse og venlige kontorer. Stillingen indebærer en moderat rejseaktivitet, særligt til de byer, hvor projekterne finder sted. Løn- og ansættelsesvilkår afhænger af erfaring og kvalifikationer og aftales nærmere. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Rekrutterings- og ansættelsesproces Ansøgningsfristen er den 19. juni 2013 klokken Ansøgningen skal stiles til sekretariatschef Jakob Cold og sendes elektronisk via annoncen på Realdania Bys hjemmeside eller via annoncen på Grethe Munks hjemmeside Ansøgere, som vi ønsker at møde, skal være indstillet på at deltage i: en 1. samtale den 24. juni 2013 (der bliver indkaldt til samtalen på mail senest lørdag den 22. juni) en personlighedstest samt et interview af to timers varighed med Grethe Munk torsdag den 27. eller fredag den 28. juni for spidskandidater, som går videre efter den 1. samtale. en 2. samtale for spidskandidater torsdag den 4. juli om eftermiddagen. Det forventes, at der er truffet beslutning senest medio juli I processen deltager ansættelsesudvalget, som består af chefkonsulent Peder Lind Pedersen, kommunikationsmedarbejder Michael Guldager og sekretariatschef Jakob Cold samt ekstern konsulent Grethe Munk. 6

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole.

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole. FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE - INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER SOMMERSKOLE 2009 Har du lyst til at blive udfordret fagligt, komme i tæt dialog med andre kursusdeltagere og ikke mindst få muligheden for

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere