Uddannelsesprogram Hoveduddannelse i almen medicin Ortopædkirurgisk afdeling, Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram Hoveduddannelse i almen medicin Ortopædkirurgisk afdeling, Køge"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Hoveduddannelse i almen medicin Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert overordnet Begrebskortet viser, hvordan henvendelsesårsagerne er overlappende. Der er glidende overgange mellem de symptomer patienterne henvender sig med, egentlige sygdomme og den forebyggelse den praktiserende læge kan tilbyde som medicinsk ekspert. De symptomer, der får patienten til at henvende sig hos læge, kan vise sig at være tegn på sygdom eller udvikle sig til sygdom. Forebyggelse kan være forårsaget af symptomer eller som led i screening kan forebyggelse påvise sygdom. Overgangene giver gråzoner i både diagnoser og behandling eller rådgivning. En forudsætning for at opnå kompetencerne som medicinsk ekspert er derfor, at lægen har det normale som referenceramme. Et sikkert normalitetsbegreb er en forudsætning for at lægen bliver i stand til at skelne de raske fra de syge og i stand til at vurdere, hvornår tilstanden skal ses an eller egentlig behandling er indiceret. En meget stor del af lægens rolle som medicinsk ekspert er således rådgivning og afgrænsning i forhold til normale tilstande. Afgrænsningen til det normale er et overordnet mål for alle kompetencerne inden for rollen som medicinsk ekspert. 1

2 Uddannelsesprogram bloklæger på Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus. Under det kirurgiske ophold forventes det iflg. Målbeskrivelsen, at vi skal opnå følgende kompetencer: 1. Gastrointestinale klager 2. Karrelaterede lidelser 3. Led - og muskelrelaterede tilstande 4. Mamma 5. Smerter i abdomen 6. Plastikkirurgi 7. Chirurgia minor Præsentation af afdelingen: Ortopædkirurgisk afdeling i Køge dækker behandlingen af ortopædkirurgiske patienter i hele det gamle Roskilde amt. Det betyder, at skadestuen i Roskilde passes af læger fra Køge Ortopædkirurgisk afdeling. Efter etablering af akutafdelingen i april 2009 er der dog skåret så mange læger væk, at en del af vagtbemandingen i Køge nu passes af et eksternt vikarkorps. Desuden er afdelingen regionshospital for rygkirurgi. Afdelingsledelsen sidder i Køge. Der er i Køge 3 afdelinger, HI, H3 og H4. Hl har specielt børn og patienter med sår og abscesser. H3 har specielt traumepatienter og alloplastikker H4 har specielt rygpatienter og dagkirurgiske patienter, øvrige patienter fordeles jævnt på de 3 afdelinger. Funktioner for reservelæger i blokstillinger: Som almen bloklæge indgår man i mellemvagtslaget, men med et specialdesignet rul, der er forskelligt fra uddannelseslæger indenfor ortopædkirurgien. Der er følgende funktioner: Køge sygehus: Mellemvagts - og forundersøgelsesambulatorium, Enkelte operationsdage. MV dagvagter: hvor man passer mellemvagtshylet, går stuegang, hjælper afdelingerne med venflons, KAD og lignende. Modtager opkald fra akutmodtagelsen mhp. røntgenbilleder eller kliniske vurderinger. Gennemgår nyindlagte patienter 2

3 MV aften-nattevagter: gennemgang af nyindlagte patienter. Assistere bagvagt på OP. Modtager opkald fra akutmodtagelsen mhp. vurderinger og røntgenbilleder. Går aftenstuegang. Fokuserede ophold: Mange af de kompetencer, som vi skal have opfyldt under vores kirurgiske ophold, kan ikke opfyldes på Ortopædkirurgisk afdeling. Derfor er der planlagt en række fokuserede ophold. Der foreligger informationsmateriale i brevordneren til bloklæger på lægekontoret. Der er planlagt følgende fokuserede ophold: Ad 1) 5 dage på Kirurgisk afdeling RASK. For at arrangere det, kontakt uddannelsesansvarlige overlæge Keld Bernt Lauritsen på Ad 2 og 6) Gastrointestinale klager og smerter i abdomen. I forbindelse med de 5 dages fokuseret ophold på Mave-tarmkirurgisk afdeling på Køge sygehus er det planlagt således at man opnår erfaring med at vurdere patienter med abdominale klager. Der er planlagt et forløb, hvorunder man går med på stuegang og med vagthavende læge, i SDK, skopiafsnit, i ambulatorium og på central OP. Ad 3) 2 dage på kombineret besøg i Karkirurgisk ambulatorium og diabetisk fodambulatorium på RASK. Arrangeres internt i afdelingen. Tidspunkt aftales med sygeplejerskerne i Karkirurgisk ambulatorium på tlf.:5821. Fodambulatoriet: aftales internt. Ad 3) Karrelaterede lidelser: i skadestuen kan man komme til at se patienter med akutte embolier. Ofte ses disse patienter dog af medicinsk vagthavende. I karkirurgisk ambulatorium, på stuegang, på OP, i ambulatoriet og i diabetisk fodambulatorium er der mulighed for at se patienter med både akutte og kroniske iskæmiske problemer. Ad 4) Led - og muskelrelaterede tilstande: i forbindelse med især arbejdet på skadestue og i ortopædkirurgisk ambulatorium/mellemvagtsambulatoriet er der mulighed for at se patienter med led-, muskel- og ligamentskader og -klager. Desuden på OP og i diverse ambulatorier. Der er således rig mulighed for at se patienterne både i forbindelse med diagnosticering, behandling og efterbehandling I skadestuen ser man patienter med både akutte rygsmerter og med akutte forværringer af kroniske rygsmerter. 3 dage om ugen er der rygambulatorium, hvor det er muligt at deltage. Ad 5) 5 dage på Mammakirurgisk afdeling Ringsted. For at arrangere opholdet, kontakt uddannelsesansvarlige overlæge Gitte Iben Rasmussen på mail: Ad 5) Mamma: alle bloklæger i regionen er på fokuseret ophold på Mammakirurgisk afdeling på Ringsted sygehus. Dagene er tilrettelagt således, at man forventer, at man ved afsluttet ophold kan opfylde de mammakirurgiske kompetencer. Der er planlagt deltagelse i ambulatorievirksomhed, røntgenundersøgelser og på OP. Ad 6) 2 dage på Plastikkirurgisk afdeling. For at arrangere opholdet, kontakt Jørgen Hesselfeldt- 3

4 Nielsen på mail: Ad 7) Chirurgia minor: Især på aften-nattevagteme i Køge og på OP-dagene er det muligt at få lov at foretage små kirurgiske indgreb under supervision. Tal med din aktuelle bagvagt om at det er vigtigt for dig at lære. Endvidere kan der foregå relevante småoperationer i SDK = sammedagskirurgisk afsnit. I ambulatoriet, i fodambulatoriet, på stuegang og på OP er der mulighed for at deltage i behandlingen af kroniske sår. På både skadestuen, på OP-dage og i SDK, er der mulighed for at foretage fjernelse af fremmedlegemer. På det fokuserede ophold på Plastikkirurgisk afdeling er der mulighed for at deltage i vurderingen og fjernelse af diverse hudtumorer. Vejledning og supervision: Der er mulighed for supervision af bagvagt og OP-vagt på vagter i Køge. Der er altid mulighed for supervision i ambulatoriet, idet nyhenviste patienter og dagens røntgenbilleder SKAL konfereres og evt. ses af senior ambulatorielæge. Der er i princippet afsat ressourcer til dette hos en af bagvagterne. Alle bloklæger får ved ansættelsesstart tildelt en vejleder. Det forventes at introduktionssamtalen afholdes indenfor de første 2 uger. Susanne Mallet Uddannelsesansvarlig overlæge Urologiske klager/ tilstande #76 Kunne håndtere patienter med akutte og kroniske urinvejsklager Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med de hyppigste urinvejssymptomer: hæmaturi smerter svie ved vandladning pollakisuri retention testisforandringer inkontinens Selvstudium, og arbejde og selvstudium Kirurgisk afdeling Køge Fokuseret ophold 5 dage 4

5 Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med: inkontinens nedsynkning og prolaps fra uterus cysto- og rectocele pyelonefrit hypertrophia prostatae cystitis urinvejstumorer urinvejssten uræmi epididymitis, orchitis og torsio testis retentio testis Kunne informere om, vejlede og vurdere et væske/vandladningsskema og kontrollere forløbet. Kunne handle ud fra lovgivningen om hjælpemidler til inkontinens. Kunne varetage inkontinensudredning og behandle efter minimal care princippet. Kunne varetage kontrol af patienter med recidiverende urinvejsinfektioner. Kunne varetage kontrol af kateterbehandlede patienter, herunder kunne skifte uretralt og suprapubisk kateter. Smerter i abdomen #78 Kunne håndtere patienter med smerter i abdomen Kunne diagnosticere, behandle og visitere akutte og kroniske smertetilstande i maven, herunder: ulcus ventriculi og duodeni pancreatitis aorta aneurysme mesenterialtrombose ileus appendicit og Meckels divertikel colon irritabile inflammatoriske tarmsygdomme arbejde, og selvstudium Kirurgisk afdeling Køge Fokuseret ophold 5 dage 5

6 gynækologiske lidelser psykosomatiske smertetilstande Kunne behandle stenudløste smerter: galde og urinveje Gastrointestinale klager #84 Kunne håndtere patienter med gastrointestinale klager Kunne diagnosticere, behandle/visitere de lidelser, der ligger bag de hyppigste mavetarmsymptomer, fx.: Hæmatemese, blødning per rectum, ændret afføringsmønster, smerter, vægttab, udfyldning, opkastning arbejde, og selvstudium Kirurgisk afdeling Køge Fokuseret ophold 5 dage Kunne udfærdige et udredningsprogram for og evt. behandle samt informere om undersøgelse ved ventrikelsygdom, inflammatoriske tarmsygdomme, cancer intestini, malabsorption. Kunne varetage kontrol og vejledning ved stomi. Led- og muskelrelaterede tilstande #86 6

7 Kunne håndtere patienter med led- og muskelrelaterede lidelser Kunne undersøge legemets led og vurdere: bevægeudslag ansamlinger inflammationer arbejde og selvstudium Ortopædkirurgisk afdeling. Kunne diagnosticere skulder-, knæ- og albueleddenes sygdomme, specielt: periarthrosis humeroscapularis rotator-cuff læsioner bursitis epicondylitis humeroscapularis menisklæsioner Kunne diagnosticere behandle/visitere patienter med: rygsmerter muskuloskeletale overbelastninger Osgood-Schlatter Mb. Haglund muskelrupturer Ambulatoriet og skadestuen Roskilde Karrelaterede lidelser #87 Kunne håndtere patienter med karrelaterede lidelser Kunne diagnosticere, behandle/visitere patienter med: varicer perifere embolier perifere arterielle lidelser aorta aneurismer ulcus cruris lungeembolus arbejde og selvstudium Karkirurgisk ambulatorium 2 dage Mamma #88 7

8 Kunne håndtere patienter, der henvender sig med lidelser relateret til mamma Kunne udføre mammapalpation. Kunne diagnosticere, behandle/visitere de hyppigst forekommende mammalidelser: arbejde fibroadenomatosis mammae tumor mammae Pagets disease of the nipple mastitis fissura papillae abscessus mammae Mammaklinikken Ringsted. Fokuseret ophold 5 dage Chirurgia minor #90 Kunne udføre mindre kirurgiske indgreb Have procedurer for skadesbehandling og chirurgia minor og kunne udføre: fjernelse af hudtumorer fjernelse af negl incision af abscesser fjernelse af fremmedlegemer håndtering af sår, herunder suturering arbejde. Ortopædkirurgisk afdeling. Operationsgangen og sammedags kirurgi Struktureret kollegial bedømmelse Håndgreb # 116 Kunne beskrive hudmanifestationer og skelne mellem almindelige former for disse Kunne skelne mellem og behandle/visitere erytem eksem bullae pigmentforandringer ulcerative hudlidelser hudtumorer melanomer lidelser i negle og hår skader forbrændinger sår fremmedlegemer ætsninger insektstik og -bid arbejde, og selvstudium Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Fokuseret ophold 2 dage Kunne behandle/visitere kløe Kunne anvende skarp ske Kunne rådgive om hyppigt forekommende lidelser, som kræver plastikkirurgi 8

9 Vejlede om hudpleje, solbeskyttelse EDB #18 Kunne anvende edb som arbejdsredskab Redegøre for edb-sikkerhed, f.eks. backup og antivirus Redegøre for muligheder for udlægning af information om egen praksis på internettet Selvstudium, og Uddrage information fra andres hjemmesider for praksis (IT baseret informationssøgning) samt formidling til tutorlæge og øvrige personale om fund, og Struktureret kollegial bedømmelse Kunne anvende relevante hjemmesider Kunne anvendelsen af journal, recept, henvisninger, tidsstyring, regnskab på ét edb-system for praksis Case-baseret-læring (specifikke patientrelaterede opgaver eksempelvis vedrørende udlandsvaccinationer), og arbejde Teoretisk kursus Sekundær profylakse #28 Kunne udføre sekundær profylakse Kunne vejlede om tobaksafvænning Kunne vejlede om alkoholafvænning Kunne lave basal kostvejledning Kunne vejlede om relevant motion arbejde, og selvstudium Portefølje og Læringsdagbog, Simulerede patienter, og/ eller rollespil med video feed-back Teoretisk kursus Færdighedslaboratorium Struktureret kollegial bedømmelse Vurdering af logbogsoptegnelser Patientevaluering Sundhedsfremmende arbejde 9

10 #30 Kunne udføre sundhedsfremmende arbejde uanset henvendelsesårsag Kunne vejlede og rådgive angående alkohols og tobaks skadevirkninger Kunne vejlede og rådgive i relation til arbejde og motion arbejde Sygehusafdeling Vurdering af portefølje Struktureret kollegial bedømmelse Kunne vejlede og rådgive angående muskuloskeletale symptomer Kunne vejlede og rådgive angående stress og stressbetingede lidelser Refleksion over egen arbejdspraksis Forebyggende konsultationer #31 Kunne gennemføre forebyggende konsultationer Kunne redegøre for de specielle forhold, der gør sig gældende for samtaler, der har fokus på livsstilsændring Observation af tutorlæge/ vejleders arbejdspraksis, og Refleksion over egen arbejdspraksis Kunne udføre forebyggende helbredssamtaler, herunder motiverende samtale Kunne udføre forebyggelses-konsultation for iskæmisk hjertesygdom både primær og sekundær profylakse arbejde, og Portefølje, og Læringsdagbog og Vurdering af porteføljeoptegnelser eller Teoretisk kursus Vurdering af opgaver Problempåpeger #32 10

11 Kunne være problempåpegende overfor I forhold til livsstilssygdomme arbejde, og Vurdering af porteføjleoptegnelser 1) Patienter I forhold til stress Selvstudium, og I forhold til personlig hygiejne Portefølje og Læringsdagbog, Struktureret kollegial bedømmelse 2) Lokalmiljøet I forhold til ulykker I forhold til infektioner Forslag til indsats i lokalområdet, og Udarbejdelse af skriftligt materiale til lokalområdets befolkning, eller Feedback fra befolkningen i lokalområdet Foredrag I forhold til ophobning af sygdomme Teoretisk kursus Perspektiver på individniveau #35 Kunne inddrage forskellige perspektiver i patientbehandlingen Kunne mestre skiftet mellem forskellige referencerammer I patientvaretagelsen kunne medinddrage begreber som arbejde, og Selvstudium, og Portefølje, og Refleksion over egen arbejdspraksis og sygdomsoplevelse sygdomsadfærd mestring netværk ressourcemobilisering motivering compliance Læringsdagbog Teoretisk kursus Vurdering af porteføljeoptegnelser Undervisning #36 11

12 Kunne undervise patienter, kolleger og andre personalegrupper i den kliniske hverdag Under hensyntagen til den undervistes baggrund at kunne fastlægge mål for og indhold af undervisning, herunder anvende relevante pædagogiske metoder Undervisning af andre: Patientundervisning og undervisning af andre faggrupper, og Struktureret kollegial bedømmelse Teoretisk undervisning, vejledning af kollega Patientevaluering Tværfagligt pædagogisk kursus Kvalitetsudvikling og forskning #37 Med udgangspunkt i den kliniske hverdag kunne gennemføre et mindre projekt Kunne omsætte undren til konkret problem-formulering. Kunne undersøge om problemer kan løses på baggrund af eksisterende viden. Gennemførelse af eget projekt, og Vejledning ved tutorlæge/ vejleder, og Vurdering af projekt og Kunne formulere formål med et projekt på baggrund af et problem i samarbejde med tutor Portefølje, og Læringsdagbog Refleksion over egen arbejdspraksis Kunne angive de almindeligste videnskabelige metoder, deres styrker og svagheder og kunne vælge metode afhængig af formålet eller Vurdering af porteføljeoptegnelser Kunne angive principperne for udfærdigelsen af en protokol og kunne gennemføre enten et litteraturstudium eller et forsknings/kvalitetsudviklingsprojekt under vejledning Forskningstræningskursus Kunne angive principperne for og formålet med forskning. Medicinsk Teknologi Vurdering og kvalitetsudvikling Kunne præsentere/formidle egne resultater og tage stilling til deres kliniske relevans Forholde sig til viden 12

13 #41 Kunne opsøge, sortere og vurdere forskellige former for viden og integrere ny viden i egen klinisk praksis Kunne indhente og kritisk vurdere ny viden (egen og andres) på baggrund af forståelse for fejlkilder og begrænsninger Kunne anvende viden i egen praksis under kritisk hensyntagen til relevans og gyldighed Selvstudium, og Diskussion i 12 mands grupper (gruppediskussion,) og Portefølje, og Læringsdagbog Vurdering af opgaver eller Refleksion over egen arbejdspraksis Kunne anvende implementeringsstrategier og aktivt kunne iværksætte og fastholde forandringer i egen praksis Kunne etablere og vedligeholde system til opbevaring og genfinding af viden Kunne præsentere/formidle egne resultater og tage stilling til deres kliniske relevans Forskningstræningsmodul Sygehusafdeling 13

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst fase 1, 2 & 3 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under

Læs mere

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskortet viser, at patientens henvendelsesårsag/tilstand udløser problempåpegende handlinger hos lægen, med baggrund i vejledning, rådgivning, forskellige håndgreb

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Region Øst

Uddannelsesprogram for. Region Øst Uddannelsesprogram for I ntroduktionsstilling til alm en m edicin Region Øst Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under uddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Århus Universitetshospital og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Årh-1-2004 Årh-2-2005, Årh-3-2006, Årh-4-2007, Årh-5-2008 og Årh-6-2009 3.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere