Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 Årsberetning 20 08"

Transkript

1 2008 Årsberetning

2 Indhold Indledning 1 Komiteens kerneområder og kompetence 4 Komiteens virksomhed i PUBLIKATIONER I Publikationer i samarbejde med andre 7 Egne publikationer 17 Komiteens bidrag vedrørende Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende virksomhed 21 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom 22 Patientuddannelse på tværs af diabetes-, KOL- og hjerteområdet 27 Udvikling af patientuddannelse til nyrepatienter 28 Medicinsk Teknologivurdering af patientuddannelse 29 UNG Dialog 30 Bladet UNG 35 Videncenter for Amning 39 Tilskud og bevillinger i Publikationsoversigt 43 BILAG Bilag A Komiteen som organisation 46 Bilag B Medlemmer af styrelsen i Bilag C Medlemmer af det sagkyndige udvalg i Bilag D Ansatte i Komiteens sekretariat i Bilag E Komiteens formænd og direktører

3 Indledning Komiteen har de sidste 6 år udviklet sig fra at være en lille men meget vigtig organisation primært inden for publikationsområdet på det sundhedsoplysende område til i dag at være en mellemstor organisation dækkende hele det brede sundhedsområde. Fra primært at producere og distribuere sundhedsoplysende materialer dækker Komiteen i dag et meget bredt spekter af tilbud. Komiteens arbejdsområder kan i dag deles op i 3 søjler: Publikationer, projekter og konsulentarbejde. På publikationsområdet er produktionen af publikationer i dag mangedoblet. På projektområdet har Komiteen i dag ansvaret for drift og udvikling af store projekter som Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom og UNG Dialog. På konsulentområdet løser Komiteen i dag opgaver for både regionale og statslige kunder. Ydermere har Komiteen på tværs af den offentlige sektor igangsat en del samarbejdsprojekter, som gerne skulle udvikle sig således, at andre kommuner og regioner kan drage nytte af Komiteens viden. Komiteen er vokset fra 6 ansatte i 2006 til 16 ansatte og en frivillighedsorganisation på 350 personer i Komiteen samarbejder i dag med alle regioner og flertallet af alle landets kommuner, flere offentlige styrelser og forskningsinstitutioner. Fra kommunalt til nationalt Da Komiteen i 2006 påbegyndte det kommunale projektet Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom, var planen at opstarte projektet i alle interesserede kommuner. Den nye sundhedslov pålagde kommunerne at stå for den lokale forebyggelse. Timingen med den nye kommunalreform og den nye sundhedslov var perfekt, men også kombinationen af et testet standard produkt, hvor kommunerne ikke selv skulle ud og opfinde den dybe tallerken, var optimal. 1

4 Et 3-årigt projekt forløber sjældent som planlagt. Allerede efter 16 måneder måtte Komiteen redefinere de planlagte mål, da vi havde opnået det antal kommuner, vi havde planlagt at nå efter 36 måneder. Dette var dog kun positivt. Den 31. december 2008 udløb projektbevillingen fra TrygFonden, og den 1. januar 2009 skulle projektet bestå sin eksistensprøve, da projektet nu skulle overgå fra et udviklingsprojekt til et driftsprojekt. Allerede medio 2007 var Komiteen begyndt at overveje hvilke driftsmodeller, der kunne tilfredsstille de enkelte kommuner samt udnytte stordriftsfordelene ved et sådant projekt for dermed at nedbringe de totale omkostninger. Medio 2008 var vi blevet 2½ års erfaringer rigere og besluttede, at den fortsatte drift skulle ske ved en abonnementsordning. Ved udgangen af 2008 var 76 kommuner, samtlige 5 regioner og 4 patientorganisationer registreret som brugere af programmet. For 2009 havde kombinationen af den lave og faste abonnementsydelse gjort, at 40 kommuner allerede ved årsskiftet havde tilmeldt sig den nye abonnementsordning. Fra at være et kommunalt projekt har projektet udviklet sig til at være et nationalt projekt med mere end 75 % af landets kommuner tilmeldt. Fælles for de store projekter, som Komiteen har driftsat, er, at de alle administreres ud fra ideen om stordrift kombineret med opretholdelse af et højt sundhedsfagligt niveau. Kort sagt kan man sige, at Komiteen opererer med strategien Fra kommunal til national og Fra national til kommunal. UNG Dialog, som i dag udbyder sin tjeneste på hele Sjælland, har planlagt at udbyde en national service på det kommunale niveau. På sigt er det ikke umuligt, at dette projekt kan tilbydes nationalt. Hvis dette realiseres, kan alle kommuner for et symbolsk beløb tilbyde alle landets grundskoler dialogmøder om seksualitet, rygning og alkohol. Dette kan dog kun lade sig gøre, fordi der er tale om et fast koncept, som udbydes fra ét sted med de fordele, der er ved stordrift. 2

5 Flere af Komiteens publikationer udbydes ud fra strategien Fra national til kommunal/regional. Mange af landets kommuner og alle regioner har benyttet sig af dette tilbud og fået egne logoer og tekst på de forskellige publikationer. Også i fremtiden vil mange af Komiteens publikationer blive tilbudt kommuner og regioner. Der er ingen tvivl om, at konceptbaseret forebyggelse for Danmarks vedkommende vil være en stor fordel. Det forhold, at ingen kommuner selvstændigt skal opfinde den dybe tallerken, men kan benytte sig af allerede testede koncepter, vil lette implementeringen i de enkelte kommuner og dermed skabe flere projekter funderet kommunalt, men med national karakter. Selvfølgelig skal der hele tiden udvikles nye koncepter inden for forebyggelsesområdet, og hvis disse nye koncepter udvikles med denne tankegang, vil der kunne spares mange penge inden for dette område. Eller endnu vigtigere: Der vil være mulighed for at udvikle endnu mere forebyggelse for pengene. København, juni 2009 Gregor Gurevitsch Formand for styrelsen Charan Nelander Direktør 3

6 Komiteens kerneområder og kompetence Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der igennem 45 år har arbejdet tværfagligt med mange organisationer og offentlige organer. Formål 1 Komiteens formål er at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Kerneområder Komiteens kerneområder er: Udvikling, tilrettelæggelse og distribution af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende oplysningsmaterialer. Udvikling og drift af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende projekter. Udbydelse af en bred vifte af konsulentydelser inden for det brede sundhedsområde. Samarbejde med andre sundhedsorganisationer om udvikling og gennemførelse af sygdomsforebyggende, patientstøttende og sundhedsfremmende initiativer. Arrangement af kurser, seminarer, konferencer og anden mødevirksomhed. Deltagelse i internationalt samarbejde om udvikling og forskning. Kompetence Komiteen arbejder indenfor alle KRAM-faktorerne, Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Stort set alle Komiteens publikationer omhandler emner vedr. KRAM, og mange af Komiteens øvrige projekter relaterer sig også til KRAM. Komiteen er manøvredygtig og i stand til på meget kort tid at udvikle materialer og projekter af høj kvalitet og til tiden. Publikationernes og projekternes faglighed sikres gennem et tæt, eksternt samarbejde med relevante fagkonsulenter. I staben er man fortrolig med alle processer inden for udgiver- og projektvirksomhed: idéudvikling, planlægning, 4 1. Se også bilag A

7 implementering, redaktion, grafisk tilrettelægning, prepress og produktion samt leverandørkontrakt og kalkulation. På publikationsområdet har vi et indgående kendskab til det grafiske marked og samarbejder med de bedste leverandører i Danmark. Hertil kommer, at vi er vant til at operere i forhold til pressevirksomhed, markedsføring, distribution og salg. Ledelse Komiteens overordnede ledelse varetages af en styrelse sammensat af repræsentanter fra medlemsorganisationerne 2, med bistand af et sagkyndigt udvalg. Formand for styrelsen er Gregor Gurevitsch, MPH. Formand for det sagkyndige udvalg er centerleder, cand. psych. Johanne Bratbo. Den daglige ledelse af Komiteen varetages af direktør Charan Nelander. 2. Se også bilag A 5

8 Komiteens virksomhed i 2008 Sekretariatet i 2008 Styrelsen Styrelsen er Komiteen for Sundhedsoplysnings bestyrelse. Styrelsen har holdt ordinære møder den 7. maj og den 13. november Formand for styrelsen er Gregor Gurevitsch, og næstformand er Lars Lindskov. Forretningsudvalg Komiteens forretningsudvalg består af formand Gregor Gurevitsch, næstformand Lars Lindskov og Gunnar Hovgesen (sidstnævnte indtil ). På styrelsesmødet den 13. november blev Dorte Mørkbak i stedet for Gunnar Hovgesen udpeget som repræsentant for resten af styrelsen. Det sagkyndige udvalg Det sagkyndige udvalg rådgiver styrelsen og sekretariatet vedrørende sociale, psykologiske og sundhedsfaglige spørgsmål. Ud over Komiteens medlemsorganisationer er også Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen repræsenteret. Formand for udvalget er centerleder Johanne Bratbo. Samarbejdet med Helse Komiteen er repræsenteret i Helses bestyrelse ved formand Gregor Gurevitsch og i HELSE s nye kontaktråd ved direktør Charan Nelander. Helse lukkede i 2008, og samarbejdet er derfor ophørt. 6

9 Publikationer i 2008 En børnehavefe, en skolealf og anden støtte til børn fra familier med alkoholproblemer Hæftet giver eksempler på, hvordan professionelle voksne kan give daglig støtte til børn fra familier med alkoholproblemer. Fe- og alfe-begrebet stammer fra Longelse Skole på Langeland. Feen eller alfen kan være en pædagog/lærer med særligt øje for de børn, der har behov for ekstra omsorg, heriblandt børn fra familier med alkoholproblemer. Den voksne dækker kontakten med det enkelte barn og sætter ind med tilbud om aktiviteter, nærhed eller lektiehjælp til dem, der har særlig brug for det. Hæftet giver også eksempler på andre konkrete indsatser: Den eventyrlige kuffert Skolecafé og kontaktperson-ordning Samtalegrupper Reorganisering og særlig børnetid. Hæftet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og udgivet i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Tegninger af Pia Thaulov. PUBLIKATIONER i samarbejde med andre 7

10 PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Når forældre drikker for meget Folder til forældre og andre voksne med kontakt til barnet. Alle forældre vil det bedste for deres børn. Men når forældre drikker for meget, er det svært for dem at give børnene det, de har brug for. Folderen fortæller uden løftede pegefingre hvordan et for stort alkoholforbrug hos forældre kan påvirke børnene. Samtidig gives der oplysning om, hvor forældre og børn kan få hjælp. Det er tanken, at folderen kan udleveres til forældre i forbindelse med en samtale om, hvordan alkohol kan påvirke familien. På den måde kan folderen være en støtte og et nyttigt redskab for den pædagog, lærer eller børne-familiesagkyndige, der påtager sig samtalen. Tal med en voksen Hæfte til større børn og teenagere fra familier med alkoholproblemer. Hæftet handler om, hvad børn og unge kan tænke og føle, når deres forældre drikker for meget. Teksten er skrevet med indlevelse og forståelse af de vanskeligheder, alkoholproblemet kan medføre. Samtidig giver den anvisning på, hvordan den unge kan handle bl.a. ved at tale med en voksen, som den unge har tillid til. 8 Hæftet er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og udgivet i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Tegninger af Pia Thaulov.

11 Alkohol og helbred Næst efter tobak er alkohol den risikofaktor, som i Danmark er årsag til flest tabte leveår eller år med alvorlig sygdom. Alkohol og helbred beskriver i kort form den omfattende række af fysiske og psykiske konsekvenser, som et alkoholforbrug har for den enkelte både de akutte skader, der opstår på grund af beruselse og de kroniske skader, som oftest viser sig efter længere tids for stort forbrug. Alkohol og helbred henvender sig til de mange sundhedsprofessionelle, som møder borgere med et for stort forbrug af alkohol. Hensigten er at kvalificere de sundhedsprofessionelle til at informere borgerne om, hvilken rolle alkohol spiller i forhold til fysiske og psykiske lidelser. Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne. Bogen indeholder en lang række praktiske anvisninger på, hvordan en alkoholpolitik kan se ud, og hvordan man afholder en samtale med en medarbejder, som har alkoholproblemer. Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen henvender sig især til ledere, som ønsker redskaber til at udarbejde en alkoholpolitik og skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere med alkoholproblemer møder de krav og får den støtte, de har behov for. PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Bogen henvender sig også til interesserede borgere, som vil have et billede af, i hvilket omfang alkohol medvirker til udvikling af en række sygdomme. 9

12 PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Rygestop-guide Denne rygestop-guide er til dig, der gerne vil holde op med at ryge. At holde op med at ryge kommer ikke af sig selv. Der skal vilje og planlægning til, for at det lykkes. Ellers vil du blive fristet til ikke at gennemføre din beslutning. I guiden finder du nogle redskaber, der har hjulpet andre til at blive røgfri. Brug dem som inspiration til din helt egen slagplan for, hvordan du vil vinde over din afhængighed. Rygestop-guiden indeholder: Tips til, hvordan du forbereder rygestoppet Hjælp, når du er stoppet Inspiration til at komme op på hesten igen, hvis du plumper i Råd om, hvordan du kan forblive røgfri. Guiden kan være en hjælp til dit rygestop, uanset om du går på et rygestopkursus, eller du prøver at holde op med at ryge på egen hånd. Du kan læse mere om andre rygestoptilbud på hjemmesiden 10

13 AMNING en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger vedr. amning. Bogen indeholder den nyeste viden om amning, herunder det nyfødte barns naturlige kompetence, amning af for tidligt fødte og håndtering af ammeproblemer. Fra bogens indhold: Amningens helbredsmæssige effekter på mor og barn Brystets anatomi og amningens fysiologi Modermælkens sammensætning Moderens kost og medicin Ammestillinger og sutteteknik Udmalkning og hjælpemidler Almindelige ammeproblemer og deres løsninger Amning, når der er særlige forhold hos enten mor eller barn. PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Bogen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og udgivet i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. 11

14 PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Hygiejne i daginstitutioner Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed Gode hygiejniske rutiner og fornuftige vaner blandt brugere af daginstitutioner kan mindske sygeligheden blandt de mange børn, der går i daginstitutionerne. Formålet med disse anbefalinger er at give råd om, hvordan hygiejnen i daginstitutioner forbedres. Desuden indeholder bogen temaer om sikkerhed og miljø. Anbefalingerne henvender sig primært til personale i daginstitutioner og relevante myndigheder. Bogen er en revideret udgave af den tidligere hygiejnevejledning fra Den nye udgave sætter øget fokus på, hvordan man udfører hygiejniske rutiner. Blandt andet er der tilføjet et afsnit om kvalitetsstyret rengøring. Fra bogens indhold: Daginstitutionernes fysiske rammer Indretning, dimensionering og udstyr Naturbørnehaver, udeophold mv. Rengøring Institutionens daglige brug og hygiejne Forholdsregler ved ophobning af smitsomme sygdomme Desinfektion. 12

15 Spis, leg og ha det godt Spis, leg og ha det godt giver opskrifter på sund familiemad, lækre drikke og sjove lege for børn og deres voksne. Bogen henvender sig primært til forældre med børn i 3-6-årsalderen og giver konkret og brugbar viden om mad og fysisk aktivitet. Dit barn har brug for brændstof til at vokse, lege og have det sjovt sammen med andre børn. Her kan du få ideer til, hvordan du med god mad og drikke samt fysiske aktiviteter kan give barnet en sjovere og sundere barndom. Samtidig er der ideer til, hvordan du støtter barnet i at bevare en sund normalvægt eller stoppe overvægt, hvis dit barn allerede er lidt for rundt. PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Læs om: Dit barns vægt Morgenmad en god start på dagen Frokost og madpakker Aftensmad til hele familien Fødselsdage og fester Lege i solskin og regnvejr. 13

16 PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Vigtigt at vide om små børns sikkerhed Hæfte med råd og vejledning om, hvordan du kan forebygge, at dit lille barn kommer til skade, og hvilke sikkerhedskrav du kan stille til børneudstyr. I et afsnit bagest i hæftet kan du få tips om førstehjælp, hvis ulykken alligevel indtræffer. Sunde vaner før, under og efter GRAVIDITET Sunde vaner er et brugervenligt hæfte til brug FØR, UNDER og EFTER graviditet. Hæftet giver information om, hvordan man FØR kan forberede en sund graviditet, hvordan man UNDER graviditeten kan spise og drikke, således at næringen til barnet er optimal, hvilke kosttilskud man skal tage og hvor fysisk aktiv det er godt at være samt hvad man skal være opmærksom på EFTER fødslen. Sunde vaner er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommende mødre. Hæftet, der indeholder de sidste nye anbefalinger om barnets kost og sundhed, kan læses selvstændigt. I forlængelse af Sunde vaner kan Sundhedsstyrelsens Barn i vente og Sunde Børn læses. Sunde vaner kan bruges som fælles reference og være bindeled mellem sundhedsplejerske, kommende forældre og den praktiserende læge. 14

17 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad Her er bogen, der fortæller om barnets mad fra amningens ophør, til det spiser med ved familiens bord. Den er rigt illustreret med indbydende billeder og pædagogiske forklaringer. Bogen er baseret på Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, som den omsætter til god og sund mad, der passer til barnets alder. Alle opskrifter er afprøvet og forsynet med udførlige beskrivelser af fremgangsmåden. PUBLIKATIONER i samarbejde med andre 15

18 PUBLIKATIONER i samarbejde med andre Sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sunde børn er en brugervenlig håndbog for forældre til børn mellem 0 og 3 år. Bogen giver information om barnets sproglige og motoriske udvikling, kost, sundhed, trivsel, sygdomme og vaccinationer. Bogen indeholder et væld at instruktive illustrationer og er skrevet i et enkelt sprog. Det omfattende stikordsregister gør den let at slå op i. Sunde børn er Sundhedsstyrelsens råd til småbørnsforældre. Den indeholder de sidste nye anbefalinger om barnets kost og sundhed. Bogen kan læses i forlængelse af Sundhedsstyrelsens Barn i vente og vil være aktuel straks efter, at barnet er født. Sunde børn kan bruges som fælles reference og være bindeled mellem sundhedsplejerske, forældre og den praktiserende læge. 16

19 Sprogudvikling & læselyst Folderen henvender sig til forældre og giver gode råd om, hvordan man kan støtte og opmuntre små børn til at læse. Nogle af rådene er bl.a.: Syng for og med dit barn Tag dit barn med på biblioteket Lyt til dit barns lege-læsning EGNE PUBLIKATIONER 17

20 EGNE PUBLIKATIONER Kort og godt om amning Hæfte til nye forældre om amning. Kort og godt om amning er baseret på Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger og giver vejledning til de nyblevne forældre om, hvordan moderen kan få amningen til at lykkes. Fra indholdet: Barnets vej til brystet skridt for skridt Ammestillinger Almindelige ammeproblemer Udmalkning Specielle situationer: Tvillinger, kejsersnit og for tidlig fødsel Afvænning og ophør. Sproget er enkelt og instruktivt. 18

21 Lær at leve med kronisk sygdom (bog inkl. afspændings CD) Lær ar leve med kronisk sygdom henvender sig til alle med langvarig sygdom ud fra en formodning om, at problemerne og løsningerne på dem ofte er fælles, selv om diagnoserne er forskellige. Tips om aktiv selvhjælp At finde ressourcer lokalt og globalt At tackle fysiske og psykiske symptomer Afspænding og mentaltræning Fysisk aktivitet, sund kost og levevis ved de enkelte sygdomme Kommunikation: At udtrykke sine følelser og behov Kærlighed og intimitet Rigtig brug af medicin Tilrettelægning af fremtid, bolig og praktisk hjælp. Bogen er oversat fra amerikansk og bearbejdet efter danske forhold. Bogen er udgivet på initiativ af Sundhedsstyrelsen og med støtte fra TrygFonden. EGNE PUBLIKATIONER Bogen kan læses selvstændigt eller bruges i forbindelse med patientkurset af samme navn. Oplysninger om kurset, se hjemmesiden 19

22 EGNE PUBLIKATIONER Sund sex 17+ Sund sex 17+ er skrevet i et enkelt, neutralt sprog, der henvender sig til unge. Bogen giver hjælp til at vælge den præventionsform, der egner sig bedst til den enkelte. Der er også oplysning om sexsygdomme: Hvordan man undgår smitte, hvilke symptomer, der kan være ved de forskellige sexsygdomme, og hvad man skal gøre, hvis skaden er sket, og man kan være smittet. Sund sex 17+ er godkendt af Sundhedsstyrelsen og giver præcis information om: Relevante præventionsformer, fordele og ulemper, brug og virkning Nødprævention Underlivsundersøgelse Graviditet og abort Sexsygdomme, forebyggelse, symptomer og behandling Kropslex, om kønsorganer og seksualitet. Bogen er gennemillustreret og forsynet med farvefotos af alle præventionsformer. 20

23 Komiteens bidrag vedrørende Vejledning om oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder Komiteen modtager hvert år en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til oplysning om prævention og abort, kaldet Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder. For disse midler holdes praktiserende læger, og gyn./obs. klinikker forsynede med de gratis uddelte publikationer Prævention, Sterilisation og Hvis du overvejer abort. Hæfterne opdateres hvert år og fremstår som en serie. Prævention Hæftet henvender sig til alle, der leder efter den helt rigtige metode til at undgå uønsket graviditet og sexsygdomme. Gennemgang af samtlige præventionsformer med oplysninger om fordele, ulemper, virkningsmåde og sikkerhed. Abort Hæftet henvender sig til kvinder, der overvejer abort. Oplysninger om rettigheder, valgmuligheder samt de følelser og tanker, der kan dukke op. Information om fordele og ulemper ved henholdsvis medicinsk og kirurgisk abort. Sterilisation Hæftet henvender sig til alle, der overvejer at blive steriliseret: Overvejelser forud for beslutningen, selve indgrebet hos mænd og kvinder, samt hvilke fordele og ulemper sterilisation kan have på langt sigt. 21

24 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Komiteen for Sundhedsoplysning varetager fortsat den nationale sekretariatsfunktion for Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom. Sekretariatets arbejde er støttet af TrygFonden i perioden Sekretariatet varetager følgende opgaver: Administration af den nationale licens Udbredelse af programmet til kommuner, regioner og patientforeninger Uddannelse af instruktører Koordination af vejledning og certificering af instruktører Rådgivning om implementering Evalueringsredskaber til brugerorganisationer Monitorering af kurserne på nationalt niveau Udvikling af produkter tilknyttet Patientuddannelsen Opdatering af kursusmateriale. I 2008 har der været en tilgang på 13 kommuner og 1 region, således at der ved udgangen af 2008 var 76 kommuner, 5 regioner og 4 patientorganisationer, der var registreret som brugere af programmet. Kursusaktivitet Komiteen for Sundhedsoplysning har afholdt 6 instruktørkurser og uddannet 110 instruktører. Derudover er der blevet afholdt et kursus for instruktører, der har behov for at få genopfrisket kursets metoder. Komiteen har i løbet af 2008 arbejdet med at udvide korpset af vejledere, således at vejlederkompetencen kunne blive udbredt til kommunerne. Der er blevet afholdt 1 vejlederkursus, hvor Komiteen uddannede 8 vejledere. Disse vejledere har været med en masterinstruktør i en følordning, før de selv har kunnet fungere som vejledere på kurserne i kommunerne. Sekretariatet har som en del af den fortsatte udvikling afholdt et kompetenceudviklingskursus for frivillige tilknyttet Randers Kommunes 22

25 Sundhedscenter. Dette nye tilbud vil være en af de ydelser, Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder kommunerne. Den løbende udvikling, planlægning og koordinering af projektet i forhold til øvrige indsatser på sundhedsområdet sikres via forskellige arbejds- og følgegrupper: National følgegruppe. Som følge af at Komiteen for Sundhedsoplysning har fået overdraget ansvaret for den nationale licens fra Sundhedsstyrelsen, har Komiteen herefter videreført den nationale følgegruppe. Følgegruppen mødes to gange årligt og er sammensat af interessenter fra kommuner, regioner, patientforeninger, Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Centrale temaer i 2008 har været, hvordan programmet kan udbredes til de resterende kommuner i landet samt, hvordan man på nationalt niveau kan udbrede kendskabet til kurserne. Regional netværksgruppe. Komiteen for Sundhedsoplysning etablerede i 2006 den regionale netværksgruppe bestående af en repræsentant fra hver region, samt en repræsentant fra Danske Regioner og Komiteen for Sundhedsoplysning. Centrale emner i netværket har været finansiering af projektet i 2009 samt udvikling af regionernes rolle som netværkstovholdere for kommunerne, der udbyder kurset. Den regionale netværksgruppe afholder to møder om året. Kvalitetssikring af programmet Komiteen arbejder hele tiden med at gøre kursusmaterialerne bedre. I 2008 er kursusbogen Lær at leve med kronisk sygdom blevet genoptrykt. Endvidere er arbejdet med opdatering og revision af undervisningsmanualen påbegyndt. Denne proces forventes afsluttet medio På baggrund af undersøgelser og anbefalinger fra Stanford Universitet valgte Komiteen i samråd med Sundhedsstyrelsen at ændre navnet på kurset. Fremover hedder kurset Lær at leve med kronisk sygdom og brugerorganisationerne kan navngive kurset. Samme praksis findes i USA og Canada. 23

26 For at understøtte kvaliteten af kurserne i kommunerne udfører Komiteen en række andre aktiviteter, der skal resultere i bedre samarbejde såvel mellem instruktørerne som mellem instruktører og kommuner. Erfaringen viser nemlig, at det gode samarbejde er et vigtigt fundament for at afholde gode kurser. Mestringsforum Med støtte fra TrygFonden har Komiteen for Sundhedsoplysning udviklet et webbaseret netværk, som kursisterne på Lær at leve med kronisk sygdom kan bruge til at holde kontakten ved lige med deres medkursister og støtte hinanden i arbejdet med at mestre deres sygdom. Hvert kursushold får stillet et lukket debatforum til rådighed. Her kan de fortsætte de diskussioner, de begyndte på i kursusforløbet. De frivillige instruktører har også et lukket forum, hvor de kan støtte hinanden i arbejdet som kursusinstruktører. Endvidere har de kommunale koordinatorer et lukket netværk, som kommunerne kan trække på, således at de gode metoder til koordinering af og rekruttering til kurser kan videreformidles kommunerne imellem. 24

27 Den 2. nationale instruktørdag Den 26. november 2008 blev den 2. nationale instruktørdag afholdt. I alt deltog 160 instruktører og koordinatorer. Instruktørerne øvede sig i nogle af de centrale aktiviteter og metoder på kurset, mens koordinatorerne diskuterede organisatoriske problemstillinger. Komiteen planlægger fremover at afholde årlige instruktørdage. Der er udgivet et konferencehæfte om instruktørdagen. Hæftet kan downloades fra 25

28 Regionale netværksmøder I den regionale netværksgruppe har Komiteen for Sundhedsoplysning lagt vægt på, at regionerne opbyggede et netværk for de kommuner, der udbyder kurserne i de enkelte regioner. Samtlige 5 regioner har afholdt netværksmøder for kommunerne og har afholdt eller planlægger netværksmøder for instruktørerne. Desuden har mange kommuner opbygget tværkommunale netværk, der har til formål at understøtte kursusaktiviteten på tværs af kommunerne. Styrken ved disse netværk er, at det fx ved sygdom og lignende er muligt at låne instruktører fra hinanden. Udviklingsprojekter Mange kursister har efterspurgt kursusbogen Lær at leve med kronisk sygdom som lydbog. Med støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgiver Komiteen for Sundhedsoplysning i foråret 2009 kursusbogen som lydbog. Publikationen At være pårørende til en kronisk syg Erfaringerne fra kurserne viser, at de pårørende, der deltager, får meget ud af det. I evalueringen kan man dog læse, at de ofte føler, at kurset ikke er rettet nok mod deres situation. Derfor udgiver Komiteen for Sundhedsoplysning en publikation om pårørenderollen på tværs af diagnoser. Publikationen henvender sig til alle pårørende til et menneske med en kronisk sygdom. Den forventes at være færdig inden sommeren

29 Patientuddannelse på tværs af diabetes-, KOL- og hjerteområdet En del kommuner i Region Syddanmark har ikke et tilstrækkeligt patientgrundlag og/eller ressourcer og kompetencer til at etablere sygdomsspecifikke patientuddannelsestilbud. Det gør, at flere kommuner ikke har tilbud til personer med kronisk sygdom. Derfor er der behov for at udvikle et koncept for patientuddannelse, der går på tværs af diagnoser, for på den måde at øge patientgrundlaget og kommunernes mulighed for at tilbyde patientuddannelse for sine borgere. Region Syddanmarks afdeling for kommunesamarbejde har på denne baggrund indgået et samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning om at udvikle en patientuddannelse på tværs af diabetes-, KOL- og hjerteområdet. Patientuddannelsen skal udbydes kommunalt i forlængelse af de specialiserede patientuddannelser på sygehusene. Som en del af udviklingsprocessen er der etableret samarbejde med Sundhedsstyrelsen, regionens kommuner, almen praksis, patientforeningerne, sygehusene samt Institut for Sundhedsvæsen (DSI) og Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Projektet forventes afsluttet i

30 Udvikling af patientuddannelse til nyrepatienter Fredericia Sygehus har siden 1994 afholdt patientuddannelse for prædialysepatienter. I 2008 tog sygehuset initiativ til at udvikle skolens grundlag, metoder og indhold. I den forbindelse har sygehuset henvendt sig til Komiteen for Sundhedsoplysning, og der er indgået et samarbejde om udvikling af patientuddannelsen. Udviklingsprocessen omfatter: Udvikling af viden om evidens for patientuddannelser for nyrepatienter (litteraturstudie) Seminar med nyreskolens undervisere: nefrologiske sygeplejersker og læger Udarbejdelse af nyreskolens grundlag Udvikling af undervisningskoncept for patienter og undervisere Uddannelse af undervisere Pilotafprøvning på to hold nyrepatienter Evaluering og tilretning Udvikling af redskaber til løbende kvalitetssikring. Udviklingen blev i gang sat i 2008 og forventes afsluttet medio

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

2007 39 2007 40 BILAG

2007 39 2007 40 BILAG 2007 Årsberetning Indhold Indledning 3 Få mere ud af oplysningspengene 6 Komiteens virksomhed i 2007 11 Projekter i 2007 12 Egne publikationer 12 Publikationer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen 18 Præventionsoplysning

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed.

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. Årsplan 2009 1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. PAARISA s formål og opgaver er fastlagt i henhold til Inuuneritta Folkesundhedsprogrammet og principperne i Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning ÅRSBERETNING 2011 Indhold Indledning 1 Projektudvikling 5 Forlagsvirksomhed 23 Om Komiteen 39 Tilskud og bevillinger 40 Organisation 41 DET SIGER MEDLEMMERNE OM KOMITEENS ARBEJDE Lægeforeningen: Komiteen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : 11.45 Slut kl. : 15.00 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere