BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl"

Transkript

1 OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part.

2 Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, Version : Opdateret med de tilbagemeldinger som blev modtaget efter udsendelse af version 1.0. AddressAccessIdentifier optionel i AddressSpecificUserKeys RecordChangeDateTime tilføjet til AddressPoint- DeleteResponseStructure. RecordChangeDateTime tilføjet til AddressPoint- CreateRequestStructure. Præcisering vedr. brug af vejkoder, som ikke er valid i CPR. (afsnit 3.5.1) Diverse præciseringer vedrørende brug af metoderne. Nyt afsnit 4.6 skemavalidering Snitfladebeskrivelse Side 2 af 89

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgrupper Formål Målgrupper Datasammenhæng Adgangsadresser og enhedsadresser Gældende adresser Foreløbige adresser og sagsadresser Adressesager Adressers entydighed Adgangsadresser uden husnummer Adresseforekomstens liv Adressepunkt Adressers tilknytning til matrikler Status for adresser webservice IgnoreWarningIndicator printenableindicator Opdateringsmekanisme RecordChangeDateTime Foreløbige koordinater Skemavalidering Metoder til adgangsadresser AddressAccessGetById AddressAccessGetByIdRequestStructure AddressAccessGetByIdResponseStructure AddressAccessGet AddressAccessGetRequestStructure AddressAccessGetResponseStructure AddressAccessCreate AddressAccessCreateRequestStructure AddressAccessCreateResponseStructure AddressAccessUpdate AddressAccessUpdateRequestStructure AddressAccessUpdateResponseStructure AddressAccessDelete AddressAccessDeleteRequestStructure AddressAccessDeleteResponseStructure Metoder til enhedsadresser AddressSpecificGetById AddressSpecificGetByIdRequestStructure AddressSpecificGetByIdResponseStructure AddressSpecificGet AddressSpecificGetRequestStructure AddressSpecificGetResponseStructure AddressSpecificCreate AddressSpecificCreateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 3 af 89

4 AddressSpecificCreateResponseStructure AddressSpecificUpdate AddressSpecificUpdateRequestStructure AddressSpecificUpdateResponseStructure AddressSpecificDelete AddressSpecificDeleteRequestStructure AddressSpecificDeleteResponseStructure Metoder til adressesager AddressCaseGetById AddressCaseGetByIdRequestStructure AddressCaseGetByIdResponseStructure AddressCaseGet AddressCaseGetRequestStructure AddressCaseGetResponseStructure AddressCaseCreate AddressCaseCreateRequestStructure AddressCaseCreateResponseStructure AddressCaseUpdate AddressCaseUpdateRequestStructure AddressCaseUpdateResponseStructure AddressCaseDelete AddressCaseDeleteRequestStructure AddressCaseDeleteResponseStructure Metoder til adressegeometri AddressPointCreate AddressPointCreateRequestStructure AddressPointCreateResponseStructure AddressPointUpdate AddressPointUpdateRequestStructure AddressPointUpdateResponseStructure AddressPointDelete AddressPointDeleteRequestStructure AddressPointDeleteResponseStructure Metoder til søgningerne AddressSearch AddressSearchRequestStructure AddressSearchResponseStructure AddressCaseSearch AddressCaseSearchRequestStructure AddressCaseSearchResponseStructure Fælles strukturer AddressAccessRequestStructure AddressAccessResponseStructure AddressAccessUserKeys AddressAccessInformation AddressAccessRequestDates AddressAccessResponseDates AddressAccessCaseResponse AddressSpecificRequestStructure AddressSpecificResponseStructure AddressSpecificUserKeys Snitfladebeskrivelse Side 4 af 89

5 AddressSpecificInformation AddressSpecificRequestDates AddressSpecificResponseDates AddressSpecificCaseResponse AddressCaseRequestStructure AddressCaseResponseStructure AddressCaseAddressAccessRequestKeys AddressCaseAddressSpecificRequestKeys AddressCaseAddressAccessResponseKeys AddressCaseAddressSpecificResponseKeys ExternalReferences BBBlandParcelIdentityStructure addresspoint MunicipalityFields ReturnMessage Adgang til snitfladen Sikkerhed Autorisation Testmiljø Snitfladebeskrivelse Side 5 af 89

6 1. Introduktion Denne snitfladebeskrivelse beskriver en af de OIOXML snitflader, som systemet stiller til rådighed. Baggrunden for snitfladen er, at man ønsker at registrere og opdatere adresser i ved webservicebaseret overførsel fra et ekstern system i OIOXML format. Snitfladen findes på Kommune under Selve dokumentationen findes i biblioteket documents : Selve servicen/wsdl en i biblioteket servicegateway : Snitfladebeskrivelsen giver kort sagt mulighed for fremsøgning samt opdatering af adressedata i, herunder adgangsadresser og deres geometri, enhedsadresser, samt adressesager. Kapitel 2 giver en mere detaljeret beskrivelse af snitfladens formål samt dens målgruppe. Kapitel 3 beskriver de grundlæggende begreber og definitioner for adresser, herunder adgangsadresser, adressepunkter, enhedsadresser og adressesager. Kapitel 4 giver et overblik over den webservice og dens metoder, som udgør snitfladen. Det tilhørende WSDL-dokument, som kan betegnes som kontrakten på snitfladens interface/struktur, bliver beskrevet. Snitfladens metoder kan deles op i 5 områder. Disse 5 områder og de tilhørende metoder beskrives i detaljer i kapitel 5 til 9. kapitel 5 beskriver metoderne til entiteten adgangsadresse kapitel 6 beskriver metoderne til entiteten enhedsadresse kapitel 7 beskriver metoderne til entiteten adressessag kapitel 8 beskriver metoderne til entiteten adressepunkt kapitel 9 beskriver metoderne til søgninger på adresser og adressesager Beskrivelsen af metoderne indeholder også en beskrivelse af de anvendte strukturer. Kapitel 10 beskriver nogle fælles strukturer, som benyttes i mere end en metode. Kapitel 11 beskriver de betingelser, som skal være opfyldt for at få adgang til snitfladen, deriblandt sikkerheden omkring snitfladen. Der gøres opmærksom på, at notater på adresser opdateres og hentes ved en særskilt snitflade, kaldt Note.wsdl. Der henvises til vejledningen for denne snitfalde hvis man gerne vil hente, opdatere eller oprette notater for adresser. Snitfladebeskrivelse Side 6 af 89

7 Der gøres endvidere opmærksom på, at denne snitflade ikke indeholder en funktion til at hente alle vejnavne og vejkoder i en kommune. Denne funktion stilles til rådighed i en særskilt webservice. Der henvises til vejledningen for denne snitflade, hvis man har behov for at hente alle vejnavne/vejkoder i en kommune. Snitfladebeskrivelse Side 7 af 89

8 2. Formål og målgrupper 2.1. Formål Snitfladen har til formål at gøre det muligt for kommunerne at fremsøge og ajourføre adressedata i. Snitfladen er en tovejskommunikation mellem en leverandør/kommune og systemet. Den gør det muligt at hente adressedata fra systemet og den gør det muligt at sende adressedata til opdatering af. Når der skrives adressedata dækker det over følgende entiteter: adgangsadresser enhedsadresser adressesager adressepunkter hørende til adgangsadresser 2.2. Målgrupper Snitfladens funktioner henvender sig hovedsaglig til private eller offentlige itvirksomheder som ønsker udvikle it- eller GIS-løsninger eller andre komponenter, der ved hjælp af webservicebaseret overførsel kan anvendes til at registrere eller opdatere s adresseoplysninger inkl. adressepunkter (dvs. adressekoordinater). Snitfladebeskrivelse Side 8 af 89

9 3. Datasammenhæng Snitfladen indeholder metoder hørende til følgende 4 entiteter o Adgangsadresse o Enhedsadresse o Adressesag o Adressepunkt For at kunne forstå den efterfølgende vejledning er det vigtigt at kende de følgende begreber og definitioner, samt begrebernes sammenhæng Adgangsadresser og enhedsadresser Ved en adgangsadresse forstås en betegnelse, som ved hjælp af vejnavn, husnummer og postnummer, angiver beliggenheden af en bestemt adgang til en bygning, et teknisk anlæg, samt til et bebygget eller ubebygget areal. Ved en enhedsadresse forstås en betegnelse, som supplerer adgangsadressen med en evt. etage- og en evt. dørbetegnelse (side- eller dørnummer) således at den angiver beliggenheden af en bestemt indgangsdør eller lignende, inden for den pågældende bygning. For enfamiliehuse, rækkehuse o.l. hvor den udvendige indgangsdør samtidig udgør indgangen til en enkelt bolig-, erhvervs- eller brugsenhed, er enhedsadressen sammenfaldende med adgangsadressen, hvorfor der ikke fastsættes etage- eller dørbetegnelse. En enhedsadresse er knyttet til en og kun én adgangsadresse. En adgangsadresse kan have 0 eller flere enhedsadresser. Adgangsadresse hedder på engelsk access address og i servicen AddressAccess. Enhedsadresse hedder på engelsk specific address og i servicen Address- Specific Gældende adresser Der skelnes mellem gældende adresser med status 1 og sagsadresser med status 3. Gældende adresser er godkendte adresser, sagsadresser er nye (ikke godkendte) adresser eller rettelser til gældende adresser under sagsbehandling. Hvis du vil rette, oprette eller slette en gældende adresse, kan dette gøres direkte via de respektive metode kald. Alternativt kan adresser rettes og oprettes via en adressesag, hvor ændringer først bliver gældende ved godkendelse af sagen. Dette er nærmere forklaret i næste afsnit. Snitfladebeskrivelse Side 9 af 89

10 3.3. Foreløbige adresser og sagsadresser Ved at rette en adresse gennem en adressesag sikres det, at en adresseforekomst kan oprettes foreløbigt og sagsbehandles (som udkast, sendes i høring, gives som indstilling, eller indberettes af en ekstern part mv.) forud for den egentlige fastsættelse eller godkendelse af adressen. Oprettes en ny adresse via en adressesag eller rettes en eksisterende adresse via en adressesag, skal der oprettes enten En ny foreløbig adresse eller En sagsadresse En ny foreløbig adresse er en helt ny adresse, som endnu ikke er godkendt. En ny foreløbig adresse har IKKE nogen relation til en gældende adresse. En sagsadresse er en ændring af en eksisterende, dvs. gældende adresse. En sagsadresse har en relation til en anden gældende adresse nemlig den adresse, som ændres. Nye foreløbige adresser og sagsadresser har status 3. En adgangsadresse og de underliggende enhedsadresser vil altid have samme status, som illustreret nedenfor. AAD (N) AAD EAD EAD (N) EAD (N) EAD 3.4. Adressesager En foreløbig adresse eller en sagsadresse er altid knyttet til en adressesag. En adressesag kan samle en eller flere foreløbige adresser/sagsadresser, som hører sammen. En adressesag identificeres ved et sagsnummer. På selve adressesagen ligger feltet godkendelsesdato. Når godkendelsesdatoen udfyldes, afsluttes de tilhørende adresser og overføres til stamdata. Der må ikke være to sagsadresser hørende til samme gældende adresse i den samme adressesag. Adressesag hedder på engelsk address case og i servicen AddressCase Adressers entydighed Vedrørende adressernes entydighed er der formuleret følgende regler i : Gældende adgangsadresser (status 1) skal være entydig på kommunekode, vejkode og husnummer. Gældende enhedsadresser skal være entydig på adgangsadressen, etage og side/dørnummer. Dvs. der må ikke være to gældende adgangsadresser med samme vejkode og husnummer eller to gældende enhedsadresser med samme adgangsadresse, etage og side/dørnummer. Foreløbige nye adgangsadresser (status 3) med husnummer skal være entydig på kommunekode, vejkode og husnummer. Snitfladebeskrivelse Side 10 af 89

11 Foreløbige nye adgangsadresser (status 3) uden husnummer behøver ikke at være entydig, dvs. der må eksistere flere foreløbige adgangsadresser med samme kommunekode og vejkode. Foreløbige nye enhedsadresser (status 3) skal være entydige på adgangsadressen, etage og side/dørnummer. Dette gælder også hvis den tilhørende adgangsadresse ikke har et husnummer. Der må godt være en gældende adresse (status 1) og en ny foreløbig adresse (status 3) som har samme kommunekode, husnummer og vejkode. Disse kan skelnes ved deres status. Der findes ingen begrænsninger for sagsadresser Adgangsadresser uden husnummer Alle adgangsadresser (gældende adresser, nye foreløbige adresser og sagsadresser) skal have en vejkode. Man kan undgå den nuværende regel om, at ikke gældende adresser skal have en vejkode, ved at tilknytte en dummyvejkode til nye foreløbige adresser eller sagsadresser. Med dummy-vejkode menes en vejkode, som ikke er en valid vejkode i CPR, f.eks Når en ny adgangsadresse optræder som sagsdata, skal der dog ikke nødvendigvis være registeret et husnummer. Herved sikre det, at en sags adgangsadresse kan oprettes, selv om der endnu ikke er fastsat et husnummer. Adresser uden husnummer må kun findes med status 3 (altså som helt nye foreløbige adresser eller sagsadresser). En adressesag, som indeholder adresser uden husnummer kan altså ikke godkendes før husnummeret er angivet. Der må gerne eksistere flere foreløbige nye adgangsadresser uden husnummer Adresseforekomstens liv En adresse bibeholder altid sin entydige adresse-id. Dette gælder også når en adgangsadresse ændrer vejkode eller husnummer og når en enhedsadresse ændrer etage og side/dørnummer. En enhedsadresse kan ikke flyttes til en anden adgangsadresse, men vil altid være tilknyttet den samme adgangsadresse i sin levetid. Ændringer af adressernes vejkode eller husnummer kan fx være nødvendige ved omnummerering af en række husnumre eller ved ændring af en adresses tilknytning til et vejnavn. Det afgørende er, om der er tale om den samme adgangsadresse, dvs. som refererer til den samme bygning, opgang, grundstykke e.l. Tilsvarende principper gælder for enhedsadresser mht. etage- og dørbetegnelse Adressepunkt Ved et adressepunkt forstås et punkt, der beskriver beliggenheden af en bestemt adgangsadresse ved hjælp af geografiske koordinater (X,Y). En adgangsadresse kan have tilknyttet geometri, som angiver adgangsadressens beliggenhed på et digitalt kort. Geometrien består af et sæt koordinater samt nogle supplerende oplysninger. Snitfladebeskrivelse Side 11 af 89

12 Den logiske datamodel i knytter et geometriobjekt et adressepunkt - til en adgangsadresse og vice versa. Hvert geometri-objekt er tilknyttet én adgangsadresse og en adgangsadresse har tilknyttet ingen eller ét geometriobjekt. Dette er en forskel i forhold til den i dokumentationsguiden for adressepunktet beskrevne relation, hvor en adgangsadresse kan have flere adressepunkter. Hvis en adgangsadresse ændrer sin beliggenhed, vil adgangsadressen bibeholde samme geometri/adressepunkt. Adressepunktet vil blive opdateret med de ændrede koordinater og/eller ændrede oplysninger om adressepunktets status eller metadata. Der kan oprettes et adressepunkt for gældende adgangsadresser og nye foreløbige adgangsadresser, dog ikke for sagsadresser. For at rette adressegeometrien for en gældende adgangsadresse skal man således opdatere stamadgangsadressen og ikke oprette en sagsadresse. Koordinater i har UTM Euref 89 format, zone 32 og bliver således leveret og skal leveres til opdatering i det nævnte format. Adgangsadressens geometri går også tit under navnet adressekoordinater, og når der i det følgende skrives adressekoordinater, så menes der helt nøjagtig geometrien (adressepunktet) knyttet til en adgangsadresse i. Adressepunkt hedder på engelsk address point og i servicen AddressPoint Adressers tilknytning til matrikler I Adresser kan alle adgangsadresser være knyttet til 0 eller et matrikelnummer. For adgangsadressen skal det angives hvilket jordstykke adressen faktisk er beliggende på. Dette sker ved hjælp af ejerlav og matrikelnummer fra KMS' matrikel og tilhørende matrikelkort; for Københavns og Frederiksberg dog fra den kommunale matrikel. Disse matrikelbetegnelser svarer til en ESR matrikeloplysning og ejendomsnummer med artskode 00 eller 01. Der findes dog også tilfælde, hvor du ikke kan registrere en adresse på et KMS matrikelnummer. Som eksempel kan nævnes de tilfælde, hvor adressen er placeret på et umatrikuleret areal. I dette tilfælde kan der i stedet tilknyttes en ESRmatrikeloplysning om det umatrikulerede areal ved hjælp af artskoderne 5, 6, 7, 8, 9 eller 10. Snitfladebeskrivelse Side 12 af 89

13 Et andet eksempel er brug af foreløbige ESR-matrikeloplysninger i forbindelse med udstykninger. Her kan registreringen af det gældende matrikelnummer (som der udstykkes fra) suppleres af en oplysning om det foreløbige ESR deleller parcelnummer og det nye ejendomsnummer med artskode 30 til 40." På en adgangsadresse kan du se ejendomsnummeret for den grund, som adressens matrikelnummer indgår i. For nogle ESR matrikeloplysninger er ejendomsnummer med til at identificere ESR matrikeloplysningen entydigt Status for adresser En gældende adresse har status 1. En foreløbig adresse og en sagsadresse har status 3. Nedlæggelse af gældende adresse En gældende adresse kan nedlægges på tre forskellige måder. o Det er muligt at benytte Delete metoden for en gældende adresse. o Det er muligt at benytte Update metoden for en gældende adresse og angive nedlæggelsesdatoen. o Når en sagsadresse godkendes og sagsadressen har en nedlæggelsesdato angivet, nedlægges den gældende adresse. I først nævnte tilfælde udfyldes nedlæggelsesdatoen af systemet, i de to andre tilfælde benyttes det angivne nedlæggelsesdato. Når en gældende adresse bliver slettes (nedlagt), får den status 2. Godkendelse af adressesag Man godkender en adressesag ved at benytte Update metoden og udfylde godkendelsesdatoen. De underliggende sager vil så blive overført fra at være sager til at være gældende. Når en foreløbig adresse bliver godkendt via en adressesag får den status 1, idet den nu er gældende. Ikrafttrædelsesdato udfyldes med adressesagens godkendelsesdato. Når en sagsadresse bliver godkendt overføres data til den gældende adresse. Henlæggelse af adressesag Man nedlægger en adressesag ved at benytte Delete metoden for adressesagen. Når en adressesag henlægges, henlægges også de underliggende sager. Snitfladebeskrivelse Side 13 af 89

14 4. webservice Metoderne i servicen (WSDL en) kan inddeles i 5 grupper: o o o o o metoder til adgangsadresser metoder til enhedsadresser metoder til adressesager metoder til adgangsadressernes geometri metoder til fremsøgning af adgangsadresser, enhedsadresser og adressesager Servicen indeholder følgende 5 metoder til at hente, opdatere, oprette og slette adgangsadresser: AddressAccessGetById AddressAccessGet AddressAccessCreate AddressAccessUpdate AddressAccessDelete Servicen indeholder følgende 5 metoder til at hente, opdatere, oprette og slette enhedsadresser: AddressSpecificGetById AddressSpecificGet AddressSpecificCreate AddressSpecificUpdate AddressSpecificDelete Servicen indeholder følgende 5 metoder til at hente, opdatere, oprette og slette adressesager: AddressCaseGetById AddressCaseGet AddressCaseCreate AddressCaseUpdate AddressCaseDelete Servicen indeholder følgende 3 metoder til at opdatere, oprette og slette adressepunkter: AddressPointCreate AddressPointUpdate AddressPointDelete Servicen indeholder følgende 2 metoder til at fremsøge adresser og adressesager: AddressSearch AddressCaseSearch Alle metoder har en inputstruktur, som hedder <metodenavn>requeststructure og en outputstruktur, som hedder <metodenavn>responsestructure. Fx hedder strukturerne til AddressAccessGetById AddressAccessGetByIdRequestStructure og AddressAccess- GetByIdResponseStructure. Snitfladebeskrivelse Side 14 af 89

15 Webservicens mange metoder er beskrevet i detaljer i de næste kapitler. Hver struktur er vist på et billede, som på en god måde anskueliggør hvilke felter der er obligatoriske, dvs. skal udfyldes, når metoderne bliver kaldt. Derudover kan man se for mange forekomster af de forskellige strukturer der er mulige IgnoreWarningIndicator De fleste opdateringer i systemet (opdater, opret og slet metoder) har en indikator, som angiver, om man ønsker at ignorere advarsler. Med advarsler menes der i systemet implementerede sandsynlighedskontroller. Hvis indikatoren er true, ignoreres advarsler og opdateringen udføres hvis der ikke er fejl. Hvis indikatoren er false, udføres opdateringen kun hvis der ikke findes advarsler. Man vil typisk først kalde metoden med indikatoren sæt til false. De leverede advarsler tjekkes og hvis man ønsker at opdatere på trods af disse advarsler kaldes metoden med indikatoren sæt til true. Advarslerne leveres tilbage i samme struktur som fejl og andre returbeskeder. Læs mere om dette i afsnit printenableindicator Man kan benytte en indikator for at angive, om der skal udskrives en Meddelelse i forbindelse med den adresse rettelse man foretager. Hvis man sætter indikatoren til at være true, resulterer nedenstående ændringer af adresser i en bestilling af en automatisk - Meddelelse med årsagskode 60 ( Denne -Meddelelse er udskrevet på grund af adresseændringer. ) for relevante niveauer i Bygninger og boliger. Relevante niveauer er ejendomme/ejerlejligheder, som har den pågældende adresse tilknyttet. Vejkode eller husnummer for en gældende adgangsadresse AAD eller en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD ænders. Herved ændres også de enhedsadresser, som ligger under den ændrede adgangsadresse, idet adgangsadressen er en del af enhedsadressens identifikation Etage eller sidedør nummer ændres for en gældende enhedsadresse EAD eller en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD. Der bestilles ingen -Meddelelser ved ændringer af sagsniveauerne (S)AAD og (S)EAD, som er ændringer til gældende adresser. Dette sker først når sagen godkendes og de tilhørende gældende adresser bliver opdateret. Der udskrives ikke -Meddelelser når en (N)AAD eller en (N)EAD bliver til gældende adresser idet adresserne ved denne handling ikke ændrer deres identifikation. Indikatoren findes kun i de metoder hvor den giver mening. I Delete og Create metoderne giver indikatoren ikke mening, idet man kun kan slette adresser, som ikke har entiteter tilknyttet og fordi en ny oprettet adresse endnu ikke har entiteter tilknyttet Opdateringsmekanisme Det gælder generelt, at der kun opdateres de felter i Update metoderne, som sendes med. Et felt som ikke sendes med, berøres således ikke af opdateringen. Denne mekanisme betyder, at man ikke kan slette et felt Snitfladebeskrivelse Side 15 af 89

16 ved ikke at sende det med. Der er blevet defineret null værdier, som skal indikere, at man vil slette et felt. Disse felter er beskrevet under de enkelte Update funktioner RecordChangeDateTime Feltet RecordChangeTime er et felt som benyttes til at styre opdateringer. Når man henter en entitet, får man en RecordChangeDateTime med retur. Når man foretager en opdatering, skal denne sendes med tilbage. Servicen benytter dette felt til at kontrollere, om andre har opdateret entiteten i forvejen Foreløbige koordinater I forbindelse med opdatering og oprettelse af adresser hentes foreløbige koordinater via KMS i følgende situationer: Ved oprettelse af en gældende adgangsadresse (status 1) eller en ny foreløbig adgangsadresse (status 3) Ved opdatering af en eksisterende gældende adgangsadresse (enten ved direkte opdatering eller ved afslutning af en adressesag) Ved opdatering af en ny foreløbig adgangsadresse Det er kun muligt at hente foreløbige koordinater når adressen har tilknyttet et KMS matrikelnummer (se afsnit 3.8). Derudover hentes der kun koordinater når nøjagtighedsklassen er U (uden koordinater) eller når adgangsadressens koordinater har en kilde til geometri lig med 2, dvs. koordinaterne ikke er blevet opdateret igennem OIOXML snitfladen af en bedre kilde end fra KMS. Når en gældende eller en ny foreløbig adgangsadresse har en geometri, som er bedre en KMS (dvs. forskelligt fra kilde 2), bliver der kontrolleret, om koordinaterne ligger på samme matrikel som adgangsadressens (hvis denne har tilknyttet en matrikel). Denne kontrol gennemføres i følgende situationer: Ved opdatering af en eksisterende gældende adgangsadresse enten ved direkte opdatering i stam-data eller ved afslutning af en adressesag (S)AAD. Ved opdatering af en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Hvis dette ikke er tilfælde returneres sandsynlighedsbeskeden Matriklen er ikke i overensstemmelse med adgangsadressepunktets matrikel fra KMS (<KMS matrikel>). Ligesom ovenfor gennemføres denne kontrol kun hvis adgangsadressen er knyttet til et KMS matrikelnummer. For København og Frederiksberg gennemføres disse kald til KMS ikke Skemavalidering Der foretages skemavalidering af de indsendte data. Hvis requested ikke overholder skemaerne returneres en SOAP fejl med en beskrivelse af problemet. Et eksempel for sådan en fejlbesked kunne være: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <s:envelope xmlns:s=" <s:body> <s:fault> Snitfladebeskrivelse Side 16 af 89

17 <faultcode xmlns:a="urn:oio:bbr:1.0.0">a:schemavalidationfault</faultcode> <faultstring xml:lang="en-us">the ' element is invalid - The value '461' is invalid according to its datatype ' - The Pattern constraint failed.</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> Her har man sendt en 3-cifret kommunekode 461 i stedet for den 4-cifrede Snitfladebeskrivelse Side 17 af 89

18 5. Metoder til adgangsadresser De 5 metoder til at hente, opdatere, oprette og slette adgangsadresser er følgende: AddressAccessGetById AddressAccessGet AddressAccessCreate AddressAccessUpdate AddressAccessDelete Metoderne er beskrevet i de 5 næste afsnit. Vær opmærksom på, at adressepunktet leveres sammen med adgangsadressen når systemet leverer adgangsadressen som en del af et svar. Ønsker man dog at oprette, opdatere eller slette et adressepunkt, skal metoderne for adressepunkt entiteten benyttes (se kapitel 8) AddressAccessGetById Metoden AddressAccessGetById henter en adgangsadresse ved angivelse af adressens id. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Metoden har en adgangsadresse id og et kommunekode som input og får leveret den ønskede adgangsadresse samt et resultat for metode kaldet tilbage. Strukturen angiver også, at begge input felter er obligatoriske, dvs. skal udfyldes, når operationen AddressAccessGetById kaldes. Adgangsadressen leveres i en struktur kaldt AddressAccessResponseStructure, som beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel AddressAccessGetByIdRequestStructure AddressAccessGetByIdRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Snitfladebeskrivelse Side 18 af 89

19 AddressAccessGetByIdRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AdgangsadresseID AddressAccessIdentifier Feltet skal udfyldes med adgangsadressens id. Kommunekode MunicipalityCode Feltet skal udfyldes med kommunekode AddressAccessGetByIdResponseStructure AddressAccessGetByIdResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AddressAccessResponseStructure Den hentede adgangsadressen, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressAccessGet Metoden AddressAccessGet henter en adgangsadresse ved angivelse af en brugervendt nøgle. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Snitfladebeskrivelse Side 19 af 89

20 Metoden har en brugervendt nøgle til en adgangsadresse som input og får leveret den eller de ønskede adgangsadresser samt et resultat for metode kaldet tilbage. Hvis husnummeret ikke sendes med, ledes efter en adresse uden husnummer. Metoden kan returnere en eller flere adgangsadresser. Dette skyldes at der kan findes flere adgangsadresser med den samme brugervendte nøgle. Som beskrevet i kapitel 2, kan en ny foreløbig adgangsadresse og en gældende adgangsadresse have den samme brugervendt nøgle, dvs. den samme kombination af kommunekode, vejkode og husnummer. De adskiller sig kun på deres status. Derudover kan flere sagsadresser med status 3 have de samme brugervendte nøgler og flere foreløbige adgangsadresser uden husnummer kan have samme kommunekode og vejkode. Hver adgangsadresse leveres i en struktur kaldt AddressAccessResponseStructure, som beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Hvis der ikke findes en adresse med de angivne parametre returneres returnidentifier 0 og reasonidentifier AddressAccessGetRequestStructure AddressAccessGetRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 20 af 89

21 Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Kommunekode MunicipalityCode Feltet skal udfyldes med kommunekode. Vejkode StreetCode Feltet skal udfyldes med adressens vejkode, hvis adressen har en vejkode. I nuværende version af har alle adresser, også dem med sagskode 3 en vejkode AddressAccessGetResponseStructure AddressAccessGetResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Husnummer og husbogstav StreetBuidlingIdentifier Feltet skal udfyldes med husnummer/husbogstav, hvis adressen har et husnummer/husbogstav. Der findes adresser med sagstype 3, som ikke har et husnummer/husbogstav. AddressAccessResponseStructure En eller flere adgangsadresser, som har den ønskede brugervendte nøgle, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit Snitfladebeskrivelse Side 21 af 89

22 5.3. AddressAccessCreate Metoden AddressAccessCreate opretter en adgangsadresse ved angivelse af adgangsadressens attributter. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Adgangsadresse sendes som input til metoden i en struktur kaldt AddressAccessRequestStructure, som beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den er et input til en metode. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Som en anden input parameter findes der en indikator, som angiver om advarsler skal ignoreres ved oprettelse af adressen eller om oprettelsen skal afvises i det tilfælde der gives advarsler. Som resultat for metoden returneres den oprettede adgangsadresse (hvis det lykkedes) i en struktur kaldt "AddressAccessResponseStructure. "AddressAccessResponseStructure beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. For at kunne oprette en adgangsadresse skal der som minimum angives følgende felter: Status (1 for gældende og 3 for sagsadresser og nye foreløbige adresser) Kommunenummer Vejkode Husnummer (kan være null for sagsadresser) Kilde til adresse (for gældende adresser med status 1) Adressesag id (hvis status 3) Adgangsadresse id (hvis sagsadresse) AddressAccessCreateRequestStructure AddressAccessCreateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 22 af 89

23 Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Status (objekttype) for adgangsadressen AddressAccessRequestStructure statuscode IgnoreWarningIndicator Adgangsadressen, som man ønsker at oprette, se afsnit Statuskoden er 1 for gældende adresser og 3 for nye foreløbige adresser og sagsadresser. Se også afsnit 3.9. Information om advarsler skal eller ikke skal ignoreres. Når indikatoren er true, bliver advarsler ignoreret AddressAccessCreateResponseStructure AddressAccessCreateResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AddressAccessResponseStructure Den oprettede adgangsadresse, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressAccessUpdate Metoden AddressAccessUpdate opdaterer en adgangsadresse ved angivelse af adgangsadressens attributter. Snitfladebeskrivelse Side 23 af 89

24 De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. For at opdatere en adgangsadresse, skal der sendes adgangsadressens id for at identificere den adgangsadresse man ønsker at opdatere. Adgangsadresse sendes som input til metoden i en struktur kaldt AddressAccessRequestStructure, som beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den er et input til en metode. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Ud over selve adgangsadressen findes to andre input parameter. Der findes en indikator, som angiver om advarsler skal ignoreres ved opdatering af adressen eller om opdateringen skal afvises i det tilfælde der gives advarsler. Derudover findes der en indikator for, om man ønsker at opdateringen resulterer i udskrivning af Meddelelser for de berørte ejendomme. Som resultat for metoden returneres den opdaterede adgangsadresse i en struktur kaldt "AddressAccessResponseStructure. "AddressAccessResponseStructure beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. For at kunne opdatere en adgangsadresse skal der som minimum angives følgende felter: Adgangsadresse id Status (1 for gældende og 3 for sagsadresser og nye foreløbige adresser) Kommunenummer RecordChangeDateTime Alle andre felter angives kun hvis man ønsker at rette dem AddressAccessUpdateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 24 af 89

25 AddressAccessUpdateRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AdgangsadresseID AddressAccessIdentifier Feltet skal altid udfyldes med adgangsadressens id. AddressAccessRequestStructure Adgangsadressen, som man ønsker at opdatere, se afsnit RecordChangeDateTime Se afsnit 4.4. printenableindicator IgnoreWarningIndicator Feltet angiver om der skal udskrives en Meddelelse for relevante ejendomme og sendes til de respektive ejere. Når indikatoren er true, bliver der udskrevet Meddelelser. Information om advarsler skal eller ikke skal ignoreres. Når indikatoren er true, bliver advarsler ignoreret. For at kunne slette/nulstille et felt for adgangsadressen, skal der benyttes følgende værdier (kun angivet for relevante felter): Null-værdier for adgangsadressen Feltnavn i OIOXML navn Null-værdi Husnummer og husbogstav StreetBuidlingIdentifier Det er muligt at oprette en adgangsadresse uden husnummer (dvs. husnummer 0) ved ikke at angive husnummeret ved oprettelse. Det er dog ikke muligt at slette et husnummer for en adgangsadresse når det en gang er angivet. Årsagen er, at kernekomponenten for husnummeret ikke tillader værdien 0. Undlader man at sende husnummeret med opfattes dette som om man ikke vil opdatere husnummeret. Kilde til adgangsadresse AddressAccessSourceCode Kilde til adgangsadressen er et krævet felt og kan derfor ikke nulstilles/slettes. landparcelidentitystructure landparcelidentitystructure.matrlandparcelidentifi cationstructure.landparcelidentifier skal være blank og Snitfladebeskrivelse Side 25 af 89

26 Null-værdier for adgangsadressen Feltnavn i OIOXML navn Null-værdi landparcelidentitystructure.matrlandparcelidentifi cationstructure.cadastraldistrictidentifi er skal være 0. AddressAccessRequestDates MunicipalityFields Null værdien for en dato er DateTime.MinValue, dvs :00: To be defined Journalnummer FileNumberIdentifier Journalnummer kan slettes/nulstilles ved at sende en tom string. ESDH reference ESDHreferenceIdentifier ESDH refernce kan slettes/nulstilles ved at sende en tom string på 200 tegn (OIO definitionen på digitaliser prøves rettet) AddressAccessUpdateResponseStructure AddressAccessUpdateResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AddressAccessResponseStructure Den opdaterede adgangsadresse, se afsnit Snitfladebeskrivelse Side 26 af 89

27 AddressAccessUpdateResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressAccessDelete Metoden AddressAccessDelete sletter en adgangsadresse. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Adgangsadressen slettes ved angivelse af adgangsadressens id og det kommunekode, som adgangsadressen hører til. Ud over adressens id findes en indikator, som angiver om advarsler skal ignoreres eller om sletningen skal afvises i det tilfælde der gives advarsler. Når adgangsadressen slettes, slettes også de underliggende enhedsadresser. Du skal være opmærksom på, at adgangsadresser, som er knyttet til et niveauer i Bygninger og boliger ikke kan slettes. Dette gælder også, hvis de underliggende enhedsadresser er knyttet til niveauer i Bygninger og boliger. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel AddressAccessDeleteRequestStructure AddressAccessDeleteRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AdgangsadresseID AddressAccessIdentifier Feltet skal altid udfyldes med adgangsadressens id. Kommunekode MunicipalityCode Feltet skal altid udfyldes med 4 cifret kommunekode, f.eks RecordChangeDateTime Se afsnit 4.4. Snitfladebeskrivelse Side 27 af 89

28 AddressAccessDeleteRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar IgnoreWarningIndicator Information om advarsler skal eller ikke skal ignoreres. Når indikatoren er true, bliver advarsler ignoreret AddressAccessDeleteResponseStructure AddressAccessDeleteResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit Snitfladebeskrivelse Side 28 af 89

29 6. Metoder til enhedsadresser De 5 metoder til at hente, opdatere, oprette og slette enhedsadresser er følgende: AddressSpecificGetById AddressSpecificGet AddressSpecificCreate AddressSpecificUpdate AddressSpecificDelete Metoderne er beskrevet i de 5 næste afsnit AddressSpecificGetById Metoden AddressSpecificGetById henter en enhedsadresse ved angivelse af adressens id. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Metoden har en enhedsadresse id og et kommunekode som input og får leveret den ønskede enhedsadresse samt et resultat for metode kaldet tilbage. Enhedsadressen leveres i en struktur kaldt AddressSpecificResponseStructure, som beskriver en enhedsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel AddressSpecificGetByIdRequestStructure AddressSpecificGetByIdRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar EnhedsadresseID AddressSpecificIdentifier Feltet skal udfyldes med enhedsadressens id. Kommunekode MunicipalityCode Feltet skal udfyldes med 4 cifret kommunekode, f.eks Snitfladebeskrivelse Side 29 af 89

30 AddressSpecificGetByIdResponseStructure AddressSpecificGetByIdResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AddressSpecificResponseStructure Den hentede enhedsadresse, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressSpecificGet Metoden AddressSpecificGet henter en enhedsadresse ved angivelse af en brugervendt nøgle. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Metoden har en brugervendt nøgle til en enhedsadresse som input og får leveret den eller de ønskede enhedsadresser samt et resultat for metode kaldet tilbage. Metoden kan returnere en eller flere enhedsadresser. Dette skyldes at der kan findes flere enhedsadresser med den samme brugervendte nøgle. Som beskrevet i kapitel 5.2, kan 2 adgangsadresser have samme kombination af kommunekode, vejkode og husnummer. Idet adgangsadressen er en del af enhedsadressens identifikation, betyder det også, at de enhedsadresser, som ligger under to adgangsadresser med samme kombination af kommunekode, vejkode og husnummer også kan have den samme etage og side/dørnummer. Enhedsadresser under en og den samme adgangsadresse er dog altid entydig på deres etage og side/dørnummer. Hver enhedsadresse leveres i en struktur kaldt AddressSpecificResponseStructure, som beskriver en enhedsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Snitfladebeskrivelse Side 30 af 89

31 Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Hvis der ikke findes en adresse med de angivne parametre returneres returnidentifier 0 og reasonidentifier AddressSpecificGetRequestStructure AddressSpecificGetRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Kommunekode MunicipalityCode Feltet skal udfyldes med 4 cifret kommunekode, f.eks Vejkode StreetCode Feltet skal udfyldes med vejkoden for den tilhørende adgangsadresse. Husnummer og husbogstav StreetBuidlingIdentifier Feltet skal udfyldes med husnummer/husbogstav for adgangsadressen, hvis Snitfladebeskrivelse Side 31 af 89

32 AddressSpecificGetRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Etage FloorIdentifier Feltet skal udfyldes med enhedsadressens etage, hvis adressen har en etagebetegnelse. Side/dørnummer SuiteIdentifier Feltet skal udfyldes med enhedsadressens side/dør nummer, hvis adressen har et side/dørnummer AddressSpecificGetResponseStructure AddressSpecificGetResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar adressen har et husnummer/husbogstav. AddressSpecificResponseStructure En eller flere enhedsadresser, som har den ønskede brugervendte nøgle, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressSpecificCreate Metoden AddressSpecificCreate opretter en enhedsadresse ved angivelse af enhedsadressens attributter. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Enhedsadressen sendes som input til metoden i en struktur kaldt Address- SpecificRequestStructure, som beskriver en enhedsadresse i det tilfælde den Snitfladebeskrivelse Side 32 af 89

33 er et input til en metode. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Som en anden input parameter findes der en indikator, som angiver om advarsler skal ignoreres ved oprettelse af adressen eller om oprettelsen skal afvises i det tilfælde der gives advarsler. Som resultat for metoden returneres den oprettede enhedsadresse (hvis det lykkedes) i en struktur kaldt "AddressSpecificResponseStructure. "Address- SpecificResponseStrcuture beskriver en enhedsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. For at kunne oprette en enhedsadresse skal der som minimum angives følgende felter: Status (1 for gældende og 3 for sagsadresser og nye foreløbige adresser) Kommunenummer Adgangsadresse id Adressesag id (hvis status 3) Enhedsadresse id (hvis sagsadresse) Kilde til adresse (for gældende adresser med status 1) AddressSpecificCreateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 33 af 89

34 AddressSpecificCreateRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar Status (objekttype) for enhedsadressen AddressSpecificRequestStructure statuscode IgnoreWarningIndicator Enhedsadressen, som man ønsker at oprette, se afsnit Statuskoden er 1 for gældende adresser og 3 for nye foreløbige adresser og sagsadresser. Se også afsnit 3.9. Information om advarsler skal eller ikke skal ignoreres. Når indikatoren er true, bliver advarsler ignoreret AddressSpecificCreateResponseStructure Snitfladebeskrivelse Side 34 af 89

35 AddressSpecificCreateResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AddressSpecificResponseStructure Den oprettede enhedsadresse, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressSpecificUpdate Metoden AddressSpecificUpdate opdaterer en enhedsadresse ved angivelse af enhedsadressens attributter. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. For at opdatere en enhedsadresse, skal der sendes enhedsadressens id for at identificere den enhedsadresse man ønsker at opdatere. Enhedsadressen sendes som input til metoden i en struktur kaldt Address- SpecificRequestStructure, som beskriver en enhedsadresse i det tilfælde den er et input til en metode. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Ud over selve enhedsadressen findes to andre input parameter. Der findes en indikator, som angiver om advarsler skal ignoreres ved opdatering af adressen eller om opdateringen skal afvises i det tilfælde der gives advarsler. Derudover findes der en indikator for, om man ønsker at opdateringen resulterer i udskrivning af Meddelelser for de berørte ejendomme. Som resultat for metoden returneres den opdaterede enhedsadresse i en struktur kaldt "AddressSpecificResponseStructure. "AddressSpecificResponseStructure beskriver en adgangsadresse i det tilfælde den bliver leveret som en del af et svar. Denne struktur genbruges i nogle af de andre metoder og er derfor beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. Resultatet for metode kaldet leveres i en struktur kaldt ReturnMessage, som også genbruges i de andre strukturer. Derfor er den beskrevet som en fælles struktur i kapitel 10. For at kunne opdatere en enhedsadresse skal der som minimum angives følgende felter: Enehdsadresse id Status (1 for gældende og 3 for sagsadresser og nye foreløbige adresser) Kommunenummer RecordChangeDateTime Alle andre felter angives kun hvis man ønsker at rette dem AddressSpecificUpdateRequestStructure Snitfladebeskrivelse Side 35 af 89

36 AddressSpecificUpdateRequestStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar EnhedsadresseID AddressSpecificIdentifier Feltet skal udfyldes med enhedsadressens id. AddressSpecificRequestStructure Enhedsadressen, som man ønsker at opdatere, se afsnit RecordChangeDateTime Se afsnit 4.4. printenableindicator IgnoreWarningIndicator Feltet angiver om der skal udskrives en Meddelelse for relevante ejendomme og sendes til de respektive ejere. Når indikatoren er true, bliver der udskrevet Meddelelser. Information om advarsler skal eller ikke skal ignoreres. Når indikatoren er true, bliver advarsler ignoreret. For at kunne slette/nulstille et felt for enhedsadressen, skal der benyttes følgende værdier: Null-værdier for enhedsadressen Feltnavn i OIOXML navn Null-værdi Etage FloorIdentifier To be defined Side/dørnummer SuiteIdentifier Null værdien for side/dørnummer er en tom string. Kilde til enhedsadresse AddressSpecificSourceCode AddressSpecificRequest- Kilde til enhedsadressen er et krævet felt og kan derfor ikke nulstilles/slettes. Null værdien for en dato Snitfladebeskrivelse Side 36 af 89

37 Null-værdier for enhedsadressen Feltnavn i OIOXML navn Null-værdi Dates er DateTime.MinValue, dvs :00: MunicipalityFields To be defined Journalnummer FileNumberIdentifier Journalnummer kan slettes/nulstilles ved at sende en tom string. ESDH reference ESDHreferenceIdentifier ESDH refernce kan slettes/nulstilles ved at sende en tom string på 200 tegn (OIO definitionen på digitaliser prøves rettet) AddressSpecificUpdateResponseStructure AddressSpecificUpdateResponseStructure Feltnavn i OIOXML navn Kommentar AddressSpecificResponseStructure Den opdaterede enhedsadresse, se afsnit ReturnMessage Resultatet for metode kaldet, se afsnit AddressSpecificDelete Metoden AddressSpecificDelete sletter en enhedsadresse. De i afsnit og viste tegninger viser metodens input og output struktur. Enhedsadressen slettes ved angivelse af enhedsadressens id og det kommunekode, som enhedsadressen hører til. Snitfladebeskrivelse Side 37 af 89

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl. En vejledning rettet mod 3. part. Version 1.1.1

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl. En vejledning rettet mod 3. part. Version 1.1.1 OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl Ændringer i AddressV2 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ny opdateringsmekanisme i AddressV2...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Adressedomænemodel... 7 3.1.2.1 er i adressedomænemodellen... 8 3.1.3

Læs mere

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Systemarkitektur... 5 3. Use cases - diagram... 7 4. Use cases - primære aktører... 8 4.1 Indberetningsklient... 8

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Dataudveksling med andre systemer... 2

Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Overordnede betragtninger...2 6.2 Oversigt over integration mellem Nyt BBR og andre systemer...3 6.3 Skabelon til systemintegration...5

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary Table Report 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 41 Number of views: 0 Number of columns: 865 Number of indexes: 75 Number of foreign keys: 101 Last build date:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 / Ændringer i BuildingDwellingV6 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F Bilag F Fejlbeskeder 200 Der kan ikke tilknyttes niveauer til en tom grund (ingen angivelse af vand- og kloakforhold) 201 Grunden skal tilknyttes en adgangsadresse før man kan angive vand- og kloakforhold

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Initialer 0.0 01.02.2015 Version 0.0 oprettet som kopi af arkitekturbeskrivelsen JWT 1.0 27.02.2015 Version 1.0 sendt til

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Automatisk godkendelse Automatisk godkendelse af oplysninger Hvad skal tilsynskonsulenten gøre? Når man tilføjer eller opdaterer

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere