CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 4"

Transkript

1 #Til kreditorerne i Keops Development A/S under konkurs # # # #K K K R O M A N N R E U M E R T. C O M #19. oktober 2009 # #KKR/#tgs #Dok. nr.: # CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 4 RETTENS K 892/09-A: KEOPS DEVELOPMENT A/S UNDER KONKURS, CVR-NUMMER STATUSOVERSIGT SAMT REDEGØRELSE FOR DE VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL KONKURSEN I HENHOLD TIL KONKURSLOVENS 125, STK. 2 Skifterettens nr.: K 892/09-A Navn: Keops Development A/S under konkurs Hjemstedsadresse: Fanøgade 15, 2100 København Ø CVR-nummer Fristdag: 16. april 2009 Dekretdag: 15. juni 2009 Dekret offentliggjort: 19. juni 2009 I fortsættelse af cirkulæreskrivelse nr. 3 skal kuratorerne under henvisning til konkurslovens 125, stk. 2, fremkomme med følgende statusoversigt samt redegørelse over boets forhold. 1. STATUSOVERSIGT AKTIVER 1.1 Likvide midler 1.2 Deposita Kassebeholdning pr. konkursdagen DKK ,00 I alt DKK 3 mio. der forventes modregnet i krav, og medtages foreløbig med DKK 0, Driftsmidler og driftsinventar Er anskaffet i sin helhed af moderselskabet Landic Property A/S (nu under konkurs), og indgår derfor som aktiver i dette konkursbo. Den bogførte værdi af aktiverne er opgjort til ca. DKK , men medtages pga. ejerforholdene til DKK 0,00

2 1.4 Skatteaktiv Bogført til ca. DKK 24 mio. Medtages til den forventede realisationsværdi DKK 0, Koncerntilgodehavender Er opgjort til bogført værdi med ca. DKK 593 mio. Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, udarbejdede en modregnet balance (urevideret) i forbindelse med betalingsstandsningens anmeldelse. Balancen udviste frie aktiver, bl.a. i form af koncerntilgodehavender, til en nedskrevet værdi på DKK 97,5 mio. hos 9 datterselskaber. Omfattet heraf var tilgodehavender i K/S Trekronergade med en anslået værdi på DKK 10 mio. (bogført værdi DKK 37 mio.), en anslået værdi af et tilgodehavende i K/S Molehusene på DKK 10,4 mio. (bogført værdi DKK 36,1 mio.), en anslået værdi af et tilgodehavende i K/S Vesterport, Odense på DKK 11,6 mio. (bogført værdi DKK 129,9 mio.) og anslået værdi af et tilgodehavende i K/S Næstved Kaserne på DKK 43 mio. (bogført værdi DKK 59 mio.). På nuværende tidspunkt er det kuratellets skøn, at alene tilgodehavendet i K/S Vesterport, Odense repræsenterer en værdi. Denne opgøres foreløbig med samme værdi som i nævnte modregnede balance til DKK ,00 Øvrige koncerntilgodehavender er behæftet med betydelige usikkerheder og medtages foreløbig med DKK 0, Andre tilgodehavender 1.7 Galleri K Bogført til ca. DKK 1 mio. Medtages med DKK 0,00 Galleri K, beliggende Østergade 32-42, København K, består af matrikelnumrene 58, 105 og 375, Købmager Kvarter, og udgør en helhed som butikscenter/indkøbsgalleri samt beboelse. Galleri K blev erhvervet af Keops Development A/S fra Dades A/S den 16. juli 2003 via ApS KBIL 38 nr. 2552, som på dette tidspunkt var et datterselskab til Keops Development A/S. Anparterne i ApS KBIL 38 nr blev solgt til AIG Europe i Forinden var der mellem ApS KBIL 38 nr og Keops Development A/S indgået en udviklingsaftale vedrørende udviklingen af Galleri K til butikscenter/indkøbsgalleri. Ifølge denne aftale skulle Keops Development A/S stå for entreprisearbejder, indhentelse af offentlige tilladelser mv. Ejendommen blev overdraget fra ApS KBIL 38 nr til den nuværende ejer, Galleri K Retail ApS, den 16. januar Købesummen udgjorde DKK 1 mia. I forholdet mellem Dades A/S, ApS KBIL 38 nr. 2552, og Galleri K Retail ApS henstår stadig en del af købesummen til

3 frigivelse, når ApS KBIL 38 nr eller den til hvem ApS KBIL 38 nr har overdraget sine rettigheder og forpligtelser opfylder vilkårene i købsaftalen mellem Galleri K Retail ApS og ApS KBIL 38 nr ApS KBIL 38 nr er opløst ved likvidation, hvorfor AIG Europe er indtrådt i rettighederne og forpligtelserne. Idet opfyldelse af købsaftalen i forhold til Galleri K Retail ApS har forbindelse med Keops Development A/S opfyldelse af udviklingsaftalen, indebærer dette, at Keops Development A/S har et tilgodehavende mod ApS KBIl 38 nr. 2552/AIG på et development fee. Af hensyn til boets forhandlinger ser boet sig ikke i stand til for indeværende at værdiansætte kravet, hvorfor dette indtil videre medtages til DKK 0, Kapitalinteresser Keops Development A/S under konkurs er moderselskab til følgende selskaber: Hovedstadens Entreprenørselskab ApS i likvidation EjendomsObligationsselskabet A/S i betalingsstandsning M2 A/S under konkurs (Konkurs ) M2 Projekt Management A/S i betalingsstandsning M2 Stavtrup A/S (Betalingsstandsning, M2 Annisse Bakker A/S under konkurs (Konkurs ) M2 Fritid A/S i betalingsstandsning (Betalingsstandsning M2 Fritid Møn A/S i betalingsstandsning ØHP 2 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning, M2 Golf A/S

4 Ejendomsaktieselskabet Sdr. Ringvej 35 Glostrup A/S i likvidation Ejendomsselskabet Vallensbækvej 18 ApS i betalingsstandsning Keops Bolig A/S i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Købmagergade 19 i betalingsstandsning (Ophørt) Købmagergade 19, 1998 ApS i betalingsstandsning Ejendomsselskabet Hedegårdene ApS i betalingsstandsning Komplementarselskabet Ro's Torv (Betalingsstandsning Inner Circle ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning VH Invest ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Mølledammen i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Mølledammen, 2004 ApS i betalingsstandsning K/S Hannemanns Alle i betalingsstandsning Hannemanns Alle, 2001 ApS i betalingsstandsning K/S Falkonergården i betalingsstandsning (Betalingsstandsning

5 Falkonergården, Frederiksberg, 2002 ApS i betalingsstandsning K/S Østergade 13 i betalingsstandsning (Betalingsstandsning, Østergade 13, 2002 ApS i betalingsstandsning Øresundsgården ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Silkeborg Torvecenter ApS i betalingsstandsning K/S Molehusene under konkurs (Konkurs ) Molehusene ApS under konkurs (Konkurs ) Vesterport, Odense 2006 ApS i betalingsstandsning K/S Amager Strandvej 100 i betalingsstandsning Komplementar Amager Strandvej 100 ApS i betalingsstandsning K/S Fægtegården i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Fægtegården, 2003 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Sejrøgade 14, 2000 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Gl. Køge Landevej 78, Valby i betalingsstandsning Gl. Køge Landevej 78, 2000 ApS i betalingsstandsning

6 City Motion, 2001 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Jenriksbakke i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Jenriksbakke, Frederikssund, 2002 ApS i betalingsstandsning OSSV ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Fjordstokkene (Betalingsstandsning ) Fjordstokkene ApS (Betalingsstandsning ) Jenriksbakke, Frederikssund, 2002 ApS i betalingsstandsning OSSV ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Pakhuset, Holbæk i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Pakhuset, Holbæk, 2004 ApS i betalingsstandsning K/S Dokhuset, Holbæk i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Dokhuset, Holbæk, 2004 ApS i betalingsstandsning K/S Vejerhuset, Holbæk i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Vejerhuset, Holbæk 2004 ApS i betalingsstandsning Kanonbådsskur nr. 5 ApS i betalingsstandsning

7 K/S Ankerhusene under konkurs (Konkurs ) Ankerhusene Holbæk, 2005 ApS under konkurs (Konkurs ) Komplementarselskabet af ApS (delejet) (Betalingsstandsning ) Trekronergade 88-94, Valby ApS i betalingsstandsning Hovedgaden 27 A, Birkerød 2005 ApS i betalingsstandsning K/S Kanalstrædet 8-16, Holbæk i betalingsstandsning Kanalstræde 8-16, Holbæk 2005 ApS i betalingsstandsning Slangerupgade 42 A-B, Hillerød 2005 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning ) Langagergård, Greve 2005 ApS i betalingsstandsning Isefjords Alle, Holbæk ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Hillerød Port (Ingen insolvensbehandling) Hillerød Port, 2004 ApS (Ingen insolvensbehandling) Strandstræde 5 ApS (Ingen insolvensbehandling) Næstved Kaserne ApS (Ingen insolvensbehandling) K/S Næstved Kaserne (Ingen insolvensbehandling) Endvidere er Keops Development A/S under konkurs moderselskab for følgende selskaber, til hvilke der knyttes følgende bemærkninger: K/S Strandstræde 5 (Ingen insolvensbehandling): Selskabet har opført etape I og II af rådhuset i Holbæk. Etape I og II er afleveret, men der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre overdragelsen af Etape II med henblik

8 på at få frigivet købesummen. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. K/S Trekronergade i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Der har været iværksat undersøgelser om overdragelses- Mulighederne af selskabet og dets aktiver, og der forhandles i øjeblikket om overdragelse af selskabet. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. K/S Ro s Torv i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Selskabet solgte i 2006 butikscentret Ro s Torv til Essex Invest A/S. Essex Invest A/S overtog ejendommen den 1. april K/S Ro s Torv indgik ligeledes i 2006 totalentrepriseaftale med Essex Finans A/S om opførelse af en tilbygning til Ro s Torv. Grundet Ro s Torvs likviditetsmæssige vanskeligheder overtog Essex Finans A/S i slutningen af 2008 færdiggørelsen af byggeriet. Byggeriet er i al væsentlighed færdiggjort, og totalentreprisen er overtaget af Essex Finans A/S. Der er en række uafklarede forhold mellem parterne i anledning af totalentreprisens gennemførelse. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. K/S Vesterport, Odense i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Selskabet ejer en detail- og kontorejendom beliggende i Odense. Ejendommen fremstår som en råhusejendom, der ikke er færdiggjort, hvilket skyldes, at ombygningen blev stoppet af entreprenøren undervejs i byggeprocessen. Tilsynet og selskabet har modtaget henvendelse fra en række interesserede Køberemner, og ejendommen søges aktuelt solgt bedst muligt i fri handel. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne, og selskabets værdi kan ikke estimeres p.t. K/S Ro s Torv i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Selskabet solgte i 2006 butikscentret Ro s Torv til Essex Invest A/S. Essex Invest A/S overtog ejendommen den 1. april K/S Ro s Torv indgik ligeledes i 2006 totalentrepriseaftale med Essex Finans A/S om opførelse af en tilbygning til Ro s Torv. Grundet Ro s Torvs likviditetsmæssige vanskeligheder overtog Essex Finans A/S i slutningen af 2008 færdiggørelsen af byggeriet. Byggeriet er i al væsentlighed færdiggjort, og totalentreprisen er overtaget af Essex Finans A/S. K/S Langagergård, Greve i betalingsstandsning (Betalings-

9 standsning ): Selskabet ejer et ubebygget grundstykke beliggende i Karlslunde. Grundstykket blev oprindeligt erhvervet med henblik på opførelse af projektboliger, hvilket dog ikke lykkedes. Der er en række uafklarede forhold mellem parterne i anledning af totalentreprisens gennemførelse. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. M2 Kaløvig Parken A/S i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Der har været iværksat undersøgelser om overdragelsesmulighederne af selskabet eller dets aktiver, og der forhandles i øjeblikket om overdragelse af selskabet. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. Udviklingsselskabet Light House K/S (delejet) (Betalingsstandsning ): Selskabet har købt en byggegrund på havnen i Århus af Århus Kommune. Der er iværksat undersøgelser om overdragelsesmulighederne af grunden, og der forhandles også p.t. om det fremtidige ejerskab. Kapitalinteresserne i samtlige ovennævnte datterselskaber er bogført til en værdi af ca. DKK 134 mio. Selskaberne har som det fremgår, for langt størstedelens vedkommende, anmeldt betalingsstandsning, idet nogle dog er taget under konkursbehandling. Som følge af datterselskabernes økonomiske situation, medtages kapitalinteresserne samlet til en værdi af DKK 0,00 Herefter udgør aktiverne i alt DKK ,00 PASSIVER: 1.9 Massekrav, jf. konkurslovens 93 Boomkostninger til kuratellet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men må forventes at blive betydelige. Der er indtil videre anmeldt massekrav for DKK , Sekundære massekrav, jf. konkurslovens 94. Tilsynsomkostningerne for betalingsstandsningen er endnu ikke opgjort og indgår derfor ikke i det anmeldte beløb. Indtil videre er der anmeldt DKK , Privilegerede krav, jf. Konkurslovens 95 DKK ,37

10 1.12 Simple krav, jf. Konkurslovens 97 DKK ,96 Passiver i alt DKK ,63 2. BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN 2.1 Selskabets baggrund og drift Keops Development A/S anmeldte betalingsstandsning den 16. april 2009, og blev taget under konkursbehandling på grundlag af selskabets egen konkursbegæring den 15. juni Keops Development A/S var ejet af Landic Property A/S, der var ejet af det islandske selskab Landic Property Hf, Island, der ligeledes trådte i betalingsstandsning (moratorium) den 16. april 2009 ved Retten i Reykjavik, Island. Keops Development A/S er moderselskab for et stort antal datter- og datterdatterselskaber, bl.a. i Danmark, Sverige, Tyskland og Spanien og ejer igennem disse selskaber en række faste ejendomme og udviklingsprojekter. Keops Development A/S' vigtigste forretningsområde var at finde, opkøbe, udvikle, sælge og byggestyre ejendomsprojekter indenfor segmenterne erhvervsejendomme, detailejendomme samt boliger. Virksomhedens aktiviteter var begrænset til Danmark. Ejendomsprojekterne var primært placeret i datterselskaber og associerede virksomheder. Landic koncernen i Danmark var i en periode blandt et af Nordens største ejendomsselskaber. Koncernen havde - da den var størst i 2007/ ca. 200 medarbejdere og ca. 500 ejendomme i Sverige, Danmark, Island og Finland. Den samlede ejendomsportefølje androg i alt 2,6 millioner kvadratmeter lejeareal, mere end lejere og aktiver på i alt EUR 4.7 milliard. 2.2 Forsøg på rekonstruktion Landic Property A/S indgik i maj 2008 en aftale om et frasalg af Keops Development A/S. Det århusianske Lighthouse projekt var ikke omfattet af handlen. Køberen var det danske selskab Stones Invest A/S. Samtidig blev der indgået aftaler om Stones Invest A/S salg af nærmere ejendomme til Landic Property koncernen. I juli 2008 var aftalerne under berigtigelse, og Stones Invest A/S overtog kontrollen med Keops Development A/S med tilhørende datterselskaber. Stones Invest A/S ophævede den 14. august 2008 aftalerne, og Landic Property A/S tog herefter kontrollen af Keops Development A/S og alle dets projekter tilbage. Sideløbende hermed måtte Landic Property hf i sommeren 2008 konstatere, at det var nødvendigt at finde en ny ejer til den danske del af virksomheden, herunder Landic Property A/S. Union Bank of Scotland og Catella blev derfor antaget til at undersøge markedet for en mulig køber. I 4. kvartal 2008 kunne Landic Property A/S koncernen ikke betale den koncernen påhvilende gæld, efterhånden som den forfaldt. Primo januar 2009 meddelte Landic Property A/S koncernen, at ydelser til koncernens finansielle kreditorer, der forfaldt pr. årsskiftet 2008/2009, ikke kunne betales. I februar 2009 identificeredes en mulig køber, Trackside Holding Limited og hermed forbundne selskaber ("Trackside"), og i perioden fra februar april 2009 blev der foretaget omfattende undersøgelser af mulighederne for rekonstruktion, herunder i forbindelse med en række møder med de pengeinstitutter, der havde finansieret koncernen med henblik på at afdække muligheden for en overdragelse af selskaber og/eller ejendomme i koncernen med tilhørende om end nedskrevet - pantesikret gæld. Det var samtidig hensigten, at der skulle ske overdragelse af majoriteten af ejerandelene i to andre attraktive danske ejendomsselskaber ejet direkte af Landic Property hf til Trackside, forudsat at alle de danske kreditorer

11 afstod fra at anmelde krav overfor det islandske Landic hf. Med henblik på at etablere et grundlag for denne rekonstruktionsplan blev der umiddelbart forud for betalingsstandsningens anmeldelse indgået en række aftaler og optionsaftaler med Trackside og en række selskaber med tilknytning hertil. 2.3 Optionsaftalerne med Trackside Aftalerne indebar overordnet, at Landic-koncernen frasolgte den finske del af koncernen til Trackside, jf. neden for. Samtidig solgte Landic Property A/S sin mellemregning med den finske del af koncernen til Trackside, ligesom Landic Property A/S udstedte optioner til selskaber med tilknytning til Trackside til at erhverve aktier med tilhørende underliggende aktiviteter og selskaber i den øvrige del af Landic Property A/Skoncernen. Optionerne var gældende til den 1. august Trackside tilkendegav en hensigt om at gennemf øre forhandlinger med de finansielle kreditorer i de selskaber, der direkte eller indirekte var berørt af optionerne, med henblik på at de Trackside tilknyttede selskaber gjorde optionerne gældende og overtog koncernen eller dele heraf. Der blev desuden indgået følgende aktieoverdragelsesaftaler: Ved Share Purchase Agreement af 6. april 2009 solgte Landic Property Sverige AB og Landic Property A/S samtlige aktier i Landic Property NL Holding AB til Trackside Holding Ltd. Landic Property Sverige AB er indirekte ejet af Landic Property A/S via Landic Properties A/S og Landic Properties II A/S. Landic Property NL Holding AB var moderselskab for en koncern bestående af ca. 20 svenske og finske selskaber, der ejede ejendomme hovedsageligt i Finland. Købesummen for aktierne i Landic Property NL Holding AB blev aftalt til 1,00 EUR. Ved samme aftale solgte Landic Property A/S sit tilgodehavende i Landic Property NL Holding AB -koncernen til Trackside. Købesummen for mellemregningen blev aftalt til 7,5 mio. EUR. Aftalen blev gennemført den 15. april 2009, hvor der skete deponering af købesummerne på en konto lydende i Trackside s navn hos en depot agent. Det fulgte af aftalen, at købesummen på EUR 7,5 mio. var opdelt i tre rater, hvoraf 1. rate på EUR 1,5 mio. hovedsalig blev anvendt til betaling af køber og sælgers rådgiver omkostninger i forbindelse med transaktionen. Den 2. rate på EUR 4,5 mio. blev anvendt til indfrielse af et engagement med Royal Bank of Scotland samt i begrænset omfang visse andre omkostninger, mens den 3. rate på EUR 1,5 mio. skulle anvendes til betaling af driftsomkostninger mm Ved Share Purchase Agreement af 6. maj 2009 solgte Landic Oulu Holding I AB samtlige aktier i Landic Oulu Holding II AB til Trackside. Landic Oulu Holding I AB var ejet af Landic Property hf, Island, og transaktionen fremstod som om den ikke vedrørte Landic Property A/S Ved Share Purchase Agreement af 15. april 2009 har Hovedstadens Finansieringsinstitut A/S solgt samtlige aktier i Landic Investorservice A/S til Prominentwide Investments Ltd.

12 Hovedstadens Finansieringsinstitut A/S er et datterselskab til Landic Property A/S. Landic Investorservice A/S drev virksomhed ved administration af ejendomme og K/S projekter i Landic - koncernen. Prominentwide Investment Ltd. var efter det oplyste tilknyttet Trackside. Købesummen blev aftalt til 1 EUR. Aftalen blev gennemført den 15. april Selskabet er efterfølgende af Trackside videresolgt til Habro-gruppen Der blev herudover indgået en række optionsaftaler, idet ingen af optionerne imidlertid blev kaldt af de berettigede, hvorfor ingen af de af optionerne omfattede overdragelser blev gennemført: Ved Share Option Agreement af 15. april 2009 gav Landic hf, Island til Trackside en option p å at erhverve samtlige aktier i Landic Property Holding A/S (Atlas I-selskaberne) og Landic Property Holding II A/S (Atlas II-selskaberne). Ved samme aftale havde Keops Properties A/S givet Trackside en option på at erhverve samtlige aktier i Landic Property Bonds A/S (SAS-porteføljen). Desuden havde Landic Property A/S givet Trackside en option på at erhverve samtlige ejerandele i K/S 1000 og IP 1000 ApS samt alle aktier i Keops Development A/S. Ved Share Option Agreement af 15. april 2009 gav Landic Property A/S til forskellige Trackside selskaber optioner på at erhverve henholdsvis 49 %, 49 % og 2 % af aktierne i Keops Properties A/S og Keops Properties II A/S. Ved Share Option Agreement af 15. april 2009 gav Landic Property A/S til Trackside en option p å at erhverve samtlige aktier i Landic Investment A/S Ved samme aftale gav Landic hf til Trackside en option på at erhverve samtlige aktier i Landic Property A/S. 2.4 Betalingsstandsningen Koncernen havde i hvert fald siden 4. kvartal 2008 haft en overordentlig anstrengt likviditet. Deponeringen af de under pkt omtalte købesummer var foretaget på vilkår, der indebar, at det i realiteten var Trackside, der styrede likviditeten i koncernen, og at det var Trackside, der efter n øje undersøgelser af budgetterede driftsudgifter frigav likviditet til selskaberne i Landic koncernen. Keops Development A/S' ledelse valgte den 16. april 2009 at anmelde betalingsstandsning. Der var forinden indgivet konkursbegæringer mod selskabet. Formålet med betalingsstandsningen var at undersøge mulighederne for en gennemførelse af de ovenfor omtalte optionsaftaler, som kunne medføre Tracksides overtagelse af en række aktiver og aktiviteter og dermed en mulig løsning for kreditorerne i således berørte selskaber. Keops Development A/S indgav egen konkursbegæring den 15. juni Den umiddelbare årsag til konkursen var, at selskabet ikke havde den nødvendige likviditet til at betale forfaldne krav til medarbejderne, der blev opsagt og fritstillet i forbindelse med betalingsstandsningens start. Hertil kom, at der efter tilsynets vurdering, ikke længere var rimelig udsigt til at kunne gennemføre aftalerne med Trackside. 3. ETABLERING AF BOADMINISTRATIONEN 3.1 Konkursdekretets afsigelse Konkursdekret blev herefter afsagt den 15. juni 2009 og advokaterne Troels Tuxen, Michael Ziegler og

13 Søren Aamann Jensen blev antaget som kuratorer. Samtidig hermed afsagdes konkursdekreter over datterselskaberne Landic Investment A/S og Keops Development A/S. 3.2 Boadministrationen Der blev umiddelbart efter afsigelsen af konkursdekretet etableret en boadministration, der havde til hensigt at sikre værdierne i selskabet og sikre at den viden og kompetence der var samlet hos en række nøglemedarbejdere blev bevaret, således at kuratellet kunne sikre adgangen til oplysninger om Landic koncernen. Samtidig var det hensigten, at der efter indgåelse af aftaler med de enkelte panthavere kunne indgås aftaler om bistand til at håndtere de byggeprojekter, der var i gangværende, særligt i en række datterselskaber under Keops Development A/S. 3.3 Atlas Management ApS I forbindelse med konkursens indtræden er der oprettet et nyt managementselskab, Atlas Management ApS, hvortil 13 af medarbejderne i Landic koncernen er blevet overført. Hensigten med etableringen af managementselskabet er at sikre bevarelse af en omfattende viden om koncernens forhold, de enkelte bygge- og udviklingsprojekter, samt kontinuitet i de igangværende sager og kontakter til de finansielle kreditorer. Managementselskabet ejes af Landic Property A/S under konkurs, som har stillet kr. 3 mio. til rådighed for managementselskabet, som en tabsgaranti, såfremt managementselskabets drift er underskudsgivende pr. 31. august Konkursboet er tilsvarende blevet frigjort for forpligtelser overfor medarbejderne, som er overgået til managementselskabet. 4. VIGTIGSTE REGNSKABSTAL Keops Development A/S havde senest aflagt årsrapport for perioden 1. oktober december 2007 (12. regnskabsår). Regnskabet blev aflagt den 19. maj 2008 uden forbehold. Der blev afgivet f ølgende supplerende oplysning af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab: "Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på at selskabets kapital er tabt og ledelsen har aflagt årsrapporten under forudsætning af selskabets fortsatte drift med henvisning til støtteerklæring afgivet af selskabets ultimative moderselskab Landic Property hf og tilbagetrædelseserklæring fra selskabets moderselskab Landic Property A/S. Vi henviser til ledelsesberetningens afsnit "Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold" og "Kapitalberedskab m.v.", hvori ledelsen nærmere redegør for selskabets økonomiske stilling og kapitalforhold. Af ledelsesberetningen fremgik at selskabets ledelse betragtede årets resultat et tab efter skat på DKK 566 mio. som utilfredsstillende, og forklarede selskabets dårlige resultat med særligt negative projektresultater i to selskaber. Ejendomsobligationsselskabet A/S, herunder M2-gruppen havde været præget af væsentlige nedskrivninger, et højt omkostningsniveau samt generel afmatning i boligmarkedet. Projektet Ro's Torv var generelt præget af at de generelle udførelsesomkostninger havde været højere end forventet. Selskabet havde i regnskabsåret 2006/2007 opkøbt en række selskaber fra selskabets ejer, Landic Property A/S, og erhvervelsen medførte pgra. de anvendte regnskabsprincipper (sammenlægningsmetoden) en nedskrivning af goodwill på DKK 66,2 mio. Balancesummen var pr. 30. september 2006 DKK 38,5 mio. og pr. 31. december 2007 DKK 349,7mio. Selskabets egenkapital var reduceret fra DKK -1,6 mio. pr. 30. september 2006 til DKK -634,3 mio. pr. 31. december Egenkapitalpåvirkningen i det senest aflagte årsregnskab var væsentligst det netop omtalte negative resultat for året (og tidligere år) på DKK 569 mio. samt negativ goodwilll for tilkøbte dattervirksomheder på DKK -66,2 mio. I forbindelse med anmeldelsen af betalingsstandsningen i Keops Development A/S udarbejdede Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab en modregnet balance (urevideret) som udviste frie aktiver for DKK 94,8 mio. som væsentligst bestod af koncerntilgodehavender til en nedskrevet værdi på DKK 97,5 mio. Heraf skal fremhæves flg. anslåede værdier af tilgodehavender i K/S Trekronergade på DKK 10 mio (bogført værdi DKK 37 mio.), anslået værdi af tilgodehavende i K/S Molehusene på DKK 10,4 mio. (bogført værdi

14 DKK 36,1 mio.), anslået værdi af tilgodehavende i K/S Vesterport, Odense på DKK 11,6 mio. (bogført værdi DKK 129,9 mio.) og anslået værdi af tilgodehavende i K/S Næstved Kaserne på DKK 43 mio. (bogført værdi DKK 59 mio.) I henhold til den modregnede balance var der usikrede passiver for i alt DKK 115,4 mio. Den væsentligste forklaring på denne dramatisk ændrede økonomiske status for selskabet må søges i nedskrivningen af værdien af kapitalinteresser i koncernen og nedskrivning af værdien af koncerntilgodehavender. Begge forhold må tilskrives de væsentligt ændrede forhold i stort set alle koncernens datterselskaber som var foranlediget af de generelle voldsomme fald i ejendomsmarkedet og kredit- og finanskrise, som gjorde at værdien af ejendomme og udviklingsprojekter faldt dramatisk, hvilket påvirkede dækningsmuligheden for såvel sikrede som usikrede kreditorer i de enkelte datterselskaber og dermed reducerede værdien af mellemregningstilgodehavender og eliminierede værdien af kapitalinteresserne. 5. DIVIDENDESKØN Det er på nuværende tidspunkt usikkert i hvilket omfang der bliver dividende til boets privilegerede kreditorer, jf. konkurslovens 95 og de usikrede kreditorer, jf. konkurslovens 97. Tilsvarende gælder de fortrinsberettigede kreditorer, jf. konkurslovens 94, som hidtil hverken har været fordringsprøvet eller betalt. Denne prøvelse forventes igangsat snarest, men det er stadig usikkert om der bliver fuld dækning til 94-krav. 6. BOBEHANDLINGENS FORLØB Arbejdet med Keops Development A/S under konkurs har i de første 4 måneder af bobehandlingen været overordentlig intensivt og krævet involvering af et meget betydeligt antal ressourcer på alle tre kuratorkontorer. Tidsforbruget er hos alle tre kuratorkontorer realiseret ved bidrag fra et betydeligt antal partnere og medarbejdere, herunder senioradvokater, yngre advokater og advokatfuldmægtige samt et antal projektmedarbejdere og administrativt personale. Arbejdet er udført under et betydeligt tidspres og har krævet mange ressourcer i henseende til registrering, journalisering og etablering af systemer til at sikre håndteringen af det meget betydelige antal datterselskaber og de øvrige aktiver i selskabet. Der kan ikke på nuværende tidspunkt foretages en eksakt samlet opgørelse over det tidsforbrug, der for det samlede kuratel er medgået til håndtering af nærværende konkursbo, og det betydelige antal datterselskaber og andre koncernforbundne selskaber, der henhører under denne del af koncernen. Dette skyldes bl.a. at det endnu ikke er afklaret, hvilke af de involverede datterselskaber, der skal undergives en egentlig insolvensretlig behandling, og som følge heraf hvor tidsforbruget for en række selskabers vedkommende skal placeres. Hertil kommer at der vil skulle foretages en endelig bedømmelse af hvilke opgaver der er udført med henblik på varetagelse af panthaverintereresser - og derfor skal faktureres overfor en panthaver - ligesom der kan være tidsforbrug, der er registreret for nærværende konkursbo, men som retteligt vedrører et datterselskabs eller moderselskabs konkursbo, som fx. Landic Property A/S eller Landic Investment A/S. En betydelig del af det realiserede tidsforbrug relaterer sig til den fælles boadministration for hele Landic koncernen, og dette tidsforbrug vil skulle fordeles på de konkursboer og selskaber i betalingsstandsning, som tidsforbruget vedrører. Dette omfatter bl.a. afholdelse af meget hyppige koordineringsmøder i kuratellet, som i de første 3 mdr. af bobehandlingen foregik 2 gange ugentligt, og som efterfølgende er nedbragt til ét ugentligt koordineringsmøde. Hertil kommer en lang række møder med pengeinstitutter, panthavere og andre interessenter i de igangværende ejendoms- og udviklingsprojekter. Der har tillige været et ikke ubetydeligt tidsforbrug knyttet til etableringen af selskabet (et datterselskab til Landic Property A/S under konkurs) Atlas Management ApS, og der er løbende et intenst samarbejde med medarbejderne i dette selskab for at sikre at kuratellets behov for information til brug for bobeh andlingen opfyldes, herunder ved levering af et omfattende regnskabs- og bogføringsmateriale og analyser og

15 bearbejdning heraf. Desuden koordineres oplæg til panthaverne vedrørende de igangværende projekter, og der foretages i samarbejde med disse medarbejdere analyser af de sikkerheder, der er stillet overfor koncernens kreditorer for at det kan vurderes, hvorledes der kan ske en optimal håndtering heraf, såvel i forhold til panthaverne som øvrige kreditorer i koncernen. Tidsforbruget på Keops Development A/S under konkurs kan på denne baggrund foreløbigt opgøres til mere end 1300 timer for alle tre kuratorkontorer og fordeler sig på de flg. anførte hovedopgaver: - etablering af boadministration, herunder samarbejde med Atlas Management ApS - sikring af interesser i datterselskaber ved anmeldelse af betalingsstandsninger i disse og håndtering af de heri værende projekter og aktiviteter, samt dialog med relevante finanskreditorer - fortsatte drøftelser med Trackside og andre mulige købere til et eller flere selskaber i koncernen - gennemgang af regnskabsmæssige forhold med særligt fokus på at identificere og ajourføre mellemregningskrav i koncernen - håndtering af de svenske obligationsstrukturer under Keops Properties A/S og Keops Properties II A/S, - igangsættelse af undersøgelser vedrørende de forud for betalingsstandsningen gennemførte overdragelser af aktieposter og mellemregningskrav - modtagelse af anmeldelser og andre henvendelser fra kreditorer, herunder afholdelse af m øder med finanskreditorer. 7. HENVENDELSE VEDRØRENDE BOET Anmeldelse af krav kan foretages til advokat Søren Aamann Jensen, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, der på vegne kuratellet varetager registrering af alle indkomne krav mod selskabet. Kreditorerne vil inden den 15. april 2010 modtage en oversigt over boets aktiver og passiver samt en yderligere orientering om boets forhold. København, den 19. oktober 2009 Michael Ziegler Troels Tuxen Søren Aamann Jensen advokat, partner advokat, partner advokat, partner

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS I A/S

LANDIC PROPERTY BONDS I A/S PRINT COVER LANDIC PROPERTY BONDS I A/S Obligationsejermøde 24 april 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Orientering om Landic Property Bonds I A/S, herunder (i) den aktuelle situation samt (ii) den

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs CIRKUL RESKRIVELSE NR. 7 RETTENS SKS S01-25012012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER AIS UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEB L, 6400 S NDERBORG,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14

Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14 Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 6/11-31/12) CVR-nr. 35 31 51 44 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Foreningens påtegning 1 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere