CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 4"

Transkript

1 #Til kreditorerne i Keops Development A/S under konkurs # # # #K K K R O M A N N R E U M E R T. C O M #19. oktober 2009 # #KKR/#tgs #Dok. nr.: # CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 4 RETTENS K 892/09-A: KEOPS DEVELOPMENT A/S UNDER KONKURS, CVR-NUMMER STATUSOVERSIGT SAMT REDEGØRELSE FOR DE VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL KONKURSEN I HENHOLD TIL KONKURSLOVENS 125, STK. 2 Skifterettens nr.: K 892/09-A Navn: Keops Development A/S under konkurs Hjemstedsadresse: Fanøgade 15, 2100 København Ø CVR-nummer Fristdag: 16. april 2009 Dekretdag: 15. juni 2009 Dekret offentliggjort: 19. juni 2009 I fortsættelse af cirkulæreskrivelse nr. 3 skal kuratorerne under henvisning til konkurslovens 125, stk. 2, fremkomme med følgende statusoversigt samt redegørelse over boets forhold. 1. STATUSOVERSIGT AKTIVER 1.1 Likvide midler 1.2 Deposita Kassebeholdning pr. konkursdagen DKK ,00 I alt DKK 3 mio. der forventes modregnet i krav, og medtages foreløbig med DKK 0, Driftsmidler og driftsinventar Er anskaffet i sin helhed af moderselskabet Landic Property A/S (nu under konkurs), og indgår derfor som aktiver i dette konkursbo. Den bogførte værdi af aktiverne er opgjort til ca. DKK , men medtages pga. ejerforholdene til DKK 0,00

2 1.4 Skatteaktiv Bogført til ca. DKK 24 mio. Medtages til den forventede realisationsværdi DKK 0, Koncerntilgodehavender Er opgjort til bogført værdi med ca. DKK 593 mio. Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, udarbejdede en modregnet balance (urevideret) i forbindelse med betalingsstandsningens anmeldelse. Balancen udviste frie aktiver, bl.a. i form af koncerntilgodehavender, til en nedskrevet værdi på DKK 97,5 mio. hos 9 datterselskaber. Omfattet heraf var tilgodehavender i K/S Trekronergade med en anslået værdi på DKK 10 mio. (bogført værdi DKK 37 mio.), en anslået værdi af et tilgodehavende i K/S Molehusene på DKK 10,4 mio. (bogført værdi DKK 36,1 mio.), en anslået værdi af et tilgodehavende i K/S Vesterport, Odense på DKK 11,6 mio. (bogført værdi DKK 129,9 mio.) og anslået værdi af et tilgodehavende i K/S Næstved Kaserne på DKK 43 mio. (bogført værdi DKK 59 mio.). På nuværende tidspunkt er det kuratellets skøn, at alene tilgodehavendet i K/S Vesterport, Odense repræsenterer en værdi. Denne opgøres foreløbig med samme værdi som i nævnte modregnede balance til DKK ,00 Øvrige koncerntilgodehavender er behæftet med betydelige usikkerheder og medtages foreløbig med DKK 0, Andre tilgodehavender 1.7 Galleri K Bogført til ca. DKK 1 mio. Medtages med DKK 0,00 Galleri K, beliggende Østergade 32-42, København K, består af matrikelnumrene 58, 105 og 375, Købmager Kvarter, og udgør en helhed som butikscenter/indkøbsgalleri samt beboelse. Galleri K blev erhvervet af Keops Development A/S fra Dades A/S den 16. juli 2003 via ApS KBIL 38 nr. 2552, som på dette tidspunkt var et datterselskab til Keops Development A/S. Anparterne i ApS KBIL 38 nr blev solgt til AIG Europe i Forinden var der mellem ApS KBIL 38 nr og Keops Development A/S indgået en udviklingsaftale vedrørende udviklingen af Galleri K til butikscenter/indkøbsgalleri. Ifølge denne aftale skulle Keops Development A/S stå for entreprisearbejder, indhentelse af offentlige tilladelser mv. Ejendommen blev overdraget fra ApS KBIL 38 nr til den nuværende ejer, Galleri K Retail ApS, den 16. januar Købesummen udgjorde DKK 1 mia. I forholdet mellem Dades A/S, ApS KBIL 38 nr. 2552, og Galleri K Retail ApS henstår stadig en del af købesummen til

3 frigivelse, når ApS KBIL 38 nr eller den til hvem ApS KBIL 38 nr har overdraget sine rettigheder og forpligtelser opfylder vilkårene i købsaftalen mellem Galleri K Retail ApS og ApS KBIL 38 nr ApS KBIL 38 nr er opløst ved likvidation, hvorfor AIG Europe er indtrådt i rettighederne og forpligtelserne. Idet opfyldelse af købsaftalen i forhold til Galleri K Retail ApS har forbindelse med Keops Development A/S opfyldelse af udviklingsaftalen, indebærer dette, at Keops Development A/S har et tilgodehavende mod ApS KBIl 38 nr. 2552/AIG på et development fee. Af hensyn til boets forhandlinger ser boet sig ikke i stand til for indeværende at værdiansætte kravet, hvorfor dette indtil videre medtages til DKK 0, Kapitalinteresser Keops Development A/S under konkurs er moderselskab til følgende selskaber: Hovedstadens Entreprenørselskab ApS i likvidation EjendomsObligationsselskabet A/S i betalingsstandsning M2 A/S under konkurs (Konkurs ) M2 Projekt Management A/S i betalingsstandsning M2 Stavtrup A/S (Betalingsstandsning, M2 Annisse Bakker A/S under konkurs (Konkurs ) M2 Fritid A/S i betalingsstandsning (Betalingsstandsning M2 Fritid Møn A/S i betalingsstandsning ØHP 2 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning, M2 Golf A/S

4 Ejendomsaktieselskabet Sdr. Ringvej 35 Glostrup A/S i likvidation Ejendomsselskabet Vallensbækvej 18 ApS i betalingsstandsning Keops Bolig A/S i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Købmagergade 19 i betalingsstandsning (Ophørt) Købmagergade 19, 1998 ApS i betalingsstandsning Ejendomsselskabet Hedegårdene ApS i betalingsstandsning Komplementarselskabet Ro's Torv (Betalingsstandsning Inner Circle ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning VH Invest ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Mølledammen i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Mølledammen, 2004 ApS i betalingsstandsning K/S Hannemanns Alle i betalingsstandsning Hannemanns Alle, 2001 ApS i betalingsstandsning K/S Falkonergården i betalingsstandsning (Betalingsstandsning

5 Falkonergården, Frederiksberg, 2002 ApS i betalingsstandsning K/S Østergade 13 i betalingsstandsning (Betalingsstandsning, Østergade 13, 2002 ApS i betalingsstandsning Øresundsgården ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Silkeborg Torvecenter ApS i betalingsstandsning K/S Molehusene under konkurs (Konkurs ) Molehusene ApS under konkurs (Konkurs ) Vesterport, Odense 2006 ApS i betalingsstandsning K/S Amager Strandvej 100 i betalingsstandsning Komplementar Amager Strandvej 100 ApS i betalingsstandsning K/S Fægtegården i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Fægtegården, 2003 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Sejrøgade 14, 2000 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Gl. Køge Landevej 78, Valby i betalingsstandsning Gl. Køge Landevej 78, 2000 ApS i betalingsstandsning

6 City Motion, 2001 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Jenriksbakke i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Jenriksbakke, Frederikssund, 2002 ApS i betalingsstandsning OSSV ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Fjordstokkene (Betalingsstandsning ) Fjordstokkene ApS (Betalingsstandsning ) Jenriksbakke, Frederikssund, 2002 ApS i betalingsstandsning OSSV ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Pakhuset, Holbæk i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Pakhuset, Holbæk, 2004 ApS i betalingsstandsning K/S Dokhuset, Holbæk i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Dokhuset, Holbæk, 2004 ApS i betalingsstandsning K/S Vejerhuset, Holbæk i betalingsstandsning (Betalingsstandsning Vejerhuset, Holbæk 2004 ApS i betalingsstandsning Kanonbådsskur nr. 5 ApS i betalingsstandsning

7 K/S Ankerhusene under konkurs (Konkurs ) Ankerhusene Holbæk, 2005 ApS under konkurs (Konkurs ) Komplementarselskabet af ApS (delejet) (Betalingsstandsning ) Trekronergade 88-94, Valby ApS i betalingsstandsning Hovedgaden 27 A, Birkerød 2005 ApS i betalingsstandsning K/S Kanalstrædet 8-16, Holbæk i betalingsstandsning Kanalstræde 8-16, Holbæk 2005 ApS i betalingsstandsning Slangerupgade 42 A-B, Hillerød 2005 ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning ) Langagergård, Greve 2005 ApS i betalingsstandsning Isefjords Alle, Holbæk ApS i betalingsstandsning (Betalingsstandsning K/S Hillerød Port (Ingen insolvensbehandling) Hillerød Port, 2004 ApS (Ingen insolvensbehandling) Strandstræde 5 ApS (Ingen insolvensbehandling) Næstved Kaserne ApS (Ingen insolvensbehandling) K/S Næstved Kaserne (Ingen insolvensbehandling) Endvidere er Keops Development A/S under konkurs moderselskab for følgende selskaber, til hvilke der knyttes følgende bemærkninger: K/S Strandstræde 5 (Ingen insolvensbehandling): Selskabet har opført etape I og II af rådhuset i Holbæk. Etape I og II er afleveret, men der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre overdragelsen af Etape II med henblik

8 på at få frigivet købesummen. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. K/S Trekronergade i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Der har været iværksat undersøgelser om overdragelses- Mulighederne af selskabet og dets aktiver, og der forhandles i øjeblikket om overdragelse af selskabet. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. K/S Ro s Torv i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Selskabet solgte i 2006 butikscentret Ro s Torv til Essex Invest A/S. Essex Invest A/S overtog ejendommen den 1. april K/S Ro s Torv indgik ligeledes i 2006 totalentrepriseaftale med Essex Finans A/S om opførelse af en tilbygning til Ro s Torv. Grundet Ro s Torvs likviditetsmæssige vanskeligheder overtog Essex Finans A/S i slutningen af 2008 færdiggørelsen af byggeriet. Byggeriet er i al væsentlighed færdiggjort, og totalentreprisen er overtaget af Essex Finans A/S. Der er en række uafklarede forhold mellem parterne i anledning af totalentreprisens gennemførelse. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. K/S Vesterport, Odense i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Selskabet ejer en detail- og kontorejendom beliggende i Odense. Ejendommen fremstår som en råhusejendom, der ikke er færdiggjort, hvilket skyldes, at ombygningen blev stoppet af entreprenøren undervejs i byggeprocessen. Tilsynet og selskabet har modtaget henvendelse fra en række interesserede Køberemner, og ejendommen søges aktuelt solgt bedst muligt i fri handel. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne, og selskabets værdi kan ikke estimeres p.t. K/S Ro s Torv i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Selskabet solgte i 2006 butikscentret Ro s Torv til Essex Invest A/S. Essex Invest A/S overtog ejendommen den 1. april K/S Ro s Torv indgik ligeledes i 2006 totalentrepriseaftale med Essex Finans A/S om opførelse af en tilbygning til Ro s Torv. Grundet Ro s Torvs likviditetsmæssige vanskeligheder overtog Essex Finans A/S i slutningen af 2008 færdiggørelsen af byggeriet. Byggeriet er i al væsentlighed færdiggjort, og totalentreprisen er overtaget af Essex Finans A/S. K/S Langagergård, Greve i betalingsstandsning (Betalings-

9 standsning ): Selskabet ejer et ubebygget grundstykke beliggende i Karlslunde. Grundstykket blev oprindeligt erhvervet med henblik på opførelse af projektboliger, hvilket dog ikke lykkedes. Der er en række uafklarede forhold mellem parterne i anledning af totalentreprisens gennemførelse. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. M2 Kaløvig Parken A/S i betalingsstandsning (Betalingsstandsning : Der har været iværksat undersøgelser om overdragelsesmulighederne af selskabet eller dets aktiver, og der forhandles i øjeblikket om overdragelse af selskabet. Der er i øjeblikket dialog med panthaverne. Selskabets værdi kan p.t. ikke estimeres. Udviklingsselskabet Light House K/S (delejet) (Betalingsstandsning ): Selskabet har købt en byggegrund på havnen i Århus af Århus Kommune. Der er iværksat undersøgelser om overdragelsesmulighederne af grunden, og der forhandles også p.t. om det fremtidige ejerskab. Kapitalinteresserne i samtlige ovennævnte datterselskaber er bogført til en værdi af ca. DKK 134 mio. Selskaberne har som det fremgår, for langt størstedelens vedkommende, anmeldt betalingsstandsning, idet nogle dog er taget under konkursbehandling. Som følge af datterselskabernes økonomiske situation, medtages kapitalinteresserne samlet til en værdi af DKK 0,00 Herefter udgør aktiverne i alt DKK ,00 PASSIVER: 1.9 Massekrav, jf. konkurslovens 93 Boomkostninger til kuratellet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men må forventes at blive betydelige. Der er indtil videre anmeldt massekrav for DKK , Sekundære massekrav, jf. konkurslovens 94. Tilsynsomkostningerne for betalingsstandsningen er endnu ikke opgjort og indgår derfor ikke i det anmeldte beløb. Indtil videre er der anmeldt DKK , Privilegerede krav, jf. Konkurslovens 95 DKK ,37

10 1.12 Simple krav, jf. Konkurslovens 97 DKK ,96 Passiver i alt DKK ,63 2. BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN 2.1 Selskabets baggrund og drift Keops Development A/S anmeldte betalingsstandsning den 16. april 2009, og blev taget under konkursbehandling på grundlag af selskabets egen konkursbegæring den 15. juni Keops Development A/S var ejet af Landic Property A/S, der var ejet af det islandske selskab Landic Property Hf, Island, der ligeledes trådte i betalingsstandsning (moratorium) den 16. april 2009 ved Retten i Reykjavik, Island. Keops Development A/S er moderselskab for et stort antal datter- og datterdatterselskaber, bl.a. i Danmark, Sverige, Tyskland og Spanien og ejer igennem disse selskaber en række faste ejendomme og udviklingsprojekter. Keops Development A/S' vigtigste forretningsområde var at finde, opkøbe, udvikle, sælge og byggestyre ejendomsprojekter indenfor segmenterne erhvervsejendomme, detailejendomme samt boliger. Virksomhedens aktiviteter var begrænset til Danmark. Ejendomsprojekterne var primært placeret i datterselskaber og associerede virksomheder. Landic koncernen i Danmark var i en periode blandt et af Nordens største ejendomsselskaber. Koncernen havde - da den var størst i 2007/ ca. 200 medarbejdere og ca. 500 ejendomme i Sverige, Danmark, Island og Finland. Den samlede ejendomsportefølje androg i alt 2,6 millioner kvadratmeter lejeareal, mere end lejere og aktiver på i alt EUR 4.7 milliard. 2.2 Forsøg på rekonstruktion Landic Property A/S indgik i maj 2008 en aftale om et frasalg af Keops Development A/S. Det århusianske Lighthouse projekt var ikke omfattet af handlen. Køberen var det danske selskab Stones Invest A/S. Samtidig blev der indgået aftaler om Stones Invest A/S salg af nærmere ejendomme til Landic Property koncernen. I juli 2008 var aftalerne under berigtigelse, og Stones Invest A/S overtog kontrollen med Keops Development A/S med tilhørende datterselskaber. Stones Invest A/S ophævede den 14. august 2008 aftalerne, og Landic Property A/S tog herefter kontrollen af Keops Development A/S og alle dets projekter tilbage. Sideløbende hermed måtte Landic Property hf i sommeren 2008 konstatere, at det var nødvendigt at finde en ny ejer til den danske del af virksomheden, herunder Landic Property A/S. Union Bank of Scotland og Catella blev derfor antaget til at undersøge markedet for en mulig køber. I 4. kvartal 2008 kunne Landic Property A/S koncernen ikke betale den koncernen påhvilende gæld, efterhånden som den forfaldt. Primo januar 2009 meddelte Landic Property A/S koncernen, at ydelser til koncernens finansielle kreditorer, der forfaldt pr. årsskiftet 2008/2009, ikke kunne betales. I februar 2009 identificeredes en mulig køber, Trackside Holding Limited og hermed forbundne selskaber ("Trackside"), og i perioden fra februar april 2009 blev der foretaget omfattende undersøgelser af mulighederne for rekonstruktion, herunder i forbindelse med en række møder med de pengeinstitutter, der havde finansieret koncernen med henblik på at afdække muligheden for en overdragelse af selskaber og/eller ejendomme i koncernen med tilhørende om end nedskrevet - pantesikret gæld. Det var samtidig hensigten, at der skulle ske overdragelse af majoriteten af ejerandelene i to andre attraktive danske ejendomsselskaber ejet direkte af Landic Property hf til Trackside, forudsat at alle de danske kreditorer

11 afstod fra at anmelde krav overfor det islandske Landic hf. Med henblik på at etablere et grundlag for denne rekonstruktionsplan blev der umiddelbart forud for betalingsstandsningens anmeldelse indgået en række aftaler og optionsaftaler med Trackside og en række selskaber med tilknytning hertil. 2.3 Optionsaftalerne med Trackside Aftalerne indebar overordnet, at Landic-koncernen frasolgte den finske del af koncernen til Trackside, jf. neden for. Samtidig solgte Landic Property A/S sin mellemregning med den finske del af koncernen til Trackside, ligesom Landic Property A/S udstedte optioner til selskaber med tilknytning til Trackside til at erhverve aktier med tilhørende underliggende aktiviteter og selskaber i den øvrige del af Landic Property A/Skoncernen. Optionerne var gældende til den 1. august Trackside tilkendegav en hensigt om at gennemf øre forhandlinger med de finansielle kreditorer i de selskaber, der direkte eller indirekte var berørt af optionerne, med henblik på at de Trackside tilknyttede selskaber gjorde optionerne gældende og overtog koncernen eller dele heraf. Der blev desuden indgået følgende aktieoverdragelsesaftaler: Ved Share Purchase Agreement af 6. april 2009 solgte Landic Property Sverige AB og Landic Property A/S samtlige aktier i Landic Property NL Holding AB til Trackside Holding Ltd. Landic Property Sverige AB er indirekte ejet af Landic Property A/S via Landic Properties A/S og Landic Properties II A/S. Landic Property NL Holding AB var moderselskab for en koncern bestående af ca. 20 svenske og finske selskaber, der ejede ejendomme hovedsageligt i Finland. Købesummen for aktierne i Landic Property NL Holding AB blev aftalt til 1,00 EUR. Ved samme aftale solgte Landic Property A/S sit tilgodehavende i Landic Property NL Holding AB -koncernen til Trackside. Købesummen for mellemregningen blev aftalt til 7,5 mio. EUR. Aftalen blev gennemført den 15. april 2009, hvor der skete deponering af købesummerne på en konto lydende i Trackside s navn hos en depot agent. Det fulgte af aftalen, at købesummen på EUR 7,5 mio. var opdelt i tre rater, hvoraf 1. rate på EUR 1,5 mio. hovedsalig blev anvendt til betaling af køber og sælgers rådgiver omkostninger i forbindelse med transaktionen. Den 2. rate på EUR 4,5 mio. blev anvendt til indfrielse af et engagement med Royal Bank of Scotland samt i begrænset omfang visse andre omkostninger, mens den 3. rate på EUR 1,5 mio. skulle anvendes til betaling af driftsomkostninger mm Ved Share Purchase Agreement af 6. maj 2009 solgte Landic Oulu Holding I AB samtlige aktier i Landic Oulu Holding II AB til Trackside. Landic Oulu Holding I AB var ejet af Landic Property hf, Island, og transaktionen fremstod som om den ikke vedrørte Landic Property A/S Ved Share Purchase Agreement af 15. april 2009 har Hovedstadens Finansieringsinstitut A/S solgt samtlige aktier i Landic Investorservice A/S til Prominentwide Investments Ltd.

12 Hovedstadens Finansieringsinstitut A/S er et datterselskab til Landic Property A/S. Landic Investorservice A/S drev virksomhed ved administration af ejendomme og K/S projekter i Landic - koncernen. Prominentwide Investment Ltd. var efter det oplyste tilknyttet Trackside. Købesummen blev aftalt til 1 EUR. Aftalen blev gennemført den 15. april Selskabet er efterfølgende af Trackside videresolgt til Habro-gruppen Der blev herudover indgået en række optionsaftaler, idet ingen af optionerne imidlertid blev kaldt af de berettigede, hvorfor ingen af de af optionerne omfattede overdragelser blev gennemført: Ved Share Option Agreement af 15. april 2009 gav Landic hf, Island til Trackside en option p å at erhverve samtlige aktier i Landic Property Holding A/S (Atlas I-selskaberne) og Landic Property Holding II A/S (Atlas II-selskaberne). Ved samme aftale havde Keops Properties A/S givet Trackside en option på at erhverve samtlige aktier i Landic Property Bonds A/S (SAS-porteføljen). Desuden havde Landic Property A/S givet Trackside en option på at erhverve samtlige ejerandele i K/S 1000 og IP 1000 ApS samt alle aktier i Keops Development A/S. Ved Share Option Agreement af 15. april 2009 gav Landic Property A/S til forskellige Trackside selskaber optioner på at erhverve henholdsvis 49 %, 49 % og 2 % af aktierne i Keops Properties A/S og Keops Properties II A/S. Ved Share Option Agreement af 15. april 2009 gav Landic Property A/S til Trackside en option p å at erhverve samtlige aktier i Landic Investment A/S Ved samme aftale gav Landic hf til Trackside en option på at erhverve samtlige aktier i Landic Property A/S. 2.4 Betalingsstandsningen Koncernen havde i hvert fald siden 4. kvartal 2008 haft en overordentlig anstrengt likviditet. Deponeringen af de under pkt omtalte købesummer var foretaget på vilkår, der indebar, at det i realiteten var Trackside, der styrede likviditeten i koncernen, og at det var Trackside, der efter n øje undersøgelser af budgetterede driftsudgifter frigav likviditet til selskaberne i Landic koncernen. Keops Development A/S' ledelse valgte den 16. april 2009 at anmelde betalingsstandsning. Der var forinden indgivet konkursbegæringer mod selskabet. Formålet med betalingsstandsningen var at undersøge mulighederne for en gennemførelse af de ovenfor omtalte optionsaftaler, som kunne medføre Tracksides overtagelse af en række aktiver og aktiviteter og dermed en mulig løsning for kreditorerne i således berørte selskaber. Keops Development A/S indgav egen konkursbegæring den 15. juni Den umiddelbare årsag til konkursen var, at selskabet ikke havde den nødvendige likviditet til at betale forfaldne krav til medarbejderne, der blev opsagt og fritstillet i forbindelse med betalingsstandsningens start. Hertil kom, at der efter tilsynets vurdering, ikke længere var rimelig udsigt til at kunne gennemføre aftalerne med Trackside. 3. ETABLERING AF BOADMINISTRATIONEN 3.1 Konkursdekretets afsigelse Konkursdekret blev herefter afsagt den 15. juni 2009 og advokaterne Troels Tuxen, Michael Ziegler og

13 Søren Aamann Jensen blev antaget som kuratorer. Samtidig hermed afsagdes konkursdekreter over datterselskaberne Landic Investment A/S og Keops Development A/S. 3.2 Boadministrationen Der blev umiddelbart efter afsigelsen af konkursdekretet etableret en boadministration, der havde til hensigt at sikre værdierne i selskabet og sikre at den viden og kompetence der var samlet hos en række nøglemedarbejdere blev bevaret, således at kuratellet kunne sikre adgangen til oplysninger om Landic koncernen. Samtidig var det hensigten, at der efter indgåelse af aftaler med de enkelte panthavere kunne indgås aftaler om bistand til at håndtere de byggeprojekter, der var i gangværende, særligt i en række datterselskaber under Keops Development A/S. 3.3 Atlas Management ApS I forbindelse med konkursens indtræden er der oprettet et nyt managementselskab, Atlas Management ApS, hvortil 13 af medarbejderne i Landic koncernen er blevet overført. Hensigten med etableringen af managementselskabet er at sikre bevarelse af en omfattende viden om koncernens forhold, de enkelte bygge- og udviklingsprojekter, samt kontinuitet i de igangværende sager og kontakter til de finansielle kreditorer. Managementselskabet ejes af Landic Property A/S under konkurs, som har stillet kr. 3 mio. til rådighed for managementselskabet, som en tabsgaranti, såfremt managementselskabets drift er underskudsgivende pr. 31. august Konkursboet er tilsvarende blevet frigjort for forpligtelser overfor medarbejderne, som er overgået til managementselskabet. 4. VIGTIGSTE REGNSKABSTAL Keops Development A/S havde senest aflagt årsrapport for perioden 1. oktober december 2007 (12. regnskabsår). Regnskabet blev aflagt den 19. maj 2008 uden forbehold. Der blev afgivet f ølgende supplerende oplysning af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab: "Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på at selskabets kapital er tabt og ledelsen har aflagt årsrapporten under forudsætning af selskabets fortsatte drift med henvisning til støtteerklæring afgivet af selskabets ultimative moderselskab Landic Property hf og tilbagetrædelseserklæring fra selskabets moderselskab Landic Property A/S. Vi henviser til ledelsesberetningens afsnit "Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold" og "Kapitalberedskab m.v.", hvori ledelsen nærmere redegør for selskabets økonomiske stilling og kapitalforhold. Af ledelsesberetningen fremgik at selskabets ledelse betragtede årets resultat et tab efter skat på DKK 566 mio. som utilfredsstillende, og forklarede selskabets dårlige resultat med særligt negative projektresultater i to selskaber. Ejendomsobligationsselskabet A/S, herunder M2-gruppen havde været præget af væsentlige nedskrivninger, et højt omkostningsniveau samt generel afmatning i boligmarkedet. Projektet Ro's Torv var generelt præget af at de generelle udførelsesomkostninger havde været højere end forventet. Selskabet havde i regnskabsåret 2006/2007 opkøbt en række selskaber fra selskabets ejer, Landic Property A/S, og erhvervelsen medførte pgra. de anvendte regnskabsprincipper (sammenlægningsmetoden) en nedskrivning af goodwill på DKK 66,2 mio. Balancesummen var pr. 30. september 2006 DKK 38,5 mio. og pr. 31. december 2007 DKK 349,7mio. Selskabets egenkapital var reduceret fra DKK -1,6 mio. pr. 30. september 2006 til DKK -634,3 mio. pr. 31. december Egenkapitalpåvirkningen i det senest aflagte årsregnskab var væsentligst det netop omtalte negative resultat for året (og tidligere år) på DKK 569 mio. samt negativ goodwilll for tilkøbte dattervirksomheder på DKK -66,2 mio. I forbindelse med anmeldelsen af betalingsstandsningen i Keops Development A/S udarbejdede Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab en modregnet balance (urevideret) som udviste frie aktiver for DKK 94,8 mio. som væsentligst bestod af koncerntilgodehavender til en nedskrevet værdi på DKK 97,5 mio. Heraf skal fremhæves flg. anslåede værdier af tilgodehavender i K/S Trekronergade på DKK 10 mio (bogført værdi DKK 37 mio.), anslået værdi af tilgodehavende i K/S Molehusene på DKK 10,4 mio. (bogført værdi

14 DKK 36,1 mio.), anslået værdi af tilgodehavende i K/S Vesterport, Odense på DKK 11,6 mio. (bogført værdi DKK 129,9 mio.) og anslået værdi af tilgodehavende i K/S Næstved Kaserne på DKK 43 mio. (bogført værdi DKK 59 mio.) I henhold til den modregnede balance var der usikrede passiver for i alt DKK 115,4 mio. Den væsentligste forklaring på denne dramatisk ændrede økonomiske status for selskabet må søges i nedskrivningen af værdien af kapitalinteresser i koncernen og nedskrivning af værdien af koncerntilgodehavender. Begge forhold må tilskrives de væsentligt ændrede forhold i stort set alle koncernens datterselskaber som var foranlediget af de generelle voldsomme fald i ejendomsmarkedet og kredit- og finanskrise, som gjorde at værdien af ejendomme og udviklingsprojekter faldt dramatisk, hvilket påvirkede dækningsmuligheden for såvel sikrede som usikrede kreditorer i de enkelte datterselskaber og dermed reducerede værdien af mellemregningstilgodehavender og eliminierede værdien af kapitalinteresserne. 5. DIVIDENDESKØN Det er på nuværende tidspunkt usikkert i hvilket omfang der bliver dividende til boets privilegerede kreditorer, jf. konkurslovens 95 og de usikrede kreditorer, jf. konkurslovens 97. Tilsvarende gælder de fortrinsberettigede kreditorer, jf. konkurslovens 94, som hidtil hverken har været fordringsprøvet eller betalt. Denne prøvelse forventes igangsat snarest, men det er stadig usikkert om der bliver fuld dækning til 94-krav. 6. BOBEHANDLINGENS FORLØB Arbejdet med Keops Development A/S under konkurs har i de første 4 måneder af bobehandlingen været overordentlig intensivt og krævet involvering af et meget betydeligt antal ressourcer på alle tre kuratorkontorer. Tidsforbruget er hos alle tre kuratorkontorer realiseret ved bidrag fra et betydeligt antal partnere og medarbejdere, herunder senioradvokater, yngre advokater og advokatfuldmægtige samt et antal projektmedarbejdere og administrativt personale. Arbejdet er udført under et betydeligt tidspres og har krævet mange ressourcer i henseende til registrering, journalisering og etablering af systemer til at sikre håndteringen af det meget betydelige antal datterselskaber og de øvrige aktiver i selskabet. Der kan ikke på nuværende tidspunkt foretages en eksakt samlet opgørelse over det tidsforbrug, der for det samlede kuratel er medgået til håndtering af nærværende konkursbo, og det betydelige antal datterselskaber og andre koncernforbundne selskaber, der henhører under denne del af koncernen. Dette skyldes bl.a. at det endnu ikke er afklaret, hvilke af de involverede datterselskaber, der skal undergives en egentlig insolvensretlig behandling, og som følge heraf hvor tidsforbruget for en række selskabers vedkommende skal placeres. Hertil kommer at der vil skulle foretages en endelig bedømmelse af hvilke opgaver der er udført med henblik på varetagelse af panthaverintereresser - og derfor skal faktureres overfor en panthaver - ligesom der kan være tidsforbrug, der er registreret for nærværende konkursbo, men som retteligt vedrører et datterselskabs eller moderselskabs konkursbo, som fx. Landic Property A/S eller Landic Investment A/S. En betydelig del af det realiserede tidsforbrug relaterer sig til den fælles boadministration for hele Landic koncernen, og dette tidsforbrug vil skulle fordeles på de konkursboer og selskaber i betalingsstandsning, som tidsforbruget vedrører. Dette omfatter bl.a. afholdelse af meget hyppige koordineringsmøder i kuratellet, som i de første 3 mdr. af bobehandlingen foregik 2 gange ugentligt, og som efterfølgende er nedbragt til ét ugentligt koordineringsmøde. Hertil kommer en lang række møder med pengeinstitutter, panthavere og andre interessenter i de igangværende ejendoms- og udviklingsprojekter. Der har tillige været et ikke ubetydeligt tidsforbrug knyttet til etableringen af selskabet (et datterselskab til Landic Property A/S under konkurs) Atlas Management ApS, og der er løbende et intenst samarbejde med medarbejderne i dette selskab for at sikre at kuratellets behov for information til brug for bobeh andlingen opfyldes, herunder ved levering af et omfattende regnskabs- og bogføringsmateriale og analyser og

15 bearbejdning heraf. Desuden koordineres oplæg til panthaverne vedrørende de igangværende projekter, og der foretages i samarbejde med disse medarbejdere analyser af de sikkerheder, der er stillet overfor koncernens kreditorer for at det kan vurderes, hvorledes der kan ske en optimal håndtering heraf, såvel i forhold til panthaverne som øvrige kreditorer i koncernen. Tidsforbruget på Keops Development A/S under konkurs kan på denne baggrund foreløbigt opgøres til mere end 1300 timer for alle tre kuratorkontorer og fordeler sig på de flg. anførte hovedopgaver: - etablering af boadministration, herunder samarbejde med Atlas Management ApS - sikring af interesser i datterselskaber ved anmeldelse af betalingsstandsninger i disse og håndtering af de heri værende projekter og aktiviteter, samt dialog med relevante finanskreditorer - fortsatte drøftelser med Trackside og andre mulige købere til et eller flere selskaber i koncernen - gennemgang af regnskabsmæssige forhold med særligt fokus på at identificere og ajourføre mellemregningskrav i koncernen - håndtering af de svenske obligationsstrukturer under Keops Properties A/S og Keops Properties II A/S, - igangsættelse af undersøgelser vedrørende de forud for betalingsstandsningen gennemførte overdragelser af aktieposter og mellemregningskrav - modtagelse af anmeldelser og andre henvendelser fra kreditorer, herunder afholdelse af m øder med finanskreditorer. 7. HENVENDELSE VEDRØRENDE BOET Anmeldelse af krav kan foretages til advokat Søren Aamann Jensen, Advokatfirmaet Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, der på vegne kuratellet varetager registrering af alle indkomne krav mod selskabet. Kreditorerne vil inden den 15. april 2010 modtage en oversigt over boets aktiver og passiver samt en yderligere orientering om boets forhold. København, den 19. oktober 2009 Michael Ziegler Troels Tuxen Søren Aamann Jensen advokat, partner advokat, partner advokat, partner

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Aktieselskabet af 12. april 1989 (tidl. Tæppeland-Jensen Tæpper A/S) under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SAGSNR. SKS 242/2013: AKTIESELSKABET AF 12. APRIL 1989 UN- DER KONKURS,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2012 H.B. Kebab ApS under konkurs CVR-nr Kurator Advokat Kurt Siggaard Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5964-0001 CHE/LHH 19. september 2013 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20468/2012

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS /2017. Nicehome ApS CVR nr Nicehome ApS Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 109725/220 CHE/AKR 14. august 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS 41-20215/2017 Nicehome ApS CVR nr. 35867236 Skyldnerens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt.

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. Side 1 af 8 Kendelse af 29. april 1996. 95-58.524. Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. (Connie Leth, Eskil Trolle og Vagn Joensen) Advokat A har på vegne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 REUME:Rf Til kreditorerne i Cimber Air-Leasing A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOl-251/2012: CIMBER AIR-LEASING A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG, CVR-NR.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Blue Vision A/S

Dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Blue Vision A/S Danders & More Att.: partner Claus Abildstrøm Frederiksgade 17 1265 København K 14. maj 2014 Ref. 204208 J.nr. 6373-0038 Dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 LIKVIDATIONSREGNSKAB Likv

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere