Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Største opsparing i den private sektor i over 40 år"

Transkript

1 Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for AE s seneste prognose, hvorfor vi fastholder prognosen med en vækst på ¼ pct. for 212 som helhed. I 2. kvartal 212 var der et opsparingsoverskud i den private sektor på hele 6 mia. kr. Efter sæsonkorrektion svarer det til ca. 14 hvilket aldrig er set højere i nyere tid. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Anders P. Nielsen 1. oktober 212 Analysens hovedkonklusioner Det reviderede nationalregnskab viser en vækst i 1. kvartal 212 på,4 pct., mens der i 2. kvartal er minus på,4 pct. Samlet er der opjusteret med henholdsvis,2 og,1 pct.enheder de seneste kvartaler. BNP blev i 2. kvartal 212 trukket ned af boliginvesteringerne og erhvervslivets investeringer. I positiv retning trak eksporten med en høj vækst samt de offentlige investeringer der endelig er ved at komme i gang. Derimod hænger det offentlige forbrug fortsat i bremsen til skade for den økonomiske vækst og arbejdsmarkedet. At BNP stadig ligger mere end 1 mia.kr. under før-kriseniveau skyldes ene og alene den hjemlige efterspørgsel, mens eksporten stort set er tilbage til niveauet fra før krisen. Den manglende forbrugs- og investeringslyst aflæses tydeligt i det private opsparingsoverskud der i 2. kvartal 212 landede på hele 14. Nye tal fra Nationalbanken viser, at Danmark ved udgangen af 2. kvartal 212 havde 47 mia.kr. til gode i udlandet det svarer til næsten 98. kr. per dansker. Til sammenligning skyldte vi udlandet 14 mia.kr. i 2. kvartal 28. Beskæftigelsen er revideret ned med 3. personer. Faldet på. personer fra 1. til 2. kvartal 212 er især trukket af den offentlige beskæftigelse, der faldt 4. personer. Samlet ændrer tallene ikke på AE s forventninger om en samlet vækst i 212 på ¼ pct. Prognosen kræver, at der kommer mere gang i den offentlige efterspørgsel. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Største opsparing i den private sektor i over 4 år Det reviderede nationalregnskab for 2. kvartal 212 Det danske BNP faldt ifølge de reviderede nationalregnskabstal med,4 pct. fra 1. til 2. kvartal 212 efter sæsonkorrektion. Den foreløbige opgørelse viste et fald i BNP på ½ pct. Samtidig er væksten i 1. kvartal 212 opjusteret fra ¼ pct. til,4 pct. Det viser figur 1. Vi havde ventet en opjustering bl.a. som følge af de nye oplysninger fra momsstatistikken, om end justeringen i 2. kvartal blev mindre end ventet. Figur 1. Revision af BNP-væksten i 211 og i 212 pct.,8 pct.,8,6,6,4,4,2,2,, -,2 -,2 -,4 -,4 -,6 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 12 -,6 Foreløbige 2. kvt. 212 Reviderede 2. kvt. 212 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Som det fremgår af figur 2.A, har dansk økonomi bevæget sig sidelæns siden foråret 21, hvor den tidligere regering gennemførte den såkaldte genopretningspakke. Som det fremgår af figur 2.B, forklares det af udviklingen i den hjemlige efterspørgsel, mens eksporten fortsat er vokset pænt og i 2. kvartal 212 stort set er tilbage på før-kriseniveau. Man kan med andre ord ikke give eksporten skylden for, at BNP stadig ligger mere end 1 mia. kr. under toppen fra før krisen. Figur 2A. BNP-udviklingen mia. 212-kr Figur 2B. Indenlandsk eftersp. og eksport mia. 212-kr indenlandsk eftersp. mia. 212-kr. 1.9 genopretningspakken 1.9 genopretningspakken mia. 212-kr. 1. eksport (højre akse) Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. 2

3 Største opsparing i den private sektor i over 4 år Med den ventede udvikling gennem 2. halvår 212 fra AE s septemberprognose lander BNP-væksten for hele 212 på ¼ pct. Det er stort set som forventet. Prognosen kræver, at der kommer mere gang i den offentlige efterspørgsel i 2. halvår 212. Med mindre dansk økonomi skulle vende mærkbart i 2. halvår 212, ventes nedturen på arbejdsmarkedet at fortsætte et godt stykke ind i 213. Private investeringer holdt BNP nede i 2. kvartal 212 Som det fremgår af tabel 1, var det især de private investeringer der trak ned i BNP i 2. kvartal 212. Således faldt boliginvesteringerne med 4,4 pct., mens erhvervsinvesteringerne faldt,7 pct. Faldet i erhvervsinvesteringerne skal dog ses i lyset af en ekstraordinær stor stigning i 1. kvartal 212, der bl.a. var trukket af investeringer i skibe, fly eller boreplatforme. Der er ikke revideret nævneværdigt de private investeringer siden den første opgørelse, og det er forventningen, at de vil udvikle sig relativt svagt i 2. halvår 212. Endelig er vækstbidraget fra lagrene nedjusteret fra neutral til minus,2 pct.enheder til BNP-væksten i 2. kvartal 212. Samtidig ligger der en markant statistisk diskrepans på yderligere minus ½ pct.enhed. Det svarer til, at BNP-væksten set fra anvendelsessiden ligger ½ pct. højere end det tallene viser. Tabel. Forsyningsbalancen (revisioner i parentes) 2. kvt halvår halvår 212 Pct. realvækst (kædede værdier) AE sep12, BNP -,4 (,1) -,1 (,2),3 Indenlandsk efterspørgsel -,9 (,3),6 (,2),6 - Privat forbrug -,1 (,8),6 (,6),7 - Offentligt forbrug,4 (,1) -,9 (,1),3 - Offentlige investeringer 8, (-,3) 3,1 (-,1) 7, - Boliginvesteringer -4,4 (-,1) -8,9 (-1,9) -1, - Erhvervsinvesteringer -,7 (,9) 9,9 (,) 4, - Lagerinv. 1) -,2 (-,2) -,2 (-,1) -,1 Lagerinv. inkl. diskrepans 1) -,7 (-,3) -,3 () -,1 Eksport 2,8 (,3) 1,4 (,3) 1,7 - varer 4 (-,2) -,6 (-,4) 1, Import 1,2 (,) 2,7 (,) 2,4 - varer 1,7 (,3) 3 (,3) 2,9 1) Vækstbidrag i pct.-enheder Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Det private forbrug falder nu,1 pct. Det er en markant oprevision siden de første tal, hvor det private forbrug faldt,9 pct. Det er tjenester, der er blevet justeret markant op fra et fald på knap 2 pct. til nu omtrent nulvækst. Til gengæld trækker anskaffelserne af køretøjer nu mere ned. Vi har ikke de store forventninger til det private forbrug i 2. halvår 212, men tror dog på en svag positiv udvikling. Det private forbrug er understøttet af efterlønspengene, der er udbetalt i et markant større omfang end ventet 3

4 Største opsparing i den private sektor i over 4 år tidligere, men som endnu ikke har aflejret sig positivt i lysten til at bruge penge. Foreløbig er det eneste sted man kan se efterlønspengene på husholdningernes bankbøger, der bugner som aldrig før. Der er kun sket marginale justeringer i den offentlige efterspørgsel i 2. kvartal 212. Det offentlige forbrug voksede kun svagt med,4 pct., mens investeringer voksede relativt kraftigt med 8½ pct. Det er et glædeligt tegn, at de offentlige investeringer endelig ser ud til at være kommet i omdrejninger efter et fald i årets 1. kvartal 212. Men det er et problem for den samlede finanspolitik, at det offentlige forbrug i den grad stadig kører med håndbremsen trukket. Sammenlignet med forventningerne fra den seneste Økonomiske Redegørelse (august 212), ligger det offentlige forbrug i 2. kvartal 212, hvad der svarer til 9,2 mia.212-kr. under det budgetterede årsgennemsnit i 212. Det viser 3.A. Skal vi op og ramme budgettet i 212, kræves der på det nuværende datagrundlag ekstremt høje vækstrater i 2. halvår 212 på 2½ pct. per kvartal. Sker det vil vi alene her få et løft i BNP i både 3. og 4. kvartal på hele,7 pct. Det mener vi ikke er realistisk. Selv med forventningen om en pæn acceleration i 2. halvår 212 lander AE s prognose for det offentlige forbrug ca. 7 mia. kr. under det budgetterede niveau. Sammenlignet med regeringens skøn svarer det til et væksttab på knap,4 pct., eller hvad der svarer til 12. arbejdspladser. Figur 3. A Offentligt forbrug Figur 3. B Offentlige investeringer 212-priser priser priser priser Offentligt forbrug budget 212 Offentlige inv., Forventet 212 Anm.: Der er tale om årsopregnede kvartalstal. Kilde: AE pba. ADAM. Et kig på de offentlige investeringer i figur 3.B viser, at de i 2. kvartal 212 ligger hvad der svarer til 2,3 mia.212-kr. under det forventede fra den seneste Økonomiske Redegørelse. Vi mener det er realistisk, at de offentlige investeringer kan nå dette niveau, men det kræver, at investeringerne fortsætte de takter vi har set i 2. kvartal 212 Kommer der som ventet mere gang i den offentlige efterspørgsel i 2. halvår 212 vil vi få et mærkbart bidrag til den økonomiske vækst fra den kant, ligesom vi forventer en vending på det offentlige arbejdsmarked. Kommer der ikke gang i den offentlige efterspørgsel, vil der komme til at mangle et endnu større vækstbidrag fra den offentlige efterspørgsel, hvilket er stærkt kritisk i en situation, hvor den private efterspørgsel har mere end svært ved at komme op i omdrejninger. 4

5 Største opsparing i den private sektor i over 4 år Eksporten viste også i de reviderede tal en meget markant fremgang i 2. kvartal 212. Væksten på 2,8 pct. var især trukket af vareeksporten, der voksede med hele 4 pct. At fremgangen på varesiden var så markant afspejler imidlertid også, at eksportpriserne her faldt mærkbart i 2. kvartal 212. Samtidig steg importen af varer og tjenester i 2. kvartal 212 kun med 1,2 pct., hvorfor udenrigshandlen trak markant op (,9 pct.enheder) i væksten i 2. kvartal 212. Eksporten og importen er siden den foreløbige opgørelse blevet opjusteret med henholdsvis,3 og, pct.enheder, hvorfor vækstbidraget fra udenrigshandlen er justeret lidt ned i 2. kvartal 212. Det er vores forventning, at eksporten i lyset af udviklingen i udlandet vil ligge relativt fladt i 2. halvår 212. Beskæftigelsen faldt med. personer Det reviderede Nationalregnskab viser et fald i den samlede beskæftigelse på. personer. Det er ca. 3. mere end de foreløbige tal viste. Udviklingen dækker over en nedgang i den offentlige beskæftigelse på 4. personer, mens den private beskæftigelse faldt med 1. personer. Det viser figur 4.A og 4.B. Sammenlignet med den foreløbige opgørelse er væksten i den offentlige beskæftigelse nedjusteret med 2. personer i 2. kvartal 212, mens den private i samme periode er nedjusteret 1. personer. Som det fremgår, er det udelukkende den offentlige beskæftigelse, der har trukket arbejdsmarkedet ned det seneste år. Figur 4.A Udvikling i den offentlige besk. Figur4.B. Udvikling i den private besk. 1. pers. 1. pers. 1. pers. 1. pers Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Det er vores forventning at det offentlige arbejdsmarked begynder at vende i 3. kvartal 212, mens det private arbejdsmarked derimod vil begynde at vende nedad igen. Med det vækstbillede, der tegner sig, er der ikke nok gang i økonomien til at vi kan forvente en vending på arbejdsmarkedet, før vi kommer et godt stykke ind i 213.

6 Største opsparing i den private sektor i over 4 år Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau De reviderede Nationalregnskab rummer også en opgørelse af nettofordringserhvervelserne fordelt på sektorer. Med et rekordstort overskud på betalingsbalancens løbende poster (og nettofordringserhvervelse til udlandet) i 2. kvartal 212 på 38 mia.kr., et samtidig underskud på de offentlige finanser på godt 22 mia.kr., var der i 2. kvartal 212 et opsparingsoverskud i den private sektor på hele 6 mia.kr. Efter sæsonkorrektion svarer det til ca. 14 hvilket aldrig er set højere i nyere tid. Det fremgår af figur, der viser opsparingsoverskuddet i den private sektor fra 197 og frem. Det viser figur. Figur. Opsparingsoverskud i den private sektor (nettofordringserhvervelse) Nationalbanken (mona) Danmarks Statistik, egen SK Kilde: AE (sæsonkorrektion) pba. Danmarks Statistik og Nationalbanken. Den ekstreme stigning i opsparingsoverskuddet i 2. kvartal 212 skyldes ikke mindst de 19,6 mia.kr., der blev udbetalt fra efterlønsordningen i 2. kvartal 212. Det har rykket penge fra det offentlige til den private sektor (husholdningerne). I det hele taget har man ikke kunnet aflæse nogen nævneværdi økonomisk effekt af efterlønspengene, der ved udgangen af august måned 212 rundede hele 22¼ mia. kr., jf. figur 6.A. Figur 6.A Efterlønspenge Figur 6.B Ind og udlån i pengeinstitut mia.kr. mia.kr. mia.kr mia.kr apr apr apr-12 2-maj- 12-maj-12 efterlønsudbetalingerne forventet udbetaling 24 mia.kr. 22-maj-12 1-jun jun jun-12 1-jul jul jul jul-12 1-aug-12 2-aug-12 3-aug indlån udlån (højre akse) Kilde: AE pba. AMS. Anm.: Husholdninger ekskl. personligt ejede virksomheder. Kilde: AE pba. Nationalbanken 6

7 Største opsparing i den private sektor i over 4 år Der, hvor man kan se efterlønspengene, er på husholdningernes indestående i pengeinstitutterne. Fra udgangen af marts til udgangen af august 212 er husholdningernes indlån øget med godt 29,3 mia. kr., og samtidig er lånene i pengeinstitutterne reduceret med godt 4,6 mia. kr. Det viser figur 6.B. Samlet er nettoindlånet (indlån minus udlån) altså forøget med ikke mindre end knap 34 mia. kr. siden marts 212. Set over det seneste år er nettoindlånet øget med 3½ mia. kr., mens vi sammenlignet med midten af 28 (før finanskrisen startede) har en stigning på næsten 17 mia. kr. Selvom realkreditudlånet i samme periode er øget, vidner stillingen i pengeinstitutterne, hvor der nu er et indestående på godt 734 mia. kr. svarende til godt 131. kr. per dansker, om, at der er masser af krudt i husholdningernes kælder. At det private opsparingsoverskud ligger så højt, skyldes ud over det underdrejede danske private forbrug også ekstremt lave investeringer. Udviklingen i og størrelsen på det private opsparingsoverskud viser, at der er et enormt potentiale for at øge den private efterspørgsel i økonomien til gavn for vækst, beskæftigelse og ikke mindst den offentlige saldo. Men det kræver, at vi kan få aktiveret erhvervslivets lyst til investeringer, og det kræver, at vi kan få aktiveret forbrugernes lyst til at bruge flere penge. At det generelt ikke er penge der mangler i dansk økonomi, og at vi ikke står og kigger ned i afgrunden igen, afspejles også tydeligt i Danmarks udlandsformue. Ved udgangen af 2. kvartal 212 havde Danmark et nettotilgodehavende i udlandet på ikke mindre end 47 mia.kr. (3½ ). Det svarer at hver eneste dansker fra spæd til olding har næsten 98. kroner til gode i udlandet. Som det fremgår af figur 7, har der været en eksplosiv udvikling i stillingen over for udlandet de senere år. Vi er således gået fra at have en gæld til udlandet på 14 mia.kr i 2. kvartal 28 (8 ). Set i et længere perspektiv er udviklingen endnu mere bemærkelsesværdigt. Da det stod værst til skyldte vi 39 pct. af BNP i udlandet eller hvad der svarer til mere end 7 mia.212-kr. Figur 6. Danmarks formue over for udlandet Udlandsformue Kvartal Kilde: AE (sæsonkorrektion) pba. Danmarks Statistik og Nationalbanken. 7

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Prognose: Moderat økonomisk fremgang forude

Prognose: Moderat økonomisk fremgang forude Økonomisk prognose - april 213 Prognose: Moderat økonomisk fremgang forude Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose - april 213

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Positive tegn for dansk økonomi

Positive tegn for dansk økonomi De nye tal for nationalregnskabet 4. kvartal 2010 giver ingen større overordnede justeringer af vækst og beskæftigelse. I lyset af betydelige nedrevisioner af det offentlige forbrug og de offentlige investeringer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Det fremstår ofte i den økonomiske debat, at årsagen til, at Danmark stadig sidder fast i krisen, er, at vi har et stort konkurrenceevne- og

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

17.000 færre offentligt ansatte i 2011

17.000 færre offentligt ansatte i 2011 17.000 færre offentligt ansatte i 2011 Regeringens økonomiske plan skrider med ca. 10 mia. kr. alene i 2010 ifølge en række prognoser som følge af overskridelsen af regeringens målsætning om nulvækst i

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Økonomisk prognose - marts 2012 Lysere udsigter for dansk økonomi

Økonomisk prognose - marts 2012 Lysere udsigter for dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 212 Lysere udsigter for dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose - marts 212 af chefanalytiker

Læs mere

Sløv vækst bremser dansk jobfremgang

Sløv vækst bremser dansk jobfremgang Sløv vækst bremser dansk jobfremgang Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 10 www.ae.dk Sløv vækst bremser dansk jobfremgang af cheføkonom Erik Bjørsted og

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Økonomisk prognose - oktober 2011 Markant forværrede udsigter for dansk økonomi

Økonomisk prognose - oktober 2011 Markant forværrede udsigter for dansk økonomi Økonomisk prognose - oktober 211 Markant forværrede udsigter for dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose - oktober

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer

Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer Økonomisk prognose - september 214 Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-2 november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

Offentlig nulvækst til 2020 vil koste velfærd for 30 milliarder

Offentlig nulvækst til 2020 vil koste velfærd for 30 milliarder Offentlig nulvækst til 00 vil koste velfærd for 0 milliarder Regeringens mål om nulvækst i det offentlige forbrug i 010 skrider, fremgår det af Finansministeriets netop offentliggjorte Økonomisk Redegørelse.

Læs mere

1. Resumé af prognosen

1. Resumé af prognosen 1. Resumé af prognosen De nye nationalregnskabstal viser en samlet fremgang i dansk økonomi i 1. halvår 21 på 1,3 procent. Dermed tegner væksten i starten af 21 kraftigere end ventet. Vækstbilledet i 1.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere