Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009"

Transkript

1 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29

2 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population - Spørgeskemaer/spørgsmål - Beregning af data Resultater for 2. kvartal 29 Perspektiver i forhold til MFI-statistikken DANMARKS NATIONALBANK 2

3 Fakta om udlånsundersøgelser Kreditudbud og efterspørgsel Kvartalsvis Udkom første gang i januar Form: spørgeskemaer til kreditchefer multiple-choice kvalitativ information udvikling og forventning faste og tematiske spørgsmål Anvendelse: pengepolitiske analyser finansiel stabilitet andre analyser af økonomisk vækst, investeringer, udlån mm DANMARKS NATIONALBANK 3

4 Eksisterende udlånsundersøgelser Federal Reserve (1967) Bank of Canada (1999) Bank of Japan (2) ECB (23) Bank of England (27) Norges Bank (27) DANMARKS NATIONALBANK 4

5 Data fra den amerikanske udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK 5

6 Population Finanstilsynets gruppe 1 (de 6 største institutter) Finanstilsynets gruppe 2 (de 11 næststørste institutter) Realkreditinstitutterne Nykredit Realkredit Danmark BRFkredit DLR kredit Nordea Kredit Dækning: 78 pct. af det samlede udlån Populationen er fastlagt med hensyn til: - Karakteristika for det danske kreditmarked - Dækning af det samlede udlån - Fortrolighed ved offentliggørelse - Anvendelse til finansiel stabilitet mv DANMARKS NATIONALBANK 6

7 Spørgeskemaerne Faste spørgeskemaer Udlån til erhverv Udlån til private Fem identiske hovedspørgsmål i hvert spørgeskema DANMARKS NATIONALBANK 7

8 Spørgsmål 1. Ændringer i institutternes kreditpolitik 2. Faktorer, der bidrager til ændringer i kreditpolitik Faktorer: A) Finansieringsomkostninger B) Konkurrenternes adfærd C) Risikobedømmelsen D) Risikovillighed 3. Ændringer i institutternes lånebetingelser og vilkår A) Pris B) Krav til sikkerhedsstillelse C) Andre betingelser og vilkår 4. Ændringer i udlånsefterspørgselen - Eksisterende kunder - Nye kunder 5. Ændringer i nedskrivninger og tab DANMARKS NATIONALBANK 8

9 Besvarelsesmuligheder Fem besvarelsesmuligheder til hvert spørgsmål - strammet en del - strammet lidt - uændret - lempet lidt - lempet en del Hvert spørgsmål besvares for udviklingen i nuværende kvartal samt forventningerne til udviklingen i det kommende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 9

10 Beregning Nettotal som i Bank of England og Norges Bank Hvert svar tildeles en værdi, s (score) fx: strammet en del = -1 strammet lidt = -5 uændret = lempet lidt =+5 lempet en del =+1 Værdien af svaret vægtes med institutternes andel af det samlede udlån, v Nettotal= N i= 1 s i v i DANMARKS NATIONALBANK 1

11 Tolkning af data Skala for nettotal: -1 til alle institutter har svaret strammet en del alle institutter har svaret lempet en del Dvs. et negativt (positivt) nettotal svarer til, at institutterne samlet set har strammet (lempet) DANMARKS NATIONALBANK 11

12 Udlån til erhverv Faktorer, der påvirker kreditpolitikken Ændring i kreditpolitik Finansieringsomkostninger Konkurrerende institutters adfærd Institutternes risikobedømmelse Institutternes risikovillighed -5-1 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 12

13 Udlån til private Faktorer, der påvirker kreditpolitikken Ændring i kreditpolitik Finansieringsomkostninger Konkurrerende institutters adfærd Institutternes risikobedømmelse Institutternes risikovillighed -5-1 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 13

14 Udlån til erhverv Pris Krav til sikkerhedsstillelse Andre betingelser og vilkår Realkreditinstitutter Realkreditinstitutter Realkreditinstitutter -5-1 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 14

15 Udlån til private Pris Krav til sikkerhedsstillelse Andre betingelser og vilkår Realkreditinstitutter Realkreditinstitutter Realkreditinstitutter -5-1 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 15

16 Efterspørgsel fra erhverv Eksisterende kunder Nye kunder i gruppe 1 i gruppe 2 i gruppe 1 i gruppe 2 Realkreditinstitutter Realkreditinstitutter -5-1 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 16

17 Efterspørgsel fra private Eksisterende kunder Nye kunder 5 i gruppe 1 i gruppe 2 i gruppe 1 i gruppe 2 Realkreditinstitutter Realkreditinstitutter -5 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 17

18 Nedskrivninger - erhverv 1 i gruppe 1 i gruppe 2 Realkreditinstitutter 5 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 18

19 Nedskrivninger - private 1 i gruppe 1 i gruppe 2 Realkreditinstitutter 5 Nettotal Udvikling i det pågældende kvartal Forventninger til udviklingen i det efterfølgende kvartal DANMARKS NATIONALBANK 19

20 Opsummering af resultater 2. kvartal 29 Efter to kvartaler med kraftige stramninger er udlånspolitikken ikke ændret væsentligt i det seneste kvartal Stramningerne begrundes hovedsageligt med institutternes risikobedømmelse og i nogen grad risikovilligheden Finansieringsomkostningerne bidrager kun i mindre grad til de mellemstore institutters stramninger. ne oplever faldende efterspørgsel fra både private og erhvervskunder. Realkreditinstitutterne oplever ligeledes faldende efterspørgsel fra erhvervskunder men stigende efterspørgsel fra privatkunder. Nedskrivninger størst i gruppe DANMARKS NATIONALBANK 2

21 Kreditpolitikken over for erhverv - Danmark, Storbritannien og Norge Nettotal Danmark Storbritannien Norge DANMARKS NATIONALBANK 21

22 Årlig vækst i udlån Pct jan 4 jan 5 jan 6 jan 7 jan 8 jan 9 Husholdninger Erhverv DANMARKS NATIONALBANK 22

23 Udlån til husholdninger og erhverv mia.kr Husholdninger Erhverv DANMARKS NATIONALBANK 23

24 nes udlån til erhverv - Fordelt på udlånstype Pct., år-år jan 6 jul 6 jan 7 jul 7 jan 8 jul 8 jan 9 Ikke kassekredit Kassekredit DANMARKS NATIONALBANK 24

25 Udlån og BNP Mia.kr Mia.kr BNP Realkreditinstitutters udlån til husholdninger Pengeinst it ut t ers udlån t il husholdninger (højre akse) s udlån til erhverv (højre akse) Realkreditinstitutters udlån til erhverv (højre akse) DANMARKS NATIONALBANK 25

26 Udlån i forhold til BNP Pct nes udlån til erhverv Realkreditinstitutternes udlån til erhverv DANMARKS NATIONALBANK 26

27 Bankernes renter og diskontoen Pct Diskont o Udlånsrent e, erhverv Udlånsrent e, husholdninger Indlånsrente, erhverv Indlånsrente, husholdninger DANMARKS NATIONALBANK 27

28 Rentemarginal opdelt på sektorer Procentpoint Husholdninger Erhverv DANMARKS NATIONALBANK 28

29 Anvendelse af Nationalbankens udlånsundersøgelse Hvad kan undersøgelsen bruges til: Sammenfatning af penge- og realkreditinstitutternes forklaringer Drivkræfterne bag udlånspolitikken Forventningsindikator Hvad kan undersøgelsen IKKE bruges til: Ændringer og ikke niveau Pt. for få observationer til at sige noget om udviklingen Vær varsom med at sammenligne direkte med de udenlandske undersøgelser DANMARKS NATIONALBANK 29