Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år"

Transkript

1 Mere end ti dobling i antallet af personer i behandling med medicin mod ADHD på ti år Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 1 BAGGRUND... 2 RESULTATER OG DISKUSSION... 3 MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE - BÅDE BØRN OG VOKSNE... 3 TRES PROCENT AF BØRNENE ER I LÆNGEREVARENDE BEHANDLING... 5 METHYLPHENIDAT ER FØRSTEVALG... 7 STORFORBRUGERE BRUGER ENDNU MERE... 8 METHYLPHENIDAT KAN MISBRUGES STORE REGIONALE OG NATIONALE FORSKELLE... 1 METODE OG AFGRÆNSNING AF MATERIALE ORDLISTE REFERENCER Resumé Antallet af børn og voksne, i behandling med medicin mod ADHD, har i de sidste mange år været i kraftig stigning. Lægemiddelstatistikregisteret indeholder oplysninger om antallet af personer i behandling med medicin, der kan anvendes i behandlingen af ADHD, hvilken medicintype og hvor meget medicin personerne køber, samt personernes køn og alder. Den medicin, man bruger til behandling af ADHD, bruges også til behandling af narkolepsi. Det fremgår ikke af lægemiddelregisteret, hvilken sygdom personerne er i behandling for. De to lægemidler, der er medtaget i rapporten, methylphenidat og atomoxetin, bruges hovedsageligt til behandling af ADHD (Se detaljer i metodeafsnittet). I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer i behandling med lægemidler mod ADHD fra personer i 2 til personer i 29. Det er en stigning på procent, eller mere end en ti dobling. Stigningen gælder både for børn og voksne. I 29 var 4,5 personer per 1. indbyggere i Danmark i behandling med ADHD medicin. Antallet af nye personer i behandling med methylphenidat og/eller atomoxetin topper for drenge i 8-1 års alderen og for piger i 16-2 års alderen. I 29 var 73 procent af de børn, der startede behandling drenge (Læs mere). Godt 9 procent af de børn, der startede behandling i 2 til 28, indløste kun 1 eller 2 recepter. Til sammenligning var det hele 35 procent af de voksne, der startede behandling, der kun indløste 1 eller 2 recepter. Efter 8 år var 42 procent af de børn der startede medicinsk behandling mod ADHD stadig i behandling. For omkring halvdelen af børnene var den samlede behandlingslængde delt i flere korte behandlingsforløb (Læs mere). Methylphenidat er førstevalgspræparat i 95 procent af alle nye tilfælde. Der er cirka lige mange der starter på henholdsvis Ritalin, Motiron og andre methylphenidatpræparater. En del børn får udskrevet mere end ét lægemiddel på første recept. Den store stigning i forbruget skyldes både, at der er kommet flere børn i behandling, men også at hvert barn i behandling indløser mere medicin. Der har været en markant stigning i forbruget hos de børn, der i forvejen indløste mest medicin. (Læs mere). Antallet af personer i behandling med methylphenidat og atomoxetin (både børn og voksne) varierer fra lige over to personer i behandling med methylphenidat per 1 indbyggere i Region Syddanmark til næsten fire personer i behandling med methylphenidat per 1 indbyggere i Region Midtjylland. Der er en endnu større variation hvis man sammenligner Danmark med de øvrige nordiske lande. (Læs mere).

2 Baggrund ADHD er en forkortelse for diagnosen Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er med andre ord en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Diagnosen stilles oftest i 5-6 års alderen, men forældre kan som regel fortælle, at der har været symptomer til stede tidligere (1). Hos 2 3 procent af børn med ADHD går sygdommen i sig selv efter 2-3 år (2). Vanskelighederne kan fortsætte ind i voksenalderen, dog med et lidt ændret symptombillede (3). ADHD er en hyppig lidelse, som rammer 3-7 % af alle børn og 2-4 % af alle voksne i Danmark. I børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark udgør børn og unge med diagnosen ADHD cirka 12 % af alle diagnosticerede, mens der p.t. kun diagnosticeres ganske få voksne med ADHD (1). Antallet af børn der diagnosticeres med ADHD varierer meget mellem de 15 danske børne- og ungdomspsykiatriske centre i Danmark. I perioden 24 til 27 udgjorde ADHD 3 procent af alle diagnoserne i børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg, mens de i Augustenborg udgjorde 29 procent (4). ADHD rammer drenge cirka tre gange hyppigere end piger. Tallet er dog usikkert, da ADHD kommer anderledes til udtryk hos piger end hos drenge (1). DAMP, ADHD eller hyperkinetisk forstyrrelse? Tidligere blev diagnosen DAMP brugt. DAMP er en nordisk betegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception. DAMPdiagnosen er nu i daglig tale afløst af den internationale diagnosebetegnelse ADHD. Den officielle ICD1 diagnose for tilstanden er hyperkinetisk forstyrrelse. Mange børn med ADHD har også andre vanskeligheder, såsom adfærdsforstyrrelser, depression, angst, tics, motorisk udviklingsforstyrrelse, brug af rusmidler, indlæringsvanskeligheder, samt sproglige og kognitive vanskeligheder (1). Hvis et barn er så påvirket af ADHD, at det ikke kan fungere i sin hverdag, kan medicinsk behandling komme på tale. Talrige undersøgelser har dokumenteret, at medicinsk behandling er meget vigtig i behandlingen af denne lidelse. Det er ofte nødvendigt at kombinere den medicinske behandling med specialpædagogik og adfærdsorienteret behandling for at sikre tilstrækkelig effekt (3) Behandling med medicin hjælper på koncentrations- og opmærksomhedsproblemer, og mindsker hyperaktivitet og impulsivitet. Det sociale samspil bedres, og antallet af konflikter mindskes. Lægemidlerne mod ADHD giver en markant reduktion af symptomer hos cirka 75 procent af de børn der starter i behandling (3). Sikkerheden og virkningen ved langvarig anvendelse (over 1 år) af methylphenidat er ikke systematisk undersøgt i kontrollerede forsøg. Det anbefales, at behandlingen med methylphenidat afbrydes mindst én gang årligt for at vurdere barnets tilstand. Den medicinske behandling bør ikke og behøver ikke være ubegrænset (5). Methylphenidat er normalt førstevalgsmedicin. Atomoxetin kan anvendes hvis methylphenidat ikke virker, hvis der er bivirkninger eller andre grunde til ikke at bruge methylphenidat, samt hvis der er ønske om døgndækning. Methylphenidat bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt stof- eller alkoholafhængighed, da der er potentiale for misbrug, forkert brug eller brug til fornøjelse (1;5;6). Faktaboksen giver et overblik over de medicintyper der bruges i behandlingen mod ADHD. Der vil i det følgende blive præsenteret et overblik over omfanget af og udviklingen i forbruget af methylphenidat og atomoxetin i Danmark.

3 Faktaboks Medicintyper på markedet i Danmark i marts 21: Lægemidler: Pris pr. DDD: Markedsførings dato: Virkningsmekanisme: Methylphenidat (N6BA4): Concerta Equasym depot Medikinet Medikinet CR Motiron Ritalin Ritalin Uno 17-3 kr kr kr kr. 9-1 kr. 13 kr kr. Maj 28 Apr 24 Jul 27 Jul 27 Okt 23 Ukendt dato Dec 23 Øger mængden af de signalstoffer (dopamin og noradrenalin) hjernen mangler for at fungere normalt. Atomoxetin (N6BA9): Strattera kr. Aug 26 Øger mængden af de signalstoffer (dopamin og noradrenalin) hjernen mangler for at fungere normalt. Envidere anvendes i mindre omfang dextro-amphetamin (pt. ingen registrerede lægemidler), Modafinil (Modiodal ) og Clonidin (Catapresan ). Modafinil og clonidin er ikke godkendt til brug mod ADHD. Resultater og diskussion I analysen er medtaget salget af methylphenidat og atomoxetin, som begge hovedsageligt bruges mod ADHD. Begge lægemidler bruger man i mindre omfang også til behandling af narkolepsi. Lægemiddelstyrelsens afdeling for tildeling af medicintilskud skønner dog, at den stigning der ses i forbruget, er en stigning i brug mod ADHD. Man regner med, at der er 2.5 til 3. personer i Danmark, der lider af narkolepsi (7). Der kan også bruges andre lægemidler i behandlingen af ADHD, men da disse midler ikke er godkendt til behandlingen af denne lidelse og hovedsageligt bruges mod andre sygdomme, er de ikke medtaget i analysen. Det er ikke muligt ud fra lægemiddelstatistikregisteret at få oplysninger om hvilken sygdom medicinen på en indløst recept er udskrevet til behandling af. Markant stigning i antal brugere - både børn og voksne I de sidste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af personer i behandling med midler mod ADHD fra personer i 2 til personer i 29. Det er en stigning på procent, eller mere end en ti dobling. I 29 var 4,5 personer per 1. indbyggere i Danmark i behandling med ADHD medicin. Antallet af nye brugere er steget tilsvarende, fra 862 nye brugere i år 2 til nye brugere i år 29 (1.14 %). Figur 1 viser udviklingen i antallet af brugere pr. 1. indbyggere i Danmark, fordelt på ti års aldersgrupper. Der har været en markant stigning i antallet af brugere - både blandt mænd og kvinder. Stigningerne har været allerstørst i aldersgruppen 1-5 år og topper for mænd mellem 2 og 29 år, hvor der har været en stigning på over 5. %. Det er dog stadig gruppen af drenge mellem 1 og 19, der udgør den største andel af de behandlede. I 29 var 22 drenge per 1. drenge i denne aldersgruppe i medicinsk ADHD behandling. Figur 1. Udvikling i antal brugere per 1. indbyggere af methylphenidat og atomoxetin, fordelt på 1 års aldersgrupper. Bemærk forskellig skala for mænd og kvinder.

4 Kvinder Mænd 8 25 Antal personer i behandling per 1. indbyggere år 1-19 år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år Over 7 år År År Figur 2 viser antallet af nye brugere i 29 fordelt på alder og køn. Antallet af nye personer i behandling med methylphenidat og/eller atomoxetin topper i 8-1 års alderen for drenge og i 16-2 års alderen for piger. Der er en stor overvægt af drenge blandt de børn, der starter behandling. I 29 var 73 procent af de børn mellem og 18 år, der startede behandling, drenge. I voksenalderen udligner kønsforskellen sig efterhånden. Medianalderen ved indløsning af første recept er steget fra 11 år i 2 til 21 år i 29 (Se figur 3). Medianalderen er den alder hvor halvdelen af førstegangsbrugerne er yngre og halvdelen er ældre. De ældste førstegangsbrugere er derimod blevet yngre. Det kunne tilsammen tyde på, at man i stigende grad opstarter yngre voksne i behandling. Figur 2. Alders- og kønsfordeling af nye brugere af methylphenidat og atomoxetin. Nye brugere er personer, der ikke tidligere har indløst recepter på hverken methylphenidat eller atomoxetin.

5 Antal nye brugere Mænd Kvinder 1 6 Alder Figur 3. Medianalder ved indløsning af første recept på methylphenidat eller atomoxetin. Alder % percentil 5 % percentil 5 % percentil År Tres procent af børnene er i længerevarende behandling. Blandt de børn, der startede i behandling med methylphenidat eller atomoxetin i perioden fra år 2 til og med år 28, indløste 9,2 procent kun 1 eller 2 recepter. Til sammenligning var det hele 35 procent af de voksne, der startede behandling, der kun indløste 1 eller 2 recepter. Figur 4 viser, hvor lang tid de børn der startede behandling mellem 2 og 28, var i behandling. X aksen viser antallet af dage efter starten af behandling med methylphenidat eller atomoxetin og Y aksen viser andelen af børn, der stadig var i behandling den pågældende dag, ud af det antal børn, der stadig kan følges. Det vil sige, at der er taget højde for, at de personer, der starter senere i undersøgelsesperioden ikke kan følges i lige så mange år, som dem der starter først i undersøgelsesperioden ved at de ikke indgår i totalen i alle årene. Lige i starten af behandlingsforløbet er frafaldet stort. Efter 1 år er 21 procent af de børn, der startede behandling, stoppet igen. Herefter falder andelen af børn i behandling jævnt. Efter otte år er 42 procent af børnene stadigvæk i behandling. Figuren tager ikke hensyn til eventuelle behandlingsfrie perioder, men viser antallet af dage fra indløsning af første recept til indløsning af sidste recept.

6 For omkring halvdelen af børnene er den samlede behandlingslængde delt i flere kortere behandlingsforløb, hvor en pause er defineret ved, at der er mere end 12 dage imellem to receptindløsninger. Toogfyrre procent af børnene har to til fire behandlingsforløb og 11 procent har fem eller flere behandlingsforløb. Tres procent af børnene er i længerevarende behandling (over et år uden længerevarende pauser). Figur 5 viser varigheden af den første behandlingsperiode for hvert barn altså hvor mange dage der går fra indløsning af første recept indtil behandlingens ophør eller sidste recept før en pause på mindst 12 dage. Seks procent af brugerne starter med en enkelt recept og efter yderligere to år er 7 procent af børnene enten stoppet i behandling eller holder en længere pause. Studier af varighed ud fra receptdatabaser kan ikke sige noget om hvorfor den enkelte patient vedbliver i behandling eller stopper, men er et godt værktøj til at undersøge hvordan en bestemt medicintype bliver brugt uden for de kliniske forsøgsopstillinger. Figur 4. Kaplan-meyer overlevelseskurve, der viser behandlingsvarigheden for børn, der er startet i behandling med methylphenidat eller atomoxetin i perioden 2 til 28. 1% 9% 8% Procent i behandling 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Antal dage 289 Figur 5. Kaplan-meyer overlevelseskurve, der viser varigheden af første behandlingsperiode for børn, der er startet i behandling med methylphenidat eller atomoxetin i perioden 2 til 28.

7 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Procent i behandling 289 Antal dage Methylphenidat er førstevalg I 2 til 22 startede alle brugere på Ritalin, da det var det eneste lægemiddel til behandling af ADHD på markedet. Fra 23 begyndte der at komme nye lægemidler til behandling af ADHD. I figur 6, der viser andelen af methylphenidat og atomoxetin udskrevet på første recept, er methylphenidat inddelt i depotpræparater og ikke-depot præparater. Efter introduktionen af depotpræparater er disse steget til at udgøre cirka 2 procent af førstevalgsmedicinen. Atomoxetin blev introduceret på markedet i 26 og har siden introduktionen ligget på 5-7 procent af førstevalgsmedicinen. En del børn får udskrevet lægemidler fra mere end én af de fire grupper på første recept. Før atomoxetin og depot methylphenidat (især Concerta) kom på markedet var det muligt at købe produkterne på udleveringstilladelse. Lægemiddelstatistikregisteret indeholder ikke oplysninger om salget af medicin på udleveringstilladelse og dette salg er derfor ikke med i opgørelserne. Antallet af udleveringstilladelser følger samme stigning som forbruget og topper lige før markedsføringen med gyldige personlige udleveringstilladelser på methylphenidat i 27 og 669 gyldige personlige udleveringstilladelser på atomoxetin i 26. Der har desuden været givet et antal generelle tilladelser, hvor en læge eller hospitalsafdeling har tilladelse til at udskrive lægemidlet til relevante patienter. Der var i perioden 25 til 28 tre gyldige generelle tilladelser. Figur 6. Medicintype udskrevet på første recept til nye brugere mellem og 18 år. Procentdel År Methylphenidat ikke-depot Methylphenidat depot Atomoxetin

8 Storforbrugere bruger endnu mere Det største forbrug af medicin mod ADHD til børn udgøres af methylphenidat, der i stigende grad gives som depottabletter. Figur 7 viser udviklingen i børns forbrug af methylphenidat og atomoxetin i de sidste 1 år målt i definerede døgn doser (DDD). Atomoxetin udgør stadig en lille del af salget. Den store stigning i forbruget skyldes hovedsageligt at der er kommet flere børn i behandling, men der er også sket en stigning i det gennemsnitlige forbrug per barn. Det er især de børn, der indløser mest medicin per år, der indløser mere og mere. Figur 8 viser medianforbruget per år fordelt på henholdsvis voksne og tre aldersgrupper af børn: 5-9 år, 1-14 år og år. Medianforbruget er det forbrug, hvor halvdelen af børnene bruger mere medicin og halvdelen bruger mindre. Medianforbruget har ligget nogenlunde stabilt i hele perioden for alle aldersgrupper. Det betyder, at mængden af medicin, der gives per person per år til de forskellige aldersgrupper, har ligget nogenlunde stabilt gennem årene for hovedparten af brugerne. Femoghalvfems procent percentilen i figur 8 viser derimod, at der har været en markant stigning i forbruget hos de børn, der indløser mest medicin, særligt for de 1-18 årige. Det kan enten skyldes, at dosis per dag er højere, eller at medicinen tages i længere perioder indenfor hvert beregningsår. Figur 7. Udvikling i forbruget af henholdsvis methylphenidat, methylphenidat depottabletter og atomoxetin blandt -18 årige, målt i DDD (Definerede Døgn Doser) x 1. DDD Methylphenidat depot Methylphenidat ikke-depot Atomoxetin År Figur 8. Udvikling i forbruget af methylphenidat og atomoxetin for voksne og børn i tre aldersgrupper: 5-9 år, 1-14 år og år, målt som antal DDD (Definerede Døgn Doser) per person per år. Optrukne linier markerer 95 % percentilen, stiplede linier 5 % precentilen.

9 18 16 Antal DDD per år per person år - 95 % percentil 1-15 år - 95% percentil 5-9 år - 95% percentil år - 5% percentil 1-14 år - 5 % percentil 5-9 år - 5% percentil Voksne - 95 % percentil Voksne - 5% percentil År Methylphenidat kan misbruges. Methylphenidat bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt stof- eller alkoholafhængighed, da der er potentiale for misbrug, forkert brug eller brug til fornøjelse. Data fra lægemiddelstatistikregisteret kan ikke bruges til at undersøge omfanget af methylphenidatmisbrug. En lorenzkurve, der viser hvor stor en andel af patienterne, der står for hvilken andel af medicinforbruget, kan dog give et fingerpeg om en eventuel skævhed i fordelingen af medicinen. I en helt lige fordeling vil 5 procent af brugerne stå for 5 procent af medicinkøbet. Figur 9 er en lorenzkurve over forbruget af henholdsvis methylphenidat og atomoxetin i 29. Figuren viser, at fordelingen for atomoxetin, der i modsætning til methylphenidat ikke har potentiale for misbrug, og fordelingen for methylphenidat er næsten ens. For methylphenidat bruger 1 procent af brugerne 6 procent af medicinen, mens det for atomoxetin er 4,5 procent. Normalt vil man sige, at der er mistanke om misbrug, hvis 1 procent af brugerne bruger over 1 % af medicinen. Deler man kurverne op i børn og voksnes brug af methylphenidat, er resultatet ikke meget anderledes. Data fra Lægemiddelstatistikregisteret viser kun salget af det medicin, der købes lovligt på recept. Der er ikke oplysninger om privat import fra udlandet og salg via internettet. Figur 9. Lorenzkurve over fordelingen af forbruget af methylphenidat og atomoxetin blandt brugere -18 år.

10 Procentandel DDD 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Lige fordeling Methylphenidat Atomoxetin % 2% 4% 6% 8% 1% Procentandel brugere Store regionale og nationale forskelle Antallet af personer i behandling med methylphenidat og atomoxetin (både børn og voksne) varierer en del mellem de fem regioner i Danmark. Mens der i region Syddanmark er lige over to personer i behandling med methylphenidat per 1. indbyggere, er man i region Midtjylland oppe på næsten fire personer i behandling med methylphenidat per 1. indbyggere (Se figur 1). En endnu større variation ses, hvis man sammenligner Danmark med de øvrige nordiske lande. For at kunne sammeligne landende imellem er tallene for hele gruppen af centralt virkende sympatometika. Danmark ligger på niveau med Sverige, med omkring tre personer i behandling per 1. indbyggere, mens Norge er helt oppe på over fem personer i behandling per 1. indbyggere og Finland kun har knap en person i behandling per 1. indbyggere. Det er ikke muligt ud fra de tilgængelige data at undersøge, hvorfor der er så stor en variation. Alle fire lande har haft en markant stigning de sidste 3 år (se tabel 1). Figur 1. Antal personer i behandling (alle aldre) med henholdsvis methylphenidat og atomoxetin per 1. indbyggere fordelt på regioner. Data for 28. Antal personer i behandling per 1 indbyggere Hele landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Methylphenidat Atomoxetin

11 Tabel 1. Forbruget af centralt virkende sympatometika, methylphenidat og atomoxetin målt som antal DDD per 1. indbyggere per år i Sverige, Finland, Norge og Danmark (8-1). DDD/1. indbyggere Sverige Finland Norge Danmark Centralt virkende sympatometika Metylphenidat Atomoxetin 26 1,68,5 4,11 1,2 27 2,32,68 4,7 1,7 28 3,26,94 5,19 2,9 26 *,49 3,49 1,1 27 *,66 4,8 1,5 28 *,91 5,54 2,6 26 *,1,69, 27 *,2,68,1 28 *,3,68,1 *Oplysninger om salget af methylphenidat og atomoxetin opgjort i DDD per 1. indbyggere er ikke tilgængelige for Sverige. Firs procent af salget af centralt virkende sympatometika i Sverige stammer fra methylphenidat (28) Metode og afgrænsning af materiale Undersøgelsens data er baseret på udtræk fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister. Der er taget udgangspunkt i brugere af methylphenidat (ATC kode N6BA4) og atomoxetin (N6BA9) i perioden 2 til 29. Der er kun set på salget i primærsektoren, fordi der for dette salg er oplysninger om køn og alder på brugerne. Oplysningerne om køn og alder bliver trukket ud fra cpr numrene, før disse bliver krypteret dvs. oversat til en kode. Denne kryptering muliggør en entydig identifikation af de enkelte personers købsmønstre i anonymiseret form. Salget i primærsektoren stod i 28 for 98,6 procent af det samlede salg af methylphenidat og atomoxetin. Følgende lægemidler er medtaget i analysen: N6BA4: Methylphenidat: Equasym, Equasym Depot, Medikinet, Medikinet CR, Motiron, Ritalin, Ritalin Uno, Concerta N6BA9: Atomoxetin: Strattera Både methylphenidat og atomoxetin er udover at være godkendt til brug mod ADHD også godkendt til behandling af narkolepsi. Det er dog en mindre del af brugerne, der er i behandling mod narkolepsi. Ifølge Lægemiddelstyrelsens medicintilskudssektion skyldes stigningen i forbruget en stigning i behandling mod ADHD (personlig kommunikation). Ud over de lægemidler der er inkluderet i analysen, kan der bruges nedenstående midler i behandlingen af ADHD, men da lægemidlerne i disse grupper hovedsageligt bruges til behandling af andre sygdomme er de ikke medtaget i analysen. Det er heller ikke disse lægemidler, der er førstevalg ved ADHD, og det antages derfor, at de står for en mindre del af den medicinske ADHD behandling: N6BA1: Amfetamin Amfetamin markedsføres ikke i DK på nuværende tidspunkt, men det kan købes magistrelt fremstillet. N6BA7: Modafinil: (Modiodal ) (bruges hovedsageligt til narkolepsi) N2CX2: Clonidin (Catapresan ) Personer i behandling En person regnes som i behandling et givent år, hvis personen har indløst mindst en recept på methylphenidat eller atomoxetin det pågældende år. Nye brugere

12 Personer optræder som nye brugere det år, de indløser den første recept på methylphenidat eller atomoxetin mellem 2 og er brugt som udvaskningsår, så ikke alle brugere bliver registreret som nye i år 2. Ordliste ATC ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) er et system til klassifikation af lægemidler efter deres primære indholdsstof samt virkeområde. De gældende regler for ATC-systemet er defineret af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, Oslo, Norge. ATC-niveauer: Systemet inddeler de humane lægemidler i grupper på 5 forskellige niveauer. Det 1. niveau er hovedgruppen efter hvilket organ eller system, lægemidlerne virker på. Det 2. niveau er en terapeutisk eller farmakologisk undergruppe, 3. og 4. niveau er kemiske, terapeutiske eller farmakologiske undergrupper og det 5. niveau er den kemiske substans. Eksempel : Vi kan illustrere opbygningen ved hjælp af methylphenidat: N Lægemidler til nervesystemet (1. niveau, anatomisk hovedgruppe) N6 Antidepressive, psykostimulerende og anti-demens midler (2. niveau, terapeutisk undergruppe) N6B Psykostimulerende midler (3. niveau, farmakologisk undergruppe) N6BA Centralt virkende sympatomimetika (4. niveau, kemisk undergruppe) N6BA4 Methylphenidat (5. niveau, kemisk substans) DDD DDD er den definerede døgn dosis. Den fastsættes af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, Oslo, Norge og defineres som: 'den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis per dag for en voksen, der får lægemidlet på dets hovedindikation'. Mængdeforbruget er opgjort med gældende DDD-værdier for januar 21, som er 3 mg for methylphenidat og 8 mg for atomoxetin. Det er en analyseværdi til at regne på mængdeforbruget af lægemidler og afspejler ikke nødvendigvis den anbefalede dosis, og det afspejler heller ikke nødvendigvis ækvieffektive doser af de to lægemiddelstoffer i analysen. Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister (i rapporten kaldet Lægemiddelstatistikregisteret) er en database, der indeholder data for det samlede salg af lægemidler i Danmark. Formålet med Lægemiddelstatistikregisteret er at overvåge salget og prisudviklingen af lægemidler i Danmark og derved styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Primærsektor, salg i Opgørelserne for primærsektoren er udarbejdet på grundlag af indberetninger til Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister fra: apoteker, dagligvarebutikker med salg af liberaliserede håndkøbsprodukter og Statens Serum Institut. Opgørelserne omfatter således salg af lægemidler til: enkeltpersoner lægers brug i egen praksis eventuelt fælleslagre på særlige institutioner, fx centre for stofmisbrugere. I opgørelserne er kun medtaget salg på recept til enkeltpersoner. Salg via recept til personer, som ikke er bosiddende i Danmark, indgår ikke. 98,6 procent af al methylphenidat og atomoxetin sælges i den primære sektor (i 28).

13 Referencer 1. Arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark 28 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. 2. Miller AR, Lalonde CE, McGrail KM 24 Children's persistence with methylphenidate therapy: a population-based study. Can J Psychiatry 49: Sundhedsstyrelsen 27 Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. VEJ nr 1332 af 1/12/ Jacob Berner Moe 28 For stor forskel i behandlingen af ADHD-børn. 46 ed. 5. Lægemiddelstyrelsen 29 Produktresume Ritalin. 6. medicin.dk --> midler mod ADHD Dansk Narkolepsiforening Svenske apotekers salgsstatistik Receptregisteret i Norge Den finske lægemiddelsstyrelses lægemiddelstatistik 21

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

ADHD i almen praksis

ADHD i almen praksis 1 ADHD i almen praksis ADHD diagnose Visitationsretningslinier fra SST. Henvisning Medicin Opfølgning i almen praksis Privat praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Lene Ruge Møller 2 Gladere

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Opmærksomhedsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse Patient- og pårørendeinformation Opmærksomhedsforstyrrelse Diagnose og behandling April 2010 Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, DAMP, ADHD, ADD? Denne pjece handler om behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne.

ADHD ADHD. signalstoffer, der findes i hjernen. Det giver nedsat kommunikation mellem hjernecellerne. ADHD Denne brochure er til dig, der gerne vil vide mere om ADHD og medicin til behandling af ADHD. ADHD er en sygdom, der giver problemer som koncentrationsbesvær, uopmærksomhed, hyperaktivitet og grænseoverskridende

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tlf. +45 7847 3000 Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Læs mere

Vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge vedr. Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling. Opfølgning af behandling hos egen læge

Vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge vedr. Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling. Opfølgning af behandling hos egen læge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge vedr. Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tlf. +45 7847 3000 Børn (fra 6 år) og unge i medikamentel behandling for ADHD/ADD

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813

Folketingets Lovsekretariat. Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Folketingets Lovsekretariat Den: 21. august 2006 J.nr.: 1813 Under henvisning til spørgsmål nr. 102 (SOU alm. del) fra Folketingets Socialudvalg sendes i 5 eksemplarer familie- og forbrugerministerens

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov

FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD. Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt FOLKETINGET MEDICINSK BEHANDLING AF ADHD Helle Rasmussen Overlæge BUC Risskov Som spæd: urolig, søvnproblemer, spiseproblemer,

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 13. oktober 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson.

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. ADHD OG MEDICIN Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. Disposition Præsentation: - Hvem er jeg ADHD: - Hvordan, hvornår og hvorfor diagnosticere - Hvad er ADHD kort - Og andet - Hele livet? Behandling:

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012

DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard. Billund d. 06.01.2012 DE UMULIGE UNGER! ELLER ER DET: BØRN OG UNGE MED ADHD? Martin Kærgaard Distriktspædagog Billund d. 06.01.2012 Angsttilstande OCD Aspergers syndrom Henvisning og udredning Henvisning modtages typisk fra

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger)

Diagnoser symptomer og forståelse. Forløb fra børn til voksne. Kort om behandling. ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Diagnoser symptomer og forståelse Forløb fra børn til voksne Kort om behandling Specialpsykolog Søren Glistrup Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland ICD-10 / DSM-5 (ICD-11 følger) Vedtagne afgrænsninger

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010

Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Hvad er ADHD hos voksne og hvordan behandles det? Boris Velander Maribo 21.04.2010 Tak til Torben Isager Russell Barkley Stephen Stahl Program Historie og baggrund Hvad er ADHD ADHD i forskellige aldre

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

FOKUSRAPPORT KLUMMETITIEL 1. fokusrapport. Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat

FOKUSRAPPORT KLUMMETITIEL 1. fokusrapport. Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat FOKUSRAPPORT KLUMMETITIEL 1 fokusrapport Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat FOKUSRAPPORT Indhold 2 Indhold Behov for målrettet fokus på voksne med ADHD 3 Rapportens hovedkonklusioner 4

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis

ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis ADHD Erfaringer fra voksenpsykiatrisk speciallægepraksis Inger Morsing 18.09.12 1 Undersøgte patienter 2012 De første 8 måneder: 52 patienter undersøgt for ADHD Afkræftet: 2 Usikker: 3 observeres Under

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere