Referat af beboermøde 4. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af beboermøde 4. februar 2013"

Transkript

1 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged 2) Stemmeudvalg: Johan, Mariann og Jeanett 3) Afdelingsbestyrelsens beretning: - Vores udskiftning af tage, vinduer og døre er blevet færdig. I denne forbindelse blev udhuse og andet udvendigt træværk også malet. - Sammen med Niels Bohr parken og Blangstedgård er der blevet indkøbt en ny traktor til gårdmændene. - På Peter Willemoes vej er der blevet opsat et vejbump. - Fælleshuset Otte Ruds vej 319 er blevet istandsat. Der er blevet malet og slebet gulve. - Vores udenoms arealer er blevet istandsat. Hvor der er blevet fjernet buske er der blevet sået græs. Nogle træer er blevet fjernet og er blevet stubfræset. Dette er gjort for at lette arbejdet for gårdmændene, og fordi nogle af træerne var til gene for kloakkerne og var blevet for store. - Vi har fået opsat skilte ved indkørslerne. - Til vores arrangementer som har været fastelavn, sommerudflugt til sommerland syd, banko og juletræsfest har der været stor tilmelding. 4) Nye Regler for udlejning af fælleshuse: Da det ikke er muligt at tjekke mellem udlejninger i samme weekend. Foreslår bestyrelsen at beboerhusene kun kan lejes for en hel weekend. Grunden er at ikke alle kan finde ud af at aflevere husene i ordentlig stand. Hvilket er til stor gene for de beboere, der skal leje det efterfølgende. En del var imod, da det vil blive dyrere. Nogle mente at man ville gå forgæves. En mente at hvis man skulle aflevere nøglen til den næste, ville det være sværere at aflevere et hus der ikke er i orden. Evt. at finde et udvalg til at tjekke op på husene. Der blev bestemt at der skal indkaldes til ekstraordinært møde ang. Beboerhusene, hvor der kan diskuteres hvad der skal ske og hvor priserne vil være oplyst.

2 5) Indkomne forslag: 1)Støvsugere til IH 45 og OR 334: De vil blive købt støvsugere til de 2 huse. 2a) 3 års karantæne ved gene til fester vedtaget. 2b) opslag når husene er udlejet ikke vedtaget. 3) Ikke et forslag, snakkes om ved evt ) TV/Internet- Bindingsperioden er udløbet ved Yousee. Man kan godt melde Yousee fra, men da der skal være signal i boligen når man flytter ind, skal man betale for genåbning når man flytter. Forslag om at indkalde flere udbydere - vedtaget Ekstraordinært møde sammen med beboerhusene. 5+14) Stor skrald: For at få hentet storskrald betaler vi kr. om ugen. Problemet er at der er nogle der ikke kan finde ud af at smide skraldet i containerne og at der er en del der kommer udefra, der bruger vores containere. Et andet problem er også at nogle ikke kan finde ud af at smide skrald i de rigtige containere. En foreslog at tag kontakt til grundejerforeningen på Otte Ruds vej og fortælle at deres beboere bruger vores containere. Jens Svane nævnte en afdeling har en nærgenbrugsstation, hvor der er bemanding på. Der kunne laves en gruppe beboere der stod for at bemande den. Skal containerne til storskrald væk Forslaget blev ikke vedtaget. 6) Er ikke et forslag, kan diskuteres i evt. 7) Legeplads: Forslaget går på at få legepladsen nedlagt eller få gruset væk. Der skal være faldunderlag, så gruset kan ikke fjernes. Da den ikke bliver brugt, vil der blive sået græs. Der blev også efterspurgt skraldespande, da der kun er en i rundkørslen. Forslaget blev vedtaget.

3 8) Gangstien mellem 39 og 41: Hvis der bliver sat hækplanter vil folk bare gå gennem alligevel. Der blev foreslået at der blev sat en jernbøjle op, evt. med beplantning også. Forslaget blev vedtaget. 9) Husdyr Der skal sendes skriftlige klager, som sendes til udtalelse til bestyrelsen. Hvorefter der bliver sendt en skriftlig henstilling. Ved spørgsmålet om hvor mange klager der skal til, blev der svaret at for man kan bruge det, skal der ikke gå lang tid mellem klagerne. Hvis der går lang tid mellem klagerne tæller de ikke som en samlet, de skal komme i rap. Hvis man klager og det kommer videre, skal beboerne være klar på at stå frem i beboerklagenævnet. Der bliver rådført med advokat om der er kød nok på sagen til at gå videre i beboerklagenævnet. Ang. at passe andres husdyr, blev der sagt at hvis dyret er mere end 24 timer i en bolig er det ikke pasning og at det kun er et vist antal dage om måneden man kan have besøg at dyret. 10) Beboerhuset Det blev vedtaget, at der kan gives op til 3 års karantæne, hvis reglerne for udlejning af beboerhuset ikke bliver overholdt. Evt. været til stor gene for andre beboere. Dette er også gældende ved udlejning til venner og familie ) Opsætning af askebokse: Der vil blive opsat askebokse ved samtlige fællehuse, placeringen af disse bliver bestemt af ejendomsmesteren. 13) Lukning af stibomme: Hvis bommene blive lukket, ville det efter Jens Svane besværliggøre gårdmændene i at komme ordentligt rundt i området. En foreslog at de blev lukket i weekenden. Der var også forslag om en bom der fyldte 2/3 så man kan komme gennem med kørestol, cykel og knallert. Det blev dog godkendt, at bommen ved Herluf Trollevej bliver lukket.

4 15) Sundhedsattest på husdyr: Man skal ha en ansvarsforsikring på dyret. Hvis der er tvivl om racen er korrekt beder boligforeningen om en dyrlægeattest på det. Der er beboerne der skal være opmærksom på det og evt. klage. Det vil være spild af ressourcer, og hvis vi vil ha det skal vi betale ekstra da det tager tid. Forslaget blev ikke opretholdt ) Vaskemiddel: Vaskemidlet der bliver brugt er far Ecolab, det er allergitestet og Svanemærket. Der vil blive indkøbt skyllemiddel uden duftstof. Nogle bruger vaskebold og så er der sæberester i maskinen, opfordre til at man ikke gør det, i forhold til de allergiramte. 17) Forslag frafaldet. 19) Ikke forslag, kan diskuteres i evt. 20) Lukning af sider på terrasse: Der skal være flugtvej, dvs. at man kan gå lige ud i det fri og hvis der bliver sat noget for siderne bliver det betragtet som at gå ud i et nyt rum. Forslaget blev ikke vedtaget. 21) Ikke et forslag. Kan diskuteres i evt. 6a) Budget: der er ikke nogen huslejeforhøjelser i 2013/2014. Vedtaget 6b) Regnskab: Vi har et overskud på kr. pga. renteindtægter. Boligforeningen har et firma til at tjekke fraflyttere der skylder boligforeningen penge og få penge ind. Har ikke betalt så meget i ejendomsskat. Helle fortalte hvad bestyrelsens rådighedsbeløb blev brugt på. Bestyrelsen har kr. og brugte ca kr. der er brugt på webspeed, hjemmeside/domænenavn, kørsel, fortæring på møder, tryk og beboermøde. 7) Valg til bestyrelse: a) Afdelingsmedlem forslag Michael Hansen. Valgt b) Suppleanter forslag Sidi Badji og Jenny Nielsen. De blev valgt, Sidi som 1. suppleant og Jenny Nielsen som 2. suppleant

5 8). Evt.: Nye døre /vinduer: Det trækker ind, der er koldt på 1. sal. Der kommer 1. års gennemgang og der skal man skrive de fejl og mangler på man har, så det kan komme med. Der kommer en seddel ud inden. Fuger: der er indledt et syn og skønsag om fugningen, da det ikke er i orden det der er lavet. Låsene er ikke ok. Mange har problemer med deres lås. Nogle har fået knækket nøglen andre låst ude. Ruko har erkendt at der er produktionsfejl på låsene. De bliver alle skifter inden længe. Udsugning: der er et lovkrav om at udsugningen skal køre hele døgnet. Emhætterne sidder for langt nede. De nye er faste, de gamle kunne skubbes ind. Man Kan ikke skrive at man vil ha en bestemt type. Filtrene trævler skal skrives på 1 års listen. Kloak lugter. Man skal huske at komme lidt vand i kloakken ved varmtvandsbeholderen, engang imellem evt. med lidt olie. Denne lugter, når den tørre ud. Efter mødet var der spisning for dem der havde tilmeldt sig. Der var tilmeldt 30 beboere hvor af 19 deltog. Referent: Helle Simonsen

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere