Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts Valg af dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent."

Transkript

1 Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling Valg af dirigent. Johannes Nielsen blev valgt som dirigent. Johannes Nielsen erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne regnskabsår Det har været et stille men aktivt år i grundejerforeningen. Vi lagde ud med en arbejdsweekend umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde, hvor vi fordelte de sædvanlige opgaver og poster og arbejdet kunne begynde. Vi har diskuteret langtidsparkering af campingvogne, og her mener bestyrelsen at man selv må tage en venlig dialog med sin nabo omkring problemet og selv løse det. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse på det punkt og ønsker heller ikke at lege politi. Midt i juni meddelte Anna (tidligere formand) desværre at hun fraflyttede foreningen, hvorefter vi holdt et nyt møde hvor Frank Høg blev konstitueret som formand. Niels Corfitz blev som suppleant indkaldt og overtog den ledige plads i bestyrelsen. Totalt er det i årets løb blevet til 5 bestyrelsesmøder, 2 arbejdsdage samt adskillige gåture rundt i området. Det har resulteret i nogle ting som er færdige og selvfølgelig flere opgaver - Vejbrønden på Amalievej er lavet (endelig). - Bilen på Emmavej 2 er fjernet igen, og buskadset trimmet. - Adskillige beboere har klippet rødder, som ødelægger stier og fortove. - Vi har fået plantet 10 frugttræer i stedet for de mange birketræer vi har ryddet. - Kommunen har overtaget snerydning og saltning af banestien. Det friholder ikke den enkelte grundejer for sit ansvar men letter byrden. Gamle og nye opgaver. Gartneren kæmper stadig med trekantbedene. Han giver vejret skylden - først for tørt vejr, så for vådt osv. Det har resulteret i at vi vil indhente nye tilbud på den almindelige grønne vedligeholdelse. Knallertkørslen er stadig et problem, det er blevet fordelt lidt mere ud over grundejerforeningen, da kommunen har skåret bommene ned på banestien for at kunne salte og rydde sne, men vi har en dialog med kommunen og prøver at få nye bomme, placeret omkring broen til centeret så det bliver sværere at komme ind i foreningen. Men som vi aftalte sidste år kan bestyrelsen kun opfordre medlemmerne til at selv deltage i kampen

2 med læserbreve og kontakt til lokalpolitikere og politi - et par henvendelser fra bestyrelsen er ikke nok til at gøre opmærksom på problemet. Snerydning er en stor post i budgettet og bestyrelsen frygter for følgerne hvis vi får en meget strid vinter, og vil derfor gerne høre om generalforsamlingen stadig ønsker den meget omfattende service. Alene i marts er der saltet for ca kr. En saltning alene koster kr., snerydning med saltning koster kr. Vi har bedt om tilbud på en mindre omfattende kontrakt. Bemærkninger og spørgsmål fra salen til bestyrelsens beretning. Der var en længere dialog om saltning og snerydning hvor mange holdninger kom frem: - Snerydning og saltning kan evt. reduceres i weekenden - Snerydningen ønskes bevaret da der er flere ældre som ikke kan overkomme at rydde ud til midten af vejen - Det er vigtigt at vejene er ryddet så beboerne kan komme på arbejde. Den kollektive ordning sikrer at der ryddes alle vegne. Reduceret weekendrydning ønskes ikke - Det er den absolut dyreste snerydning vi nogensinde har haft. Der er saltet meget mere end der reelt har været behov for. Bestyrelsen skal lave en aftale hvor vi selv bestiller fra gang til gang - Vi skal beholde ordningen hvor der saltes ud fra vejroplysninger fra DMI - Hvorfor får vi ikke også ryddet fortovene når vi er i gang? - Saltning og snerydning har altid været et diskussionsemne. Det er svært at gøre alle tilfredse. - Det forventes at bestyrelsen undersøger markedet og laver aftaler hver sæson - Flere er villige til at betale en høj pris for at få en høj standard på saltning og rydning og sikre at posten og renovationen. - Vi kan risikere at posten og renovationen ikke kommer selv om der er ryddet Svar: Bestyrelsen er enig i at det er dyrt. Da vi spurgte om priser for 2 år siden hørte vi kun fra 3 af de 6 vi spurgte til. De fleste vil rydde allerede når der er faldet 2 cm sne, ham vi har aftale med rydder først når der er faldet 5 cm. Hvad sker der med opretning af fortovene og hvem laver de kantstene der smuldrer? Svar: Bestyrelsen er ved at indhente pris på nødlapning af huller dybere end 2 cm, da det er grænsen for hvornår der er ansvar for faldskader pga. ujævnt fortov. Den store opretning af fortove venter stadig på at Dong/Nesa lægger luftledningerne i jorden. Kantstene vil indgå når fortovene renoveres. Herudover vil grundejerforeningen tilbyde at betale for indkøb af nye fliser, hvis en grundejer ønsker selv at skifte ødelagte fliser ud for egen grund. Herefter blev beretningen godkendt.

3 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent og honorarer. Regnskab 2007 Kassereren gennemgik regnskab 2007 som var sendt ud med indkaldelsen. Regnskabet viser et underskud på kr. som primært skyldes merforbrug til snerydningen på mere end budgetteret. Der var et mindreforbrug på kr. på vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder. Renteindtægterne er kr. over budgettet pga. bedre aftaler med banken. Foreningens beholdning er kr., heraf ligger kr. i vejfonden. Bemærkninger og spørgsmål fra salen til regnskab 2007 Der er ikke overensstemmelse mellem udgifter og indtægter til kontingentrestancer. Svar: Foreningen har i sidste ende ikke udgifter når kontingentrestancer overgives til advokat, men udgifter og indtægter kan være bogført på 2 forskellige regnskabsår. Herefter blev driftsregnskab 2007 godkendt. Budget 2008 Kassereren gennemgik budget 2008 som var sendt ud med indkaldelsen. Kontingentet foreslås sat 100 kr. op for at skabe balance. Snerydningen er budgetteret til kr. der er på nuværende tidspunkt brugt kr. siden nytår. Obligationerne er solgt fordi administrationsudgifterne oversteg indtjeningen. Vores erhvervskonto med 0,0 % forrentning er lukket og pengene fordelt på andre konti. Der er placeret kr. på en aftalekonto med bedre rente. Første års rentetilskrivning på kr. sker først i regnskabsår 2009, og kan derfor ikke ses i budget Der er ikke regnet med udgifter til etablering af legeplads i dette budget. Bemærkninger og spørgsmål fra salen til budget Bestyrelsen bør overveje at afsætte mere end kr. årligt til vejfonden med de stigende priser på asfalt m.v. - Forslag om at bestyrelsen hvert år dokumenterer at foreningens formue eksisterer. Svar: Bestyrelsen tager relevante bilag med til næste års generalforsamling. Der kræves underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer for udbetaling af penge. Den ene revisor, Frank Abrahamsen, oplyste at de to revisorer har set bilagene, og at pengene er hvor de skal være. - Forslag om at hæve kontingentet yderligere - Herudover var der enkelte spørgsmål til detaljer i posterne Budget 2008 med en kontingentforhøjelse på 100 kr. til kr. blev herefter godkendt.

4 4. Indkomne forslag jfr. 8 i vedtægterne Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at der etableres en legeplads på transformatorgrunden på hjørnet af Edithvej og Doravej. Der er indhentet tilbud på to løsninger fra firmaet Samm-Sall. Firmaet havde tilbudt at komme og præsentere deres tilbud, og inden selve behandlingen af forslaget gennemgik Knud Søltoft fra Samm-Sall de to løsninger, som også var omdelt på bordene. Forslag 1 med gynge og rutsjebane m.v. henvender sig til aldersgruppen op til 5 år. Forslag 2 udvidet med bl.a. klatretårn, og henvender sig til aldersgruppen op til 9-10 år. Legepladsen er udført af miljøvenlige og holdbare materialer der ikke kræver den store vedligeholdelse. Det er en testet og certificeret lageplads som overholder sikkerhedskrav, har faldunderlag osv. Efter firmaets præsentation redegjorde formanden for baggrunden for forslaget: Nogle beboere har efterspurgt en legeplads i området. Der mangler et mødested i vores område, også af hensyn til nye tilflyttere. Vi har ingen legeplads eller boldbane, ingen plads til at holde fastelavn m.v. De to præsenterede løsninger er et udkast, hvor vi kan vælge de dele vi ønsker og der kan flyttes rundt på de enkelte dele. Bemærkninger og spørgsmål fra salen: Der var mange bemærkninger og spørgsmål her er et udpluk: - Det er grundlæggende en god ide, men ikke en god placering. Området er for lille og for tæt på villahaverne. - Det er meget billigere at betale for at vi kan bruge legepladsen i Ølstykke. Det har vi tidligere valgt fordi det var for dyrt at lave vores egen legeplads. Vi kan foreslå at deltage i renovering af legepladsen i Ølstykke så den bliver god igen. - Hvorfor har bestyrelsen ikke forinden undersøgt om der reelt er et ønske om at etablere legeplads. Legepladsen i Ølstykke bliver ikke brugt særlig meget. - En placering ud til Edithvej kræver at der hegnes ud mod vejen eller at der er voksenopsyn. - Det er godt at bestyrelsen har lavet et oplæg så vi har noget at forholde os til. Ved håndsoprækning tilkendegav 11 ud af 29 fremmødte at de var positive over for legepladsen. Det blev herefter besluttet at bestyrelsen laver forarbejder til et samarbejde om legepladsen i Ølstykke.

5 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt suppleanter Frank Høg blev genvalgt som formand. Helge Sander Jacobsen og Irene Valkonen blev genvalgt til bestyrelsen. Britta Husher blev genvalgt som suppleant og Ása Solok blev nyvalgt som suppleant. Revisorerne Ole Nielsen og Frank Abrahamsen samt revisorsuppleanten Arne Skjødt blev alle genvalgt. Den nye bestyrelse ser efter generalforsamlingen sådan ud: Formand Frank Høg (genvalgt for 1 år) Medlem Helge Sander Jacobsen (ikke på valg) Medlem Peter Cowland (ikke på valg) Medlem Irene Valkonen (genvalgt for 2 år) Medlem Niels Corfitz (genvalgt for 2 år) Suppleant Britta Husher (genvalgt for 1 år) Suppleant Ása Solok (nyvalgt for 1 år) Revisor Ole Nielsen (genvalgt for 1 år) Revisor Frank Abrahamsen (genvalgt for 1 år) Revisorsuppleant Arne Skjødt (genvalgt for 1 år) Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. 6. Eventuelt Helge Sander oplyser at der fremover skal oplyses en kode som erhvervsvirksomhed for at handle i Maler-S-Lager. Vores kode er nummer Kristian Jensen har fra pålidelig kilde hørt at der gælder en privatvejsdeklaration, som bestemmer at Stråmoseparken skal deltage i udgifter til vedligeholdelse af den private fællesvej Brynhildvej, fordi de benytter Brynhildvej for at komme til deres område. Foreslår også at laves en petanquebane på transformatorgrunden på Edithvej. Frank Høg oplyste at der stadig er plads til flere deltagere til arbejdslørdagen på lørdag. Generalforsamlingen sluttede kl

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere