Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Møllelængen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen, Søren Østergaard, Hedevig Østergaard, Brian Ziegler, Trine Bonnerup Gade og Casper Løwenstein (ref.) Fra Gert Carstensen A/S: Kim Hjorthfelt Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet 3 Afdelingsbestyrelsens beretning 4 Forslag 5 Regnskaber for rådighedsbeløb aktivitetsmidler udlejning af beboerlokaler 6 Budgetter for rådighedsbeløb aktivitetsmidler 7 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 8 Valg 9 Eventuelt Ida Walbum Jensen, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb s dirigentkorps blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Casper Løwenstein, fsb s administration, blev valgt. Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget Brian Ziegler Side 1 af 12

2 Søren Østergaard Trine Bonnerup Gade Ad 3 Afdelingsbestyrelsens beretning v/ Ida Walbum Jensen Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen: Tidligere formand Peter Fuglsang valgte sidste år at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, for at hellige sig pensionisttilværelsen. Desværre skulle det ikke blive sådan vi mistede Peter alt for tidligt. Peter var en mand med mange idéer og ambitioner på afdelingens vegne. Det er synd, at han ikke får lov til at nyde resultatet af de mange projekter han fik sat i værk, til stor gavn og glæde for alle beboere. Han er bestemt savnet! Møllelængen kunne i august 2014 fejre sit 75 års jubilæum. Om formiddagen blev der afholdt reception for forretningsforbindelser og andre afdelingsbestyrelser i fsb. fsb s administrerende direktør Bjarne Larsson og formand for fsb s organisationsbestyrelse Birthe Qasem var blandt de mange, der lagde vejen forbi Møllelængen. fsb s gave til Møllelængen var et stort billede af en ballerina, som symboliserer det samarbejde fsb har med Møllelængens afdelingsbestyrelse. Billedet er hængt op i Kulkælderen, så alle beboere kan nyde det. På ejendomskontoret vil I kunne se tegningerne fra vores varmeprojekt, en gave fra FHA Consulting ApS Rådgivende Ingeniører. Der kom rigtig mange fine gaver i anledning af jubilæet. Afdelingsbestyrelsen, festudvalget samt de ansatte fik hver en gave for den indsats de har ydet for afdelingen og arrangementet. De øvrige gaver blev, efterfølgende fordelt ved lodtrækning blandt Møllelængens beboere. Afdelingen var ikke den eneste der kunne fejre 75 års jubilæum. Ethel Nielsen, har været med fra begyndelsen og boet i ejendommen siden opførelsen i Dette skulle naturligvis markeres, så på afdelingens vegne kunne bestyrelsen med glæde lykønske Ethel Nielsen og overrække hende en blomst. Om aftenen blev der holdt reception for alle beboere. De fremmødte havde en festlig aften med dejlig mad, godt selskab og ikke mindst herlig underholdning fra bakkesangerinden Tove Pedersen. Tove sang blandt andet Køb blomster, køb blomster, mens hun gavmildt delte ud af smukke røde roser, til stor glæde for de heldige. Da alle var mætte og glade, og havde forsynet sig med alle de rester som hjertet kunne begære, blev resten af maden doneret til Herbergscentret Sundholm. Det bragte stor lykke. Stor tak til festudvalget for to gode arrangementer og en helt uforglemmelig dag. Trods 75 år på bagen, så er Møllelængen en velholdt bygning i rigtig pæn stand. Og det skal den fortætte med at være mange år frem. Bestyrelsen arbejder derfor tæt sammen med vores driftsleder og fsb s administration om at sikre den fortsatte vedligeholdelse, og at der løbende henlægges penge til det fremadrettede arbejde. Side 2 af 12

3 I efteråret blev der lagt nyt tagpap på, og her i foråret blev de nye solceller sat op. Det er et rigtig flot syn, særligt på en solskinsdag. Som led i det projekt er der også blevet sat nye energibesparende lamper op på gangarealerne i kælderen og i opgangene. Den forbedrede belysning har samtidig været med det til at øge trygheden i kælderen. Der bliver i år monteret højtvandslukkere. De skal være med til at sikre kælderen mod oversvømmelse og regnvand. Desværre kan vi ikke sikre os mod, at de kommunale kloakker ikke kan optage al regnvandet ved særligt kraftige skybrud. Det betyder, at vi nok ikke helt kan undgå vand i kælderen, men nu gør vi hvad vi kan, for at undgå det. Sidste år blev der i beretningen løftet sløret for, at der arbejdes på at udskifte de eksisterende vinduer, til mere moderne varmeisolerede vinduer. Tidligere gennemførte termofotograferinger har vist, at netop vinduespartierne er en af de store varmesyndere. Projektet er lagt ind i vores 10 års vedligeholdelsesplan, og forventes gennemført, når vores gamle lån udløber. I det forgangne år har afdelingens internetudvalg arbejdet intensivt sammen med fsb s administration om at udarbejde et forslag til en ny internet- og TV-løsning. I december 2014 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det blev besluttet at afsætte kr. i budgettet for 2015, til gennemførelse af en forundersøgelse. Internetudvalget har sammen med fsb undersøgt markedet for TV- og internetudbydere. Arbejdet har resulteret i, at der i dag kan præsenteres et forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Projektet har været efterspurgt af mange, og bestyrelsen håber derfor at afdelingsmødet vil tage godt imod forslaget, og støtte op om projektet. Stor tak til internetudvalget for det store arbejde. Bestyrelsen har også genoptaget det gamle projekt om renovering af vores grønne område (ved den gamle legeplads). Vi har i den forbindelse fået fsb s landskabsarkitekt til at udarbejde et forslag, som ligeledes vil blive behandlet på afdelingsmødet. Fokus er på at få en ny grøn oase, og skabe et frirum for afdelingens beboere. Der skal selvfølgelig også være plads til en lille legeplads til afdelingens børn og børnebørn. For selvom børnetallet i afdelingen er faldende, så bør der tænkes langsigtet. Det faldende børnetal er også årsagen til at festudvalget og bestyrelsen i år besluttede ikke at afholde fastelavnsfest. Den årlige børnetur om sommeren plejer at være et tilløbsstykke, men i år kunne der kun samles 13 børn til turen til Sommerland Sjælland. De der var med havde dog en rigtig god tur. Tilsvarende var der heller ikke den store tilslutning til den årlige juletræsfest. Igen havde de fremmødte dog en skøn dag, med gløgg, æbleskiver, dans om juletræet og ikke mindst gaver til de artige børn. Festudvalget og bestyrelsen kan dog ikke se bort fra den faldende tilslutning til børneturene. Fremadrettet vil der derfor blive fokuseret mere på afholdelse af arrangementer for både børn og voksne. Dermed vil flere at afdelingens beboere få glæde af festudvalgets aktiviteter. Side 3 af 12

4 Voksenturen til sporvejsmuseet ved Skjoldnæsholm var derimod et tilløbsstykke. Omkring 30 beboere var med til at gøre det til en rigtig god dag. Det var en fin dag med spændende oplevelser, og ikke mindst en hyggelig stund på kroen med koldt bord og kølige drikkevare. Bodil, afdelingens ildsjæl, er allerede godt i gang med flere arrangementer. Så hold øje med opslagene i opgangen. Der skal også lyde en stor tak til festudvalget, og især Bodil for den store og vedholdende indsats. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 4 Forslag Forslag 1a: Valg om, hvorvidt der skal installeres nyt bolignet bestående af ny antenneinstallation og ny internetinstallation (PDS) Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingens eksisterende kabler er ved at være gamle, og trænger derfor til udskiftning. Flere opgange har oplevet problemer, hvilket på nuværende tidspunkt er løst ved, at der er skiftet kabler i de pågældende opgange. Det er i længden en dyr og utidssvarende løsning. Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV og internetudvalg har derfor arbejdet på en langtidssikret løsning. For at kunne få en stabil antenneinstallation med mulighed for frit valg af TV-pakker og en hurtigt PDS installation med mulighed for valg af 200/200MB internetforbindelse, er det nødvendigt med en ny intern kabling i afdelingen. Den nye kabling vil derudover sikre et mere stabilt TV-signal. Fra krydsfelter i kælderen trækkes både nyt antenne- og nyt data-kabel (PDS) til nye stik i alle boligerne. Økonomi Det nye bolignet vil koste kr. at etablere, hvilket vil medføre en forøgelse af bolignet bidraget på 78 kr. om måneden per bolig. Hver bolig vil herefter komme til at skulle bidrage med 95 kr. pr. måned i bolignet bidrag. Oven i dette bidrag skal lægges udgifter til den TV-pakke og eventuelt den internetpakke den enkelte lejer vælger. Udgifterne hertil afregnes med den udbyder, man vælger at indgå aftale med. Ny bolignet installation Forøgelse af bolignet bidraget Nuværende bolignet bidrag ekskl. TV pakke Fremtidig bolignet bidrag ekskl. TV pakke kr. 78 kr./md. 17 kr./md. 95 kr./md. Side 4 af 12

5 Der vil blive optaget et 10 årigt realkreditlån til finansiering af etableringsudgifterne. Det videre forløb Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil arbejdet med at etablere nye kabler forventeligt starte september 2015 og påregnes afsluttet december 2015/januar Internet signalet vil fungere fra midt januar 2016 og det nye TV signal vil fungere fra midt marts Det betyder, at der til at begynde med vil blive trukket nye kabler i kælderen og videre op i opgangene. Når dette arbejde er færdigt, startes der med installationerne i de enkelte lejemål, hvor et kabel vil blive trukket ind til stuen fra opgangen. I stuen vil der blive opsat en lille boks ved siden af den eksisterende antenneboks. Arbejdet vil kunne udføres på en dag. Motivering af forslag Kim Hjorthfelt, rådgivende ingeniør fra Gert Carstensen A/S, præsenterede forslagets kabelløsning. Det nuværende anlæg er et sløjfeanlæg, der modtager signal fra YouSee. Problemet med sløjfeanlæg er, at fejl i TV-signalet i én bolig forplanter sig til de næste boliger i strengen. Da kablingen ikke er HF-tæt, som nye kabler er, kan TVbilledet blive forstyrret af signaler fra de nye 4G-mobiltelefon-master. Den nye kabling udføres som et stikledningsanlæg med fordelerpunkt i kælderen, hvorfra én ledning føres op til hver bolig. Dette vil sikre, at fejl ikke forplanter sig til andre boliger og gøre fejlfinding meget lettere. Derudover muliggør løsningen valgfrihed med hensyn til valg af TV og internet. Etablering af nyt datakabel muliggør levering af meget hurtigt internet til en betydeligt lavere pris. Ligesom med antennekablerne trækker man ét kabel pr. bolig ned til et krydsfelt i kælderen. På grund af ejendommens størrelse skal der etableres flere krydsfelter, formentlig fire. Stikket i boligen bliver placeret i stuen ved siden af det nuværende kabel. Stemmes der ja til forslaget, vil der blive udarbejdet udbudsmateriale, der skal sendes ud til tre-fire entreprenører. Derefter vælges det tilbud, der er billigst. Hjalte Bonde Meilvang understregede, at besparelsen ligger i, at alle beboerne i dag skal betale 358 kr./md. for TV foruden et bolignetbidrag på 17 kr./md.. Med det nye forslag vil alle beboere skulle betale 78 kroner mere i bolignetbidragfor pr. md., men man vil selv kunne vælge mellem tre TV-pakker, eller helt slippe for at have en TVpakke, hvis det er det man ønsker. Der blev på afdelingsmødet spurgt ind til muligheden for at have fastnettelefon med den nye kabling. Kim Hjorthfelt svarede, at såfremt internet tilvælges, tilbyder Parknet meget billig fastnettelefoni over samme abonnement. Side 5 af 12

6 Der blev endvidere spurgt til muligheden for etablering af flere stik i lejligheden. Kim Hjorthfelt svarede, at for at holde omkostningerne nede er det bedst, at der er én standardudgang på ét sted i lejligheden. Men beboere kan godt tilkøbe et eller flere stik hos installatøren. Den nøjagtige pris kendes dog først, når der har været gennemført udbud, og det endelige tilbud foreligger. Forslaget blev vedtaget. Forslag 1b: Valg af signalleverandør til TV Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV- og internetudvalg har sammen med fsb undersøgt markedet. Afdelingsbestyrelsen og TV- og internetudvalget foreslår, at der indgås aftale med Parknet om levering af TV-signal. Dette TV-signal erstatter det nuværende signal fra Yousee. Det er 100 % individuelt, om den enkelte lejer vil tilmelde sig TV samt TV-pakke, der evt. ønskes. I modsætning til den nuværende aftale, kan man dermed selv bestemme, hvilken TV-pakke man ønsker. Nedenfor ses cirkapriserne for de forskellige TV-pakker hos Parknet per måned. Grundpakke 83,- Antal kanaler 21 stk. Mellempakke 216,- Antal kanaler 31 stk. Fuldpakke 432,- Antal kanaler 57 stk. Ekstra kanaler kan tilkøbes til lille-, mellem- eller fuld TV-pakke for priser fra 10 kr./md. pr. stk. 50kr./md. pr. stk. Motivering af forslaget Kim Hjorthfelt præsenterede forslaget om indgåelse af aftale med Parknet om levering af TV-signal. Den nuværende fuldpakke koster 358 kr./md. og stiger om kort tid til 390 kr./md., men internetløsningen i den nye pakke er meget billigere. Beboere, der ønsker både fuldpakke og internet, vil samlet set opnå en besparelse. Såfremt man kun ønsker internet, og ikke TV-pakke, vil der også være en besparelse. Forslaget blev vedtaget. Side 6 af 12

7 1c. Valg af internetleverandør Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV- og internetudvalg har sammen med fsb undersøgt markedet. Afdelingsbestyrelsen og TV- og internetudvalget foreslår at der indgås aftale med Parknet om levering af internet. Det er 100 % individuelt, om den enkelte lejer vil tilmelde sig internet, og det månedlige abonnement vil være ca. 67 kr./md. for 200/200 Mbit. Motivering af forslaget. Kim Hjorthfelt præsenterede forslaget. Det er muligt for hver enkelt beboer at fravælge internet. Man kan også vælge at fortsætte med det man selv har i dag, selvom det formodentligt er dyrere. Løsningen er ikke trådløs, men kan let gøres trådløs ved, at den enkelte beboer selv køber en trådløs router for ca. 500 kr. Hvis man har en i forvejen, kan man fortsætte med at bruge den. Forslaget blev vedtaget. 2. Forslag om fornyelse af opholdsareal og legeplads Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen foreslår at renovere området nordøst for bebyggelsen med ny beplantning, legeredskaber og plads til ophold. Beplantningen foreslås ryddet for selvsået opvækst, og der indplantes nyt bunddække og nye buske. Desuden foreslås etableret en afgrænsning mod Kommunens del af området, så arealet ved bjergmuren, hvor der er mest sol, kan fungere som opholdsplads. Ved opholdspladsen kan der eventuelt indarbejdes en blomstrende beplantning. Eksisterende legehuse og sandkasse udskiftes til nyt og suppleres i mindre omfang. Dele af den eksisterende støttemur udskiftes. På afdelingsmødet vil fsb s landskabsarkitekt, Hedevig Østergaard fremlægge og uddybe forslaget sammen med afdelingsbestyrelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Begrundelse for forslaget: Området nordøst for bebyggelsen har gennem en længere periode fremstået nedslidt og tilvokset, og en del af støttemuren langs kanten af området er udtjent og skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Desuden mangler der opholdsareal for afdelingens beboere. Der har derfor været fremsat ønske om at få arealet renoveret med ny beplantning, legeredskaber og bedre muligheder for ophold. Side 7 af 12

8 Økonomi: Den samlede anlægsudgift inkl. omkostninger er budgetteret til kr. i henhold til budgetoverslag med en maksimal afvigelse på 10%. Driftsudgifter anslås uændrede. Hvad betyder det for huslejen? Arbejdet foreslås finansieret over henlæggelserne og er indarbejdet i budget for Der vil derfor ikke være særskilt huslejestigning. Hvem er med til at planlægge arbejdet: Afdelingsbestyrelsen er med til at planlægge arbejdet. Hvad sker der efter afdelingsmødet: Der udarbejdes et endeligt projektmateriale til indhentning af tilbud, og der indhentes tilbud. Arbejdet forventes udført i oktober november Motivering af forslaget Ida Walbum Jensen motiverede forslaget. Målet er at pynte på de grønne områder for at skabe et rum, hvor man som beboer har lyst til at være uanset alder. Men samtidig skal der også være et sted at være sammen med børn og børnebørn. Hedevig Østergaard præsenterede forslaget. Det er planen, at der ved renoveringen af området nordøst for bebyggelsen etableres afgræsning mod kommunens areal, så stykket ved bjergmuren kan fungere som opholdsplads her er der mest sol. De store træer bliver, hvor de er mens gyngen flyttes. Der kommer nyt legehus med veranda og legeborde, ny sandkasse og stubbe. Der var spørgsmål fra beboerne om hvorvidt der ved valg af lejeredskaber har været overvejet bl.a. klatrevæg og muligheder for boldspil, frem for lejeredskaber til de helt små. Klatrevæg har ikke været undersøgt. Ida Walbum Jensen forklarede at bestyrelsens fokus have været på legeredskaber, der kan anvendes af så bred en målgruppe som muligt, inden for den begrænsede plads, som vi råder over. Alle forslag er meget velkomne. Det blev på afdelingsmødet besluttet at nedsætte et hurtigtarbejdende legepladsudvalg, der kan være med til at finpudse planen. Dog skal den økonomiske ramme fastholdes, så der ikke kommer huslejestigning. Afdelingsbestyrelsen vil sende information ud om, hvordan man kommer med i legepladsudvalget. Det blev på afdelingsmødet påpeget, at udgifterne til et sådant projekt ikke stopper med etableringen, fordi et legeområde også kræver vedligeholdelse og sikkerhedskontrol. Ida Walbum Jensen understregede, at både legeredskaber og grønne planter er vedligeholdelseslette. Forslaget blev vedtaget. Side 8 af 12

9 Forslag 3: hjemmeside forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Det foreslås, at afdelingen anvender den hjemmeside, fsb stiller til rådighed på Det foreslås desuden, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen mandat til at vælge redaktion for hjemmesiden. fsb's organisationsbestyrelse har besluttet, at alle afdelinger i fsb skal have en hjemmeside, så der er endnu en kommunikationsmulighed til, fra og mellem beboerne. fsb stiller derfor en hjemmeside til rådighed for afdelingen. Udgiften til denne betales af fsb, og der skal derfor ikke betales særskilt for at benytte denne hjemmeside. Har afdelingen særlige ønsker til udvikling af siden, skal der betales for dette. Den hjemmeside, fsb stiller til rådighed, indeholder blandt andet kontaktinformation til ejendomskontoret, nyt fra fsb og ejendomskontoret, oversigt over hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen samt en kort beskrivelse af afdelingen. Ejendomskontoret vil løbende lægge information til beboerne på hjemmesiden, fx information om at der skal lukkes for vandet, eller at det er tid for afhentning af storskrald. Er der en renovering eller en helhedsplan i gang i afdelingen, vil der også fra fsb s side blive kommunikeret om dette på hjemmesiden, men det erstatter ikke anden kommunikation. Redaktøren/redaktionen i afdelingen har mulighed for at oprette menupunkter og lægge information og billeder på hjemmesiden. Ønsker afdelingen ikke at bruge denne mulighed, vil hjemmesiden eksistere med ovennævnte indhold og vil blive brugt til kommunikation fra ejendomskontoret og fsb s administration til beboerne. Forslaget blev vedtaget. Er man interesseret i at være redaktør/redaktion til Møllelængens hjemmeside, skal man melde sig enten på ejendomskontoret eller sende en mail til formanden senest 1. september Her skal man oplyse navn og adresse samt anføre, hvorfor man gerne vil være redaktør/redaktion til Møllelængens hjemmeside. Det er ikke et krav, at man har erfaringer med hjemmesider, da fsb tilbyder kurser, men såfremt man har erfaringer, må det gerne oplyses. Afdelingsbestyrelsen vil herefter vælge redaktion til hjemmesiden på først kommende bestyrelsesmøde. Næste kursus i brug af hjemmeside vil blive afholdt i efteråret Alle hjemmesideredaktører vil blive inviteret til at deltage. Side 9 af 12

10 Forslag 4: tilladelse til at holde hund Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: Mariane Jensen Det foreslås, at det skal være tilladt at holde hund, der er under 50 cm. høj. Dansk lovgivning skal overholdes af hensyn til afstamning af hunden. Det er en selvfølge, at hunden ikke må være til gene for de andre beboere, og at man rydder op efter hunden. Jeg ved, at mange vil og skal ud af deres (huler) hjem, og man får mange gode samtaler med andre mennesker, samtidig er det godt for alle at have en lille hund især dem, der sidder alene. Motivering af forslaget Mariane Jensen motiverede sit forslag om tilladelse til at holde en hund under 50 cm. i højden. Steen Søndergaard Thomsen orienterede om, at det ikke er muligt at skelne mellem små og store hunde. Det kan ikke administreres, hverken i cm. eller kg. Derfor må forslaget være: tilladelse til at holde 1 hund pr. lejemål. En beboer foreslog at afholde urafstemning herom, ligesom man gjorde i afdelingen, da der var forslag om at holde kat. På mødet blev der spurgt til, hvorledes man kan slippe af med hylende hunde. Søren Østergaard svarede, at man skal indsende en skriftlig klage. Klageskema kan hentes på ejendomskontoret eller på fsb s hjemmeside Urafstemning blev vedtaget. Urafstemningstema: Forslag om tilladelse til at holde én hund pr. lejemål, efter fsb regler for husdyrhold Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Ida Walbum Jensen fremlagde regnskaberne. Regnskab for rådighedsbeløb udvisende et beløb på kr blev godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler udvisende et forbrug på kr blev godkendt. Regnskab for beboerlokalet Kulkælderen med et overskud på kr blev godkendt. Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Ida Walbum Jensen fremlagde rådighedsbudgettet. Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Bodil Madsen fremlagde budgettet for aktivitetsmidlerne. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Aktivitetsmidlerne er fordelt således: Sommertur familietur: kr. Voksentur: kr. Julefest: kr. Side 10 af 12

11 Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Ida Walbum Jensen gennemgik budgettet. En beboer efterlyste årlig hovedrengøring af trapper og i vaskeriet. Brian Ziegler vil følge op på dette efter afdelingsmødet. Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på 2,9 % pr Ad 8 Valg Hjalte Bonde Meilvang modtog genvalg som medlem, og blev valgt for 2 år. Thea Toft Hansen modtog valg som medlem, og blev valgt for 2 år. Simon Steenberg-Hansen modtog valg som 1. suppleant og blev valgt for 1 år. Kirsten V. Vegeberg modtog valg som 2. suppleant og blev valgt for 1 år. Erik Jonny Andersen, Store Mølle Vej 14, 2. modtog valg som revisor og blev valgt for 2 år. Erik Andersen, Store Mølle Vej 18, 4. tv. modtog valg som revisorsuppleant, og blev valgt for 1 år. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud Ida Walbum Jensen ( ) Bodil Schou Madsen ( ) Kristina Vorgod ( ) Hjalte Bonde Meilvang ( ) Thea Toft Hansen ( ) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen Simon Steenberg-Hansen 1. suppleant ( ) Kirsten V. Vegeberg 2. suppleant ( ) Revisorer Erik Jonny Andersen revisor ( ) Susanne Albrecht revisor ( ) Erik Andersen revisorsuppleant ( ) Ad 9 Eventuelt Der blev på afdelingsmødet spurgt ind til mulighederne for at sanktionerer overfor larmende og svinende brugere af Kulkælderen. Brian Ziegler svarede, at de får karantæne og mister deres depositum. Der blev på afdelingsmødet fremsat ønske om øget lydisolering af lejlighederne på grund af larm. Brian Ziegler svarede, at gamle bygninger har tynde vægge, og at et Side 11 af 12

12 lydisoleringsprojekt for hele ejendommen ville blive meget dyrt og medføre store huslejestigninger. Der blev forespurgt, om det er muligt at smide folk ud af deres lejemål på grund af larm. Brian Ziegler svarede, at man skal klage skriftligt ved at udfylde et særligt skema, man får på ejendomskontoret eller hjemmesiden. Efter flere skriftlige klager over larm kan beboeren i yderste konsekvens blive smidt ud. Der blev på afdelingsmødet spurgt, om der er regler for, hvornår fester i ejendommen skal ophøre. Af afdelingens gældende husorden fremgår det under punktet Musik og Støj at: Brug af boremaskiner o.a. værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl og lørdag-søndag kun mellem kl Støjende adfærd og benyttelse af musikinstrumenter o.l. skal altid ske med hensyntagen til øvrige beboere og må ikke finde sted efter kl , medmindre der er tale om en særlig anledning, og de øvrige beboere er orienteret. Dirigent Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 12 af 12

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere