Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Møllelængen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen, Søren Østergaard, Hedevig Østergaard, Brian Ziegler, Trine Bonnerup Gade og Casper Løwenstein (ref.) Fra Gert Carstensen A/S: Kim Hjorthfelt Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet 3 Afdelingsbestyrelsens beretning 4 Forslag 5 Regnskaber for rådighedsbeløb aktivitetsmidler udlejning af beboerlokaler 6 Budgetter for rådighedsbeløb aktivitetsmidler 7 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 8 Valg 9 Eventuelt Ida Walbum Jensen, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb s dirigentkorps blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Casper Løwenstein, fsb s administration, blev valgt. Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget Brian Ziegler Side 1 af 12

2 Søren Østergaard Trine Bonnerup Gade Ad 3 Afdelingsbestyrelsens beretning v/ Ida Walbum Jensen Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen: Tidligere formand Peter Fuglsang valgte sidste år at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, for at hellige sig pensionisttilværelsen. Desværre skulle det ikke blive sådan vi mistede Peter alt for tidligt. Peter var en mand med mange idéer og ambitioner på afdelingens vegne. Det er synd, at han ikke får lov til at nyde resultatet af de mange projekter han fik sat i værk, til stor gavn og glæde for alle beboere. Han er bestemt savnet! Møllelængen kunne i august 2014 fejre sit 75 års jubilæum. Om formiddagen blev der afholdt reception for forretningsforbindelser og andre afdelingsbestyrelser i fsb. fsb s administrerende direktør Bjarne Larsson og formand for fsb s organisationsbestyrelse Birthe Qasem var blandt de mange, der lagde vejen forbi Møllelængen. fsb s gave til Møllelængen var et stort billede af en ballerina, som symboliserer det samarbejde fsb har med Møllelængens afdelingsbestyrelse. Billedet er hængt op i Kulkælderen, så alle beboere kan nyde det. På ejendomskontoret vil I kunne se tegningerne fra vores varmeprojekt, en gave fra FHA Consulting ApS Rådgivende Ingeniører. Der kom rigtig mange fine gaver i anledning af jubilæet. Afdelingsbestyrelsen, festudvalget samt de ansatte fik hver en gave for den indsats de har ydet for afdelingen og arrangementet. De øvrige gaver blev, efterfølgende fordelt ved lodtrækning blandt Møllelængens beboere. Afdelingen var ikke den eneste der kunne fejre 75 års jubilæum. Ethel Nielsen, har været med fra begyndelsen og boet i ejendommen siden opførelsen i Dette skulle naturligvis markeres, så på afdelingens vegne kunne bestyrelsen med glæde lykønske Ethel Nielsen og overrække hende en blomst. Om aftenen blev der holdt reception for alle beboere. De fremmødte havde en festlig aften med dejlig mad, godt selskab og ikke mindst herlig underholdning fra bakkesangerinden Tove Pedersen. Tove sang blandt andet Køb blomster, køb blomster, mens hun gavmildt delte ud af smukke røde roser, til stor glæde for de heldige. Da alle var mætte og glade, og havde forsynet sig med alle de rester som hjertet kunne begære, blev resten af maden doneret til Herbergscentret Sundholm. Det bragte stor lykke. Stor tak til festudvalget for to gode arrangementer og en helt uforglemmelig dag. Trods 75 år på bagen, så er Møllelængen en velholdt bygning i rigtig pæn stand. Og det skal den fortætte med at være mange år frem. Bestyrelsen arbejder derfor tæt sammen med vores driftsleder og fsb s administration om at sikre den fortsatte vedligeholdelse, og at der løbende henlægges penge til det fremadrettede arbejde. Side 2 af 12

3 I efteråret blev der lagt nyt tagpap på, og her i foråret blev de nye solceller sat op. Det er et rigtig flot syn, særligt på en solskinsdag. Som led i det projekt er der også blevet sat nye energibesparende lamper op på gangarealerne i kælderen og i opgangene. Den forbedrede belysning har samtidig været med det til at øge trygheden i kælderen. Der bliver i år monteret højtvandslukkere. De skal være med til at sikre kælderen mod oversvømmelse og regnvand. Desværre kan vi ikke sikre os mod, at de kommunale kloakker ikke kan optage al regnvandet ved særligt kraftige skybrud. Det betyder, at vi nok ikke helt kan undgå vand i kælderen, men nu gør vi hvad vi kan, for at undgå det. Sidste år blev der i beretningen løftet sløret for, at der arbejdes på at udskifte de eksisterende vinduer, til mere moderne varmeisolerede vinduer. Tidligere gennemførte termofotograferinger har vist, at netop vinduespartierne er en af de store varmesyndere. Projektet er lagt ind i vores 10 års vedligeholdelsesplan, og forventes gennemført, når vores gamle lån udløber. I det forgangne år har afdelingens internetudvalg arbejdet intensivt sammen med fsb s administration om at udarbejde et forslag til en ny internet- og TV-løsning. I december 2014 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det blev besluttet at afsætte kr. i budgettet for 2015, til gennemførelse af en forundersøgelse. Internetudvalget har sammen med fsb undersøgt markedet for TV- og internetudbydere. Arbejdet har resulteret i, at der i dag kan præsenteres et forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Projektet har været efterspurgt af mange, og bestyrelsen håber derfor at afdelingsmødet vil tage godt imod forslaget, og støtte op om projektet. Stor tak til internetudvalget for det store arbejde. Bestyrelsen har også genoptaget det gamle projekt om renovering af vores grønne område (ved den gamle legeplads). Vi har i den forbindelse fået fsb s landskabsarkitekt til at udarbejde et forslag, som ligeledes vil blive behandlet på afdelingsmødet. Fokus er på at få en ny grøn oase, og skabe et frirum for afdelingens beboere. Der skal selvfølgelig også være plads til en lille legeplads til afdelingens børn og børnebørn. For selvom børnetallet i afdelingen er faldende, så bør der tænkes langsigtet. Det faldende børnetal er også årsagen til at festudvalget og bestyrelsen i år besluttede ikke at afholde fastelavnsfest. Den årlige børnetur om sommeren plejer at være et tilløbsstykke, men i år kunne der kun samles 13 børn til turen til Sommerland Sjælland. De der var med havde dog en rigtig god tur. Tilsvarende var der heller ikke den store tilslutning til den årlige juletræsfest. Igen havde de fremmødte dog en skøn dag, med gløgg, æbleskiver, dans om juletræet og ikke mindst gaver til de artige børn. Festudvalget og bestyrelsen kan dog ikke se bort fra den faldende tilslutning til børneturene. Fremadrettet vil der derfor blive fokuseret mere på afholdelse af arrangementer for både børn og voksne. Dermed vil flere at afdelingens beboere få glæde af festudvalgets aktiviteter. Side 3 af 12

4 Voksenturen til sporvejsmuseet ved Skjoldnæsholm var derimod et tilløbsstykke. Omkring 30 beboere var med til at gøre det til en rigtig god dag. Det var en fin dag med spændende oplevelser, og ikke mindst en hyggelig stund på kroen med koldt bord og kølige drikkevare. Bodil, afdelingens ildsjæl, er allerede godt i gang med flere arrangementer. Så hold øje med opslagene i opgangen. Der skal også lyde en stor tak til festudvalget, og især Bodil for den store og vedholdende indsats. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 4 Forslag Forslag 1a: Valg om, hvorvidt der skal installeres nyt bolignet bestående af ny antenneinstallation og ny internetinstallation (PDS) Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingens eksisterende kabler er ved at være gamle, og trænger derfor til udskiftning. Flere opgange har oplevet problemer, hvilket på nuværende tidspunkt er løst ved, at der er skiftet kabler i de pågældende opgange. Det er i længden en dyr og utidssvarende løsning. Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV og internetudvalg har derfor arbejdet på en langtidssikret løsning. For at kunne få en stabil antenneinstallation med mulighed for frit valg af TV-pakker og en hurtigt PDS installation med mulighed for valg af 200/200MB internetforbindelse, er det nødvendigt med en ny intern kabling i afdelingen. Den nye kabling vil derudover sikre et mere stabilt TV-signal. Fra krydsfelter i kælderen trækkes både nyt antenne- og nyt data-kabel (PDS) til nye stik i alle boligerne. Økonomi Det nye bolignet vil koste kr. at etablere, hvilket vil medføre en forøgelse af bolignet bidraget på 78 kr. om måneden per bolig. Hver bolig vil herefter komme til at skulle bidrage med 95 kr. pr. måned i bolignet bidrag. Oven i dette bidrag skal lægges udgifter til den TV-pakke og eventuelt den internetpakke den enkelte lejer vælger. Udgifterne hertil afregnes med den udbyder, man vælger at indgå aftale med. Ny bolignet installation Forøgelse af bolignet bidraget Nuværende bolignet bidrag ekskl. TV pakke Fremtidig bolignet bidrag ekskl. TV pakke kr. 78 kr./md. 17 kr./md. 95 kr./md. Side 4 af 12

5 Der vil blive optaget et 10 årigt realkreditlån til finansiering af etableringsudgifterne. Det videre forløb Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil arbejdet med at etablere nye kabler forventeligt starte september 2015 og påregnes afsluttet december 2015/januar Internet signalet vil fungere fra midt januar 2016 og det nye TV signal vil fungere fra midt marts Det betyder, at der til at begynde med vil blive trukket nye kabler i kælderen og videre op i opgangene. Når dette arbejde er færdigt, startes der med installationerne i de enkelte lejemål, hvor et kabel vil blive trukket ind til stuen fra opgangen. I stuen vil der blive opsat en lille boks ved siden af den eksisterende antenneboks. Arbejdet vil kunne udføres på en dag. Motivering af forslag Kim Hjorthfelt, rådgivende ingeniør fra Gert Carstensen A/S, præsenterede forslagets kabelløsning. Det nuværende anlæg er et sløjfeanlæg, der modtager signal fra YouSee. Problemet med sløjfeanlæg er, at fejl i TV-signalet i én bolig forplanter sig til de næste boliger i strengen. Da kablingen ikke er HF-tæt, som nye kabler er, kan TVbilledet blive forstyrret af signaler fra de nye 4G-mobiltelefon-master. Den nye kabling udføres som et stikledningsanlæg med fordelerpunkt i kælderen, hvorfra én ledning føres op til hver bolig. Dette vil sikre, at fejl ikke forplanter sig til andre boliger og gøre fejlfinding meget lettere. Derudover muliggør løsningen valgfrihed med hensyn til valg af TV og internet. Etablering af nyt datakabel muliggør levering af meget hurtigt internet til en betydeligt lavere pris. Ligesom med antennekablerne trækker man ét kabel pr. bolig ned til et krydsfelt i kælderen. På grund af ejendommens størrelse skal der etableres flere krydsfelter, formentlig fire. Stikket i boligen bliver placeret i stuen ved siden af det nuværende kabel. Stemmes der ja til forslaget, vil der blive udarbejdet udbudsmateriale, der skal sendes ud til tre-fire entreprenører. Derefter vælges det tilbud, der er billigst. Hjalte Bonde Meilvang understregede, at besparelsen ligger i, at alle beboerne i dag skal betale 358 kr./md. for TV foruden et bolignetbidrag på 17 kr./md.. Med det nye forslag vil alle beboere skulle betale 78 kroner mere i bolignetbidragfor pr. md., men man vil selv kunne vælge mellem tre TV-pakker, eller helt slippe for at have en TVpakke, hvis det er det man ønsker. Der blev på afdelingsmødet spurgt ind til muligheden for at have fastnettelefon med den nye kabling. Kim Hjorthfelt svarede, at såfremt internet tilvælges, tilbyder Parknet meget billig fastnettelefoni over samme abonnement. Side 5 af 12

6 Der blev endvidere spurgt til muligheden for etablering af flere stik i lejligheden. Kim Hjorthfelt svarede, at for at holde omkostningerne nede er det bedst, at der er én standardudgang på ét sted i lejligheden. Men beboere kan godt tilkøbe et eller flere stik hos installatøren. Den nøjagtige pris kendes dog først, når der har været gennemført udbud, og det endelige tilbud foreligger. Forslaget blev vedtaget. Forslag 1b: Valg af signalleverandør til TV Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV- og internetudvalg har sammen med fsb undersøgt markedet. Afdelingsbestyrelsen og TV- og internetudvalget foreslår, at der indgås aftale med Parknet om levering af TV-signal. Dette TV-signal erstatter det nuværende signal fra Yousee. Det er 100 % individuelt, om den enkelte lejer vil tilmelde sig TV samt TV-pakke, der evt. ønskes. I modsætning til den nuværende aftale, kan man dermed selv bestemme, hvilken TV-pakke man ønsker. Nedenfor ses cirkapriserne for de forskellige TV-pakker hos Parknet per måned. Grundpakke 83,- Antal kanaler 21 stk. Mellempakke 216,- Antal kanaler 31 stk. Fuldpakke 432,- Antal kanaler 57 stk. Ekstra kanaler kan tilkøbes til lille-, mellem- eller fuld TV-pakke for priser fra 10 kr./md. pr. stk. 50kr./md. pr. stk. Motivering af forslaget Kim Hjorthfelt præsenterede forslaget om indgåelse af aftale med Parknet om levering af TV-signal. Den nuværende fuldpakke koster 358 kr./md. og stiger om kort tid til 390 kr./md., men internetløsningen i den nye pakke er meget billigere. Beboere, der ønsker både fuldpakke og internet, vil samlet set opnå en besparelse. Såfremt man kun ønsker internet, og ikke TV-pakke, vil der også være en besparelse. Forslaget blev vedtaget. Side 6 af 12

7 1c. Valg af internetleverandør Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV- og internetudvalg har sammen med fsb undersøgt markedet. Afdelingsbestyrelsen og TV- og internetudvalget foreslår at der indgås aftale med Parknet om levering af internet. Det er 100 % individuelt, om den enkelte lejer vil tilmelde sig internet, og det månedlige abonnement vil være ca. 67 kr./md. for 200/200 Mbit. Motivering af forslaget. Kim Hjorthfelt præsenterede forslaget. Det er muligt for hver enkelt beboer at fravælge internet. Man kan også vælge at fortsætte med det man selv har i dag, selvom det formodentligt er dyrere. Løsningen er ikke trådløs, men kan let gøres trådløs ved, at den enkelte beboer selv køber en trådløs router for ca. 500 kr. Hvis man har en i forvejen, kan man fortsætte med at bruge den. Forslaget blev vedtaget. 2. Forslag om fornyelse af opholdsareal og legeplads Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen foreslår at renovere området nordøst for bebyggelsen med ny beplantning, legeredskaber og plads til ophold. Beplantningen foreslås ryddet for selvsået opvækst, og der indplantes nyt bunddække og nye buske. Desuden foreslås etableret en afgrænsning mod Kommunens del af området, så arealet ved bjergmuren, hvor der er mest sol, kan fungere som opholdsplads. Ved opholdspladsen kan der eventuelt indarbejdes en blomstrende beplantning. Eksisterende legehuse og sandkasse udskiftes til nyt og suppleres i mindre omfang. Dele af den eksisterende støttemur udskiftes. På afdelingsmødet vil fsb s landskabsarkitekt, Hedevig Østergaard fremlægge og uddybe forslaget sammen med afdelingsbestyrelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Begrundelse for forslaget: Området nordøst for bebyggelsen har gennem en længere periode fremstået nedslidt og tilvokset, og en del af støttemuren langs kanten af området er udtjent og skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Desuden mangler der opholdsareal for afdelingens beboere. Der har derfor været fremsat ønske om at få arealet renoveret med ny beplantning, legeredskaber og bedre muligheder for ophold. Side 7 af 12

8 Økonomi: Den samlede anlægsudgift inkl. omkostninger er budgetteret til kr. i henhold til budgetoverslag med en maksimal afvigelse på 10%. Driftsudgifter anslås uændrede. Hvad betyder det for huslejen? Arbejdet foreslås finansieret over henlæggelserne og er indarbejdet i budget for Der vil derfor ikke være særskilt huslejestigning. Hvem er med til at planlægge arbejdet: Afdelingsbestyrelsen er med til at planlægge arbejdet. Hvad sker der efter afdelingsmødet: Der udarbejdes et endeligt projektmateriale til indhentning af tilbud, og der indhentes tilbud. Arbejdet forventes udført i oktober november Motivering af forslaget Ida Walbum Jensen motiverede forslaget. Målet er at pynte på de grønne områder for at skabe et rum, hvor man som beboer har lyst til at være uanset alder. Men samtidig skal der også være et sted at være sammen med børn og børnebørn. Hedevig Østergaard præsenterede forslaget. Det er planen, at der ved renoveringen af området nordøst for bebyggelsen etableres afgræsning mod kommunens areal, så stykket ved bjergmuren kan fungere som opholdsplads her er der mest sol. De store træer bliver, hvor de er mens gyngen flyttes. Der kommer nyt legehus med veranda og legeborde, ny sandkasse og stubbe. Der var spørgsmål fra beboerne om hvorvidt der ved valg af lejeredskaber har været overvejet bl.a. klatrevæg og muligheder for boldspil, frem for lejeredskaber til de helt små. Klatrevæg har ikke været undersøgt. Ida Walbum Jensen forklarede at bestyrelsens fokus have været på legeredskaber, der kan anvendes af så bred en målgruppe som muligt, inden for den begrænsede plads, som vi råder over. Alle forslag er meget velkomne. Det blev på afdelingsmødet besluttet at nedsætte et hurtigtarbejdende legepladsudvalg, der kan være med til at finpudse planen. Dog skal den økonomiske ramme fastholdes, så der ikke kommer huslejestigning. Afdelingsbestyrelsen vil sende information ud om, hvordan man kommer med i legepladsudvalget. Det blev på afdelingsmødet påpeget, at udgifterne til et sådant projekt ikke stopper med etableringen, fordi et legeområde også kræver vedligeholdelse og sikkerhedskontrol. Ida Walbum Jensen understregede, at både legeredskaber og grønne planter er vedligeholdelseslette. Forslaget blev vedtaget. Side 8 af 12

9 Forslag 3: hjemmeside forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Det foreslås, at afdelingen anvender den hjemmeside, fsb stiller til rådighed på Det foreslås desuden, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen mandat til at vælge redaktion for hjemmesiden. fsb's organisationsbestyrelse har besluttet, at alle afdelinger i fsb skal have en hjemmeside, så der er endnu en kommunikationsmulighed til, fra og mellem beboerne. fsb stiller derfor en hjemmeside til rådighed for afdelingen. Udgiften til denne betales af fsb, og der skal derfor ikke betales særskilt for at benytte denne hjemmeside. Har afdelingen særlige ønsker til udvikling af siden, skal der betales for dette. Den hjemmeside, fsb stiller til rådighed, indeholder blandt andet kontaktinformation til ejendomskontoret, nyt fra fsb og ejendomskontoret, oversigt over hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen samt en kort beskrivelse af afdelingen. Ejendomskontoret vil løbende lægge information til beboerne på hjemmesiden, fx information om at der skal lukkes for vandet, eller at det er tid for afhentning af storskrald. Er der en renovering eller en helhedsplan i gang i afdelingen, vil der også fra fsb s side blive kommunikeret om dette på hjemmesiden, men det erstatter ikke anden kommunikation. Redaktøren/redaktionen i afdelingen har mulighed for at oprette menupunkter og lægge information og billeder på hjemmesiden. Ønsker afdelingen ikke at bruge denne mulighed, vil hjemmesiden eksistere med ovennævnte indhold og vil blive brugt til kommunikation fra ejendomskontoret og fsb s administration til beboerne. Forslaget blev vedtaget. Er man interesseret i at være redaktør/redaktion til Møllelængens hjemmeside, skal man melde sig enten på ejendomskontoret eller sende en mail til formanden senest 1. september Her skal man oplyse navn og adresse samt anføre, hvorfor man gerne vil være redaktør/redaktion til Møllelængens hjemmeside. Det er ikke et krav, at man har erfaringer med hjemmesider, da fsb tilbyder kurser, men såfremt man har erfaringer, må det gerne oplyses. Afdelingsbestyrelsen vil herefter vælge redaktion til hjemmesiden på først kommende bestyrelsesmøde. Næste kursus i brug af hjemmeside vil blive afholdt i efteråret Alle hjemmesideredaktører vil blive inviteret til at deltage. Side 9 af 12

10 Forslag 4: tilladelse til at holde hund Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: Mariane Jensen Det foreslås, at det skal være tilladt at holde hund, der er under 50 cm. høj. Dansk lovgivning skal overholdes af hensyn til afstamning af hunden. Det er en selvfølge, at hunden ikke må være til gene for de andre beboere, og at man rydder op efter hunden. Jeg ved, at mange vil og skal ud af deres (huler) hjem, og man får mange gode samtaler med andre mennesker, samtidig er det godt for alle at have en lille hund især dem, der sidder alene. Motivering af forslaget Mariane Jensen motiverede sit forslag om tilladelse til at holde en hund under 50 cm. i højden. Steen Søndergaard Thomsen orienterede om, at det ikke er muligt at skelne mellem små og store hunde. Det kan ikke administreres, hverken i cm. eller kg. Derfor må forslaget være: tilladelse til at holde 1 hund pr. lejemål. En beboer foreslog at afholde urafstemning herom, ligesom man gjorde i afdelingen, da der var forslag om at holde kat. På mødet blev der spurgt til, hvorledes man kan slippe af med hylende hunde. Søren Østergaard svarede, at man skal indsende en skriftlig klage. Klageskema kan hentes på ejendomskontoret eller på fsb s hjemmeside Urafstemning blev vedtaget. Urafstemningstema: Forslag om tilladelse til at holde én hund pr. lejemål, efter fsb regler for husdyrhold Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Ida Walbum Jensen fremlagde regnskaberne. Regnskab for rådighedsbeløb udvisende et beløb på kr blev godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler udvisende et forbrug på kr blev godkendt. Regnskab for beboerlokalet Kulkælderen med et overskud på kr blev godkendt. Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Ida Walbum Jensen fremlagde rådighedsbudgettet. Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Bodil Madsen fremlagde budgettet for aktivitetsmidlerne. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Aktivitetsmidlerne er fordelt således: Sommertur familietur: kr. Voksentur: kr. Julefest: kr. Side 10 af 12

11 Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Ida Walbum Jensen gennemgik budgettet. En beboer efterlyste årlig hovedrengøring af trapper og i vaskeriet. Brian Ziegler vil følge op på dette efter afdelingsmødet. Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på 2,9 % pr Ad 8 Valg Hjalte Bonde Meilvang modtog genvalg som medlem, og blev valgt for 2 år. Thea Toft Hansen modtog valg som medlem, og blev valgt for 2 år. Simon Steenberg-Hansen modtog valg som 1. suppleant og blev valgt for 1 år. Kirsten V. Vegeberg modtog valg som 2. suppleant og blev valgt for 1 år. Erik Jonny Andersen, Store Mølle Vej 14, 2. modtog valg som revisor og blev valgt for 2 år. Erik Andersen, Store Mølle Vej 18, 4. tv. modtog valg som revisorsuppleant, og blev valgt for 1 år. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud Ida Walbum Jensen ( ) Bodil Schou Madsen ( ) Kristina Vorgod ( ) Hjalte Bonde Meilvang ( ) Thea Toft Hansen ( ) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen Simon Steenberg-Hansen 1. suppleant ( ) Kirsten V. Vegeberg 2. suppleant ( ) Revisorer Erik Jonny Andersen revisor ( ) Susanne Albrecht revisor ( ) Erik Andersen revisorsuppleant ( ) Ad 9 Eventuelt Der blev på afdelingsmødet spurgt ind til mulighederne for at sanktionerer overfor larmende og svinende brugere af Kulkælderen. Brian Ziegler svarede, at de får karantæne og mister deres depositum. Der blev på afdelingsmødet fremsat ønske om øget lydisolering af lejlighederne på grund af larm. Brian Ziegler svarede, at gamle bygninger har tynde vægge, og at et Side 11 af 12

12 lydisoleringsprojekt for hele ejendommen ville blive meget dyrt og medføre store huslejestigninger. Der blev forespurgt, om det er muligt at smide folk ud af deres lejemål på grund af larm. Brian Ziegler svarede, at man skal klage skriftligt ved at udfylde et særligt skema, man får på ejendomskontoret eller hjemmesiden. Efter flere skriftlige klager over larm kan beboeren i yderste konsekvens blive smidt ud. Der blev på afdelingsmødet spurgt, om der er regler for, hvornår fester i ejendommen skal ophøre. Af afdelingens gældende husorden fremgår det under punktet Musik og Støj at: Brug af boremaskiner o.a. værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl og lørdag-søndag kun mellem kl Støjende adfærd og benyttelse af musikinstrumenter o.l. skal altid ske med hensyntagen til øvrige beboere og må ikke finde sted efter kl , medmindre der er tale om en særlig anledning, og de øvrige beboere er orienteret. Dirigent Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 12 af 12

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9 Dato 23. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 7 beboere fra 5 lejemål Fra fsb: Jean Thierry, kontaktperson/organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-30 Skolevangen I Dato 1. september 2015 Sted Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj Deltagere Fra afdelingen: 22 Fra fsb: Svend-Erik Munck, Steen Søndergaard

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Dato Mandag den 7. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 11 lejemål Fra fsb: Anne Warrer Poulsen (ref)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-39 Stakhaven

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-39 Stakhaven Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-39 Stakhaven Dato Torsdag d. 17. September 2015, kl. 19.00 Sted Beboerlokalet i Urtehaven 76 i gavlen, Valby Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål repræsenteret

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-19 Klokkergården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-19 Klokkergården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-19 Klokkergården Dato 18. juni 2015 kl. 19.00 Sted Birkedommervej 70 Deltagere Fra afdelingen: 19 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen, Ninna Auvinen, Bo

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Nordhavnsgården. Dagsorden

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Nordhavnsgården. Dagsorden Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 20. september 2016 kl. 19.00 Sted Østerbrohuset, Århusgade 103 Deltagere Fra afdelingen: 29 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Dorthe

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

fsb afd. 1-22, Bispeparken Forslag om etablering af nyt fibernetværk og nye signaler

fsb afd. 1-22, Bispeparken Forslag om etablering af nyt fibernetværk og nye signaler fsb afd. 1-22, Bispeparken Forslag om etablering af nyt fibernetværk og nye signaler fsb afd. 1-22, Bispeparken 1 Nuværende og eventuelt fremtidigt anlæg Det nuværende antenneanlæg er koaksial sløjfeanlæg

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-21 Kantorparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-21 Kantorparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-21 Kantorparken Dato 28. september 2015 klokken 19.00 Sted Beboerhuset, Kantorparken 4B, 2400 København NV. Deltagere Fra afdelingen: 55 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen 17. oktober 2017 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Deltagere 54 beboere fra 47 lejemål Fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde Ryparken II Referat af afdelingsmøde onsdag den 26. maj 2010 Ad.1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Steen Søndergaard fra FSB s organisationsbestyrelse. Dirigenten konstaterede, at mødet var indvarslet

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt.

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-84 Ryparken II Dato Tirsdag den 21. maj 2013 Sted Ryparken 21, st. tv. Deltagere Fra afdelingen: 20 lejemål repræsenteret Fra fsb: Michael Willer-Jensen (driftschef),

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 42, AFHOLDT DEN 30. AUGUST 2016 I FÆLLESHUSET, SKOVVÆNGET 30

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 42, AFHOLDT DEN 30. AUGUST 2016 I FÆLLESHUSET, SKOVVÆNGET 30 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 42, AFHOLDT DEN 30. AUGUST 2016 I FÆLLESHUSET, SKOVVÆNGET 30 Der var mødt 40 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Anni Damgaard. Fra administrationen: Frank Melsen,

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 17

AAB Silkeborg Afdeling 17 AAB Silkeborg Afdeling 17 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 28.08.17 Deltagere: Antal beboere: 31 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Steen Johansen Poul Rosenkvist Torben

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 14. september 2015 klokken 18.00 Sted Bispeparkens beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 58 lejemål repræsenteret Fra fsb:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 26. september 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 40 lejemål til stede Ingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere