Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Møllelængen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen, Søren Østergaard, Hedevig Østergaard, Brian Ziegler, Trine Bonnerup Gade og Casper Løwenstein (ref.) Fra Gert Carstensen A/S: Kim Hjorthfelt Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet 3 Afdelingsbestyrelsens beretning 4 Forslag 5 Regnskaber for rådighedsbeløb aktivitetsmidler udlejning af beboerlokaler 6 Budgetter for rådighedsbeløb aktivitetsmidler 7 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 8 Valg 9 Eventuelt Ida Walbum Jensen, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb s dirigentkorps blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Casper Løwenstein, fsb s administration, blev valgt. Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget Brian Ziegler Side 1 af 12

2 Søren Østergaard Trine Bonnerup Gade Ad 3 Afdelingsbestyrelsens beretning v/ Ida Walbum Jensen Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen: Tidligere formand Peter Fuglsang valgte sidste år at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, for at hellige sig pensionisttilværelsen. Desværre skulle det ikke blive sådan vi mistede Peter alt for tidligt. Peter var en mand med mange idéer og ambitioner på afdelingens vegne. Det er synd, at han ikke får lov til at nyde resultatet af de mange projekter han fik sat i værk, til stor gavn og glæde for alle beboere. Han er bestemt savnet! Møllelængen kunne i august 2014 fejre sit 75 års jubilæum. Om formiddagen blev der afholdt reception for forretningsforbindelser og andre afdelingsbestyrelser i fsb. fsb s administrerende direktør Bjarne Larsson og formand for fsb s organisationsbestyrelse Birthe Qasem var blandt de mange, der lagde vejen forbi Møllelængen. fsb s gave til Møllelængen var et stort billede af en ballerina, som symboliserer det samarbejde fsb har med Møllelængens afdelingsbestyrelse. Billedet er hængt op i Kulkælderen, så alle beboere kan nyde det. På ejendomskontoret vil I kunne se tegningerne fra vores varmeprojekt, en gave fra FHA Consulting ApS Rådgivende Ingeniører. Der kom rigtig mange fine gaver i anledning af jubilæet. Afdelingsbestyrelsen, festudvalget samt de ansatte fik hver en gave for den indsats de har ydet for afdelingen og arrangementet. De øvrige gaver blev, efterfølgende fordelt ved lodtrækning blandt Møllelængens beboere. Afdelingen var ikke den eneste der kunne fejre 75 års jubilæum. Ethel Nielsen, har været med fra begyndelsen og boet i ejendommen siden opførelsen i Dette skulle naturligvis markeres, så på afdelingens vegne kunne bestyrelsen med glæde lykønske Ethel Nielsen og overrække hende en blomst. Om aftenen blev der holdt reception for alle beboere. De fremmødte havde en festlig aften med dejlig mad, godt selskab og ikke mindst herlig underholdning fra bakkesangerinden Tove Pedersen. Tove sang blandt andet Køb blomster, køb blomster, mens hun gavmildt delte ud af smukke røde roser, til stor glæde for de heldige. Da alle var mætte og glade, og havde forsynet sig med alle de rester som hjertet kunne begære, blev resten af maden doneret til Herbergscentret Sundholm. Det bragte stor lykke. Stor tak til festudvalget for to gode arrangementer og en helt uforglemmelig dag. Trods 75 år på bagen, så er Møllelængen en velholdt bygning i rigtig pæn stand. Og det skal den fortætte med at være mange år frem. Bestyrelsen arbejder derfor tæt sammen med vores driftsleder og fsb s administration om at sikre den fortsatte vedligeholdelse, og at der løbende henlægges penge til det fremadrettede arbejde. Side 2 af 12

3 I efteråret blev der lagt nyt tagpap på, og her i foråret blev de nye solceller sat op. Det er et rigtig flot syn, særligt på en solskinsdag. Som led i det projekt er der også blevet sat nye energibesparende lamper op på gangarealerne i kælderen og i opgangene. Den forbedrede belysning har samtidig været med det til at øge trygheden i kælderen. Der bliver i år monteret højtvandslukkere. De skal være med til at sikre kælderen mod oversvømmelse og regnvand. Desværre kan vi ikke sikre os mod, at de kommunale kloakker ikke kan optage al regnvandet ved særligt kraftige skybrud. Det betyder, at vi nok ikke helt kan undgå vand i kælderen, men nu gør vi hvad vi kan, for at undgå det. Sidste år blev der i beretningen løftet sløret for, at der arbejdes på at udskifte de eksisterende vinduer, til mere moderne varmeisolerede vinduer. Tidligere gennemførte termofotograferinger har vist, at netop vinduespartierne er en af de store varmesyndere. Projektet er lagt ind i vores 10 års vedligeholdelsesplan, og forventes gennemført, når vores gamle lån udløber. I det forgangne år har afdelingens internetudvalg arbejdet intensivt sammen med fsb s administration om at udarbejde et forslag til en ny internet- og TV-løsning. I december 2014 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det blev besluttet at afsætte kr. i budgettet for 2015, til gennemførelse af en forundersøgelse. Internetudvalget har sammen med fsb undersøgt markedet for TV- og internetudbydere. Arbejdet har resulteret i, at der i dag kan præsenteres et forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Projektet har været efterspurgt af mange, og bestyrelsen håber derfor at afdelingsmødet vil tage godt imod forslaget, og støtte op om projektet. Stor tak til internetudvalget for det store arbejde. Bestyrelsen har også genoptaget det gamle projekt om renovering af vores grønne område (ved den gamle legeplads). Vi har i den forbindelse fået fsb s landskabsarkitekt til at udarbejde et forslag, som ligeledes vil blive behandlet på afdelingsmødet. Fokus er på at få en ny grøn oase, og skabe et frirum for afdelingens beboere. Der skal selvfølgelig også være plads til en lille legeplads til afdelingens børn og børnebørn. For selvom børnetallet i afdelingen er faldende, så bør der tænkes langsigtet. Det faldende børnetal er også årsagen til at festudvalget og bestyrelsen i år besluttede ikke at afholde fastelavnsfest. Den årlige børnetur om sommeren plejer at være et tilløbsstykke, men i år kunne der kun samles 13 børn til turen til Sommerland Sjælland. De der var med havde dog en rigtig god tur. Tilsvarende var der heller ikke den store tilslutning til den årlige juletræsfest. Igen havde de fremmødte dog en skøn dag, med gløgg, æbleskiver, dans om juletræet og ikke mindst gaver til de artige børn. Festudvalget og bestyrelsen kan dog ikke se bort fra den faldende tilslutning til børneturene. Fremadrettet vil der derfor blive fokuseret mere på afholdelse af arrangementer for både børn og voksne. Dermed vil flere at afdelingens beboere få glæde af festudvalgets aktiviteter. Side 3 af 12

4 Voksenturen til sporvejsmuseet ved Skjoldnæsholm var derimod et tilløbsstykke. Omkring 30 beboere var med til at gøre det til en rigtig god dag. Det var en fin dag med spændende oplevelser, og ikke mindst en hyggelig stund på kroen med koldt bord og kølige drikkevare. Bodil, afdelingens ildsjæl, er allerede godt i gang med flere arrangementer. Så hold øje med opslagene i opgangen. Der skal også lyde en stor tak til festudvalget, og især Bodil for den store og vedholdende indsats. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 4 Forslag Forslag 1a: Valg om, hvorvidt der skal installeres nyt bolignet bestående af ny antenneinstallation og ny internetinstallation (PDS) Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingens eksisterende kabler er ved at være gamle, og trænger derfor til udskiftning. Flere opgange har oplevet problemer, hvilket på nuværende tidspunkt er løst ved, at der er skiftet kabler i de pågældende opgange. Det er i længden en dyr og utidssvarende løsning. Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV og internetudvalg har derfor arbejdet på en langtidssikret løsning. For at kunne få en stabil antenneinstallation med mulighed for frit valg af TV-pakker og en hurtigt PDS installation med mulighed for valg af 200/200MB internetforbindelse, er det nødvendigt med en ny intern kabling i afdelingen. Den nye kabling vil derudover sikre et mere stabilt TV-signal. Fra krydsfelter i kælderen trækkes både nyt antenne- og nyt data-kabel (PDS) til nye stik i alle boligerne. Økonomi Det nye bolignet vil koste kr. at etablere, hvilket vil medføre en forøgelse af bolignet bidraget på 78 kr. om måneden per bolig. Hver bolig vil herefter komme til at skulle bidrage med 95 kr. pr. måned i bolignet bidrag. Oven i dette bidrag skal lægges udgifter til den TV-pakke og eventuelt den internetpakke den enkelte lejer vælger. Udgifterne hertil afregnes med den udbyder, man vælger at indgå aftale med. Ny bolignet installation Forøgelse af bolignet bidraget Nuværende bolignet bidrag ekskl. TV pakke Fremtidig bolignet bidrag ekskl. TV pakke kr. 78 kr./md. 17 kr./md. 95 kr./md. Side 4 af 12

5 Der vil blive optaget et 10 årigt realkreditlån til finansiering af etableringsudgifterne. Det videre forløb Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil arbejdet med at etablere nye kabler forventeligt starte september 2015 og påregnes afsluttet december 2015/januar Internet signalet vil fungere fra midt januar 2016 og det nye TV signal vil fungere fra midt marts Det betyder, at der til at begynde med vil blive trukket nye kabler i kælderen og videre op i opgangene. Når dette arbejde er færdigt, startes der med installationerne i de enkelte lejemål, hvor et kabel vil blive trukket ind til stuen fra opgangen. I stuen vil der blive opsat en lille boks ved siden af den eksisterende antenneboks. Arbejdet vil kunne udføres på en dag. Motivering af forslag Kim Hjorthfelt, rådgivende ingeniør fra Gert Carstensen A/S, præsenterede forslagets kabelløsning. Det nuværende anlæg er et sløjfeanlæg, der modtager signal fra YouSee. Problemet med sløjfeanlæg er, at fejl i TV-signalet i én bolig forplanter sig til de næste boliger i strengen. Da kablingen ikke er HF-tæt, som nye kabler er, kan TVbilledet blive forstyrret af signaler fra de nye 4G-mobiltelefon-master. Den nye kabling udføres som et stikledningsanlæg med fordelerpunkt i kælderen, hvorfra én ledning føres op til hver bolig. Dette vil sikre, at fejl ikke forplanter sig til andre boliger og gøre fejlfinding meget lettere. Derudover muliggør løsningen valgfrihed med hensyn til valg af TV og internet. Etablering af nyt datakabel muliggør levering af meget hurtigt internet til en betydeligt lavere pris. Ligesom med antennekablerne trækker man ét kabel pr. bolig ned til et krydsfelt i kælderen. På grund af ejendommens størrelse skal der etableres flere krydsfelter, formentlig fire. Stikket i boligen bliver placeret i stuen ved siden af det nuværende kabel. Stemmes der ja til forslaget, vil der blive udarbejdet udbudsmateriale, der skal sendes ud til tre-fire entreprenører. Derefter vælges det tilbud, der er billigst. Hjalte Bonde Meilvang understregede, at besparelsen ligger i, at alle beboerne i dag skal betale 358 kr./md. for TV foruden et bolignetbidrag på 17 kr./md.. Med det nye forslag vil alle beboere skulle betale 78 kroner mere i bolignetbidragfor pr. md., men man vil selv kunne vælge mellem tre TV-pakker, eller helt slippe for at have en TVpakke, hvis det er det man ønsker. Der blev på afdelingsmødet spurgt ind til muligheden for at have fastnettelefon med den nye kabling. Kim Hjorthfelt svarede, at såfremt internet tilvælges, tilbyder Parknet meget billig fastnettelefoni over samme abonnement. Side 5 af 12

6 Der blev endvidere spurgt til muligheden for etablering af flere stik i lejligheden. Kim Hjorthfelt svarede, at for at holde omkostningerne nede er det bedst, at der er én standardudgang på ét sted i lejligheden. Men beboere kan godt tilkøbe et eller flere stik hos installatøren. Den nøjagtige pris kendes dog først, når der har været gennemført udbud, og det endelige tilbud foreligger. Forslaget blev vedtaget. Forslag 1b: Valg af signalleverandør til TV Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV- og internetudvalg har sammen med fsb undersøgt markedet. Afdelingsbestyrelsen og TV- og internetudvalget foreslår, at der indgås aftale med Parknet om levering af TV-signal. Dette TV-signal erstatter det nuværende signal fra Yousee. Det er 100 % individuelt, om den enkelte lejer vil tilmelde sig TV samt TV-pakke, der evt. ønskes. I modsætning til den nuværende aftale, kan man dermed selv bestemme, hvilken TV-pakke man ønsker. Nedenfor ses cirkapriserne for de forskellige TV-pakker hos Parknet per måned. Grundpakke 83,- Antal kanaler 21 stk. Mellempakke 216,- Antal kanaler 31 stk. Fuldpakke 432,- Antal kanaler 57 stk. Ekstra kanaler kan tilkøbes til lille-, mellem- eller fuld TV-pakke for priser fra 10 kr./md. pr. stk. 50kr./md. pr. stk. Motivering af forslaget Kim Hjorthfelt præsenterede forslaget om indgåelse af aftale med Parknet om levering af TV-signal. Den nuværende fuldpakke koster 358 kr./md. og stiger om kort tid til 390 kr./md., men internetløsningen i den nye pakke er meget billigere. Beboere, der ønsker både fuldpakke og internet, vil samlet set opnå en besparelse. Såfremt man kun ønsker internet, og ikke TV-pakke, vil der også være en besparelse. Forslaget blev vedtaget. Side 6 af 12

7 1c. Valg af internetleverandør Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og det nedsatte TV- og internetudvalg har sammen med fsb undersøgt markedet. Afdelingsbestyrelsen og TV- og internetudvalget foreslår at der indgås aftale med Parknet om levering af internet. Det er 100 % individuelt, om den enkelte lejer vil tilmelde sig internet, og det månedlige abonnement vil være ca. 67 kr./md. for 200/200 Mbit. Motivering af forslaget. Kim Hjorthfelt præsenterede forslaget. Det er muligt for hver enkelt beboer at fravælge internet. Man kan også vælge at fortsætte med det man selv har i dag, selvom det formodentligt er dyrere. Løsningen er ikke trådløs, men kan let gøres trådløs ved, at den enkelte beboer selv køber en trådløs router for ca. 500 kr. Hvis man har en i forvejen, kan man fortsætte med at bruge den. Forslaget blev vedtaget. 2. Forslag om fornyelse af opholdsareal og legeplads Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen foreslår at renovere området nordøst for bebyggelsen med ny beplantning, legeredskaber og plads til ophold. Beplantningen foreslås ryddet for selvsået opvækst, og der indplantes nyt bunddække og nye buske. Desuden foreslås etableret en afgrænsning mod Kommunens del af området, så arealet ved bjergmuren, hvor der er mest sol, kan fungere som opholdsplads. Ved opholdspladsen kan der eventuelt indarbejdes en blomstrende beplantning. Eksisterende legehuse og sandkasse udskiftes til nyt og suppleres i mindre omfang. Dele af den eksisterende støttemur udskiftes. På afdelingsmødet vil fsb s landskabsarkitekt, Hedevig Østergaard fremlægge og uddybe forslaget sammen med afdelingsbestyrelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Begrundelse for forslaget: Området nordøst for bebyggelsen har gennem en længere periode fremstået nedslidt og tilvokset, og en del af støttemuren langs kanten af området er udtjent og skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Desuden mangler der opholdsareal for afdelingens beboere. Der har derfor været fremsat ønske om at få arealet renoveret med ny beplantning, legeredskaber og bedre muligheder for ophold. Side 7 af 12

8 Økonomi: Den samlede anlægsudgift inkl. omkostninger er budgetteret til kr. i henhold til budgetoverslag med en maksimal afvigelse på 10%. Driftsudgifter anslås uændrede. Hvad betyder det for huslejen? Arbejdet foreslås finansieret over henlæggelserne og er indarbejdet i budget for Der vil derfor ikke være særskilt huslejestigning. Hvem er med til at planlægge arbejdet: Afdelingsbestyrelsen er med til at planlægge arbejdet. Hvad sker der efter afdelingsmødet: Der udarbejdes et endeligt projektmateriale til indhentning af tilbud, og der indhentes tilbud. Arbejdet forventes udført i oktober november Motivering af forslaget Ida Walbum Jensen motiverede forslaget. Målet er at pynte på de grønne områder for at skabe et rum, hvor man som beboer har lyst til at være uanset alder. Men samtidig skal der også være et sted at være sammen med børn og børnebørn. Hedevig Østergaard præsenterede forslaget. Det er planen, at der ved renoveringen af området nordøst for bebyggelsen etableres afgræsning mod kommunens areal, så stykket ved bjergmuren kan fungere som opholdsplads her er der mest sol. De store træer bliver, hvor de er mens gyngen flyttes. Der kommer nyt legehus med veranda og legeborde, ny sandkasse og stubbe. Der var spørgsmål fra beboerne om hvorvidt der ved valg af lejeredskaber har været overvejet bl.a. klatrevæg og muligheder for boldspil, frem for lejeredskaber til de helt små. Klatrevæg har ikke været undersøgt. Ida Walbum Jensen forklarede at bestyrelsens fokus have været på legeredskaber, der kan anvendes af så bred en målgruppe som muligt, inden for den begrænsede plads, som vi råder over. Alle forslag er meget velkomne. Det blev på afdelingsmødet besluttet at nedsætte et hurtigtarbejdende legepladsudvalg, der kan være med til at finpudse planen. Dog skal den økonomiske ramme fastholdes, så der ikke kommer huslejestigning. Afdelingsbestyrelsen vil sende information ud om, hvordan man kommer med i legepladsudvalget. Det blev på afdelingsmødet påpeget, at udgifterne til et sådant projekt ikke stopper med etableringen, fordi et legeområde også kræver vedligeholdelse og sikkerhedskontrol. Ida Walbum Jensen understregede, at både legeredskaber og grønne planter er vedligeholdelseslette. Forslaget blev vedtaget. Side 8 af 12

9 Forslag 3: hjemmeside forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Det foreslås, at afdelingen anvender den hjemmeside, fsb stiller til rådighed på Det foreslås desuden, at afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen mandat til at vælge redaktion for hjemmesiden. fsb's organisationsbestyrelse har besluttet, at alle afdelinger i fsb skal have en hjemmeside, så der er endnu en kommunikationsmulighed til, fra og mellem beboerne. fsb stiller derfor en hjemmeside til rådighed for afdelingen. Udgiften til denne betales af fsb, og der skal derfor ikke betales særskilt for at benytte denne hjemmeside. Har afdelingen særlige ønsker til udvikling af siden, skal der betales for dette. Den hjemmeside, fsb stiller til rådighed, indeholder blandt andet kontaktinformation til ejendomskontoret, nyt fra fsb og ejendomskontoret, oversigt over hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen samt en kort beskrivelse af afdelingen. Ejendomskontoret vil løbende lægge information til beboerne på hjemmesiden, fx information om at der skal lukkes for vandet, eller at det er tid for afhentning af storskrald. Er der en renovering eller en helhedsplan i gang i afdelingen, vil der også fra fsb s side blive kommunikeret om dette på hjemmesiden, men det erstatter ikke anden kommunikation. Redaktøren/redaktionen i afdelingen har mulighed for at oprette menupunkter og lægge information og billeder på hjemmesiden. Ønsker afdelingen ikke at bruge denne mulighed, vil hjemmesiden eksistere med ovennævnte indhold og vil blive brugt til kommunikation fra ejendomskontoret og fsb s administration til beboerne. Forslaget blev vedtaget. Er man interesseret i at være redaktør/redaktion til Møllelængens hjemmeside, skal man melde sig enten på ejendomskontoret eller sende en mail til formanden senest 1. september Her skal man oplyse navn og adresse samt anføre, hvorfor man gerne vil være redaktør/redaktion til Møllelængens hjemmeside. Det er ikke et krav, at man har erfaringer med hjemmesider, da fsb tilbyder kurser, men såfremt man har erfaringer, må det gerne oplyses. Afdelingsbestyrelsen vil herefter vælge redaktion til hjemmesiden på først kommende bestyrelsesmøde. Næste kursus i brug af hjemmeside vil blive afholdt i efteråret Alle hjemmesideredaktører vil blive inviteret til at deltage. Side 9 af 12

10 Forslag 4: tilladelse til at holde hund Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen: Forslagsstiller: Mariane Jensen Det foreslås, at det skal være tilladt at holde hund, der er under 50 cm. høj. Dansk lovgivning skal overholdes af hensyn til afstamning af hunden. Det er en selvfølge, at hunden ikke må være til gene for de andre beboere, og at man rydder op efter hunden. Jeg ved, at mange vil og skal ud af deres (huler) hjem, og man får mange gode samtaler med andre mennesker, samtidig er det godt for alle at have en lille hund især dem, der sidder alene. Motivering af forslaget Mariane Jensen motiverede sit forslag om tilladelse til at holde en hund under 50 cm. i højden. Steen Søndergaard Thomsen orienterede om, at det ikke er muligt at skelne mellem små og store hunde. Det kan ikke administreres, hverken i cm. eller kg. Derfor må forslaget være: tilladelse til at holde 1 hund pr. lejemål. En beboer foreslog at afholde urafstemning herom, ligesom man gjorde i afdelingen, da der var forslag om at holde kat. På mødet blev der spurgt til, hvorledes man kan slippe af med hylende hunde. Søren Østergaard svarede, at man skal indsende en skriftlig klage. Klageskema kan hentes på ejendomskontoret eller på fsb s hjemmeside Urafstemning blev vedtaget. Urafstemningstema: Forslag om tilladelse til at holde én hund pr. lejemål, efter fsb regler for husdyrhold Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Ida Walbum Jensen fremlagde regnskaberne. Regnskab for rådighedsbeløb udvisende et beløb på kr blev godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler udvisende et forbrug på kr blev godkendt. Regnskab for beboerlokalet Kulkælderen med et overskud på kr blev godkendt. Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Ida Walbum Jensen fremlagde rådighedsbudgettet. Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Bodil Madsen fremlagde budgettet for aktivitetsmidlerne. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Aktivitetsmidlerne er fordelt således: Sommertur familietur: kr. Voksentur: kr. Julefest: kr. Side 10 af 12

11 Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Ida Walbum Jensen gennemgik budgettet. En beboer efterlyste årlig hovedrengøring af trapper og i vaskeriet. Brian Ziegler vil følge op på dette efter afdelingsmødet. Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på 2,9 % pr Ad 8 Valg Hjalte Bonde Meilvang modtog genvalg som medlem, og blev valgt for 2 år. Thea Toft Hansen modtog valg som medlem, og blev valgt for 2 år. Simon Steenberg-Hansen modtog valg som 1. suppleant og blev valgt for 1 år. Kirsten V. Vegeberg modtog valg som 2. suppleant og blev valgt for 1 år. Erik Jonny Andersen, Store Mølle Vej 14, 2. modtog valg som revisor og blev valgt for 2 år. Erik Andersen, Store Mølle Vej 18, 4. tv. modtog valg som revisorsuppleant, og blev valgt for 1 år. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud Ida Walbum Jensen ( ) Bodil Schou Madsen ( ) Kristina Vorgod ( ) Hjalte Bonde Meilvang ( ) Thea Toft Hansen ( ) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen Simon Steenberg-Hansen 1. suppleant ( ) Kirsten V. Vegeberg 2. suppleant ( ) Revisorer Erik Jonny Andersen revisor ( ) Susanne Albrecht revisor ( ) Erik Andersen revisorsuppleant ( ) Ad 9 Eventuelt Der blev på afdelingsmødet spurgt ind til mulighederne for at sanktionerer overfor larmende og svinende brugere af Kulkælderen. Brian Ziegler svarede, at de får karantæne og mister deres depositum. Der blev på afdelingsmødet fremsat ønske om øget lydisolering af lejlighederne på grund af larm. Brian Ziegler svarede, at gamle bygninger har tynde vægge, og at et Side 11 af 12

12 lydisoleringsprojekt for hele ejendommen ville blive meget dyrt og medføre store huslejestigninger. Der blev forespurgt, om det er muligt at smide folk ud af deres lejemål på grund af larm. Brian Ziegler svarede, at man skal klage skriftligt ved at udfylde et særligt skema, man får på ejendomskontoret eller hjemmesiden. Efter flere skriftlige klager over larm kan beboeren i yderste konsekvens blive smidt ud. Der blev på afdelingsmødet spurgt, om der er regler for, hvornår fester i ejendommen skal ophøre. Af afdelingens gældende husorden fremgår det under punktet Musik og Støj at: Brug af boremaskiner o.a. værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl og lørdag-søndag kun mellem kl Støjende adfærd og benyttelse af musikinstrumenter o.l. skal altid ske med hensyntagen til øvrige beboere og må ikke finde sted efter kl , medmindre der er tale om en særlig anledning, og de øvrige beboere er orienteret. Dirigent Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 12 af 12

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl. 19.00 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-52 Gravervænget/Møllerlodden

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-52 Gravervænget/Møllerlodden Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-52 Gravervænget/Møllerlodden Dato Den 4. juni 2015 kl. 19.00 Sted Gravervænget/Møllerloddens Beboerlokale, Tomsgårdsvej 77 st., 2400 København NV Deltagere Fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere