Jobsøgning Arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobsøgning Arbejdsmarked"

Transkript

1 Jobsøgning Arbejdsmarked

2 Vi kender dig og dit arbejdsmarked Som nyuddannet - og endnu måske uden job - skal du forholde dig til arbejdslivets lovgivning, til jobsøgning, til karrieremuligheder og meget mere. Du skal kort sagt finde ud af, hvad du kan, og hvad du vil. I denne pjece kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du kan finde svar på dine spørgsmål, ligesom der er oplysninger om brancher og karrieremuligheder. JA (tidligere Jordbrugsakademikerne) er fagforening og netværk for godt medlemmer, som er kendetegnet ved at have brede kompetencer og et godt tværfagligt overblik. Dét gør jer til værdifulde medarbejdere på enhver arbejdsplads. Vi ved, at I har meget at tilbyde arbejdsmarkedet med jeres vidt forskellige fagkompetencer. JA har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og stor indsigt i, hvordan medlemmernes faglige profiler sættes i spil. JA arbejder samtidig for, at medlemmerne sikres rimelige lønninger og lige løn for lige arbejde. Overenskomster kommer ikke af sig selv! Vi kan derfor give netop dig den personlige og individuelle rådgivning, du kan have brug for, når det gælder løn- og ansættelsesforhold. Vi kan også være en aktiv medspiller i din kompetence- og karriereudvikling. Samlet set skaber JA et stærkt fagligt fællesskab, og vi arbejder for medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser og på at skabe grundlaget for et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Så brug JA, uanset om du er kandidat inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer - og hvad enten du skal ud og have dit første job eller allerede har et par års erfaring. JAere arbejder typisk med administration, rådgivning, sagsbehandling, undervisning, ledelse eller forskning, og det er i stat og kommuner, i landøkonomiske foreninger, på universitetsområdet, i finanssektoren, inden for biotek og den farmaceutiske industri samt i mange forskelige private virksomheder. I faktaboksen kan du se de største ansættelsessteder for jordbrugsakademikere. JA har også kortlagt medlemmernes ansættelsessteder fordelt på brancher, og du kan rekvirere en oversigt ved henvendelse til sekretariatet.

3 Kom med i JA Du kan selv sætte dit præg på den faglige dagsorden: Få indflydelse ved at deltage i JAs repræsentantskab. Hent viden fra de mange faglige netværk, som JA støtter. Diskuter biologiske og naturvidenskabelige emner på vores debatmøder. Læs om JAs arbejde for dig i fagbladet Jord & Viden og de aktuelle faglige artikler i temamagasinet momentum. Største JAarbejdspladser i 2011 Det Biovidenskabelige Fakultet, KU (nu del af Science) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU (nu del af Science and Technology) NaturErhvervsstyrelsen Naturstyrelsen Videncenteret for Landbrug Gefion Københavns Kommune Landbrug & Fødevarer LandboMidtØst Heden og Fjorden Jysk Landbrugsrådgivning Novo Nordisk A/S LRØ Rådgivning Agri Nord AgroTech A/S LandboNord Centrovice Sønderjysk Landboforening Danmarks Tekniske Universitet

4 Det første job På arbejdsmarkedet vrimler det med krav om fleksibilitet, nysgerrighed, åbenhed og effektivitet. Mange virksomheder, offentlige som private, annoncerer efter det»hele menneske«, der ud over at besidde relevante faglige kvalifikationer også skal udstråle en facetteret personlighed. Find ud af, hvad du selv kan og vil, før du bliver præsenteret for modspillet fra arbejdsgiveren. Al erfaring viser nemlig, at jo mere målrettet du er i din jobsøgning, desto større chancer er der for, at du får det job, du søger. Tænk på, at din karriere går i gang den dag, du begynder i dit første job. Mange nyuddannede kandidater har et drømmejob under studiet, og det er også godt at have. Det er dog de færreste, der rammer drømmejobbet lige med det samme. Alligevel har mange en oplevelse af at blive engagerede og glade for deres første job, og det ændrer ofte deres billede af den perfekte karriere. Det er derfor vigtigt ikke at være for fastlåst i drømmen om et særligt job, da du så let kan glemme at gribe de muligheder, der løbende viser sig. Husk også, at det er fra den allerførste dag i dit første job, at du begynder på at opbygge de kompetencer, der skal være med til at bane vejen for dit næste job. Jo mere bevidst du er om dét, jo bedre karrieremuligheder kan du skabe for dig selv.

5 Jobprofil Signe Dinsen Landskabsarkitekt på Nationalmuseet Signe Dinsen blev i 2010 ansat af Nationalmuseet til at tage sig af friarealerne på Frilandsmuseet og Brede Værk, og netop da skulle der etableres et nyt anlæg omkring Ostenfeldgården. - Her på museet er analysen vigtig forud for anlægget eller plejen. Rammen er den historiske, og dernæst lægges alle lag med krav over ét for ét: Hvor vil publikum gerne sidde? Hvilke bænke havde man hvor i landet og i historien? Hvilke planter voksede i det givne område, og hvilke planter kan vokse her? Hvordan er linjer, æstetik og sammenhænge? - Nogle gange kan oplevelser skabe livsglæde, lyst til at lære og få gæsterne til at besøge museet igen. For mig handler det om at være med til at bevare og værne om vores kulturhistorie. Og som landskabsarkitekt kan jeg deltage i diskussionen om, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi planter. Signe Dinsen har forberedt sig godt til det alsidige og brugerorienterede job. Hun har suppleret sin uddannelse med en bachelor i oplevelsespsykologi, hun har arbejdet som privatansat anlægsgartner, naturvejleder i staten og grøn miljømedarbejder i en kommune - og desuden taget Friluftsrådets lederuddannelse. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) er en medlemsejet pensionskasse for uddannede fra KU SCIENCE (tidligere LIFE) og andre med tilsvarende uddannelse. Det er derfor din naturlige pensionskasse, og JA er repræsenteret med to medlemmer i bestyrelsen. Yderligere information findes på

6 Ledig og hvad så? JA er repræsenteret i AAK Hvis du skal være berettiget til dagpenge, skal du have været medlem af en A-kasse mindst 1 år, inden du bliver arbejdsløs. Alternativet kan være, at du står uden forsørgelse i en eventuel ledighedsperiode. For dimittender er der andre regler. Her skal du sørge for at melde dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen, og så har du ret til at få dagpenge 1 måned efter endt eksamen. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) er A-kassen, hvor jordbrugsakademikere har direkte indflydelse, og det er derfor det naturlige valg for JA-medlemmer. JA har flere medlemmer valgt til AAKs repræsentantskab. AAK er en tværfaglig statsanerkendt A- kasse, som er åben for både selvstændige og lønmodtagere. På kan du finde yderligere oplysninger om indmeldelse, rettigheder og pligter - både som nyuddannet og som ledig.

7 Mange må opleve at gå ledige i kortere eller længere tid lige efter endt uddannelse. Hvis du bliver ledig, er der mange ting, du skal sætte dig ind i. Der stilles nemlig mange krav til dig, som er ledig. Ud over at få råd og vejledning hos JA er det vigtigt, at du straks melder dig ledig hos jobcentret og lægger dit CV på jobnet.dk Du skal også med det samme kontakte din A-kasse og søge om dagpenge. JA samarbejder med Akademikernes A-kasse (AAK), og vi anbefaler derfor, at du benytter AAK, og henvender dig der, hvis du bliver ledig. På kan du hente oplysninger om indmeldelse, rettigheder og pligter. Det er også muligt at forsikre sig yderligere i tilfælde af ledighed via JAs lønsikring. Læs mere på under Karriere og kompetence. Tiden kan føles lang, når man er ledig, men tiden er også en mulighed, som du ikke får igen, når du finder job. Vil du bruge tiden til noget, der også kan føre et job med sig, så skal du måske tænke i alternative muligheder. Du kan bl.a. få støtte til kurser som ledig, og det kan du læse om hos både JA og AAK. Du kan også holde dig opdateret ved at læse fagbøger om emner, der interesserer dig, deltage i lokale foredrag og korte kurser, øve dine itfærdigheder eller dyrke andre af dine evner. Find ud af, hvilke former for frivilligt arbejde, der er i dit lokalområde. Måske er der noget inden for et felt, der interesserer dig, og som måske kan give dig nye kompetencer, som du kan bruge i et nyt job. En del ledige isolerer sig, fordi det er vanskeligt at være ledig og svært at tale med andre om det. Men mange får ny energi af at være sammen med andre mennesker. Tiden som ledig kan også være en mulighed for at dyrke relationer. Brug tiden sammen med mennesker, der giver dig mod på tilværelsen, og på aktiviteter, der giver dig glæde. Det er nu, du har god tid til at dyrke dine interesser. Men husk, at når du er ledig, så skal du også ind imellem holde fri og lade op! I regi af JA er der i sommeren 2012 etableret et helt nyt Netværk for Ledige, som i øjeblikket holder møde hver 14. dag. Kursusstøtte JA har en kursusstøtteordning, og her fra kan du få økonomisk støtte på op til kr. pr. år til kursusafgiften, når du har været ledig i 5 måneder. Du kan læse mere om mulighederne under»medlemsfordele«på JAs hjemmeside hvor du også finder et ansøgningsskema, eller kontakte karriereog kompetencekonsulenten i sekretariatet. Husk, at du skriftligt skal søge om tilladelse fra jobcentret/a-kassen til at følge kurser, når du er ledig. For selv om du selv synes, at du især nu har brug for og tid til at videreuddanne dig, så er tiden som ledig også det eneste tidspunkt i arbejdslivet, hvor det er rigtigt vanskeligt at få lov til det.

8 Karriere- og kompetencevejledning Jobsøgning sker i dag næsten udelukkende via jobbanker på nettet og via virksomhedernes egne hjemmesider. En anden og lige så effektiv måde at søge på er ved at Kompetenceafklaring - erfaringer til dit CV Mundtlig og skriftlig formidling - også på fremmedsprog Undervisning S ærlige analytiske evner inden for dit fagområde Særlige væsentlige spidskompetencer inden for dit fagområde International erfaring Projekt- og teamarbejde Mødeledelse Arbejde i en politisk styret organisation Særlige personlige evner til at igangsætte og motivere andre Gode evner til at binde projekter og mennesker sammen Gode forskningsresultater inden for et bestemt område Erfaring med specielle metoder til brug i laboratorium Kreativitet i løsningen af opgaver Erfaring med sagsbehandling sende uopfordrede ansøgninger, som især er relevant, når du søger job på det private arbejdsmarked. Inden du sender den første ansøgning, er det en fordel, at du har gjort op med dig selv, hvad du kan, og hvad du vil. Brug god tid på at skrive alle dine kompetencer ned, faglige såvel som personlige. Det kan være fra studiet, fra job, frivilligt arbejde, fra organisationsarbejde mv. I faktaboksen kan du også se eksempler på generelle kompetencer, som kan være relevante at skrive i dit CV. Begynd med at skrive et»brutto CV«, hvor du medtager alle dine kompetencer, din erfaring, dine tidligere job - bijob og studiejob - foreningsarbejde, kurser, fritidsinteresser mv. Når du søger job, målretter du dit CV til den pågældende stilling. Ansøgningen Begynd med at læse stillingsopslaget grundigt igennem, forbered nogle relevante spørgsmål og ring op til arbejdsgiveren. Tjek virksomheden ud på nettet. Målret din ansøgning til det pågældende job og skriv, hvad du kan tilbyde, hold fokus på det faglige og»svar«på det, der står i stillingsopslaget. Og som nyuddannet skal du overbevise modtageren om, at du vil jobbet og gerne vil lære noget nyt og noget mere. Skriver du en uopfordret ansøgning, kræver det indgående research af virksomheden. Ansøgningen skal være målrettet

9 Hent yderligere inspiration på og fortælle, hvad du kan tilbyde, og slut af med at skrive, at du kontakter virksomheden. Send ansøgningen til den chef i virksomheden, som du forventer, vil være ansvarlig for en eventuel ansættelse. Husk, at du også altid kan få råd og vejledning hos JAs karriere- og kompetencekonsulent. Jobsamtalen Du er blevet indkaldt til jobsamtalen, fordi du har den faglige profil, som arbejdsgiveren ønsker. Forbered en kort præsentation af dig selv på 2-3 minutter, der fortæller hvad du kan, og hvad du vil, og hvorfor du er kompetent til jobbet. Forbered også 2-3 spørgsmål til virksomheden, som viser, at du er interesseret. Du skal også forberede svar på de spørgsmål, du helst vil undgå. Det er ligeledes vigtig at tænke over din fremtoning, at give et fast håndtryk og se alle i øjnene under samtalen. Husk, at en jobsamtale er en ligeværdig samtale, og at det er OK at være nervøs. Karrierenavigation.dk Karrieremakker JAs lønstatistik Pjecen»Gør dig klar til arbejdslivet«for biologi- og biotek - studerende (Jobdatabase med akademiske job) (Akademikernes A-kasse) (Dansk Magisterforenings jobportal) (Portal med link til alt om jobsøgning) (Jobcentrenes jobdatabase) Hvor finder du jobbet? Du kan finde jobopslag på jobdatabaser, på virksomhedernes hjemmesider og fortsat i aviser og fagblade m.m. Du kan også oprette en jobagent - og lade jobbet finde dig. Endelig kan du kan også benytte AAKs jobbank - jobmatch - som er en jobbank kun for akademikere. Masser af job bliver aldrig slået op, og ikke mindst derfor er det vigtigt at have nogle gode netværk.

10 Christian Vesterager Adm. direktør, Nature Consult innovativ miljørådgivning Ideen blev født i studietiden på KU LIFEs fredagsbar, og det begyndte med naturplaner. I dag ligger rådgivningsvirksomheden Nature Consults hovedkontor på Rådhuspladsen i København, og der er afdelinger i Fredericia og Odense med i alt 18 medarbejdere. Vi var to studiekammerater, der stiftede virksomheden, og da vi var»små«, sagde Jobprofil vi ja til det hele. Men som opgavemængden, medarbejderstaben og ejerkredsen voksede, målrettede vi vores arbejde. Nøgleordene for vores rådgivning skulle være natur, miljø og jordbrug og ligge i naturlig forlængelse af arbejdet med naturplanerne samtidig med, at vi ønskede at Michael Tersbøl Faglig udviklingschef i Økologisk Landsforening udvikle vore spidskompetencer. Vi skærpede fokus og tilbyder nu kompetent rådgivning i miljøgodkendelsessager tæt på landmændene. Han har arbejdet 100 pct. med økologisk landbrug siden studietiden, så det er ikke en tilfældighed, at han siden 2008 har været og detailhandel, og vi følger også spændende forskningsprojekter. er politiske målsætninger, der er aktivt samspil med virksomheder Visionen er, at Nature Consult sætter standarderne for dansk miljørådgivning, og vi arbejder for at blive den førende miljøvirksomhed inden for ansat hos Økologisk Landsforening. Sidst, men ikke mindst har vi kontakt til mange dedikerede landmænd. - Som faglig udviklingschef har jeg ansvaret for at styre en portefølje af landbrugsfaglige udviklingsopgaver og projekter inden - Der er mange faglige facetter ved økologi og mange projekter i jordbruget. for økologisk landbrug. Jeg er samtidig rådgiver i fagområdet økologisk biogas. hvor vi konstant bombarderes med henvendelser, idéer og ønsker, porteføljen, så det kræver overblik. Det er en mental banegård, Uden netværk havde vi ikke oplevet denne udvikling, og i dag er det sjovt at tænke på, at vi i opstartfasen ikke en gang kunne oprette en kassekredit på kr. i hvert fald i første omgang. - Det er et spændende job, først og fremmest fordi økologi er invitationer til samarbejde osv. Det er positivt med den store interesse, men vi kan ikke nå det, hvis vi siger ja til det meget i fokus i den landbrugsfaglige og politiske diskussion. Der hele.

11 JA giver tryghed I JA kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står med et nyt job på hånden. Offentlig ansættelse Hvis du ansættes i det offentlige, dvs. stat, region eller kommune, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i en overenskomst. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant (TR) tillæg til basislønnen. Er der ikke en TR, bør du kontakte JA, som så forhandler for dig. Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og JA indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, før du accepterer aftalen. Kontakt også JA, hvis du vil vide, hvem der er TR på en potentiel arbejdsplads. Privat ansættelse På det private arbejdsmarked har JA ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt på plads - og JA hjælper gerne. På JAs hjemmeside kan du finde eksempler på ansættelseskontrakter, og JA anbefaler, at du altid sender din kontrakt til sekretariatet før underskrift. På den måde kan forhandlingskonsulenterne tjekke, at din nye kontrakt lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan du drøfte, hvordan netop de forhold, der er vigtige for dig, kommer med i kontrakten. Løn I JA kan du få råd og vejledning om løn og lønforhandlinger, og forhandlingskonsulenterne hjælper dig gerne med at finde det rette lønniveau i den pågældende stilling. Hos JA kan du få fagrelevante lønstatistikker, der ruster dig til jobsamtalen og til den årlige lønforhandling. Og husk, at det er ved stillingsskift, at de største lønstigninger kommer igennem.

12 Ferie og orlov mv. Du kan hente hjælp hos JA, når du har spørgsmål om ferie, barsel, arbejdsmiljø mv. Vilkårene kan være forskellige og er både bestemt af lovgivning, af overenskomst eller via en aftale på den enkelte arbejdsplads. Vi har samlet de vigtigste regler på hjemmesiden under»løn og ansættelse«. Husk også, at du som nyuddannet ikke har optjent ret til betalt ferie, med mindre du har haft studiejob. Men du har, som alle andre, ret til ferie. Tillidsrepræsentanter og akademikerklubber Tillidsrepræsentanter (TR) finder du som nævnt primært i det offentlige, hvor der er overenskomster. For at have en TR kræves det, at der er 5 personer ansat under den samme overenskomst. Medarbejderne behøver ikke alle at være JAere, men kan sagtens tilhøre andre faggrupper under samme overenskomst. På det private ansættelsesområde er der kun i nogle få overenskomster mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant. I stedet for kan medarbejderne vælge en kontaktperson, der står for kommunikationen mellem medarbejderne og JA, eller man kan oprette en faglig og social akademikerklub (AC-klub) på arbejdspladsen. På hjemmesiden er der forslag til en vedtægt for en faglig klub på det private område, ligesom JA har udformet en pjece om emnet. Kontakt JA, hvis du vil vide, hvem der er TR på en potentiel arbejdsplads. JA tilbyder Bistand og rådgivning om: Løn og ansættelsesforhold Kontrakter og klausuler Stillingsændringer og afskedigelser Rettigheder ved sygdom, barsel, omsorgsdage, ferie, arbejdsmiljø, merarbejde og frynsegoder Kursusstøtte og legater Karrierevejledning: Kompetenceafklaring Hjælp til ansøgning og CV Hvordan du læser stillingsopslaget Hjælp til jobsamtalen Hvor du finder jobbet Rådgivning om arbejdsmarkedet Videndeling: Faglige og sociale netværk Medlemsbladet Jord & Viden Temamagasinet momentum Elektronisk nyhedsbrev Konferencer og debatmøder Medlemsfordele: Lønsikring Lån & Spar Bank Tryg Forbrugsforeningen Feriehuse Rabat hos DM Efteruddannelse (Dansk Magisterforening) Læs meget mere på JAs hjemmeside

13 Organisatorisk samarbejde CASE:»Lønnen så ganske fornuftig ud«lone ringer til JA og beder om at tale med en forhandlingskonsulent. Hun er ansat som rådgiver i en lille privat virksomhed. Hun er også gravid i 6. måned og vil gerne vide, hvor lang en barselsorlov hun har. Hun går nemlig ud fra, at løn under barsel og barns sygdom er en lovbestemt ret. Forhandlingskonsulenten fortæller, at Lone har ret til fravær i henhold til lovgivningen. Derimod skal retten til løn under barsel og barns sygdom fremgå af hendes ansættelseskontrakt. Desværre står der intet om det i Lones kontrakt, og hun får derfor kun halv løn under barsel fra 4 uger før og op til 14 uger efter fødslen. Det svarer ikke til meget mere end dagpengeniveau, fordi Lones løn er lavere end JAs vejledende minimalløn for privatansatte. Bliver barnet sygt, koster det Lene enten en feriedag eller en dagløn. Den gang Lone blev ansat, fik hun ikke sendt sin kontrakt til gennemsyn i JA. Hun syntes nemlig ikke, det var nødvendigt, da lønnen så ganske fornuftig ud. Men det kan altså desværre give bagslag at lade være. En kontrakt handler ikke kun om løn! HUSK derfor altid at sende kontrakten ind til gennemsyn JA er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC). I dette regi har JA desuden sammen med Den Danske Dyrlægeforening, Arkitektforbundet, De Offentlige Tandlæger og PharmaDanmark indgået fællesrepræsentationen»de5«for at opnå større vægt. AC er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark. AC repræsenterer 23 medlemsorganisationer og har godt medlemmer. JA er med i AC, fordi AC både er en hovedorganisation og en forhandlingsorganisation for danske akademikere, og dermed dækker AC også dine interesser. På arbejdstagersiden er AC sammen med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

14 Netværk - faglige og sociale Du har sikkert hørt det fra andre: Jeg fik mit job via mit netværk. Faktisk sker rigtig mange jobskift via netværk, ikke mindst fordi mange stillinger ikke slås op. Kontakt derfor dine netværk og giv dig selv de bedste muligheder for at få et job. Begynd med at kortlægge dit egentlige netværk, der også inkluderer dem, som du kun kender perifert. Dit netværk kan ikke skaffe dig et job, men netværket kan derimod skaffe dig informationer og kontakter, som kan bruges i din videre jobsøgning. Det kræver, at du forbereder dig grundigt på, hvad du kan og vil. Det kræver tålmodighed og ihærdighed, men det åbner nye døre til det næste job. I JA har vi oprettet en ny model - Karriere makker - som en funktion på hjemmesiden, hvor du kan kontakte andre JA-medlemmer og få en karrieremakker og ad den vej få direkte hjælp fra andre medlemmer til din jobsøgning. Du kan også blive en del af et af JAs mange faglige og sociale netværk, hvor du kan blive inspireret, dele erfaringer og viden og ikke mindst få kontakter. De faglige netværk eksisterer på tværs af geografi og arbejdspladser. Med sine faglige netværk har JA forbindelserne, og som medlem af JA får du mulighed for at deltage i et eller flere netværk, og det kan være udbytterigt - både for karrieren og når du skal søge job. I JA findes der i øjeblikket følgende aktive netværk: Biotek Netværket Netværk for Haveentusiaster Netværk for Ledige Netværk for Projektledere Medicinalnetværket Ph.D.-foreningen Økologisk Forum Skab dit eget netværk Alle medlemmer af JA kan til hver en tid tage initiativ til at etablere et nyt netværk. Hvis du ikke kan få dækket dine behov for faglig erfaringsudveksling i de eksisterende netværk, kan du skabe dit eget. Netværkskoordinatoren i sekretariatet hjælper dig med faglig sparring, gratis lokaler, gratis annoncering og spalteplads i Jord & Viden og sørger for, at JA yder et økonomisk tilskud. Ring bare eller læs mere om netværk på Husk også, at alle de annoncerede netværksarrangementer i bladet og på hjemmesiden er for alle. Du kan deltage på kryds og tværs, når du er medlem af JA. Dansk Agronomforening Danske Forstkandidaters Forening Dansk Hortonomforening Landskabsarkitekternes Forening

15 Internationalt samarbejde JA er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations), der har sin egen hjemmeside JA samarbejder med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd). Som medlem af JA kan du få tidsbegrænset gæstemedlemsskab af organisationen i det nordiske land, hvor du får ansættelse (Sverige, Norge eller Finland). Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for oplysninger om ordningen.

16 JA har sekretariat fælles med Den Danske Dyrlægeforening og Foreningen af Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører. Sekretariatet beskæftiger 40 personer, og de tre foreninger har tilsammen ca medlemmer. Her møder du JA: På I fagbladet Jord & Viden I temamagasinet momentum I det elektroniske nyhedsbrev På tlf På mail I sekretariatet i København Gennem tillidsrepræsentanter eller kontaktpersonen på arbejdspladsen På de studerendes side på Facebook TRYK: JØRN THOMSEN ELBO AUGUST 2012 JA Emdrupvej 28A DK-2100 København Ø Tlf

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening

JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening JA dit naturlige valg Både som fagligt netværk og fagforening Et naturligt valg Til lykke med studiestarten og med dit valg af et natur- og biovidenskabeligt studium. JA kan love dig, at der ligger en

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

til arbejdsmarkedet Animal Science studerende:

til arbejdsmarkedet Animal Science studerende: Animal Science studerende: Gør dig til arbejdsmarkedet Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke job- og karrieremuligheder er der? Hvad er det for et arbejdsmarked, som venter? Find nogle svar her Kom godt Når

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

KARRIERE. programmet

KARRIERE. programmet KARRIERE programmet Hvorfor Business Danmark? Som handels- eller markedsføringsøkonom er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i Business Danmark lavet dette karriereprogram specifikt til

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 3. april 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 3. april 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Medarbejderen. Agrobiologi:

Medarbejderen. Agrobiologi: Agrobiologi: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på fremtidens fødevareproduktion i en udfordrende verden:

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

6.000 individer med fælles rytme

6.000 individer med fælles rytme dma et fagligt interessefællesskab dansk markeds- og akademiforening et fagligt interessefællesskab 6.000 individer med fælles rytme DMA Dansk Markeds- og Akademiforening er et fagligt interessefællesskab

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området.

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Agro-Environmental management: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem jordbrug, natur, miljø

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Gode råd. på vej mod dit næste job

Gode råd. på vej mod dit næste job Gode råd på vej mod dit næste job Husk, du får dine breve fra HK s a-kasse på Mit HK 02 Arbejdslivet De fleste mennesker oplever skift i deres arbejdsliv, enten efter eget valg eller fordi deres arbejdsplads

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Fra UNI til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland

Fra UNI til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Fra UNI til Job Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Program 9.00 Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Virksomhedsbesøg: Charlotte Klinge, DBI Plastics Niras Fawz, Novo

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 18. september 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 18. september 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her. JA Nyhedsbrev

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

Næsten kandidat hvad nu?

Næsten kandidat hvad nu? Næsten kandidat hvad nu? I takt med at man nærmer sig afslutningen på en uddannelse begynder en masse spørgsmål som regel at melde sig. Det kan virke overvældende at skulle forlade det studiemiljø, man

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere