Jobsøgning Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobsøgning Arbejdsmarked"

Transkript

1 Jobsøgning Arbejdsmarked

2 Vi kender dig og dit arbejdsmarked Som nyuddannet - og endnu måske uden job - skal du forholde dig til arbejdslivets lovgivning, til jobsøgning, til karrieremuligheder og meget mere. Du skal kort sagt finde ud af, hvad du kan, og hvad du vil. I denne pjece kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du kan finde svar på dine spørgsmål, ligesom der er oplysninger om brancher og karrieremuligheder. JA (tidligere Jordbrugsakademikerne) er fagforening og netværk for godt medlemmer, som er kendetegnet ved at have brede kompetencer og et godt tværfagligt overblik. Dét gør jer til værdifulde medarbejdere på enhver arbejdsplads. Vi ved, at I har meget at tilbyde arbejdsmarkedet med jeres vidt forskellige fagkompetencer. JA har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og stor indsigt i, hvordan medlemmernes faglige profiler sættes i spil. JA arbejder samtidig for, at medlemmerne sikres rimelige lønninger og lige løn for lige arbejde. Overenskomster kommer ikke af sig selv! Vi kan derfor give netop dig den personlige og individuelle rådgivning, du kan have brug for, når det gælder løn- og ansættelsesforhold. Vi kan også være en aktiv medspiller i din kompetence- og karriereudvikling. Samlet set skaber JA et stærkt fagligt fællesskab, og vi arbejder for medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser og på at skabe grundlaget for et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Så brug JA, uanset om du er kandidat inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer - og hvad enten du skal ud og have dit første job eller allerede har et par års erfaring. JAere arbejder typisk med administration, rådgivning, sagsbehandling, undervisning, ledelse eller forskning, og det er i stat og kommuner, i landøkonomiske foreninger, på universitetsområdet, i finanssektoren, inden for biotek og den farmaceutiske industri samt i mange forskelige private virksomheder. I faktaboksen kan du se de største ansættelsessteder for jordbrugsakademikere. JA har også kortlagt medlemmernes ansættelsessteder fordelt på brancher, og du kan rekvirere en oversigt ved henvendelse til sekretariatet.

3 Kom med i JA Du kan selv sætte dit præg på den faglige dagsorden: Få indflydelse ved at deltage i JAs repræsentantskab. Hent viden fra de mange faglige netværk, som JA støtter. Diskuter biologiske og naturvidenskabelige emner på vores debatmøder. Læs om JAs arbejde for dig i fagbladet Jord & Viden og de aktuelle faglige artikler i temamagasinet momentum. Største JAarbejdspladser i 2011 Det Biovidenskabelige Fakultet, KU (nu del af Science) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU (nu del af Science and Technology) NaturErhvervsstyrelsen Naturstyrelsen Videncenteret for Landbrug Gefion Københavns Kommune Landbrug & Fødevarer LandboMidtØst Heden og Fjorden Jysk Landbrugsrådgivning Novo Nordisk A/S LRØ Rådgivning Agri Nord AgroTech A/S LandboNord Centrovice Sønderjysk Landboforening Danmarks Tekniske Universitet

4 Det første job På arbejdsmarkedet vrimler det med krav om fleksibilitet, nysgerrighed, åbenhed og effektivitet. Mange virksomheder, offentlige som private, annoncerer efter det»hele menneske«, der ud over at besidde relevante faglige kvalifikationer også skal udstråle en facetteret personlighed. Find ud af, hvad du selv kan og vil, før du bliver præsenteret for modspillet fra arbejdsgiveren. Al erfaring viser nemlig, at jo mere målrettet du er i din jobsøgning, desto større chancer er der for, at du får det job, du søger. Tænk på, at din karriere går i gang den dag, du begynder i dit første job. Mange nyuddannede kandidater har et drømmejob under studiet, og det er også godt at have. Det er dog de færreste, der rammer drømmejobbet lige med det samme. Alligevel har mange en oplevelse af at blive engagerede og glade for deres første job, og det ændrer ofte deres billede af den perfekte karriere. Det er derfor vigtigt ikke at være for fastlåst i drømmen om et særligt job, da du så let kan glemme at gribe de muligheder, der løbende viser sig. Husk også, at det er fra den allerførste dag i dit første job, at du begynder på at opbygge de kompetencer, der skal være med til at bane vejen for dit næste job. Jo mere bevidst du er om dét, jo bedre karrieremuligheder kan du skabe for dig selv.

5 Jobprofil Signe Dinsen Landskabsarkitekt på Nationalmuseet Signe Dinsen blev i 2010 ansat af Nationalmuseet til at tage sig af friarealerne på Frilandsmuseet og Brede Værk, og netop da skulle der etableres et nyt anlæg omkring Ostenfeldgården. - Her på museet er analysen vigtig forud for anlægget eller plejen. Rammen er den historiske, og dernæst lægges alle lag med krav over ét for ét: Hvor vil publikum gerne sidde? Hvilke bænke havde man hvor i landet og i historien? Hvilke planter voksede i det givne område, og hvilke planter kan vokse her? Hvordan er linjer, æstetik og sammenhænge? - Nogle gange kan oplevelser skabe livsglæde, lyst til at lære og få gæsterne til at besøge museet igen. For mig handler det om at være med til at bevare og værne om vores kulturhistorie. Og som landskabsarkitekt kan jeg deltage i diskussionen om, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi planter. Signe Dinsen har forberedt sig godt til det alsidige og brugerorienterede job. Hun har suppleret sin uddannelse med en bachelor i oplevelsespsykologi, hun har arbejdet som privatansat anlægsgartner, naturvejleder i staten og grøn miljømedarbejder i en kommune - og desuden taget Friluftsrådets lederuddannelse. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) er en medlemsejet pensionskasse for uddannede fra KU SCIENCE (tidligere LIFE) og andre med tilsvarende uddannelse. Det er derfor din naturlige pensionskasse, og JA er repræsenteret med to medlemmer i bestyrelsen. Yderligere information findes på

6 Ledig og hvad så? JA er repræsenteret i AAK Hvis du skal være berettiget til dagpenge, skal du have været medlem af en A-kasse mindst 1 år, inden du bliver arbejdsløs. Alternativet kan være, at du står uden forsørgelse i en eventuel ledighedsperiode. For dimittender er der andre regler. Her skal du sørge for at melde dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen, og så har du ret til at få dagpenge 1 måned efter endt eksamen. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) er A-kassen, hvor jordbrugsakademikere har direkte indflydelse, og det er derfor det naturlige valg for JA-medlemmer. JA har flere medlemmer valgt til AAKs repræsentantskab. AAK er en tværfaglig statsanerkendt A- kasse, som er åben for både selvstændige og lønmodtagere. På kan du finde yderligere oplysninger om indmeldelse, rettigheder og pligter - både som nyuddannet og som ledig.

7 Mange må opleve at gå ledige i kortere eller længere tid lige efter endt uddannelse. Hvis du bliver ledig, er der mange ting, du skal sætte dig ind i. Der stilles nemlig mange krav til dig, som er ledig. Ud over at få råd og vejledning hos JA er det vigtigt, at du straks melder dig ledig hos jobcentret og lægger dit CV på jobnet.dk Du skal også med det samme kontakte din A-kasse og søge om dagpenge. JA samarbejder med Akademikernes A-kasse (AAK), og vi anbefaler derfor, at du benytter AAK, og henvender dig der, hvis du bliver ledig. På kan du hente oplysninger om indmeldelse, rettigheder og pligter. Det er også muligt at forsikre sig yderligere i tilfælde af ledighed via JAs lønsikring. Læs mere på under Karriere og kompetence. Tiden kan føles lang, når man er ledig, men tiden er også en mulighed, som du ikke får igen, når du finder job. Vil du bruge tiden til noget, der også kan føre et job med sig, så skal du måske tænke i alternative muligheder. Du kan bl.a. få støtte til kurser som ledig, og det kan du læse om hos både JA og AAK. Du kan også holde dig opdateret ved at læse fagbøger om emner, der interesserer dig, deltage i lokale foredrag og korte kurser, øve dine itfærdigheder eller dyrke andre af dine evner. Find ud af, hvilke former for frivilligt arbejde, der er i dit lokalområde. Måske er der noget inden for et felt, der interesserer dig, og som måske kan give dig nye kompetencer, som du kan bruge i et nyt job. En del ledige isolerer sig, fordi det er vanskeligt at være ledig og svært at tale med andre om det. Men mange får ny energi af at være sammen med andre mennesker. Tiden som ledig kan også være en mulighed for at dyrke relationer. Brug tiden sammen med mennesker, der giver dig mod på tilværelsen, og på aktiviteter, der giver dig glæde. Det er nu, du har god tid til at dyrke dine interesser. Men husk, at når du er ledig, så skal du også ind imellem holde fri og lade op! I regi af JA er der i sommeren 2012 etableret et helt nyt Netværk for Ledige, som i øjeblikket holder møde hver 14. dag. Kursusstøtte JA har en kursusstøtteordning, og her fra kan du få økonomisk støtte på op til kr. pr. år til kursusafgiften, når du har været ledig i 5 måneder. Du kan læse mere om mulighederne under»medlemsfordele«på JAs hjemmeside hvor du også finder et ansøgningsskema, eller kontakte karriereog kompetencekonsulenten i sekretariatet. Husk, at du skriftligt skal søge om tilladelse fra jobcentret/a-kassen til at følge kurser, når du er ledig. For selv om du selv synes, at du især nu har brug for og tid til at videreuddanne dig, så er tiden som ledig også det eneste tidspunkt i arbejdslivet, hvor det er rigtigt vanskeligt at få lov til det.

8 Karriere- og kompetencevejledning Jobsøgning sker i dag næsten udelukkende via jobbanker på nettet og via virksomhedernes egne hjemmesider. En anden og lige så effektiv måde at søge på er ved at Kompetenceafklaring - erfaringer til dit CV Mundtlig og skriftlig formidling - også på fremmedsprog Undervisning S ærlige analytiske evner inden for dit fagområde Særlige væsentlige spidskompetencer inden for dit fagområde International erfaring Projekt- og teamarbejde Mødeledelse Arbejde i en politisk styret organisation Særlige personlige evner til at igangsætte og motivere andre Gode evner til at binde projekter og mennesker sammen Gode forskningsresultater inden for et bestemt område Erfaring med specielle metoder til brug i laboratorium Kreativitet i løsningen af opgaver Erfaring med sagsbehandling sende uopfordrede ansøgninger, som især er relevant, når du søger job på det private arbejdsmarked. Inden du sender den første ansøgning, er det en fordel, at du har gjort op med dig selv, hvad du kan, og hvad du vil. Brug god tid på at skrive alle dine kompetencer ned, faglige såvel som personlige. Det kan være fra studiet, fra job, frivilligt arbejde, fra organisationsarbejde mv. I faktaboksen kan du også se eksempler på generelle kompetencer, som kan være relevante at skrive i dit CV. Begynd med at skrive et»brutto CV«, hvor du medtager alle dine kompetencer, din erfaring, dine tidligere job - bijob og studiejob - foreningsarbejde, kurser, fritidsinteresser mv. Når du søger job, målretter du dit CV til den pågældende stilling. Ansøgningen Begynd med at læse stillingsopslaget grundigt igennem, forbered nogle relevante spørgsmål og ring op til arbejdsgiveren. Tjek virksomheden ud på nettet. Målret din ansøgning til det pågældende job og skriv, hvad du kan tilbyde, hold fokus på det faglige og»svar«på det, der står i stillingsopslaget. Og som nyuddannet skal du overbevise modtageren om, at du vil jobbet og gerne vil lære noget nyt og noget mere. Skriver du en uopfordret ansøgning, kræver det indgående research af virksomheden. Ansøgningen skal være målrettet

9 Hent yderligere inspiration på og fortælle, hvad du kan tilbyde, og slut af med at skrive, at du kontakter virksomheden. Send ansøgningen til den chef i virksomheden, som du forventer, vil være ansvarlig for en eventuel ansættelse. Husk, at du også altid kan få råd og vejledning hos JAs karriere- og kompetencekonsulent. Jobsamtalen Du er blevet indkaldt til jobsamtalen, fordi du har den faglige profil, som arbejdsgiveren ønsker. Forbered en kort præsentation af dig selv på 2-3 minutter, der fortæller hvad du kan, og hvad du vil, og hvorfor du er kompetent til jobbet. Forbered også 2-3 spørgsmål til virksomheden, som viser, at du er interesseret. Du skal også forberede svar på de spørgsmål, du helst vil undgå. Det er ligeledes vigtig at tænke over din fremtoning, at give et fast håndtryk og se alle i øjnene under samtalen. Husk, at en jobsamtale er en ligeværdig samtale, og at det er OK at være nervøs. Karrierenavigation.dk Karrieremakker JAs lønstatistik Pjecen»Gør dig klar til arbejdslivet«for biologi- og biotek - studerende (Jobdatabase med akademiske job) (Akademikernes A-kasse) (Dansk Magisterforenings jobportal) (Portal med link til alt om jobsøgning) (Jobcentrenes jobdatabase) Hvor finder du jobbet? Du kan finde jobopslag på jobdatabaser, på virksomhedernes hjemmesider og fortsat i aviser og fagblade m.m. Du kan også oprette en jobagent - og lade jobbet finde dig. Endelig kan du kan også benytte AAKs jobbank - jobmatch - som er en jobbank kun for akademikere. Masser af job bliver aldrig slået op, og ikke mindst derfor er det vigtigt at have nogle gode netværk.

10 Christian Vesterager Adm. direktør, Nature Consult innovativ miljørådgivning Ideen blev født i studietiden på KU LIFEs fredagsbar, og det begyndte med naturplaner. I dag ligger rådgivningsvirksomheden Nature Consults hovedkontor på Rådhuspladsen i København, og der er afdelinger i Fredericia og Odense med i alt 18 medarbejdere. Vi var to studiekammerater, der stiftede virksomheden, og da vi var»små«, sagde Jobprofil vi ja til det hele. Men som opgavemængden, medarbejderstaben og ejerkredsen voksede, målrettede vi vores arbejde. Nøgleordene for vores rådgivning skulle være natur, miljø og jordbrug og ligge i naturlig forlængelse af arbejdet med naturplanerne samtidig med, at vi ønskede at Michael Tersbøl Faglig udviklingschef i Økologisk Landsforening udvikle vore spidskompetencer. Vi skærpede fokus og tilbyder nu kompetent rådgivning i miljøgodkendelsessager tæt på landmændene. Han har arbejdet 100 pct. med økologisk landbrug siden studietiden, så det er ikke en tilfældighed, at han siden 2008 har været og detailhandel, og vi følger også spændende forskningsprojekter. er politiske målsætninger, der er aktivt samspil med virksomheder Visionen er, at Nature Consult sætter standarderne for dansk miljørådgivning, og vi arbejder for at blive den førende miljøvirksomhed inden for ansat hos Økologisk Landsforening. Sidst, men ikke mindst har vi kontakt til mange dedikerede landmænd. - Som faglig udviklingschef har jeg ansvaret for at styre en portefølje af landbrugsfaglige udviklingsopgaver og projekter inden - Der er mange faglige facetter ved økologi og mange projekter i jordbruget. for økologisk landbrug. Jeg er samtidig rådgiver i fagområdet økologisk biogas. hvor vi konstant bombarderes med henvendelser, idéer og ønsker, porteføljen, så det kræver overblik. Det er en mental banegård, Uden netværk havde vi ikke oplevet denne udvikling, og i dag er det sjovt at tænke på, at vi i opstartfasen ikke en gang kunne oprette en kassekredit på kr. i hvert fald i første omgang. - Det er et spændende job, først og fremmest fordi økologi er invitationer til samarbejde osv. Det er positivt med den store interesse, men vi kan ikke nå det, hvis vi siger ja til det meget i fokus i den landbrugsfaglige og politiske diskussion. Der hele.

11 JA giver tryghed I JA kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står med et nyt job på hånden. Offentlig ansættelse Hvis du ansættes i det offentlige, dvs. stat, region eller kommune, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i en overenskomst. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant (TR) tillæg til basislønnen. Er der ikke en TR, bør du kontakte JA, som så forhandler for dig. Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og JA indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, før du accepterer aftalen. Kontakt også JA, hvis du vil vide, hvem der er TR på en potentiel arbejdsplads. Privat ansættelse På det private arbejdsmarked har JA ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt på plads - og JA hjælper gerne. På JAs hjemmeside kan du finde eksempler på ansættelseskontrakter, og JA anbefaler, at du altid sender din kontrakt til sekretariatet før underskrift. På den måde kan forhandlingskonsulenterne tjekke, at din nye kontrakt lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan du drøfte, hvordan netop de forhold, der er vigtige for dig, kommer med i kontrakten. Løn I JA kan du få råd og vejledning om løn og lønforhandlinger, og forhandlingskonsulenterne hjælper dig gerne med at finde det rette lønniveau i den pågældende stilling. Hos JA kan du få fagrelevante lønstatistikker, der ruster dig til jobsamtalen og til den årlige lønforhandling. Og husk, at det er ved stillingsskift, at de største lønstigninger kommer igennem.

12 Ferie og orlov mv. Du kan hente hjælp hos JA, når du har spørgsmål om ferie, barsel, arbejdsmiljø mv. Vilkårene kan være forskellige og er både bestemt af lovgivning, af overenskomst eller via en aftale på den enkelte arbejdsplads. Vi har samlet de vigtigste regler på hjemmesiden under»løn og ansættelse«. Husk også, at du som nyuddannet ikke har optjent ret til betalt ferie, med mindre du har haft studiejob. Men du har, som alle andre, ret til ferie. Tillidsrepræsentanter og akademikerklubber Tillidsrepræsentanter (TR) finder du som nævnt primært i det offentlige, hvor der er overenskomster. For at have en TR kræves det, at der er 5 personer ansat under den samme overenskomst. Medarbejderne behøver ikke alle at være JAere, men kan sagtens tilhøre andre faggrupper under samme overenskomst. På det private ansættelsesområde er der kun i nogle få overenskomster mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant. I stedet for kan medarbejderne vælge en kontaktperson, der står for kommunikationen mellem medarbejderne og JA, eller man kan oprette en faglig og social akademikerklub (AC-klub) på arbejdspladsen. På hjemmesiden er der forslag til en vedtægt for en faglig klub på det private område, ligesom JA har udformet en pjece om emnet. Kontakt JA, hvis du vil vide, hvem der er TR på en potentiel arbejdsplads. JA tilbyder Bistand og rådgivning om: Løn og ansættelsesforhold Kontrakter og klausuler Stillingsændringer og afskedigelser Rettigheder ved sygdom, barsel, omsorgsdage, ferie, arbejdsmiljø, merarbejde og frynsegoder Kursusstøtte og legater Karrierevejledning: Kompetenceafklaring Hjælp til ansøgning og CV Hvordan du læser stillingsopslaget Hjælp til jobsamtalen Hvor du finder jobbet Rådgivning om arbejdsmarkedet Videndeling: Faglige og sociale netværk Medlemsbladet Jord & Viden Temamagasinet momentum Elektronisk nyhedsbrev Konferencer og debatmøder Medlemsfordele: Lønsikring Lån & Spar Bank Tryg Forbrugsforeningen Feriehuse Rabat hos DM Efteruddannelse (Dansk Magisterforening) Læs meget mere på JAs hjemmeside

13 Organisatorisk samarbejde CASE:»Lønnen så ganske fornuftig ud«lone ringer til JA og beder om at tale med en forhandlingskonsulent. Hun er ansat som rådgiver i en lille privat virksomhed. Hun er også gravid i 6. måned og vil gerne vide, hvor lang en barselsorlov hun har. Hun går nemlig ud fra, at løn under barsel og barns sygdom er en lovbestemt ret. Forhandlingskonsulenten fortæller, at Lone har ret til fravær i henhold til lovgivningen. Derimod skal retten til løn under barsel og barns sygdom fremgå af hendes ansættelseskontrakt. Desværre står der intet om det i Lones kontrakt, og hun får derfor kun halv løn under barsel fra 4 uger før og op til 14 uger efter fødslen. Det svarer ikke til meget mere end dagpengeniveau, fordi Lones løn er lavere end JAs vejledende minimalløn for privatansatte. Bliver barnet sygt, koster det Lene enten en feriedag eller en dagløn. Den gang Lone blev ansat, fik hun ikke sendt sin kontrakt til gennemsyn i JA. Hun syntes nemlig ikke, det var nødvendigt, da lønnen så ganske fornuftig ud. Men det kan altså desværre give bagslag at lade være. En kontrakt handler ikke kun om løn! HUSK derfor altid at sende kontrakten ind til gennemsyn JA er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC). I dette regi har JA desuden sammen med Den Danske Dyrlægeforening, Arkitektforbundet, De Offentlige Tandlæger og PharmaDanmark indgået fællesrepræsentationen»de5«for at opnå større vægt. AC er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark. AC repræsenterer 23 medlemsorganisationer og har godt medlemmer. JA er med i AC, fordi AC både er en hovedorganisation og en forhandlingsorganisation for danske akademikere, og dermed dækker AC også dine interesser. På arbejdstagersiden er AC sammen med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.

14 Netværk - faglige og sociale Du har sikkert hørt det fra andre: Jeg fik mit job via mit netværk. Faktisk sker rigtig mange jobskift via netværk, ikke mindst fordi mange stillinger ikke slås op. Kontakt derfor dine netværk og giv dig selv de bedste muligheder for at få et job. Begynd med at kortlægge dit egentlige netværk, der også inkluderer dem, som du kun kender perifert. Dit netværk kan ikke skaffe dig et job, men netværket kan derimod skaffe dig informationer og kontakter, som kan bruges i din videre jobsøgning. Det kræver, at du forbereder dig grundigt på, hvad du kan og vil. Det kræver tålmodighed og ihærdighed, men det åbner nye døre til det næste job. I JA har vi oprettet en ny model - Karriere makker - som en funktion på hjemmesiden, hvor du kan kontakte andre JA-medlemmer og få en karrieremakker og ad den vej få direkte hjælp fra andre medlemmer til din jobsøgning. Du kan også blive en del af et af JAs mange faglige og sociale netværk, hvor du kan blive inspireret, dele erfaringer og viden og ikke mindst få kontakter. De faglige netværk eksisterer på tværs af geografi og arbejdspladser. Med sine faglige netværk har JA forbindelserne, og som medlem af JA får du mulighed for at deltage i et eller flere netværk, og det kan være udbytterigt - både for karrieren og når du skal søge job. I JA findes der i øjeblikket følgende aktive netværk: Biotek Netværket Netværk for Haveentusiaster Netværk for Ledige Netværk for Projektledere Medicinalnetværket Ph.D.-foreningen Økologisk Forum Skab dit eget netværk Alle medlemmer af JA kan til hver en tid tage initiativ til at etablere et nyt netværk. Hvis du ikke kan få dækket dine behov for faglig erfaringsudveksling i de eksisterende netværk, kan du skabe dit eget. Netværkskoordinatoren i sekretariatet hjælper dig med faglig sparring, gratis lokaler, gratis annoncering og spalteplads i Jord & Viden og sørger for, at JA yder et økonomisk tilskud. Ring bare eller læs mere om netværk på Husk også, at alle de annoncerede netværksarrangementer i bladet og på hjemmesiden er for alle. Du kan deltage på kryds og tværs, når du er medlem af JA. Dansk Agronomforening Danske Forstkandidaters Forening Dansk Hortonomforening Landskabsarkitekternes Forening

15 Internationalt samarbejde JA er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations), der har sin egen hjemmeside JA samarbejder med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd). Som medlem af JA kan du få tidsbegrænset gæstemedlemsskab af organisationen i det nordiske land, hvor du får ansættelse (Sverige, Norge eller Finland). Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for oplysninger om ordningen.

16 JA har sekretariat fælles med Den Danske Dyrlægeforening og Foreningen af Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører. Sekretariatet beskæftiger 40 personer, og de tre foreninger har tilsammen ca medlemmer. Her møder du JA: På I fagbladet Jord & Viden I temamagasinet momentum I det elektroniske nyhedsbrev På tlf På mail I sekretariatet i København Gennem tillidsrepræsentanter eller kontaktpersonen på arbejdspladsen På de studerendes side på Facebook TRYK: JØRN THOMSEN ELBO AUGUST 2012 JA Emdrupvej 28A DK-2100 København Ø Tlf

JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening

JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening JA dit naturlige valg Både som fagligt netværk og fagforening Et naturligt valg Til lykke med studiestarten og med dit valg af et natur- og biovidenskabeligt studium. JA kan love dig, at der ligger en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Juni 2014. Park. Velkommen til have- og parkingeniørerne

Juni 2014. Park. Velkommen til have- og parkingeniørerne Juni 2014 Have & Park Velkommen til have- og parkingeniørerne danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Ny spiller i den grønne sektor Nøgleordene for have- og parkingeniøren er drift,

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter Guiden til dit første job 2008/2009 inical research associate eansvarlig Young National Expert ieforsker It-sikkerhedskonsulent 3D-artist Kvalitetskonsulent SP-koordinator International rådgiver Konserveringstekniker

Læs mere