HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK"

Transkript

1 HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

2 JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

3 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK DER ER NOGET I JA! JA er fagforening og netværk for godt studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer med funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse. Men der er meget mere. JAs styrke er din styrke. JA har et indgående kendskab til dit arbejdsmarked og stor indsigt i, hvordan medlemmernes faglige profiler sættes i spil. Derved bliver JA en aktiv medspiller i det enkelte medlems kompetence- og karriereudvikling. Og når det gælder din løn og dine ansættelsesforhold, kan JA give dig netop den personlige og individuelle rådgivning, som du har brug for. JA er en naturlig del af medlemmernes arbejdsliv, karriereforløb og faglige identitet. TILBUD OG FORDELE Hjælp til jobansøgning og CV-tjek Bistand og rådgivning om: Løn, kontrakter, klausuler Stillingsændringer og afskedigelse Rettigheder i forbindelse med sygdom, barsel og omsorgsdage, ferie, arbejdsmiljø, merarbejde og frynsegoder Inspiration og hjælp til karriere- og kompetenceudviklingen Deltagelse i faglige og sociale netværk Kursusstøtte og legater Medlemsbladet Jord & Viden Temamagasinet momentum + JA Nyhedsbrev Konferencer og debatmøder Forsikringer, lån, kreditkort, pressekort, kontorfællesskab og rabataftaler 3

4 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK LØN Du kan få rådgivning og hjælp i JA til din løn, din nye kontrakt - inden du skriver under - og til eventuelle klausuler, som du kan blive omfattet af. Du kan også bede om råd, når du skifter job, og når din stilling forandrer sig. Så er det nemlig naturligt, at du også stiger i løn. Hvis det ikke kan udmøntes i kroner på lønsedlen, så skal du tænke på andre goder, og du kan få ideer til relevante forslag ved at kontakte JA. Du kan også have brug for at vide noget om fx arbejdstidsregler, ferie eller barsel. Det er fagforeningen, der sikrer medlemmerne rimelige lønninger og sikrer lige løn for lige arbejde. Overenskomsterne kommer ikke af sig selv! ARBEJDSMILJØ Når der sker forandringer og omstruktureringer på arbejdspladsen, kan det psykiske arbejdsmiljø blive truet. Et godt arbejdsmiljø er dog ikke et entydigt begreb, det omfatter mange aspekter, og det kan være forskelligt fra person til person. Det er fx forholdet til chefen, kollegaerne, kunderne/klienterne m.fl. Men det kan også være forhold vedrørende arbejdets organisering og balancen mellem ressourcer og krav. Der findes i dag rigtig mange værktøjer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Nogle af dem henvender sig til hele arbejdspladsen/afdelingen, mens andre er rettet mod det enkelte individ. Bliver du ramt af stress pga. dit arbejde, så står JA klar med hjælp. JA kan hjælpe dig med at få aftalt nogle fornuftige rammer for dit arbejde. Du kan også via JA blive visiteret til vores tilknyttede psykologordning, hvor du kan få professionel bistand, hvis din egen arbejdsplads ikke har et sådant tilbud. JA har også et rabattilbud om coaching, som kan være et redskab til at hjælpe dig tilbage på arbejdet, uden at du får stress igen. 4

5 Det er vores fagforening, der sikrer os rimelige lønninger og lige løn for lige arbejde. KAREN FENGER OLSEN, JA-MEDLEM Foto: Sarah Bender 5

6 Jeg kan godt lide at være medlem af en fagforening, hvor jeg oplever, at foreningen og dens medlemmer arbejder for et højt vidensniveau og en høj faglighed. METTE JESSEN, JA-MEDLEM 6 Foto: Sarah Bender

7 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK FAGLIGHED JA holder fast i medlemmernes flerfaglighed og arbejder for at vise omverdenen, at disse kompetencer er uundværlige i samfundsdebatten. JA peger på, at en jordbrugsakademisk uddannelse adskiller sig fra andre uddannelser, og definerer, hvad det er, der gør uddannelserne erhvervsrelevante. JAerne er akademiske svejtserknive, der kan kombinere mange forskellige fagområder og samtidig have en dyb faglighed på et enkelt. JAerne har derfor mange farver på paletten, de er fleksible, og de kan bidrage med overblik og fokus på mulige alternative løsninger, bygge bro og skabe resultater. Dét gør dem til værdifulde medarbejdere på enhver arbejdsplads. Flerfaglighed - så sker det. Dét slogan skal helt umiddelbart give JAernes potentielle arbejdsgivere tanken: Sådan en må jeg da ha! Ansæt en jordbrugsakademiker. Så sker det! Medlemsfordeling lønmodtagere 2014 OK-ansat, stat 965 Tjenestemand, stat 25 OK-ansat, kommune/region 534 Tjenestemandsansat, kommune/region 3 Tjenestemandslignende ansat 26 Fondsaflønnnet 0 Privatansat 947 Konsulent 585 Udsendt Danida 4 Udlandsansat 69 Andre, offentlig 4 Andre, privat 3 I alt 3165 ALDERSFORDELING I JA Op til 30 år år år år år år år år år over 70 år 7

8 Du skal være medlem af JA, fordi det giver dig et uvurderligt netværk, som du kan bruge i dit professionelle liv. HENNING OTTE HANSEN, JA-MEDLEM 8 Foto: Sarah Bender

9 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK NETVÆRK JAs medlemmer har mulighed for at deltage i en lang række faglige netværk inden for stort set alle jordbrugsakademikernes fagområder. Uanset hvilket netværk du vælger at deltage i, møder du ligesindede med samme faglige interesser som dig selv. Netværk kan være givtige både på det faglige og personlige plan og dermed et godt redskab til at styrke din karriere- og kompetenceudvikling. Du møder ligesindede at dele faglig viden med. Du får energi til at sætte nye ideer i spil. Du bliver inspireret til, hvordan du kommer videre. Et godt arbejdsliv begynder og udvikles ofte som følge af nogle gode kontakter. Med sine mange faglige netværk har JA forbindelserne. Det er gratis at være med. Finder du ikke lige det, du interesserer sig for, så kan du altid tage initiativ til at etablere et nyt netværk. Flere faglige og geografiske netværk er i støbeskeen. Ring eller skriv til sekretariatet og spørg efter JAs netværkskontakt. JA NETVÆRK Biotek-netværket Dansk Agronomforening / JA agronomi Danske Forstkandidaters Forening / JA skovbrug Dansk Hortonomforening / JA havebrug Landskabsarkitekternes Forening / JA landskabsarkitektur og bydesign Netværk for Haveentusiaster Netværk for ledige Netværk for projektledere PH.D.-foreningen Økologisk Forum 9

10 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK AFSKEDIGELSE Besparelser, samarbejdsvanskeligheder, sygdom, manglende kvalitet i arbejdet, barsel og masseafskedigelser. Der er mange forskellige årsager til at opsige medarbejdere. Har du modtaget en skriftlig opsigelse - eller har arbejdsgiveren orienteret dig om, at du vil blive sagt op - er det i alle tilfælde altid en god ide at inddrage JA. JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om afskedigelse, og konsulenterne har derfor stor erfaring med at give råd og vejledning til medlemmer, der befinder sig i en afskedigelsesproces eller lige er blevet afskediget. JA hjælper dig med at få klarhed over situationen, så du hurtigt kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det var JAs medlemsrådgivning, der fik den højeste score i medlemstilfredshedsundersøgelsen fra foråret 2014, og JA ligger tæt på niveauet for de allerbedste organisationer under Akademikerne (AC). LEDIGHED Bliver du ledig efter mange år på arbejdsmarkedet, så kan det være svært at sætte sig ned og skrive en ansøgning og udarbejde et CV. Men det er vigtigt at komme hurtigt i gang med jobsøgningen. Det er også vigtigt at målrette og motivere dine ansøgninger og dit brutto CV til hvert enkelt opslag. Det er en god ide at søge uopfordret, men det kræver lidt detektivarbejde. Udvælg en håndfuld jobdatabaser og opret en eller flere jobagenter samt en LinkedIn-profil. Husk også at tjekke private virksomheders hjemmesider. JA tilbyder alle medlemmer individuel rådgivning og vejledning i at skrive ansøgninger og giver inspiration til, hvor dine kompetencer kan bruges. Der er også mode inden for jobsøgning, og som medlem har du mulighed for at rekvirere en Jobsøgningsmappe. Brug også JAs karriereværktøj, karrierenavigation, som du kan finde på 10

11 DEBAT JA søger en åben, faglig dialog mellem medlemmerne og med medlemmerne, hvor der er plads til alle synspunkter. Det er ofte gennem debat og udveksling af synspunkter, vi finder nye veje og udtænker løsninger på faglige udfordringer. JA understøtter den faglige dialog gennem faglige indsatsområder, udgivelsen af temamagasinet momentum+, debatmøder, konferencer og netværk. Og den faglige gennemslagskraft styrkes gennem en politisk markering fra JA inden for fagområderne - hvert temamagasin følges af et debatmøde eller en konference, der igen følges op med en udtalelse fra JA, udarbejdet på et solidt fagligt grundlag. Vores faglige grundlag er et stærkt udgangspunkt, og der er behov for de nuancerede holdninger, når vi skal blande os i samfundets diskussioner, profilere JA og vise resten af verden den styrke, medlemmerne har som flerfaglige akademikere. JA blander sig sagligt i den offentlige debat på de områder, hvor JAs medlemmer fagligt står stærkt. BO HOLM KRISTENSEN, JA-MEDLEM Foto: Sarah Bender 11

12 Tryk: jørn thomsen elbo a/s. November 2014 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA Peter Bangs Vej 30 DK-2000 Frederiksberg Tlf

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget? Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere