Om medlemskab. Dyrlægeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om medlemskab. Dyrlægeforening"

Transkript

1 Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening

2 Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes arbejdsgiverforening. DDDs cirka medlemmer tæller praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i privatsektoren, studerende og pensionister. Cirka af medlemmerne er erhvervsaktive, og de arbejder bl.a. med familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science. Medlemmerne i den Danske Dyrlægeforening har en meget høj faglighed og et stort engagement i deres arbejdsliv. Det præger også arbejdet i DDD. Det faglige fællesskab er i centrum i enhedsforeningen, der beskæftiger sig med alt, hvad der har indflydelse på dyrlægestandens faglige og fagpolitiske interesser. Fagforeningsdelen løn, ansættelse og arbejdsforhold varetages i Ansatte Dyrlæger Organisation (ADO). Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) tager sig af de arbejdsgiverrelaterede spørgsmål. Samlet set skaber Den Danske Dyrlægeforening et stærkt fagligt fællesskab. DDD har et indgående kendskab til dyrlægernes arbejdsmarked og arbejder for medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser og på at skabe grundlaget for et godt og solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder. Medlemsfordele for dig som medlem af DDD Den Danske Dyrlægeforening er din faglige forening, der bl.a. gør det nemmere for dig at opnå gode arbejdsvilkår og som medlem har du direkte adgang til rådgivning om løn og ansættelse, karriererådgivning, faglige fællesskaber, faglig viden, kontante fordele og meget mere. Dine medlemsfordele kan deles op på følgende hovedområder: Rådgivning om løn, ansættelse, arbejdsforhold og arbejdsmiljø Indflydelse på politiske og administrative beslutninger, der har betydning for dyrlægens hverdag Interessevaretagelse i faglige fællesskaber Adgang til dyrerelevant kursus- og efteruddannelsesvirksomhed Adgang til karriererådgivning Faglig og fagpolitisk orientering, nyheder og debatforum Rabat og indkøbsordninger foto jacob eskildstrup/scanpix PDA Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Den Danske Dyrlægeforening Regionalforeninger Alt under en hat. Strukturen i Den Danske Dyrlægeforening er opbygget som vist i diagrammet. Medlemmerne i DDD er opdelt i to hovedgrupper: Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) og Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO). Under hovedbestyrelsen opererer de faglige sektioner. Derudover findes der en række faglige selskaber og regionalforeninger, som arbejder på tværs af sektionerne. 2 3 Kvæg Svin Hund, Kat og Smådyr Sektioner Heste Veterinær Administration Forskning og Undervisning ADO Ansatte Dyrlægers Organisation Fødevarer og miljø Faglige selskaber Forsøgsdyr Lægemidler og Toksikologi

3 Hvis du er ansat Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) sikrer offentligt og privatansatte dyrlæger attraktive lønninger og ansættelsesforhold. Som ansat dyrlæge kan du få rådgivning og hjælp i sekretariatet til spørgsmål om fx din løn, din nye kontrakt inden du skriver under og til eventuelle klausuler, som du kan blive omfattet af. Du kan også bede om råd, når du skifter job, og når din stilling ændrer sig. Så er det nemlig naturligt, at du også stiger i løn. Hvis det ikke kan udmøntes i kroner på lønsedlen, så skal du tænke på andre goder, og du kan få ideer til relevante forslag ved at kontakte sekretariatet forud for jobsamtalen. Har du spørgsmål til karriere- og kompetenceudvikling, så er sekretariatet også stedet at spørge. Du kan også kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål om fx regler for afholdelse af ferie eller regler om barsel, ligesom du kan få råd om, hvordan du bedst muligt tilrettelægger din arbejdstid. Herudover yder ADO løbende bistand og støtte til tillidsrepræsentanterne, så de kan opnå de bedste resultater for medlemmerne og dermed en bedre arbejdsplads for dig og dine kolleger. 4 Hvis du bliver afskediget Besparelser, samarbejdsvanskeligheder, sygdom og masseafskedigelser. Fyringer har mange forskellige årsager. Har du modtaget en skriftlig opsigelse eller har arbejdsgiveren orienteret dig om, at du vil blive opsagt, er det altid en god ide at inddrage sekretariatet. Sekretariatet behandler hvert år mange sager om afskedigelse, og derfor har foreningens medarbejdere stor erfaring med at give råd og vejledning til medlemmer, der befinder sig i en afskedigelsesproces eller lige er blevet afskediget. Sekretariatet hjælper dig med at få klarhed over situationen, så du hurtigt kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. FOTO morten holtum Vidste du, at du kan finde barselsregler, ansættelseskontrakter, overenskomstaftaler, lønstatistikker og meget andet på DDDs hjemmeside? Hjemmesiden er medlemmernes portal til arbejdsmarkedet og altså et sted, hvor det er muligt døgnet rundt at finde svar på de fleste spørgsmål om alt fra regler for ferie, barsel, ansættelse, afskedigelse til lønforhold, arbejdsmiljø og meget mere inden for dyrlægernes ansættelsesområder. Klik ind på Du kan også kontakte sekretariatets forhandlings- og arbejdsmarkedsafdeling og få hjælp. Og det er uanset, om du er praktiserende dyrlæge, offentlig eller privatansat dyrlæge. FOTO Lars Bahl Karriere- og kompetenceudvikling Du kan få personlig feedback på din ansøgning og dit CV Sekretariatet hjælper dig med at gøre din ansøgning og dit CV målrettet. Du kan få hjælp til at planlægge din karriere Har du tænkt over, hvor du er på vej hen i dit arbejdsliv? Hvad har været styrende for de valg, du hidtil har gjort? Og kunne du godt tænke dig at få lidt mere styr på din karriereudvikling? Den Danske Dyrlægeforening samarbejder med Karrierenavigation.dk, hvor medlemmerne har mulighed for at afprøve forskellige værktøjer inden for karriereudvikling, og hvor der også er mulighed for at tilkøbe forskellige ydelser som individuel rådgivning og vejledning i forbindelse med karriereudvikling for den enkelte. 5

4 Hvis du er praksisejer Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) er en stærk medspiller, når det gælder det liberale erhvervsområde. Danmarks ældste fagforening Den Danske Dyrlægeforening er grundlagt i februar 1849 og er Danmarks ældste fagforening. Grundlaget for stiftelsen var den første slesvigske krig. I datidens krigsførelse var heste helt centrale og dermed var dyrlægerne uundværlige. Dyrlægerne ønskede en bedre betaling for deres krigsdeltagelse, og det fik de ved at gå sammen i foreningen: Den Danske Dyrlægeforening. PDA varetager medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og socialøkonomiske område. Som medlem af PDA kan du bl.a. få råd og vejledning om etablering af virksomhed, virksomhedens drift, løn- og ansættelsesvilkår for ansatte medarbejdere, arbejdsmiljø og meget mere. Som PDA-medlem er det obligatorisk at indgå i foreningens kollektive forsikringsordning. Ordningen er til stor glæde for PDAs medlemmer, der i fællesskabets navn har opnået den billigste og bedst mulige løsning, når det gælder arbejdsskadeforsikringer for ansatte samt erhvervs- og produktansvarsforsikringer. Også når det gælder private forsikringer, har TRYG et særligt»dyrlæge-tilbud«. På PDAs hjemmeside > Organisatorisk > Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening findes PDAs forslag til ansættelseskontrakten og selskabsretlige dokumenter. PDA bistår med juridisk bistand i ansættelsesretlige sager med fx fagforeninger, kommuner og lign. samt tilbyder mæglingsforløb ved uoverensstemmelser mellem dyrlæger. FOTO COLOURBOX DDD og dyrlægestuderende Den Danske Dyrlægeforening ønsker at have en tæt kontakt til de studerende på dyrlægestudiet. Som medlem af VeterinærMedicinsk Forening (VMF) er du automatisk medlem af DDD. Der er et tæt samarbejde mellem de to foreninger, bl.a. på uddannelsesområdet og via VMFs observatørpost i DDDs hovedbestyrelse og flere andre bestyrelser. Medlemmer af VMF kan benytte paletten af DDDs fagforeningstilbud og deltage i DDDs studenterarrangementer. Bl.a. om valg af differentiering og snart kandidat dag med information om arbejdsmarkedet, jobsøgning, jobsamtale, information om arbejdssteder, kontraktgennemgang inden ansættelse, lønforhandlinger og meget mere. Ved indmeldelse får 1. års studerende bl.a. Saunders Veterinary Dictionary sponsoreret af DDD. Studerende, der er medlem af VMF i hele studietiden, får desuden det første års medlemskab gratis af DDD, når de er færdiguddannede. FOTO PIA RINDOM 6 7

5 Fingeraftryk både nationalt og globalt Dyrlægers arbejdsliv og indtægtsgrundlag er i vid udstrækning styret af regler fra de offentlige myndigheder. Det gælder fx love og bekendtgørelser for dyrlægevirksomhed, medicinallovgivning, dyreværnslovgivning og regler for dokumentation. En stor del af reguleringen på dyrlægens arbejdsområder henved 80 % sker fra EU. Derfor lægger DDD stor vægt på det internationale arbejde. DDD er repræsenteret i de centrale europæiske veterinærorganisationer for dyrlæger bl.a. Federation of Veterinarians of Europe (FVE) og det giver stor indflydelse på den EU-lovgivning, der ligger til grund for nationale regler og love. Et vigtigt mål med det politiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening er at styrke foreningens position som en synlig interesseorganisation, der arbejder strategisk og fokuseret på at varetage medlemmernes interesser, men også til fremme af dyrs sundhed, trivsel og velfærd samt at højne fødevaresikkerhed og -kvalitet. DDD markerer sig jævnligt på vitale politiske områder, og de grundlæggende principper for DDDs kommunikation er, at den skal være saglig og troværdig, samt at fagpolitikken skal bygge på dokumenteret veterinærfaglig viden. Stærkt organisatorisk samarbejde Den Danske Dyrlægeforening er sammen med JA, Arkitektforbundet, De Offentlige Tandlæger og PharmaDanmark medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) med fællesrepræsentationen»de5«. AC er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark. AC repræsenterer 23 medlemsorganisationer og har godt medlemmer. At AC både er forhandlings- og hovedorganisation indebærer, at AC dækker medlemsorganisationernes, og dermed også medlemmernes interesser, bredere end nogen anden organisation på samme niveau i Danmark. På arbejdstagersiden er AC sammen med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. Vidste du, at Den Danske Dyrlægeforening årligt modtager omkring 90 forslag til ændring af lovgivningen i høring og dermed har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende på ny lovgivning? DDD sætter ofte sit fingeraftryk og er i løbende og tæt kontakt med Folketingets politikere. Ligeledes er DDD ofte medvirkende i nationale arbejdsgrupper og ekspertudvalg, der rådgiver politikerne. Faglige fællesskaber med direkte indflydelse Fagligheden dyrkes i særdeleshed i Den Danske Dyrlægeforenings sektioner. De virker som inspirationskilde på det faglige og fagpolitiske område for DDDs hovedbestyrelse, da det er gennem sektionerne, at de faglige initiativer drøftes, skabes og føres ud i livet. Sektionerne danner det faglige grundlag for DDDs holdningsdannelse og politikudformning inden for de specifikke fagområder. Ligeledes er sektionerne med i den løbende udvikling af foreningens politikker. 8 FOTO COLOURBOX 9

6 Faglig kompetenceudvikling på højt plan Den Danske Dyrlægeforening er en central udbyder af dyrlægens efter- og videreuddannelse. DDD Kursus udbyder kursusaktiviteter inden for det veterinære fagområde og hvert år deltager flere hundreder dyrlæger på efteruddannelseskurser og konferencer udbudt af DDD Kursus. Udbuddet af kursusaktiviteter sker for en stor del på basis af samarbejde med KU LIFE, men DDD Kursus samarbejder også med en række andre aktører om at sikre et relevant og aktuelt kursusudbud for dyrlæger. DDD Kursus udbud af kursusaktiviteter bidrager til, at medlemmerne til stadighed kan opdatere og erhverve nye faglige og personlige kompetencer, så de harmonerer både med klienternes og samfundets forventninger og ikke mindst er med til at sikre, at medlemmerne fortsat udgør en attraktiv arbejdskraft på arbejdsmarkedet. For at sikre et målrettet og relevant udbud arbejder DDD Kursus også med at afdække behovet for kompetenceudvikling for medlemmer på forskelligt anciennitetstrin og på de forskellige faglige områder. DDD Kursus hovedindsatsområder er: Fagdyrlægeuddannelserne toårige dyreartsspecifikke efteruddannelsesforløb inden for smådyr, svin, kvæg og heste Korte veterinærfaglige, praksisrelaterede kurser Konferencer, årsmøder, seminarer mv. Vidste du, at DDD sammen med Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme (IMHS) på KU LIFE udbyder en serie masterkurser i Companion Animal Clinical Science, og at disse masterkurser er de eneste ECTS meriterende efteruddannelseskurser for smådyrspraktiserende dyrlæger i Danmark? DDD Kursus udbyder årligt aktuelle kurser. Desuden koordinerer og administrerer DDD Kursus hvert år årsmøder og konferencer med deltagelse af ca dyrlæger. Medlemsblad med høj faglighed Den Danske Dyrlægeforening udgiver Dansk Veterinærtidsskrift (DVT), der udkommer hver tredje uge. Bladet favner både den videnskabelige, den faglige og den fagpolitiske kommunikation og er på samme tid et fagligt nyttigt tidsskrift for alle, som gerne vil følge med i udviklingen inden for dyrlægens arbejdsområder. Den Danske Dyrlægeforening udgiver desuden et elektronisk nyhedsbrev hver uge. Her får du overblik over aktuelle dyrlægerelevante emner, som presse og medier beskæftiger sig med, og du får seneste nyt fra Den Danske Dyrlægeforening. Elektronisk kommunikation og debat Den elektroniske kommunikation er med til at binde medlemmerne sammen i Den Danske Dyrlægeforening. Via foreningens hjemmeside eller direkte via kan medlemmerne i lukkede netværksfora spørge hinanden til råds fx hvis der er brug for hjælp til at løse en faglig udfordring. De forskellige fora benyttes også til den fagpolitiske diskussion. foto morten holtum 10 11

7 På kan du se meget mere om medlemsfordele og medlemstilbud, og du kan også melde dig ind online. Layout og tryk: Jørn Thomsen/Elbo Produktion: November 2011 Fotos omslag: Colourbox, Pia Rindom, Morten Holtum og Lars Bahl Den Danske Dyrlægeforening Emdrupvej 28A DK-2100 København Ø Tlf

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere